Ajax-loader

'fizika' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Covers_99019
Fizika ​1-2. Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Fizika ​1-2.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szalay Béla - Fizika
A ​technika általános fejlődése egyre szükségesebbé teszi az alaptudományok, elsősorban a matematikai és fizikai ismeretek szélesebb körű elterjedését. A nagyobb követelmények elméletileg képzett, a gyakorlati élettel szorosan kapcsolatot tartó szakembereket igényelnek. E könyv összeállításakor igyekeztem a sokféle igénynek és követelménynek eleget tenni. Felépítésében és tárgyalásában általában a középfokú tantervek menetét követtem. Egy-egy részt azonban az érdeklődésre való tekintettel kibővítettem.

Öveges József - Klasszikus ​fizika
A ​fizika közismert népszerűsítője, Öveges József írta ezt a könyvet, amely az úgynevezett klasszikus fizikát; a mechanikát, a hangtant, a fénytant és a hőtant tartalmazza. A szerző módszere kiválóan alkalmas arra, hogy mindenki számára érthetővé tegye ezt a korunkban annyira fontos tudományt. A mindennapi élet gyakran tapasztalt jelenségeiből kiindulva mutat rá a jelenségek okára, elemzi azokat, beszél a gyakorlati alkalmazásokról és számos példával teszi szemléletessé mondanivalóját. A magyarázó ábrák mindenek előtt elősegítik a szöveg megértését. Ezt a kötetet követi majd a II. rész, amely a modern fizikával foglalkozik.

Johannes Wickert - A ​relatív kerekasztal lovagja - Albert Einstein
Végre ​egy könyv, amely nem az unalomig ismételt közhelyeket szajkózza Einsteinről! Végre egy könyv, amely felvállalja, hogy Einstein professzor hulla unalmas órákat is tudott tartani, ha éppen nem érdekelte a téma. És végre egy könyv, amely nemcsak a tudósról szól, aki a képletek tengerén vitorlázik. Einstein azon kevés természettudósok egyike, aki nem a tudomány burkában élte le az életét, hanem tudatosan részt vett a társadalmi életben, és ha kellett barikádra vonult egy ügy érdekében. Éles elme - harcos pacifista - lelkes zenész - katasztrofális családapa: kibékíthető tulajdonságok egy személyiségen belül- Elsősorban embernek tartotta magát és másodsorban zsidónak, ezért nem értett egyet a cionista mozgalom céljaival, és nem tudták rávenni, hogy csatlakozzon a szervezethez. Jóllehet meghatározó szerepet játszott a kvantumelmélet megalapozásában, egész életében tagadta, hogy Albert Einstein valószínűségi függvények pillanatnyi halmaza lenne; ehelyett a világegyetem és benne az ember harmonikus egységében hitt, valamint egy magas rendű szervező elvben, ami szabályozza a világ menetét, és amit akár hívhatunk Istennek is.

Tarján Imre - Fizika ​orvosok és biológusok számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Moór Ágnes - Középiskolai ​fizikapéldatár
A ​feladatgyűjtemény elsősorban a középiskolás diákok mindennapi munkájához kíván segítséget nyújtani 13 éves kortól bármelyik iskolatípusban és évfolyamon. Szerkezete független a különböző fizikatankönyvek felépítésétől. Az összeállítás az egyes témakörök hagyományos sorrendjét követi,, a fejezeteken belül betartva a fokozatosság elvét. A példatárat jól használhatja a középiskolás diák a fizika tanulásának folyamatában, a dolgozatírásra és felvételi vizsgára való felkészülésben. Haszonnal forgathatja tanár-szakos egyetemi hallgató, pályakezdő tanár, valamint tanár és diák a tanórán vagy azon kívül.

Michael Brooks - Fizika
A ​"Nagy kérdések" sorozat réges-régi, alapvető, makacs és elmepróbáló tudományos talányokat vizsgál. E kötet a fizika azon kérdéseit tekinti át, amelyek évezredek óta foglalkoztatják a tudósokat és a hétköznapi embert. Michael Brooks fölsorakoztatja a legjelesebb kutatók eszméit, bemutatja a húsz nagy problémakört, amelyek alapvető jelentőségűek önmagunk és a világ megértésében. -Mi a fizika lényege? -Mi az idő? -Mi történt Schrödinger macskájával? -Miért esik le az alma? -Tényleg szilárdak a szilárd testek? -Ingyenebéd márpedig nincs! -Végül is minden véletlen? -Mi az az isteni részecske? -Egyetlen példány vagyok? -Utazhatunk-e az időben? -Tűnőben a Föld mágneses védőpajzsa? -Miért igaz, hogy E=mc2? -Megváltoztathatjuk-e egyetlen pillantásunkkal a világegyetemet? -Hozhat ránk bajt a káoszelmélet? -Mi a fény? -Tényleg húrokról szól a húrelmélet? -Miért létezik egyáltalán valami a nagy semmi helyett? -Szimuláció az egész világ? -Melyik a természet legerősebb kölcsönhatása? -Mi tehát igazából a valóság?

Kitty Ferguson - Stephen ​Hawking élete és világa
_„Üdvözlöm. ​Stephen Hawking vagyok: fizikus, kozmológus és álmodozó. Bár nem tudok mozogni, és számítógépen keresztül kell beszélnem, az elmém szabad.”_ _„Visszatekintve úgy tűnhet, hogy egy előre alaposan megtervezett menetrend szerint foglalkoztam a világegyetem eredetének és fejlődésének legjelentősebb problémáival. Ám valójában nem így történt. Nem volt előzetes tervem. Az a helyzet, hogy csak a saját orrom után mentem, és mindig azzal foglalkoztam, ami akkor éppen érdekesnek és megoldhatónak tűnt.”_ Stephen Hawking korunk egyik legfigyelemreméltóbb alakja. Cambridge-i géniusz, a világszerte ünnepelt, ragyogó elméleti fizikus ösztönzést és bátorítást jelent mindazok számára, akik szemtanúi lehettek annak, milyen nagyszerű diadalt aratott mozgatóideg-sorvadása felett. Kitty Ferguson ebben a könyvében Hawking életét meséli el. Műve megírásához különleges segítséget kapott magától Hawkingtól, valamint közeli ismerőseitől és családjától. A könyv részletesen bemutatja Hawking gyerekkorát, első szívszorító találkozását motoros neuronbetegségével, majd az ezzel való küzdelmeinek kezdetét elsőéves doktorandusz-hallgató korában. Olvashatunk Hawking egyre növekvő nemzetközi hírnevéről, továbbá az életben maradásért való hosszas küzdelméről, miközben mellesleg még a világegyetem működésének fizikáját is igyekszik feltárni. Ezzel párhuzamosan a szerző, aki közérthető nyelven tudja tálalni az elméleti fizikai ismereteket is, mindenki számára érthetően foglalja össze és magyarázza el a tudomány élvonalába tartozó fizikai elméleteket, melyek Hawkingot foglalkoztatják.

Riedel Miklós - Volt ​rá energiánk, lesz rá energiánk?
Az ​energia családfája Mekkora? Energiaátalakítások Az energia áramlása az élettelen és az élő természetben A hagyományos és az alternatív energiaforrások Az energia és az ember

Gulyás János - Honyek Gyula - Markovits Tibor - Szalóki Dezső - Tomcsányi Péter - Varga Antal - Fizika ​III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bill Bryson - A ​Short History of Nearly Everything
Bill ​Bryson describes himself as a reluctant traveller, but even when he stays at home he can't contain his curiosity about the world around him. _A Short History of Nearly Everything_ is his quest to understand everything that has happened from the Big Band to the rise of civilization -- how we got from there, being nothing at all, to here, being us. The ultimate eye-opening journey through time and space, revealing the world in a way most of us have never seen it before.

Öveges József - Kis ​fizika II.
Könyvünk ​tárgya az elektromosság és az atomfizika. Célunk most is az, hogy az olvasó világosan lássa, értse a gyakorlati élettel szorosan összefüggő, alapvető tudásanyagot. Kezdettől fogva az elektronokkal magyarázzuk és tesszük szemléletessé az elektromos jelenségeket. Könnyen elvégezhető, egyszerű kísérleteket közlünk ott, ahol ez megkönnyíti a megértést. Ebben a kötetben is sok számítással találkozunk, ceruzával a kezünkben feltétlenül számítsuk át őket! Csak az az ismeret méltó a tudás nevére, amit alkalmazni is tudunk. Az alkalmazással együtt mélyül, tudatosul és maradandóvá válik az ismeret.

Öveges József - Kis ​fizika I-II.
Ebben ​a könyvben a fizika tudományába vezetjük be az olvasót. Az érdekes fizika azoknak szól, akik tudni akarják azt, hogy mi is az a fizika, mennyiben segített bennünket a természet megismerésében, a természeti erők felhasználásában, hol és hogyan könnyítette meg az ember munkáját, miként segít bennünket a hétköznapokban. A megszerzett ismereteket azonnal hasznosítjuk, alkalmazzuk.is.

Werner Heisenberg - Válogatott ​tanulmányok
˝A ​XX. század fizikájának egyik vezető elmélete az atomi világ sajátos és megszokott világunkétól eltérő törvényeit tárgyaló kvantummechanika. A kvantummechanika egyik megalapítója és máig is vezető tudósa Werner Heisenberg, korunk nagy fizikusa. Kimagasló szerepe van a kvantumelmélet fizikai jellegzetességeinek megfogalmazásában, s ő vezette le a híres ˝határozatlansági relációt˝ is. A jelen évtizedekben az elemi részek elméletével foglalkozó Nobel-díjas tudós mindemellett kezdettől komoly részt vállal a kvantummechanika fölvetette filozófiai problémák megfogalmazásában, s e problémák megoldásának keresésében.˝

Ulrike Berger - Mágnesesség ​és elektromosság
A ​Kísérletezzünk című könyvsorozatnak ebben a kötetében a mágnesességgel és elektromossággal kapcsolatos izgalmas kísérleteket mutatunk be. A kísérletekhez szükséges alapanyagok szinte minden háztartásban megtalálhatók, illetve könnyen beszerezhetők. Azok a kísérletek, amelyek statikus elektromossággal kapcsolatosak, jobban sikerülnek, ha száraz időben végezzük el őket. Amennyiben egy hideg téli napon kísérletezünk, fűtött szobában dolgozzunk és ügyeljünk arra, hogy a kísérleti eszközök is szobahőmérsékletűek legyenek, különben lecsapódik rajtuk a szoba levegőjében levő pára és elmarad a siker. Ha egy kísérlet nem sikerül elsőre, ne keseredjünk el. Próbáljuk meg többször! Előbb-utóbb eredményes lesz! Ne feledjük: minden kísérlet közelebb visz bennünket a világ megértéséhez és a tudomány szeretetéhez.

Nick Arnold - Rázós ​elektromosság
Tudomány, ​a szaftosabb részeket sem kihagyva! A Rázós elektromosság kiolvasztja a biztosítékodat! Már biztos égnek áll a hajad a vágytól, hogy felfedezd: Miért okozhat rázós áramütést egy elektromos angolna? Mi köze van az elektromosságnak a szívveréshez? Melyik tudós vezetett áramot a szemébe? Ha úgy gondolod, hogy bírod gyomorral a tudomány émelyítőbb oldalát, akkor olvasd el ezt a könyvet, és kapcsolódj rá a rázós tények áramkörére! Fedezd fel, mi köze a mágnesességnek a madarak röptéhez, kapaszkodj meg az elektromos öblítésű vécécsészében, és ismerd meg az elektromos áramkörökben keringő Atom családot! Tudományos tények, furfangos fejtörők, tanártesztek - a Rázós elektromosság sistereg az információktól!

Chris Scollen - Stephen Wright - Roger Berry - Park-Usborne ​fizika enciklopédia
A ​kisenciklopédia igényével és módszerével összeállított kötet a fizika önálló összefoglalását tartalmazza az ifjúság számára. Szerzői arra törekedtek, hogy amit csak lehet, rajzokkal, színes ábrákkal magyarázzanak el. A tudományterületen belül a részdiszciplínák (Mechanika és általános fizika; Hőtan; Hullámok; Elektromosság, mágnesesség; Atom- és magfizika) külön margószínezéssel vannak megkülönböztetve. Hasznos a Kiegészítés című fejezet, a fizikai mennyiségek és mértékegységeik, áramköri jelek, fontos állandók, mérések táblázataival. A keresést Tárgymutató segíti; a mű korántsem csupán lexikális használatra készült, szemléletessége, stílusa olyan, hogy szinte igényli a folyamatos lapozgatást-olvasást.

Richard P. Feynman - QED
Richard ​Feynman a fizika világának legendás alakja, aki mit sem törődve az elismertséggel, a világot egy egészen sajátos nézőpontból szemlélve ér el újabb és újabb eredményeket a természet megértésében, melyeket aztán üdítően elegáns módon képes aztán másokkal megosztani. Feynmanról régóta köztudott, hogy milyen fantasztikus előadó. Azon túl, hogy Feynman igyekszik eleget tenni a számtalan neves társaság és szervezet meghívásának, egyetemi szobájában afféle helyi kis fizikus klubot működtet a hallgatók számára. E könyv igen kockázatos vállalkozás. Megpróbálja becsületesen elmagyarázni a kvantumelektrodinamika elméletét, mely napjaink fizikájának egyik legbonyolultabb területe.

Poór István - Fizika ​9. a szakiskolák számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Cixin Liu - A ​Háromtest-probléma
"A ​hard sci-fi egyedi mixe: összeesküvés-elmélet és kozmológia, természettudomány és villámgyors akció." (George R. R. Martin) 1967-ben, a maoista kulturális forradalom alatt egy fiatal egyetemista lánynak, Ye Wenjiének végig kell néznie, ahogy a vörösgárdisták halálra verik édesapját, a köztiszteletben álló tudóst. Ez a trauma nemcsak Ye Wenjie életét terelte gyökeresen eltérő irányba, hanem az egész emberiség sorsát is megváltoztatta. Negyven évvel később a pekingi rendőrség felkeresi Wang Miaot, a nanokutatással foglalkozó mérnököt, hogy férkőzzön be egy tudósok alkotta, titkos társaságba, és szolgáltasson nekik értesüléseket. Ezekben a hetekben Kína-szerte több híres tudós lett öngyilkos, nem lehet tudni, miért. Wangot a nyomozás egy rejtélyes online számítógépes játékhoz vezeti el, és amikor játszani kezd, belemerül egy virtuális világba, ahol három, szabálytalan időközönként felkelő és lenyugvó nap határozza meg az élet kereteit. A három nap rapszodikus viselkedésének feltérképezése jelenti a háromtest-problémát, és ez a probléma a végső kulcs a halálesetek felderítéséhez is. Wang, ahogy előrehalad a játékban, rádöbben, fényéveken átívelő összeesküvés részévé vált, és az emberiségnek hamarosan a legsúlyosabb fenyegetéssel kell szembenéznie. Hogyan kerülheti el a Föld teljes lakossága a kipusztulást? Cixin Liu Hugo-díjas és kilencszeres Galaxy-díjas szerző, 1963-ban született Yangquanban. Első novelláskötete 1998-ban, első regénye 2002-ben látott napvilágot. Negyedik, ötödik és hatodik regénye együtt adja ki a Háromtest-trilógiá-t, amely az egész világon nagy sikert aratott. Mielőtt főállású író lett, mérnökként és számítástechnikusként dolgozott. A trilógia első könyvéből készülő kínai filmet 2017-ben mutatják be. "Szerintem van élet a földön kívül, csak azért nem találtuk még nyomát, mert nem szántunk rá elég időt, vagy technikailag nem elég fejlett módszerrel kutatunk. Persze egyéb lehetőségek sem kizártak - A Háromtest-problémában felvázoltam a legijesztőbb, legborzalmasabb lehetőséget." (Cixin Liu)

Fényes Tibor - Részecskék ​és kölcsönhatásaik
Az ​ATOMMAGFIZIKA második, Részecskék és kölcsönhatásaik alcímet viselő kötete áttekintést ad a nagyenergiájú fizika legfontosabb eredményeiről. A könyv törzsanyaga három részre osztható. Az első rész a részecskefizika kísérleti és elméleti módszereiről ad számot. Tárgyalja a részecskék előállításához vezető reakciókat, a nagyobb gyorsítóberendezéseket és a részecskék észlelésére, vizsgálatára szolgáló beren-dezéseket. Áttekintést ad a relativisztikus hullámegyenletekről, a Feynman-féle számítási módszerekről, a kvantum-elektrodinamikai és a térelméleti közelítés alapjairól, valamint a megmaradási törvényekről. A kísérleti technika és az elméleti számítások részleteibe nem megy bele, csak megfelelő helyeken idézi a legfontosabb eredményeket. A második rész a kvarkok - és egyes leptonok - felismeréséhez vezető pozitron-elektron- és lepton-nukleon- (mélyen rugalmatlan) -ütközésekről ad számot, továbbá részletesen tárgyalja az elemi kvarkösszetevőkből felépülő mezonokat és barionokat. A harmadik rész a természet alapvető kölcsönhatásaival foglalkozik. Tárgyalja az erős kölcsönhatást, a kvantumszíndinamikát, a gyenge és az egyesített elektrogyenge kölcsönhatást, a standard modellt, valamint a standard modellen túlmutató eredményeket. Az egyes fejezetek végén részletes irodalomjegyzék ad útmutatást az elmélyültebb tanul-mányokhoz. A fejezetekhez feladatok is csatlakoznak, amelyek megoldása a függelékben található. Az anyag megértéséhez magfizikai, kvantummechanikai és relativitáselméleti alapismeretek szükségesek. A kötet elsősorban fizikus és tanárjelölt egyetemi hallgatóknak ajánlható, akik mesteri, ill. doktori fokozat megszerzésére törekednek. Érdeklődésre számíthat továbbá kutatók, tanárok, praktizáló fizikusok és mérnökök részéről is. A könyv 2007-es első kiadása óta a részecskefizikában sok új eredmény született. A jelen, második kiadásban az egész anyag korszerűsítve lett. A könyv több mint félezer irodalmi forrásmunkán alapul, ezek kb. egyharmada először jelenik meg a második kiadásban. A tárgymutató ~1000 címszót tartalmaz, ami széleskörű eligazodásra ad lehetőséget.

Öveges József - Színes ​atomfizika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_252065
Matematika ​/ Fizika / Kémia Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Matematika ​/ Fizika / Kémia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mitchell Wilson - Az ​energia
"A ​tudomány csodái" sorozat már ismert a magyar Olvasó előtt, aki "Az idő", "Az anyag" és "A mérnök" után a sorozat 4. magyar nyelven megjelenő kötetét veszi kezébe. Az előbbiekhez hasonló, szemet gyönyörködtető képanyag és érdekes magyarázószöveg most nemcsak a tudomány, de az egész emberiség egyik legfontosabb fogalmához, az energiához kapcsolódik. Bármilyen folyamatról, jelenségről legyen szó, az mindig energiaátadással, az energia formáinak egymásba való átalakulásával kapcsolatos. A mai civilizáció kialakulásához vezető út mérföldköveit "energetikailag" is jellemezhetnénk. Naprendszerünk kialakulását egy - a világegyetemben gyakori - energiarobbanás tette lehetővé. Az élet létrejötte sajátos energiaátalakulások eredménye. A történelem előtti ember megismeri, majd "előállítja" a tüzet és ezzel megkezdődik az energiaforrások célszerű felhasználása. Sok tízezer évvel később a gőz megszelídítése az ipari forradalom egyik elindítója lett. Alig 100 év múlik el és megjelenik az elektromotor. innen már rohamléptékben halad a tudomány és a technika. Megalkotják a benzinmotort és a Diesel-motort. A motorok és az elektromos energia bevonul minden civilizált ember életébe. A szárazföldi, a vízi és a légi közlekedés csodálatos fejlődést ér el. Századunk második felében már országrésznyi területek energiaszükségletét fedezik a magenergiát hasznosító atomerőművek és közel van már a fúziós reakció megszelídítése is.

Jáki Szaniszló - Az ​agy, az elme és a számítógépek
A ​2009-ben elhunyt bencés szerzetes teológus, fizikus, a Pápai Tudományos Akadémia egykori tagja posztumusz kötetében azt a témát járja körül, amely a korunkban divatos mesterséges elmékre és gondolkodó gépekre való utalásokat a tudományos műveltség hiteles jeleként értékeli. E káros tudományos divat a szerző szerint generációkon keresztül képes hatalmába keríteni az embereket. A mesterséges elmékről szóló állítás rendszerint kéz a kézben jár az agy és valamely fizikai eszköz vagy találmány vélt azonosságával, melyek közül kétségkívül az elektronikus számítógép a leginkább magával ragadó. A fizika nem képes megbirkózni a gondolat valóságával, s felmerül a kérdés, vajon az emberi viselkedés és tudat tanulmányozása elvégezhető-e a fizika eszközeivel, fogalmaival és módszereivel.

Öveges József - Játékos ​fizikai kísérletek
Ez ​a könyv megtanít arra, hogy a mindennapi élet használati tárgyainak felhasználásával hogyan végezhetünk igen érdekes kísérleteket. Nem lesz szükségünk semmiféle szerszámra, semmiféle különleges ügyességre. Kísérleteink közben sok természeti jelenséget ismerünk és értünk meg, ráadásul megtanulunk olyan fontos fizikai törvényeket is, amelyek alkalmazásával lépten-nyomon találkozunk a technikában.

Baranyi Károly - H. Dvorák Cecília - Holics László - Hompothné Szénási Laura - Horváth Gábor - Vizsgakérdések, ​feladatok, versenyfeladatok összefoglaló gyűjteménye fizikából 1-2.
Szerkesztette ​a Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium fizika munkaközössége. Feladatok: 1. Pontmechanika 2. Pontrendszerek mechanikája 3. Merev testek mechanikája 4. Folyadékok és gázok mechanikája 5. Hőtan 6. Elektromosságtan 7. Optika 8. Atomfizika

Fényes Imre - A ​fizika eredete
A ​könyv lényegében véve kísérlet annak a rendkívül bonyolult folyamatnak a rekonstruálására, amit röviden emberi megismerésnek, közelebbről: az egzakt fogalmi gondolkodás kialakulásának nevezünk. Hogyan lehetséges egyáltalán, hogy az emberi elme a tőle függetlenül létező objektív anyagi világról helyes ismereteket képes szerezni, s ha ez lehetséges, mik a helyes ismeretek kritériumai, mik az igazsághoz vezető út állomásai, a megismerés különböző fokozatai.

Hubert Mania - Láncreakció
1896-ban ​Henri Becquerel különös sugárzást fedezett fel az urániumban, amit Marie Curie radioaktivitásnak nevezett el. A következő évtizedekben olyan német fizikusok, mint Max Planck, Albert Einstein és Werner Heisenberg döntően hozzájárultak az atommagon belüli folyamatok megértéséhez. Göttingenben, a magfizikusok Mekkájában egy amerikai diák, J. Robert Oppenheimer is tőlük tanult. 1939 elején a kutatókat fellelkesítette Otto Hahn közlése: az atommag hasítható. Megtették hát az első lépést az atomenergia felszabadításához vezető úton. Fél évvel később azonban kitört a második világháború, és az addig egymással baráti viszonyt fenntartó és heves vitákat folytató fizikusok hirtelen két egymással ellenséges hatalmi tömb titoktartásra kötelezett alattvalóivá lettek. Hubert Mania ebben az izgalmas könyvben elbeszéli az első atombomba történetét, az ötletek, felfedezések és elképzelések láncreakcióját. Mesél a tudósok intrikáiról, a tudományos és emberi irigységről, de a nagy kalandban résztvevők zsenialitásáról is.

Alfred Kastler - Az ​a különös anyag
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Zátonyi Sándor - ifj. Zátonyi Sándor - Elektromosságtan
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bonifert Domonkosné - Miskolczi Józsefné - Molnár Györgyné - Fizikai ​feladatok gyűjteménye 12-16 éveseknek
A ​feladatgyűjtemény foglalkozik a fizikai mértékegységek átszámításával, a mechanika, a hőjelenségek az elektromosság és a fénytan témakörével. A feladatok segítségével gyakorolhatók a mértékegység-átváltások, és az egyszerű fizikai törvények alkalmazása. A feladatok végeredményei a könyv végén találhatók, megoldási analógiák pedig a Hogyan oldjunk meg fizikai feladatokat? című kiadványunkban találhatók.

Kollekciók