Ajax-loader

'gazdaság' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Ismeretlen szerző - 1000 ​Fragen 1000 Antworten - Wirtschaftsdeutsch
A ​könyv 13 témát dolgoz fel. Minden téma kérdésekkel kezdődik, melyekre modelí-válaszok és társalgási vázlatok adnak magyarázatot, a szószedet pedig minden olyan üzleti szakszót tartalmaz, mely a középfokú üzleti nyelvvizsgához szükséges.

Puczkó László - Rátz Tamara - Az ​attrakciótól az élményig
Ez ​az első kötet a témában, amely nyomot hagy, képbe hoz és felráz! Puczkó László és Rátz Tamara Az attrakciótól az élményig című könyvének középpontjában az a turista/látogató/fogyasztó áll, aki vizsgálja, elemzi, értékeli a természeti és kulturális örökség közzétételének különböző gyakorlatait. A szerzők jól elkülönítik az információ és az interpretáció fogalmát, megértetve, hogy hol ér véget az egyik, s hol kezdődik a másik, s egyúttal bemutatják az élmény különböző vetületeit is. Állításaikat a pszichológia, a gazdaságtan és a kultúratudomány oldaláról egyaránt alátámasztják. A kötet mértékadó mintákat ad az interpretációk tervezéséhez. Példáit olyan területről hozza, mint a tematikus út, a helyben megőrzött örökség, a múzeum, illetve a tudatosan művelt angolszász minták a helyi örökség-színhelyektől a mega-múzeumokig. A szemlélet őszinte, kritikus, szellemes, elegáns és támogató: önvizsgálathoz és ösztönző továbblépéshez egyaránt segítséget nyújt. A kutatások, elemzések, tervezések kézikönyveként is használható, s egyben sorvezetőként is szolgál. A kiadványt mindazoknak a szakembereknek ajánljuk, akik terveznek, létrehoznak, fenntartanak és fejlesztenek különböző attrakciókat - akár látogatóközpontokban, múzeumokban, turisztikai és örökséghelyszíneken, kulturális és hagyományőrző civil szervezetek munkájában vagy más keretek között. Alapvető kézikönyvként használhatják azok a felsőfokú és felnőttképző intézmények is, melyek a mű tematikáját érintő területekre képeznek szakembereket. Bárd Edit Duna Múzeum, PR és marketing munkatárs Káldy Mária igazgató, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Múzeumi Oktatási és Képzési Központ Szabó Zsuzsanna igazgató, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Üzemeltetési és Ismeretátadási Igazgatóság.

Albert O. Hirschman - Kivonulás, ​tiltakozás, hűség
A ​szerző bizonyos gazdasági folyamatok elemzésének olyan módozatára bukkant, amely számtalan társadalmi, politikai, sőt erkölcsi jelenség magyarázatával kecsegtet.

Fellegi Tamás - Bárki ​lehet tőzsdés
A ​befektetők körében már-már klasszikusnak számító könyvben a szerző a befektetések világába kalauzolja el az olvasót. Személyes tapasztalatain - sikerein éppúgy, mint kudarcain - keresztül ismerhetjük meg a különböző befektetési piacokat. A Bárki lehet tőzsdés negyedik kiadása lényegesen kibővült a korábbi magyar és angol nyelvű kiadásokhoz képest.

Benkőné Deák Ibolya - Bodnár Pál - Gyurkó György - A ​gazdasági informatika alapjai
Ez ​a jegyzet a Budapesti Gazdasági Főiskola alaptankönyv-sorozatának része, amely a bolognai folyamat célkitűzéseinek megfelelően átalakuló képzés folytatásához kíván hozzájárulni. Ennek következtében a felsőfokú alapképzés első ciklusában részt vevő hallgatók tanulmányi munkáját támogatja. A jegyzet az informatika, a rendszerelmélet, a gazdasági rendszerek informatikai modellezése, az üzleti informatikai alkalmazások és szoftverek, valamint ezek életciklusa és minőségi követelményei témakörben nyújt elméleti és gyakorlati segítséget. A Főiskola valamennyi hallgatója tanulja a Gazdasági informatika alapjai című tantárgyat, mivel úgy gondoljuk, hogy ilyen jellegű ismeretek nélkül ma nem lehet a munkaerőpiacon elhelyezkedni. Feltételezzük, hogy a Számítástechnika tantárgyat sikeresen befejezték, és jó néhány alapozó tantárgyon is túl vannak már, ami segít eligazodni a gazdasági életben működő társaságok üzleti világában. A gazdasági informatika alapjai segítséget nyújt a hallgatóknak - szakirányválasztás után is - az adott szakirányra specializált konkrét üzleti informatikai alkalmazások megértésében és a gyakorlatban történő hasznosítása vonatkozásában is. A felsőoktatási törvény és szabályozási mechanizmus alapján ma már elképzelhetetlen a vizsgára történő felkészülés jelentős önálló munkabefektetés nélkül. A jegyzethez Példatár is tartozik, amely tartalmazza az ismertetett feladatok megoldását is. Ezzel azt szeretnénk elősegíteni, hogy a hallgatók minél több támogatást kapjanak az önálló tanuláshoz. Természetesen az előadások és a gyakorlati foglalkozások továbbra is kapcsolatot biztosítanak az oktatókkal. A jegyzet többszerzős, valamennyi közreműködő több évtizedes felsőoktatási tapasztalattal rendelkezik, és szakmája kiváló művelője a gyakorlati életben is. Mindezek biztosítják, hogy az olvasók elméletileg megalapozott, a gyakorlati életben alkalmazott legkorszerűbb ismeretek birtokába jussanak, a munkaerőpiac továbbra is kiválónak minősítse mindazokat a fiatal szakembereket, akik a Budapesti Gazdasági Főiskolán végeznek.

Len Rogers - Marketing ​a kisvállalkozásban
A ​közhiedelemmel ellentétben a marketing nem egyszerűen értékesítési tevékenység. Van benne piackutatás, de ugyanakkor piacbefolyásolás, sőt piacteremtés is. Beletartozik a termék-, ár- és a helyismeret, a reklám, a járulékos szolgáltatás, vagyis a vevőcsábítás sok-sok trükkje. A vállalkozónak mindenképpen törnie kell a fejét, de hogy merre induljon el, abban megbízható kalauza lesz sorozatunk új kötete. Akinek pedig ez az idegen szó, hogy marketing még mindig gyanús, gondolja meg: nem sokkal gyanúsabb, hogy kisvállalkozások és világcégek egyaránt vagyonokat költenek rá? Len Rogers nemzetközi vállalkozási és vezetési tanácsadó; számos marketing és értékesítési szakkönyv szerzője; vendéglátóipari, hirdetési és vezetőképző tanfolyamok előadója.

Robert T. Kiyosaki - Sharon L. Lechter - Gazdag ​papa, szegény papa
Ez ​a könyv - lerombolja a mítoszt, miszerint a magas jövedelem az egyetlen út a gazdagsághoz, - megmutatja, miért nem várhatjuk az iskolarendszertől, hogy megtanítsa a gyerekeket bánni a pénzzel, - elmondja, mit tanítsunk meg gyermekeinknek a pénzről, hogy jobban érvényesüljenek az életben, mint mi.

Stephen R. Covey - A ​kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása
,,Időről ​időre megjelenik egy olyan könyv, amely nemcsak az olvasók életét változtatja meg, de magán a kultúrán is ott hagyja nyomát. A 7 szokás ilyen könyv." DANIEL PINK, az Eladni emberi dolog szerzője ,,Covey mesterműve nem a világot váltotta meg, hanem sokmillió olvasója gondolkodását befolyásolta, akik békésebb hellyé tehetik és teszik is bolygónkat, növelve a jólétet, a felkészültséget és a céltudatosságot." WARREN BENNIS, az On Becoming a Leader szerzője, a menedzsment tudományok professzora, Kaliforniai Egyetem ,,Szerencsések vagyunk, hogy huszonöt éve itt van nekünk ez a könyv, amelyből tanácsot és bátorítást kaphatunk. Most arra biztatok mindenkit, hogy maradjunk lojálisak, és támogassuk a programot még legalább huszonöt évig." MAYA ANGELOU ,,Senki sem él örökké, de a könyvek és az eszmék sokáig fennmaradnak. Amikor ezeket az oldalakat olvassa, az ereje teljében lévő Stephen Covey-val fog megismerkedni." JIM COLLINS

Allan J. Cox - A ​bennünk rejlő vezető
"Azt, ​ami egyedi és értékes bennünk, csak villanásszerűen érzékeljük. Ha nem tudjuk, hogyan ragadjuk meg és élvezzük ezeket a felvillanásokat, nem fejlődünk, életünk pedig örömtelen lesz." (Eric Hoffer dokkmunkás-filozófus) A bennünk rejlő vezető megmutatja, hogyan fedezzük fel és tudatosítsuk magunkban mindazt, ami valóban egyedi és értékes bennünk, hogyan tárjuk fel rejtett belső céljainkat, hogyan nézzünk szembe félelmeinkkel és szedjük össze erőnket - azaz hogyan szerezhetjük meg a biztos alapokat ahhoz, hogy sikeres vezetővé váljunk. Ahhoz ugyanis, hogy a legmagasabb beosztásban is megálljuk a helyünket, olyan magabiztos és pontos ismeretekkel kell rendelkeznünk önmagunkról, amelyek képesek átsegíteni a vezetői munka során felmerülő kemény helyzeteken és döntéseken. Természetesen könnyű ezt mondani, de nehéz megtenni. Sokan inkább a hatalomért és a befolyásért küzdenek. A szerző szerint azonban nem ez a helyes út. Azok, akik ezt követik, nemcsak kudarcot vallanak, de bénító félelmet és szorongást is keltenek - magukban és másokban is. A számos esettanulmányt, történetet, módszert felvonultató mű a vezetés új filozófiáját egy, a gyakorlatban is alkalmazható programmá alakítja, amelynek segítségével bárkiből sikeres vezető válhat. Megtanulhatjuk, hogy a sikeres vezetők eredményeiket nem elsősorban erőfeszítéseiknek köszönhetik, hanem annak, hogy pontosan felismerték és tudatosították magukban, kik ők valójában, és milyen egyéni sorsot követnek.

Herczku Mónika - Elbocsátottak?
Kevés ​ennél aktuálisabb könyvet forgathat manapság az olvasó, amikor napról-napra növekszik a munkát keresők száma. A szerző saját tapasztalatból tudja, mi megy végbe egy frissen utcára kerülő fejében. Összefoglalja, mit kell tenni a mielőbbi talpra állás, egy új munkahely megtalálása érdekében. Hogyan dolgozza fel a munkanélkülivé válás traumáját, hogyan kell magát vonzó munkaerő-piaci „termékké” képeznie, milyen a jó önéletrajz, hogyan viselkedjünk a bemutatkozó interjún, majd szerencsés esetben az új munkahelyen? A munkakeresők ilyen és hasonló kérdéseire válaszol, gazdag példaanyaggal illusztrálva Herczku Mónika „receptkönyve”.

Herman Judit - A ​magad útján
Ha ​tudod, hogy hol a helyed a világban, ez a könyv nem neked szól. Ha még nem találtad meg remélhetőleg ez lesz az utolsó könyv, amit el kell olvasnod... Még hogy a munka nem boldogít? Aki ezt mondja, csak azt bizonyítja, hogy nem találta meg a neki való hivatást, amire nem csak másoknak, de neki is szüksége van. Bár ez a könyv látszólag a munkakeresésről szól, a legfőbb tanácsom a számodra ez: _ne munkát keress, hanem önmagad._ Aki nem találta meg önmagát, az munkát sem fog tudni okosan keresni. Másképpen mondva: aki helyén van a világban, az megtalálja a rá szabott, fontos és hasznos munkákat, vagy ha úgy tetszik, azt megtalálja a neki való munka. Ezért nem mindegy, hogy _hová_ jelentkezel. Nem mindegy, hogy _hogyan_ jelentkezel. Nem mindegy, hogy _miért_ jelentkezel. És végül: nem mindegy, hogy csak sodródsz az árral, vagy a kezedbe veszed a saját munkád kialakítását.

Mark Fisher - Mese ​a passzív jövedelmekről és a szabadságról
Végre ​itt van Mark Fisher Azonnali milliomos (Instant Millionaire) című sikerkönyvének várva várt folytatása. Amikor a fiatalember ismét találkozik a nagylelkű filozófussal, ugyanott tart, mint azelőtt. Nem csak a jövőjét nem sikerült megalapoznia, hanem gyűlölt mostohaapja benzinkútjánál is kell dolgoznia, hogy megélhetését biztosítsa. A különc, idős milliomos ismét felidézi korábbi útmutatásait, és elkezdi filozófiai és pénzügyi nézeteit tanítani a fiatalembernek. Rávezeti az ifjút, hogy miben kell változnia, ha meg akar szabadulni anyagi gondjaitól. Elmondja, hogy hogyan vonulhat vissza öt éven belül és élhet meg kényelmesen a passzív jövedelmeiből. Elmagyarázza, hogy mi az a passzív jövedelem: olyan pénzösszeg, ami folyamatosan áramlik az illető számlájára, még akkor is, ha az érintett mással van elfoglalva, például utazik, golfozik vagy az első regényét írja. Ezt a bölcs, filozófiai mesét akkor is élvezhetjük, ha nem olvastuk a szerző első könyvét, az Azonnali milliomost. A könyv örömet szerez a Milliomos összes rajongójának is. Mark Fisher regényei széles körben olvasottak Európában úgy, mint a saját szülőhazájában, s Mary Higgins Clarkhoz és John Grishamhez hasonlítják. Ő a szerzője a "Milliomos" sikersorozat inspiráló könyveinek, amiket világszerte számos nyelvre fordítottak le, és egyike a nemzetközileg legismertebb íróknak Quebec-ből, Kanadából.

Keith Ellis - Csodalámpa
Célkitűzési ​könyv azoknak, akik utálnak célokat kitűzni A célok megmutatják, hogyan juthatsz el oda, ahova menni akarsz, de gyakran nem adnak elég támogatást ahhoz, hogy elindulj. Vágyaink különbözőek. Olyan a hatásuk, mintha a szentjánosbogár fényéhez szokott szemedbe villámfény villanna. Álmodhatsz. Szárnyalhatsz. Olyan határtalan lehetőségek és korlátlan energiák forrását ismerheted meg, amelyek segítségével véghez viheted azt, aminek megvalósítása különben elképzelhetetlen lenne. A csodalámpa megmutatja, hogyan fogalmazhatod meg vágyaidat, és hogyan válthatod őket biztosan valóra - akárhonnan származol, akárhány éves vagy, akármilyenek a körülményeid.

Ambrus Sándor - Paprikacsárdás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Velimir Sriča - Száz ​lecke menedzsereknek
A ​menedzsment nem tanulható meg egy vastag könyvből. A menedzsernek kemény munkájához sok diszciplínát kell ismernie - ebben a könyvben a szerző száz személyes hangvételű írásban mesél ezekről. Ezek nem történetek, nem esettanulmányok, de rendkívül olvasmányos, érdekes stílusban tárják elénk a modern, innovatív menedzser számára fontos mindennapi ismereteket. A szerző komoly kultúrtörténeti, irodalmi és pszichológiai ismereteinek köszönhetően más összefüggésekbe helyezi a menedzserek hétköznapi feladatait, céljait, szándékait. A kötet Horvátországban jelent meg először, szerzője, Velimir Srića Zágrábban él. Egyetemi tanár, informatikai miniszterként is dolgozott, de tanult és tanított amerikai egyetemen is. Könyve a horvátországi viszonyok között, azokat vizsgálva-elemezve készült, de gondolatai Magyarországon is teljes mértékben megállják a helyüket és továbbgondolkodásra késztetnek.

Jelen Tibor - Mészáros Tamás - Szelecki György - Virág Miklós - Vállalkozások ​gazdálkodása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Paul Roberts - Az ​olajkorszak vége
Nehéz ​elhinni, hogy éppen most válna lakhatatlanná a Föld. Ám ma már nincs kibúvó: szembe kell néznünk a tényekkel, hogy még idejében tehessünk valamit. Már nemcsak az a kérdés, hogy meddig lesz elegendő a Föld olaj- és gázkészlete, amelyre a világgazdaság döntő része épül, hanem az is, hogy elbírja-e a rohamosan túlnépesedő bolygó azt a pusztítást, amellyel ezeknek az energiahordozóknak a kitermelése és elégetése jár. Már most is bőven elegendő okunk van tehát arra, hogy a lehető legkomolyabban foglalkozzunk egy új energiagazdaság konkrét megalapozásával. Hogy ez üzemanyagcella, napelem, szélerőmű, árapály-energia, biomassza, takarékosság, vagy más módszer segítségével valósulhat-e meg, arról megoszlanak a vélemények, s ez nem is lehet másként, hiszen mindezt politikai, gazdasági, természeti, kulturális, demográfiai tényezők végtelenül komplex együttese befolyásolja. Ezt az összefüggésrendszert vizsgálja meg minden oldalról a szerző, s ad mindenki számára érthető körképet a jelen helyzetről és a jövő lehetőségeiről. Álljunk meg, nézzünk körül.

Szalai Erzsébet - Gazdasági ​elit és társadalom a magyarországi újkapitalizmusban
A ​szerző alapkérdése két részből áll: Mi jellemzi a gazdasági elit főszereplőit és egymáshoz, valamint a politikai és kulturális elithez való viszonyukat? Milyen "természetű" alakulatot alkotnak ezen főszereplők, és mi a szerepük az újkapitalizmus társadalmának strukturálásában?

Robert T. Kiyosaki - Sharon L. Lechter - Ki ​vette el a pénzem?
gazdag ​apám azt mondta: „Minél gyorsabban mozog a pénzed, annál magasabb megtérülést tudsz elérni, és annál kisebb a kockázat.” A hagyományos pénzügyi tanács szerint takarékoskodni kell, és hosszú távra befektetni – azaz „le kell parkolni” a pénzünket. Gazdag apám azonban más tanácsot adott. Ő azt ajánlotta, növeljük a pénzünk gyorsaságát… ne parkoljuk le. 2000 és 2003 között több millió befektető vesztett körülbelül 7-9 trillió dollárt. Miért? Sokuk leparkolta a pénzét pénzügyi tanácsadója bankszámláján, követve a bölcsnek hitt pénzügyi tanácsot. Mindnyájan tudjuk, hogy a kereslet egyszer felmegy, másszor le. Mielőtt bekövetkezik a következő tőzsdekrach, és újra elviszi a pénzünket, találjuk meg a módját, hogy mozgásban tartsuk, ne hagyjuk parlagon heverni valakinek a számláján. Robert T. Kiyosaki A Gazdag papa, szegény papa és a Gazdag papa sorozat szerzője Most, amikor a munkahelyi biztonság szinte nem létező fogalom, pénzügyeink irányítása fontosabb, mint valaha. Ha több szeretnél lenni „átlagos befektetőnél”, ebből a könyvből megtudhatod, hogyan érheted el, hogy pénzed többet és gyorsabban dolgozzék neked.

Joel Mokyr - A ​gazdagság gépezete
„... ​azzal, hogy egy ország gazdag, azt mondjuk, hogy a múltban gazdaságilag növekedett. Míg ez az állítás mindent leír, semmit sem magyaráz meg: A gazdasági növekedés okairól - miért válnak egyes társadalmak gazdaggá, és mások miért nem - évszázadokon keresztül elmélkedtek közgazdászok, szociológusok, történészek és filozófusok. E könyv ezzel az alapvető kérdéssel másképpen próbál megküzdeni. Arra összpontosít, amit a gazdasági növekedés legfontosabb összetevőjének gondolok: a műszaki kreativitásra. Előadok egy gondolatmenetet a gazdasági haladás okairól, a növekvő életszínvonalról, a táplálkozás, az öltözködés, a lakás, az egészség javulásáról s a küszködés, a robotolás, az éhínség és a betegségek csökkenésérőI." (Joel Mokyr)

Szombati Orsolya - Értékesítés ​nyomulás nélkül
Van, ​aki értékesítőnek születik, és van, aki értékesítővé válik. Aki értékesítőnek születik, az ösztönösen, aki értékesítővé válik, az tudatosan épít azokra a módszerekre, amelyekről ebben a könyvben olvashatsz. Akár egyik, akár másik tábort erősíted, ez a könyv a sikereid kulcsa lesz. VÁGJ BELE MOST RÖGTÖN! Szombati Orsolya kifejlesztett egy olyan módszert, amelynek köszönhetően pár hónap alatt felküzdötte magát területe legsikeresebb értékesítői közé, valamint 1999 decemberében elnyerte a ,,Közép-Kelet Európa Legjobb Értékesítője" címet. Ebben a könyvben elárulja sikereinek titkait: mi a sikeres értékesítés alapja? miből származnak, és hogyan kell kezelni a visszautasításokat? hogyan célszerű összeállítani egy bemutatkozó anyagot, hogy az ne a kukában landoljon? mire kell fi gyelni a telefonáláskor? mi a teendő, ha a recepciós vagy a titkárnő le akar rázni? milyen ügyféltípusok vannak, és hogyan lehet őket felismerni? mi alapján hozzák meg döntéseiket az egyes ügyféltípusok? hogyan néz ki egy tárgyalás optimális forgatókönyve? mi a hosszú távú partnerkapcsolat alapja? Ez A könyv NEM azoknak íródott, akik azt keresik, hogy vajon miért nem működhet valami az ő területükre, hanem azon gondolkodnak, HOGYAN tudnák átültetni a könyvben olvasható módszereket a saját területükre, cégük-vállalkozásuk növekedése érdekében!

Étienne Balázs - Gazdaság ​és társadalom a régi Kínában
A ​magyar származású Étienne Balázs (1905-1963) korunk egyik legnagyobb sinológusa volt. Gyűjteményes kötetünk egész korszakalkotó munkásságát átfogja. Tanulmányai újszerűen és szellemesen, de mindig tudós alapossággal elemzik a több ezer éves kínai civilizáció különféle megjelenési formáit, a gazdasági életet, az intézményeket, a szellemi életet. Balázs kimagasló munkásságával egyszerre fordult szembe a hagyományos sinológia egzotikum- és apróságkultuszával, s a gyakran nagyon is irányzatos filozófiai-politikai spekulációk szokásával. Kitűnő gazdaság- és kultúrtörténeti tanulmányaival ő vetette meg a kínai történelem marxista tanulmányozásának tudományos alapjait. Kutatásai megkönnyítik a mai Kína nem egy bonyolult jelenségének helyes értelmezését is. Világos, lebilincselően érvelő írásai megkövesedett téveszméket rombolnak le, segítenek egy hitelesebb Kína-kép kialakításában.

Ken Blanchard - Don Hutson - Ethan Willis - Az ​egyperces vállalkozó
Egy ​inspiráló történet vállalkozói erősségeid felfedezéséről. A számos üzleti bestsellert jegyző Ken Blanchard és az ismert vezető vállalkozók, Don Hutson és Ethan Willis, egy inspiráló történetet mesélnek el, amelyben felfedik a sikeres vállalkozóvá válás titkait.

Charles Handy - Az ​éhező szellem
Milyen ​az élhető kapitalizmus? - Charles Handy lebilincselő, olvasmányos kötete erre a kérdésre keresi a választ. A szerző szakít a „vulgárkapitalista" nézetekkel, górcső alá veszi a növekedés és a verseny korlátait, miközben persze nem válik a hagymázas antikapitalista eszmék szószólójává. Természetes közegünk, a fejlődés elengedhetetlen feltétele a piacgazdaság. De hogy kitörjünk a pénz mítoszának rabságából - javasolja Handy - fel kell szabadítanunk a vállalatokat, a szervezeteket, az államot - s mindenekelőtt önmagunkat. „Légy magad a változás, amit a világban látni szeretnél" - idéz egy ausztrál mondást, a személyes szuverenitás és a „kellő önzés" mellett érvelve. A gyakorlati példákban, valamint közgazdaságtani, filozófiai, pszichológiai, vallási és szociológiai eszmefuttatásokban egyaránt bővelkedő könyvből a tisztességes - ha úgy tetszik, emberarcú - kapitalizmus ethosza rajzolódik ki. Az éhező szellem egyszerre menedzsment-szakirodalom és életvezetési tanácsadás; a kötetben üzlet és élet értékei összefonódnak. Egy vállalat alkalmazottainak felelősségvállalása, együttműködési készsége, a köztük lévő bizalom például alapvetően befolyásolja a cég eredményeit. Kiderül, hogy az emberi, szociokulturális tényezők fontos szerepet játszanak a fejlődésben, versenyképességben, s Charles Handy könyve már csak ezért is rendkívül időszerű Magyarországon. Menedzsment tudományokkal foglalkozó egyetemi oktatóként Charles Handy mindig is fontos név volt számomra, számos gondolatát, modelljét tanítjuk és alkalmazzuk a munkaszervezetek működésének megértése és hatékonyabbá tétele érdekében. A könyv lektorálása során betűről betűre olvasva követtem gondolatait, és ismeretlenül a barátommá fogadtam. Az emberről, az élet és az üzlet értelméről, a gazdaság és a társadalom összefüggéseiről olyan - így, olvasva, kézenfekvőnek tűnő, szívünkből szóló - megállapításokat tesz, amelyeket mindenkinek meg kell ismernie ahhoz, hogy - azonosulva velük - maga is megtegye a lépéseket annak érdekében, hogy a világ élhetőbb, emberibb és egyben gazdaságilag eredményesebb legyen. Dr. Gyökér Irén Egyetemi docens Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Olvasásra ajánlom: • magánembereknek, akik úgy érzik, csak rohanás az életük, és eliramlik az élet, de valójában azt szeretnék, hogy nyomot hagyjanak maguk után; Ś üzleti-gazdasági szakembereknek, akik a növekedés, a hatékonyság útját és jövőjét vizsgálják, miközben értik és érzik, hogy amit tesznek, az etikai és társadalmi következményekkel is jár; • jogalkotóknak, akik a társadalmi jólét, a demokrácia és a haladás érdekében munkálkodva szabályokat, törvényeket alkotnak, és ezzel korlátoznak vagy lehetőséget nyújtanak a megújuláshoz; • politikusoknak, hogy választ találjanak a kérdésre, miképp szolgálhatják jól és dicsőségteljesen embertársaikat; Ś oktatásfejlesztési szakembereknek, akik keresik a hatékony tanulás módszereit az élethosszig tartó tanulás korszakában; • minden korosztálynak, hogy fiatalok és öregek megértsék és megtalálják helyüket a társadalomban és megtanulják a Megfelelő Önzést; • nőknek és férfiaknak egyaránt. Átgondolva a szerző tanácsait, megszívlelve intelmeit, tanulmányozva példáit, találni fognak kapaszkodókat saját problémáik megoldására is! Továbbmegyek, szembesülni fognak saját feladatukkal és felelősségükkel a jövőt illetően, mint ahogyan én is.

Baski Sándor - Hercsel Adél - Kömlődi Ferenc - Internet-milliárdosok
Mint ​minden kor, az információs társadalom kora is megszülte a maga hőseit. Pierre Omidyar (eBay), Sergey Brin (Google), Mark Zuckerberg (Facebook) és társaik zseniális ötletemberek, akik meghatározták a világháló fejlődését, és felhasználóik millióinak változtatták meg az életét. Ami közös bennük: a kiemelkedő intelligencia, a világháló szerinti rajongás, a végletes elkötelezettség, a ragyogó fantázia és a lehetőségek gyors felismerésének képessége.

Frank Bettger - Az ​üzletkötés iskolája
Mi ​volt Frank Bettger titka? Mi emelte őt a kudarcok mélységéből a siker és hírnév addig soha nem látott csúcsaira? Hogyan lett Amerika egyik legjobban fizetett üzletkötője? Csodálója és kollégája, Dale Carneige biztatására Bettger felfedi a jól bevált módszereket, amelyek varázslatosan működnek az üzletkötésben. A szerző sok tanulságos példát ismertet. Lépésről lépésre leírja azokat a módszereket, amelyeket alkalmazva kialakíthatjuk magunkban a klasszis üzletkötőkre jellemző szellemet, stílust és technikákat. Mindegy, mit adunk el, teljesítményünk és jövedelmünk megsokszorozódik, ha alkalmazzuk Bettger receptjeit arra, - hogyan használjuk ki a lelkesedés erejét; - hogyan győzzük le a félelemet; - mi az a kulcsszó, amivel egy kétkedő ügyfelet lelkes vásárlónkká tehetünk; - mi a bizalom megszerzéséhez vezető leggyorsabb út; - hogyan készítsünk és adjunk elő nyerő üzleti ajánlatot; - mi az üzletkötés hét alapszabálya.

Seth Godin - Mi ​a bőgés?
Az ​vagy, amit megteszel” – állítja az a 33 kreatív szerző, aki arra szövetkezett, hogy meggyőzze az olvasót, hogy munkánkban vagy vállalkozásunkban bátor, kiugró és félelmetes tetteket végrehajtani fontos és csodálatos dolog. A kötet frappáns és inspiráló egypercesek sorozata. Játékosságra buzdít, ötlettel és számos példával támasztja alá, hogy a merészség zseniális, hatalma van – és csodákra képes…

Brüll Mária - Pénzgazdaság ​- világgazdaság
Az ​elmúlt évtizedek nemzetközi pénzügyeinek története gyakran juttatja eszembe Horatius egy mondását: "Ha lehet, úgy tisztességesen, de mindenáron csinálj pénzt!" - hangzik a majd kétévezredes tanács. Kérdés, hogy a világ pénzügyeinek irányítói elgondolkodtak-e a latin bölcselő tételén. Nem valószínű, hogy horatius monetaristának vallotta volna magát, mégis úgy tűnik, hogy a pénzcsinálás - annak lehetőleg tisztességes módozatának - fontosságával feltehetően tisztában volt. Legújabb korunk világgazdaságának, világgazdasági válságának, vagy akár válságainak, csak úgy, mint az egyes nemzetgazdaságok fejlődéstörténetének egyik legfontosabb mozgatója a pénzteremtés volt. Nem véletlen tehát az a több évtizedes törekvés, amely a világ pénzügyeinek - égtájak vagy társadalmi-gazdasági rendszerek szerinti - intézményes rendszerbe foglalásával kísérletezik. A világgazdaság fejlődése - immár társadalmi, gazdasági rendszerektől függetlenül - elválaszthatatlan egy ésszerűen működő nemzetközi monetáris kapcsolatrendszertől.

Ismeretlen szerző - Cégvezetés ​és marketing az e-korban
Sokan ​hiszik, hogy az e-kor nem más, mint hogy jobb, új eszközökkel dolgozhatunk. Ez igaz, de a legfontosabb különbség bennünk van! Az új eszközökhöz nekünk is változni kell. Másképp vezetni, vezetés közben másképp gondolkodni, gondolatainkban gyorsabban dönteni. Az új eszközök más képességű és nagyobb tudású alkalmazót is igényelnek. Olvasta, hogy választásokat nyertek a Facebookkal? Ön is alkalmazza már az üzleti életben? Hallotta, hogy vállalatok tevékenységüket a számítástechnika segítségével irányítják, hogy minimalizálják a tévedéseket? És Ön alkalmazza már a számítástechnikát? Tudta, hogy a reklámköltségek hatékonysága ma már jól mérhető? Ön méri? Lehet-e hagyományosan céget vezetni a korszerű eszközökkel, a tegnapi tudással eredményesen alkalmazni a holnap eszközeit? Kötetünket a kkv – szektor tulajdonosainak, vezetőinek, vezető beosztású dolgozóinak ajánljuk. Olyanoknak, akik elég bátrak, hogy kérdezzenek, elég kíváncsiak a válaszokra, elég nyitottak, hogy az új ismereteket befogadják, és elég nagy az elszántságuk, hogy az új ismereteik alapján változtassanak. Nekik tudunk segíteni!

Schäffer Beáta - Ifjú ​titánok
Új ​korosztály népesíti be a cégek vezetését: itt a 80-as évek óta született Y generáció, a mai harmincasok nemzedéke! Lendületesek, okosak, tele vannak energiával csakhogy egészen másképp működnek, mint a náluk idősebbek. Mindenáron sikerre törekednek, és ennek érdekében nyíltan vetélkednek egymással, sőt vezetőikkel is. Hogyan fordítsuk ezt az energiát jó irányba? Hogyan ösztönözzük őket, és hogyan hozzuk felszínre értékeiket, hogy azok az egész szervezet hasznára váljanak? Erre és még sok más fontos kérdésre ad választ az Ifjú titánok, értékes segítséget nyújtva a helyzettel mind gyakrabban szembesülő HR vezetőknek és vállalati mentoroknak sőt magának az Y generáció tagjainak is.

Soros György - A ​2008-as hitelválság és következményei
Soros ​György neve jól ismert Magyarországon, nemcsak mint pénzügyi befektető, gazdasági szakember, hanem mint olyan személy, aki szakértelmét és anyagi eszközeit jobbító szándékkal az oktatás, művelődés területén is „haszon"-nal kamatoztatja – mindannyiunk érdekében. Legutóbbi kötetében a mindenekelőtt az Amerikát sújtó hitelválság okait elemzi, és megpróbálja megtalálni a megoldás kulcsait. Választ keres többek közt arra, miként alakíthatnánk a jövőben másképp a gazdaság menetét, s hogyan tudnánk „megjavítani” a világot.

Covers_265169
Bakony, ​Balaton-felvidék Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Bakony, ​Balaton-felvidék
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók