Ajax-loader

'gazdaság' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Szabó-Bakos Eszter - Szilágyi Katalin - Major Klára - Nemzetközi ​gazdaságtan feladatgyűjtemény
Feladatgyűjteményünk ​a Budapesti Közgadaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Makroökonómia Tanszéke által oktatott Nemzetközi gazdaságtan (Makroökonómia I/2.) kurzushoz készült, de valamennyi hasonló kurzus oktatója haszonnal forgathatja. A példatár első része a főleg mikroökonómiai ismeretekre támaszkodó nemzetköz kereskedelem elméletének, valamint a nagyrészt makroökonómiai ismeretekre épülő nyitott gazdaságok makroökonómiájának (nemzetközi pénzügyek) elméleti kérdései tárgyalja, tematikus sorrendben. Az egyes fejezeteket feleletválasztós kérdések, valamint számítási és geometriai feladatok alkotják. A gyakorló feladatok mintegy összefoglalásaként minta vizsgasorral zárul az első tartalmi egység, melynek kérdései korábbi vizsgákon szerepeltek vagy szerepelhettek volna. A második rész tartalmazza a tesztkérdések megoldási kulcsait, illetve néhányuk megoldási menetét, valamint a feladatok megoldásának részletes leírását. A nemzetközi gazdáságtan tanulmányozása, így e feladatgyűjtemény is feltételezi az alapvető mikroökonómiai, illetve a zárt gazdaságokra vonatkozó makroökonómiai ismeretek meglétét.

Bajkó István Zsigmond - Pintér Márta - Polakovits Sarolta - Tefner Zoltán - Bausteine ​OECONOM
Gazdasági ​Szaknyelvi Vizsgafelkészítő tankönyv - Tematikus gyakorlókönyv + szószedet külön kötetben + 2 CD - Középfok - Közös Európai Referenciakeret szerint B2 Érdekli a német gazdasági szaknyelv? Szeretne végre kézbe venni egy alapos munkával összeállított, gazdag szókincsű, korszerű és ráadásul tanulásra hívogató szaknyelvkönyvet? Ne is keressen tovább. A BAUSTEINE OECONOM minden tekintetben korszerű, igényes és egyedülálló nyelvkönyv a piacon. Tanulóbarát könyvünk a Közös Európai Referenciakerethez illesztett középfokú (B2) gazdasági szaknyelvi vizsga 15 témakörét dolgozza fel oly módon, hogy autentikus szövegeken keresztül szinte észrevétlenül juttatja olvasóját gondosan válogatott szakszókincshez, hasznos nyelvi fordulatokhoz. A BAUSTEINE OECONOM egyszerre kompakt és komplex, minden segédeszköz nélkül is önállóan használható „beszélő” könyv, hiszen nemcsak a szituációs beszélgetések, hanem az egyes témák felvezető szövegei is anyanyelvi beszélők tolmácsolásában hallhatók a mellékelt CD-n. A könyv használatát a külön kötetbe fűzött német-magyar és magyar-német szószedet teszi még egyszerűbbé. Szerzőink a Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont sok éves tapasztalattal rendelkező vizsgaanyag készítő és vizsgáztató tanárai, akik ezúton tálcán kínálnak mindent, ami egy sikeres vizsgához kell. Csak kézbe kell venni és haszonnal forgatni! A kiadvány az AULA Kiadó GAZDASÁGI SZAKNYELVI VIZSGAFELKÉSZÍTŐ sorozatának köteteként jelent meg.

Al Gore - A ​jövő
Korunk ​olyan forradalmi változást tartogat, amely példa nélküli a történelemben. Ha újra kezünkbe akarjuk venni sorsunk irányítását, és magunk kívánjuk alakítani jövőnket, szembe kell néznünk a globális változásokat mozgató erőkkel. Föld Rt. Globális elme Hatalmi átrendeződés Túlnövekedés Újraértelmezett élet és halál Kiéleződött helyzet Föld Rt. A fokozódó globalizáció olyan új, átfogó, integrált gazdasági egységet hoz létre, amely az eddigiekhez képest egészen más módon viszonyul a tőkéhez, a munkához, a fogyasztói piacokhoz és a nemzeti kormányokhoz. Globális elme. A digitális kommunikáció, a világháló és a számítógépes forradalom által olyan agyközpont jön létre, amely emberek millióinak érzéseit és gondolatait köti össze intelligens gépekkel, robotokkal, mindenhol jelen lévő érzékelőkkel és adatbázisokkal. Hatalmi átrendeződés. Az elmúlt ötszáz évben soha nem tapasztalt módon alakul át a globális politikai, gazdasági és katonai erőegyensúly: az amerikai hegemónia egy többpólusú hatalmi középpont, a nemzetállamok a magánszféra, a politikai rendszerek a piac felé tolódnak el. Túlnövekedés. A gazdaság elromlott iránytűje vészesen rossz irányba, a fogyasztás, a környezetszennyezés fenntarthatatlan növekedéséhez, valamint a termőtalaj, a vízkészletek és az élővilág kimerítéséhez vezet. Újraértelmezett élet és halál. A genomikai, biotechnológiai, az ideg-, valamint az élettudományi forradalmak drasztikus hatást gyakorolnak az orvostudományra, a mezőgazdaságra és a molekuláris tudományokra, még az evolúció is emberi irányítás alá kerül. Kiéleződött helyzet. Az energiarendszerek, a mezőgazdaság, a közlekedés és az építőipar forradalmi átalakulásával együtt az emberi civilizáció és a Föld ökoszisztémái közötti kapcsolat radikálisan megbomlik.

Egyed Gyula - Dömötör Jenő - Keszei Attila - Maknics Zoltán - Szabó-Kozár János - Mezőgazdasági ​ismeretek - Ezüstkalászos gazda
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Richard L. Brandt - Egyetlen ​kattintás
Vajon ​honnan jött az ötlet? Hogyan repítette Jeff Bezos, a cég alaptója és vezérigazgatója, az Amazont az online kereskedelem élére? Hogyan lett a számítógépes geekből az üzleti világot átformáló vállalkozó? Richard L. Brandt elismert újságíró több mint húsz éve publikál a Szilícium-völgy innovatív szerepéről. Ebben a könyvében Bezosszal, valamint versenytársaival és kollégáival készített interjúk alapján hitelesen tárja fel az Amazon sikerének titkát, és ábrázolja Bezos rendkívüli személyiségét és vezetői képességét.

Z. Kárpát Dániel - A ​demokrácia halála
Ez ​a könyv a magyar megmaradás parancsával és az útkereső felelősségével faggatja a jövőnket, a globalizmus túlélésének esélyeit. E sorskérdések és az együttgondolkodás igényével megfogalmazott szerzői válaszok létérdekeinkről szólnak, így az Olvasó nem térhet ki a velük való szembesülés elől.

John Howkins - Az ​alkotás gazdagít
Tudja-e, ​mennyit ér egy filmötlet, egy márkanév, egy szoftver, egy ipari formaterv, egy szabásrajz? S ha van egy filmötlete, írt egy szoftvert, vagy megrazolt egy ruhát, tudja, hogyan kell eladni, hogyan kell megvédeni a lopástól vagy a jogosulatlan használattól? S hogy tudja-e vagy nem, az nagy különbség, hiszen egyetlen ötletből esetleg hosszú ideig megélhet - vagy végignézheti, milyen jól él belőle más. Másrészt, hol vannak a szellemi magántulajdon határai? Meddig lehet korlátozni egy, az egész emberiség számára létfontosságú ötlet használatát? Vagy lehet-e egy génre szabadalmi oltalmat kérni? Mi a pontos különbség felfedezés és találmány között? És hogyan változtatta meg a szemléletet egy pillanat alatt a nyílt forráskódú Linux a számítástechnikai piacon? A kreativitás nem új, a gazdaság sem az. Ami új, az a kettő összekapcsolódásának természete és mértéke. Óriásira nőtt a kreativitás-alapú gazdaság, alaposan megváltoztak az arányok a megfogható áruk gazdasága és a szellemi termékek gazdasága között. Hatalmas fellendülés tapasztalható az intellektuális tulajdon terén. John Howkins remekül olvasható, átfogó és szórakoztató áttekintést ad a kreatív termékek gazdagságáról. Elmélkedik azon, mi a kreativitás, szakszerűen körülírja, mit véd a copyright, a szabadalom, a védjegy és a formaterv, áttekinti a tizenöt legfontosabb kreatív iparágat a videojátékoktól a vállalatok kutatás-fejlesztés részlegéig. Elmondja, hogyan menedzseljük az alkotást és megpróbál segítséget nyújtani a szerzői jog érvényesítéséhez a digitális-virtuális világban is. Minden fejezet kiemelkedően kreatív emberekkel folytatott interjúfélével kezdődik. Ez azért is izgalmas - azon túl, hogy mindig az élő példa a legmeggyőzőbb -, mert mindegyik másképpen kreatív, tehát nem receptek vannak, hanem tanulságok. Alaposan megkutatott, bőségesen adatolt, remekül felépített - de talán elsősorban nagyszerűen olvasható, lebilincselő könyv. És nem utolsó sorban: a máról és a holnapról szól. Másrészt, hol vannak természete és mértéke. Óriásira nőtt a kreativitás

Brian Tracy - Önerőből ​milliomos
Ez ​a könyv 15 év kutatási és oktatási munkájából, valamint személyes tapasztalataim összegzéseként született. Sok száz könyvet és sok ezer cikket olvastam el arról, hogy miként válhat az ember önerőből milliomossá. Könyvem ezen olvasmányok kulcsfontosságú gondolatait, és a bennük leírt stratégiák lényegét foglalja össze. Az ötleteket és stratégiákat egyszerű, kipróbált és könnyen használható formában teszem közzé, hogy azonnal elsajátíthatók és alkalmazhatók legyenek.

Vincent Liegey - Stéphane Madelaine - Christophe Ondet - Anne-Isabelle Veillot - Jólét ​gazdasági növekedés nélkül
Olyan ​négy francia szerző művét tartja kezében az Olvasó, akik egyúttal évek óta aktív tagjai és véleményformálói a francia Nemnövekedés mozgalomnak. A francia kiadás 2013 januárjában jelent meg, és azóta szakmai és közéleti körökben átütő sikert ért el: társadalmi-gazdasági berendezkedésünk kereteit feszegető vitákat produkált a frankofón média olyan véleményformáló csatornáin, mint a Le Monde, a Liberation vagy a France Culture, illetve az olvasóközönség tagjai között is – a könyv tartalmát ugyanis eddig több mint ötven előadás során mutatták be Franciaországban, Belgiumban és Svájcban. A Jólét gazdasági növekedés nélkül amellett, hogy kimerítő, velős és érdekfeszítő szintézisét adja a Nemnövekedésnek, megkísérli felvázolni annak fő vonalait, hogy hogyan juthatunk el ehhez egy új gazdasági eszköz, a Feltétel Nélküli Alapjuttatás és a Jövedelmi Plafon együttes alkalmazásával. A könyv beszámol a társadalom átalakulásának már ma is tapasztalható jeleiről is: a közösség által támogatott mezőgazdaság, a helyi pénzek, az ökoházak, vagy az átalakuló városok ismerős gyakorlati példaként szolgálhatnak arra, mit is értünk kívánatos társadalmi berendezkedésen. A megszokottól eltérő koncepciókat javasol a valódi demokrácia, a társadalmi és környezeti igazságosság, az egyén autonómiája, a tartalmas, társas együttélés vagy a relokalizáció formájában, illetve reformokat a monetáris politikával, a központi bankok szerepével, a minimális és maximális jövedelmekkel, a közszolgáltatások ingyenes használatával és a helyi gazdasági rendszerekkel kapcsolatban. A szerzőknek az a véleményük, hogy mindezek a gyakorlatok és megközelítések együtt vihetnek közelebb lépésről lépésre a Nemnövekedés felé vezető demokratikus átalakuláshoz.

Stephen R. Covey - A ​8. szokás
A ​világ rengeteget változott A kiemelkedően sikeres emberek 7 szokása megjelenése óta, amely szerte a világon tízmilliók életét változtatta meg. Kapcsolatainkban, magán- és üzleti életünkben, a közösségekben, ahová tartozunk, ma már sokkal nagyobb kihívásokkal kell szembesülnünk. Minden sokkal összetettebb, mint régen; Covey ezt Tudásalapú Kornak nevezi. Ma a sikerhez, a kiemelkedéshez és ahhoz, hogy valakiből vezető legyen, már nem elég, ha csupán eredményes, kiválónak kell lennie. "Az emberi elmében rejlő lehetőségek teljes kiaknázásához és az eredményes motivációhoz óriási változásra van szükség. Teljesen új gondolkozásmódra, újfajta jártasságokra és eszközökre, röviden egy egészen új szokásra kell szert tennünk. Stephen Covey elénk tárja a szenvedélyes és példaértékű élet kulcsát, amely a kiválóságot hagyja örökül." - Larry King "A 8. szokás csodálatos olvasmány, a szellem győzelme. Véleményem szerint Covey legfontosabb műve." - Warren Bennis, az On Becoming a Leader szerzője "Valós eredményeket elérni nagyvállalatoknál ugyancsak ritka képesség. Ez a könyv megragadja a lényegét, hogyan tegyük." - Kevin Rollins, a Dell Inc. elnök-vezérigazgatója

John Perkins - Egy ​gazdasági bérgyilkos vallomásai
“Ugyan, ​ez csak egyszerű összeesküvés-elmélet” - intik le gyakorta fölényesen és megbélyegező hangsúllyal mindazokat, akik nem zengik szüntelenül a globalizáció dicséretét, esetleg fenntartással vannak iránta, sőt akár még óvatos kritikával is próbálkoznak. A könyv, amelyet most kezében tart a nyájas olvasó, feltételezhetően kissé módosíthatja majd az önmagát apologetikus önbemutatása során, félrevezető módon “globalizációnak” nevező jelenséghalmazról szóló, eltorzított diskurzust. John Perkins ugyanis nem egyszerűen hipotéziseket fogalmaz meg, amelyek akár összeesküvés-elméletként is értelmezhetőek lennének, hanem az derül ki a műfaját tekintve nehezen besorolható, megrendítő és izgalmas művéből, hogy a „globalizáció” lényege az összeesküvés. Ráadásul olyan gátlástalan, cinikus és pusztító erők összeesküvése, amelyek most már közvetlenül fenyegetik létében az egész emberiséget. A szemünk láttára bontakozik ki a sötéten kavargó, örvénylő mélység, amelyből a szerző csodával határos módon nemcsak hogy élve került ki, de sodró lendületű „krimijében” képes volt drámai tapasztalatait is megosztani az olvasókkal. Így aztán a globalizáció urainak liberalizációra, deregulációra és privatizációra ösztönző parancsa „belülről” lepleződik le, feltárva előttünk a rendszer működésének hátborzongató titkait. Jó szívvel ajánlom e könyvet mindenkinek, akiben még van felelősségérzet az egyre fenyegetőbb közös jövőnk iránt, vagyis minden normális embernek." Bogár László közgazdász

Martin József Péter - Várkonyi Iván - Álomcsőd
A ​globális válság hatására szertefoszlott az önámító politika álma. Kiderült, hogy hitelből nem valósítható meg a jóléti rendszerváltás, 2008 őszén beütött az álomcsőd. E krízis hosszabb távon megtisztulást hozhat, a válságban -mondják- benne van a lehetőség is. Ha Magyarország tartósan a fenntartható növekedés útját választja, akkor a jövő gazdaságtörténészei a 2008-2009-es évek csőd közeli állapotára úgy fognak tekinteni, mint egy "jó" csődre, sőt álomcsődre. A könyv címe -Álomcsőd- gazdasági döntéshozókkal készült 10 interjú után a kialakult összképet sűríti egyetlen szóvá, annak mindkét értelmében.

Terri Thompson - Lambert Gábor - Gazdaság
A ​könyv mindazoknak szól, akik a gazdaságot megérteni szeretnék - a folyószámlatulajdonosoktól a gazdasági újságírókig. A mű nemzetközi projekt: az amerikai és a magyar egyetemi világ és gazdasági sajtó jeles személységei állították össze, illetve a Mathias Corvinus Collegium gondoskodott az angol nyelvű fejezetek magyar adaptációjáról. A harmincnyolc közérthető formába öntött tanulmány bemutatja a gazdaság és a pénzügyek alapfogalmait, az ezredforduló előtti és utáni évek legfontosabb eseményeit, összefüggéseit, illetve a gazdasági újságírás gyakorlati kérdéseivel és a médiatípusok sajátosságaival, szabályozási és etikai környezetével is foglalkozik - számos példával és esettanulmánnyal illusztrálva a gondolatmenetet. Azok pedig, akik a The Wall Street Journalban vagy a Financial Timesban olvasott fogalmakkal szeretnének tisztába kerülni, egy átlagos szótárnál jóval nagyobb segítséget nyújtó szakmai szószedethez is hozzáférnek.

Gary Jones - Az ​üzlet beindul
Hogyan ​vágjak bele az üzleti tevékenységbe? És egyáltalán: miféle vállalkozásba fogjak? Hogy igazodjak el a gazdasági életet is jellemző információáradatban? Mi az, amit már a vállalkozás kezdetekor tudni kell, mi az, amit ráérek később tanulmányozni, és mi az, amit úgyis csak a gyakorlatban lehet elsajátítani? Milyen mélységig kell ismerni a piacot, a beszerzést és az eladást, a tőkebevonást és a hasonló fortélyokat már a kezdet kezdetén? Ezekre a kérdésekre válaszol Gary Jones, aki nemcsak tanítja, mit jelent vállalkozni (a blackpooli Business Studies intézetben), hanem a gyakorlatban maga is kipróbálta a vállalkozói életformát.

Körösvölgyi László - Dánia, ​a gazdag parasztok országa?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Douglass C. North - Intézmények, ​intézményi változás és gazdasági teljesítmény
A ​jelent és a jövőt a társadalom intézményeinek folyamatossága kapcsolja össze a múlttal: a jelenbeli és a jövőbeli döntéseket befolyásolják a múltbeli döntések. A múltat – legalábbis Douglass North amerikai közgazdász és gazdaságtörténész szerint – az intézményi változások történeteként érthetjük meg. Az intézmények fogalmának integrálása a gazdaságelméletbe és a gazdaságtörténetbe jelentős lépés a történelem alaposabb megértése felé vezető úton. North ez irányú törekvéseinek elismeréseként 1993-ban – Robert Fogellel megosztva – közgazdasági Nobel-díjat kapott. Rendkívül gazdag munkásságában mérföldkőnek számít az Intézmények, intézményi változás és gazdasági teljesítmény című kötet, mely ugyan késve, de aktualitásából nem sokat veszítve kerül a magyar olvasóközönség elé. Könyvében folytatja a gazdasági szerkezetek dinamikus elemzését, s olyan analitikus keretet dolgoz ki, melynek segítségével értelmezhetővé válik az intézmények és intézményi változások gazdasági teljesítményt befolyásoló hatásmechanizmusainak készlete. Az intézmények létezését az emberi interakciókban rejlő bizonytalansággal kapcsolja össze, szerepét pedig a társadalmi kölcsönhatások szerkezetbe foglalásában jelöli meg. A különböző intézmények eltérő módon hatnak a gazdaságok teljesítőképességére: míg az egyik gazdaságban növekedést és fejlődést, addig a másikban stagnálást vagy akár hanyatlást eredményező intézményi berendezkedés alakul ki. North tisztázza a termelési és tranzakciós költségeknek az intézmények változásában betöltött szerepét, bemutatja hogyan eredményez adott intézményi berendezkedés ösztönzőket a gazdaságban, valamint rávilágít arra, hogyan aknázzák ki a szervezetek az intézmények kínálta lehetőségeket. Érinti a tudásnak és az útfüggőségnek a gazdasági fejlődés irányában játszott szerepét. Gondolatmenetét több ízben gazdaságtörténeti anyaggal illusztrálja. North klasszikus munkája nemcsak a gazdaságtörténet iránt érdeklődő közgazdászok, de a szociológia, a politikatudomány és a modern politikai gazdaságtan művelői, az intézmények kérdései iránt érdeklődő egyetemi hallgatók és szakpolitikusok számára egyaránt rendkívül hasznos olvasmány.

K%c3%a9rd%c3%a9sek_%c3%a9s_v%c3%a1laszok_az_eur%c3%b3pai_uni%c3%b3r%c3%b3l
Az ​EU házhoz jön Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Az ​EU házhoz jön
Az ​EU házhoz jön - a kis- és közepes vállalkozásokat az európai uniós csatlakozásra felkészítő országjárás 2003. évi rendezvényein a vállalkozók részéről feltett leggyakoribb kérdések és válaszok

Adam Smith - A ​nemzetek gazdagsága
1776-ban ​megjelent A nemzetek gazdagsága (eredetileg angolul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, röviden: The Wealth of Nations) a közgazdaságtan történetének első rendezett műve, nyugati világ egyik legnagyobb hatású műveként tartják számon. A könyv a kor divatos, a gazdagság forrását a földben kereső fiziokrata tanokkal szemben a munka-érték és a munkamegosztás elméletében kereste a keletkező új értékét.

Drábik János - Uzsoracivilizáció ​III.
Az ​az írás, amely _A Cion Bölcseinek Jegyzőkönyvei_ néven vált ismertté. A körülötte máig zajló tudományos és politikai vita, valamint egyértelműen bizonyítható hamusításai dacára a világtörténelem egyik legfontosabb dokumentumává vált. Ezt azzal vívta ki magának, hogy tanulmányozóinak jelentős részét ma is meg tudja győzni egy titkos szövetség világuralomra törekvő stratégiájának a létezéséről. Tartalma az ember és az emberi természet mély megértéséről tanúskodik. Szemléletesen írja le azokat a módszereket, amelyeket ez a titkos szövetség uralmának megteremtése érdekében kíván alkalmazni az emberiséggel szemben. Ezért ez a dokumentum nem csak híres, hanem hírhedt is. Kiváló felkészültségű tudósok bizonyították be róla, hogy csaló hamisítvány. Más kutatók viszont azt állítják, hogy a Jegyzőkönyvek hamis volta ellenére valóságosan létező összeesküvésről ad hírt, s a szerzőséget azért tulajdonítják hazug módon a zsidóknak, hogy igazi szerzői rejtve maradjanak. Többen rámutattak, hogy a Jegyzőkönyvnek valójában nincs köze a judaizmushoz, és csak a megrögzött antiszemiták állítják ennek az ellenkezőjét.

Drábik János - A ​pénz diktatúrája
Ha ​kellő létszámú kortársunk értené a kamatszedő hitelpénzrendszer működését, hogy az milyen módszerekkel, mennyire aránytalanul gazdagít egy kis létszámú bankárkasztot, miközben egész népeket taszít adósságfüggésbe, továbbá hogy a pénzkartell nemcsak pénzügyeiket, gazdaságukat, de tömegtájékoztatási rendszerüket is ellenőrzi, akkor már hatékonyan lehetne fellépni a közpénzrendszer visszaállítása érdekében. Ha valaki azt is megérti, hogy a föléje nőtt pénzhatalom viszonylag egyszerűen megdönthető, hogy nincs másra szükség, mint a pénz kibocsátásának és forgalomba hozatalának a közösség – a társadalom egészét képviselő demokratikus állam, az Országgyűlés és a kormány – ellenőrzése alá való visszahelyezésére, a pénzkibocsátás magánmonopóliuma megszüntetésére, akkor megreped a tudatlanság kősziklája, az az alap, amelyre ez a pénzhatalom épült. Bármennyire hihetetlennek tűnik, de ily módon fel lehet számolni a pénzkartell világuralmát. Valódi rendszerváltás akkor lesz Magyarországon, ha a pénzrendszer irányításának életbevágóan fontos közügye ismét a köz – azaz a demokratikus állam és társadalom – ellenőrzése alá kerül, ha áttér az ország a magánpénzrendszerről a közpénzrendszerre. Földgolyónk, a levegő, a víz, a termőföld, úthálózatunk és a gazdasági élet útrendszere – a pénzrendszer – is csak köztulajdonban lehet, hogy működhessen az egyéni teljesítményt az azonos esélyek alapján kibontakoztató piacgazdaság és politikai megfelelője: a nem formális, hanem tartalmi demokrácia. Csak az uzsorajövedelmet biztosító magánpénzteremtés és kamatmechanizmus megszüntetésével lehet beindítani a tartós gazdasági növekedést, felszámolni a munkanélküliséget, az inflációt, és visszaállítani az értékteremtő munka és teljesítmény becsületét. Csak a pénzrendszer demokratizálásával lehet megszabadulni a ránk telepedett pénzmonopólium jelenlegi diktatúrájától, amely a demokratikus formák és látszatok mögé bújó arctalan uralom, de amely ugyanolyan könyörtelenül leigázza és megalázza az embereket, mint a nyílt – fizikai erőszakra – támaszkodó diktatúra. Csak a népszuverenitást helyreállító közpénzrendszer bevezetésével lehet kikerülni a jelenlegi morbid és dekadens uzsoracivilizációból és áttérni egy egészséges emberközpontú társadalomra Magyarországon is. A SZERZŐRŐL Dr. Drábik János a Szabad Európa Rádió nyugdíjas vezető programszerkesztője.

Drábik János - Uzsoracivilizáció ​II.
A ​világ lakóinak a fejlett ipari országaiban élő 20%-a fogyasztja el a világ erőforrásainak a 86%-át, míg a világ többi lakójának jut az erőforrások 14%-a. Ez az aránytalanság még növekszik is a kamatautomatizmus miatt. Világunk tehát krízishelyzetben van, küszöbön áll a pénzrendszer összeomlása, és új status quo kialakulása. Az új helyzetre fel kell készülnünk. Az együtt gondolkodást kívánja elősegíteni ez a könyv. A világ szupergazdag pénzdinasztiái által létrehozott, és több száz éves múltra visszatekintő HÁLÓZAT olyan sok rejtett szállal, sűrűn egybekapcsolódó hierarchia, amely a háttérből irányítja az időközben globálissá növekedett pénzhatalom széles körű intézményrendszerét. A pénzvagyon-tulajdonosoknak ez a magánkézben lévő világrendszere napjainkban már uralja a fejlett ipari államok politikai rendszerét, és csekély kivételtől eltekintve a világgazdaság egészét. A pénzügyi ellenőrzésnek ezt a globális rendszerét a HÁLÓZAT vezetői hierarchiája, elsősorban rejtett kapcsolathálója, az illuminátus szabadkőművesség, valamint az általa létrehozott központi bankok segítségével irányítja. A HÁLÓZAT felső és ismeretlenségbe burkolódzó vezetői a demokratikus államok ellenőrzése alatt nem álló központi bankok segítségével, feudális módon kontrollálják az egyes államok gazdaságát és politikai rendszerét, összhangban azokkal a titkos megállapodásokkal, amelyeket a rendszeresen tartott nemzetközi magántalálkozókon és konferenciákon fogadnak el.

Fél Edit - Hofer Tamás - Arányok ​és mértékek a paraszti gazdálkodásban
A ​szerzők egy Heves megyei falu, Átány lakosságát, paraszti világát mutatják be a néprajz és a kulturális antropológia eszközeivel. Hosszú kutatómunka eredményeképpen tárják az olvasók elé az átányi parasztgazdaságok mindennapos működését, a falusi élet jelenségeit - úgy csoportosítva e jelenségeket, ahogyan a parasztemberek rendszerezik világuk dolgait. Ismertetik az arányoknak és mértékeknek azt a rendszerét, amely jelen van a paraszti gazdálkodás és háztartás minden területén.

Philip Kotler - Nancy Lee - Vállalatok ​társadalmi felelősségvállalása
Philip ​Kotler, a marketing világának legnagyobb hatású véleményformálója ebben a könyvben a legjobb gyakorlati példákat, az élenjáró ötleteket mutatja be. Megmutatja, hogyan egyeztethetők össze a vállalat és a társadalom céljai, hogyan lehet elnyerni az alkalmazottak támogatását, kiválasztani a támogatásra érdemes ügyeket és a partnereket. A kötetet a Magyarországon eddig eredményesen megvalósult CSR- tevékenységeket bemutató fejezet zárja.

Wiedermann Helga - Sakk ​és Póker
A ​Nemzetközi Valutaalap és az Európai Unió már két éve játszotta a szimultán sakkot Magyarországgal, amikor 2010 júniusában a magyar oldalon új játékosok ültek a tábla mellé. A parti ezen az oldalon már nagyon matt közeli helyzetet mutatott. A magas államadósság, a zsugorodó gazdaság, a munkanélküliek és a lakossági devizaadósok százezrei miatt Magyarország a csőd szélén táncolt. Azonnali váltásra volt szükség a magyar gazdaságpolitikában és a nemzetközi szervezetetekkel folytatott sakkjátszmában is. A második Orbán kormány az asztalhoz felkészülten, részletesen kidolgozott tervvel érkezett. Tisztában volt azzal, hogy a parti állását megfordítani csak hosszú távú stratégia mentén meghúzott lépések sorozatával lesz képes. Ennek első eleme nem lehetett más, minthogy az IMF-gyámságot egy pénzügyi védőhálóra cseréljük fel. A sakktábla velünk szemközti oldalán helyet foglaló tárgyalópartnereink ezzel szöges ellentétben lévő taktikában gondolkoztak: minél nehezebb helyzetbe kerül Magyarország, annál könnyebben adja majd be Orbán Viktor a derekát egy újabb, a gazdasági önrendelkezésünket korlátozó hitelszerződés megkötésére. Ez a logika a sakkjáték logikája. Van azonban a sakkon kívül más stratégián alapuló játék is. Ez a póker. Itt nem csupán ésszerű és logikus lépések vannak, hanem első pillanatra ésszerűtlennek és logikátlannak tűnőek is előfordulnak. A pókerben a jó stratégiaválasztás meghatározó eleme a játékos egyénisége. Az nyer, aki a játékostársakkal szemben ülve megérzi, hogy mikor kell a tétet emelni és mikor érdemes inkább passzt mondani. Míg a sakkban végül is minden átlátható és a játék a táblán zajlik, addig a pókerben senki nem nyer, aki a lefordított lapok számbavételénél nem a hetedik érzékére támaszkodik. Amikor az IMF és az Európai Unió vezetői világossá tették, hogy egy Magyarországnak kedvező kölcsönszerződést nem hajlandóak ajánlani a kormánynak, akkor kényszerültünk arra, hogy a velük folytatott sakkjátszmába időnként a póker eszközeit is bevessük.

Szilvássy Erika - Kockázataink ​kicsiben és nagyban
Amikor ​már az élet szinte minden területén elromlani látszanak a dolgok, s általánossá válik egy nemzetközösségben a kibontakozás igénye, döntéskényszerbe kerül, de egyben óriási döntési lehetőséghez is jut a társadalom. A döntés halogatása ilyenkor éppúgy fokozott kockázatot rejt magában, mint a hiányos döntés-előkészítés. Meggyőződésem, hogy egy folyamatosan sikeres társadalomépítésnek nem a termelés, hanem az EMBER áll a középpontjában. Gazdasági-politikai tanulmányomban ezért próbáltam meg "a fejéről a talpára állítani" gondolkodásunkat, az egyéni kockázatkezelés felől közelítve közös fejlődésünk és egyéni boldogulásunk esélyeihez. Kifejezetten kívánatos, hogy az Olvasó is önmaga érdekeire koncentráljon, miközben vitapartneremül szegődik. Intelligenciájától, ismereteitől, tapasztalataitól és egoizmusának mértékétől függően ki-ki a maga módján járul hozzá a köztudat mindenkori állapotához. Éppen ezért az a világkép, amely az én látásmódomat tükrözi, annyiféle reakciót fog kiváltani, ahányan végigkövetik a logikámat. A könyv rólunk és nekünk szól. A magyar értelmiségieknek (GONDOLKODÓKNAK) készült, függetlenül attól, hogy a szellemi vagy a fizikai munka játssza-e a főszerepet mindennapjaikban. Világképük, magatartásuk soha olyan mértékben nem befolyásolta a jövőnket, mint éppen napjainkban. Az időközben lezajlott (májusi) pártértekezlet eseményei tovább szilárdították bennem ezt a hitet. (1988)

Geoffrey Randall - Márkázás ​a gyakorlatban
Vajon ​mi különbözteti meg az egyszerű terméket a valódi márkától? Geoffrey Randall szerint a nagyobb fogyasztói érték biztosítása, az innovációba és fejlesztésekbe történő befektetések, valamint a piaci változásokra történő gyors reakciók. A szerző definiálja a márkanév fogalmát, ismerteti az ezzel összefüggő fontos szakkifejezéseket, és elemzi az utóbbi évtizedekben kialakult világmárkák stratégiáját. Elmagyarázza, hogyan kell egy új márkát megtervezni, bevezetni, reklámozni és menedzselni. Részletesen elemzi a globális piac márkázásra gyakorolt hatását és a márkaneveket érő kihívásokat, valamint a kiskereskedők szerepét a márkanév kialakításának folyamatában. Bemutatja, hogyan lehet márkanevet kialakítani a szolgáltatóiparban és a business-to-business piacokon, de kitér arra is, hogy az internet milyen hatást gyakorol a már meglévő és az új márkákra. A Márkázás a gyakorlatban nélkülözhetetlen eszköze mindazon marketingszakembereknek, cégtulajdonosoknak vagy kereskedőknek, akik érdekeltek az időtálló márkanevek létrehozásában és fenntartásában.

Nagy Árpádné - Petrik Krisztina - Gazdasági ​és jogi környezetünk II.
A ​gazdasági-szolgáltatási szakmacsoport gazdasági környezetünk tantárgyának 10. osztályos tananyagát tartalmazza ez a kiadvány. A könyv felépítése a tantervi követelményeket tükrözi, és megvalósítja a szakmacsoportos alapozó ismeretek keretében kitűzött célokat, feladatokat és fejlesztési követelményeket. Életünk minden pillanatát gazdasági jelenségek folyamatos kereszttüzében éljük. Akarva, akaratlanul a gazdasági élet szereplői vagyunk, amikor munkaviszonyt létesítünk, céget alapítunk, adót fizetünk, vagy akár csak kenyeret vásárolunk. A kiadvány a gazdaság működésének, a gazdaság szereplőinek, a gazdasági gondolkodás alapjának megismerését szolgálja. A 10. osztályos tananyag a vállalkozások világával, a pénzügyi ismeretekkel, a gazdálkodás személyi feltételeivel, a tevékenységek eredményének számbavételével és a külgazdasági kapcsolatokkal foglalkozik.

Mátyás Antal - A ​korai közgazdaságtan története
Ahhoz, ​hogy a közgazdaságtan mint önálló tudományág létrejöhessen, a gazdasági tevékenységnek ki kellett lépnie a naturálgazdálkodás keretei közül, amely a kapitalizmus előtti társadalmi-gazdasági rendszereket jellemezte. Naturálgazdálkodás körülményei között minden gazdaság önálló egység, amely saját maga állítja elő a szükséges javak legnagyobb részét. A munkamegosztás, a piaci kapcsolatok fejletlenek, az áru- és pénzviszonyok csak szórványosak, a figyelem elsősorban az egyes gazdaságokon belül végbemenő folyamatokra irányul. A prekapitalista idők gazdasági tárgyú műveinek jelentős része csupán a háztártással szoros egységben levő termelő gazdaság vezetésére ad útmutatást. A naturálgazdálkodás keretein túlmutató egyes gazdasági jelenségek magyarázatával, az áru és pénz vizsgálatával jórészt erkölcsi, politikai, jogi problémákhoz kapcsolódva persze már a tőkés társadalom létrejötte előtt is találkozhatunk. Hiányzik azonban még a gazdasági élet egészét felölelő vizsgálódás. Fejlett munkamegosztás és árutermelés viszonyai között viszont az egyes termelőegységek bizonyos jószágfajták termelésére specializálják magukat. Termékeik eladása, a szükséges javak beszerzése, gazdasági helyzetük, felvirágzásuk, hanyatlásuk a társadalom gazdasági helyzetének, a piaci viszonyok alakulásának válik függvényévé. A munkamegosztás, az árutermelés ezer szállal fűzi össze a korábban önellátó gazdaságokat. D. Ricardo szemléletesen írja le, hány ember munkája kapcsolódik az egyén által fogyasztott javak bármelyikéhez. (részlet a bevezetőből)

Dominique Macaire - Gerd Nicolas - Wirtschaftsdeutsch ​für Anfänger - Grundstufe - Lehr- und Arbeitsbuch 1.
Themen: Kontaktaufnahme, ​Messen, Unternehmen, Produkte, Werbung.

Hankiss Elemér - Münchhausen ​báró kerestetik
Az ​elmúlt időszakban látva a világ és a magyar válságjelenségeket, a Médiavilág Kiadó (Médiavilág Kft.) arra gondolt, hogy az a forma, amelyben eddig is megnyilvánult /A mi televíziónk (2007), Magyarország - le is út, fel is út (2008) c. kötetek/, a jelen helyzetben a legmegfelelőbb lenne egy újabb kötet kiadására, egy egyszerű üzenetcsokor megfogalmazására. A kibontakozóban lévő válsággal kapcsolatban, a Kiadó újra megkereste a hazai közélet és közgondolkodás kiváló képviselőit, és föltett nekik néhány kérdést: Hogyan jutott idáig a világ? Hogyan jutott idáig Magyarország? S ha már ide jutott, hogyan lehetne kilábolni a bajból? Magyarországot miért érinti különös erővel a válság? Mert gazdaságunk már amúgy is rossz állapotban volt? Mert a magyar társadalom sincs különösebben jó állapotban? Mert az ország cselekvőképességét gátolják a politikai viszályok? Vagy? És ami a legfontosabb: Nálunk, Magyarországon milyen gazdasági, politikai, társadalmi intézkedésekre, változásokra, reformokra, milyen társadalmi-szellemi megújulásra volna szükség ahhoz, hogy a jelenlegi válságból sikeres, erős, önmagában és a jövőben bízó országként kerüljünk majd ki? A válság minden valószínűség szerint átalakítja majd a világot. Ön szerint milyen lesz ez az �új világ�? Miben lesz más, mint a mai? Hogyan alakulhat át a világ hatalmi rendszere? Kik járhatnak jól, s kik rosszul? Hogy kerülhet ki a küzdelmekből Európa? És Magyarország? Milyen új gazdasági, politikai, társadalmi modellek alakulhatnak ki? Mennyiben s miben lesz más az emberek mindennapi élete? Békésebb, igazságosabb, emberségesebb világ lesz ez? Vagy épp ellenkezőleg: vadabb, kíméletlenebb lesz a verseny? Mit tanácsolna a társadalomnak, az embereknek? Hogyan viselkedjenek, mit csináljanak a válság ideje alatt? Miként változtassanak életstratégiájukon? A kérdésekre 83 válasz érkezett, 83 kitűnő elme izgalmas és okos írása. (Szerzők-melléklet.) A Médiavilág Kiadó meggyőződése, hogy ez a könyv most hatni tudna! Ilyen helyzetben talán a társadalom is nyitottabb az értelmes szóra, az értelmes érvelésre, mint máskor. Eddig inkább játék volt, amiket publikált, ezúttal felelősség is!

Sókiné dr. Nagy Erzsébet - A ​vállalkozások gazdálkodása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Keith Cameron Smith - 10 ​szokás, ami gazdaggá tesz
Ebben ​a sorsfordító könyvecskében Keith Cameron Smith vállalkozó és mo­ti­vációs előadó bemutatja, hogyan gondolkozhatsz milliomosként és arathatod le a milliomos-beállítottság gyümölcseit. A középosztályból történő kiemelkedés 10 szokás útján valósul meg, többek között: * A milliomosok hosszú távra terveznek. Alkosd meg az általad vágyott jövő képét, és összpontosíts rá! * A milliomosok elgondolások­ról beszélnek. Tégy fel minden nap néhány pozitív „mi lenne, ha” kezdetű kérdést, és teszteld le az elgondolásaidat sikeres embereken, akik őszinte véleményt mondanak róluk! * A milliomosok profitért dol­goz­nak. Vál­lalj jól kiszámított kockázatokat, és tanuld meg kiaknázni a kedvező lehetőségeket. Mindnyájunk közös vágya, hogy javítsunk a pénzügyi helyzetünkön. Ebben az ösztönző és gyakorlatias útikalauzban, mely a józan ész és a megszívlelendő tanácsok kútforrása, Smith a fapados kategóriából az első osztályig minősít fel téged pénzügyi tekintetben. Tehát kövesd ezeket az elveket, alakítsd át az életedet, és váltsd valóra az álmaidat!

Kollekciók