Ajax-loader

'olasz nyelvű' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Dan Brown - Angeli ​e demoni
Marchiati ​a fuoco, prima di essere barbaramente uccisi ed esposti come monito per le strade di Roma. Questa è la sorte che toccava agli Illuminati, l'antica setta di scienziati perseguitata in secoli oscuri dalla Chiesa cattolica. Un rituale crudele, ben conosciuto da Robert Langdon, lo studioso di iconologia del "Codice da Vinci". Ma quando la storia si ripresenta, il fascino si trasforma in raccapriccio. Svegliato in piena notte e trasportato dagli Stati Uniti in Svizzera, Langdon è costretto a esaminare, nei laboratori del CERN di Ginevra, un cadavere orrendamente mutilato. Sul petto della vittima, impresso a fuoco, il terribile segno degli Illuminati: lo scienziato ucciso ha difeso fino all'ultimo il segreto di un'arma sperimentale rubata dagli assassini.

Nyerges Julianna - Olasz ​nyelvi tesztek
Az ​Olasz nyelvi tesztek című könyv egy 1000 kérdéses feladatgyűjtemény, amely 20 fejezetből áll, a fejezetek egyenként 50 kérdést tartalmaznak. Az egyes fejezetek felépítése azonos. A névelők gyakorlásától indulva, a névmások, igavonzatok taglalásán keresztül, a kötőmód és az igeidő egyeztetés bonyolult kérdéséig jutunk el. A könyv legfőbb jellemzője ez a fokozatos felépítés, valamint az, hogy egy-egy nyelvtani kérdést több szempontból vizsgál, lehetőséget adva ezzel a tudás elmélyítésére. A könyv elsősorban közép- és felsőfokú, írásbeli nyelvvizsgára készülő tanulók számára íródott, de hasznos segítség lehet mindazoknak, akik nyelvtani ismereteiket szeretnék ellenőrizni, vagy egyszerűen csak gyakorolni. A feladatok ú.n. feleletválasztós tesztek. Négy lehetséges megoldás közül kell a helyeset kiválasztani. Egy-egy feladat megoldásánál olykor több szabályt is figyelembe kell venni, mivel a gyakorlás nem korlátozódik mindig csupán egy nyelvtani kérdésre. A tesztgyűjtemény végén megtalálható a feladatok megoldása, gondolván azokra a tanulókra is, akik tanári segítség nélkül kívánnak felkészülni a nyelvvizsgára.

Pier Paolo Pasolini - Egy ​halott énekei / Ciants di un muàrt / Canti di un morto
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Carlo Emilio Gadda - La ​cognizione del dolore / A fájdalom tudata
A ​sorozat legújabb kötete egy világszerte kevéssé ismert, XX. századi klasszikust szólaltat meg magyarul. Az olasz Joyce-ként emlegetett Gadda főképp sokféle rétegből merítő, gazdag és eredeti nyelvezete miatt közvetíthető nehezen. Ám ha nyelvteremtő erejéből a fordítás során sok egyéni és tájnyelvi íz óhatatlanul elvész is, sajátos, zaklatottan ironikus hangja, történelmi és kulturális utalásainak színes áradata maradéktalanul visszaadható. Az 1893-tól 1973-ig élt mérnök és filozófus szerző szívesen vezeti bűnügyi szálakon regényeit, ám krimiíróként is az enciklopédiaírás szüntelen vágya kísérti.

William Davies - Szabó Erzsébet Mária - Magyar-olasz ​társalgás
Az ​"Olasz társalgás", amelynek alapja az angol nyelvű változat, kétféle olvasóközönségnek készült. Hasznos egyrészt azoknak a diákoknak, akik az olasz nyelv elsajátításának elején tartanak és a mindennapi élet leggyakoribb kifejezéseit, fordulatait akarják megtanulni. A haladó szintű nyelvtanulók számára az jelent nagy segítséget, hogy az egyes témakörökkel kapcsolatos legismertebb szókincs is egy helyen található. Ez gyorsítja az ismétlést, a nyelvvizsgára való felkészülést. Ajánljuk továbbá a könyvet azoknak is, akik turistaként vagy munka miatt utaznak Itáliába: vigyék magukkal segítségként, "útitársként", hiszen az olasz emberek is nagyon hálásak, ha egy idegen az anyanyelvükön szól hozzájuk. A turistáknak készült "Kiejtési útmutató" a magyar kiejtés és írás alapján adja meg az olasz betűk, betűcsoportok (közelítő) kiejtését. Kívánjuk, hogy minél többen forgassák haszonnal.

F. Újhegyi Mária - Tímár Judit - Olasz ​nyelvkönyv II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Herczeg Gyula - Magyar-olasz ​szótár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Ötnyelvű ​menedzserszótár / Manager dizionario di cinque lingue / Wörterbuch für Manager in fünf Sprachen / Manager dictionary in five languages / Dictionnaire de manager en cinque langues
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Katerin Katerinov - Maria Clotilde Boriosi Katerinov - La ​lingua italiana per stranieri
Katerin ​Katerinov – Maria Clotilde Boriosi Katerinov: La lingua italiana per stranieri con le 3000 parole piú usate nell'italiano d'oggi (regole essenziali, esercizi ed esempi d'autore) Corso elementare ed intermedio (le 2000 parole piú usate)

Király Rudolf - Tanuljunk ​könnyen gyorsan olaszul!
Olasz ​nyelvkönyv magántanulók és tanfolyamok számára.

Móritz György - Olasz ​társalgás
A ​kötet elsősorban - de nem kizárólag - az Olaszországba utazó magyar turisták számára készült. Ez a tény nagymértékben meghatározza a könyv tartalmát és a témák feldolgozásának módját. Célunk az, hogy valóban gyakorlati segítséget adjunk annak, aki az olasz nyelvet nem beszéli, de olaszországi útja folyamán elkerülhetetlenül olyan helyzetekbe kerül, hogy csak olaszul tudja magát megértetni. Ezért ebben a "nyelvi kalauzban" a mindennapi élet beszédhelyzeteiben használatos legfontosabb mondatokat dolgozták fel. A nyelvi anyag a legegyszerűbb formában van feldolgozva, hogy a teljesen a kezdő is használni tudja.

Herczeg Gyula - Kotzián Tamás - Képes ​olasz nyelvkönyv gyermekeknek 1.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Francesco De Sanctis - Storia ​della letteratura italiana
La ​Storia della letteratura italiana è senza ombra di dubbio il capolavoro di Francesco De Sanctis, il più illustre critico letterario italiano dell'Ottocento. Quest'opera infatti rappresenta una sintesi perfetta di tutta la produzione letteraria italiana dalla sua nascita fino all'Ottocento.

Sz%c3%a1z_vers_szerb_antal
Száz ​vers Ismeretlen szerző
13

Ismeretlen szerző - Száz ​vers
Cseppben ​a tenger - Száz versben a költészet. Nosztalgiák és sorsok hullámoznak, éjszakák és bánatok pillanatai válnak maradandóvá, hatalmak és látomások ragadnak magukkal a kötet lapjain. Magányosok és szeretők, istenek és halandók adnak itt randevút egymásnak; angol és francia, görög és latin, német és olasz költők, versek találkoznak egymással és a magyar fordítóikkal, fordításukkal – és remélhetőleg a versek az olvasókkal, a kötet összeállítója, Szerb Antal jóvoltából.

Antal Lajos - Koltai Gézáné - Olasz ​nyelvtan a középiskolák számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kotzián Tamás - Tímár Judit - Olasz ​nyelvkönyv I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Hétnyelvű ​sportszótár - Labdarúgás
A ​szakkifejezések hét nyelven olvashatók: angol, spanyol, francia, német, olasz, magyar, orosz nyelven.

Diana Agosti - Italia ​oggi
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Katerin Katerinov - Maria Clotilde Boriosi Katerinov - Bravo!
BRAVO! ​- grammatica italiana per stranieri - corso di lingua italiana e civiltá, livello elementare e avanzato Edizione Scolastiche Bruno Mondadori, Milano, 1992. 'Bravo' è un corso di italiano pensato per studenti che, da un livello di principianti assoluti o falsi principianti, vogliano acquisire efficaci strumenti comunicativi in lingua italiana. Questo risultato è garantito dall'atenzione allo sviluppo delle quattro abilità, dai criteri di gradualità e frequenza delle struture linguistiche, dai numerosi esercizi e dai chiari schemi grammaticali. Il corso si articola in una unità introduttiva più ventuno unità di lavoro. Ciascuna unità è suddivisa in sette sezioni - Dialogo - presentazione delle strutture linguistiche in situazione comunicativa; Proviamo Insieme - esercizi strutturali per la fissazione; E Ora la Grammatica - schemi grammaticali; Ascolta e Rispondi - attività di ascolto con esercizi di comprensione; Ditelo in Italiano - attività per la comunicazione; Facciamo il punto - test di verifica sulle quattro abilità; Alla Scoperta - di testi e immagini della società italiana.

Fábián Zsuzsanna - Filo ​da torcere
Olasz ​frazeológiai gyakorlatok Ez a kötet a kiegészítő tankönyveknek a sorába illeszkedik, melyek az alaptankönyvek mellett a nyelvtanulás egy-egy sajátos körében - az állandó szókapcsolatok területén belül - kívánnak segítségére lenni az olasz nyelv iránt érdeklődőknek. Kapcsolódik a megélénkült frazeológiai kiadványokhoz is. Elsősorban azoknak ajánljuk, akik az olasz nyelv tanulásában már haladó szintre jutottak el. Tankönyvkiadó, Budapest, 1987.

Dino Buzzati - Riadalom ​a Scalában / Paura alla Scala
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Giuseppe Tomasi di Lampedusa - A ​párduc / Lighea
A ​párduc kirobbanó sikerében, ha csak részben is, de szerepet játszott az író ismeretlensége, fantáziát mozgató sorsa, valamint azok a romantikus körülmények, amelyek között ez a sajátos hangvételű, izgalmas mondanivalójú mű megjelent. Giuseppe Tomasi di Lampedusa herceg, a régi és nagynevű szicíliai arisztokrata család leszármazottja atyai dédapja, Giulius Lampedusa herceg életregényét írta meg élete utolsó, halálos betegség gyötörte, szűk másfél esztendejében. A cselekmény 1860. májusában kezdődik és 1910. májusában ér véget. A regény ily módon a legújabb kori olasz történelem talán legjelentősebb félszázadához kapcsolódik, mely Garibaldi vörösingesei partraszállásától az új - lényegében szinte a mai - Olaszország polgári rendjének kialakulásáig, az első világháború előestéjéig ível. E kritikus tabló arisztokrata mesterének,Tomasi di Lampedusának az esetében voltaképp a balzaci "csoda" ismétlődik meg a XX. század közepén. Kötetünkben szerepel még az író hagyatékából előkerült Lighea, mely a háborút követő két évtizednek alighanem egyik legszebb olasz elbeszélése.

Gabriel García Márquez - Cent'anni ​di solitudine
Nel ​tentativo di spiegare il clamoroso successo di _Cent'anni di solitudine_ nel Vecchio Continente, i critici hanno parlato del bisogno dei lettori europei di riscoprire il fascino del romanzo in un momento in cui la narrativa dei loro paesi attraversava una fase di ristagno e sterilità creativa. Il libro di Màrquez aveva tutti gli ingredienti del successo: univa infatti alla suggestione di tradizioni ignote, echi della migliore narrativa europea; affascinava il lettore con le frequenti incursioni nel mondo della magia e del fantastico e gli offriva al tempo stesso una visione in chiave simbolica della realtà storica del continente latino-americano. Il tutto avvolto da una straordinaria vitalità creativa. Si trattava anche della scoperta folgorante di un mondo letterario in ascesa, che salvo i nobili esempi di Neruda o Asturias era rimasto fino ad allora quasi del tutto sconosciuto (e lo rimane ancora in parte, nonostante le numerose traduzioni apparse negli ultimi anni). Oltre a questo, naturalmente, l'unanimità di consensi derivò dal pregio letterario dell'opera, che ha resistito agli "assalti" più minuziosi della critica (dallo scrittore peruviano Mario Vargas Llosa a numerosi critici italiani come Cesare Segre, Roberto Paoli, Pier Luigi Crovetto e Gabriele Morelli), volti a mettere in luce i meccanismi narrativi del romanzo da diverse angolazioni, e ha conservato intatta nel tempo la sua seduzione originaria. D'altra parte, il capolavoro marqueziano non nasceva dal nulla: come si è visto, l'universo di Macondo aveva avuto una lenta gestazione e si era sviluppato combinando i ricordi delle esperienze vissute (il mondo magico dell'infanzia e le tormentate vicende politiche della Colombia) con un personale itinerario di scrittura: più che singoli esperimenti, le opere giovanili costituiscono altrettante tappe nell'edificazione del mitico villaggio. _Cent'anni di solitudine_ è la saga della famiglia Buendìa, in tutte le sue ramificazioni, e abbraccia un secolo della storia di Macondo; in realtà questa misura è puramente simbolica: il racconto prende le mosse da una preistoria mitica in cui "centrifugato dalla collera dell'uragano biblico". L'origine, lo sviluppo e la decadenza del villaggio vengono scanditi da alcuni significativi riferimenti strorici, come l'arrivo di funzionari governativi, i tentativi di conversione al cristianesimo da parte del padre Nicanor, l'introduzione della ferrovia, il funesto avvento della compagnia bananiera: un piccolo condensato della storia coloniale dell'America Latina. Accanto alla scansione cronologica lineare, esiste una particolare dimensione temporale legata al ricordo del passato e alla capacità di premonizione, che consente di far girare a volontà la ruota del tempo, come è sottolineato dalla ricorsività degli eventi e dal continuo ripetersi degli stessi nomi nei discendenti dei Buendìa fondatori di Macondo. Ma questo "tempo curvo" (secondo la definizione di C. Segre) non gira all'infinito: il movimento rotatorio si arresta nel supremo istante finale, in cui passato, presente e futuro coesistono nella distruzione che cancella Macondo dalla faccia della terra, come era profetizzato nelle pergamente di Meladuìqes. La solitudine è un altro grande tema del romanzo; si tratta di una condizione mentale, una specie di introversione a cui sono condannati tutti i membri della famiglia e sopratutto quelli di nome Aureliano; il leggendario colonnello, che arriva al punto di grattare "la dura crosta della sua solitudine", ne è la figura emblematica. Inoltre, la solitudine dei Buendìa è il sintomo di un isolamento endemico in cui vive Macondo, e in una prospettiva più ampia appare come la metafora della condizione umana di un intero continente, isolato per secoli dal resto del mondo e poi travolto dalla colonizzazione. Gli abulici abitanti di Macondo, e i Buendìa in particolare, se da un lato si rivelano incapaci di dialogare con l'esterno, possiedono in compenso una facoltà eccezionale di comunicare con la natura e decifrarne i segni premonitori; e la natura stessa appare animata e capace di inviare messaggi agli uomini: fra tanti esempi, ricordiamo la pioggia di fiori gialli che segue la morte del patriarca Josè Arcadio Buendìa, o il rivolo di sangue che annuncia ad Ursula la morte del figlio. La stessa solitudine in cui si rinciudono, predispone i Buendìa a captare i presagi: Amaranta, ad esempio, apprende con assoluta naturalezza il giorno e l'ora precisa della sua morte. Il loro mondo, quindi, si popola di visioni ed eventi magici, i fantasmi dei morti passeggiano tra i vivi senza creare sbigottimento, e perfino i sentimenti si traducono in termini concreti (come le farfalle gialle, materializzazione della sfortuna di Mauricio Babilonia). Tra le credenze magiche dei personaggi, assume particolare rilievo il timore che i rapporti sessuali tra consanguinei portino a concepire un figlio con la coda di porco: vera e propria ossesione ancestrale, che si verificherà puntualmente nelle ultime pagine del libro, in cui viene generato "l'animale mitologico che avrebbe posto fine alla stirpe". Ben colse lo spirito di questa magica epopea la motivazione con cui l'Accademia svedese insignì Màrquez del prestigioso premio Nobel: la reazione di un universo autonomo, in cui si fondono il reale e l'irreale, in cui la morte convive con una strabiliante forza vitale. Maria Vittoria Calvi

Luciana Ziglio - Giovanna Rizzo - Espresso ​1 - Corso di italiano
In ​linea con i principi del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, l’edizione aggiornata di Espresso è stata arricchita con nuove sezioni di: approfondimento culturale (competenza interculturale), autovalutazione delle competenze e delle strategie di apprendimento (saper apprendere), compiti finalizzati all’uso pragmatico della lingua (saper fare con la lingua). La sezione “Qualcosa in più” è stata ampliata con nuovi testi e attività le cui soluzioni sono disponibili tra i materiali da scaricare, qui sotto. È inoltre stata aggiunta una griglia di comparazione tra le competenze previste dal Quadro comune europeo per le lingue e i contenuti di Espresso. Potete scaricare: - un documento con la descrizione dettagliata di tutte le novità introdotte nel progetto Espresso - Edizione aggiornata, cliccando qui. - le integrazioni della guida dell'insegnante con le soluzioni e i suggerimenti su come adoperare in classe le nuove attività e le nuove sezioni, cliccando qui. Espresso è un corso di lingua italiana per stranieri diviso in tre livelli indirizzato a studenti adulti e adolescenti. Si basa su principi metodologici moderni e innovativi, grazie ai quali lo studente viene messo in grado di comunicare subito con facilità e sicurezza nelle situazioni reali. Particolare rilievo viene dato allo sviluppo delle capacità comunicative, che sono stimolate attraverso attività vivaci, coinvolgenti ed altamente motivanti, poiché centrate sull’autenticità delle situazioni, sulla varietà e sull’interazione nella classe. Allo stesso tempo, non è trascurata la riflessione grammaticale né mancano momenti di sistematizzazione, di fissazione e di rinforzo dei concetti appresi. Espresso è inoltre ricco di informazioni sulla vita e sulla cultura italiana. Per la sua chiarezza e sistematicità, Espresso si propone come uno strumento semplice e pratico da usare da parte dell'insegnante. Espresso si divide in tre livelli: principiante (1), intermedio (2), avanzato (3). Ogni livello è composto da un libro, un CD audio e una guida per l’insegnante. Espresso 1 è il primo volume del corso, si rivolge a studenti principianti e offre materiale didattico per circa 90 ore di lezione (più gli esercizi per il lavoro a casa). Questa edizione aggiornata contiene: • 10 unità didattiche (Libro dello studente); • 10 capitoli di esercizi (Eserciziario); • 4 unità di revisione (Facciamo il punto) contenenti un Gioco, il Caffè culturale e il Bilancio; • 1 sezione di materiali integrativi (Qualcosa in più); • una grammatica sistematica; • il glossario; • una griglia di comparazione tra le competenze previste dal livello A1 del Quadro comune europeo per le lingue e i contenuti di Espresso 1; • le chiavi degli esercizi. Il CD audio contiene: • i brani autentici di lingua parlata; • gli esercizi di intonazione e pronuncia. La guida per l’insegnante contiene: • un'introduzione al metodo del corso; • indicazioni dettagliate per la preparazione delle lezioni; • le chiavi delle attività del libro di testo; • la trascrizione degli ascolti; • informazioni di carattere socioculturale sull'Italia. http://www.almaedizioni.it/ita/almacat/scheda.asp?PrdId=114

Helen Davies - Giovanna Iannaco - Kissné Lénárd Csilla - Kezdők ​olasz nyelvkönyve
Az ​Usborne Kiadó színes, szórakoztató képekkel illusztrált szótára, amely azzal a céllal készült, hogy megkönnyítse és kellemes időtöltéssé tegye a nyelvtanulást. A könyvben több mint kétezer, a mindennapi életben gyakran használt szó és kifejezés található. A szavak egy-egy téma köré csoportosulnak (A család, A test, Ház és lakás, Öltözködés, Élelmiszerek, Bevásárlás, Autóval, Nyaralás, Sport stb.) és a mulatságos képek, jelenetek szinte sugallják a szavak értelmét. A könyv végén a legfontosabb tudnivalókat összegző néhány oldal következik. Befejezésül pedig szójegyzék található.

Babits_mihaly__ford__erato2
Erato Ismeretlen szerző
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Erato
Az ​Erato a bécsi Hellas Verlagnál jelent meg 1921-ben, 500 számozott példányban és terjesztése csak előzetes feliratkozás alapján történt. A könyvbarátok számára készült kiadást az akkoriban nagyon népszerű Bayros metszeteivel díszítették, és bibliofil értékének megfelelő áron juthattak hozzá az érdeklődők. Magyarországon először 1947-ben jelenhetett meg a budapesti Officina kiadó gondozásában, kétnyelvű kiadásban. Babits meglehetősen hajszolt körülmények között készítette el az antológiát. Annak ellenére, hogy az erotikus világirodalom remekéből választott verseket, sokféle vád és támadás érte, sokszor még barátai részéről is. Tóth Árpád és Szabó Lőrinc azonban végig támogatták munkájában, és bár a fordítások mindegyikét Babits szignálta, néhányat ők készítettek el. A mai olvasó nyilván csodálkozva hall e rég elvonult viharokról. Ma főként azokra a kiváló fordításokra figyel, amelyek aligha jöttek volna létre a kötet kínálta alkalom nélkül.

Ismeretlen szerző - Olasz-magyar ​/ magyar-olasz gazdasági zsebszótár
Közgazdasági ​és Jogi Könyvkiadó Rt., Budapest, 1993.

Herczeg Gyula - Olasz-magyar ​szótár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Móritz György - Szabó Győző - Olasz ​nyelvkönyv - Volare
VOLARE ​- Olasz nyelv közép- és felsőfokon Modugno után szabadon: volare, immár közép- és felsőfokon, esetleg az állami nyelvvizsga felé, de akár csak kedvtelésből is: ehhez óhajt segítséget adni az Olasz nyelvkönyv III. kötete. Anyagának összeállításakor ezért tekintetbe vettük a közép- és felsőfokú állami nyelvvizsgák tematikáját, és azt a tényt, hogy az olasz nyelv kifejezetten "poliszisztéma", azaz rendszerek sokaságából áll. Ezt a sokrétűséget a legkülönbözőbb nyelvi szintekről és területekről válogatott szövegekkel igyekeztünk képviseltetni. (...) Az első két kötet mintegy 4000 elemből álló szókincsét a Volare újabb 3000-4000 kifejezéssel gyarapítja . ...

Ferenc Molnár - I ​ragazzi della via Pál
"I ​Ragazzi della via Pàl", pubblicato nel 1907, è un classico della letteratura proprio perché racconta la storia di ragazzi che crescono scontrandosi sulla strada. Cambiano i tempi, ma monelli, scontri e baruffe restano immutati... Età di lettura: da 9 anni.

Alessandro Baricco - Seta ​(Easy Readers)
Nel ​1861 Hervé Joncour aveva 32 anni, viveva a Lavitledieu, un paese della Francia meridionale, insieme a sua moglie Hélene, e si guadagnava da vivere comprando e vendendo bachi da seta... Da questa tranquilla e rassicurante attivita nasce una serie di esperienze che vedranno Hervé al centro d'un interminabile viaggio verso paesi lontani e dentro una progressiva scoperta di se stesso, misurandosi con genti e culture nuove, con amori e curiosita mai prima neppure immaginati. Seta e la storia d'una lenta e misteriosa iniziazione verso l'Oriente dove incontriamo pesonaggi inaspettati uniti dalla cultura degli allevamenti del baco da seta e dai modi di preparare il the, da specchi d'acqua silenziosi ed ambienti dove il francese Joncour si sente trattato come un re in un "mondo...lontano secoli". L'Europa della tradizioni ottocentesche e i misteri del Giappone dei bachi da seta diventano teatro d'un romanzo breve ma intenso e complesso nell' arco d'una esperienza di luoghi e sentimenti vissuti tra Francia e Giappone attraverso l'appassionata semplicita di Hervé joncour, allevatore di bachi da seta.

Dóra Galgóczi - Il ​corpo nella prigione dell'anima
Cosa ​spinge una ragazza intelligente e carina nella fatale trappola del digiuno? Come succede che il potere della mente domina sul corpo, conducendolo verso una disperante magrezza? L’anoressia nervosa è un disturbo che colpisce sempre più persone, soprattutto le ragazze. Potremmo pensare che abbiano ricevuto tutto dalla sorte: una figura attraente, capacità eccezionali, un bel carattere. Tuttavia vivono in una condizione di perenne insoddisfazione. Se non sono perfette, sentono di essere inadeguate alla vita. Danzando al confine tra esistenza e non esistenza dimagriscono in modo spaventoso, l’ambiente che le circonda le osserva impotente mentre si rovinano la salute. Nel romanzo viene svelato il segreto del diario di Anikó. La storia racconta la sua lotta contro l’anoressia e contro se stessa, la strada che l’ha portata da una battaglia apparentemente priva di speranza alla guarigione liberatrice. Seguendo il suo destino sorgono pensieri familiari anche a noi.

Kollekciók