Ajax-loader

'enciklopédia' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Ismeretlen szerző - Gyerekek ​tudományos enciklópédiája
A ​természettudományok birodalma tárt kapukkal vár! Ez a vaskos könyv fantasztikus felfedezőútra visz bennünket a természettudományok világába. Megfejthetjük a bolygók, a vulkánok, a vadállatok, a húsevő növények és a különféle gépezetek titkait. A könyv lapjain minden négyzet egyedi azonosítót kapott, így minden oldal különleges térképként használható. A térképhálózat segítségével tudományos expedíciónk rendkívül izgalmas és vidám lesz! A nagy utazást a kötetben felsorolt internetes oldalakon folytathatjuk, és még részletesebben felderíthetjük a dzsungeleket, a tengereket, az emberei testet vagy akár a világűrt!

Szuhay-Havas Ervin - Meglepetések ​enciklopédiája
Ki ​mondta gőgösen: "Az Állam - én vagyok"? és cinikusan: "Párizs megér egy misét"? Kérjük az olvasót, ne siessen a válasszal. Azt se kutassa, valóban púpos volt-e III. Richárd, ebben is segítségére leszünk. Kiderül továbbá, hogy az "oké"-nak és a Coca-Colának is van kultúrtörténete. Fény derül rá, miért lépked Berlin és Bern címerében a medve. De ha már a medvékről van szó, vajon élnek-e medvék a déli féltekén, és maláj-polinéz népek Afrikában? És milyen gyorsan nő egy eszményi gomba? Igaz-e, hogy az ember gyorsabb a lónál, a gepárd gyorsulása pedig felülmúlja a versenyautókét? Nem tréfa, van-e köze szeráfnak a zsiráfhoz? És a perui lámának a tibetiekhez? Azután: hányszor emelkedtek fel elsőként a Wright testvérek, illetve hányan voltak a Háromkirályok? Ezekre és még néhány száz képtelen kérdésre ad különös választ a Meglepetések enciklopédiája.

Alexander Zieger - Gudrun Schlechte - Ily ​színes a mi hitünk
Ez ​a könyv alighanem egyedülálló mű a hazai katolikus könyvkiadásban. Olyan átfogó, szinte minden vallási jelenségre és történésre reflektáló alkotás, amely feltehetően egy csapásra kedvelt olvasmánya lesz a hitét kereső és ápoló magyar ifjúságnak. De nem csak nekik. Reméljük, hogy felnőttek is megkedvelik ezt a minden szempontból hasznos, rengeteg információt tartalmazó könyvet. Reméljük, hiszen belelapozva bárki meggyőződhet arról, hogy feltétlenül hiánypótló, nélkülözhetetlen munkát tart a kezében, mely nem csak a katolikus, hanem sok más keresztény és nem keresztény vallás főbb jellemzőit is ismerteti az olvasóval. Lexikon? Tanköny? Olvasmányos ismeretterjesztő mű? Mindhárom együtt, mégis több ezeknél. Ám semmiképpen sem száraz ismertetése vallásunk, hitünk alapigazságainak, történetének, fejlődésének, életének. Hasonlattal élve, sokkal inkább egy szélesre tárt ablak, amelyen keresztül kitekinthet az olvasó hitünk sokszínű világára.

Edmund H. Harvey - Harriet Brow - A ​lélek és az értelem ABC-je
Az ​emberi elme a világ egyik legcsodálatosabb jelensége - de egyben a legkiismerhetetlenebbek egyike is. Ezzel a könyvvel eloszlathatja a homályt sok hihetetlen jelenség körül. Szakértő szerzőink irányításával nyomon követheti a gondolatok és érzelmek születését, tanulmányozhatja az emberi agyat, sőt a könyv bevezeti Önt az érzékelés birodalmába is. Szórakoztató tesztek, fejtörők és híres emberekről szóló esettanulmányok olyan területekre vezetik, melyeket a tudomány is csak most kezd felfedezni.

Dala László - Dékány András - Kocsis Ferenc - Kulin György - D. Major Klára - Rónaszegi Miklós - A ​világ és az ember
Bemutatja ​a bennünket körülvevő természetet és a világmindenséget; megismertet a Föld felfedezésével, országaival, népeinek életével; beszél a Földünket benépesítő élőlényekről s arról, hogy milyen utat tett meg az élővilág az őslényektől a mai növényekig. állatokig és az emberig; felvázolja az emberiség történetének nagy korszakait és legizgalmasabb eseményeit; ügyesen foglalkozik a technika történetével az ősi szerszámoktól a mai távvezérlésű gépekig. 8-10 éves gyerekek számára nyújt tudományos világképet, megfigyelésre, rendszerezésre, összehasonlításra, a dolgok és jelenségek közti kölcsönhatás felfedezésére ösztönöz 400 oldalon, mintegy 200 oldalnyi rajzzal, részletes tárgymutatóval.

Antonia Cunningham - Kamini Khanduri - Anna Claybourne - Az ​állatok nagy enciklopédiája
Kiadványunk ​a Föld különböző élőhelyeinek bemutatását tűzte ki célul. Megmutatni azt, hogy az egyes növény- és állatfajok miként alkalmazkodtak a környezetükhöz. A színes illusztrációk, fényképek és rajzok, az egyszerű és világos magyarázószövegek együttesen szolgálják a célt, betekinteni a világ legizgalmasabb, sokszor már veszélyeztetett élőhelyeire.

Cecil Northcott - Bibliai ​lexikon gyerekeknek
Református ​Zsinat Iroda Sajtóosztálya Budapest, 1984 A Bibliai lexikon gyermekeknek a maga nemében csúcsteljesítmény. Nyolcszáznegyven címszó alatt rövid, könnyen érthető magyarázatot ad bibliai eseményekről, földrajzi helyekről, személyekről és fontosabb fogalmakról. A szerző: Dr.Cecil Northcott, tudós teológus, egyben neves publicista, a The Daily Telegraph egyház- és vallásügyi szakértője, aki bámulatosan tud a gyermekek nyelvén írni. Nagy nyereségnek tekintjük, hogy a Zsinat Sajtóosztálya e kiváló művet a Kiadó Vállalat engedélyével magyar nyelven megjelentetheti.

Ismeretlen szerző - Az ​állatok képes enciklopédiája
Az ​állatok képes enciklopédiája gazdagon illusztrált, izgalmas kötet, melynek segítségével megismerkedhetünk a hazánkban élő és távoli földrészek fajaival, az egysejtűektől a legfejlettebb állatokig, az emlősökig. Fedezzük fel együtt az állatvilág első képviselőit, az amőbákat, a szivacsokat, a csalánozókat! Kiránduljunk a rovarok birodalmába - megcsodálhatjuk a "rovarlovagokat": az óriáscincért, a szarvasbogarat, a Herkules-bogarat és a "repdeső virágokat", a színpompás lepkéket is. Bepillantást nyerünk a vizek élővilágába, s az évmilliókat túlélő fajok életébe: megtudjuk, hogyan szaporodik az aligátor, mit eszik a legnagyobb varánusz, a komodói sárkány. Bemutatjuk a levegő urait is, a szárnyas ragadozókat, az énekesmaradakat, az éjszaka madarait. Hogyan maradhattak fönn a letűnt korok tanúi, a tojásrakók (mint például a kacsacsőrű emlős) és az erszényesek (a koala, az erszényes nyúl, a kenguruk stb.)? Hogyan tájékozódnak a repülő emlősök, a denevérek? Melyik az emlősök legnépesebb rendje? Kik állnak a táplálékpiramis csúcsán? Választ kapunk minderre, s megismerhetjük az állatvilág megannyi titkát...

David Burnie - Linda Gamlin - Tim Healey - Robin Hosie - Alex Martin - Douglas Palmer - Ámulatba ​ejtő valóság
Ismerkedj ​meg csodálatos világunk sok-sok rejtelmével az ÁMULATBA EJTŐ VALÓSÁG című könyv lapjain. Mit találsz a könyv öt fejezetében és a kötetet záró Adattárban?ˇ Felfedezheted a növények és állatok rejtett életét.ˇMegtudhatod, hogyan működik az emberi szervezet.ˇRácsodálkozhatsz, mi mindenre képes a modern techinka. Régen eltűnt világok tárulnak fel előtted.ˇSok száz izgalmas kérdésre válaszol, számos meghökkentő és szórakoztató tudnivalóval lát el ez a remek könyv.Használd bátran ismereteid gyarapítására és a világ titkainak felfedezéséhez

Filozofiai_kisenciklopedia
Filozófiai ​kisenciklopédia Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Filozófiai ​kisenciklopédia
Az ​angolszász világban klasszikusnak számító és most magyarul immár harmadik kiadásban megjelenő Filozófiai kisenciklopédia - amely a Nyugat filozófiáját és filozófusait mutatja be -az egyik legjobb tudományos igényű kézikönyv ebben a témakörben. Szerzői, akik az oxfordi egyetem oktatói és kutatói, ideológiai elfogultságoktól mentesen, szakmailag igényesen, mégis közérthetően tárgyalják a filozófiai gondolkodás kulcsfogalmait, megismertetnek a mai és a múltbeli kiemelkedő filozófusokkal és eszméikkel. A Filozófiai kisenciklopédia megbízhatóan eligazítja mind a közép- és felsőfokú oktatásban tanítókat és tanulókat, mind a filozófiával „csak úgy" ismerkedni vágyókat a filozófia alapvető kérdéseiben, a korunkat befolyásoló filozófiai tanok és irányzatok világában.

A_vil%c3%a1gmindens%c3%a9g_k%c3%b6nyve
A ​világmindenség könyve Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - A ​világmindenség könyve
A ​8-12 éves korosztály számára elengedhetetlen tudományos alapismereteket gyűjti össze a különféle szakterületeket felölelő lexikon. A csillagászat, az élővilág, a földrajz, az emberi test, a történelem, a művészet és kultúra, a tudomány és technika világában naprakész tudást nyújtó kötet széleskörűen és az iskolás korosztály számára közérthetően közvetíti a legfontosabb ismereteket, eligazít az aktuális tudományos kérdésekben, a tényeket pontos adatokkal támasztja alá, és mindezt ábrák, térképek és fotók teszik szemléletessé. Az alapműveltséget rendszerező kötet nyolc nagy témakörben, tömör, világos stílusban villantja föl a körülöttünk lévő egész világot.

Jane Chisholm - Világtörténelem ​kicsiknek és nagyoknak
A ​Világtörténelem kicsiknek és nagyoknak térképekkel és ábrákkal gazdagon illusztrált kézikönyv, amely részletes történeti áttekintést ad az i. e. 9000 táján létrejött első emberi településektől kezdve egészen napjainkig. A térképekkel és rajzokkal kiegészített időrendi táblázatok gyors és könnyű tájékozódást tesznek lehetővé az adatok és évszámok között, míg a világtörténelem fontosabb eseményeiről részletesebb ismertetést is olvashatunk. A nagyszámú színes térkép, rajz és ábra pedig élő közelségbe hozza számunkra a múltat.

Csörgő Anikó - Füzesi Zsuzsa - Csodaország ​A-tól Z-ig
Képes ​gyermeklexikon A-tól Z-ig általános iskolások számára Füzesi Zsuzsa rajzaival.

Marion Augustin - Agnès Besson - Sylvie Bézuel - Juliette Chériki-Nort - Gaëlle Lahoreau - Larousse ​Gyermekenciklopédia
„A ​könyv, amire az ovisok mindig is vágytak!” Az első általános enciklopédia, amely bemutatja a gyerekeknek a körülöttük lévő világot. Főbb témakörök: a test, a város, a történelem, a természet, az állatok, a világ, az univerzum.

Tótfalusi István - Magyar ​értelmező kéziszótár A-Z-ig
Magyar ​Értelmező Kéziszótárunkban igyekeztünk olyan, a mai magyar nyelvben használatos szavakat összegyűjteni, melyeket a mindennapi életünkben gyakran használunk. Azonban sok olyan szót hagytunk ki, melynek értelmezése nem okozhat problémát (pl. asztal, szék stb.), így szótárunk alakja és terjedelme miatt egyszerűbb a használata. Kéziszótárunk minden szónak értelmezi a jelentését, szókapcsolatait, szófaját, használati szabályait, jellemzőit, eredetét. Reméljük, nélkülözhetetlen lesz az iskolás korosztályon át a mindennapi emberek munkájában és életében.

Barta Györgyi - Keresztély Krisztina - Sipos András - A ​világváros Budapest két századfordulón
A ​kötet a 19-20. századi és a 20-21. századi századfordulók Budapestjét hasonlítja össze. Mivel Budapest mindkét századfordulón az ország kiemelkedő politikai-államszervező, gazdasági és innovációs központja, az összehasonlító elemzés az egész magyar gazdaságra és társadalomra jellemző következtetések levonását engedi meg. A tanulmányokat gazdag képanyag egészíti ki.

Lucy Knox - Keith Richmond - Nagy ​húsenciklopédia
•Technikák, ​trükkök és ötletek valamennyi előkészítési és elkészítési módhoz, a darálástól, töltéstől és kötözéstől egészen az egyben és serpenyőben sütésig. Hasznos tanácsok arról, hogy milyen húsfajtához milyen elkészítési módok illenek. •Több mint 100 ötletes recept a világ minden tájáról, csodás fényképekkel illusztrálva. • A hagyományos klasszikus receptek - mint például a sült báránycomb, a Coq Au Vin és a Wellington-bélszín - éppúgy megtalálhatók e gyönyörű albumban mint a modern, szokatlan ételek, így a nyárson sült vaddisznó gyömbéres mártással, vagy a kenguru tamarindusgyümölcsös-chilis mártásban. • A receptek elkészítésének minden egyes fázisa színes fényképeken, lépésről lépésre követhető. • A könyv minden alkalomra ajánl recepteket, a reggeliktől a villásreggeliken át a hétköznapi családi vacsorákig, a nyugodt hétvégi ebédektől az ünnepi étkekig.

Gecse Gusztáv - Vallástörténeti ​kislexikon
A ​könyv célja, hogy eligazítsa olvasóját a vallástörténet labirintusában és ezáltal hozzásegítse ahhoz, hogy véleményt alkosson a vallási jelenségvilágról. A tájékozódás megkönnyítése végett a fontosabb címszavak után irodalomjegyzék is került. A kifejezetten filozófiai vagy etikai jellegű problémáknak csak vallási-teológiai vetületével foglalkozik a kötet. A kislexikon kb. 450 címszót és kb. 350 utalást tartalmaz a vallástörténet és az ateizmus története tárgyköréből...

%c3%9aj_magyar
Új ​magyar lexikon I-VII. Ismeretlen szerző
4

Ismeretlen szerző - Új ​magyar lexikon I-VII.
Az ​Új magyar lexikon a második világháború után Magyarországon elsőként kiadott hatkötetes A Pallas nagy lexikona mintájára készült lexikon, amely az Akadémiai Kiadó gondozásában jelent meg. A szerkesztés 1958-ban zárult, nagy része Berei Andor munkája. Az első kötet 1959-ben, a hatodik 1962-ben jelent meg. A legnagyobb figyelmet a politikai, gazdasági, statisztikai adatokra fordították. Félmillió példányban kelt el. 1972-ben és 1981-ben kiegészítő kötetei jelentek meg. Több változatlan utánnyomást ért meg; mára már erősen elavult tartalmát és szemléletét tekintve egyaránt, azonban már a saját korában is sok kritika érte szűkszavúsága, pontatlansága miatt.

Vil%c3%a1gt%c3%b6rt%c3%a9nelmi_enc...
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Világtörténelmi ​enciklopédia
A ​Kossuth Könyvkiadó az 1972-ben sajtó alá rendezett Világtörténelmi Kisenciklopédia új, lényegesen bővített és átdolgozott kiadását nyújtja át az Olvasónak. A német nyelvű eredeti mű 1979-ben jelent meg a lipcsei Bibliographisches Institut gondozásában, és jóllehet a kézikönyv az NDK-ban már több kiadást ért meg, a szerkesztő bizottság a kétkötetes művet első kiadásnak tekintette. Részint ezért, részint mivel a mostani második változat a korábbi magyar kiadástól jelentős mértékben eltér, mi sem nevezzük könyvünket második kiadásnak, sőt a címén is változtattunk. A szerkesztés során mégis tudatosan azokat az elveket követtük, amelyeket az első kiadásnál szerencsésnek tartottunk. A világtörténelmi Enciklopédia két kötetének címszavait a szerzők számottevően kibővítették; több helyet kapott az egyes országok történetében mind a régmúlt, mind az 1945 utáni fejlődés vázlata. Fontosabb országok esetében a történelmi összefoglalót időrendi táblázat és életrajzi-fogalmi "kisszótár" követi.

Gianfranco Trapani - Gyermekorvos ​a családban
A ​terjedelmes, illusztrált kötet életkoronként enciklopédikusan mutatja be az adott korhoz kapcsolódó fontos élettani, nevelési, gondozási tudnivalókat (csecsemőkor - beleértve a koraszülötteket is -; óvodáskor; iskoláskor; kamaszkor), végigkíséri a gyermek életét aprólékos részletességgel. A könyv második felében a különböző gyermekkori betegségeket mutatja be lexikon formában, ábécé-rendben, és a gyógyuláshoz szükséges tennivalókat, gyógymódokat.

Carol Varley - Lisa Miles - Földrajzi ​kisenciklopédia
Otthonunk ​a földgolyó átfogó bemutatását kínálja minden érdeklődő diáknak ez a könyv­. Áttekinti a Föld fejlődéstörténetét, kőzeteit és ásványait, hegyeit és vizeit, az időjárás és az éghajlat összefüggéseit. A legtávolabbi földrészeket is közel hozza olvasójához állat- és növényvilágukkal, lakosságukkal, gazdasági életükkel együtt. Naprakész világatlasz, bőséges adattár, kislexikon és könnyen kezelhető mutatórendszer teszi teljessé a földrajzi ismeretek e kincsestárát.

Annabel Craig - Cliff Rosney - Természettudományi ​kisenciklopédia
E ​könyv­ teljességre törekvő bevezetés a természettudományok világába. A tematikus felépítésű enciklopédia kapcsolatot teremt a tudományos alapelvek és a mindennapi élet között. Élethű rajzok és karikatúrák százai mellett meglepő tények, fejtörők és kísérletek bizonyítják, hogy a tudomány nem csak hasznos, hanem szórakoztató is. Életrajzi és más adatok, táblázatok, kislexikon és tárgymutató egészítik ki a könyv­et.

Covers_141197
Zsebenciklopédia Ismeretlen szerző
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Zsebenciklopédia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Az_emberiseg_kronikaja
Az ​emberiség krónikája Ismeretlen szerző
elérhető
16

Ismeretlen szerző - Az ​emberiség krónikája
A ​kötet az emberiség történelmének átfogó története Kr.e. 3000-től napjainkig, pontosan 2006. december 31-ig szóban, képben, térképekkel. A nagy horderejű, súlyos következményekkel járó történelmi korszakokról 30 tanulmány ad hírt. Ebben az új kiadásban kétoldalas világ-és régiós térképekkel. Több mint 1000 színes cikkben szemléletesen és ismeretekben gazdagon áll össze a világtörténet a kijelölt mérföldkövek mentén összefüggő egésszé. Több mint ezer, gondosan kiválasztott, többségében színes képpel, ábrával, rajzzal és fotóval illusztrálva. A politika, a tudomány, a gazdaság és a kultúra számos egyedi aspektusát szócikkekben, keretes írásokban megjelenő magyarázatok árnyalják és világosítják meg, a történelem kimagasló személyiségeinek rövid életrajzával kiegészítve. A kötetben olvashatunk a hétköznapi élet kiemelkedő eseményeiről, valamint történelmi esszék, fogalommagyarázatok, részletes tárgy- és névmutató is megtalálható. Az egyes történelmi korszakokat eseménynaptár, jól kezelhető kronológia segíti. Értékes szakkönyv, enciklopédikus igényű összefoglalás és ideális ajándékkönyv egyszerre. Hasznos segédanyag érettségihez és felvételihez egyaránt.

G. A. Korn - T. M. Korn - Matematikai ​kézikönyv műszakiaknak
Ez ​a kézikönyv azzal a céllal készült, hogy mérnökök, műegyetemi hallgatók részére a műszaki alkalmazások szempontjából felhasználható matematikai definíciók, tételek, képletek tömör meghatározását adja. A fő szövegrész - a szokásos betűfokozattal - minden témáról tömör összefoglaló áttekintést ad. A részletesebb és felsőbb szintű témák kisebb betűfokozattal vannak szedve. Ez növeli az áttekinthetőséget. A könyv fő fejezetcímei: - A valós és komplex számok - A sík analitikus geometriája - A tér analitikus geometriája - Függvények és határértéke, differenciál- és integrálszámítás - Vektoranalízis - Görbevonalú koordinátarendszerek - Komplex változós függvények - A Laplace-transzformáció és más függvénytranszformációk - Közönséges differenciálegyenletek - Parciális differenciálegyenletek - Maximum, minimum és optimálási feladatok - Matematikai modellek: absztrakt algebra, absztrakt terek - Mátrixok, kvadratikus és Hermite-féle alakok - Lineáris terek és lineáris transzformációk - Lineáris integrálegyenletek - Matematikai modellek reprezentációja - Differenciálgeometria - Valószínűségszámítás és sztochasztikus folyamatok - Matematikai statisztika - Numerikus módszerek - Speciális függvények - A függelék síkidomokra és testekre vonatkozó képleteket, sík és gömbi trigonometriát, kombinatorikus analízist, Fourier- és Laplace-transzformált táblázatokat, integráltáblázatokat, összegek és sorok táblázatait tartalmazza. Matematikai jelölések jegyzéke és részletes tárgymutató teszi lehetővé, hogy a művet matematikai szótárként is használjuk. A kézikönyv segítségével tehát az olvasók áttekintést kapnak a különféle matematikai területekről és bővíthetik ismereteiket; specializált tudásukat összhangba hozhatják az általános elméletekkel.

Covers_265829
elérhető
10

Juliet Harbutt - Sajtok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Img007_m%c3%a1solata
Ifjúsági ​kislexikon Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Ifjúsági ​kislexikon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_167983
Kulturális ​kisenciklopédia Ismeretlen szerző
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Kulturális ​kisenciklopédia
Kulturális ​Kisenciklopédiánk - a kiadónk gondozásában korábban megjelent filozófiai, esztétikai, etikai, közgazdaságtudományi, munkásmozgalom-történeti, vallástörténeti stb. kislexikonokhoz hasonlóan - elsősorban az oktatást és a közművelődést, az önművelést kívánja szolgálni. Mintegy négyszáz enciklopédikusan szintetizáló címszóban foglalja össze azokat az ismereteket, melyek egy tág kultúrafelfogás fogalomkörébe kívánkoznak. Elsősorban a humán kultúrával, a társadalomtudományokkal, a művészetekkel, az oktatással és a közművelődéssel foglalkozik, de nem feledkezik meg a művelődés szempontjából fontos természettudományokról és műszaki ismeretekről sem. Részletesen tárgyalja a különböző kultúrafogalmakat, kultúrafelfogásokat és kultúraelméleteket, s mind az egyes címszavakon belül, mind pedig önálló szócikkekben elsősorban a művelődéstörténeti szempontokat igyekszik érvényesíteni. Érzékeltetni kívánja az anyagi és a szellemi kultúra, a civilizáció és a kultúra összefüggéseit és ellentmondásait, viszonylag nagy teret szentel az egyes művelődéstörténeti korszakoknak, a vallásos és világi ideológiák kultúrtörténeti szerepének, a munkakultúrának, a nyelvi műveltségnek, a kommunikáció kulturális szerepének, a művelődési intézményeknek, a művelődéspolitika egyes területeinek, s felhívja a figyelmet a mindennapi kultúra, a viselkedéskultúra legfontosabb tudnivalóira is.

Bihari Péter - A ​20. század története fiataloknak
Az ​1990-es évek egyik legsikeresebb, többszörös tetszésdíjas történelemkönyve most kívül-belül megújult, megszépült. A „főszöveg" rövidebb és egyszerűbb lett, ezért könnyebben érthető, jobban tanulható. A „rövid 20. század" történetének elsajátítását számos új illusztráció - képek, térképek, ábrák és táblázatok - segíti. Igazi újdonságnak számít, hogy mind a 48 fejezet végén érdekes olvamányok -„pluszok" találhatók, amelyek a tizenévesek számára átélhetővé teszik a viharos múlt század fontos eseményeit, közel hozzák annak főszereplőit - többek között Gandhit és Mao elnököt, a versenysportokat és a hírszerzés titkait, a kronstadti felkelést és a csernobili katasztrófát, a hitleri ifjúságot és Budapest ostromát.

Guinness-rekordok-konyve-1989_original_2966
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Guinness ​rekordok könyve 1989
Fekete-fehér ​és színes fotókkal illusztrálva.

Marnie Fogg - Divat: ​tervezők, trendek, dizájn
Vajon ​mi olyan édes és egyedi egy piros, leopárdmintás Dolce & Gabbana felsőben? Mi a titka Chanel időtálló eleganciájának? Miként lehetséges, hogy egész generációk akarnak egyszerre homokóra alakú nőiességet sugározni Dior-ba bújva, vagy vállhangsúlyos erőt mutatni Donna Karan ruháit magukra öltve? Mi áll a hátterében, ha csipkedíszek bukkannak fel a nappali viseletben, és miért érez ellenállhatatlan vágyat a vásárlásra a nő egy kacér csinos estélyi láttán? És hogyan történt, hogy hirtelen divatba jött a magyar, és olyan hírességek, mint Tyra Banks vagy Kanye West írják meg internetes blogjukban, melyik a kedvenc magyar ruhatervezőjük? A legteljesebb divatenciklopédiát tartja most kezében az olvasó, 125 nemzetközi és 14 hazai márka ismertetésével, színpompás divatfotókkal és az ikonikus ruhamodellek képével és leírásával. A "Divat: tervezők, trendek, dizájn" alapkönyv, amelynek ott kell lennie minden divat iránt érdeklődő olvasó polcán, hiszen lenyűgöző körképet rajzol a divat világának legtekintélyesebb szereplőiről, beszámol mindenkiről, aki "valaki" a divat berkeiben, így információival még a legszélsőségesebb divatrajongókat is kielégíti. - Közel 140 divatház, márka és tervező ismertetőjével - Aktuális magyar kiegészítésekkel - ABC- és időrendbe szedett, könnyen áttekinthető tartalommal - Több mint nyolcszáz színvonalas illusztrációval

Kollekciók