Ajax-loader

'fizika' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Hargittai István - Teller ​Ede tragédiája
Hargittai ​István akadémikus, a molekulaszerkezet nemzetközi hírű kutatója Teller Ede tragédiája címmel színdarabot írt a híres tudósról, amely a szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola Kovács László által szerkesztett tudománytörténeti sorozatában jelent meg. Hargittai professzor, akinek az elmúlt két évben több sikerkönyve jelent meg angol és magyar nyelven, ezúttal elismerésre méltó bátorsággal igen nagy feladatra vállalkozott. Nem mindennapi teljesítmény ugyanis egy ilyen bonyolult személyiség életének mozgatórugóit és cselekedeteinek okait feltárni. A szerző felkészültsége vetekedik számos tudománytörténészével; Teller Edét személyesen ismerte, sokórányi beszélgetést rögzített vele és más neves fizikusokkal, akik mindegyike szoros szakmai kapcsolatban állt Tellerrel, valamint rendszeres levelezést folytatott vele egészen haláláig. A kétfelvonásos színdarab öt szereplője közül három történeti személy: Teller Ede, a felesége, Mici, valamint barátja, Szilárd Leó. Rajtuk kívül két fiktív szereplő van, egy fiatal szociológus hölgy, valamint egy fiatal fizikus, akiknek a kérdezés a dramaturgiai szerepe a darabban. Az ő beszélgetéseik, illetve Teller híres meghallgatásának felidézése során rajzolódik ki az a két konfliktus, amelyek oly meghatározóak voltak Teller életében.

Sztrókay Kálmán - Kisérletezőkönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vermes Miklós - A ​természet energiái
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

B. M. Javorszkij - A. A. Detlaf - Fizikai ​zsebkönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

James S. Walker - Physics
Walker’s ​goal is to help readers make the connection between a conceptual understanding of physics and the various skills necessary to solve quantitative problems. The pedagogy and approach are based on over 20 years of teaching and reflect the results of physics education research. Already one of the best-selling books in algebra-based physics,The Fourth Edition strengthens both the conceptual foundations and the tools for problem solving to make the book even better suited to today's readers. Introduction to Physicsm, One-Dimensional Kinematics, Vectors in Physics, Two-Dimensional Kinematics, Newton’s Laws of Motion, Applications of Newton’s Laws, Work and Kinetic Energy, Potential Energy and Conservation of Energy, Linear Momentum and Collisions, Rotational Kinematics and Energy, Rotational Dynamics and Static Equilibrium, Gravity, Oscillations About Equilibrium, Waves and Sound, Fluids, Temperature and Heat, Phases and Phase Changes, The Laws of Thermodynamics, Electric Charges, Forces, and Fields, Electric Potential and Electric Potential Energy, Electric Current and Direct-Current Circuits, Magnetism, Magnetic Flux and Faraday’s Law of Induction, Alternating-Current Circuits, Electromagnetic Waves, Geometrical Optics, Optical Instruments, Physical Optics: Interference and Diffraction, Relativity, Quantum Physics, Atomic Physics, Nuclear Physics and Nuclear Radiatio. Intended for those interested in learning the basics of algebra-based physics.

John Farndon - A ​feltalálók futama
Új ​kötetekkel bővült népszerű sorozatunk, a Kalandos küldetés. Ezúttal a Rubik-kocka révén a 10 év körüli gyerekek élhetnek át egy-egy nagyszerű kalandot a matematika és a fizika területén; megtapasztalhatják, milyen egy játékkészítő verseny, vagy hogyan lehet túljárni egy őrült feltaláló eszén. A különleges felépítés révén az izgalom egyre fokozódik, s a küldetések közben az olvasó is rádöbbenhet arra, hogy többet tud, mint gondolná!

Jáki Szaniszló - Csodák ​és fizika
Chesterton ​szellemes megjegyzése - a csodákkal kapcsolatban az a leghihetetlenebb, hogy megtörténnek - bármennyire igaz, mégsem tud választ adni az újra meg újra felmerülő és jogos kérdésekre. Valójában a Szentírás csodáinak lehetősége, megtörténte, s ezen keresztül Isten mindenhatósága, igazmondása a tét. Kortársaink gyakran a tudományokra hivatkozva elutasítják a csodákat. A helyes állásfoglalást keresi a szerző, aki egyszerre teológus és fizikus, tudománytörténész és tudományfilozófus. A keresztény hit szerint az embert leginkább értelme teszi hasonlatossá Istenhez. Az emberi értelem feladata, hogy kutassa Isten titkait, a teremtett világot és az időnként felragyogó csodát.

Jereb Gábor - Repülési ​alapismeretek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Brian Cox - Andrew Cohen - Az ​univerzum csodája: az ember
Ez ​a mű az emberi lét néhány alapvető kérdését ragadja meg, amelyeket az emberiség megfogalmazott, és amelyeken keresztül megpróbáljuk megérteni saját természetünket éppúgy, mint a Világegyetemet, amelyben élünk. Kihasználva az emberi gondolkodás végtelen szabadságát, a szerző felderíti mai tudásunk roppant mélységét, miközben azt is végiggondolja, kíváncsiságunknak köszönhetően meddig juthatunk el a jövőben. Bemutatja, hogy az idő, a fizika és a kémia összjátékának eredményeképpen miként jött létre egy olyan teremtmény, amelyik képes rácsodálkozni saját létezésére, és csillapíthatatlan vágyat érez, hogy megértse, honnan jött, miért képes erről gondolkodni, és merre tart -- ha egyáltalán tart valamerre. A könyv a BBC nagy sikerű tévésorozatát egészíti ki. Brian Cox professzor, részecskefizikus, a Manchesteri Egyetem professzora, a Brit Birodalom Rendje lovagrend tisztje, valamint a világ jelenlegi egyik legnagyobb szabású kísérletének, a svájci nagy hadronütköztető ATLAS kísérletének kutatója. A közvélemény elsősorban a BBC népszerű ismeretterjesztő filmsorozatainak előadójaként ismeri.

Lawrence M. Krauss - Kvantumember
A ​20. század talán legnagyobb hatású elméleti fizikusa, Richard Feynman megváltoztatta azt, ahogy napjainkban a tudományról gondolkodunk. A fáradhatatlan tudományos kutató számos területen újító volt, kvantumelektrodinamikai munkásságáért Nobel-díjban részesült. Ismeretterjesztő tevékenysége során világos, könnyen érthető és szélesebb rétegek számára is befogadható magyarázatokat adott a tudományos módszerről, a kritikai gondolkodásról és a világ megismerésének megbízható módjáról: előadásairól film- és hangfelvételek készültek, számos könyvet írt, de a Challenger-katasztrófa kivizsgálásában való részvétele miatt vált igazán népszerűvé. Ugyanakkor színes egyénisége és játékossága kiemelte a tudomány szürke eminenciásainak sorából: irtózott a formalitásoktól, imádott bulizni és szenvedélyes kongadobos volt. Lawrence Maxwell Krauss, elméleti fizikus és kozmológus az Arizoniai Állami Egyetem professzora. Richard Dawkins evolúcióbiológus szerint Krauss a kozmológia Woody Allenje. Több sikerkönyv, köztük A Star Trek fizikája (The Physics of Star Trek) szerzője.

Végh László - Fenntartható ​élet a Földön
Két ​okból is illik az „újdonság” minősítés e kis ismeretterjesztő tudományos műre. Először, az egész emberiséget fenyegető legnagyobb veszéllyel foglalkozik. Másodszor, amennyire nyelvünk jelen állapota megengedi, színtiszta magyar nyelven íródott. Szerzőnk a tudomány embere. Érvelései tényekből indulnak ki, szigorúan okszerűek, de egy pillanatra sem unalmasak. Írásmódja tömör és mégis olvasmányos. Gondolkodásra késztet. Eleven példái szinte kézen fogva vezetik be az olvasót a természeti és társadalmi folyamatok kölcsönhatásaiba. E könyv nyelvezete megcáfolja ama tévhitet, miszerint „a magyar nem a tudományok nyelve”. Ősidőktől fogva nyelvünk a „tudás nyelve” volt. Megtalálhatók benne nagy műveltségű őseink ismeretei, bölcsessége, erkölcsi felfogása, gondolat- és érzésvilága. A szerző és tiszta magyar nyelvezete félreérthetetlenné teszi mindenki számára, mi a veszély, és mit kell tennünk. Végh László csendes hangú, de annál erőteljesebb kihívása, hogy mindnyájunknak most, azonnal szemléletet kell váltanunk, és életvitelt változtatnunk, ha fenn akarjuk tartani az emberi életet a Földön ...

Pozsgai Imre - Képalkotás, ​kémiai analízis és szerkezeti vizsgálat a korszerű pásztázó elektronmikroszkópban
Könyvemet ​az egyetemi oktatás támogatására szántam, fő célom az egyszerűség és érthetőség volt. Az 1. részben azokat az alapismereteket tárgyalom, amelyek nélkül a 2. rész, a Csúcstechnika nem lenne érthető. A szóban forgó 2. rész magában foglalja az elmúlt húsz esztendő bámulatos fejlődését a pásztázó elektronmikroszkópia területén. Ez a fejlődés kihatott a nanotechnológiára, információs technológiára is, ezért ennek sokat köszönhet minden okostelefont vagy számítógépet használó ember. A könyvben több szakma művelője megtalálja a saját érdeklődésének megfelelő területet. A fémfizikus információt talál a visszaszórtelektron-diffrakcióról, amely a fémfizika területén szinte nélkülözhetetlen eszközzé vált. A biológust az alacsony feszültségű vagy alacsony energiájú pásztázó mikroszkópiáról vagy a kriomikroszkópiáról szóló fejezetek segíthetik munkájában, céljai megvalósításában. Mind az anyagtudományi, mind pedig a biológiai területen dolgozó kutató számára nélkülözhetetlenek azok az analitikai lehetőségek, amelyeket a könyvben tárgyalt elektronsugaras mikroanalízis és mikro-röntgenfluoreszcens analízis nyújt. A könyv utolsó mondata Marx György egy idézete, amely a könyv mottója is lehetne: _Az_ _ismeretek "felezési ideje", azaz elavulása exponenciálisan gyorsul, épp ezért az_ _iskolának, az oktatásnak nem a lezárt tudás átadására, hanem az ismeretek_ _megújításának képességére kell törekednie._

Walter Lewin - Warren Goldstein - For ​the Love of Physics
In ​For the Love of Physics, beloved MIT professor Walter Lewin, whose riveting physics lectures made him a YouTube super-star, takes readers on a remarkably fun, inventive, and often wacky journey that brings the joys of physics to life. “For the Love of Physics captures Walter Lewin’s extraordinary intellect, passion for physics, and brilliance as a teacher”—Bill Gates. For more than thirty years as a renowned professor at the Massachusetts Institute of Technology, Lewin’s lectures made physics not only accessible but fun, whether putting his head in the path of a wrecking ball, supercharging himself with three hundred thousand volts of electricity, or demonstrating why the sky is blue and clouds are white. In For the Love of Physics, Lewin takes readers on a marvelous journey, opening our eyes as never before to the wonders of physics and its amazing ability to reveal the beauty and power embedded in our world. Could it be true that we are shorter standing up than lying down? Why can we snorkel no deeper than about one foot below the surface? Why are the colors of a rainbow always in the same order, can we stretch a hand out and touch one? Using superbly clear and simple explanations of phenomena we’ve always wondered about, such as what the big bang would have sounded like had anyone existed to hear it, Lewin surprises and delights with physics-based answers to even the most elusive questions. Whether showing us that a flea is strong enough to pull a heavy book across a table, or describing the coolest, weirdest facts about the tiniest bits of matter, Lewin always entertains as he edifies. “For me,” Lewin writes, “physics is a way of seeing—the spectacular and the mundane, the immense and the minute—as a beautiful, thrillingly interwoven whole.” For the Love of Physics is a rare gem that will change the way readers see the world.

Galileo Galilei - Matematikai ​érvelések és bizonyítások
"A ​Discorsi Galilei legérettebb és tudomány fejlődése szempontjából legnagyobb hatású munkája. Az 1633-as per utáni házi őrizetben írta, de a mechanikára vonatkozó korábbi munkáját is beledolgozta…" - írja e műről Simonyi Károly A fizika kultúrtörténete című könyvében. Négy napon át beszélget Salviati, Sagredo és Simplicio, hol vitatkozva, hogy csupán kételyeket hangoztatva, hogy egyetértésre jutva; az első két napon az anyagoknak a töréssel szemben mutatott ellenállásáról, ennek az ellenállásnak a matematikailag is megfogható tulajdonságairól. E két nap kötetlenebb eszmefuttatásaiban el-elkalandoznak fő tárgyuktól, kitérnek a kontinuum és részei közötti viszonyra, a véges és végtelen kérdéseire (néhány paradoxonnal minden bizonnyal megborzongatva a korabeli, XVII. Századi olvasó hátát), arra, hogy a fény vajon végtelen gyorsasággal terjed vagy végessel, és hogy légüres térben hogy is esnének a magukra hagyott testek. A harmadik és negyedik napon egy - az eredeti olasz nyelvű szövegben latinul megjelenő - traktátus közös értelmezésén munkálkodnak; ezt a szigorúbb formát választotta Galilei a mozgás axiomatikusan megalapozott vizsgálatának kifejtésére. Itt régi kedves ismerősök őseit süvegelheti meg a mai olvasó: a vízszintes síkon testekre kimondott tehetetlenségi elvet, a lejtő menti mozgást leíró fő tételeket, és az ágyúgolyó pályájának leírását - ahogyan ma mondjuk: a hajítások vizsgálatát. Az élvezetesen megfogalmazott párbeszédekből, ellenvetésekből, replikákból kirajzolódik, mely pontokon került Galilei polémiába az arisztoteliánus tanokkal, s miképpen sikerült e tanokat meghaladnia. A kötethez írt utószóból az olvasó választ kaphat néhány, a könyv olvasása közben bizonyára felmerült kérdésére, és bizonyára felmerült kérdésére, és betekinthet a Galilei-, közelebbről a Discorsi-kutatás jelenlegi állásába.

D. I. Blohincev - A ​kvantummechanika elvi kérdései / Kvantummechanikai méréselmélet
A ​kvantummechanika alapjai című tankönyvéről nálunk is jól ismert fizikus jelen könyvében két mű egyesül: a kvantummechanika elvi kérdései - a szerző eredeti rajzaival -, amely a klasszikus mechanika, a klasszikus statisztikus fizika és a kvantummechanika kapcsolatával, a kvantummechanikai leírásmóddal, a mikro- és makroobjektumok szembeállításával, a rejtett paraméterek lehetségességével foglalkozik; a magyar fordításban - Kvantummechanikai méréselmélet címet viselő második rész pedig a mérőberendezések makroszkopikus voltával, a mérőberendezések két fontos funkciójával és konkrét mérőberendezések e szellemben való elemzésével, csupa olyan kérdéssel, amelyek a szokásos kvantummechanika-tankönyvek elolvasása után rendszerint tisztázatlanok maradnak az olvasóban. Az utószóból megismerkedhetünk Blohinvec munkásságával, tájékozódhatunk arról, milyen helyet foglalnak el nézetei a kvantummechanika problémáival kapcsolatos vélemények között, s bepillantást nyerhetünk egy korszak fizikusi világába is.

Shing-Tung Yau - Steve Nadis - The Shape of Inner Space
String theory says we live in a ten-dimensional universe, but that only four are accessible to our everyday senses. According to theorists, the missing six are curled up in bizarre structures known as Calabi-Yau manifolds. In The Shape of Inner Space, Shing-Tung Yau, the man who mathematically proved that these manifolds exist, argues that not only is geometry fundamental to string theory, it is also fundamental to the very nature of our universe. Time and again, where Yau has gone, physics has followed. Now for the first time, readers will follow Yau’s penetrating thinking on where we’ve been, and where mathematics will take us next. A fascinating exploration of a world we are only just beginning to grasp, The Shape of Inner Space will change the way we consider the universe on both its grandest and smallest scales.

Fényes Imre - Nagy Miklós - Mikrofizika
Századunk ​második felének jellemzésére sokszor használjuk az ˝atomkorszak˝ elnevezést. Ez a megállapítás annyiban igaz is, hogy a parányi részek fizikája: a mikrofizika vált a jövő technikájának tudományos alapjává. Éppen ezért az atomfizikát is magában foglaló mikrofizika iránt igen nagy az érdeklődés. De eddig sem nálunk, sem külföldön nem jelent meg olyan munka, amely a nem fizikusok számára is hozzáférhetően, mégis megfelelő részletességgel tárgyalná a mikrofizika eredményeit. Ezt a hiányosságot pótolja ez a kötet. A szerzők ugyanazon az úton vezetik az olvasót a modern tudományos ismeretekhez, amelyen a történeti fejlődés haladt. A mikrofizikai világképet fokozatosan az egyszerűbb jelenségektől a bonyolultabb felé haladva építik fel. Könyvünk a mikrofizikai ismeretek magasabb színvonalú, de mégis ismeretterjesztő jellegű összefoglalása.

Hargittai István - Az ​öt világformáló marslakó
Kármán ​Tódor, Szilárd Leó, Wigner Jenő, Neumann János és Teller Ede különleges csoportot alkottak; nemcsak nagy tudósok voltak, hanem az Egyesült Államok és a szabad világ védelmében is tevékenyen részt vettek a II. világháborúban, majd a hidegháború idején. A tudományban Kármánt a modern aerodinamika, Neumannt pedig a modern számítógép atyjaként emlegetik, Szilárd ismerte fel a nukleáris láncreakció lehetőségét, a Nobel-díjas Wigner a szimmetriát építette be az atomfizikába, Tellernek molekulafizikai és magfizikai kutatásai voltak jelentősek. Fontosabb azonban, hogy Kármán szolgáltatta a modern amerikai légierő tudományos hátterét, Szilárd kezdeményezte az első atombomba megvalósítását, Wigner volt a világ első nukleáris mérnöke, Neumann újításaival döntő módon járult hozzá az atomfegyverek és az interkontinentális rakéták kifejlesztéséhez, Teller pedig elérte azt, hogy a szovjet fenyegetés árnyékában az Egyesült Államok megteremtse a hidrogénbombát, ami a két szuperhatalom között évtizedekre biztosította a békét. Hargittai István könyve nemcsak a marslakók teljesítményével ismerteti meg az olvasót, hanem zárkózott, sokszor ellentmondásos egyéniségüket is emberközelbe hozza. Nemcsak az öt tudósról rajzol árnyalt képet, hanem arról a korról is, amelyben éltek, és amelynek sok más szereplője is megjelenik a könyv lapjain.

Korda Tibor - Váltakozóáram
A ​gyakorlatban régóta hiányzik az általános iskolák felső tagozata, a gimnáziumok és technikumok hallgatói részére kidolgozott példatár. A tananyagok egyszerűsítése ellenére az órát adó tanárnak ritkán van ideje arra, hogy megfelelően választott és kellőszámú példát oldhasson meg. A tankönyvekben sincs mód arra, hogy az elméleti anyagon kívül elegendő példát vagy főleg példamegoldását közölhessenek. Példatársorozatunk, amely Bolyai nevét viseli, ezt a hiányosságot szeretné pótolni. Célja, hogy a sokféle feladat alapján hozzájuk hasonlókat az olvasók meg tudjanak oldani. Általános irányelvként ajánljuk, hogy a feladatot lehetőleg mindenki önállóan igyekezzék megfejteni, és megoldásmenetét, valamint végeredményt csak azután egyeztesse a könyv adataival. A példatársorozatot figyelmébe ajánljuk a középiskolák esti és levelező tanulóinak is, akiknek a tanítási órákon sokkal kevesebb idejük van a példák megoldására, mint a nappali tagozatosoknak. Az iskolai használaton kívül e könyvek hasznosak lehetnek a gyárak, műhelyek dolgozói számára is. A ma műszaki gyakorlata mind több új probléma elé állítja a szakmunkásokat, de esetleg a magasabb végzettségűek sem emlékeznek mindenre, amit tanultak. A közölt feladatok alapján az üzemben felmerült kérdésekre választ kaphatnak. A politechnikai képzés is támaszkodhat majd a „Bolyai” példatárakra. Mely területeken találunk példákat a sorozatban? A matematikai témájú könyvekben az általános iskolák VIII. osztályának anyagához tartozó matematikai példáktól a gimnázium és technikum IV. osztályának anyagáig bezárólag közlünk példákat, ill. feladatokat. A fizikai könyvekben részletesen foglalkozunk a középiskolák fizikai anyagához tartozó példákkal, főként az elektrotechnikához tartozókkal. A kémiai könyvek általános, szervetlen és egyszerű szerves kémiai feladatokat közölnek. A felsorolt sokrétű anyagban azonos szerkezeti elveket kívánunk betartani. Mindegyik kötetben először az elméleti anyagot tárgyaljuk, példákkal és gyakorló feladatokkal illusztrálva azt, majd jellemző műszaki feladatokat közlünk.

Cixin Liu - Die ​drei Sonnen
China, ​Ende der 1960er-Jahre: Während im ganzen Land die Kulturrevolution tobt, beginnt eine kleine Gruppe von Astrophysikern, Politkommissaren und Ingenieuren ein streng geheimes Forschungsprojekt. Ihre Aufgabe: Signale ins All zu senden und noch vor allen anderen Nationen Kontakt mit Außerirdischen aufzunehmen. Fünfzig Jahre später wird diese Vision Wirklichkeit – auf eine so erschreckende, umwälzende und globale Weise, dass dieser Kontakt das Schicksal der Menschheit für immer verändern wird.

Isaac Newton - Newton ​válogatott írásai
A ​Principia Philosophiae Naturalis sorozat első kötetét tartja kezében az olvasó, amely a legjelentősebb természettudósok és matematikusok munkáiból válogat, azzal a céllal, hogy tudománytörténeti jelentőségű eredményeik mellett bemutassa gondolkodásmódjuk és világszemléletük jellegzetességeit is. Nehezen kezdhetnénk a természetfilózófusok munkáit közreadó köteteinket alkalmasabb szerzővel, mint Isaac Newton. Newton tevékenysége egyedülállóan fontos szerepet játszott a tudomány történetében: azt szokták mondani, hogy a klasszikus fizika megalapozásával ő teremtette meg a modern természettudományt.

M. A. Mihejev - A ​hőátadás gyakorlati számításának alapjai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dieter Meschede - Optics, ​Light and Lasers
Starting ​from the concepts of classical optics, Optics, Light and Lasers introduces in detail the phenomena of linear and nonlinear light matter interaction, the properties of modern laser sources, and the concepts of quantum optics. Several examples taken from the scope of modern research are provided to emphasize the relevance of optics in current developments with in science and technology. The text has been written for newcomers to the topic and benefits from the author′s ability to explain difficult sequences and effects in a straightforward and easily comprehensively way. To this second, completely updated and enlarged edition, new chapters on quantum optics, photonic fibers and materials have been added, as well as more than 100 problems on laser physics and applied optics. "An excellent breadth and depth of information regarding the progress of research in modern optics ... A fascinating blend of theoretical and practical examples." - Laser and Photonics Reviews , December 2008 "The scientific content and theoretical thread that builds up the book are excellent. [...] This is an excellent scientific book that is pleasant (even enjoyable) to read." - Advanced Materials , Vol. 17, No. 3, 05/2005 "What I really like about the book is the large selection of clearly marked examples and ′excursions′ within the text. They offer a connection between fundamental physics and modern technological and scientific applications. This is often missing in other books, leaving the reader wondering what all the formalism could be used for. Here, one always has the feeling that the treated subject is of relevance to areas of modern research. [...] I can certainly recommended the book to newcomers who wish to get both an introduction into the fundamentals as well as an overview of modern optical applications." - ChemPhysChem , 2/2005

Lisa Burke - A ​konyhában
Szórakoztató ​és meglepő kísérletek Néhány háztartási eszköz és egy lelkes felnőtt segítségével varázsolj a konyhából igazi tudományos laboratóriumot! Ebben az izgalmas könyvben 16 otthon elvégezhető kísérlet teszi kézzelfoghatóvá a tudományt. A kihajtható fülek alatt érdekes tudományos magyarázatokat és további, kipróbálásra váró remek ötleteket találsz.

James H. Jeans - Az ​új fizika világképe
_Sir_ ​James H. Jeans a modern természettudomány egyik nagy alakja egyenlő mértékben feltaláló, elméletíró, összegző és filozófus. Számottevő irodalmi munkásságot fejt kis. Jelentős művei magyarul is megjelentek. Jelen tanulmánya rövidségben és világosságban egyik remekműve.

Kip Thorne - The ​Science of Interstellar
Interstellar, ​from acclaimed filmmaker Christopher Nolan, takes us on a fantastic voyage far beyond our solar system. Yet in The Science of Interstellar, Kip Thorne, the physicist who assisted Nolan on the scientific aspects of Interstellar, shows us that the movie s jaw-dropping events and stunning, never-before-attempted visuals are grounded in real science. Thorne shares his experiences working as the science adviser on the film and then moves on to the science itself. In chapters on wormholes, black holes, interstellar travel, and much more, Thorne s scientific insights many of them triggered during the actual scripting and shooting of Interstellar describe the physical laws that govern our universe and the truly astounding phenomena that those laws make possible.

Covers_144613
Fizika ​kisenciklopédia Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Fizika ​kisenciklopédia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

E. Bitsakis - Fizika ​és materializmus
˝A ​20. század a nagy gazdasági és politikai átalakulások mellett a tudományos forradalmak korszaka is. Milyen világnézeti és filozófiai következtetések vonhatók le korunk fizikai felfedezéseiből - ezt a kérdést vizsgálja Eftichios Bitsakis görög származású francia teoretikus. Van-e igazságtartalma a Newton-féle klasszikus mechanikának és az euklideszi geometriának? Eltűnik-e az anyag? Mi a korpuszkulák és erőterek viszonya?...˝

Sean Carroll - From ​Eternity to Here
Twenty ​years ago, Stephen Hawking tried to explain time by understanding the Big Bang. Now, Sean Carroll says we need to be more ambitious. One of the leading theoretical physicists of his generation, Carroll delivers a dazzling and paradigm-shifting theory of time's arrow that embraces subjects from entropy to quantum mechanics to time travel to information theory and the meaning of life. From Eternity to Here is no less than the next step toward understanding how we came to exist, and a fantastically approachable read that will appeal to a broad audience of armchair physicists, and anyone who ponders the nature of our world.

Stephen W. Hawking - The ​Illustrated Theory of Everything
In ​physicist Stephen Hawking's brilliant opus, A Brief History Of Time, he presented us with a bold new look at our universe, how it began, and how our old views of physics and tired theories about the creation of the universe were no longer relevant. In other words, Hawking gave us a new look at our world, our universe, and ourselves. Now, available for the first time in a deluxe full-color edition with never-before-seen photos and illustrations, Hawking presents an even more comprehensive look at our universe, its creation, and how we see ourselves within it. Imagine sitting in a comfortable room listening to Hawking discuss his latest theories and place them in historical context with science's other great achievements-it would be like hearing Christopher Columbus deliver the news about the new world.

Gazda István - A ​magyarországi fizika klasszikus századai
A ​millenniumi esztendő kiadványa! ; A Gazda István összeállította és szerkesztette kötet tudománytörténetként is olvasmányos, rendkívül sok információt közlő munka. Bevezetésként Gazda István tekinti át a magyarországi fizikatörténet-írás históriáját, komoly hangsúlyt helyezve a hazai fizikai tárgyú könyvészetekre, azok megszületési módjára és valóságos értékeikre. E tanulmányt jó szívvel lehet ajánlani könyvtárszakos egyetemistáknak. Batta István A fizika történeti tanítása című írása arról a pedagógiai nyereségről szól, melyet a történeti elemek tanításával lehet megszerzeni. Tanulmányok egész sora szól az 1590-1890 közötti korszak fizikájának hazai állapotáról. Közülük is kiemelkedik M. Zemplén Jolán több írása (Debrecen és a magyarországi fizika kezdetei; Pósaházi János, az első honi Philosophia Naturalis szerzője; Fizika az erdélyi kollégiumokban). Biográfiai adattár a kötet második része, ahol a korabeli egyetemeken oktató neves fizikaprofesszorokat, más intézmények fizikusait mutatják be a szerzők. A jegyzetek sok további információt hordoznak, névmutató áll a kötet végén. - Az egyetemi oktatásban alapműként érdemes kezelni, de minden, a fizika történet iránt érdeklődőnek célszerű ajánlani.

Covers_273029
Optika Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Optika
Az ​egyetemi oktatás, illetve az iparban dolgozó szakembergárda igénye indokolta egy alkalmazott optika/műszaki optika tárgyú könyv megjelentetését. A szakterület reneszánszát éli, új termékek sora (lézerek, CD-technika, infratechnika, videókamerák, optoelektronika, holográfia) jelent meg, amelyek tervezése, gyártása, szervize és fogyasztói felhasználása is igényli a hozzáértést. A könyv három fő témaköre: geometriai optika, hullámoptika, illetve kvantumoptika.

Kollekciók