Ajax-loader

'lexikon' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Richard Hering - Konyhaművészeti ​lexikon I-III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Biró Miklós - Kertész Árpád - Novák László - Nyomdászati ​Lexikon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bernd Zipper - pdf+print ​2.0
A ​Bernd Zipper által írt pdf+print könyv első kiadása a nyomdai előkészítéssel és PDF-fel foglalkozók véleménye szerint a legösszefogottabb kalauz, amely valaha a PDF-állományokkal és a nyomdai előkészítéssel foglalkozók számára készült. A könyv német nyelven jelent csak meg. A könyv második kiadásának, a pdf+print 2.0-nak az amerikai Seybold Report készítette el az angol változatát. A közel 250 oldalas könyv kezdőknek és szakembereknek egyaránt áttekintést nyújt a PDF lehetőségeiről. A PDF-fel csak most ismerkedők számára a szerző ismerteti a fontosabb szoftver eszközöket és az eszközökből összeállítható PDF-munkafolyamatokat. A bemutatott munkafolyamatok hibáira nem csak felhívja az olvasó figyelmét, de gyakran több megoldási lehetőséget is felvázol. Ez az a kézikönyv, amely a PDF-formátumot alkalmazó ügyfelek kötelező olvasmánya. A PDF-alkalmazásban már jártasak is hasznos tippeket, ötleteket nyerhetnek a könyvből, a könyv egyik erőssége a munkafolyamat szintű szemlélet. A szerző gazdag érvrendszert sorakoztat fel a polcról levehető, dobozos PDF-munkafolyamat illetve az önálló szoftverekből cégen belül összeállított megoldások mellett. A könyv végén gazdag irodalom- és weboldaljegyzék segít tájékozódni. Az erre az iparágra is jellemző dinamikus fejlődés folyamatos változást von maga után, ennek követésére a magyar kiadó honlapját ajánljuk: www.almalap.hu/pdf

Covers_171753
Lovas ​lexikon Ismeretlen szerző
5

Ismeretlen szerző - Lovas ​lexikon
„Az ​ember a természet rabszolgája lett volna, ha a ló nem teszi királlyá" — írja egy névtelen francia bölcselő 1700-ban. Van ebben egy kis túlzás, de sokkal több benne az igazság. Óriási jelentősége volt annak, amikor az ember és a ló — a puszták vadjaitól üldözött két gyenge teremtmény — felfedezte egymást. Lehet, hogy a lovak már kipusztultak volna, ha nem állnak az ember szolgálatába, de az biztos, hogy a ló nélkül az ember is nagyon nehezen boldogult volna. Az ember a lótól erőt és gyorsaságot kapott, megsokszorozhatta teljesítményét, és 5 ezer éven át, szó szerint volt kire támaszkodnia, olyan vállalkozásokban, melyhez a saját ereje elenyészőnek számított... Megérdemlik a lovak, hogy foglalkozzunk velük, hogy szemügyre vegyük lényüket, életüket, szokásaikat, melyeket mi, emberek, oly jól kihasználtunk. Csodáljuk meg vitalitásukat, alkalmazkodó képességüket, melyben szinte páratlanok az élőlények között - 60 millió éves múlttal.

Urbán Péter - Ki ​írta
Az ​itt közreadott kötet célja egy olyan címjegyzék összegyűjtése volt, amely a magyar és a világirodalom fősodrának műveit foglalja egybe. A kötet tartalmazza tehát a magyar irodalom mellett a világ más népeinek legjelesebb alkotásait, verseket, regényeket, novellákat, drámákat. Mivel az irodalom egészének nagysága szinte áttekinthetetlen, ezért nem bibliográfiai teljességre törekszik a könyv, hanem a fontosnak tartott, tankönyvekben, lexikonokban, tananyagokban kiemelt, az irodalom tudósai és művelői által kánonba foglalt alkotások kerültek be. Ez az irodalmi kánon azonban természetesen nem egy letisztult, örökérvényű sorrend, mely megmutatja, hogy mi értékes és mi nem az. Csupán a jelenben létező elvárásoknak igyekszik megfelelni, nem próbál új irányokat kijelölni, nem zár ki új szempontok alapján a múltban már elfogadott értékű műveket. Az áttekintés tehát bő és részletes, de semmiképpen sem teljes. Igazi célja, hogy egy bő alapműveltség-készletet bocsásson az Olvasó elé, illetve, hogy a mű címe alapján meg lehessen találni a szerzőt. Röviden címtárnak is nevezhetnénk.

Móczár László - Képes ​állatvilág I-II.
A ​Képes Állatvilág két kötetet általában az állatrendszertant követve hazánk legfontosabb állattípusait ismerteti. Az állatokat eredeti környezetünkben, a legkiválóbb hazai természetfényképezők nagyméretű, művészi fényképein mutatja be, röviden közli róluk a legfontosabb tudnivalókat, s így a természetben, kirándulások során azok felismerését a legnagyobb mértékben segíti. A Képes Állatvilág nem szenziókra törekszik, nemcsak gyönyörködtetésre szolgál: szórakoztatva kíván oktatni. Tájékoztatást nyújt az érdeklődő fiataloknak és felnőtteknek, segíti a pedagógusok munkáját is. Bizonyos, hogy a Képes Állatvilág az iskolai könyvtáraknak és a természetkedvelők könyvtárának nélkülözhetetlen kötete lesz.

Erdelybuvoleteben_fed
Erdély ​bűvöletében Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Erdély ​bűvöletében
Erdély ​nem véletlenül ejt rabul mindenkit, aki odalátogat: az elmúlt évek óriási változásai ellenére, immár az Európai Unió részeként továbbra is őrzi egyedülállóan gazdag hagyományait, kulturális sokszínűségét és lakóinak legendás vendégszeretetét. Tartalom: Al-Duna, Kazán-szoros Anínai-hegység, Néra-szurdok Aranyosfői-jégbarlang Csodavár Erdélyi-érchegység, Detonáta Eszkimó-jegesbarlang Fekete- és Köves-Kőrös Fogarasi-havasok, Bilea-tó Gyergyói-havasok, Gyilkos-tó hargita-hegység, Madarasi-Hargita Királyerdő-hegység Kiskohi Medve-barlang Nagyhagymás-hegység, Békás-szoros Nagykőhavas, Hétlétra-szakadék Olt völgye, Vöröstoronyi-szoros Parajdi Sószoros és Sóhát Persány-hegység, Vargyas-szoros Radnai-havasok, nagy-Pietrosz-csúcs Retyezát-hegység Rozsda-szakadék Ruszkabánya Szamos-bazár Szováta, Medve-tó Tordai-hasadék Torockói-hegység, Székelykő Vlegyásza-hegység Vörös-árok

Dr. Ángyán Lajos - Sportélettani ​kislexikon
A ​sportélettan a sportnak és általában az emberi test mozgásainak az életfolyamatokra gyakorolt hatásaival, és a teljesítőképesség lehető növelésével foglalkozik. A Sportélettani kislexikon a legfontosabb fogalmak rövid, tömör meghatározásával, helyenként bővebb kifejtésével és magyarázó ábráival segíti a sporttal és mozgástannal foglalkozó szakemberek ismereteinek felfrissítését, valamint a témakör iránt érdeklődő olvasók tájékozódását.

Harald Haarmann - Letűnt ​népek lexikona
Lexikonunk ​kereken 200 szócikkben tömören és mindenki számára érthetően foglalja össze a Föld jelentős, a későbbi népekre és kultúrákra tartósan befolyást gyakorló letűnt népcsoportjainak történetét. Jelenlegi tudásunk alapján tájékoztat egy-egy nép történetéről, földrajzi elhelyezkedéséről, vándorlásairól, politikai, társadalmi és gazdasági berendezkedéséről, kultúrájáról és vallásáról, továbbá nyelvéről és irodalmáról. A kontinensekhez és nagyobb régiókhoz tartozó összefoglaló cikkek megkönnyítik a szomszédos és egymással rokon népekről való tájékozódást, és felhívják a figyelmet olyan kisebb népcsoportokra is, amelyekkel a lexikon külön szócikkben nem foglalkozik. Nélkülözhetetlen kézikönyv mindazok számára, akik ideológiai elfogultságtól mentesen érdeklődnek a régi népek és azok kulturális öröksége iránt. Harald Haarmann (1946) a széles körben ismert nyelvészek közé tartozik. Az Egyesült Államok-beli sebastopoli székhelyű Archaeomitológiai Intézet alelnöke és az intézet Finnországban működő európai fiókjának igazgatója, a brüsszeli Többnyelvűségi Kutatóközpont munkatársa, valamint nagy nemzetközi kutatóprogramok koordinátora. Nevéhez több mint negyven könyv és csaknem kétszáz cikk fűződik, ezek a világ tíz nyelvén jelentek meg.

Ella Berthoud - Susan Elderkin - The ​Novel Cure
Are ​you weary in Brain and Body? Do you desire a Positive Cure for your Pessimism? Do you require Bronte to re-boot your Broken Heart? Do you despair of your Nose? Can Fielding open your Flood Gates? Or Pynchon purge your Paranoia? May we administer Austen to curb your Arrogance? Hemingway for your Headache? An injection of du Maurier for your low Self-Esteem? Are you Shy, Single, Stressed or Sixty? Are your Vital Statistics in need of some Spark? May we massage you with Murakami? Ease your pain with Wolf or Wodehouse? Do you require the Very Book to lessen your Loneliness? May we revive your Spirit with a Literary Tonic? This is a medical handbook, with a difference. Whether you have a stubbed toe or a severe case of the blues, within these pages you'll find a cure in the form of a novel - or a combination of novels - to help ease your pain. You'll also find advice on how to tackle common reading ailments - such as what to do when you feel overwhelmed by the number of books in the world, or you have a tendency to give up halfway through. When read at the right moment in your life, a novel can - quite literally - change it, and The Novel Cure is a reminder of that power. Written with authority, passion and wit, here is a fresh approach to finding new books to read, and an enchanting way to revisit the books on your shelves.

Zimányi Katalin - Lexikai ​csapdák
E ​gyűjtemény elsősorban azoknak szól, akik középfokú nyelvvizsgára készülnek. Olyan lexikai nehézségek kerültek a kötetbe, amelyek a magyar anyanyelvűek számára a német nyelv elsajátítása során rendszerint gondot okoznak. A könyv tartalma mindenekelőtt a vizsga írásbeli részére való felkészülést hivatott megkönnyíteni. A szerzőnek azonban meggyőződése, hogy nem önmagában a sikeres vizsga a cél, hanem a mögötte rejlő tudás: ezért a gyűjtemény összeállításánál arra törekedett, hogy az mindenkinek hasznos legyen, aki nyelvtudásának rendszerezésére, gyarapítására, szókincsének bővítésére törekszik. A szerző több éven át kísérte figyelemmel, milyen nehézségekkel küzdenek a nyelvvizsgára készülők. A sokéves gyűjtés során szerzett tapasztalatok határozták meg könyvének felépítését és az egyes fejezetek tartalmát.

Lentz Nándor - Fotovegyszer ​lexikon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Delia Gaze - Dictionary ​of Women Artists I-II.
"Incomparably ​rich, monumental, and up to date... the most unqualifiedly comprehensive work yet completed on women artists...this indispensable set belongs on all library reference shelves." - Library Journal "A landmark reference source for the history of women's art. It is essential for art and academic libraries and for most larger public libraries." - Booklist/RBB "Delia Gaze and her collaborators (23 Advisers and 330 Contributors) have done a magnificent job." - The Art Book Review Quarterly "Should be snapped up be every serious art library." - Museum Journal "Clearly written, this reference book is likely to be heavily used... Highly recommended for general readers and undergraduates through faculty." - Choice, March 1998

Ismeretlen szerző - A ​magyar fűszerkereskedő lexikona
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lázár Katalin - Marián Andor - Rejtvényfejtő ​zseblexikon
Ha ​egyszer használja ezt a praktikus segédkönyvet, soha többé nem tud lemondani róla! A keresztrejtvény kérdése alapján ábécérendben találja meg a válaszokat, természetesen a betűk számát sem felejtettük el feltüntetni. Lexikonunk könnyen kezelhető, aktuális, áttekinthető, s közel 250.000 meghatározást tartalmaz.

Ismeretlen szerző - Magyar ​karikaturisták adat- és szignótára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Erdészeti-Vadászati-Faipari ​Lexikon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ruzsa György - Az ​ikonfestészet lexikona
Ruzsa ​György Az ikonfestészet lexikona című kötete hiánypótló szakmunka, amelyben részletesen megtalálhatjuk az ikonokkal kapcsolatos orosz és görög alapfogalmak magyarázatát. A szerző művében arra törekszik, hogy lexikonja ne legyen száraz és unalmas olvasmány, ugyanakkor a szakszerűség kívánalmainak is megfeleljen. Magát az ikont így definiálja: Tágabb értelemben bizánci jellegű szentkép, szűkebb értelemben a keleti kereszténység táblaképe, vagyis olyan kép, amelyet elsősorban fatáblára festettek. Teológiai szerepére is kitér, így például hangsúlyozza, hogy az ikon az emberi test feltámadás utáni, megdicsőült állapotát elővételezi, és a szentek arcát és alakját lelkies finomsággal mutatja be. A lexikon szócikkei között egy-egy hosszabb tanulmányt is találunk, amely például azt tárgyalja, hogyan inspirálta az ikon a 19. és 20. századi prózaírókat, köztük Makszim Gorkijt, aki Inasévek című művében egy ikonfestő műhelyt is bemutat. A szerző szomorú érdekességként arról is ír, hogy a kommunizmus éveiben kiadott Kis szovjet enciklopédia miként definiálta az ikont: A keresztény istenek (sic!) és szentek ábrázolásának egyházi megnevezése, amely zavarja a dolgozók elmaradott rétegeit a szocia lizmus építésében. Ez alapján érthető, miért várt a sztálini terror időszakában az ikonokkal foglalkozó tudósokra, köztük papokra szomorú sors, szibériai rabság és kivégzés. Közülük többről hosszabb tanulmányt találhatunk a kötetben, de jó néhány jelentős ikonfestő (Andrej Rubljov, Feofan Grek, Gyionyiszij stb.) munkásságáról is; részletes elemzés olvasható például Andrej Rubljov Ószövetségi Szentháromság-ikonjáról, amelynek láttán a mártírhalált halt Pavel Florenszkij atya, teológus így kiáltott fel: Rubljov Szentháromsága létezik, tehát létezik Isten! A kötetet mintegy 180 színes fotó teszi szemléletessé.

Maticsák Sándor - Tóth Anikó Nikolett - Petteri Laihonen - Rokon ​nyelveink szótárai
Ezt ​a könyvet nemcsak a finnugrisztikában jártas olvasóknak ajánljuk, hanem mindazoknak, akik érdeklődnek nyelvrokonaink szótárkiadása iránt. Az áttekin­tésben több mint 350 mű szerepel. A kötet első fejezete a hőskor első lépéseit, a 17–18. századi oroszországi expedíciók szójegyzékeit mutatja be a holland Witsen 1692-es holland–mordvin szólistájától kezdve Strahlenberg, Pallas és a többi utazó munkáiig. A második rész a szótárirodalomnak a nyelvészek számára talán legfontosabb műfajával, az etimológiai szótárakkal foglalkozik. A harmadik fejezet az oroszországi finnugor nyelvek – vogul, osztják, zürjén, votják és cseremisz – kétnyelvű szótárairól szól. A negyedik egységben a szerzők bemutatják a rendelkezésükre álló teljes mordvin lexikográfiát, a több mint 100 szótár elemzésével egyfajta keresztmetszetet adva egy kisebb finnugor nyelv elmúlt három évszázada lexikográfiájának fejlődéséről. Az ötödik részben közel ötven lapp szótár elemzését olvashatjuk. A hatodik egység a kisebb balti finn nyelvek (karjalai, izsór, vepsze, vót és lív) kétnyelvű szótáraival foglalkozik. A hetedik fejezetben az örvendetesen gyarapodó észt–magyar szótárirodalom bemuta­tására kerül sor. S végül a magyar–finn lexikográfia legfőbb művei kerülnek sorra, az 1884-es első szótártól a 2013-ban megjelent magyar–finn szótárig.

Covers_319439
Mezőgazdasági ​kislexikon Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Mezőgazdasági ​kislexikon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mészáros Ernő - Környezettudomány
Az ​1500 címszót tartalmazó lexikon a környezettudomány legfontosabb fogalmait mutatja be, s megközelítési módja ritkaságnak számít. - Közérthető tudományos lexikon, mely az emberi hatásokkal, a földi környezet működésével, az ember és környezete kapcsolatával foglalkozik. - A szóanyag felöleli a földtudományok, a hidrológia, a limnológia, a meteorológia, az oceanológia, az ökológia, a talajtan, a kémia, a fizika és a környezetvédelem környezettudományi szempontból fontos fogalmait és eszközeit is. - A főbb fogalmakat és folyamatokat ábrák, képek és táblázatok illusztrálják. - A lexikont haszonnal forgathatják a környezettudomány oktatásában részt vevő tanárok, hallgatók és diákok, a kezdő, illetve a mások területe iránt érdeklődő tudományos kutatók és a széles nagyközönség: mindazok, akik a környezeti kérdések tudományos alapjaiban tájékozódni kívánnak.

Dömök István - Hamvas Imre - Szénásy József - A ​vitorlázás alapismeretei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek András - Csoma Gyula - Harangi László - Felnőttoktatási ​és -képzési lexikon
Rendszeresnek ​tekinthető jelenség az emberi kultúra történetében, hogy egy-egy szellemi tevékenység valamely korszakban időszerűvé lesz, ezután háttérbe szorul, hogy később újra és újra aktuálissá váljék. Ez történt és történik jelenleg e lexikon tárgyával is. Felnőttnevelés, élethosszig tartó tanulás, permanens oktatás, andragógia és számos más fogalom manapság újból felettébb időszerű lett, sőt, a szó minden értelmében divatos is! Pedig a felnőttkori tanulás, akárcsak a pszichikus tevékenység, amelyet kifejez, egyidős az embeirséggel. Az ember a kicsinyek tanításának, oktatásának, gyámolításának - az állatvilágból örökölt - evolúciós kényszerén kívül, felnőttként, de még öregkorában, sőt aggastyánként is állandóan tapasztalatokat gyűjtött és rögzített. Minden emberi generációra jellemző e törvényszerűség, méghozzá legjobb tudomásunk szerint az emberi faj első megjelenéséstől kezdve folyamatosan. Eme ősi, élethossziglan folyó tanulási kényszer és képesség végigkíséri tehát a homo sapiens történelmét! Nem véletlen, hogy napjainkban a felnőttoktatási lehetőségek fontosságának hangsúlyozása terén mint az emberi civilizáció és kultúra vonulatában annyiszor, most ismét egy időszerűségi hullám csúcsán vagyunk! Az okoknak és indítékoknak taglalása nem egy lexikon-előszó feladata! Elégedjünk meg most annak a ténynek a hangsúlyozásával, hogy az andragótiai aktualitás lényeges felismerését és tükrözését szolgálja ennek a lexikonnak a megszerkesztése.

Bodnár Zsigmond - A ​magyar irodalom története I-II.
"A ​külföldi és hazai irodalomtörténetek az egyes írók stiljának megítélésénél ritkán tévednek. Rendesen egymás ítéleteit irják át szellemes változattal. Annál több tévedést követnek el, mikor a stilus sajátságának okait a jelenben és multban keresik, az átmenetet akarják megmagyarázni, az idők kapcsait óhajtják velünk megértetni."

Ismeretlen szerző - Szótár, ​lexikon, enciklopédia
A ​többi humán tudományághoz hasonlóan az immár több évszázados múltra visszatekintő lexikográfia sem vonhatja ki magát az utóbbi évtizedekben lezajlott tudományos-technológiai forradalom következményeként jelentkező változások hatása alól: alkalmaznia kell az új szótárszerkesztési módokat, forrásként kell használnia az internet által kínált adathalmazokat, elemeznie kell az online szótárakat, fel kell térképeznie az új szótár-felhasználói igényeket és szokásokat, meg kell alkotnia a hiányzó fontos műveket, stb. Mindezek mellett a kialakult hagyományokhoz és kategóriákhoz illeszkedve, továbbá a nemzetközi tudományos eredményekre is figyelemmel lehetőségei szerint hozzá kell járulnia a lexikográfia elméletének alakításához is. A fentebb leírtak okán és jegyében a Magyar Tudományos Akadémia I. Osztálya mellett működő Szótári Munkabizottság nemcsak ülésein foglalkozott a fentebb felvázolt problémákkal, hanem tanulmánykötet kiadását is aktuálisnak látta. A felkérés nyomán a kezdeményezéshez csatlakozó neves hazai lexikográfusok a szótár, az enciklopédia és a lexikon műfajait elválasztó, illetve összekapcsoló vonások különböző aspektusait számba véve világítottak rá egyfelől a szótár, másfelől pedig az enciklopédia és a lexikon eltérő, illetve közös tulajdonságaira. A megközelítések elsősorban a tipologizálást illetően – olykor jelentősen – különbözőek. Kitűnik a 12 tanulmányból az is, hogy célszerű lenne a – kötet címében is említett – három, egymással rokon vonásokat is mutató műfaj valamilyen szintű felettes terminusának megalkotása és a magyar lexikográfiai szakirodalomban való elterjesztése, sztenderdizálása. A tanulmányok rövid magyar nyelvű összefoglalói, valamint a szerzőkre vonatkozó alapvető információk a kötet végén találhatók meg. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 172. tagja.

Faragó Imre - Horváth Zoltán - Mari László - Világatlasz ​országlexikonnal
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gert Richter - Gerhard Ulrich - Mitológiai ​és bibliai jelenetek a művészetben
A ​kötet minden múzeum- és kiállításlátogató nélkülözhetetlen kézikönyve. A művészet iránt érdeklődő ifjú és felnőtt olvasó a könyvből a képzőművészet mellett az európai kultúra forrásaival is megismerkedhet. Gyorsan kikereshető, érthetően megfogalmazott információkat tartalmaz az antik mitológia és a keresztény kultúra köréből, az innen származó fontosabb művészeti témákról, és ezzel értékes kulcsokat ad kezünkbe a képzőművészeti alkotások megértéséhez.

Marczali Henrik - A ​reformok kora
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Porosz Tibor - A ​buddhizmus lexikona
Ez ​a lexikon arra vállalkozik, hogy magyar nyelven először átfogó bevezetést nyújtson abba a fogalmi rendszerbe, amely a Buddha tanítóbeszédeit magában foglaló „páli kánonban” és a hozzá fűzött kommentárokban található. Mindez nem helyettesítheti a meditáció során tapasztalható saját élményeket, csupán megkönnyítheti azok értelmezését. A könyvet haszonnal forgathatja a Buddha tanításait követő éppúgy, mint a tudományos szemléletet képviselő vallástörténész, filozófiatörténész, pszichológus, indológus, vagy az általános műveltségét bővíteni kívánó érdeklődő. A lexikon eredeti forrásokból gyűjtött 1300 címszava betekintést enged a legalapvetőbb kanonikus és posztkanonikus szövegekbe, a meditáció végzésére vonatkozó hagyományos útmutatásokba, a gyakorlási módok, az erkölcsi magatartások különböző formáiba, az alapvető üdvtani fogalmakba, a kozmológiai rendszer leírásaiba, a pszichológiai, a filozófiai, a hermeneutikai, a nyelvfilozófiai, valamint az ismeretelméleti és logikai szakszavak világába, illetve a megszerezhető tudások és bölcsességek típusaiba. A buddhizmussal még csak most ismerkedő számára a lexikon használatánál kiindulópont lehet, ha elsőként három címszót keres meg, a Buddhát (Buddha), a Tant (dhamma) és a Gyülekezetet (saṅgha). Az e címszavaknál található keresztutalások nyomdokán azután tetszőleges irányba tovább lehet haladni a fogalmak megismerésében. Hasonlóképpen kiindulópontnak lehet venni a Tan három főbb elemét, az erkölcsöt (sīla), a meditációt (samādhi) és a bölcsességet (paññā) is. Az egyes témakörök alapján tájékozódó olvasót segítheti a lexikon szövege előtt közölt „Témamutató”, a „Magyar-páli mutató”, valamint a „Függelékben” megadott különböző táblázatok sora, és az „Irodalomjegyzék”. A lexikonban kalandozás további útjait azután már az olvasó saját érdeklődési iránya szabhatja meg.

Ismeretlen szerző - A ​Zempléni-hegység földrajzi lexikona
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tim Forrest - Antik ​porcelán és ezüst
Légy ​bár tapasztalt régiségvadász vagy újonc, e téren lehengerelhetnek az aukciós házak szakkifejezései, vagy egy tapasztalt kereskedő reklámszövegei. Mi az a crespina? Az épergne? Hogy ismerhetjük fel, hogy egy tányért kézzel festettek-e, vagy matricával díszítették? Könnyű-e pontosan meghatározni egy darab korát? Az Antik porcelán és ezüst támaszul szolgál. A legmodernebb vizuális lexikon, amelyben több mint 275, gondosan kiválasztott darabot mutatunk be, pompás színes fényképeken. Mindegyik képhez kimerítő jegyzet járul, s együttesen az asztali edények széles köréről szolgáltatnak bőséges információkat, - a porcelántól és ezüsttől kezdve a gyertyatartóig, kávéskannáig és asztaldíszekig. Közeli felvételeken bemutatott, jellegzetes részletek kiragadásával - amilyenek a minták, mázak, szegélyek és fedelek - kívánjuk a figyelmet a lényeges elemekre irányítani. Ismertetjük továbbá a stílusváltozatokat, amelyek a darabok keletkezési helyének és felhasznált anyagoknak megfelelően alakultak ki. Az 1600-as évektől a háború végéig terjedő időszakot olyan értelmező táblázatokba foglaltuk, amelyek érzékeltetik a nagyobb stílusváltozásokat és egyes tervezők és mesterek azokban betöltött szerepét. Az Antik porcelán és ezüst nemcsak a kezdő számára szolgál bevezetésül, de a tapasztaltabb régiségkedvelőnek is felfrissíti tudását. Az Antik porcelán és ezüst egyedülálló ismerettárul szolgál ebben a lenyűgöző témakörben.

Covers_98822
Nagy ​képes lexikon Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Nagy ​képes lexikon
Nagy ​képes lexikon - felkutatni, rácsodálkozni, megérteni Kíváncsi vagy rá, hogy mi történik az óvodában és az iskolában?Felfedeznéd a sivatagot, és megismerkednél a lakóival? Részt vennél egy filmforgatáson, vagy bevetésre indulnál a tűzoltókkal? Vagy szívesen ellátogatnál a letűnt korok világába, a dinoszauruszok földjére, esetleg jelentkeznél matróznak egy kalózhajóra? E könyv segítségével mindig az események középpontjába kerülsz, és mindent megtudhatsz arról a világról, amelyben élsz. Minden témánál színes, részletekben gazdag életképet találsz, amely hozzásegít a világ érdekességeinek felkutatásához, a rejtelmeire való rácsodálkozáshoz, valamint mindezek megértéséhez. Ez a kicsiknek szánt, átfogó képes lexikon alkalmas arra, hogy gyerekünk általa megkezdje az őt körülvevő világgal való ismerkedést. Novum Kiadó, 2009. A fordítás alapjául szolgáló eredeti mű címe: My first picture book of knowlegde Fordította: Köller Dániel

Kollekciók