Ajax-loader

'grafika' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Harsányi Zsuzsanna - Vízi ​világ pasztellel
Harsányi ​Zsuzsanna grafikus festőművész 1962-ben született Kecskeméten, az óta is ott él. A pasztellkréta szerelmese. Mióta rátalált, teljesen elvarázsolta. Így vall róla: a pasztell finomsága, szívet melengető színhatása az, amellyel leginkább közvetíteni tudom érzéseimet. Munkáimban a nőiességet, líraiságot, harmóniát, humánumot szeretném átadni. A könyvben részletesen beavat bennünket a pasztellfestészet titkaiba, az anyagok és eszközök ismertetésétől kezdve, a színelméleten át egészen a kész mű paszpartuzásáig. Néhány kép születését lépésről lépésre nyomon követhetjük, így akár az alapok elsajátításával mi is bátran hozzáfoghatunk a festéshez.

Ron van der Vlugt - Logo ​Life
In ​Logo Life, you can read the short history of the logo for Apple, Coca-Cola, Nike, and ninety-seven other logos for world-famous brands, seeing all the little steps and great leaps in the visual evolution of these logos as well as some of their most iconic uses in brand advertising.

Szunyoghy András - Nagy ​rajziskola
A ​szerző korábban megjelent könyvei már jól ismertek mindazok körében, akik fejleszteni, tökéletesíteni szeretnék rajztudásukat. Az új, összefoglaló kötet sokévnyi rajztanítás gyakorlata alapján ismertet meg azokkal a mesterfogásokkal, melyekkel minél művészibben, élethűbben örökíthetjük meg a minket körülvevő világot - embereket, állatokat, növényeket, tárgyakat, épített vagy természeti környezetet - a rajzlapon.

Kóródi Mihály - Számítógépes ​grafika mindenkinek
A ​könyv a kétdimenziós raszter- és vektorgrafika megismertetésére helyezi a fő hangsúlyt, mind elméleti ismeretek, mind pedig gyakorlati feladatok bemutatása által. Az alapismeretek nagy segítséget nyújthatnak a legkülönfélébb számítógépes grafikák megjelenítésének és működésének megértéséhez, hogy akár a csak általános számítástechnikai alapokkal rendelkező, de grafikai területen még kezdő olvasó is könnyedén, de legalábbis lényegesen kevesebb nehézséggel kezdhessen neki a gyakorlati tapasztalatok megszerzésének. Ezeket a gyakorlati ismereteket korszerű képrendszerező és szerkesztő, ugyanakkor bárki számára elérhető szoftvereken keresztül szerezhetjük meg igazán. Hogy ez még könnyebb legyen, a könyvben fellelhetjük mindazokat a programokat és megoldásokat, amelyek korszerűségük és hatékonyságuk mellett történetesen még ingyenesek is. A két méltán népszerű szabad szoftver, a GIMP és az Inkscape bemutatása, és a velük megvalósítható leggyakoribb grafikai fortélyok ismertetése a könyv egyik legfőbb célja. Betekintés szintjén több képrendszerező programot is felfedezhetünk, illetve megtudhatjuk továbbá azt is, hogy miként segíthetnek nekünk a manapság egyre kedveltebb felhőszolgáltatások és a különféle online fotókiszolgáló rendszerek. Tesszük mindezt olyan szinten, hogy az olvasó az itt tárgyalt grafikai programokat akár még a könyvben bemutatottakon túlmenően is képes legyen magabiztosan használni, vagy bátorítást kapjon továbbiak megismeréséhez.

Holler László - Rajzok, ​írások
Kentaur ​mosolyog - Holler László művészetéről Holler Lászlót sokan ismerik. Mint tanár, nemzedékeket nevelet fel. A Mártélyi Művésztelep ifjabb festőnemzedéke - hiába élnek az ország legkülönbözőbb városaiban - szeretettel emlegeti nevét. mint vadász, természetjáró ember, társai megbecsülését élvezi. Piktúrája a természetelvű festők között jelöli ki helyét, ami élet- és művészetfilozófiája ismeretében magától értedődik. Grafikusi munkássága csupán annyiban tér el festészetétől, amennyiben a technika más megoldásokat követel. A rajznál kiesik a szín, s a vonal lép ktüntetett szerepbe. Ez különösen érezhető a vergődő, kiszáradófélben lévő fát ábrázoló tusrajzánál, ahol a halott ágak között tömött foltokban tünnek fel a sarjadó növénycsomók. Anélkül, hogy bármiféle erőltetett magyarázatokkal kísérleteznénk (Holer soha nem modult el a Csontváry-féle szimbolizmus felé), kétségtelenül itt az élet és a halál problematikája jelenki meg az egyébként konkrét és tárgyilagos grafika szellemi hátterében.

Von R. Glitschka - Vector ​Basic Training
Listen ​up, designers, and wipe those grins off your faces! It’s time to get serious about your design work. For too long you’ve allowed yourself to go soft, relying on your software to do all of your creative work for you. This book will NOT show you how to use every tool and feature in Adobe Illustrator. This book WILL, however, teach you the importance of drawing out your ideas, analyzing the shapes, and then methodically building them precisely in vector form using the techniques explained in this book. In Vector Basic Training, acclaimed illustrative designer Von Glitschka takes you through his systematic process for creating the kind of precise vector graphics that separate the pros from the mere toolers. Along the way, he’ll whip your drawing skills into shape and show you how to create elegant curves and precise anchor points for your designs. Between the book and the video tutorials on the included DVD, you’ll be ready for active creative duty in zero hundred hours or less. In Vector Basic Training, you’ll learn: The tools and shortcuts that make up a design pro’s creative armament How to use “The Clockwork Method” to create accurate curves every time When and where to set just the right number of anchor points for any design How to build shapes quickly using basic Illustrator tools and plug-ins Techniques for art directing yourself so that your work gets the response you desire Why symmetry is your friend and how to use it effectively in your designs To get the most out of this book it is recommended that you have Adobe Illustrator CS4 or higher. On the DVD-ROM: Von Glitschka reports for duty in over four hours’ worth of video tutorials that walk you through all of the techniques explained in the book. Also included: downloadable art files you can use to follow along on your own and deconstruct samples shown in the book.

Martin C. Jürgens - The ​Digital Print
This ​invaluable resource demystifies the complex, rapidly changing, and sometimes confusing world of digital print technologies. It describes the major digital printing processes used by photographers and artists over the past forty years, explaining and illustrating materials and their deterioration, methods of identification, and options for acquiring and preserving digital prints. A removable poster provides a ready reference for identifying specific processes and materials. Anyone involved in identifying and preserving digital prints from conservators, curators, archivists and registrars to photographers, artists and printing studios will welcome this comprehensive, one-of-a-kind volume.

Andrew Loomis - Figure ​Drawing for All It's Worth
The ​illustrator Andrew Loomis (1892-1959) is revered among artists - including comics superstar Alex Ross - for his mastery of figure drawing and clean, Realist style. His hugely influential series of art instruction books have never been bettered, and Figure Drawing is the first in Titan's programme of facsimile editions, returning these classic titles to print for the first time in decades.

Timothy Samara - A ​grafikai tervezés kézikönyve
A ​grafikai tervezés kézikönyve átfogó képet ad arról a szerteágazó tudásanyagról, amelyet a tervezőgrafikusoknak feltétlenül ismerniük kell a mindennapok kihívásainak sikeres megoldásához. A kötetben ötletek és példák százai teszik szemléletesebbé azokat az alapelveket, amelyek a hatékony tervezői munkához elengedhetetlenek. Az angol nyelven először hét éve megjelent, azóta töretlen sikerű könyv átdolgozott, kibővített második kiadása részletesen foglalkozik az oldaltervezés kompozíciós szempontjaival, a képek és illusztrációk alkalmazásának kérdéseivel, a színhasználattal, a tipográfiával, valamint az észlelés, történetmesélés és értelmezés vizuális aspektusaival; illetve azzal, hogy miként gyúrhatjuk mindezeket egybe a hatásos kommunikáció érdekében. A könyv azon túl, hogy minden eddiginél alaposabban tárgyalja a grafikai tervezés alapelveit, azt is bemutatja, hogyan szeghetjük meg a szabályokat anélkül, hogy az a kommunikáció kárára válna vagy összezavarná a befogadót.

Kollekciók