Ajax-loader

'grafika' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Betty Edwards - Jobb ​agyféltekés rajzolás
Amikor ​elmélyülünk egy alkotási folyamatban, lelkünk megkönnyebbül, kiszabadul a mindennapi gondok szövevényes hálójából. A rajzolás, az alkotás – mindegy, művészi-e vagy sem – az emberi lélek egyik legősibb kifejezési módja. A tizenhárom nyelvre lefordított Jobb agyféltekés rajzolás c. könyv a maga 2,5 millió eladott példányával a világ legszélesebb körben alkalmazott rajztankönyve. Nem pusztán rajztechnikákat, hanem egy új látásmódot tanít, melynek áldásos hatását életünk más területein is tapasztalhatjuk. Segít abban, hogy elszakadjuk korábbi megrögzött sémáinktól, és új megoldások felé tekintsünk. A könyvben szereplő gyakorlatok összetett hatása azt a célt szolgálja, hogy növelje az önbizalmat a döntéshozatalok és a problémamegoldások során.

Gubán Ákos - A ​prezentációkészítés elméleti alapjai
Korunkban ​a számítógép az életünk szerves részévé vált. A gépek sebessége, vizuális megjelenítő képessége, valamint a hang- és képreprodukáló tulajdonsága olyan szintre fejlődött, hogy ma már a hagyományos vetítő eszközök szerepét a számítógépek vették át. Nem történt ez másképpen az előadások kíséretét adó audiovizuális eszközökkel sem. Általánossá vált a nyilvános előadásokon és az iskolai órák alatt a számítógépek audiovizuális segédeszközként való felhasználása. Természetesen ilyen esetekben a számítógépeket nem adatkezelő, információkereső eszközként használjuk, hanem mint háttérbeli információszolgáltató segédeszközt alkalmazzuk. Tapasztaljuk, hogy az előadások közben, és az oktatatás keretében nagyon sokszor kell figyelemfelkeltő eszközöket használni. Elsősorban azért, mert a verbálisan közlendő információk önmagukban hiányosak, vagy esetleg nehezen érthetők. Nélkülözhetetlenek a megértést segítő, a szöveges információkat kiegészítő segédábrák, képek vagy diagramok bemutatása a hallgatóságnak. Nagyobb közönség előtt vagy nagy előadótermekben tartott bemutatók, előadások mellett a nem megfelelő méretű ábrák használata szinte élvezhetetlenné teszi az egész előadást.

Szabadi Judit - A ​magyar szecesszió művészete
A ​magyar szecessziónak csaknem a legutóbbi évekig igen mostoha volt a sorsa. Csak amikor az ötvenes évektől kezdve Nyugat-Európában, majd lassanként Közép-Európában is "felfedezte" a jelenkor ezt az évtizedekig feledésbe merült művészeti-szellemi áramlatot, kezdtünk fölfigyelni arra, hogy Budapest utcaképét milyen erősen formálta a szecesszió, és a magyar iparművészetben is önálló áramlatot alkotott. De még akkor is kétséges volt: létezett-e egyáltalában magyar szecessziós képzőművészet. Szabadi Judit könyve ennek a kérdésnek a megválaszolására vállalkozik. Noha a magyar szecesszió nem nőtt olyan egységes és különösen nem olyan forradalmi irányzattá, mint például a belga art nouveau vagy a német Jugendstil, 1890 és 1914 között, azaz egy negyedszázadon át formálta képzőművészetünk arculatát. A szerző a magyar szecesszió szeszélyes természetéhez, extrém vonásaihoz, váratlan felíveléseihez igyekezett alkalmazkodni akkor, amikor könyvében külön fejezetet szentelt a szecesszió epizodistáinak, és külön azoknak, akiknek munkásságában sorssá növekedett a "modern stílus". Ebben az összefüggésben ismerjük meg Ferenczy Károly, Vaszary János, Csók István, Fényes Adolf, Egry József, Iványi Grünwald Béla, Lesznai Anna szecessziós periódusát és azokat a lenyűgöző életműveket - Rippl-Rónai Józsefét, Gulácsy Lajosét és Csontvárí Kosztka Tivadarét -, melyekben egységbe forrt az új szellemi áramlat életérzése, stiláris kifejezésmódja és alkotói magatartása. A stílus tudatos és programszerű megvalósítását képviseli a század elején szerveződött gödöllői művésztelep, élén Körösfői_Kriesch Aladárral és Nagy Sándorral. A könyv a képzőművészet valamennyi műfajában - a festészetben, grafikában, szobrászatban - áttekinti és értékeli a szecesszió hazai jelentkezését és szerepét. Egyben része, mintegy első állomása egy nagyobb vállalkozásnak, amely arra hivatott, hogy a századelőnek ezt a jellegzetes művészeti áramlatát az építészet és az iparművészet vonatkozásában is bemutassa. A könyvet 332 fekete-fehér és 32 színes kép illusztrálja.

Subodh Narvekar - Tárgyak ​és tájképek I.
A ​ceruzával való árnyékolás olyan, mintha a fényekkel és árnyékokkal játszanánk. Ebben a játékban úgy lehetsz ügyes, sőt profi, ha minél többet gyakorolod, hogyan lehet egyetlen ceruzával számtalan különböző tónust varázsolni a papírra.

Kelly L. Murdock - 3ds ​Max 7 Biblia I-II.
Ha ​a 3ds Max 7 képes rá, mi is képesek vagyunk... "Max" a lehetőségek lenyűgöző tárházát kínálja, a 7-es változatot pedig mind a sokat próbált profik, mind a kezdők izgalmasnak és szórakoztatóan találják majd. Ebben a könyvben minden megtalálható, ami ahhoz szükséges, hogy a Maxben profi kinézetű animációkat készítsünk. A kötet e sokoldalú program valamennyi szolgáltatását bemutatja, különös tekintettel az újdonságokra, de ami a legjobb benne, az az, hogy mindezt oly módon teszi, hogy közben serkenti a kreativitást, a színesben mellékelt alkotások pedig csak tovább fokozzák az Olvasó alkotókedvét. A kötet minden részletre kiterjedően bemutatja a 3ds max 7-et - A Györstalpalót elolvasva azonnal elkészíthetünk egy térbeli animációt. - Felfedezhetjük az olyan új modellezési szolgáltatásokat, mint ez Edit Poly, vagy az új Skin Wrap és a Skin Morph módosító - Megtanulhatjuk, hogyan tehetjük részletesebbé s kisfelbontású modelleket a Max új térképezési szolgáltatásaival. - Felfedezhetjük hogy miként lehet az új torzító ecset segítségével finom részletekkel kiegészíteni az objektumhálókat. - Megtanulunk karaktereket és tömegeket animálni az immár a programba épített Character Studio segítségével. - Szemléletes gyakorlatok mutatják be tíz vagy még kevesebb lépésben a legfontosabb fogalmakat és segítenek a tanulásban.

Covers_143205
Kass ​János grafikái Ismeretlen szerző
8

Ismeretlen szerző - Kass ​János grafikái
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szántó Tibor - A ​magyar plakát
A ​modern magyar művészet egyik legjelentősebb műfaja a plakát. Miként külföldön, nálunk is a századfordulón készültek az első jelentős falragaszok. Ekkor bontakozott ki például Faragó Géza és Bíró Mihály munkássága, ekkor születtek azok a kiállítási hirdetések, amelyek alkotói között - Ferenczy Károlytól Kozma Lajosig - legjelentősebb képzőművészeink szerepelnek. E korszakot az 1919-es politikai plakátok nagyszerű sorozata zárja le. Újabb periódus a két háború közötti két bő évtized. Ekkor alkotta legjelentősebb műveit Bortnyik Sándor és Berény Róbert, a korszak két fő reprezentánsa; az összkép mégis sokkal gazdagabb annál, mintsem hogy kettőjük mégoly jelentős munkásságával érzékeltetni lehetne. Igen változatos együttest alkotnak az art deco szellemében készült filmplakátok, valamint a klasszicizáló stílus darabjai. Ugyanakkor egészen más világot képviselnek az illegális kommunista párt expresszív hangvételű és egyszerű kivitelű munkái. A felszabadulást követő években elsősorban a politikai plakát indul fejlődésnek, az ötvenes évek átmeneti szürkesége után a hatvanas évektől plakátművészetünk igen gazdag mind műfaji, mind stiláris értelemben. Ekkor bontakozik ki, hogy csak néhány nevet említsünk, Konecsni György, Papp Gábor, Balogh István, Máté András, Sós László munkássága. Szántó Tibor könyve erről a száz esztendős történetről ad áttekintést. A bevezetőben a neves könyvtervező mint grafikus, műszaki szakemberként és személyes véleményét is érzékeltetve szól a plakát születésének technikai és történeti körülményeiről. Ezt követően sok száz illusztráció mutatja be korszakonként és műfajonként a legjelentősebb politikai, kereskedelmi, film, színház, kiállítási és egyéb témájú falragaszokat.

Jókúti György - Prezentáció ​és grafika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Betty Edwards - Jobb ​agyféltekés rajzolás - Munkafüzet: gyakorlati útmutató a rajzolás öt alapelemének elsajátításához
A ​rajztanulás sokban hasonlít valamely sportág vagy a hangszeres játék elsajátításához. Ha már tudjuk az alapokat, a fejlődés csakis a gyakorláson múlik. De mit és hogyan gyakoroljunk? Ebben segít a Jobb agyféltekés rajzolás c. sikerkönyv szerzőjének most megjelenő munkafüzete. A szerző célja, hogy átfogóan és hatékonyan segítse a rajzolás öt alapvető készségének elsajátítását. A negyven gyakorlat között vannak ismerős módszerek (például a megfordított rajzolás), de az egyes rajzkészségek kapcsán sok új téma is megjelenik. Mindegyik feladatnál megtalálható a szükséges eszközök listája, ezt rövid bevezető, mintarajzok ill. a gyakorlatot követő jó tanácsok egészítik ki. Az előre elkészített keretek rajzlapként is felhasználhatók. A könyv túllép a ceruzával készített önarcképeken: a gyakorlatok során új témák (csendélet, tájkép, fantáziarajz) és új eszközök (toll, tus, szén, rajzkréta) is előkerülnek. Az olvasó a füzet végén egy műanyag képsíkot/keresőt talál, amely komoly segítséget nyújt a térhatású rajzok készítésében. Dr. Betty Edwards a Long Beach-i California State University nyugalmazott művészettanára, a művészet, oktatás és az észlelés pszichológiájának témakörében szerzett doktori címet. Rendszeresen tart előadásokat egyetemeken, művészeti iskolákban és cégeknél (pl. a Walt Disney Company és az Apple Computer). Betty Edwards a Kalifornia állambeli Santa Monicán él.

Szunyoghy András - Fehér György - Kis ​rajziskola
A ​szerzőpáros már számos kötetet hozott létre, de a Kis rajziskola fő erénye, hogy nagy hangsúlyt helyez a használhatóságra, a könnyen kezelhetőségre. E kötet a rajztábla, a rajzeszközök mellett jól megférő, velük egyenrangú segédeszköz, amelyben utána lehet nézni egy-egy kérdésnek, ami rajzolás közben felmerül. A könyv elsősorban a rajzolással már középhaladó szinten foglalkozóknak szól, és azoknak, akik felsőfokú tanulmányokat szeretnének folytatni e téren.

Covers_204654
Adobe ​Illustrator CS Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Adobe ​Illustrator CS
Az ​Adobe Creative Team bemutatja a vektorgrafikus erőművet, az Illustrator CS-t. A lépésről-lépésre haladó, projektalapú leckék során mindent megtudhatsz az Illustrator funkcióiról, valamint a CS verzió újdonságairól, mint például a hatásos új eszközök, a Scribble Effect, a 3D grafika támogatás, stb. Minden fejezet egy az egyre növekvő ismereteidre építő projektből áll, a CD melléklet pedig a könyv leckéinek teljesítéséhez szükséges fájlokat tartalmazza. A Classroom in a Book azt nyújtja, amit semmi más könyv vagy képzés nem tud - hivatalos, az Adobe termékszakértők támogatásával írt könyvsorozat.

Milja Hollander - Hogyan rajzoljunk lovat?
Rajzolni szinte mindenki szeret! S aki kedveli a lovakat, az mindenképpen megpróbálkozik azzal, hogy papírra vesse, fesse ezeket a szépséges állatokat; ami - lássuk be - nem is olyan könnyű feladat! Ha véletlenül nehézségekbe ütköznétek, mi segítünk! Könyvünk érthető, világos magyarázatival és ábráival, lépésről lépésre mutatja be, hogyan lehet egyszerűen lovat rajzolni. Sok siker és jó szórakozást!

Ted Boardman - 3ds ​Max - a 3D világa
3ds ​Max a 3D világa - Grafika és animáció Milyen újdonságokat kínál az Autodesk 3ds Max 9? Érdemes-e az új változatra frissíteni? Hogyan teheti hatékonyabbá a munkáját a 3ds Max? A kötet szerzője, Ted Boardman sok más egyéb mellet ezekre a kérdésekre is választ ad könyvében, amely napjaink egyik piacvezető térgrafikai és animációs alkalmazásához, a 3ds Maxhoz kínál átfogó útmutatót. Nem csak a modellezés és az objektumok animálásának folyamatait sajátíthatjuk el, hanem azok működését is megértheti. A könyv példáinak és gyakorlatainak elvégzése során megismerheti a 3ds Maxot annyira hatékonnyá és egyszerűen használhatóvá tevő új funkciókat. Mind az új felhasználók, min a munkavégzésük hatékonyságát fokozni kívánó "rutinrókák" hasznosnak fogják találni az alábbi, részletesen kidolgozott témaköröket: - Modellezési módszere a számítógépes erőforrások hatékony felhasználásával - Procedurális modellezési módszerek az egyszerű szerkeszthetőségért - A térbeli jelenetek térhatását fokozó bevilágítási és anyaghasználati praktikák - Kamerák és objektumok animálása sebességszabályozással - A jelenetek látványosabbá tétele különleges hatásokkal Ted Boardman z Autodesk 3ds Max utazó szaktanácsadója, az Autodesk képesített mesteroktatója. Oktatási tevékenységének elsődleges célja, hogy segítsen hallgatóinak elsajátítani azokat az alapismereteket, amelyekkel növelheti munkájuk hatékonyságát. Ted számod 3ds Maxról szóló könyv elkészítésében közreműködött, a CAD és a vizuális modellezés témájával foglalkozó, évente megrendezett Autodesk University fórum díjnyertes előadója.

David Blantner - Christopher Smith - Steve Werner - Váltsunk ​InDesignra!
A ​gyakorló felhasználók azokat a köteteket kedvelik, amelyek tudják, hogy mit tudunk már a témáról, és csak azt írják le, hogy ez a termék miben tér el az általunk ismerttől. Ez a kézikönyv ilyen. Tudjuk, hogy sokan új alkalmazással bővítették az asztali kiadványszerkesztő eszköztárukat: például Adobe InDesignnal. A könyv célja, hogy a QuarkXPress vagy PageMaker ismeretét ugródeszkának használva segítse az olvasót az InDesign megismerésében és mielőbbi hatékony használatában.

Dr. Szirmay-Kalos László - Antal György - Csonka Ferenc - Háromdimenziós ​grafika, animáció és játékfejlesztés
Ez ​a könyv a háromdimenziós számítógépes grafikával, animációval, virtuális valósággal és a számítógépes játékokkal foglalkozik, ismerteti azokat az elméleti alapokat és algoritmusokat, amelyekkel magunk is grafikus, illetve animációs rendszereket hozhatunk létre.

Covers_137189
Adobe ​Photoshop CS Ismeretlen szerző
7

Ismeretlen szerző - Adobe ​Photoshop CS
A ​Photoshop egyike azon nagyszerű programoknak, amelyekbe legszívesebben azonnal beleugrana és rögtön elkezdene alkotni, de ha fejessel indít, mindenféle útmutató nélkül, akkor valószínűleg rengeteg dolgot kihagy. Függetlenül attól, hogy megszerkesztett vagy retusált képeit nyomtatásra vagy internetes felhasználásra szánja, a könyv könnyedén, elegánsan és hatékonyan mindent megmutat ahhoz, hogy eljusson odáig. A lépésről lépésre haladó, projektalapú leckék során mindent megtudhat a Photoshop CS fontos funkcióiról; a fejezet végén található összefoglaló kérdések, valamint a könyv projektfájljait tartalmazó CD-melléklet pedig kellemes időtöltéssé varázsolják az egyéni ütemének megfelelő tanulást. A teljesen átdolgozott könyv a Photoshop CS minden új funkcióját bemutatja, így a megújult fájlböngészőt, az új színegyeztető rendszert, a réteg-összeállításokat és sok egyebet. A szoftvert ismertető túra után a Photoshop CS felhasználói felületétől kezdve olyan összetettebb témákig jutunk el, mint a színkezelés, a webes grafikák és a fotóretusálás. A Classroom in a Book a legtöbb példányban eladott szoftveroktató tankönyvsorozat. Segítségével gyorsan és könnyedén tanulhatja meg az Adobe szoftverek funkcióit. A Classroom in a Book azt nyújtja, amit semmi más könyv vagy képzés nem tud - hivatalos, az Adobe termékszakértőinek támogatásával fejlesztett oktatósorozat az Adobe Systems Incorporated-től.

David McCandless - Az ​információ gyönyörű
Az ​In­for­má­ció gyö­nyö­rű egye­dül­ál­ló könyv, amely új né­ző­pont­ból te­kint a mo­dern in­for­má­ci­ós kor­szak­ra. Se­gí­ti ol­va­só­it annak meg­ér­té­sé­ben, hogy mi ér­tel­me is van annak a szám­ta­lan sta­tisz­ti­ká­nak és vé­let­len­sze­rű tény­nek, me­lyek­kel fo­lya­ma­to­san bom­báz­nak ben­nün­ket. David Mc­Cand­less gra­fi­ko­nok, táb­lá­za­tok és il­luszt­rá­ci­ók se­gít­sé­gé­vel kre­a­tí­van je­le­ní­ti meg vi­lá­gunk meg­le­pő kap­cso­la­ta­it és le­nyű­gö­ző ada­ta­it, ame­lyek a leg­él­ve­ze­te­sebb bűnös örö­mök­től kezd­ve egé­szen az in­ter­ne­tes ke­re­ső­sza­va­kig fel­tér­ké­pe­zik a Föl­det. „Ve­szé­lyes az asz­ta­lo­don hagy­ni egy ilyen köny­vet, ha va­la­mi mun­kád van. A lát­vány tel­je­sen ma­gá­ba szív, az éles kér­dé­sek – me­lye­ket meg­kí­sé­rel­nek meg­vá­la­szol­ni – és az a ha­tás­fok, mellyel a szer­te­ága­zó össze­ha­son­lí­tá­sok egyet­len ol­da­lon össz­pon­to­sul­nak – ettől tel­je­sen ho­rog­ra lehet akad­ni.”

Hajdú István - Kajetán Endre - Csataképek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Carol Rosinski - Első ​ceruzavonások
A ​szerző azoknak kínál praktikus segítséget művével, akik teljesen kezdő szintről készülnek belevágni a ceruzarajz technikájának az elsajátításába. Az alkotáshoz szükséges eszközök megismerése után tisztázza a vonal, az alak és a forma fogalmát, majd ír a témaválasztásról, a fény és árnyék ábrázolásáról, a kompozícióval, perspektívával és textúrával kapcsolatos alapvető rajztechnikai tudnivalókról, valamint a részletek kidolgozásának műhelytitkairól. A teoretikus részt öt gyakorlat követi: egy tájkép, egy ló, egy virágcsendélet, egy portré és gyümölcsök borral. A könnyen követhető, érthető tanácsokat tartalmazó tankönyvet fekete-fehér illusztrációk kísérik.

Covers_294866
Réber ​album Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Réber ​album
Réber ​László neve nemzedékek számára összekapcsolódott egy közkedvelt írónőével. A felnőttekre kötelességtudóan felnéző, de azért őket mégis felülről szemlélő kisfiú alakját százezrek, vagy épp milliók szerették meg az idők folyamán, s ugyanannyian tanulták meg helyesen értékelni a felnőttek lapos bölcsességeit, közhelyeit, erőszakos beleszólását az egyéniség fejlődésébe, az örök gyermeki nyitottság megőrzésébe. A Janikovszky-könyvek jól ismert rövidnadrágos kisfiúja azonban csupán egy kicsiny részlete volt a nyolcvanadik életévén túl elhunyt Réber László pályájának. Rajzoló volt, aki nagyon egyszerű vonalakkal mondta el mindazt, amihez másoknak színfoltok, árnyalatok, formák kellenek. Rajzain mindig átütött egyfajta szelíden megmosolyogtató humor. Egy valaha világszerte kedvelt kínai író könyvének címe illik rájuk: Bölcs mosoly. Ebben az antológiában Görgey Gábor, Jankovics Marcell, Mezei Ottó, Székely András és Wehner Tibor foglalta össze Réber Lászlóról való emlékeit és gondolatait, bemutatva az embert, a karikaturistát, a rajzfilmkészítőt, a képzőművészt és a könyvillusztrátort. Lánya, Widengárd Krisztina írta az utószót. A kötetnek Molnár-István könyvtervező kölcsönzött a témához méltó formát. A Réber album szerzője Wehner Tibor, Görgey Gábor, Jankovics Marcell, Mezei Ottó, Székely András.

Juhász Ferenc - Reklámgrafika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Szirmay-Kalos László - Számítógépes ​grafika
Életünk ​folytonos szemlélődéssel telik, figyeljük környezetünket és feldolgozzuk a minket ért hatásokat. A hatások gondolatokat és érzelmeket keltenek bennünk, amelyeket szeretnénk kifejezni, maradandóvá tenni és másokkal megosztani. A képek formájában befogadott és továbbadott információk mindig is fontosak voltak az emberek számára. Képek, rajzok segítségével a bonyolult gondolatokat is egyszerűen és közérthetően kifejezhetjük, az ilyen formában kapott információkat gyorsan befogadjuk, megértjük és könnyen megjegyezzük. A kis gyermekektől kezdve, a festőkön át, a tervező mérnökökig mindenki szívesen ""rajzolgat'', hogy elképzeléseit mások számára is elérhetővé tegye. A számítógép ebben a folyamatban hatékony társ lehet, mert képes arra, hogy a fejünkben körvonalazódó vázlatokat átvegye és azokból meggyőző képeket készítsen. A számítógép munkája során alkalmazhatja a fizika törvényeit, Dali vagy Picasso stílusát, az építészek vagy a gépészek által követett rajzolási szabályokat, vagy akár teljesen újszerű látásmódot is követhet. Így a kapott eredmény lehet olyan, mintha csak fényképezőgéppel vagy ecsettel készítettük volna, olyan, mintha egy tervezőiroda műszaki rajzolóinak a szorgalmát és ügyességét dicsérné, de bepillantást engedhet olyan világokba is, amelyekből még sohasem értek minket képi hatások, ezért többségünk számára mindig is felfoghatatlanok voltak. A számítógépes grafika célja az, hogy a számítógépből olyan eszközt varázsoljon, amely vázlatos gondolatainkról képeket alkot. Egy ilyen eszköz sokrétű ismereteket foglal magában. A gondolatainkban szereplő alakzatok megadásához a geometriához kell értenünk, a fény hatásának modellezéséhez az optika törvényeit alkalmazzuk. A számítógép monitorán megjelenő képet az emberi szem érzékeli és az agy dolgozza fel, ezért a számítási folyamatoknak figyelembe kell venniük az emberi szem és agy lehetőségeit és korlátait is. Mivel a "fényképezést'' számítógépes programmal kell megoldani, a szoftvertechnológia, algoritmusok és adatszerkezetek ismeretétől sem tekinthetünk el. Ráadásul a képek megjelenítéséhez és előállításához a szűkre szabott idő miatt hardver támogatás is szükséges, ezért a legjobb, ha már most elkezdjük felfrissíteni a hardver ismereteinket. A számítógépes grafika nehéz, mert nagyon sokféle tudást kell megszereznünk ahhoz, hogy igazán sajátunknak érezzük. Ugyanakkor a számítógépes grafika nagyon szép is, mert kincseket lelhet benne az integrál egyenletekkel foglalkozó matematikus, az optikában vagy a Maxwell egyenletekben elmélyedő fizikus, a látás rejtelmeit kutató orvos, az adatstruktúrákkal és az algoritmusokkal bűvészkedő programozó, és az egészet alkalmazó képzőművész vagy tervezőmérnök. Az interaktív grafikus programok, képek, filmek, számítógépes játékok formájában megjelenő eredmény pedig mindannyiunk gyönyörűségére szolgál. Ezen könyv elsősorban szoftvertervezők és programozók számára készült, szerkezete a Budapesti Műszaki Egyetem informatikus és villamosmérnöki szakjain előadott számítógépes grafika tárgy tematikáját követi. A könyv célja, hogy megtanítsa az olvasót arra, hogy hogyan kell grafikus rendszereket fejleszteni. Az előismeretek is ennek megfelelőek, a könyv nagy része ugyan csupán középiskolai matematikai és fizikai ismereteket használ, azonban néhány rész épít a természettudományi és műszaki egyetemeken oktatott matematikára is. Habár a könyv elsősorban szoftverfejlesztőknek szól, a magam részéről reménykedem abban, hogy a szoftverfejlesztőkön kívül a grafikus rendszerek felhasználóihoz és a számítógépes játékokat megszállottként űzőkhöz is eljut, és ezáltal jobban megértik és megbecsülik kedvenc alkalmazói rendszerüket, és talán kedvet kapnak ahhoz is, hogy a felhasználók roppant széles táborából a fejlesztők sokkal szűkebb táborába.

Réber László - Akár ​a szülők
Réber ​László (1920-2001) a karikatúraművészet új útját járta. Nagyjából a 20. század közepéig a karikatúrák alatt jobbára magyarázatok, anekdoták, párbeszédek stb. szerepeltek. A modern karikatúra a rajzot helyezi előtérbe. A rajzok ebben a kötetben cím és szöveg nélküliek, mégis egész gondolatsorok olvashatók ki belőlük a szülők és gyerekek sajátos, Réber szemmel nézett világáról. Réber László lánya, Widengrd Krisztina bevezetője után Kaján Tibor valamint Tarján Tamás előszavát olvashatják. A karikatúrakötet az 1964-ben németül megjelent Ganz die Eltern első magyar kiadása.

Gutási Éva - A ​halál hitvese
E ​verses-grafikai album két nagyon fiatal ember együttes munkája révén jött létre. Éva a Vajdaságban született, de új hazát kellett keresnie családjával. Kitűnő szerzőtársra talált Andrea személyében, akinek illusztrációi hűen tükrözik a versek mondanivalóját. A költőnő fiatalságát messze felülmúló élettapasztalatról ad számot; jellemző rá az összetett érzelmek, viszonyok nagyon szemléletessé és könnyen érthetővé konvertálása. A honvágyat általában nehéz megfogalmazni, de Éva számára magától értetődő: "Hol messze éltem egykoron, Ott csend van; oda gyerekkorom." Képes rátapintani minden gonoszság, érzéketlenség gyökerére: "Az együttérzés és szeretet lassan kihal, De nem hallhatjuk, mert túl nagy a zaj!" Hihetetlen tömörséggel, néhány szóval tökéletesen érzékeltetni tudja az öregedés folyamatát: "Múló évek, Tűnő fények, Kezemen a ráncos évek." Felhívja figyelmünket sok gondunk alapjára: "A távolság nem nagy, Csak megtenni félünk." Az élet e sorsdöntő kérdésein kívül találkozunk a kötetben szerelemmel, nehéz, de reményteljes jövőképpel, lírai hangvételű természetleírással, s mindezek szemléletes grafikai megjelenítésével.

Kiki Eldridge - 1000 ​táska, tasak, cédula és címke
Végre ​egy könyv, ahol egy helyen látható 1000 válogatott táska, tasak, Cédula és Címke. A könyv friss, eredeti ötleteket és számtalan alkalmazási módot tár elénk könnyen áttekinthető formában. A termékeket bemutató képanyag önmagáért beszél - a lényegretörő fotók pezsdítően hatnak kreativitásunkra. Könnyedén tallózhatunk a világ minden tájáról összegyűjtött izgalmas alkotások között, ihletet meríthetünk a stílusok kavalkádjából. A kötet inspirálta ötletek segítenek olyan grafikai tervek létrehozásában, amelyeken keresztül ügyfeleink termékeire is bizonyosan felfigyelnek majd, és ami még fontosabb: emlékezni fognak rájuk.

Subodh Narvekar - Állatok ​I.
Tanulj ​meg rajzolni! Árnyékolás ceruzával, fedezd fel a fekete és fehér színekben rejlő varázslatot sorozatunkkal! A kötetek mindegyikében jól követhető magyarázatok és feladatok vezetnek be a különböző technikák rejtelmeibe. A témák széles választéka minden bizonnyal érdekes és élvezetes lesz gyermeknek és felnőttnek egyaránt.

Phillip Kerman - Tanuljuk ​meg az Adobe Flash CS3 Professional használatát 24 óra alatt
24 ​egyórás lecke Csupán 24 vagy még kevesebb óra alatt képesek leszünk dinamikus animációkat létrehozni az Adobe Flash CS3 Professional segítségével. Minden lecke közérthetően, lépésről lépésre halad, és az előző leckére épül, ezáltal lehetővé teszi, hogy a kezdetektől sajátítsuk el a Flash alapjait.

Bereczky Loránd - Kocsis
A ​Főiskolán festőnek készültél, ma is festőnek vallod magad? Annak. Természetesen nem valami kasztba tartozás alapján, hanem mondjuk úgy, hogy a festészet az, ami leginkább lefoglal. A kasztba sorolás csak praktikus meghatározás, de nem, egyáltalán nem biztos, hogy jó. Festő vagyok, aki sokféle anyaggal bajlódik, s ez arra jó, hogy könnyebben találok formát. Van amit kerámiában, s van amit festékkel lehet jobban megcsinálni. Festő vagyok, akit érdekel minden anyag, amely a vizuális megjelenítésben eszközöm lehet. Tizenkét éve vagy a pályán, s ha jól emlékszem grafikusként tűntél fel. A veled együtt indulók: az idősebbek; akik támogatóan vagy irigykedve nézték kibontakozásod; a kritika; s nem utolsó sorban a közönség hogyan fogadta a kiállításról kiállításra más és más műfajban jelentkező Kocsist? Észrevették, hogy festő vagy? Nemigen, s a fogadtatás sem volt egyértelmű. Maradjunk például a kritikánál: egy ismert kritikus pályám egyik szakaszában kimondottan éreztem hogy mit és miért csinálok. Szimpatizált velem, a dolgaim mellé állt.

David Ryché - Myrea Pettit - Készíts ​tündért
A ​tündérek évszázadok óta az irodalom és a képzômûvészet alakjai. Most a Készíts tündért címû könyvünk segítségével mindenki saját varázslatos világot képzelhet el és hozhat létre, tele tündérekkel, elfekkel, pixikkel és gnómokkal. Tíztôl százéves korig magad alkothatod meg ezt a csodabirodalmat, de ha a szüleid segítenek, már hatévesen is sok örömöd származik majd kötetünkbôl. A könnyen használható clip art - amelyben megtalálhatóak a figurák, a hátterek és a kiegészítôk is -, valamint a digitális színezési technikákat leíró útmutatók segítségével szép, saját mûvészi képeid lehetnek.

Covers_15701
Adobe ​Photoshop CS3 Ismeretlen szerző
14

Ismeretlen szerző - Adobe ​Photoshop CS3
Tanulja ​meg, hogyan javíthatja és tökéletesítheti digitális fényképeit, hogyan készíthet montázsokat, designsablonokat és Internetre szánt képeket! Próbálja ki a nem romboló hatású intelligens szűrőket, és alakítsa át a képeket a perspektívájuknak megfelelően! "A Tanfolyam a könyvben gyakorlatias feladatokkal és valódi példákkal mutatja be, hogy kell a legtöbbet kihozni az Adobe termékekből." (Patti Sokol, Sokol Consulting, Inc.) Az Adobe Photoshop CS3 elsajátításának leggyorsabb, legkönnyebb és legátfogóbb módja A "Classroom in a Book" a legtöbb példányban eladott szoftveroktató tankönyvsorozat. Segítségével gyorsan és könnyedén tanulhatja meg az Adobe szoftverek használatát. A "Tanfolyam a könyvben" azt nyújtja, amit semmi más könyv vagy képzés nem tud - az Adobe termékszakértők támogatásával fejlesztett, hivatalos oktatósorozat az Adobe Systems Incorporated-től. Az Adobe Photoshop CS3 Tanfolyam a könyvben 14 leckéje az Adobe Photoshop, a világ legjobb képszerkesztő alkalmazásának alapjait fedi le - többek között a digitális fényképek retusálását, a rétegek és maszkok használatát, a kezelőfelület megismerését, a képernyőre és nyomtatásba szánt képek előkészítését. Ezen túlmenően megismerheti a CS3 legújabb funkcióit, és a munkafolyamatot, illetve képei bemutatásának menetét meggyorsító új módszereket sajátíthat el. Számtalan tipp és technika, extra tananyag és mini oktatóanyag segítségével hatékonyabban és nagyobb hozzáértéssel dolgozhat a Photoshop alkalmazással. Vegye át a könyvet az elejétől a végéig, vagy válogasson az önt leginkább érdeklő leckék között. Benne a Photoshop CS3 új funkcióval: - Intelligens szűrők - Zoomify vezérlők - Tartalom igazítása - Gyors kijelölés - Klónozás forrása - Továbbfejlesztett Camera Raw és távlatpont - A Photoshop Extended mérési és képelemzési funkciói A könyvhöz a leckefájlokat és angol nyelvű oktatófilmeket tartalmazó CD jár. A könyv az eredeti angol tankönyv fordítása, így elsősorban az angol kezelőfelülethez készült, de kiegészült a magyar nyelvű kezelőfelület elnevezéseivel, így a lokalizált verzióhoz is használható (WIN és MAC környezetre vonatkozóan egyaránt).

Bodnár István - Magyary Gyula - Vektorgrafika ​és prezentáció
A ​szerzők a középfokú, ill. a felnőttoktatásban dolgoznak, s azzal a szándékkal írták e sorozatot, hogy rövid, áttekinthető formában juthassanak információhoz a középiskolások, a felnőttoktatásban vagy a felsőoktatásban résztvevők, ill. az önképzéssel tanulók. A sorozat úgy áll össze, hogy az első 7 kötet megfelel az ECDL vizsga moduljainak. A könyvek a 2001. márciusától érvényes ECDL vizsgarendnek megfelelően tartalmazzák a tudnivalót s a célirányos feladatokat. A szerzők minden könyvet kibővítettek azokkal az ismeretekkel, melyeket a gyakorlat szempontjából fontosnak ítéltek, vagy az elmúlt évek vizsgatapasztalatai, ill. a középiskolák számára készült tantervek alapján szükségesnek láttak.

Ken Goldman - Színértékek
Minden ​fejlődni vágyó művész számára meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy felfedezze a tanulás örömét anélkül, hogy ijesztő, bonyolult leckéket kellene elsajátítania. E sorozat még a legbonyolultabb tudnivalókat is leegyszerűsíti, hogy a kezdők átfogó ismereteket szerezzenek e sokrétű technikáról.

Kollekciók