Ajax-loader

'fizika' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Bánkuti Zsuzsa - Medgyes Sándor - Berkes József - Holics László - Egységes ​érettségi feladatgyűjtemény - Fizika II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sós Katalin - Bonifert Domonkosné - Halász Tibor - dr. Kövesdi Katalin - Miskolczi Józsefné - Molnár Györgyné - Fizika ​7.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Boruzs János - Jacsmenik Erika - Teszteld ​magad!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Károly - Elektrodinamika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Medgyes Sándorné - Fizika ​9. munkafüzet - A középiskolák számára
A ​Prizma-könyvek fizikából, kémiából és biológiából a 9. és 10. évfolyam számára készülnek. Részletesebben tárgyalja azokat a témákat, amelyek nem szerepeltek az általános iskolai tananyagban. Ahol csak lehet, gyakorlati tapasztalatokhoz, technikai alkalmazásokhoz kapcsolva idézi fel a tanultakat, segítve ezzel a megértést. A rövid, tömör leckék, és a magyarázó rajzok könnyítik a tanulást, a szép színes képek pedig a mindennapi élet jelenségeihez kapcsolják a tananyagot.

Radnai Gyula - Fizika ​a felvételi vizsgán
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács András - Válogatott ​érettségi felvételi feladatok fizikából
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bonifert Domonkosné - Halász Tibor - Miskolczi Józsefné - Molnár Györgyné - Természetismeret ​6. Munkafüzet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Árpád - A ​megkésett világhír
Egy ​különös ember csöndes, különös életéről szól ez a regény, mégis izgalmasabb sok kalandos históriánál. A tudomány történetének vannak ugyanis forró, nagyszerű pillanatai, s ha ezeket felidézzük, világraszóló találmányok születésének lehetünk tanúi. De hát vajon az alkotó, a feltaláló felismeri-e saját maga jelentőségét? - ez is lehet egy regényes életrajz kérdése. Ezt a kérdést feszegeti ebben az elgondolkoztató, érdekes regényben, amelyet Jedlik Ányos, a dinamó magyar feltalálója emlékének szentelt.

Békei Lászlóné - Szakközépiskolai ​összefoglaló feladatgyűjtemény Fizika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bonifert Domonkosné - Halász Tibor - Horváth Balázs - dr. Kövesdi Katalin - Miskolczi Józsefné - Molnár Györgyné - Sós Katalin - Fizika ​8. Munkafüzet
A ​kötet A természetről tizenéveseknek tankönyvcsalád tagja. Szerves folytatása a tankönyvcsalád Természetismeret 6. - Fizikai és kémiai alapismeretek és a Fizika 7. - Elektromosságtan című köteteknek, ily módon a tanulók egy - már szerkezetileg kialakult - gondolati rendszerbe építhetik be egyre inkább bővülő ismereteiket a mechanika és a hőtan alapjairól. A tankönyv szerkesztésmódja nagy segítséget nyújt a tanulás megkönnyítéséhez, a fogalmak megértéséhez és a szabályok elsajátításához egyaránt. A gazdag, teljesen színes kép- és ábraanyag alátámasztja és szemlélteti a tananyagot. A szövegből jól kiemelkedik a kötelezően előírt ismeretanyag és a tanulást segítik a minden lecke és a fejezetek végén található ellenőrző és összefoglaló kérdéssorok, a fizika alkalmazását igénylő gondolkodtató feladatok is.

dr. Jurisits József - Paál Tamás - Venczel Ottó - Fizika ​- Szakközépiskola 11. évfolyam
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Venczel Ottó - Paál Tamás - Fizika ​a szakközépiskola 9. évfolyama számára
Ez ​az átdolgozott, új kiadású tankönyv tartalmazza a korábban 58000/I és 58000/III raktári számon ismert szakközépiskolai mechanikatankönyvek pontszerű testekre vonatkozó mechanika-tananyagát. Az ismeretanyag tartalma megfelel a kerettantervi követelményrendszernek és az érettségi vizsgakövetelményeknek is. A kötetet három további kötet teszi teljessé, amelyek felmenő rendszerben követik egymást. A tankönyvsorozatot azoknak a középiskoláknak ajánljuk, ahol négyéves, érettségire felkészítő fizikatanítást folytatnak.

Szűcs Sándorné - Zólyominé Székely Gyöngyi - Kocsis Sándorné - Négyjegyű ​függvénytáblázat - Matematika, fizika, kémia, informatika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vermes Miklós - Fizika ​III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

H. J. Tischer - Tranzisztor ​kapcsolások
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bonifert Domonkosné - Halász Tibor - dr. Kövesdi Katalin - Molnár Györgyné - Sós Katalin - Fizika ​munkafüzet 8 - Elektromosságtan, fénytan
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ingrid Mletzko - Horst-Gerald Mletzko - A ​biológiai óra
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Marx György - Kimeríthetetlen ​anyag
Vajon ​meddig tart az emberi értelemnek az a merész kalandja, amelyet természettudománynak nevezünk?" "Lehetetlen nem lenyűgözve éreznünk a horizontunk tágulását ötszáz év alatt a királyi udvarokban tudósok és miniszterek értetlenségével küzdő, a Föld gömb alakját bizonygató Kolombusztól az űrhajó robotgépei által elkészített és rádión hazaküldött fényképekig. A glóbus már belefér egy iskolás gyerek fejébe.

Paál Tamás - Fizika ​III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gulyás János - Honyek Gyula - Markovits Tibor - Rácz Mihály - Szalóki Dezső - Varga Antal - Fizika ​- Modern fizika
Ez ​a tankönyv a gimnáziumok teljes fizikatananyagát szemléletesen, érdekesen, könnyen érthető módon feldolgozó négykötetes fizika-tankönyvcsalád tagja.

Várnagy István - Fizika ​l.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bánkuti Zsuzsa - Medgyes Sándorné - Vida József - Egységes ​érettségi feladatgyűjtemény - Fizika I.
Ez ​a könyv elsősorban a fízikából érettségizőknek nyújt segítséget, de haszonnal forgathatják a tananyagot átismételni és rendszerezni szándékozó diákok, de azok is akik csak egy adott témakör iránt érdeklődnek. A könyv alapvető funkciója nem változott az írásbeli vizsgára vonatkozó feladatgyűjteményhez képest: specifikusan a középiskolai szóbeli érettségi vizsgára való felkészítést és felkészülést szolgálja a tankönyvi fejezeteknek megfelelő bontásban. A közoktatás új szemléletét tükrözi az, hogy a tételgyűjtemény az egyes témakörök ismeretanyagát sokféle pedagógiai módszerrel dolgozza fel, így lehetővé teszi a kialakult képességek komplex alkalmazását. Összeállításakor irányadó volt a Nemzeti Alaptanterv, valamint az arra épülő Kerettanterv koncepciója, az egységes készintű érettségi követelményrendszere.

Bakonyi Gábor - Tasnádi Péterné - Fizikai ​képletgyűjtemény
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gulyás János - Honyek Gyula - Markovits Tibor - Szalóki Dezső - Tomcsányi Péter - Varga Antal - Fizika ​- Elektromosság, mágnesség
Ez ​a tankönyv a gimnáziumok teljes fizikatananyagát szemléletesen, érdekesen és könnyen érthető módon feldolgozó négykötetes fizika-tankönyvcsalád tagja. A tankönyvcsalád kötetei következetes logikát követnek, de lehetővé teszik az egyes fejezetek sorrendjének megváltoztatását is. A tananyag pillérei a kísérletek: a szerzők a jelenségek megfigyeléséből indulnak ki, ezt tartalmi magyarázat, a törvényszerűségek észrevétele és kimondása, majd a tanultak gyakorlati alkalmazásának bemutatása követi. Kiegészítésül kidolgozott mintafeladatok és érdekes olvasmányok fűszerezik a tárgyalást. Ez a kötet az elektromos áram és a mágnesség legalapvetőbb törvényszerűségeit és gyakorlati alkalmazását tartalmazza.

Bonifert Domonkosné - Halász Tibor - Miskolczi Józsefné - Molnár Györgyné - Fizika ​tizenhárom éveseknek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Medgyes Sándorné - Fizika ​középiskola 9. évfolyam
Ez ​a könyv a fizika alapvető ismereteit foglalja össze azok számára, akik korábban alapfokon már tanultak fizikát. Ennek megfelelően felidézi, bővíti, megerősíti és sok esetben új oldaláról is bemutatja a mechanika, és a hőtan megalapozó jellegű ismereteit. A következő, 10. osztályosoknak szóló kötetben a fénytan, az elektromosságtan és a modem fizika témaköreit dolgozzuk fel. Részletesebben tárgyaljuk azokat a témákat, amelyek nem szerepeltek az általános iskolai tananyagban. Ahol csak lehet, gyakorlati tapasztalatokhoz, technikai alkalmazásokhoz kapcsolva idézzük fel a tanultakat, segítve ezzel is a megértést, és ráirányítva a figyelmet arra, hogy a fizika jelenségei, törvényei mennyire átszövik környezetünket, életünket, mindennapi tevékenységünket. Mindezeket egységes szemléletmódban, az SI-mértékegységeket alkalmazva tárgyaljuk. A megismert, felidézett összefüggések alkalmazását segítik a kidolgozott példák. A megoldást olyan formában közöljük, hogy az jól követhető tájékoztatást adjon az egyes lépések megértéséhez. A fizikai ismeretek megerősítését, konkrét alkalmazását szolgálja a feladatmegoldás, ezért gyakorlásra szánt feladatok is találhatók a könyvben. A tanultak felidézését, megértését, új oldalról történő megvilágítását szeretnénk segíteni a könyvben található kísérletek leírásával is. Azok számára is hasznos a kísérleti leírások olvasása, akik valamilyen ok miatt nem tudják elvégezni a kísérleteket, mivel azok többségének az ismertetése után mindig szerepelnek a várható tapasztalatok, esetenként a mérési eredmények is. A nagyobb témakörök végén összefoglalás és összefoglaló kérdések segítik a tanár és a tanuló munkáját, elmélyítve és logikus rendszerbe foglalva az addig tanultakat. A természettudományokban a megfigyelések, kísérletek, mérések eredményeit gyakran matematikai összefüggésekkel, képletekkel fejezzük ki. A tapasztalati úton nyert összefüggésekből gondolkodás útján, a matematika és a logika segítségével további törvények fogalmazhatók meg. Az így nyert újabb összefüggést egybe kell vetni a tapasztalatokkal, és meg kell vizsgálni azok érvényességi körét, ezzel alapozva meg a tudomány továbbfejlődésének lehetőségét.

ifj. Zátonyi Sándor - Fizika ​9
A ​népszerű ifj. Zátonyi-sorozat átdolgozásra került, megújult, színes kivitel jellemzi a köteteket. A fejezetek sorrendjének megváltoztatásakor figyelembe vette a szerző és a kiadó, hogy az egyes fogalmak, ismeretek hogyan épülnek egymásra. A könyv épít a tanulók előismereteire, mindennapi tapasztalataira és az órai kísérletekre, mérésekre. Az elméleti anyagot többnyire technikai-gyakorlati alkalmazások, fizikatörténeti érdekességek, kultúrtörténeti vonatkozások, szómagyarázatok, táblázatok egészítik ki. Minden fejezethez bőséges feladatanyag tartozik.

Dús Magdolna - Egely György - Titokzatos ​erők tudománya?
Néhány ​éve érdekes hír járta be a világsajtót. Egy Uri Geller nevű fiatalember lágyan megsimogatott kanalakat, különböző fémtárgyakat, s azok engedelmesen meghajoltak. Ostobaság! - kiabáltak az egyik oldalon. - Titokzatos jelenség - mondták (sokkal halkabban) a másikon. Mi történt? Megnyugtató magyarázat nincsen. És hogyan sétálhatnak emberek, fiatalok, idősek, nők, férfiak hét-nyolcszáz Celsius fokos parázson mezítláb úgy, hogy a lábuknak nem lesz semmi baja? Vagy: mi a titka az "asztaltáncoltatás"-nak? Milyen hang- és hőjelenségeket észleltek a különböző korok tudósai a tárgyak titokzatos mozgásakor? Megtörténhetett-e, és ha igen, mi válthatta ki a levitáció, a lebegés jelenségét? Vagy a tárgyak rejtélyes eltűnését és megjelenését? Nyugtalanító kérdések sora. Tud-e felelni rájuk a ma tudománya? Vagy mint tudománytalant, esetleg éppen szélhámosságot elveti? Dr. Egely György fizikus, mérnök és dr. Dús Magdolna matematikus ezeket a jelenségeket a tudomány módszereivel vizsgálja, és így kísérelnek meg választ adni korunk racionálisan gondolkodó, de a titkokra, a megmagyarázhatatlanra mindig fogékony embere számára.

Zátonyi Sándor - Fizika ​10
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Günther Kiessling - Wolfgang Körner - Hogyan ​oldjuk meg a fizikafeladatokat?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Balázs Zsigmond - Bihary Roland - Angol-magyar ​szótár reáltudományokhoz magyar kiejtéssel I.
Angol-magyar ​szótár reáltudományokhoz magyar kiejtéssel - első kötet

Kollekciók