Ajax-loader

'politikai filozófia' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij - Kell-e ​nekünk Európa?
Mi ​a fontosabb: a nyugat európai civilizáció vagy az orosz tradíció? Kell-e a Keletnek Európa? Oroszország és Európa egymástól való félelmei köré csoportosulnak a cikkek. Lehetséges-e áthidalni a nyugati országok szokásait majmoló felsőbb rétegek és a civilizációtól érintetlen nép közti szakadékot?! Sorozatkezdő kötetünk Dosztojevszkij társadalomkritikai és politikai írásai közül válogat.

John Stuart Mill - On ​Liberty and Other Writings
John ​Stuart Mill is one of the few indisputably classic authors in the history of political thought. On Liberty, first published in 1851, has become celebrated as the most powerful defense of the freedom of the individual and it is now widely regarded as the most important theoretical foundation for Liberalism as a political creed. Similarly, his The Subjection of Women, a powerful indictment of the political, social, and economic position of women, has become one of the cardinal documents of modern feminism. This edition brings together these two classic texts, plus Mill's posthumous Chapters on Socialism, his somewhat neglected examination of the strengths and weaknesses of various forms of Socialism. The Editor's substantial Introduction places these three works in the context both of Mill's life and of nineteenth-century intellectual and political history, and assesses their continuing relevance.

Boros János - A ​demokrácia filozófiája
E ​könyv címében a "demokrácia" nem mint a filozófia tárgya, hanem mint alanya jelenik meg. Alapkérdése, hogy a demokrácia igényel-e egy sajátos, új gondolkodásmódot. Az amerikai pragmatikusok segítségével itt megfogalmazott válasz az, hogy igen. * Boros János Pécsett született 1954-ben. Vegyészmérnöki diplomát szerzett a Veszprémi Egyetemen 1978-ban. A KISZ-ből való kilépése (1975) miatt nem doktorálhatott. Mérnökként dolgozott, majd a Pázmány Péter Tudományegyetem jogelődjén filozófiát és teológiát tanult, 1982 és 1987 között a svájci Fribourg egyetemén tanult filozófiát, ahol 1986-ban filozófiai licenciátust, 1987-ben pedig filozófiai doktorátust szerzett, Posztdoktoriális kutatásokat folytatott Franciaországban, Németországban és az Amerikai Egyesült Államokban. 1990 óta a Pécsi Tudományegyetemen tanít filozófiát, 1998-ban habilitált a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 1998-ban a müncheni egyelem vendégprofesszora. 2000-ben megszerezte a Magyar Tudományos Akadémia doktora címet.

Covers_428768
Hitler, ​Mein Kampf Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Hitler, ​Mein Kampf
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Körösényi András - Értelmiség, ​politikai gondolkodás és kormányzat
A ​kötet a szerzőnek az elmúlt évtizedben született politikai tanulmányaiból ad válogatást, melyek három nagyobb témakörrel, a kortárs magyar értelmiség politikai gondolkodásával, az ideológiák és a rendszerváltás nyomán létrejött politikai törésvonalakkal s a kormányzati intézményekkel foglalkoznak. Körösényi felfogása eltér a konvencionális hazai megközelítéstől, nem egy esetben szemben áll azzal. Ez különösen érvényes a magyar értelmiség demokráciával kapcsolatos ambivalens attitűdjét, a bal-jobb fogalmait vagy a nómenklatúra és a vallás politikai törésvonallá válását elemző írásokra, de idesorolható a patronázs és a demokrácia összefüggését elemző tanulmány, valamint a magyar politikának a demokrácia konszenzusos és többségi modelljeiben való értelmezése is.

Adolf Hitler - Harcom
A ​Mein Kampf (Harcom) Adolf Hitler nemzetiszocialista vezető egyetlen, még az életében kiadott könyve, melyet landsbergi fogsága idején kezdett el írni, miután 1923-ban az ún. sörpuccsban való részvételéért börtönbe zárták. A könyvben áttekintette addigi pályafutását és megfogalmazta világnézetét, valamint politikai programját. A mű a nácizmus ideológiai alapvetése lett. Hitler magát a könyvben nem politikusnak, hanem programadónak (Programmatiker) ábrázolta. Eszerint „a programadó feladata nem az, hogy az ügy teljesíthetőségének különböző fokait megállapítsa, hanem, hogy az ügyet mint olyan megvilágítsa: másként szólva: kevésbé kell törődnie az úttal, mint a céllal.” Továbbá: „[a programadó] jelentősége csaknem mindig csupán a jövőben mutatkozik meg, mivel ő nemritkán az, akit „világidegen” szóval illetnek. Mert ha a politikus művészete valóban megfelel a lehetséges művészetének, a programadó azokhoz tartozik, akikre áll, hogy az isteneknek csak úgy tetszenek, ha a lehetetlent követelik és akarják.” Hitler ezzel az írással egy átfogó elméletet kívánt a nép elé állítani a marxizmus ellenében. Emellett úgy kívánta bemutatni addigi pályáját, mint ami pártja és az egész nép ideális vezetőjévé teszi őt a zsidóság, mint közös ellenség elleni összefogásban. Megerősítette az NSDAP 25 pontos programjának érvényességét. Megállapította, hogy a nemzeti szocializmus egyik elődjének számító Völkisch mozgalom sikertelen maradt és ideje lejárt; ezzel szemben az NSDAP modern, céltudatos gyűjtőmozgalommá vált, amely sikerrel tömörítheti a weimari köztársaság nacionalista és antidemokratikus erőit.

Irinyi Károly - Mitteleuropa-tervek ​és az osztrák-magyar politikai közgondolkodás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szigeti Péter - A ​valóság vonzásában
ogelmélet: ​Szintetikus jogfelfogás és a jogállamiság érvényességtartománya; A jog varázslat alóli felszabadulása - Max Weber jogfejlődési magyarázata, Mag és héj: H.L.A. Hart jogkoncepciója Akik nyomot hagytak a 20. századon; Jogelméleti, alkotmányjogi és jogszociológiai alkotmányosság jelentések és alkotmányértelmezés; Lehetséges-e jogimmanens mérce felállítása az alkotmánybíráskodás megítéléséhez?; A szociális jogállam követelményeinek helyzete alkotmányos berendezkedésünkben: múlt, jelen és jövő?; Alkotmánybíráskodásunk mérlege: 1990-1999 Tények, politológiai és alkotmányjogi értékelések Politikaelmélet: Tendenciák Magyarországon a parlamentáris jogállam kialakulásától 1996 végéig; Elvesztett kormányhatalom - megtartott törzsválasztók; A polgári nemzetállamon innen és túl; Mérlegen a XX. Század; A kormányzás terjedelmének és funkcióinak alakulása az éjjeliőr állam, a keynesiánus jóléti állam és a jelenkori dezetatizáció államának esetében; Vázlat a közbiztonság három dimenziójáról: világrendszer - nemzetállami szint és lokalitás Appendix - esztétikai kóborlások: Madame Bovary harca a nembeliségért. Egy asszony útkeresése - viszonyainak dinamikája tükrében; A humánumtól el nem idegeníthető szépség, az otthonosság létélményének neo-realista festője - Ridovics Péter; K. állattörténetei K. szerint Előszó (részlet) (…) Tanulmánykötetem közreadása nemcsak azért okoz örömet, mert első közléseket is tartalmaz. Hanem azért is, mert a kis példányszámú, nehezen hozzáférhető, szakjellegű orgánumokban történt publikálás után most sok tanulmányom együtt s eredeti intencióimnak megfelelően jelenik meg. (…) A kötet egységes szerkezete nemcsak tudományos érdeklődésem témáinak egybefoglalása következtében, hanem a témák közötti világos átutalások, kapcsolatok megteremthetősége miatt is előnyösnek tűnik. Végül még egy észrevétel arról, hogy miért - a nem teljesen magától értetődő - művészetkritikai fejezet. Ennek igen egyszerű a magyarázata. Filozófiai vonzalmaim nem csak a tudományt érintik, kiterjednek művészeti és esztétikai kérdésekre. Ezért született meg a "Kafkológia"-ról, illetve egy neorealista művész festészetéről írott tanulmány. Az esztétikum sajátosságán belül pedig régóta foglalkoztat a természeti és a művészeti széppel szemben a női szépség természetének különössége. Valószínűleg ennek felmutatása az érzéki megjelenés társadalmi-történelmi oldalának, benne a nemek közötti viszonynak a prizmáján keresztül lehetséges. Itt a feladat a női szépség társadalomelmélete felé történő előrenyomulás. A nagy Flaubert regény elemzése pedig e probléma esettanulmányaként született meg.

Федор Достоевский - Преступление ​и наказание
«Преступление ​и наказание» — роман об одном преступлении. Двойное убийство, совершенное бедным студентом из-за денег. Трудно найти фабулу проще, но интеллектуальное и душевное потрясение, которое производит роман, — неизгладимо. В чем здесь загадка? Кроме простого и очевидного ответа — «в гениальности Достоевского» — возможно, существует как минимум еще один: «проклятые» вопросы не имеют простых и положительных ответов. Нищета, собственные страдания и страдания близких всегда ставили и будут ставить человека перед выбором: имею ли я право преступить любой нравственный закон, чтобы потом стать спасителем униженных и утешителем слабых; должен ли я сперва возлюбить себя, а только потом, став сильным, возлюбить ближнего своего? Это вечные вопросы.

George Friedman - A ​következő évtized
"Egy ​évszázad a történésekről szól. Egy évtized az emberekről. Ez a könyv a következő tíz évről szól: a tényekről, amelyekkel szembesülnünk kell, a döntésekről, amelyeket meg kell hoznunk, valamint e döntések vélhető következményeiről." George Friedman Nagysikerű könyvében, a New York Times bestseller listájára is felkerült A következő évszázadban George Friedman, a geopolitikai jóslatok szakértője és a STRATFOR alapítója, lebilincselő képet festett a következő évszázadot meghatározó eseményekről és sajátosságokról. Párját ritkító szakértelme és történelmi tudása amelyek a médiában, valamint akadémiai és politikai körökben is ismertté tették e könyvében a következő tíz évre vonatkozó jóslatokban csúcsosodnak ki, egész pontosan abban, hogy Amerikára és a világra milyen kihívások várnak.

Kollekciók