Ajax-loader

'lexikon' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Richard Hering - Konyhaművészeti ​lexikon I-III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_161449
A ​Napkelet lexikona I-II. Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - A ​Napkelet lexikona I-II.
E ​kis lexikon célja, hogy a nemzeti érzésű magyar intelligencia számára a modern élet eszméinek és a tudományok új eredményeinek útvesztőjében kalauzul szolgáljon. A magyar társadalom ama rétegéhez akar tehát főképen szólni, amely a Magyar Irodalmi Társaság kiadásában megjelenő Napkelet folyóirat köré olyan lelkesedéssel sorakozott. Főelvének következetes keresztülviteléből folyik, hogy elsősorban az alkotó világnézet képviselőit, eredményeit és elveit ismerteti. Mindamellett nem elfogult. Közönségével a másik tábor irányait és jelentősebb alakjait is megismerteti s vagy állást foglal velük szemben vagy pedig, amennyiben komoly értékekről van szó, elismerésben részesíti őket. Mint kis lexikon nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy az ismertetett fogalmakkal és nevekkel szemben a legteljesebben kiegyensúlyozott arányosságot őrizzen meg. Aktualitásra törekedvén, természetes, hogy a jelent mozgató eszméket, a jelenre ható egyéneket, a jelennek közéletében, művészetében és tudományosságában fontos eredményeket, vagy a múltnak jelenbe átnyúló elemeit, bővebben tárgyalja, mint a letűnt korszakoknak - bár tiszteletreméltó - de hatásban vagy érdekességben csökkent neveit és erőit. Különös gondot fordít a társadalmi tudományokra, a jelenkor politikai eszméire, a világháborúra, a magyar közélet és műveltség legújabb lendületének jelenségeire, a megszállt területek irodalmi életére s a történeti, a technikai és természettudományok legfrissebb eredményeire. Különös figyelemben részesíti a magyar szellemnek részvételét az emberi tudás kialakulásában s a magyar tudósok közül nem egy olyat juttat a megérdemelt méltatáshoz, akiről eddig még nagyobb lexikonokban sem esett szó. Az összefoglaló képzőművészeti cikkek kissé nagyobb teret kaptak, mint az egyes irodalmak története, ennek oka azonban abban keresendő, hogy a képzőművészeti cikkekhez mellékelt illusztratív anyag részletesebb kifejtésre ösztönöz. Az időszerű változásokkal a lexikon körülbelül ez év október havának közepéig tart lépést. Budapest, 1927. november hó A Magyar Irodalmi Társaság

Biró Miklós - Kertész Árpád - Novák László - Nyomdászati ​Lexikon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_171753
Lovas ​lexikon Ismeretlen szerző
5

Ismeretlen szerző - Lovas ​lexikon
„Az ​ember a természet rabszolgája lett volna, ha a ló nem teszi királlyá" — írja egy névtelen francia bölcselő 1700-ban. Van ebben egy kis túlzás, de sokkal több benne az igazság. Óriási jelentősége volt annak, amikor az ember és a ló — a puszták vadjaitól üldözött két gyenge teremtmény — felfedezte egymást. Lehet, hogy a lovak már kipusztultak volna, ha nem állnak az ember szolgálatába, de az biztos, hogy a ló nélkül az ember is nagyon nehezen boldogult volna. Az ember a lótól erőt és gyorsaságot kapott, megsokszorozhatta teljesítményét, és 5 ezer éven át, szó szerint volt kire támaszkodnia, olyan vállalkozásokban, melyhez a saját ereje elenyészőnek számított... Megérdemlik a lovak, hogy foglalkozzunk velük, hogy szemügyre vegyük lényüket, életüket, szokásaikat, melyeket mi, emberek, oly jól kihasználtunk. Csodáljuk meg vitalitásukat, alkalmazkodó képességüket, melyben szinte páratlanok az élőlények között - 60 millió éves múlttal.

Covers_254147
Der ​kleine Pauly Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Der ​kleine Pauly
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jean-Claude Belfiore - A ​görög és római mitológia lexikona
Jean-Claude ​Belfiore kétezerötszáznál [sic!] több szócikket tartalmazó görög-római mitológiai lexikona a mai napig a legteljesebb alkotás a maga műfajában. Olvasmányos, gördülékeny stílusban, számos változatot felvonultatva, • istenek: Aphrodité (Venus), Athéné (Minerva), Poszeidón (Neptunus), Zeusz (Iuppiter), • hősök és hősnők: Akhilleusz, Hektór, Helené, Oidipusz, Odüsszeusz, • szörnyek: a küklópsz, a faunok, a gorgók, • tájak, városok, hegyek: az Akropolisz, Epidaurosz, Delphoi, Eleuszisz, Knósszosz, Pompeji, • mesebeli állatok: a Kerberosz, a kentaurok, a Khimaira, a griff, a Hüdra, a Minotaurosz • irodalmi remekművek: az Iliász, az Odüsszeia, az Aeneis segítségével vezeti be az olvasót az ókori mitológia világába. A görög és a római történelem kronológiája segít megadni a nélkülözhetetlen történelmi támpontokat. Külön irodalmi antológia a lexikonon belül a szócikkekhez csatolt több mint 250 idézet a görög és római irodalom nagyjaitól (Euripidész, Homérosz, Horatius, Ovidius, Vergilius stb.). Több mint 350 illusztráció (rajzok, színes fényképek, térképek) gazdag képanyaga koronázza meg a lexikont.

Urbán Lajos - Vasúti ​nagylexikon I-II.
A ​most megjelenő könyvben megőriztük az előző művek értékeit, miközben kiegészítettük a ma már létfontosságú környezetvédelmi kérdésekkel, a számítástechnika és az automatizálás során alkalmazott új fogalmakkal, figyelembe vettük a közgazdasági változásokat, a vasútfejlesztés irányait és az EU-hoz csatlakozás jövőbeni követelményeit.

Erdelybuvoleteben_fed
Erdély ​bűvöletében Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Erdély ​bűvöletében
Erdély ​nem véletlenül ejt rabul mindenkit, aki odalátogat: az elmúlt évek óriási változásai ellenére, immár az Európai Unió részeként továbbra is őrzi egyedülállóan gazdag hagyományait, kulturális sokszínűségét és lakóinak legendás vendégszeretetét. Tartalom: Al-Duna, Kazán-szoros Anínai-hegység, Néra-szurdok Aranyosfői-jégbarlang Csodavár Erdélyi-érchegység, Detonáta Eszkimó-jegesbarlang Fekete- és Köves-Kőrös Fogarasi-havasok, Bilea-tó Gyergyói-havasok, Gyilkos-tó hargita-hegység, Madarasi-Hargita Királyerdő-hegység Kiskohi Medve-barlang Nagyhagymás-hegység, Békás-szoros Nagykőhavas, Hétlétra-szakadék Olt völgye, Vöröstoronyi-szoros Parajdi Sószoros és Sóhát Persány-hegység, Vargyas-szoros Radnai-havasok, nagy-Pietrosz-csúcs Retyezát-hegység Rozsda-szakadék Ruszkabánya Szamos-bazár Szováta, Medve-tó Tordai-hasadék Torockói-hegység, Székelykő Vlegyásza-hegység Vörös-árok

Dr. Ángyán Lajos - Sportélettani ​kislexikon
A ​sportélettan a sportnak és általában az emberi test mozgásainak az életfolyamatokra gyakorolt hatásaival, és a teljesítőképesség lehető növelésével foglalkozik. A Sportélettani kislexikon a legfontosabb fogalmak rövid, tömör meghatározásával, helyenként bővebb kifejtésével és magyarázó ábráival segíti a sporttal és mozgástannal foglalkozó szakemberek ismereteinek felfrissítését, valamint a témakör iránt érdeklődő olvasók tájékozódását.

Harald Haarmann - Letűnt ​népek lexikona
Lexikonunk ​kereken 200 szócikkben tömören és mindenki számára érthetően foglalja össze a Föld jelentős, a későbbi népekre és kultúrákra tartósan befolyást gyakorló letűnt népcsoportjainak történetét. Jelenlegi tudásunk alapján tájékoztat egy-egy nép történetéről, földrajzi elhelyezkedéséről, vándorlásairól, politikai, társadalmi és gazdasági berendezkedéséről, kultúrájáról és vallásáról, továbbá nyelvéről és irodalmáról. A kontinensekhez és nagyobb régiókhoz tartozó összefoglaló cikkek megkönnyítik a szomszédos és egymással rokon népekről való tájékozódást, és felhívják a figyelmet olyan kisebb népcsoportokra is, amelyekkel a lexikon külön szócikkben nem foglalkozik. Nélkülözhetetlen kézikönyv mindazok számára, akik ideológiai elfogultságtól mentesen érdeklődnek a régi népek és azok kulturális öröksége iránt. Harald Haarmann (1946) a széles körben ismert nyelvészek közé tartozik. Az Egyesült Államok-beli sebastopoli székhelyű Archaeomitológiai Intézet alelnöke és az intézet Finnországban működő európai fiókjának igazgatója, a brüsszeli Többnyelvűségi Kutatóközpont munkatársa, valamint nagy nemzetközi kutatóprogramok koordinátora. Nevéhez több mint negyven könyv és csaknem kétszáz cikk fűződik, ezek a világ tíz nyelvén jelentek meg.

Zimányi Katalin - Lexikai ​csapdák
E ​gyűjtemény elsősorban azoknak szól, akik középfokú nyelvvizsgára készülnek. Olyan lexikai nehézségek kerültek a kötetbe, amelyek a magyar anyanyelvűek számára a német nyelv elsajátítása során rendszerint gondot okoznak. A könyv tartalma mindenekelőtt a vizsga írásbeli részére való felkészülést hivatott megkönnyíteni. A szerzőnek azonban meggyőződése, hogy nem önmagában a sikeres vizsga a cél, hanem a mögötte rejlő tudás: ezért a gyűjtemény összeállításánál arra törekedett, hogy az mindenkinek hasznos legyen, aki nyelvtudásának rendszerezésére, gyarapítására, szókincsének bővítésére törekszik. A szerző több éven át kísérte figyelemmel, milyen nehézségekkel küzdenek a nyelvvizsgára készülők. A sokéves gyűjtés során szerzett tapasztalatok határozták meg könyvének felépítését és az egyes fejezetek tartalmát.

Covers_386056
Magyar ​Pénzlexikon Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Magyar ​Pénzlexikon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lázár Katalin - Marián Andor - Rejtvényfejtő ​zseblexikon
Ha ​egyszer használja ezt a praktikus segédkönyvet, soha többé nem tud lemondani róla! A keresztrejtvény kérdése alapján ábécérendben találja meg a válaszokat, természetesen a betűk számát sem felejtettük el feltüntetni. Lexikonunk könnyen kezelhető, aktuális, áttekinthető, s közel 250.000 meghatározást tartalmaz.

Ismeretlen szerző - Magyar ​karikaturisták adat- és szignótára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mudrák József - Deák Tamás - Magyar ​hangosfilm lexikon 1931-1944
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ruzsa György - Az ​ikonfestészet lexikona
Ruzsa ​György Az ikonfestészet lexikona című kötete hiánypótló szakmunka, amelyben részletesen megtalálhatjuk az ikonokkal kapcsolatos orosz és görög alapfogalmak magyarázatát. A szerző művében arra törekszik, hogy lexikonja ne legyen száraz és unalmas olvasmány, ugyanakkor a szakszerűség kívánalmainak is megfeleljen. Magát az ikont így definiálja: Tágabb értelemben bizánci jellegű szentkép, szűkebb értelemben a keleti kereszténység táblaképe, vagyis olyan kép, amelyet elsősorban fatáblára festettek. Teológiai szerepére is kitér, így például hangsúlyozza, hogy az ikon az emberi test feltámadás utáni, megdicsőült állapotát elővételezi, és a szentek arcát és alakját lelkies finomsággal mutatja be. A lexikon szócikkei között egy-egy hosszabb tanulmányt is találunk, amely például azt tárgyalja, hogyan inspirálta az ikon a 19. és 20. századi prózaírókat, köztük Makszim Gorkijt, aki Inasévek című művében egy ikonfestő műhelyt is bemutat. A szerző szomorú érdekességként arról is ír, hogy a kommunizmus éveiben kiadott Kis szovjet enciklopédia miként definiálta az ikont: A keresztény istenek (sic!) és szentek ábrázolásának egyházi megnevezése, amely zavarja a dolgozók elmaradott rétegeit a szocia lizmus építésében. Ez alapján érthető, miért várt a sztálini terror időszakában az ikonokkal foglalkozó tudósokra, köztük papokra szomorú sors, szibériai rabság és kivégzés. Közülük többről hosszabb tanulmányt találhatunk a kötetben, de jó néhány jelentős ikonfestő (Andrej Rubljov, Feofan Grek, Gyionyiszij stb.) munkásságáról is; részletes elemzés olvasható például Andrej Rubljov Ószövetségi Szentháromság-ikonjáról, amelynek láttán a mártírhalált halt Pavel Florenszkij atya, teológus így kiáltott fel: Rubljov Szentháromsága létezik, tehát létezik Isten! A kötetet mintegy 180 színes fotó teszi szemléletessé.

Maticsák Sándor - Tóth Anikó Nikolett - Petteri Laihonen - Rokon ​nyelveink szótárai
Ezt ​a könyvet nemcsak a finnugrisztikában jártas olvasóknak ajánljuk, hanem mindazoknak, akik érdeklődnek nyelvrokonaink szótárkiadása iránt. Az áttekin­tésben több mint 350 mű szerepel. A kötet első fejezete a hőskor első lépéseit, a 17–18. századi oroszországi expedíciók szójegyzékeit mutatja be a holland Witsen 1692-es holland–mordvin szólistájától kezdve Strahlenberg, Pallas és a többi utazó munkáiig. A második rész a szótárirodalomnak a nyelvészek számára talán legfontosabb műfajával, az etimológiai szótárakkal foglalkozik. A harmadik fejezet az oroszországi finnugor nyelvek – vogul, osztják, zürjén, votják és cseremisz – kétnyelvű szótárairól szól. A negyedik egységben a szerzők bemutatják a rendelkezésükre álló teljes mordvin lexikográfiát, a több mint 100 szótár elemzésével egyfajta keresztmetszetet adva egy kisebb finnugor nyelv elmúlt három évszázada lexikográfiájának fejlődéséről. Az ötödik részben közel ötven lapp szótár elemzését olvashatjuk. A hatodik egység a kisebb balti finn nyelvek (karjalai, izsór, vepsze, vót és lív) kétnyelvű szótáraival foglalkozik. A hetedik fejezetben az örvendetesen gyarapodó észt–magyar szótárirodalom bemuta­tására kerül sor. S végül a magyar–finn lexikográfia legfőbb művei kerülnek sorra, az 1884-es első szótártól a 2013-ban megjelent magyar–finn szótárig.

Kránitz Mihály - Szopkó Márk - Teológiai ​kulcsfogalmak szótára
Az ​Ó- és az Újszövetségre alapuló keresztény kinyilatkoztatás megközelítőleg háromezer évet ölel át. Nemzedékek sora alkotja azt a folyamatot, amelyben megfogalmazódott az Istenről szóló tanítás és gondolkodás. A XXI. század kezdetén sem nélkülözhetjük azokat a kereszténységgel kapcsolatos kifejezéseket és fogalmakat, melyek Európa gyökereihez, történelméhez, művészetéhez és hitéhez vezetnek bennünket. ___ A _Teológiai kulcsfogalmak szótára_ azokat a leglényegesebb szavakat veszi sorra, amelyek döntően meghatározzák a tájékozódásunkat egy olyan területen, mely a mai összetett világunkban nem annyira egyértelmű. Ezek a fogalmak nemcsak a múlt feltérképezéséhez szükségesek, hanem hozzásegítenek a keresztény vallással kapcsolatos biztos ismeretek elsajátításához is. ___ A szótár jó szolgálatot tesz a közép- és felsőoktatásban tanuló hallgatóknak, valamint a keresztény kifejezésekkel találkozóknak is, akik már egy hallott vagy olvasott, ám számukra homályos fogalmat szeretnének pontosan megismerni. A kézikönyv használhatóságát nagymértékben megkönnyíti a tárgy- és névmutató, mely a teológiát művelők kutatásait is lehetővé teszi.

Covers_34725
Gyermekszemmel ​A-tól Z-ig Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Gyermekszemmel ​A-tól Z-ig
Képes ​gyermeklexikonunkkal arra törekedtünk, hogy gyermekszemmel nézzük a világot: gyermekeknek készült értelmező szótárunkban a kisiskoláskorú gyermekek szókincséhez maximálisan igazodó gyűjtemény található, világos magyarázatokkal a szavak pontos, hétköznapi értelmét illetően. A lexikon szókészlete a Nemzeti alaptantervben meghatározott műveltségi területekhez kapcsolódik. A szavak ábécérendben követik egymást, minden kiemelt szóhoz részletes magyarázat tartozik. A könnyebb megértést segítik a színes illusztrációk is, melyek még vonzóbbá és érdekesebbé teszik ezt a lexikont a gyermekek számára, az ismeretszerzést vidám szórakozássá téve. A szavak kiválogatása és leírása alapos munkával, szakmai hozzáértéssel készült, így bátran ajánljuk mind otthoni, mind iskolai használatra.

Dömök István - Hamvas Imre - Szénásy József - A ​vitorlázás alapismeretei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek András - Csoma Gyula - Harangi László - Felnőttoktatási ​és -képzési lexikon
Rendszeresnek ​tekinthető jelenség az emberi kultúra történetében, hogy egy-egy szellemi tevékenység valamely korszakban időszerűvé lesz, ezután háttérbe szorul, hogy később újra és újra aktuálissá váljék. Ez történt és történik jelenleg e lexikon tárgyával is. Felnőttnevelés, élethosszig tartó tanulás, permanens oktatás, andragógia és számos más fogalom manapság újból felettébb időszerű lett, sőt, a szó minden értelmében divatos is! Pedig a felnőttkori tanulás, akárcsak a pszichikus tevékenység, amelyet kifejez, egyidős az embeirséggel. Az ember a kicsinyek tanításának, oktatásának, gyámolításának - az állatvilágból örökölt - evolúciós kényszerén kívül, felnőttként, de még öregkorában, sőt aggastyánként is állandóan tapasztalatokat gyűjtött és rögzített. Minden emberi generációra jellemző e törvényszerűség, méghozzá legjobb tudomásunk szerint az emberi faj első megjelenéséstől kezdve folyamatosan. Eme ősi, élethossziglan folyó tanulási kényszer és képesség végigkíséri tehát a homo sapiens történelmét! Nem véletlen, hogy napjainkban a felnőttoktatási lehetőségek fontosságának hangsúlyozása terén mint az emberi civilizáció és kultúra vonulatában annyiszor, most ismét egy időszerűségi hullám csúcsán vagyunk! Az okoknak és indítékoknak taglalása nem egy lexikon-előszó feladata! Elégedjünk meg most annak a ténynek a hangsúlyozásával, hogy az andragótiai aktualitás lényeges felismerését és tükrözését szolgálja ennek a lexikonnak a megszerkesztése.

Bodnár Zsigmond - A ​magyar irodalom története I-II.
"A ​külföldi és hazai irodalomtörténetek az egyes írók stiljának megítélésénél ritkán tévednek. Rendesen egymás ítéleteit irják át szellemes változattal. Annál több tévedést követnek el, mikor a stilus sajátságának okait a jelenben és multban keresik, az átmenetet akarják megmagyarázni, az idők kapcsait óhajtják velünk megértetni."

Faragó Imre - Horváth Zoltán - Mari László - Világatlasz ​országlexikonnal
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Marczali Henrik - Korunk ​állami és társadalmi alkotásai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Marczali Henrik - A ​reformok kora
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_294611
Felfedezők ​lexikona Ismeretlen szerző
4

Ismeretlen szerző - Felfedezők ​lexikona
Hosszú ​idő óta nélkülöz a magyar könyvpiac egy átfogó, földrajzi felfedezők életét bemutató lexikont. Egyetlen kötetben van összefoglalva a híres és kevésbé híres felfedezők rövid életrajza és felfedezései. A tankönyvek ugyan sokkal többet elmondanak egy-egy korszak történelméről, de sajnos gyakran túl elvontak. Lexikonunk egy adott korszak teljes megértéséhez nyújt segítséget, ezáltal tisztább és áttekinthetőbb képet nyerhet az olvasó. Ezen kívül megkönnyíti az iskolai tananyag megértését. A lexikon különlegessége, hogy külön fejezetben foglalkozik a földrészek felfedezésével. Könyvünket elsősorban segédeszköznek szánjuk az általános- és középiskolások részére. De reméljük, érdeklődéssel forgatja a felnőtt olvasó is, hogy ezáltal kiegészítse, bővítse ismereteit.

Porosz Tibor - A ​buddhizmus lexikona
Ez ​a lexikon arra vállalkozik, hogy magyar nyelven először átfogó bevezetést nyújtson abba a fogalmi rendszerbe, amely a Buddha tanítóbeszédeit magában foglaló „páli kánonban” és a hozzá fűzött kommentárokban található. Mindez nem helyettesítheti a meditáció során tapasztalható saját élményeket, csupán megkönnyítheti azok értelmezését. A könyvet haszonnal forgathatja a Buddha tanításait követő éppúgy, mint a tudományos szemléletet képviselő vallástörténész, filozófiatörténész, pszichológus, indológus, vagy az általános műveltségét bővíteni kívánó érdeklődő. A lexikon eredeti forrásokból gyűjtött 1300 címszava betekintést enged a legalapvetőbb kanonikus és posztkanonikus szövegekbe, a meditáció végzésére vonatkozó hagyományos útmutatásokba, a gyakorlási módok, az erkölcsi magatartások különböző formáiba, az alapvető üdvtani fogalmakba, a kozmológiai rendszer leírásaiba, a pszichológiai, a filozófiai, a hermeneutikai, a nyelvfilozófiai, valamint az ismeretelméleti és logikai szakszavak világába, illetve a megszerezhető tudások és bölcsességek típusaiba. A buddhizmussal még csak most ismerkedő számára a lexikon használatánál kiindulópont lehet, ha elsőként három címszót keres meg, a Buddhát (Buddha), a Tant (dhamma) és a Gyülekezetet (saṅgha). Az e címszavaknál található keresztutalások nyomdokán azután tetszőleges irányba tovább lehet haladni a fogalmak megismerésében. Hasonlóképpen kiindulópontnak lehet venni a Tan három főbb elemét, az erkölcsöt (sīla), a meditációt (samādhi) és a bölcsességet (paññā) is. Az egyes témakörök alapján tájékozódó olvasót segítheti a lexikon szövege előtt közölt „Témamutató”, a „Magyar-páli mutató”, valamint a „Függelékben” megadott különböző táblázatok sora, és az „Irodalomjegyzék”. A lexikonban kalandozás további útjait azután már az olvasó saját érdeklődési iránya szabhatja meg.

Ismeretlen szerző - A ​Zempléni-hegység földrajzi lexikona
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyomlay Gyula - A ​görögök története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tim Forrest - Antik ​porcelán és ezüst
Légy ​bár tapasztalt régiségvadász vagy újonc, e téren lehengerelhetnek az aukciós házak szakkifejezései, vagy egy tapasztalt kereskedő reklámszövegei. Mi az a crespina? Az épergne? Hogy ismerhetjük fel, hogy egy tányért kézzel festettek-e, vagy matricával díszítették? Könnyű-e pontosan meghatározni egy darab korát? Az Antik porcelán és ezüst támaszul szolgál. A legmodernebb vizuális lexikon, amelyben több mint 275, gondosan kiválasztott darabot mutatunk be, pompás színes fényképeken. Mindegyik képhez kimerítő jegyzet járul, s együttesen az asztali edények széles köréről szolgáltatnak bőséges információkat, - a porcelántól és ezüsttől kezdve a gyertyatartóig, kávéskannáig és asztaldíszekig. Közeli felvételeken bemutatott, jellegzetes részletek kiragadásával - amilyenek a minták, mázak, szegélyek és fedelek - kívánjuk a figyelmet a lényeges elemekre irányítani. Ismertetjük továbbá a stílusváltozatokat, amelyek a darabok keletkezési helyének és felhasznált anyagoknak megfelelően alakultak ki. Az 1600-as évektől a háború végéig terjedő időszakot olyan értelmező táblázatokba foglaltuk, amelyek érzékeltetik a nagyobb stílusváltozásokat és egyes tervezők és mesterek azokban betöltött szerepét. Az Antik porcelán és ezüst nemcsak a kezdő számára szolgál bevezetésül, de a tapasztaltabb régiségkedvelőnek is felfrissíti tudását. Az Antik porcelán és ezüst egyedülálló ismerettárul szolgál ebben a lenyűgöző témakörben.

Ulrich Thieme - Felix Becker - Hans Vollmar - Allgemeines ​lexikon der bildende künstler I-XLIII.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók