Ajax-loader

'vallásos irodalom' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Dr. Tornyai János - Gyere, ​kicsim!... Gyere!
„Könyvem ​megírásánál arra törekedtem, hogy a tollban-rejlő, jóra vezérlő gondolatok hatalmával küzdjek a nagy, nemzeti veszedelem: az Egyke és ma-holnap Egyse ellen” – vallja művéről a szerző. Dr. Tornyai János hivatását tekintve orvos volt. A parasztcsaládból származó, tehetséges fiú szülővárosában érettségizett, majd egyházközségi, városi segítséggel végig kiválóan tanulva a pesti egyetemen szerzett orvosi diplomát. Korányi klinikai gyakorlóéve, francia, német, svájci tanulmányút után nyitott rendelőt Vásárhelyen, 1926-ban. A nagy tudású, szociális gondolkodású orvos hamar népszerű lett. A szegény betegeket ingyen gyógyította, a betegség megelőzésének szükségességét, az egészséges életmódot hirdette. 1939-ben megjelent nemes szándékú, de viszonylag csekély esztétikai értékű regénye, a Gyere, kicsim! Gyere! És rögtön páratlan könyvsiker lett. 1944-ig nyolc kiadást ért, összesen 80 ezer példányban kelt el. Ezt a sikert még felül is múlta a rendszerváltás szabadságában megjelentetett fakszimile kiadás, amelyből több mint 100 ezer példányt adtak el.

Dominique Lapierre - Az ​öröm városa
Ez ​a könyv a francia kiadó szerint "A szeretet éneke, a boldogság kiáltása, az élet himnusza, a gyöngédség és reménység tanítója, mely korunk minden emberének szól. Könyve végén a szerző köszönetet mond feleségének és mindazoknak, akik segítették könyvének megírásában, intézményeknek és egyes személyeknek egyaránt. Köszöni a kiegészítő információkat és a dokumentációt. Ezt lényeges előre tudomásul vennünk, mert a mi számunkra sokszor elképzelhetetlen az, amit leír. Hitelességét erősíti a mellékelt színes képek sora, amely nagyban emeli e kiadás értékét. Irgalmatlan sötét hátteret rajzol olyan realista módon, hogy a fordításban néhány részletet jobbnak láttunk kihagyni. Viszont ebből a környezetből valósággal kiragyog az emberi nagyság: mire képes az együttérző irgalmas szeretet, mennyira igaz a könyv mottója: "Mindaz, amit nem tudsz odaadni, az elveszett." Mennyire igaz, hogy "az embertelen városnak van mágikus ereje, amely szenteket tud teremteni". Névtelen szenteket. Mai körülmények között mutatja meg, hogy az ember nem arra született, hogy legyőzzék és a szeretet az, amely mindennél erősebb. A szerző a névtelenséget nagyon hangsúlyozza, ennek érdekében felcserélte a neveket és olykor egyes részleteket is. Mert mindaz, amit leírt, több évvel ezelőtt zajlott le, de emberek, akik ilyen nehézségeket képesek legyőzni, mindig fognak létezni. Dominique Lapierre, aki járja az egész világot és keresi a nagy emberi eposzokat, korunk igazi hőseit. Könyveit harminc nyelvre fordították már le, és vagy százmillió olvasója van. Öt "best-sellers" regénye jelent meg: ennek jövedelméből és más adományokból 1980-ban társaságot alapított a kalkuttai leprás gyerekek megsegítésére. Egy alkalommal "gyermekeit" Kalkuttában meglátogatva, fedezte fel az őt megigéző világot: Az Öröm Városát. Ebből a felfedezésből született ez a könyv.

00
Innen ​és túl Ismeretlen szerző
elérhető
4

Ismeretlen szerző - Innen ​és túl
E ​kötetben századunk magyar költői szólalnak meg: a modern gondolkodás- és kifejezésmód megteremtőitől, Adytól és a nyugatosoktól kezdve kortársainkig. Témájuk: az ember és világa – mindaz, ami nélkül nem lehet emberül élni, akár megtalálható e látható világon, akár kívül esik rajta. A modern ember vall e költeményekben: aki magabiztosan önálló, de vívódva töpreng; aki istentagadó és istenkereső egyszerre; aki nagyszerű teljesítményeket mondhat magáénak és iszonyatos kudarcokat is; aki fenn áll a kozmikus fejlődés csúcsán és porszemként tűnik el a mindenségben. Ha azonban a versek mélyére nézünk, akkor az ember örök kérdései, mindig újra visszatérő élményei, a korábbiakat folytató fölfedezései tárulnak elénk. Ma sem hagyja nyugodni az embert az, hogy mi ad értelmet az életének. Erre minden egyes életnek újra választ kell adnia, egyes szám első személyben: miért élek? mi a küldetésem a világon? Hogyan és kinek számolok el vele? Ma sem élhet egyedül az ember. A szeretet vágya, beteljesülésének öröme és hiányának fájdalma végigkíséri az életét. Természetesen kivirágzik az életünkben, mégis: aligha kaphatnánk ennél nagyszerűbb és nehezebb feladatot. Több mint 600 küzdelmes, alázatos, humánus és magyar verset tartalmaz a kötet.

Robert Merle - Francia ​história
A ​szenvedélyes és merész Pierre de Siorac lovag lépten-nyomon veszedelmes vagy gáláns kalandokba keveredik, mindig ott van, ahol "libben a szoknya", és ahol a korabeli történelmet alakítják. Márpedig a történelem viharosan alakul Siorac kapitány korában, hiszen a XVI. század második, illetve a XVII. század első fele Franciaország egyik legmozgalmasabb időszaka: ez a vallásháborúk évszázada, az utolsó Valois-k és az első Bourbonok, Medici Mária, Ausztriai Anna, XIII. Lajos és Richelieu kora. A sorozat első könyve ebbe a világba varázsol bennünket, hogy aztán még tizenkét köteten keresztül éljünk az írói fantáziával káprázatosan föltámasztott középkori Franciaországban. Merle nagy sikerű regényciklusának új - javított - kiadása felejthetetlen élmény lehet a történelem iránt érdeklődő minden olvasónak.

Dr. Tornyai János - Fáklya ​az Isten kezében
Részlet ​a könyvből: "A városháza előtti nagy tér nem mindennapi színezettel kettős, nagy terhet hordott magán. A teret körülácsorgó, nagy platánok levelei a száraz, nehéz levegőben aléltan csüngtek alá. Nem mozdult a levegő semmit. A város felett alacsonyan elterpeszkedő fellegtömeggel együtt talán még a lassan közeledő alkonyat is megállt, hogy élesebben láthassa az emberélet tragédiamozaikjait. A tér közepén méltóságosabb szobor is most mintha görcsösebben markolta volna élettelen kardját és a bronzszemöldökök mintha sötétebb árnyékba rejtették volna a mozdulatlanságban is most talán élesebben szúró, vak szemeket."

J%c3%b6jj__%c3%a9s_k%c3%b6vess_engem
Jöjj, ​és kövess engem! Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Jöjj, ​és kövess engem!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Richard A. Bennett - Isten ​keresése
A ​20. század elején sokan nagyon optimistán ítélték meg a világ jövőjét. Azt hitték, hogy az iparosodás következtében a béke és a jólét korszaka köszönt ránk. Sokan úgy gondolták, hogy ha a szociális reformok éreztetik majd hatásukat, az új kor áldásai minden országban láthatóvá válnak, még ott is, ahol a reménytelenség, a betegség és az irtózatos szegénység jelenleg leírhatatlan szenvedést okoz. 1914-ben azonban a harangok egész Európában egy egyre borzalmasabb kor nyitányát hirdették meg. Ma a 21. század elején az emberek mintha már nem beszélnének rózsás jövőről, a 20. században elért hihetetlen tudományos felfedezések ellenére sem, amelyeknek tanúi lehetünk. Milliók figyelik azonban aggódva a világ atomfegyver-készletének megsemmisítő hatalmát. A kül- és belpolitikai problémák összetettsége sok gondolkodó megfigyelőben azt a következtetést érlelte meg, hogy az emberiség történetének legkritikusabb és elképzelhető legveszélyesebb éveit éljük. S még ma is vannak, akik Istent keresik - ez a könyv ezeknek szól és kíván segítséget nyújtani.

Watchman Nee - Olyanok ​leszünk, mint Ő
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szente Pál - Jézus, ​a csillagok küldötte
A ​szerző könyvében kényes témához nyúlt, magához a Krisztus személye körüli rejtélyekhez. Mert valóban semmit sem tudunk Jézus életéről tizenkét éves korától felnőtté válásáig. Hol volt, mit csinált? Halála körül is rejtélyek sokaságával találkozik hívő és nem hívő egyaránt. A szerző fantasztikus magyarázatot keres és talál erekre a rejtélyekre és szinte a dokumentumregény hűségével kíséri végig választott főhőse sorsát földi és földön kívüli kalandjai során. Külön erénye ennek az izgalmas könyvnek, hogy sehol sem kerül ellentmondásba a már ismert tényekkel. Mindvégig érdekesen megírt, pergő stílusú regényt serdülőnek és felnőttnek egyaránt ajánlhatjuk és elégedetten fogja forgatni lapjait hívő és nem hívő egyaránt. A kötetet Temesvári Ferenc kitűnő grafikái illusztrálják.

Anatole France - A ​fehér kövön
Három ​nagy kultúra találkozik ebben a könyvben. Az antik világ, a mai társadalom és a jövő utópiája. A ma legfinomabb írójának csodálatos szellemessége és tudása tekint itt vissza a görög-római időkbe, a kereszténység kezdőidejére, hogy rajtuk mérje egy elkövetkező társadalom lehetőségét és boldog berendezését. A legszellemesebb társadalmi utópia.

%c3%9at_a_boldogs%c3%a1g_fel%c3%a9
Út ​a boldogság felé Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Út ​a boldogság felé
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Farkas Eleonóra - Szívdobbanás
Egy ​elfelejtett csatornán, a szeretet csatornáján keresztül szólok újra kedves olvasóimhoz. Mivel minden versem egy szívdobbanásból ered, ismét szeretném betölteni Istentől kapott küldetésemet. Gondolataim mozgatórugójaként baráti, segítő kezet nyújtani egymásnak! ___ Én az összefogás titokzatos erejét szeretett családom által -- akiknek nagy részük időközben elhunyt --, zsenge koromtól kezdve élveztem, s élvezhetem ma is. Ez később kiterjedt szűkebb-tágabb környezetemre, akik enyéim példáját követve elfogadtak sérültségem ellenére, és egyenrangú emberként biztosították az élethez való jogot. ___ Ezt a pótolhatatlan örökséget én is szeretném továbbítani másoknak lelki síkon. Teszem ezt annak reményében, hogy az _Ifjak hitével, Hiányzik Valaki, Életmorzsák_ című köteteim nyomában, ez újabb kis verscsokor is sok bezárt szívet megérint és kinyit, az alábbi idézetet megfontolva: "Köröttem gondba burkolt hajnalok. Feszült magányban létem mit sem ér. Évek repülnek el, s csonttá fagyok, ha egy baráti kéz utol nem ér." _Farkas Eleonóra_

Jz
Jézus ​Krisztus megtalált! Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Jézus ​Krisztus megtalált!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_255912
Megtaláltam ​a Messiást Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Megtaláltam ​a Messiást
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Farkas Eleonóra - A ​lélek hídján
Még ​csak egy éve, hogy megjelent Farkas Eleonóra ötödik verseskötete, s máris itt a hatodik. 51 új vers, szinte minden hétre egy. Valójában ennél is több az év verstermése, hiszen ez "csak" válogatás. Szelídek ezek a versek, miként az angyal szava Máriához vagy Józsefhez. Pedig a bibliai angyali üzenet a Föld megváltásának gondolatát, sőt, emberként megszülető valóságát adta hírül Isten anyjának. József esetében pedig az emberi vélekedés, a földies gondolkodás béklyóit törte szét, megszüntetve félelmét, hogy bátran magához vegye jegyesét. Földi félelmeket oszlatnak Eleonóra versei is, tágítva a horizontot, de a szív szeretetét is. Bár nem kioktatóak, gyakorta sejlik fel bennük szerzőjük küldetéstudata. Isten harsonása akarva-akaratlan fújja harsonáját, nem törődve önmagával, csak mások javával. Titkokat mond ki, vagy ismétel, esetleg csak sejteti azokat. Akárhogyan szól is, tetten érhető küldetése. Ezért nehéz szólni róla. Mert az embert olykor túlságos érzés keríti be, veszi birtokába, s a túlságos érzés szótalan. Nem véletlen, hogy a kötet előszava is inkább őt idézi hosszasan. Magam is őt engedem szóhoz _Küldetés_ című versének négy sorával. Azért éppen ezzel, mert személyére vonatkoztatom, noha nem önmagáról írta: _Munkája segíti az egész Egyházat._ _Erődítményt hagy ott, ha rá máshol várnak._ _Kincsét széjjelszórja, nem tarthat meg semmit,_ _emlékét a szívek falára feljegyzik._ Tárnoki András

Gaston Courtois - A ​legszebb történet
Gaston ​Courtois e képeskönyve eredeti francia kiadásával éppúgy, mint tizenkét nyelven megjelent fordításaival igen nagy sikert ért el. A mű nagy értéke, hogy a legszebb történetet nemes egyszerűséggel, korszerűen mondja el a mai gyermekeknek. Könyvünk igen alkalmas olvasmány első szentáldozók számára.

Carlo Carretto - Kerestem ​és megtaláltam
Carlo ​Carrettót egy neves olasz író Kerestem és nem találtam című műve indította e könyv megírására. "Hogy lehet, hogy ilyen megtörténhet?" - kérdezi előszavában. "Ez ellentmond Jézus szavainak, akiben mélységesen hiszek.. Ki az az Isten, aki nem hagyja magát megtalálni? Bújócskát játszik? Az elől rejtőzik el, aki tisztelettel keresi?" Carretto lírai szépséggel írja meg vallomását Istenről, akihez számos út vezet: felfedezhetjük Őt a teremtett világ szépségében, a közösségben, amelyhez tartozunk, felfedi magát a véletlennek hitt eseményekben és megmutatkozik nekünk Egyházában. Abban az Egyházban, mely sokszor szigorú követelményeket állít tagjai elé, az Egyházban, melyet kívülről és belülről egyaránt sokan bírálnak, az Egyházban, melyhez mi is tartozunk, s a mely magának Krisztusnak titokzatos teste.

Covers_71935
Ó, ​örök Isten Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Ó, ​örök Isten
A ​már elfogyott Szeress engem, Istenem c. könyv folytatása ez a versantológia. Magyar költők vallásos verseit tartalmazza a válogatás, amely - szerény terjedelme ellenére - nemzeti líránk átfogó képét adja a kezdetektől egészen napjainkig. A tartalomhoz hasonlóan a könyv külső megjelenése is rendkívül exkluzív.

Müller Henrik - A ​Biblia: Isten igéje
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_191814
Evangéliumi ​életképek Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Evangéliumi ​életképek
Megindító ​történetek, bizonyságtételek, cikkek...

Adolf Wunderlich - Isten ​oltalmában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Frank Hammond - Démonok ​és a szabadulás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kenneth Copeland - A ​bővölködés törvényei
Kenneth ​Copeland a Biblia alapján azt állítja, hogy az Istenbe ve­tett élő hit lehozza a mennyei realitást a földre. E könyvében a szerző saját tapasztalatait írja le a szellemi, lelki és fizi­kai jó­létről, a "mennyei folyószámla" megnyitása után fo­lya­ma­to­san ára­dó áldásról. Az Igével megvilágítja az utat és azokat a szel­lemi tör­vény­szerűségeket, amelyek által - Isten céljainak szen­tel­ve ma­gun­kat - életünk minden területe sikeressé és bővöl­ködővé válhat. Kenneth Copeland 1937-ben született, és 25 éves korában szen­telte életét Istennek. Öt évvel később beiratkozott az Oral Roberts Egye­te­m­re Tulsában, majd társpilótaként kísérte a híres evangélistát az országszerte tartott evangélizációs kampányok repülőutain. Isten személyes elhívásának engedelmeskedve feleségével, Glo­riá­­val együtt a texasi Fort Worth-ben egy általuk alapított evangé­liu­mi szer­vezet talaján gyorsan fejlődő rádiós igehirdetésbe kezdett. Ez si­ke­res, nemzetközi hatósugarú tévéprédikátori szolgálattá bő­vült, mely­nek során emberek milliói nyertek Istentől kegyelmet, áldást, gyó­gyu­lást.

Böjte Csaba - A ​mindennapi kenyérnél is fontosabb a remény
Végtelen ​szomorú szívvel olvasom, hallom itt is, ott is, hogy lám-lám milyen rossz világban élünk! Fiatalok, nyugdíjas idősek, nagyon sokan, mindenféle rendű, rangú ember veszi a bátorságot, hogy ezt az egész világot, úgy ahogyan van, tudósokkal, művészekkel, államférfiakkal, egyházakkal mindenestől egy kalap alá véve summásan leszólják, mocskolják, ócsárolják. És döbbenten látom, hogy minderre szinte mindenki bólogat, hogy valóban ez az egész világ úgy, ahogyan van rossz, korrupt, mocskos, elvetni való! Az emberek szinte versenyeznek, hogy ki tud több rosszat mondani a másikról, a világunk minden egyes milliméteréről, jelenről, múltról, jövőről egyaránt! Feltúrják a pöcegödröket, évszázadok távlatából is elé bányásszák a legkisebb rosszat is, hogy azt az ünnepi asztalra téve mindenkinek elvegyék az étvágyát, a kedvét az élettől, az alkotó, becsületes munkától. Kedves testvéreim ez a sok siránkozás, leszólás, mocskolódás a gonosz lélek hangja! A mindent tagadó, Isten művét ócsárló Sátán adja a világot szidó ember szájába ezt a hangot, és sajnos ők gondolkodás nélkül fújják az éktelen hamis szöveget! A gonosznak nem volt jó a kezdet kezdetétől semmi, nem volt jó az Éden, nem volt elég jó a virágvasárnapon Jeruzsálembe bevonuló Jézus Krisztus. Neki soha semmi nem is lesz elég jó Isten szép ajándékaiból, mert ő a lázadó, az ócsárló, a mindig és mindent tagadó. Az ördög, sajnos munkáját oly eredményesen végzi, hogy nagyon sokan világvégi hangulatban tengetik életüket, önként vállalt semmittevésben várják az összeomlást, a tétlen elégedetlenkedésben, meddő siránkozásban való megsemmisülést, egyszóval a teremtő Isten kudarcát. Én hiszek ebben a csodálatos világban!

René Laurentin - Csodák ​El Pasóban?
Mexikó ​és Észak-Amerika határvárosában, El Pasóban elképesztő dolgok történnek! Rákos betegek meggyógyulnak, gyakori az élelemszaporodás, bűnözők megtérnek, idegbetegek újra egészségesek lesznek... igaz ez? René Laurentin atya, aki világhírű szakértője a csodás eseményeknek, vállalta a fáradságot, hogy Franciaországból odautazzon és személyesen meggyőződjön arról, mi történik El Pasóban! Személyes tapasztalatait írta le könyvében.

Jim Sanders - Imádságok ​a Biblia alapján II.
Azt ​olvassuk a Zsoltárok könyvében, hogy Isten angyalai az Ige elhangzására figyelmeznek, és véghezviszik annak parancsait. Az imakönyv első és második kötetében található imádságok minden egyes sora Isten Igéjén alapul. És tudhatjuk, hogy Istennek gondja van az Ő Igéjére, hogy mindig megcselekedje azt, amire az Úr elküldte. Ha rendszeresen, hittel használjuk ezeket az imákat, Istennek olyan áldásai zúdulnak ránk, amelyekről korábban nem is álmodtunk. Ha figyelmesen, kitartóan forgatod ajkaidon ezeket a megvallásokat egyrészt hit ébred a szívedben „hiszen a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által (Róma 10,17)", másrészt olyan szavak jönnek ki a szádon, amelyek áldást hoznak a szeretteid, a környezeted és a saját életedre nézve is. Csak abban az esetben nem láthatod meg az eredményt, ha idő előtt feladod. Olyan imákat találhatsz benne, mint például: újjászületés; Szent Szellem [Szentlélek] keresztség; ima az anyagiakért; az Úr perli meg ügyemet; Isten gyermeke vagyok; ima a családomért; Isten Igéje élő és ható; kedveltjévé választott az Úr? Tehát bátran vedd a szádra az Igét, és szóld Isten győztes szavait életed minden egyes területe fölött!

Schimert Gusztáv - Jézus ​Krisztus megmagyarázhatatlan személye
Az ​Úr Jézus Krisztus személye nem emberi elme kitalálása. Az Ő személyisége kitalálhatatlan. Isten Fia emberré lett, közel jött hozzánk, hogy megváltson bennünket, és Isten fiaivá fogadhasson. Csodálatos, titokzatos, drága kegyelem! Bár minden szívből előtörne a felismerés: Én Uram és én Istenem!

Covers_210557
Fordulj ​Jézus felé! Ismeretlen szerző
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Fordulj ​Jézus felé!
Szívből ​ajánljuk az Újszövetség könyveit fiataloknak, idősebbeknek, de akár a gyermekeknek is, mert a Biblia minden olvasmány felett áll. Lapjain megelevenednek Jézus Krisztus születésének, gyermekkorának és tanító tevékenységének eseményei: pontosan úgy következtek be ezek, ahogyan egykor a próféták megírták. Miközben az Úr Jézusról szóló eseményeket olvassuk, elénk tárul Galilea: a Genezáret-tó, ahogyan a víz ringatja a halászok bárkáit; a napsütötte mediterrán város: Kapernaum. Megtudjuk, hogy Jézus itt tartózkodott a legtöbbet. Itt szívesen hallgatták és szerették is. Itt tette a legtöbb csodáját, itt hangzottak el legszebb beszédei. Azt is megismerjük, hogyan viszonyultak hozzá az emberek: gazdagok, bölcsek, tanítók, vagy éppen a bűneik miatt megvetettek. Megismerjük, mennyire szerette a gyerekeket. A Golgotán történt eseményeket követően az Újszövetség végigkalauzol minket a tanítványok életén. Megtudjuk, hogyan terjedt el az evangélium az egész ismert világon. Mivel foglalkoztak az ősi keresztény gyülekezetek? Olyanok vagyunk mi, mai keresztények, mint ők voltak? Mi mindenen mentek át a Jézus mennybemenetelétől eltelt majdnem kétezer év óta? Mi vár még a keresztényekre a jelenben és a jövőben? Mindezekre megtaláljuk a választ a szent könyv lapjain. Forgassuk szorgalmasan, és abban a tapasztalatban lesz részünk, hogy Isten gazdagítja a lelkünket és értelmünket. Akik ezt naponta megteszik, észrevették, hogy a menny légköre veszi körül őket. Kívánjuk ezt minden kedves olvasónknak! Egerváriné Kökényes Zsuzsa

Szent-Gály Kata - Felszáll ​a köd
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szereteben
Szeretetben ​-- boldogan Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Szeretetben ​-- boldogan
A ​család – rajta keresztül a nemzet – erkölcsi javát szolgáló, tartalmas és tartós életszövetségre próbálja felkészíteni olvasóját a könyv, amely három fő részre és a függelékre tagolódik. „Kedves Fiatalok” megszólítással közvetlen hangú előszó olvasható, és ugyanolyan hangvételű bevezetővel kezdődik a második és harmadik rész is. Az első rész – Keresztény vagyok – hittani alapismereteket elevenít fel a katekizáló módszerhez hasonlóan úgy, hogy a kérdést egy-két mondatos válasz vagy utalás, majd a részletesebb kifejtés követi. A szerzők többek között létünk nagy kérdéseivel (Miért élünk? Van-e Isten?), Jézus Krisztus isteni és emberi mivoltával, az egyházzal, az isteni kegyelmet közvetítő jelekkel kapcsolatban keresik és adják meg a választ, sokszor merítve a „könyvek könyvéből”, a Szentírásból. A kereső ember vívódásait költőktől vett rövid idézetek érzékeltetik (pl. Babits, Ady, József A., Illyés). A második rész – Keresztény házasságot kötök – feldolgozási módja hasonló az előzőhöz. Az egyes alcímek (Hitvesi szeretet, Egymásért élünk, Milyen házastársat válasszak? stb.) sok, érdeklődésre számot tartó kérdést vetnek fel. Mégis úgy tűnik, hogy a gyakori kérdésfeltevések – bár legtöbbször a lényegre irányítják a figyelmet – szétaprózzák a mondanivalót. Bizonyos mértékű összevonás talán egységesebb benyomást eredményezett volna. Viszont szépen hatja át a fejezetet a szeretetről szóló tanítás, amely igazi távlatot ad a házasságnak, s a könyv szavaival a következőképpen foglalható össze: „Az életre szóló szeretet nem lehet mástól, csak Istentől. Ő maga a végtelen Szeretet. Igazán szeretni annyi, mint adni. Minden jótettben, amit embertársainknak nyújtunk, saját emberi létünkből ajándékozunk valamit. Ez boldogít bennünket. A szentségi házasság a szeretetben való tökéletes önátadást jelenti.” A „Keresztény családi életet élek” című harmadik rész abban nyújt eligazítást, hogy az Istentől való szeretet jegyében hogyan kell munkálkodniuk a házastársaknak egymás és a családtagok boldogságáért. „Mindennap áldozatot kell hoznod otthonod boldogságáért”: közös munkával, imádsággal, szeretetgyakorlással, gyermekneveléssel, az ünnepnapok megszentelésével. A helyes kapcsolatokat „kifelé” is – szülők, nagyszülők, munkatársak, barátok, barátnők – ápolni kell, mert ők kölcsönhatásban állnak a családdal. Ugyanakkor a családi élet veszélyektől sem mentes. A könyv leszögezi: minden felmerülő probléma (véleménykülönbség, testi és lelki betegség stb.) emberi jóakarattal, lelkierővel, Istenbe vetett hittel és bizalommal megoldható. A függeléket jórészt biológus-pszichológus szakemberek műveiből vett szószerinti idézetek alkotják (A legbizalmasabb kapcsolat, A fogamzásgátlás módszerei). A jelen munka valláserkölcsös alapon a lelki felkészítésre helyezi a fő súlyt; az elengedhetetlenül szükséges anatómiai ismeretek közlését, illetve a részletesebb felvilágosítást a függelékben megjelölt forrásokra bízza. Hasznosak a szemléltető jellegű ún. tanmesék és az életből vett történetek, de néhol kissé mesterkéltnek tűnnek (pl. az áteredő bűnnél a földbirtokos esete). Néhány sajtóhiba – főleg fejezetcímben, 59. o. – elkerülhető lett volna. Említésre méltó, ami a könyvből kimaradt: a fedőlapon Michelangelo, Ádám teremtése c. freskójának részlete látható. A Szent István Társulat e vállalkozása nagyban segíti a döntő lépés előtt álló, vallásos fiatalt olyan életszemlélet kialakításában, hogy boldogságát már itt a földön megtalálhassa.

Isobel Kuhn - Akik ​engem keresnek
Mi ​vonzott engem Miller Isobelhez? Természetes kedvessége vagy ír humora? Ragyogó főiskolai képzettsége vagy szikrázó temperamentuma? Mindezek és még valami. Vonzott, mert korán megtanulta a szenvedések vállalását. "A szögek helyei" - ezt választotta a Moody Bibliaiskolában búcsúszolgálata témájának, és ez nem volt véletlen. Ebben rejlett életének titka. Korán elhatározta, hogy készségesen követi az Urat, aki "megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet." Életében mindig újabb alkalmak szövődtek, melyek kitartásra és állhatatosságra késztették. Minden alkalom egy-egy új lépést jelentett a szenvedéshez vezető úton. Elhívás a nagy feladatra - fáradságot jelentett. Előkészítés az ismeretlen területekre - kitartást követelt. És amikor Kínába, az ország belsejébe készült, ez magányosságot jelentett. S végül egy gyógyíthatatlan betegségben szenvedett. Isobel szembenézett a követelményekkel, mivel a kereszt útján indult el. Egész élete a másokért való szolgálatból állt. Legnagyobb boldogsága volt, ha odaadhatta magát az elesettekért, a tudatlanokért és a szegényekért, amilyenek a Lizu-törzsbeliek voltak, akik között éveken át munkálkodott Délnyugat-Kínában. Készségesen megfizette az árat, hogy Urának a harcvonalban szolgáljon, sohasem tartotta méltóságán alulinak, hogy a legalsó társadalmi osztályok tagjai közt munkálkodjon. Akkor volt a legboldogabb, amikor átélhette Pál apostol szavait. "Azért a halál mibennünk munkálkodik, az élet pedig tibennetek" (2. Kor. 4,12), vagy láthatta a zsoltáríró szavainak beteljesülését: "Aki felemeli az alacsonyt a porból és a szűkölködőt kivonssza a sárból, hogy odaültesse a főemberek közé" (Zsolt. 113, 7-8). Amikor egyszer szolgálatunkról beszélgettünk és azt kérdeztem, vajon mindig a szegények és tudatlanok között kell annak történnie, nyugodt határozottsággal - melyben egy kis dorgálás is volt - válaszolta: "Igen drágám, miért ne?" Ez volt az ő tulajdonképpeni élete. Megtanulta a szenvedés művészetét és ez maradt egész életében bizonyságtételének tartalma. E könyv olvasói megismerhetik, hogyan alapozódott meg egy ilyen élet. John B. Kuhn

Tavaszy Sándor - Gyertyaláng
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók