Ajax-loader

'természettudomány' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Chikán Ágnes - Biológia ​mindenkinek
„Chikán ​Ágnes a szegedi Délmagyarország című napilap munkatársaként, majd tíz éven át főmunkatársaként, 1970 óta írt egyebek között tudomány-népszerűsítő és egészségügyi, felvilágosító cikkeket. Az alföldi város helyi lapjában rendszeresen tudósított a dél-alföldi régió egyetemein, kutatóhelyein született eredményekről, főként az orvostudomány, a biológia témakörében. A csaknem negyvenéves szakmai múltra visszatekintő újságíró, aki jelenleg az MTA Szegedi Biológiai Központjának a sajtófelelőse, az utóbbi években országos napi- és hetilapokban, az MTA kiadványaiban jelentkezik tudományos cikkeivel. Vidékiként szinte egyedülálló rendszerességgel és kiemelkedő színvonalon népszerűsíti a kutatók munkáját. Az ország vezető lapjaiban … közölt írásainak külön érdeme, hogy a legelvontabbnak, legszárazabbnak tűnő kutatásokról is képes érdekes, közérthető, korrekt módon tájékoztatni a laikus olvasókat is. Eddig öt tudományos témájú kötete jelent meg. Cikkei a hiteles tudományos újságírás követendő példái.” (Elhangzott az MTA 2008. májusi közgyűlésén, ahol a szerző Akadémiai Újságíró Díjban részesült)

Robert Gheyselinck - A ​nyughatatlan Föld
A ​korszerű földtannak ez a népszerű, mindenki számára könnyen érthető és élvezetes, néhol szinte drámai tárgyalása két szempontból is hamarosan meghódítja az olvasót. Először is szerzője oly egyszerűen és világosan adja elő a földtan problémáit, hogy mindenki hamarosan otthon érzi magát ebben a tudományban, és olyan biztos kézzel vezeti az olvasót a Föld egész birodalmában, hogy szemléletes magyarázatai mindenkit mélyen meggyőznek. A munka másik nagy értéke a rendkívül gazdag illusztráció. A szerencsés kézzel összeállított, pompás képanyag páratlanná teszi ezt a könyvet az egész földtani irodalomban. Ezek alapján Gheyselinch munkája hézagot pótol a könyvpiacon s a gondos fordítás a magyar közönségnek is lehetővé teszi, hogy a Föld felépítését és változásait éppoly vonzó előadásban ismerhesse meg, mintha az eredeti munkát olvasná.

F%c3%b6ld%c3%bcnk_ipari_f%c3%a1i_2
Földünk ​ipari fái Ismeretlen szerző
5

Ismeretlen szerző - Földünk ​ipari fái
Az ​egyedülálló kézikönyv közel 200 különböző faanyagot mutat be 1300 fotóval az erdészeti és faipari szakemberek és a fát szerető műkedvelők számára. A könyvet jól használhatják az asztalosok, fafaragók és szakképző intézmények, mint műszaki kézikönyvet és oktatási szemléltetőeszközt. A hiánypótló, magyar szerzők által írt kézikönyv egyedülállóan gazdag képanyaggal mutatja be a Földünkön iparilag fontos vagy kulturális értékkel bíró fákat. A mű a faanyagismeret alapjaitól "kézenfogva" vezeti be az olvasót a könyv használatába. Az öt földrész faanyagairól szóló kiadvány nem csak száraz műszaki leírások halmaza, hanem olyan, fával kapcsolatos kulturális és szakmatörténeti vonatkozásokat is tartalmaz, amely a laikusok számára is élvezetessé teszi az olvasást. Ajánlásként Prof. Dr. Németh Róbert a soproni egyetem Faanyagtudományi Intézetének vezetője a következőket írja: "A látszólag helyhez kötött fák bolygónk csodálatra méltó élőlényei. Törzsük, águk az egészséges életterünk és használati tárgyaink alapanyaga. E könyv segít abban, hogy értsük és értelemmel használjuk a fát, a jövőnk nyersanyagát." Fejezetszerzők: Ábrahám József, Bak Miklós, Börcsök Zoltán, Farkas Péter, Fehér Sándor, Komán Szabolcs, Molnár Sándor, Szeles Péter, Zoltán György

Tóth Sándor - A ​Bakonyvidék és a Balaton-medence szitakötő-faunája (Insecta: Odonata)
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pasaréti Gyula - Akvarista ​műhelytitkok I.
Pasaréti ​Gyula könyve mindenkihez szól, aki ezt a csodaszép hobbit műveli bármilyen fokon. Nem becsüli le a kezdők szárnypróbálgatásait, de adathalmazok sokaságát sem zúdítja a már tapasztaltabb akvaristákra. A szerző egyszerűen, könnyed olvasmányként, szinte észrevétlenül adja át tárgyi ismereteit, valamint sok éves akvarista múltjának tapasztalatait az olvasónak.

Oliver E. Allen - Atmosphere
A ​Time-Life Planet Earth book. Contents: Air's Elusive Elements; Probing the Structure of the Sky; The Mysteries of Wind; The Countenance of the Clouds; "A Fuliginous and Filthy Vapor"; Prophesies of Climates to Come; The Protean Sky; Fiery Fantasies Aloft; The Architecture of the Atmosphere; Harnessing the Wayward Wind; A Gallery of Cloudscapes; An Airborne Assault on Antiquity.

Kádár Zoltán - Priszter Szaniszló - Az ​élővilág megismerésének kezdetei hazánkban
Hazánk ​élővilágára vonatkozó tudománytörténeti ismereteinket eddig csupán egy 1953-as szűkszavú munka kísérelte meg áttekinteni. Ez magán viseli az akkori dogmatikus feldolgozásmód jellegzetességeit, és csak a 17. századtól kezdve ad szemelvényeket, kritikákat e témakör csekély számú hazai publikációról. A jelenlegi áttekintés irodalmi és levéltári kutatások alapján mutatja be a magyar élővilág megismerésének kezdeteit, valamint azt a fejlődést, mely a honfoglalás korától kezdődően ezer éven át a reformkorig (1829) ment végbe a növénytan, az állattan, valamint az embertan és az anatómia terén. Nemcsak a hazai fajokról ír, hanem az utazásokon tapasztalt egzotikus élőlényekről is, és ezeket gazdag, jórészt most első ízben publikált képanyaggal illusztrálja. Külön érdekességnek számítanak az első magyar anatómiai és mikroszkopikus ábrázolások a 18. század második feléből, valamint a magyar természettudományos nómenklatúra és terminológia kezdeteinek bemutatása.

Gregg Braden - Az ​isteni kód
Múltunk ​bölcsességét a jövő tudományával vegyítve új és erőteljes eszközöket hozhatunk létre a most fennálló problémáink megoldásához. Ezzel egy időben saját teremtéstörténetünkre is kitárul egy új ablak.” Az élet legrejtettebb titkaira néha olyan helyen találunk megoldást, ahol a legkevésbé számítottunk rá… Egy jeles felfedezés, mely a héber és az arab nyelv bibliai időkből származó ábécéjét a modern kémiával hozza kapcsolatba, egy elfeledett kódra, származásunk titkának kulcsára – az egymásra átfordítható ábécékre – derít fényt. Ugyanezt a felfedezést alkalmazhatjuk az élet nyelvére is, a DNS-ünket alkotó hidrogén, nitrogén, oxigén és szén elemekre is, hiszen ezek is helyettesíthetők az ősi nyelvek alapvető betűivel. Így minden élet kódjából egy időtlen üzenet szavait kapjuk. Az üzenet fordítása pedig felfedi, hogy genetikai információként minden sejt, minden élet kódolva tartalmazza Isten ősi nevének betűit. A Föld mind a hatmilliárdnyi lakosának minden sejtje őrzi és ismétli az üzenetet újra és újra, hogy létezésünk alapköveit felépítse. Napjaink egyedülálló kihívásával szembesülve úgy tűnik, hogy a kulcs világunk békéjéhez – és egyben talán túlélésünkhöz – mindannyiunkban ott van, testünk minden sejtjében megtalálható, tökéletes másolatban. Emberi fajunk sikerének zálogaként hatalmas családunk minden tagja ugyanazt az üzenetet hordozza, melyet létezésünk első napján kódoltak sejtjeinkbe. Mi lenne, ha felfedeznénk tagadhatatlan bizonyítékát annak, hogy fajunk egy szándékos teremtés révén keletkezett? Mennyiben lenne életünk és világunk más, ha tudnánk, hogy minden nő, férfi és gyerek minden egyes sejtjében az életet alkotó kémiai kódként Isten ősi neve van elrejtve? Abban a pillanatban, amikor az üzenet megértésében osztoznánk, az általunk ismert világ se maradhatna többé ugyanaz. Az isteni kód egy tizenkét éves kutatómunka és személyes nyomozás eredménye, melynek során az emberi egység megkérdőjelezhetetlenül mély és igaz alapelvét kerestem. Kutatásaim 1986 óta a Föld legősibb, legelszigeteltebb és legtávolabbi helyein megbúvó falvakba, templomokba és kolostorokba vezettek. Az ősi tanítások, titkos nyelvek, rejtett feljegyzések és misztikus táncok, legnagyobb becsben tartott hagyományaink mindegyike egy meglepően azonos téma köré épül, még a legkülönbözőbb kultúrákban, vallásokban és földrajzi helyeken is. Bármennyire különbözőnek is tűnnek, felszín alatt megbúvó üzenetük arra emlékeztet minket, hogy az emberiség nagy családjaként rendelkezünk egy közös vonással, és ez nagyobb erővel bír, mint bármi, ami valaha is megosztott bennünket.

Stephen L. Petranek - Életünk ​a Marson
___Az ​a pillanat, amikor az első ember a Marsra lép, technológiai, filozófiai, történelmi és felfedezés-történeti vonatkozásban is nagyobb jelentőségű pillanat lesz, mint addig bármelyik... Többé már nem csak egybolygós faj leszünk.. ___ Sci-finek tűnik, de Stephen Petranek, a díjnyertes újságíró szerint ma már tény: az emberiség húsz éven belül átköltözik a Marsra. Nem lesz más választása. Ebben a sodró lendületű, provokatív könyvben bemutatja az űrverseny szereplőit, köztük olyan forradalmár vállalkozókat, mint Elon Musk, Jeff Bezos és Sir Richard Branson. A szerző lenyűgöző részletességgel magyarázza el a Marsra szállás mikéntjét, megmutatja, hogyan jutunk el a rakétafejlesztés első lépéseitől a következő aranylázat elhozó aszteroidabányászatig.

Covers_556582
A ​világ körülöttünk Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - A ​világ körülöttünk
A ​világ, a körülöttünk levő világ , amelynek mi magunk is szerves részei vagyunk, mennyi különböző kérdést állít elénk. Hogyan keletkezett ez a világ? Hogyan keletkezett az emberiség? Milyen törvények igazgatják a természetet? A kötet elsősorban a diákoknak nyújt kiegészítő anyagot tanulmányaikhoz, s igen sok képpel teszi színessé és még érthetőbbé mondanivalóját.

Pozsgai Imre - Képalkotás, ​kémiai analízis és szerkezeti vizsgálat a korszerű pásztázó elektronmikroszkópban
Könyvemet ​az egyetemi oktatás támogatására szántam, fő célom az egyszerűség és érthetőség volt. Az 1. részben azokat az alapismereteket tárgyalom, amelyek nélkül a 2. rész, a Csúcstechnika nem lenne érthető. A szóban forgó 2. rész magában foglalja az elmúlt húsz esztendő bámulatos fejlődését a pásztázó elektronmikroszkópia területén. Ez a fejlődés kihatott a nanotechnológiára, információs technológiára is, ezért ennek sokat köszönhet minden okostelefont vagy számítógépet használó ember. A könyvben több szakma művelője megtalálja a saját érdeklődésének megfelelő területet. A fémfizikus információt talál a visszaszórtelektron-diffrakcióról, amely a fémfizika területén szinte nélkülözhetetlen eszközzé vált. A biológust az alacsony feszültségű vagy alacsony energiájú pásztázó mikroszkópiáról vagy a kriomikroszkópiáról szóló fejezetek segíthetik munkájában, céljai megvalósításában. Mind az anyagtudományi, mind pedig a biológiai területen dolgozó kutató számára nélkülözhetetlenek azok az analitikai lehetőségek, amelyeket a könyvben tárgyalt elektronsugaras mikroanalízis és mikro-röntgenfluoreszcens analízis nyújt. A könyv utolsó mondata Marx György egy idézete, amely a könyv mottója is lehetne: _Az_ _ismeretek "felezési ideje", azaz elavulása exponenciálisan gyorsul, épp ezért az_ _iskolának, az oktatásnak nem a lezárt tudás átadására, hanem az ismeretek_ _megújításának képességére kell törekednie._

Albertus Seba - Rainer Willmann - Jes Rust - Volker Wissemann - Cabinet ​of Natural Curiosities
A ​most unusual collection of natural specimens Albertus Seba's Cabinet of Curiosities is one of the 18th century's greatest natural history achievements and remains one of the most prized natural history books of all time. Though scientists of his era often collected natural specimens for research purposes, Amsterdam-based pharmacist Albertus Seba (1665-1736) was unrivaled in his passion. His amazing collection of animals, plants and insects from all around the world gained international fame during his lifetime. In 1731, after decades of collecting, Seba commissioned illustrations of every specimen and arranged the publication of a four-volume catalog–from strange and exotic plants to snakes, frogs, crocodiles, shellfish, corals, birds, and butterflies, as well as fantastic beasts, such as a hydra and a dragon. Seba's scenic illustrations, often mixing plants and animals in a single plate, were unusual even for the time. The more peculiar creatures from the collection–some of them now extinct–were as curious in Seba's day as they are today. Our superb reproduction is taken from a rare, hand-colored original. The introduction supplies background information about the fascinating tradition to which Seba's curiosities belonged.

Dr. Platz Bonifác - Az ​ember eredése, faji egysége és kora
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_293266
'Fűben, ​fában...' Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - 'Fűben, ​fában...'
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balla Ede-Zsolt - Szent ​Földünk rajza
„Azért ​vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron A magyar nyelv szépen fejezi ki a dolgok egymáshoz való viszonyát. A behelyez, elhelyez, helyzet fogalmának töve a hely. Ami a rendeltetési helyén van és teszi a dolgát, azt úgy nevezzük, hogy helyes. Ami pedig kiesik a kozmikus rendből, elveszti a helyét, az helytelen lesz. A szent helyek kitüntetett, átlagos (közhely) fölé emelkedő, különleges terek. Minden szent hely ég és föld találkozási pontja. Maga a közép, ahonnan szétárad és kisugárzik az isteni szféra, a teremtés. Erős hely, vagyis emelkedett energiaszint van jelen. A szent helyeket könnyű felismerni, mert minden élőre tisztító, erősítő és pozitív hatással vannak. Általánosan jellemző vonásuk az élettel teliség. A föld rajza a tér képe. A szent földrajz segít megtalálni helyünket a világban.

Szilágyi István - Geopolitika
Az ​elmúlt évtizedekben a közéletben és a közbeszédben, a politikai elemzők és a politikusok, a gazdasági szakértők és a közgazdászok,az újságírók és a hírmagyarázók,a geográfusok és a történészek, a társadalomtudósok és a természettudományok képviselői körében a mindennapos érintkezés során divatossá vált a geopolitika szó használata. A százéves múltra visszatekintő fogalom újjászületése örvendetes jelenség. A geopolitika mibenlétére vonatkozóan azonban különböző nézetekkel, értelmezésekkel és megközelítésekkel találkozunk. Az értékelések és a reflexiók sokfélesége mellett e tudományterületet diszkreditáló minősítéseket is olvashatunk. Elérkezett az idő a geopolitikai gondolkodás eddig megtett útjának felvázolására, a történeti és elméleti szintézis megteremtésére. A hat fejezetből, bibliográfiából és dokumentumokból álló monográfia ennek a feladatnak a megvalósítására vállalkozik. A kötet a geopolitika fogalmát, történetét és legismertebb gondolkodóit mutatja be Szilágyi István professzor tolmácsolásában.

Schmidt Sándor - A ​kristálytan története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Csoknya Mária - Hámori József - Az ​idegrendszer összehasonlító morfológiája
A ​könyv magas szakmai színvonalon mutatja be az összehasonlító neuroanatómia kérdéseit az egysejtűektől a gerincesekig. A filogenetikai tárgyalásmód, a komparatív vonatkozások kellő megvilágítása és részletes tárgyalása, valamint a nagyszámú és kiváló ábraanyag nemcsak egységes szemléletet ad, de nagymértékben segíti az anyag megértését is. Az idegrendszer összehasonlító morfológiája tankönyv és kézikönyv egyben, így nemcsak a felsőoktatásban részt vevők - biológia szakos egyetemi, főiskolai hallgatók, komparatív vonatkozásai miatt az orvostanhallgatók - forgathatják haszonnal, hanem a középiskolai tanárok önképzéséhez és továbbképzéséhez is ajánlható. Alapműnek számít a pszichológusképzésben, a nővérképzésben, a laborasszisztensi oktatásban, a kutató- és orvosbiológus-képzésben is.

Michael Breus - A ​mikor hatalma
Ebből ​a könyvből megtudhatod, mikor érdemes bármit is csinálnod – a kávéivástól kezdve a szexen át a kocogásig a tested kronotípusa alapján! A szakirodalom legnagyobb része azzal foglalkozik, hogy mit csinálj, hogyan csináld, de figyelmen kívül hagyja a siker egy másik fontos összetevőjét: a mikor kérdését. Pedig az emberi biológiára és hormonokra alapozva új, izgalmas kutatások már kimutatták, hogy az életben szinte minden cselekvésre megvan a legtökéletesebb időpont. Ahogy Dr. Michael Breus bemutatja A mikor hatalmában, a tested belső órájával együttműködni nem csak egyszerű, izgalmas és szórakoztató, hanem segít a lehető legboldogabbá, legproduktívabbá és egészségesebbé válni. A mikor hatalma egy merőben újszerű programot mutat be, amivel újra szinkronba kerülhetsz saját természetes ritmusoddal. Mindössze pár apró változtatásra van szükség a napi rutinodban. Miután Dr. Breus átfogó bioidő kvízéből megtudtad, melyik kronotípusba tartozol, elárulja a legjobb (és a legrosszabb) időpontot több, mint ötven különböző tevékenységre. A könyv Dr. Mehmet C. Oz sebész – és tévés szupersztár – előszavától kezdve az utolsó sorig lenyűgöző tényekkel, könnyen alkalmazható tippekkel és szórakoztató személyiségkvízekkel van tele: ezek teszik A mikor hatalmát elképesztően hasznos könyvvé az életed minden területén.

Ismeretlen szerző - A ​Kisalföld és a Nyugat-magyarországi-peremvidék
A ​Magyarország tájföldrajza c. sorozat jelen kötete a Kisalföldet és a Nyugat-magyarországi-peremvidéket tárgyalja. Egyrészt e két nagytáj ősföldrajzi fejlődéstörténetét és komplex természetföldrajzi jellemzését foglalja magában, másrészt a középtájaknak (Győri-medence, Komárom-Esztergomi-síkság, Marcal-medence, ill. Sopron-Vasi-síkság, Alpokalja, Kemeneshát, Zalai-dombság) a domborzat, az éghajlat, a vizek, az élővilág és a talajtakaró egymással kölcsönösen összefüggő mozgásfolyamatait felölelő szintézis adja. Módszerében és társadalmi mondanivalójában egyaránt újszerű feldolgozás a földrajzi környezet természeti adottságainak gazdasági szempontú értékelése. A fejezetek részben a mezőgazdasági termelést befolyásoló természeti adottságok elemzésével, a kis-, ill. középtájak mező- és erdőgazdasági potenciáljának komplex értékelésével foglalkoznak, részben pedig megismertetik az olvasót az ipartelepítő természeti erőforrások és egyéb hasznosítható nyersanyagok előfordulásával, mennyiségi és minőségi jellemzőivel, valamint további felhasználásuk lehetőségeivel.

Brian Cox - Andrew Cohen - A ​természet erői
Hogyan ​jött létre a Földön az élet? Milyen a tér és az idő természete? Mekkora az esélye annak, hogy más bolygókon az élet nyomaira bukkanunk? A természet erőiben a szerző a világunkat irányító, alapvető törvényeket keresi. Eközben olyan különleges helyekre kísérhetjük el, mint Izlandon a Közép-Atlanti-hátság felszínre bukkanó része vagy a Florida partjai körül élő lamantinok birodalma. A könyvben tárgyalt egyetemes törvények alakítanak mindent, a hópelyhek struktúrájától a galaxisok elegáns spiráljaiig. Miközben meg akarjuk érteni mindennapi problémáinkat - otthonunk színeit, a földi élet struktúráit, az élővilág viselkedését és történetét -, túlléphetünk hétköznapi világunkon, és betekinthetünk az azokon túli univerzumba. Azt hiszed, hogy ismered bolygónkat? Gondold végig még egyszer

D. I. Blohincev - A ​kvantummechanika alapjai
Magyar ​nyelven eddig nem jelent meg rendszeres kvantummechanikai tankönyv. Azoknak tehát, akik nálunk meg akartak ismerkedni a modern fizikának ezzel az érdekes fejezetével, melynek ismerete manapság már nem nélkülözhető gyakorlati problémák jelentékeny részének a megoldásánál sem, illetve el akarták mélyíteni ismereteiket egyes speciális részletkérdésekkel kapcsolatban, a külföldi irodalomhoz kellett fordulniok. A Közoktatásügyi Minisztérium határozata tehát, mely lehetővé tette a jelen könyv megjelenését, jelentékenyen megkönnyíti egyetemi fizikusképzésünket és széles körökben elősegíti azoknak az önképzését is, akik az alkalmazások kedvéért kívánnak foglalkozni egyetemi tananyagban nem részletezhető kérdésekkel. A szigorúan szakmai problémán túlmenően is van azonban egy rendszeres kvantummechanikai tankönyv megjelenésének jelentősége. A kvantummechanika eredményei ugyanis szoros kapcsolatban állnak filozófiai és ideológiai vonatkozású problémákkal, és nem vitás, hogy a kvantumelmélet eddigi eredményei és várható további fejlődése gazdagítani fogják ideológiai ismereteinket.

Marx György - A ​természet játékai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

P. Parvatha Reddy - Biointensive ​Integrated Pest Management in Horticultural Ecosystems
Through ​‘Green Revolution’ in late 1960s, India achieved self-sufficiency in food production, but still the country has not achieved self-sufficiency in production of horticultural crops. Most of the growth in food production during the green revolution period is attributed to the use of higher levels of fertilizers and pesticides which are continuing to destroy stable traditional ecosystems. The challenge before the crop protection scientist is to increase yields from the existing land without harming the environment and resource base. This can be achieved by adopting eco-friendly Biointensive Integrated Pest Management (BIPM) strategy. BIPM incorporates ecological and economic factors into agricultural system design and decision making, and addresses public concerns about environmental quality and food safety. The benefits of implementing BIPM can include reduced chemical input costs, reduced on-farm and off-farm environmental impacts, and more effective and sustainable pest management. An ecology-based IPM has the potential of decreasing inputs of fuel, machinery, and synthetic chemicals-all of which are energy intensive and increasingly costly in terms of financial and environmental impact. Such reductions will benefit the grower and society. The present book deals with the most recent biointensive integrated approaches for pest management utilizing components such as bioagents [predators, parasitoids and pathogens (bacteria, fungi, viruses)], botanicals (biofumigation, oil cakes, FYM, compost, crop residues, green manuring and other organic amendments), arbuscular mycorrhizal fungi, physical methods (hot water treatment of planting material, soil solarization), cultural methods (crop rotation, summer ploughing, fallowing, intercropping, pruning, mulching, spacing, planting date, trap cropping, etc.), biorational chemicals (pheromones) and resistant cultivars. This book can serve as a useful reference to policy makers, research and extension workers, practicing farmers and students. The material can also be used for teaching post-graduate courses.

M. L. Abercrombie - C. J. Hickman - M. L. Johnson - A ​Dictionary of Biology
6th ​Edition In this dictionary the authors’ aim is to explain biological terms which a layman may meet when reading scientific literature; to define the terms which a student of biology has to master at the beginning of his career — the thousand or so Words which so grimly guard the approaches to the science ; and to provide a reminder for the professional biologist reading outside his own narrow field. The entries are not restricted to a bare definition : some information about most of the things named is given, so as to convey something of their significance in biological discussion. The authors have tried, as it were, to interpret a foreign language as it is actually used. It would be wrong to rely on etymology as a guide to correct usage. The meaning of a Greek root may be unequivocal, but biologists are not talking Greek : they are using a living language, and the proof of the meaning is in the speaking.

Peter Wohlleben - Das ​geheime Leben der Bäume
Erstaunliche ​Dinge geschehen im Wald: Bäume, die miteinander kommunizieren. Bäume, die ihren Nachwuchs, aber auch alte und kranke Nachbarn liebevoll umsorgen und pflegen. Bäume, die Empfindungen haben, Gefühle, ein Gedächtnis. Unglaublich? Aber wahr! – Der Förster Peter Wohlleben erzählt faszinierende Geschichten über die ungeahnten und höchst erstaunlichen Fähigkeiten der Bäume. Dazu zieht er die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse ebenso heran wie seine eigenen unmittelbaren Erfahrungen mit dem Wald und schafft so eine aufregend neue Begegnung für die Leser: Wir schließen Bekanntschaft mit einem Lebewesen, das uns vertraut schien, uns aber hier erstmals in seiner ganzen Lebendigkeit vor Augen tritt. Und wir betreten eine völlig neue Welt ...

Böckh János - A ​Bakony déli részének földtani viszonyai I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Fejezetek ​a genomléptékű biológiából és orvostudományból
A ​genomika korunk leggyorsabban fejlődő biomedicinális tudománya, erre utal az is, hogy az EU pályázati forrásai az első helyen sorolják fel, illetve az a hatalmas elméleti, klinikai és innovációs érdeklődés, amelyet az Internetes keresőgépek statisztikáinak tanúsága szerint elmúlt két év alatt negyvenszeresére nőtt keresések száma is igazol.

139415755
Földrajzi ​világatlasz Ismeretlen szerző
7

Ismeretlen szerző - Földrajzi ​világatlasz
Az ​új kiadású Földrajzi világatlasz 146 oldalnyi térképpel mutatja be a Föld egész területét. A részletes térképek domborzati színezésűek, a Föld különböző tájegységeinek országait, településeit, főbb út- és vasúthálózatát a természeti környezettel együtt ábrázolják. Környezetünk sokrétű bemutatása az óceánok fenékdomborzatát ábrázoló térképekkel vált teljessé. A fényképekkel illusztrált országismertetők az összes független állam földrajzi, történelmi és gazdasági jellegzetességeiről összefoglaló tájékoztatást adnak, feltüntetve az országok zászlóját és címerét is. A fontosabb természetföldrajzi és népességadatok áttekinthetőségét összehasonlító táblázatok segítik. A kiadvány 60, fotóval és grafikákkal illusztrált tematikus térképet is tartalmaz.

Oskar Scholz - Atomfizika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Kuruc Andor - Tengerek ​földrajza
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

David Attenborough - Errol Fuller - Drawn ​from Paradise
Birds ​of paradise are so breathtakingly beautiful that when their plumes first reached Europe at the beginning of the sixteenth century even the most learned naturalists believed they lived high in the sky, feeding on dew, in paradise. In the following centuries, more species arrived, each more extravagantly and strangely plumed than the last. This book surveys the paintings made by some of the greatest natural history artists as they struggled to picture the reality of birds they had never seen alive and tells the story of how the several dozen species in this amazing family were eventually discovered in the forests of remote New Guinea.

Kollekciók