Ajax-loader

'verses elbeszélés' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Petőfi Sándor - János ​vitéz
Hogyan ​lesz Kukorica Jancsiból János vitéz, miképp győzi le a zsiványokat, boszorkányokat, óriásokat, hogyan szabadítja ki a francia királylányt a török karmaiból? És legfőképpen: hogyan találja meg elveszett Iluskáját és nyeri el az örök boldogságot? A János vitéz több, mint százötven esztendeje gyerekeknek, felnőtteknek egyik legkedvesebb olvasmánya.

Geoffrey Chaucer - Canterbury ​mesék
Geoffrey ​Chaucer főműve, a Canterbury mesék 24 verses elbeszélést tartalmaz - Boccaccio Dekameron-jának mintájára. A keretelbeszélés szerint 30 zarándok tart Canterburybe. Úgy tervezik, hogy a hosszú út folyamán történetekkel fogják szórakoztatni egymást.

Tim Burton - Karácsonyi ​lidércnyomás
Kinek ​jutna eszébe Télapót és az egész karácsonyt csak úgy ukmukfukk elrabolni? Természetesen Tim Burtonnek, no meg az általa írt és illusztrált könyv főhősének, Csontvázy Izsáknak. Izsák a rémület őshazájában, Halloweenföldén éli frászhozással teli, izgalmasnak tűnő életét, amikor egyszeriben azt veszi észre, hogy már igencsak unja a vérfagyasztást, a velőtrázást és a hátborzongatást. Elindul hát világgá, és egy elvarázsolt erdő közepén egy csudás világra lel. Egy szempillantás alatt rabul ejti a szeretet ünnepe, majd viszonzásul ő ejti rabul a szeretet ünnepét. Mindenki fedezékbe, kezdetét veszi az Izsák főszereplésével megtartott karácsony! A Karácsonyi lidércnyomás filmváltozatát már sokan ismerhetik, de Tim Burton eredeti rémes-rímes meséjét most először fedezhetik fel maguknak a felnőttnek látszó gyermekek és a gyermeknek látszó felnőttek. Kötelező olvasmány a morbid és abszurd humor kedvelőinek. Fontos tudni, hogy Burton most megjelenő verses horror-meséje ihlette a rajongók által jól ismert azonos című kult-bábfilmet. A később készült film szövege azonban nem azonos ezzel az eredeti vers-változattal, csupán az alaptörténet, néhány figura és a hangulat közös! Az eredeti vers éppen ezért kihagyhatatlan az igazi rajongóknak, akik a RÍMBÖRTÖN kötetnek köszönhetően korábban már megismerhették a kult-rendező verses vénáját is!

Csokonai Vitéz Mihály - Dorottya, ​vagyis a dámák diadalma a fársángon
Csokonai ​a "fársángi" háborúzás történetével eposzi kellékek fölhasználásával, ártatlan tréfálkozás mezébe bújtatott maró gúnnyal figurázza ki a szerelemre vágyó vénkisasszonyt, Dorottyát. A karnevál, a jelmezes fölvonulás, a farsangolás falusi, kisvárosi rítusainak beépítése a vígeposzba friss ötletekben és humorban gazdag művé avatja a Dorottyá-t.

Béroul - Marie de France - Thomas - Trisztán ​és Izolda
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Honti_rezs%c5%91
Az ​ezeregy éjszaka meséi Ismeretlen szerző
9

Ismeretlen szerző - Az ​ezeregy éjszaka meséi
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hans Magnus Enzensberger - A ​Titanic pusztulása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Arany János - Toldi ​estéje
1847 ​május végén, még mielőtt Toldi megjelent, írja Arany Petőfinek: egy Toldit akar még írni, Toldi Estéjét, s azt neki akarja dedicálni hiúságból, büszkeségbő, ilyeténformán: Petőfi Sándornak, a költőnek, barátomnak. - Ez első nyoma Arany tervezett költeményének. Nemsokára hozzá is fog kidolgozásához s három hó múlva már részletes adatok mutatják az elbeszélés méreteit és haladását. "Toldi Estéje - írja Petőfinek - öt ének lesz per 40 összefogott strófa, de még csak kettő van benne készen. Cselekvénye igen lassú. Nagyszerű akar lenni, megjárom vele, ha elrontom. Majd elküldöm neked, te pedig mutasd meg Vörösmartynak, addig nem adom sajtó alá." Petőfi már négy nap mulva - 1847 aug. 27. - türelmetlenkedő unszolással felel: "Toldi Estéjét, ha a lelked kinyögöd is belé, elkészíted október 10-ig, akkorára majd megírom, hova küldd." De még deczember elején is hiába sürgeti. Aranyt a gyors munkában akadályozza műgondja és hivatala. Szilágyi Istvánhoz ez év szeptember 6-án írt leveléből megtudjuk, hogy a költemény még darabban van, s ez eddig elkészülttel sincs megelégedve: egyszerűsíteni kell az egészet, nagyon képes, nagyon keresett néhol.

Gergei Albert - Árgirus ​históriája
Árgirus ​királyfi históriája a XVIII. századtól kezdve bizonyosan egyik legelterjedtebb könyvünk volt - páratlan népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy évszázadokon át csak törmelékek maradtak fenn belőle: a kéziratos példányokat az olvasók a szó szoros értelmében elnyűtték, szétolvasták. Emellett sok írónak nyújtott témát, motívumokat, elég csak Vörösmartyra, Petőfire vagy Ady Endrére gondolnunk. Nemcsak az olvasók, hanem az irodalomtörténészek között is népszerű volt és ma is az ez a verses história, egyike a magyar irodalom "rejtélyes" műveinek: fölfedezése óta ahány problémáját sikerült megoldani, annyi új nőtt is a helyére az elmúlt másfélszáz esztendőben. A szerzőség kérdése sem egyértelműen eldönthető, s a költemény keletkezését illetően is több a kérdőjel, mint a válasz. Ezért jellemző a kötetet nyitó Nagy Péter-tanulmány alcíme is: _Egy megközelítési kísérlet körvonalai._ Nagy Péter igényes tanulmányában rövid szintézisét nyújtja az eddigi kutatások eredményeinek, és érdekes, új szempontok szerint vizsgálja a művet. Sokan tartották eddig a mesét olasz-latin eredetűnek, de nyomós érvek szóltak a keleti eredet mellett is. nagy Péter a nyugat-keleti eredethipotézis közötti egyensúllyal szemben a keleti, oszmán-török elemeket hangsúlyozza, párhuzamokat, összeeséseket keresve egyéb művekkel, különösen az _Ezeregyéjszaká_-val. Olyan kérdéseket, lehetőségeket vet föl az Árgirus-forrásvidéke rejtélyének megoldására, amelyek további kutatásokra ösztönöznek, újabb szempontokat igényelnek. "Ha ennek szükségességére fel tudtam hívni a figyelmet, s ha a végén az derülne ki, hogy az utánam következők eredménnyel jártak, akár az előbbiekben elmondottakat cáfoló eredménnyel is, akkor a magam próbálkozása sem volt hiábavaló" - fejezi be tanulmányát. A kötetben közölt Árgirus-história szövege eltér a már ismerttől. Az új - és reméljük, jobb - szöveg annak köszönhető, hogy az utóbbi években néhány, eddig ismeretlen szövegforrást fedeztek föl. A szöveggondozást és a jegyzeteket Stoll Béla készítette.

Petőfi Sándor - Fazekas Mihály - Az ​apostol / A helység kalapácsa / Lúdas Matyi
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nyikolaj Alekszejevics Nyekraszov - Ki ​él boldogan Oroszországban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rabindranath Tagore - A ​növekvő hold / A kertész
A ​keleti filozófiákra fogékony ír szimbolista költő, Yeats századunk első évtizedében mint szellemi társát üdvözölte az akkor negyvenes éveiben járó Rabindranath Tagorét. Tagore hazájában már híres költő volt, Európa azonban még nem ismerte. Yeats biztatására maga fordította le verseit angolra, s az _Áldozati ének_ (Gitándzsáli) című ciklusa óriási sikert aratott. 1913-ban elnyerte az irodalmi Nobel-díjat. Rabindranath Tagore 1861-ben született Calcuttában. Magányban töltött gyermekéveinek emlékét idézik fel később _A növekvő hold_ című ciklusának finom hangulatú költeményei. Korán megmutatkozott rendkívül sokoldalú tehetsége: első versei már tizennégy éves korában megjelentek. A költészet mellett festett, zenét szerzett, zenedrámákat írt, iskolát alapított, aktív részese volt a társadalmi mozgalmaknak. Egész életművével az ősi keleti hagyományok és a felvilágosult európai szellem összehangolását szolgálta, hitt a szeretet és a humánum hatalmában a gyűlölködéssel szemben. Korai verseinek két teljes ciklusa, _A növekvő hold_ és _A kertész_ a húszas évek óta először jelenik meg magyarul.

Okot p'Bitek - Lawino ​éneke
Okot ​p'Bitek "siráma" egy afrikai - acsoli - asszony mulatságos vádirata, akit elhanyagol a férje, és rosszul bánik vele, mert egy másik asszonyt - a fehér asszonyok életmódját, divatját, viselkedését majmoló, az európai szokásokat követő, angolul tudó afrikai nőt - szeretett meg. Az elhanyagolt asszony sirámából voltaképpen egy egész világrész asszonyainak panasza hallatszik, akik nem tudnak és nem is akarnak belenyugodni abba, hogy Afrikában az európai szokások szerint éljenek, és megtagadják ősi hagyományaikat, lemondjanak saját kulturális örökségükről. Chinua Achebe, neves nigériai szerző azt írja egyik tanulmányában, hogy "amikor két kultúra találkozik, az lenne jó, ha azt venné át egyik a másiktól, ami abban a legjobb, és a magáéból is a legjobbat tartaná meg. Sajnos, ez ritkán fordul elő. Többnyire az történik, hogy saját kultúrájának legrosszabb elemeit tartja meg, és az idegen kultúrából is a legértéktelenebb elemeket veszi át". Okot p'Bitek szatírájának, mulatságos művének, a szórakoztatáson kívül, az a célja, hogy a fehér és a fekete kultúra találkozásának számunkra ismeretlen hátterét megmutassa, és az afrikai asszony, a fekete feleség és anya emberi méltósága mellett hitet tegyen.

Heltai Jenő - A ​néma levente és más színművek
Heltai ​Jenő legjobb színpadi műveit kapja kézhez az olvasó. Verses mesejátékai különös színt, egyéni hangot képviselnek a magyar irodalomban. Költészet, nagy verselő rutin, báj, meleg humor jellemzi ezeket a műveket. A keleti mesevilágban, népmesei környezetben vagy történelmi keretben pergő cselekmények, színes kosztümös alakok mindig valami általános emberi tulajdonságot jelenítenek meg, egy nagyon okos író szerény megjegyzéseit, véleményét emberekről, dolgokról. Társadalmi drámái közül a két legértékesebbet foglalja magában ez a kiadás. Mindkettő koruk erkölcsi felfogásának karikatúrája. Az Egy fillér-ben a pénz, a siker után futó író tragédiájával, az üzletté züllött irodalomról ad képet. A Tündérlaki lányok című darabjában pedig arról vall, hogy a kapitalizmusban üzletté lesz a szerelem, a polgári erkölcs pedig képmutatássá, hazugsággá aljasul. Különösen ez utóbbi művének a története indul megrázó szatírának, de a korszak szelleme visszatartja az író kezét, nem sikerült kibontakoztatnia maradéktalanul olyan mérvű társadalmi szatírát, amelynek a lehetősége pedig benne van a cselekményben. A néma levente főhőse pedig Mátyás király fekete seregének hadnagya, Agárdi Péter, itáliai portyázásuk alatt beleszeret egy ifjan megözvegyült nemes hölgybe, Ziliába. Amikor végre személyesen is találkozhat vele, megvallja szerelmét, s egy búcsúcsókért bármilyen áldozatra kész. A hölgy kegyetlen árat kér: háromévi némaságot. Eltelt egy év és Agárdi Péter tarja a szavát. Mátyás király 1000 aranyat fizetne annak, aki néma vitézét meggyógyítja, de akinek nem sikerül, annak Setét Lajos, Mátyás bakója a fejét veszi. Zilia útra kél, mert biztos abban, hogy egyedül ő ismeri "néma Péter" bajára az orvosságot. Heltai Jenő színjátékai értékes vonásokkal egészítik ki a bennük élő képet humanizmusáról, művészetéről, írói, emberi talentumáról.

Geoffrey Chaucer - The ​Canterbury Tales
The ​Canterbury Tales,compiled in the late fourteenth century,is an incisive portrait,infused with Chaucer's wry wit and vibrant,poetical language.He evokes a spectrum of colourful characters,from the bawdy Wife of Bath to the gallant Knight,the fastidious Prioress and the burly,drunken Miller.As they wend their way from Southwark to Canterbury,tales are told to pass the time,and the stories are as diverse as the narrators,encompassing themes such as adultery,revenge,courtly love,lechery and avarice.

Thomas Mann - Ének ​a kisgyermekről
Ötödik ​gyermeke, Elisabeth születése után vetette papírra Thomas Mann Ének a kisgyermekről című hexameteres versnovelláját. A mű unikum a manni életműben, részint verses formája miatt, de idilli jellege okán is (maga a szerző nevezte idillnek). A bűbájos költemény nem emlékeztet a nagy manni művekre; egy kislányától elbűvölt apa vallomása, egy a kisgyerek fejlődését naponta gondosan figyelő szülő játékosan irodalmi formába öntött "naplója", amelyből azonban nem hiányoznak - ha csak alkalmi villanások erejéig is - a zseniális epikus meglátásai, ábrázoló vénája és sokszorosan összetett iróniája.

Schein Gábor - Bolondok ​tornya
A ​Bolondok tornya verses elbeszélés. A 18. századi festő, Canaletto és egy 20. századi ideggyógyász közös utazása közel háromszáz év történelmét rántja egybe. A dialógust hol angyali, hol tévébemondói szólam egészíti ki, valamint a lábjegyzetből kiszóló hang, mely adatolja, bővíti, kommentálja a főszövegben olvasottakat. Az ironikus kiigazítások, a drámai nyelv hátborzongatóan és ironikusan szórakoztató, sodró lendületű formát ad az olvasmányos, lebegő ritmusú műnek.

José Hernandez - Martín ​Fierro
Hogy ​kényszerül zsiványsorba egy keménykötésű argentin csikós a múlt század második felében? Hogy kerül szembe a hatalommal? És milyen sors vár rá a bujdosóéletben? Ezt mondja el José Hernández ebben a mozgalmasan és mégis nyugodtan hömpölygő verses elbeszélésben, a latin-amerikai irodalom klasszikus alkotásában, amely magasrendű műköltészet rangjára emeli a régi spanyol és kreol népénekesek ihletéből fakadt argentin naiveposzt, és végérvényesen megfogalmazza egy olyan életforma irodalmi képét, amely történelmileg az argentin nemzeti tudat legnagyobb indítéka és letéteményese

Alekszandr Szergejevics Puskin - A ​rézlovas
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fazekas Mihály - Vörösmarty Mihály - Garay János - Petőfi Sándor - János ​vitéz és más verses elbeszélések
A ​könyvben szerepelnek az alábbi művek: Fazekas Mihály: Ludas Matyi Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka Garay János: Az obsitos Tompa Mihály: A jávorfáról Arany János: Rózsa és Ibolya A Jóka ördöge A bajusz Rege a csodaszarvasról Keveháza Toldi Toldi estéje Petőfi Sándor: János Vitéz A helység kalapácsa

Publius Ovidius Naso - Szerelmek
Publius ​Ovidius Naso, `Amor katonája`, a `zsenge szerelmek játékos költője` húszéves volt, amikor Szerelmek c. verseskönyve megjelent. Kétezer éve megélt vágyakozás, szex, szerelem, féltés és féltékenység elevenedik meg a talán legszellemesebb, legjátékosabb római költő verseiben.

Geoffrey Chaucer - Troilus ​és Cressida
Az ​angol irodalom atyjának egyetlen magyarul megjelent művét, a Canterbury meséket előzi meg Troilus és Cressida, mely néhány kis részlet kivételével teljesen ismeretlen nálunk. Pedig reneszánsz életérzésével, finoman árnyalt figuráival, bűbájos szerelmi történetével az első modern pszichológiai regény. Megjelentetése nemcsak irodalmi jelentőségű esemény, hanem érdekes, szórakoztató olvasmányul is szolgál. Szerelem, hűség, csalfaság, ármány elevenedik meg a ma is élő, eleven, csupa szín-zene verses regény több mint nyolcezer sorában.

Mihail Jurjevics Lermontov - Izmail ​bég / A cserkesz fiú / A Démon
Lermontov ​három elbeszélő költeményét tartalmazza ez a kötet.

Áprily Lajos - Álom ​a vár alatt
Száz ​éve, 1887-ben született Áprily Lajos Erdélyben, a Székelyföldön. Hegyek-völgyek, páfrányos erdők, pisztrángos patakok tündérvilágában élte gyermekkorát Parajdon. A Rapsonné várának regéjét onnan hozta, akárcsak költészetének természetközelségét, álomvilágát, különös varázsát. Verses elbeszélését négy unokájának ajánlja - a mű születésekor ugyanis első unokája már nem, hatodik unokája még nem élt. Hallgassátok Ti is, hogyan mesél a nagyapa a visegrádi vár tövében Rapsonné váráról, a pelét zsákmányoló Dénkóról, az egykori székely kislegény kalandjáról. Würtz Ádám színes ceruzája hozza még közelebb hozzátok ezt a csodavilágot.

Covers_515214
elérhető
3

Arany János - Toldi
Arany ​Jánoshoz Pest, február 4. 1847 Üdvezlem Önt! Ma olvastam Toldi-t, ma írtam e verset, s még ma el is küldöm... minél hamarabb akarom Önnek tudtára adni azon meglepetést, azon örömet, azon elragadtatást, melyet műve költött bennem. Hiába, a népköltészet az igazi költészet. Legyünk rajta, hogy ezt tegyük uralkodóvá! Ha a nép uralkodni fog a költészetben, közel áll ahhoz, hogy a politikában is uralkodjék, s ez a század föladata, ezt kivívni célja minden nemes kebelnek, ki megsokalta már látni, mint mártírkodnak milliók, hogy egy pár ezren henyélhessenek és élvezzenek. Égbe a népet, pokolba az arisztokráciát! Írjon Ön nekem, ha nem fogja restelni: írjon magáról, akármit, mindent, hány éves, nőtlen-e vagy házas, szőke-e vagy barna, magas-e vagy alacsony... minden érdekelni fog. Isten Önnel, isten Önnel. Ab invisis őszinte barátja Petőfi Sándor

Covers_27472
Csunjan ​szerelme Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Csunjan ​szerelme
Csunjan, ​a szép szegényleány és Dorjan, a kormányzó fia egymásba szeretnek. Ám Dorjan atyját más tartományba helyezik, s a szerelmeseknek válniuk kell. Az új kormányzó Csunjant ágyasának akarja megszerezni, de a lány ellenáll. Végül megérkezik Dorjan, a császár magasrangú hivatalnokaként, és minden rendbe jő. A történet a XVIII.században született meg s a nép hagyományozta, csiszolgatta, formálgatta a mai napig. A téma és a mondanivaló jellegzetesen távolkeleti: a helyi hivatalnoki önkénytől szenvedő egyszerű nép a császártól várja javulását. Csunjan története a mai Koreában is igen népszerű. Daljátékot és balettet írtak belőle, amelyek a koreai operaszínpadok állandó műsorszámai.

Fazekas Mihály - Ludas ​Matyi és más történetek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gergei Albert - História ​egy Árgirus nevű királyfiról és egy tündér szűz leányról
Gergei ​Albert vagy Gyergyai Albert (16. század) magyar költő. Életéről és munkáiról nem maradtak feljegyzések, még neve is bizonytalan. Egyetlen töredékesen fennmaradt széphistóriája a História egy Árgius nevű királyfiról és egy tündér szűzleányról egy könyvborítóból került elő. Ma a Magyar Nemzeti Múzeum őrzi. Verses szerelmi történet. A humanista költészet és a szóbeli énekhagyomány népi irányának egyik legszebb ötvözete. Az Árgirus széphistória a XVI. században született, összetett történelmi, kulturális közegben. Az Árgirus témája a tündérmesék közé tartozik. A tündérmese középkorban népszerű műfaj, a reneszánszban már ritkaságnak számít. (A tündér szó eredeti jelentése inkább negatív, állandóan változót, tünékenyt jelent.) A műre hatást gyakorolt az olasz humanista és reneszánsz költészet, az egyetemes és magyar népmesekincs, valamint a török-magyar együttélés.

Ismeretlen szerző - Egy ​elfeledett ostrom emlékezete
A ​kötet Szigetvár 1556-os sikeres védelméről beszámoló szövegeket tartalmaz. Ezek egy része korábban is olvasható volt magyarul, a szövegek fele azonban itt jelenik meg először magyar nyelven. A nemzetközi publikumra való tekintettel ugyanakkor minden szöveg megtalálható eredeti nyelven (latin), illetve angol fordításban is. A kötetet térképmellékletek egészítik ki, illetve Kasza Péter és B. Szabó János tollából egy-egy előtanulmány, melyek a részint az ostrom irodalmi emlékezetét helyezik kontextusba, részint a eseménynek hadtörténeti megközelítését tartalmazzák.

Heinrich Heine - Deutschland
Das ​nachstehende Gedicht schrieb ich im diesjährigen Monat Januar zu Paris, und die freie Luft des Ortes wehete in manche Strophe weit schärfer hinein, als mir eigentlich lieb war. Ich unterließ nicht, schon gleich zu mildern und auszuscheiden, was mit dem deutschen Klima unverträglich schien. Nichtsdestoweniger, als ich das Manuskript im Monat März an meinen Verleger nach Hamburg schickte, wurden mir noch mannigfache Bedenklichkeiten in Erwägung gestellt. Ich mußte mich dem fatalen Geschäfte des Umarbeitens nochmals unterziehen, und da mag es wohl geschehen sein, daß die ernsten Töne mehr als nötig abgedämpft oder von den Schellen des Humors gar zu heiter überklingelt wurden. Einigen nackten Gedanken habe ich im hastigen Unmut ihre Feigenblätter wieder abgerissen, und zimperlich spröde Ohren habe ich vielleicht verletzt. Es ist mir leid, aber ich tröste mich mit dem Bewußtsein, daß größere Autoren sich ähnliche Vergehen zuschulden kommen ließen.

J. R. R. Tolkien - Beleriand ​dalai
J.R.R. ​Tolkien nem egyszerűen regényíró volt. Tudományos munkássága mellett élete fő műve egy több mint 50 éven keresztül folyamatosan bővített és javított saját mitológiai rendszer, amelyet átfontak az általa kidolgozott mesterséges nyelvek. E páratlan mítosz-ciklus legismertebb darabjai _A Gyűrűk Ura_ és _A hobbit_, illetve a posztumusz szerkesztett, _A szilmarilok_ című gyűjtemény – amely azonban sajnos nem teljes, és nem tükrözi azt, ahogy a Professzor elképzelte a művet. Tolkien halála után fia és hagyatékának gondozója, Christopher Tolkien hozzáférhetővé kívánta tenni a mitológiai ciklus eddig nem publikált részleteit is. A több ezer oldalnyi kéziratot a keletkezés sorrendjében, a lehetőségekhez képest letisztázva, de hiányosságaikat nem titkolva adta közre, sok-sok értelmező jegyzettel. Ez alkotja a _Középfölde Históriája_ című 12 kötetes sorozatot, amelyben Középfölde mítoszainak eleddig rejtett mélységei, soha nem látott kincsei tárulnak az olvasó elé. A _Középfölde Históriája_ sorozat harmadik kötete Tolkien mítoszalkotásainak korai, de egészen különleges fejezeteit tartalmazza. A sors gyötörte Túrin tragikus hősmítoszának, illetve Beren és Lúthien világrendet megrendítő szerelmi drámájának ezen különleges gondossággal kidolgozott megfogalmazásaira Tolkien még évtizedekkel később, _A Gyűrűk Ura_ és _A szilmarilok_ lapjain is mint "eredeti" szövegekre hivatkozik.

Kulp Nikolett - Akit ​elnyelt a város / Fekete rózsa, fehér rózsa
-Akit ​elnyelt a város: Néhány mai alternatív fiatal életét bemutató verses novella, melyben egy idős bácsi elbeszélése nyomán elevenedik meg a múlt, amely kísérteties hasonlóságot láttat jelen életünk értékes mozaikdarabkáival. -Fekete rózsa, fehér rózsa: Izgalmas és romantikus gengszter történet, mely két ellenséges család harcát és leszármazottaik szerelmét tárja az olvasó szeme elé, nem spórolva kalanddal, izgalommal, bátorsággal.

Kollekciók