Ajax-loader

'színjátszás' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Ignácz Rózsa - Róza ​leányasszony
Ignácz ​Rózsa közelről ismeri a színház világát és a magyar színészet történetét. Ebben a regényében két színész: Benke József és leánya, Laborfalvi Róza élettörténetén keresztül a magyar színjátszás kezdeteit mutatja be. Legendás színészek elevenednek meg: Lendvay, Hivatal Anikó, Kántorné, Déryné... és híres írók: Jókai, Petőfi, Szigligeti, akik mind szinte romantikus küzdelmet folytatnak a magyar színjátszásért és rajta keresztül az egész magyar irodalomért és kultúráért. Ignácz Rózsa terjedelmes történelmi regényének mellékleteként metszetek és fényképek mutatják be az akkori Pestet, a színházat, a színészeket.

Ullmann__liv
elérhető
2

Liv Ullmann - Változások
"Azt ​hiszem, hogy elsősorban ember vagyok... vagy mindenesetre meg kell kísérelnem, hogy az legyek" - mondja Ibsen Nórája, akinek kosztümjében Liv Ullmann legnagyobb színpadi sikereit aratta norvég szülőhazájában, majd pedig a New York-i Broadwayn - s akinek őszinteséget szomjazó egyéniségével minden szerepe közül a legmélyebben tud azonosulni. Mintegy Nóra kezét fogva tárja fel ebben a könyvben a világhírű sztár színésznővé, asszonnyá és anyává érésének kétségektől és kudarcoktól sem mentes történetét. Az önéletrajz legemlékezetesebb, legköltőibb lapjai természetesen azok, amelyek a Fárö-szigeti idillt, az Ingmar Bergmanhoz fűződő híres, nagy szerelmet elevenítik meg, a legizgalmasabb lapok pedig a közös filmforgatások kulisszái mögé engednek bepillantást. Színes és számunkra teljesen valószerűtlen meseként olvassuk a sikeres filmszínésznő iróniával-öniróniával fűszerezett tudósításait cannes-i fogadásokról és hollywoodi partykról, Oscar-díj-kiosztásról és Párizs éjszakai életéről, ám tulajdon problémáinkra, gyötrő dilemmáinkra ismerhetünk Liv Ullmann, a gyermekét egyedül nevelő anya s egyben dolgozó nő vallomásaiban - lelkifurdalásaiban, melyeket a kettős helytállás reménytelen feladata okoz, de újra meg újra felszikrázó örömében is, melyet az anyaság élményének s egy-egy igazán jól megoldott szerepnek köszönhet.

Koltai Tamás - Major ​Tamás
Itt ​van tehát a "Tanár úr", nagy idők tanúja és részese, színész és rendező, társadalmi aktivista és és pedagógus, színház- és társadalomcsináló, aki 1930 óta nemcsak átélte, hanem létrehozta a változásokat a Nemzeti Színházban - előbb ösztöndíjasként, aztán lázadóként, később igazgatóként, végül "csak" rendezőként - , és még soha nem kértük meg, hogy mesélje el az életét.

Földes Anna - Színésznek ​született
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mihályi Gábor - A ​Kaposvár-jelenség
"A ​kaposvári színház kétségkívül rendkívüli jelenség, egyedülálló képződmény a maga nemében. Mi a titka ennek a színháznak, ennek a társulatnak? Csak jobb színházat csinálnak, színvonalasabbat, mint a többiek? Vagy pedig másfajta színházat? Nézetem szerint a kaposvári színház valóban másfajta színház. Valóban egyedülálló, rendhagyó jelensége szellemi életünknek. Könyvem ezt kívánja dokumentálni, bizonyítani. A rendhagyó színházhoz illően rendhagyó módon."

Karády Katalin - Gách Marianne - Mezei András - Zilahy Lajos - Hogyan ​lettem színésznő?
Karády ​Katalin rendkívüli jelenség a magyar film történetében, hiszen népszerűsége még ma is, több évtizedes külföldi távolléte óta is tart. A Halálos tavasz, a Forró mezők, A szűz és a gödölye sztárszerepei és sok más filmje ma már videokazettán terjed, sajátos mély hangja pedig a hanglemezgyűjtők kedvencévé tette. Karádyt a harmincas évek végén fedezték fel. Fellépett a Pesti Színházban, a Vígszínházban és az Operettszínházban, igazi sikereinek valódi területe azonban a film, a rádió, a gramofon. A negyvenes években az amerikai sztárokhoz mérhető hazai sikert aratott. Rajongói még klubot is alapítottak tiszteletére. Élete tele volt fordulattal, romantikus és drámai kalanddal. A német megszállás idején a Gestapo letartóztatta, kegyetlen szenvedés után szabadult. 1949-ben külföldre ment. Sokáig Brazíliában élt, jelenleg New Yorkban lakik. Karády Katalin életének legnagyobb fordulata a feltörés az eseménytelen, szürke hétköznapi életből az áhított csillogó, reflektorfényes színi világba. Naplójában - némi írói támogatással - őszintén írja meg kezdőlépéseit és botladozásait a színpadon. A körülötte kavargó szórakoztatóipar a mai olvasónak is ismerős hangulatot áraszt, nagyon valószínű: a sztárcsinálást napjainkban is hasonló érzelmek és érdekek motiválják. A siker azonban mindig a pályára lépő személyiségétől függ, s ebből Karády jelesre vizsgázott.

Covers_100205
Akárki Ismeretlen szerző
5

Ismeretlen szerző - Akárki
Valamikor ​a IX. században kerültek a katolikus szertartások, a mise liturgikus rendjébe olyan párbeszédes, cselekményes, tehát eljátszható elemek, amelyekből a középkori színjáték kialakult. A folyamat a templomban kezdődött, aztán fokozatosan a templomon kívülre került, mindinkább elvilágiasodott, kivált a hagyományos liturgiából, s kerülő utakon ugyan, mégis következetesen vezetett el a reneszánsz színjáték kialakulásáig. Vagyis a misztériumjátékok, mirákulumok, moralitások nélkül talán Shakespeare sem az lenne, vagy legalábbis más lenne, mint akinek ismerjük. A misztériumjátékok bibliai történetek egyre művészibb, egyre leleményesebb és egyre földközelibb költői illusztrációi. A mirákulumokban szentek életnek példázatát tárták a korabeli nézők elé a névtelen vagy ismert szerzők. A legmodernebb színjátéktípusban, a moralitásban a középkor szigorú erkölcsi rendjének tükrében vizsgája magát az egyre evilágibb ember, mindenségben elfoglalt helyét, élete értelmét veszi szemügyre a halál, a lehetséges kárhozat vagy üdvösség árnyékában. A kötetünkben szereplő művek egy régi világ üzenetét hozzák. Ám sokkal többek muzeális értékeknél. Annyi költői szépség, hitnek és naivitásnak oly hamvas ártatlansága, a szüntelenül betörő realisztikus komikumnak nyerseségében is oly megejtő bája hatja át őket, hogy művészi élvezetünket nem zavarja az előírásos témák és motívumok esetleges idegensége, s ezért őszinte gyönyörűséggel olvashatjuk az európai színház gyermekkorának ezeket a szent s egyszersmind mélyen emberi játékait.

Gavin Bolton - A ​tanítási dráma elmélete
A ​könyv, melyet az olvasó a kezében tart, az első magyar nyelven megjelenő, átfogó drámapedagógia-elméleti mű. Maga a szerző, Gavin Bolton nem használja a drámapedagógia kifejezést, mivel eljárását nem pedagógiaként, hanem módszerként határozza meg. Bolton dramatikus tevékenységről, dráma munkáról, de legtöbbször egyszerűen drámáról beszél, ebben az összefüggésben tehát a "dráma" szót az eddigi magyar értelmezéstől merőben eltérő jelentésben használja. Ahhoz, hogy ez az Előszó megkönnyítse a Bolton felvázolta tanítási dráma világába való behatolást, szükségesnek látszik egy rövid történeti visszatekintés, annál is inkább, mivel örvendetesen sok a drámapedagógiai munkába bekapcsolódó fiatal. Tehát: mi történt eddig Magyarországon a drámapedagógiában; mióta és mi módon honosodott meg, hol tart elmélete és gyakorlata? Magyarországon a drámapedagógia a hetvenes évek elején jelent meg. Leginkább angol és német forrásokból fakadt, részben cseh-szlovák közvetítéssel érkezett s néhány, azóta klasszikussá vált közvetítő révén - legalább Mezei Éva nevét említsük itt kellő tisztelettel - terjedt el, először a gyermekszínjátszó mozgalomban mint annak része, iskolája, majd attól elválva sajátos pedagógiai eszközzé(?) módszerré(?) rendszerré(?) önállósulva hódított, hódít mind a mai napig, sőt az utóbbi években reneszánszát éh. Elmélete, szakirodalma alig volt; ami volt, zömében a Népművelési Intézet belső kiadványaként látott napvilágot, s csak kevesek számára volt hozzáférhető. Az egyéb kiadóknál megjelent, e témába vágó munkákat a kezünkön meg tudjuk számolni, s ezek a kiadványok - a szükségletnek megfelelően - elsősorban gyakorlatiak voltak. 1987-ben jelent meg az első s mindmáig egyetlen átfogó, elméleti összefoglalást és gyakorlati útmutatást nyújtó mii, amely összegezte, ami a 80-as évek derekáig a magyar drámapedagógiában történt, de ennél jóval többet is tett: beoltotta drámapedagógiával, továbbgondolkodásra ösztönözte az erre nyitott pedagógusokat; olyan gyakorlati "étlapot" kínált, mely a jó érzékű, kreatív "szakácsot" végtelen számú, hasonlóan étvágygerjesztő "recept" kiötlésére, kipróbálására sarkallta. E mű Gabnai Katalin Drámajátékok című könyve volt. Megjelenése óta azonban eltelt öt év, s a magyar drámapedagógiában azóta sok minden történt. A dramatikus nevelés iránt érdeklődők tábora megnőtt, részben kicserélődött, egyre sürgetőbben és egyre tömegesebben jelentkezik a drámapedagógus-képzés iránti igény. Ez viszont szükségessé tette a drámajáték elméleti-tartalmi kérdéseinek tisztázását és a gyakorlatához szükséges ismeretek rendszerezését. Vagyis: az idő és a helyzet érlelte meg az elmélet tisztázás igényét. És még egy tényező.

Csibra István - Szerdahelyi István - Esztétikai ​alapfogalmak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Charlie Chaplin - Életem
Chaplin ​1889-ben Londonban született - sosem mondott le az angol állampolgárságáról – de az élete nagy részét Amerikában élte le, végül Svácjban halt meg 1977 karácsonyán. Minden idők legnagyobb komikusa volt, több mint nyolcvan filmet és a Csavargó figuráját hagyta az utókorra. Erről a hosszú és élménydús időszakról mesél Életem című önéletrajzi művében, amit a hatvanas években a Genfi-tó partján vetett papírra, és amit nálunk negyven éve után adtak ki újra. A bő ötszáz oldal laikusoknak és filmkedvelőknek egyaránt élvezetes olvasmány. Előbbieknek a pikáns részletek magánéletről, szerelmi viszonyairól, utolsó házasságáról egy nála harminchét évvel fiatalabb nővel. Utóbbiak Chaplin szemén keresztül követhetjük végig a film történetét gyakorlatilag a kezdetektől a némafilm haláláig. Emellett Chaplin szavakkal is majdnem olyan jól bánik mint celluloidszalaggal. Az Életem olyan mint a filmjei: egyszerre kell sírni is nevetni rajta.Nagy emberekről írt apróságokban, és kis emberek nagy hibáin keresztül írásban is meg tudja fogni azt ami általános és emberi. A lapokon olyan személyek elevenednek meg újra mint Douglas Fairbanks, Mack Sennett vagy Edna Purviance, akiknek a neve már csak a filmesztétáknak cseng otthonosan és talán csak Mándy Iván ismert mindenkit a könyv szereplői közül. A sok ismerős és anekdota között mégis előbújik maga Chaplin, a a filmről és ez életről vallott véleménye, amit maga egyszer így összegzett: Az élet ha közelről nézed tragikus, de távolabbról nézve komédia. Ezért vállahatta, hogy őszintén írjon a nehéz gyerekkoráról, édesanyja elmezavaráról vagy arról a magyányról és elveszettségtől is, ami újra és újra rátalált, akármilyen gazdag és sikeres volt is. Sajnálat helyett azonban olvassuk tovább a történeteket és szép csendesen a rengeteg anekdotától és intim részlettől az Életem egy színes, de töredezett kaleidoszkóppá válik. Végül az életrajzi adatok helyett csak benyomások maradnak meg: a Csavargó örök embersége és, hogy minden nevetés nélkül telt nap elvesztegetett nap.

Gálvölgyi János - Szeretem ​a focit
"Kedves ​János! Téged mindannyian ismerünk. Hallottunk, láttunk; mulattunk, nevetettünk, röhögtünk játékodon sokat. Most írásaidon nemigen fogunk. A komikus Gálvölgyi mulatságos. A polgár Gálvölgyi nem az. Mert ezek polgár-írások, egy állampolgár mélázásai, emlékezései, dohogásai, dühöngései a megszűnt pesti közlekedésről, a lehetetlenné vált parkolásról, az iszonyatos televízióról, a borzalmas közéletről, az undorító politikáról, a szánalmas fociról és a többi napi betevőnkről, amelyről jobb nem beszélni. Jobb lenne. De ezt egy olyan polgár, mint Te, nem engedheti meg magának." Bächer Iván A komoly arcát mutató komikus írásainak csattanóit felerősítik, mondandóit elmélyítik a neves rajzoló, Krenner István karikatúrái.

William Somerset Maugham - Színház
A ​"Színház" című regény díszlete a színház, főszereplője egy korosodó, ámde nagyszerű színésznő, aki soha nem volt képes különbséget tenni a valódi és a játszott világ között. Élete úgy telt, mintha az egész egy nagy és hosszan tartó színjáték lenne. Amikor aztán beleszeret egy, a fiával csaknem egykorú fiatalemberbe, majd viszonyt is kezd vele, rádöbben, milyen fájdalmasak tudnak lenni az igazi érzelmek: a szenvedély, a szenvedés, a féltékenység, a düh, a megalázottság, a bosszúvágy. (ekultura.hu) A mozik nemrégiben mutatták be a regényből készült Csodálatos Júlia című filmet, melyet Szabó István rendezett.

Lauren Graham - Gyorsan ​elhadarom
Ebben ​a kötetben Lauren Graham egy pillanatra megállítja az időt, és végignéz eddigi életén. Hangos nevetésre késztető történeteket mesél a gyerekkoráról, a karrierje beindításának időszakáról és arról, amikor évekkel később a Vásott szülők forgatásán a lakókocsijában ülve feltette magának a kérdést: „Te most… ööö… befutottál?” Őszintén beszél arról is, milyen szinglinek lenni Hollywoodban („Már vadidegenek is aggódtak értem, olyan sokáig voltam szingli.”), arról, amikor egy alkalommal meghallgatáson vett részt a feneke, valamint arról is, milyen volt zsűritagnak lenni A kifutóban („Mintha csak divatalapú rövidzárlatot kaptam volna.”). Visszaemlékszik, milyen élmény volt, amikor megkapta a pergő nyelvű Lorelai Gilmore szerepét, valamint milyen érzés volt kilenc évvel később újra felvenni a szerepet, és mit jelentett neki mindez. A könyvet fotók és a Szívek szállodája: Egy év az életben forgatása közben Graham által vezetett napló részletei színesítik. Olyan, mint egy kellemes, otthon töltött este, amikor mindent alaposan kibeszélünk a legjobb barátunkkal, nevetünk, történeteket mesélünk, és persze mindent gyorsan elhadarunk.

Tahi Tóth László - A ​geg
Ahogyan ​az alcíme is jelzi, "színészkedőknek" állította össze a nagyszerű karakter- és komikus színész ezt a "kézikönyvet". A szerző saját rajzaival illusztrált könyv minden szavát kövessük, mint a győzelmi zászlót. Főként pedig nevessünk, sőt "röhögjünk" a tengernyi anekdotán, azon, hogy miként kell gratulálni, hogy a mérgezett nyílhegy megkeserítse a kolléga dicsőségét, mire való a kispad a porta előtt, milyen ételt (ne) egyen a színész próba előtt, mi is az az igazi premier.

Gyárfás Miklós - A ​szerep / Butaságom története / Volt egyszer egy színház
Gyárfás ​Miklós három korábban megjelent és nagy sikert aratott kisregényét gyűjtötte kötetbe. Mindhárom írás színházról szól, színházban játszódik. Színházban akkor is, ha Thália szolgái egy kisvárosi színkör falai közt lépnek fel, akkor is, ha a színészek épp saját családi drámájukat játsszák, és akkor is, ha ez a színház egy hadifogolytábor barakkja. Tors Gyula, A szerep főhőse tehetséges színésznek indul: karrierje egy kisvárosból ível fel, s hamarosan a főváros legnagyobbjai közé emelkedik. A csúcsra, nagy példaképe szintjére azonban mégsem jut fel, mert hiányzik belőle a kellő erő és tartás. Bizonyára sokan emlékeznek a butuska vagy nagyon is okos (?) színésznő feleség, Kabók Katalin belső monológjára. A Butaságom története hősnője kettős szerep eljátszására készül: egy színházi és egy családi drámában kell föllépnie, s csak az „örök női" bölcsesség segít, hogy egyikben se valljon kudarcot. A kötet utolsó darabja Gyárfás Miklós életművének egyik tartópillére, a Volt egyszer egy színház. ,,A varázsló leánya" című produkció színészei valamennyien műkedvelők, az előadáson mégis sikerül a nagy varázslat: feledtetni tudják önmagukkal és a közönséggel a hadifogság keserűségét, s a nagyoperett katartikus élmény mindannyiuk számára.

Koltai Tamás - Színházfaggató
Tanulmányok ​a mai színházról

Shirley Maclaine - Játék ​az élet
Fáradt, ​szintelen és türelmetlen évszázadok után búvó patakként bukkant tudományhívó síkságunk cserepes felszínére a lélek barlangjába száműzött asszonyi életerő. Csillapító, szomjat oltó, kiegyensúlyozott és értelemmel telített Új Kor kezdetét jelenti ez. A világhírű szinésznő Shirley MacLaine magarul megjelent TALÁLD MEG ÖNMAGAD, s a BENSŐ ÚTJAIMON című könyvei után most méltó folytatással állt elénk. JÁTÉK AZ ÉLET sugallja e művében, de felelősségteljes, komoly, felnőtt játék. Miként írja: "Amikor filmen játszottam el a saját életemet, rájöttem, hogy minden mozdulatom és döntésem választás volt - nem csupán az élet sodort ide-oda. Világossá vált számomra, hogy én teremtettem a sodrást, az embereket, az eseményeket, a csapdákat és a győzelmeket. Minden ébredéskor egy újabb nap valóságát hívtam életre. Akik női testbe születünk, méltónak kell lenni a választásunkhoz... Birtokában kell lennünk saját szeretetünk bölcsességének, ha véghez akarjuk vinni azt, amiért ide születtünk a Földre. Minthogy az istenit magunkon kívül kerestük, elkülönültünk embertársainktól és a Természettől. Most készen állunk a szemlélet befogadására, hogy az isteni erő azonos velünk. Lelkünk ugyanazokkal az isteni tulajdonságokkal rendelkezik, mint Isten maga. Ugyanabból az anyagból gyúrtak bennünket."

Mihail Csehov - A ​színészhez
A ​nagy orosz író unokaöccse, akinek színi pályája a legendás moszkvai Művész Színházban, éspedig Sztanyiszlavszkij mellett bontakozott ki, 1928-ban emigrált, és a legjelesebb európai, majd amerikai színházak vezető személyisége lett. Rendezései, színpadi és filmalakításai mellett színészpedagógiai munkásságának volt hatalmas hatása - világhíres színészek (Ingrid Bergman, Marilyn Monroe, Yul Brynner és mások) mestere, tehetségük kibontakoztatója volt. ; Az élete alkonyán készült kötet - melynek többféle kiadásváltozata van - a sztanyiszlavszkiji módszert kiteljesítő színészképzési pedagógiát foglalja össze, a didaktika, a színészmesterség és személyiségalakítás technikáira, gyakorlataira összpontosítva. A test és a lélek harmóniája, az atmoszférateremtés, a szerepanalízis megtanulásának nagyon plasztikusan és pontosan leírt "gyakorlatait" veszi először sorra, majd a figura megalkotásának folyamatát elemezve jut el pedagógiai koncepciójának és praxisának betetőzését és átfogó szellemét kifejtő "teremtő individualitás"-hoz, a belső erők, az improvizációs készségek kifejlesztésének és a magsabb én általi korlátozásainak elvrendszeréhez. Ezt követően az előadás kompozícióját egy tüzetes Lear király-elemzéssel, a különböző drámai műfajok támasztotta igényeket elsősorban Csehov-darabok példáival illusztrálva határozza meg. A könyv utolsó része miniatűr epikai egységek sorozata, amely a színészképzésben improvizációs gyakorlatokhoz szolgálhatnak példaanyagként. - Színiiskolák növendékei és tanárai éppúgy sokat meríthetnek a könyvből, mint amatőr színházak rendezői és színjátszói.

P. Müller Péter - A ​maszktól a halálszínházig
A ​neves irodalomtörténész és színházesztéta legújabb könyvében termékeny módon ötvözi a korszerű színháztudományi szemléletmódokat a történeti vonatkozások iránti érzékenységgel. Közérthető módon szól az európai és a magyar színházi kultúra olyan izgalmas kérdéseiről, amelyek a kortárs színház elméletére és gyakorlatára, dráma és színház megújuló kapcsolatára is hatással vannak.

Lauren Graham - Talking ​As Fast As I Can
In ​her first work of nonfiction, the beloved star of Gilmore Girls and Parenthood recounts her experiences on Gilmore Girls—the first and second time—and shares stories about life, love, and working in Hollywood. This collection of essays is written in the intimate, hilarious, and down-to earth voice that made her novel, Someday Someday Maybe, a New York Times bestseller. “This book contains some stories from my life: the awkward growing up years, the confusing dating years, the fulfilling working years, and what it was like to be asked to play one of my favorite characters again. You probably think I’m talking about my incredible achievement as Dolly in Hello, Dolly! as a Langley High School junior, a performance my dad called “you’re so much taller than the other kids.” But no! I’m talking about Lorelai Gilmore, who, back in 2008, I wasn’t sure I’d ever see again. Also included: tales of living on a houseboat, meeting guys at awards shows, and that time I was asked to be a butt model. A hint: all three made me seasick.”—Lauren Graham

Ismeretlen szerző - Magyar ​színházművészeti lexikon
Egykötetes, ​ráadásul egyetemes színházi lexikon több is megjelent az elmúlt évtizedekben, de igazán tudományos alapozású, a magyar színházművészet egészét szakszerűen felölelő munka először és utoljára 1929-1931-ben látott napvilágot (Schöpflin Aladár szerkesztésében). A mostani összeállítás mindenképp szenzáció, több évtizedes kutatómunka, a legjobb hazai szakemberek kollektív munkájának eredménye. A Magyar színházművészeti lexikon felöleli a történeti Magyarország területének teljes színháztörténetét a kezdetektől napjainkig, a színházépítészet és vándorszínészség kérdéseitől a színházesztétikai fogalmakig, az ismert színészek és rendezők, sőt zeneszerzők és dramaturgok, színházesztéták életrajzaitól a különböző volt és jelen társulatokig, szövetségekig, színházi intézményekig. A nagyszabású, valóban hézagpótló és évtizedekig nélkülözött kézikönyv ugyanakkor nem szűkebb értelemben vett szakmai kiadvány. A szó legszélesebb értelmében vett nagyközönség igényeit is kielégíti, kézreálló, könnyen kezelhető tájékoztató minden magyar színházi kérdésben, elsősorban persze a leginkább keresett személyi vonatkozásokban. Igen gazdagon illusztrált kiadvány, szinte mindenkiről (akiről egyáltalán lehetséges) közöl fekete-fehér fotót, a legtöbb szócikkhez kitűenően válogatott bibliográfia is járul, persze elsősorban a monografikus anyagot ölelve fel (vagyis nem találhatók meg az egyes színészek produkcióit méltató színikritikák).

Terry Pratchett - Vészbanyák
A ​boszorkányok természetüknél fogva nem igazán társas lények, vezetőket pedig egészen biztosan nem választanak maguknak. De nem létező vezetőik közül a legnagyobb tiszteletnek Wiharvész Anyó örvend közöttük. Azonban még _ő_ is kénytelen belátni, hogy a királyi udvar cselszövényeibe beleavatkozni jóval bonyolultabb, mint azt bizonyos színművek el szeretnék hitetni az emberrel…

Kovács Nemere - Játék, ​szakkör, pódium
Ifjúsági ​klubtevékenység: Szervezzünk klubot; Beszélni könnyű?; Csak szóval!; Szóval és cselekedettel; Beszéd, felolvasás, versmondás; Bábszínpad; Ifjúsági színpad; Ének és zene az ifjúsági kluban; Tánc az ifjúsági klubban; stb

Covers_154021
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Kortárs ​magyar színészlexikon
Minden ​olyan akarat, erőfeszítés, ami a magyar színészet, színészek szeretetét, megbecsülését, megismertetését szolgálja, hálás köszönetet érdemel. Boldog vagyok hát, hogy ez a lexikon létrejött, s még boldogabb lennék, ha az emberek is szeretettel fogadnák. Törőcsik Mari a Magyar Színész Kamara elnöke

Thurzó Gábor - Hátsó ​ajtó / Záróra
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sólyom Ildikó - ...ami ​a moSólyom mögött van
Sok ​éve egy szőke kislányt felvettek a főiskolára, szája szögletében két keserű vonás. Ígérték sokan, hogy eltüntetik, majd egy idő múlva szinte ugyanazok úgy vélték, egyszerűbb eltüntetni, láthatatlanná tenni a viselőjét. Mert így nem kell észrevenni és másnak sem kell megmutatni sem a vonást, sem magát az arcot. De parancsszóval nem lehet sem mosolyt, sem hitet eltüntetni. Mosoly és hit belülről táplálkozik. Van, bármi történjék is.

Révy Eszter - Kiss ​Manyi
Tartalom: Kolozsvártól ​Itáliáig 7 Visszatérés a magyar színpadra 19 A "boldog békeévektől" a letartóztatási parancsig 31 Az operettszínpadtól a Madách Színház társulatáig 41 Olgától Anna Frankig 55 1958. A Kurázsi mama 67 Játszani - földközelben 79 Friderika nagyhercegnőtől a Koldusoperáig 93 Frenetikus siker és váratlan nyugdíjazás 105 Halál és megigéző visszatekintés 121 Ha van egyáltalán "kissmanyiság", akkor 139 "A film címe az lehetne: Egy magyar clown" 153 Emlékezetesebb színpadi szerepei 165 Jelentősebb filmszerepei 173

Bryan J. Robb - Keanu ​Reeves
Kicsoda ​Keanu Reeves? Egyesek szerint jóképű és szexi, mások a tehetségét dicsérik. Láttuk őt már a jövő hírnökének, szerelmes kamasznak, kegyetlen férjnek, romantikus férfinak vagy brutális gyilkosnak. Keanut éppúgy nevezték már nemzedéke kult-színészének, mint a tinédzserek vagy éppen a melegek bálványának. Korunk egyik legnépszerűbb és legsokoldalúbb sztárja egymástól meglehetősen eltérő jellegű filmekben vállalt szerepet. Több Shakespeare-darabban is bizonyította tehetségét éppúgy , mint számos vígjátékban, drámában, krimiben és sci-fi filmekben. De milyen Reeves valójában? Magánéletét mindig rejtély övezte. Ezért is különleges e kiadvány, melyben Robb részletesen bemutatja Keanu titkait.

Polgár Ernő - Színészek ​és színésznők bűvöletében
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gabnai Katalin - Drámajátékok
Hittétek ​volna, tanártársaim? Hittétek volna a hetvenes évek elején, mikor a Maros menti szúnyogok felhőit hessegettük a makói tanfolyam első tábortüzénél, vagy a szárnyas hangyák támadásait álltuk a mohácsi kollégium klórszagú vaságyain beszélgetve a magyar művészetpedagógia megújításáról, szóval hittétek volna, hogy egyszer drámatanári diplomát lehet majd szerezni magyar egyetemen? Mert most lehet. Már lehet. És még lehet. Rajtatok múlik, hogy a drámapedagógia, ez a bizonyítottan előre vivő módszer bekerül-e most már az általános nevelőképzésbe, ahol leginkább szükség volna rá, vagy értelmetlen adminisztráció áltevékenysége bénítja legjobbjainkat is, hosszú időre ellopva az erőt a legfontosabbtól, a ránk bízottakat megillető, inspiratív figyelemtől és a közösségteremtő, alkotó munkától. Ugye, az nem lehet?

Kibédi Ervin - Kibédi ​variációk
Akit ​mindenki szeret, akivel mindenki jóban van, azzal eleve nem stimmel valami - jelentette ki egykor népszerű humoristánk. Nem tudtam vitatkozni vele. Talán emiatt is figyelem gyanakodva vagy harminc éve Kibédi Ervint. Erről ő nem tud, fenntartásaimat sosem hoztam szóba; olyan mozzanatokat jegyeztem meg, amelyek ő tán nem is emlékezhet. 1959-től kezdte játszani a rádiókabaré - később a tévé is, másfél évtizeden át - Róna Tibor iskolajeleneteit, melyekben Kibédi Koponyát alakította. A mindig lesről megszólaló, vásott diákot a képernyőről szerette meg a nagyközönség. Ez idáig rendben is volna. Ekkoriban zendített rá estéről estére a Vidám Színpadon az "Én nem hiszem, hogy normális vagyok" refrénű kupléra. Bejött a színpadra, még meg sem szólalt, már ünnepelték. Nana. 64-ben szerkesztettem a televízióban egy a nyolcadik adás után rövid úton betiltott sorozatot "Szombat esti ultiparti" címmel. Kibédi ebben egy mindennel elégedetlenkedő, az előírt vonallal szembehelyezkedő polgárt játszott. Jöttek is a gratulálólevelek a hasonszőrűektől: "Az a hosszú már megint jól beolvasott a hatalomnak, brávó!" - Gyanús, nem? Pár évvel később, ugyancsak a Vidám Színpadon, Peterdi Pál kifejezetten az ő habitusára írt egy madárijesztő-monológot. Egy szimbólumot személyesített meg - a múltból itt felejtett, de még mindig félelemetes vidéki kiskirályt. Akkoriban a vasárnap délutáni előadásokra, buszkaranavánok hozták a téeszdolgozókat. Ahogy szalmakalapjában, rongyaiban Kibédi rikácsolt, elementáris volt. A nézőtéren tüntetéssel egyenértékű ováció. Ha valakit ennyire sajátjuknak éreznek a parasztok is - legalábbis elgondolkoztató. Egy magánszám erejéig én is háziszerzője lehettem: következő segédmunkást formált meg, aki hasztalan próbálja elintézni, hogy az üzem saját halottjának nyilvánítsa. A színház a produkcióval végigjárta a peremkerületi kultúrházakat, még külföldre is eljutottunk; a kétkezi nézők vörösre tapsolták a tenyerüket. - Fölöttébb furcsa - gondoltam -, ez a Kibédi a fizikai dolgozókat is levette a lábukról. Hakniban is sokszor léptünk föl, ő mindig Hacsek volt, váltott Sajókkal. Majd szétszedték a legfüstösebb falusi kocsmában is. - Áhá! - morogtam irigykedve -, szóval az olcsó sikert sem átallja learatni. Újságkivágások. Ájuldozó Kritikák az Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztráliában lekaszált turnékról. Immár világos, kivel álluk szemben: aki egyaránt bepalizta a disszidenseket is, az emigránsokat is. Egy alkalalommal lelki életet éltem a színtársulat - némileg illuminált - hölgytagjával. Tessék elképzelni: a művésznő párás szemmel taglalta Kibédi férfias vonzását, báját, erényeit. Skandalum, hogy megzavarodnak tőle még a nők is! Bejön a stúdióba, és a keselyűméretű óriáspapagáj békésen csücsül a vállán. Az ijedős mókus meg a tenyeréből eszik. Nem repül, nem ugrik el, nem csíp, nem harap. Ördögi pasas a gazdi! "Hol a határ?" c. politikai kabaré a Vidám Színpadon. A fináléban Kibédi mint Brezsnyev. Keblén százhúsz kitüntetés - egy a "hátán" is. A nézőtér ordít a gyönyörűségtől. Itt mindenki másképp gondolkodó? Lemezbolt. Két miniszoknyás fruska Kibédi-lemezt kér. Mindjárt hármat, mert házibulira viszik, szilveszterre. Tehát még a fiatok is. Különös! És ezt a Kibédi Ervint méltassam én egy rangos könyv lapján? Akit mindenki kedvel, tehát ennyire gyanús? Hogyisne! Hogy a nézők, hallgatók, lemezkedvelők után szétkapkodják még az olvasók is?

Covers_107297
elérhető
0

Gábor Miklós - Tollal
A ​Tollal első kiadása méltán aratott sikert. A második, bővített kiadás pedig azoknak az érdeklődésére is számíthat, akik az elsőt olvasták: a Hamlet kapcsán felmerülő gondolatok, emlékek, megfigyelések egy teljesen új fejezettel gazdagították a könyvet. E fejezet fő témája a modern színház, a modern művészet: gondolatok és élmények, viták és jellemzések követik egymást, tűnődően, kihívóan, szorongással és felelősségérzettel. E naplójegyzetek vezércsillaga Shakespeare: de benne, alakjain keresztül a színházi felkészülés legrejtettebb, legismeretlenebb pillanatait leshetjük meg, a küzdelmet a szereppel, a személyes élmény és lelkiállapot átalakulását művészetté, azt a mély és eleven kapcsolatot, ami a színészt az általa megformált alakhoz köti. Vallomásnak is nevezhetnénk ezt a könyvet, amelyben egy kiváló színész maszk nélkül lép elénk, és nyugtalan elemzőkészségével, gondolatainak pontos és érzékletes megfogalmazásával nem is a kulisszák mögé visz bennünket, hanem a színművészet igazi műhelyébe: a színész gondolatai és érzései közé.

Kollekciók