Ajax-loader

'tanulás' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Haziallatok_9786155237331
Állatábécé Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Állatábécé
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Barnabás - Játékos ​térmértan
A ​matematika leglátványosabb része a térmértan. Segítségével a különböző térbeli alakzatok képei pontosan megrajzolhatók. Az elkészült rajzokat nézve pedig az lesz az érzésünk, mintha magukat az eredeti térformákat látnánk magunk előtt. Ugye, milyen izgalmas? A könyv kétféle módszert ajánl a rajzok elkészítéséhez: Az egyikhez ollóra és ragasztóra, a másikhoz háromszögvonalzókra lesz szükségünk. Az ollóval és ragasztóval végezhető gyakorlatokat úgy alakítottuk ki, hogy a füzet bal oldalán azt láthatjuk, hogy a jobb oldal gyakorlatait hogyan lehet elvégezni. A háromszögvonalzókat igénylő rajzszerkesztő gyakorlatokat a Mintaív feladatlapjaira szerkeszthetjük meg és rajzolhatjuk készre. Jó szórakozást kíván a szerző!

Révész Szilvia - Életrevaló ​- Bibliaismeret 5. - Tanári kézikönyv
HA-1059 Az _Életrevaló_ ​tankönyvcsalád célja, hogy a gyermekek sokféle élményen, nagy beszélgetéseken, alkotó tevékenységeken és játékokon keresztül ismerjék meg a Bibliának évezredes igazságait. - Tanulói munkatankönyvhöz kapcsolódó 36 foglalkozás - Hittanra, vasárnapi iskolába vagy más gyermekfoglalkozásra – ötödik osztályosoknak - Részletesen kidolgozott óravázlatok, tanmenet és módszertani útmutató - Középpontban a bibliai történetek és igazságaik - Változatos munkaformák, módszerek, művészeti eszközök - Élményszerű, tapasztalati tanulás

Dömők Szilvia - Hören
A ​kiadványt ajánljuk mindazoknak, akik a német nyelv elsajátítása során nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy a hallott szöveget, vagyis az élő beszédet minél előbb és minél jobban megértsék. Erre egy biztos módszer van: a sok gyakorlás. A kötet 12-12 alap- és középfokú szintű szöveget, illetve hanganyagot és változatos feladatokat nyújt gyakorlásra, valamint 4-4 olyan feladatot tartalmaz, amelyek jellemzően a nyelvvizsgákon fordulnak elő. Önálló tanulásra és csoportban való feldolgozásra egyaránt ajánljuk.

Becze Éva - Társalgás, ​szituációk, képleírások és hallás utáni szövegértés németül
A ​régóta nagy népszerűségnek örvendő német Társalgás, szituációk, képleírások című könyv teljesen új és bővített változata hatékony és eredményes felkészülést biztosít az alap- és középfokú nyelvvizsgák (BME, ECL, EURO, Goethe-Zertifikat, ORIGÓ, ÖSD, PANNON, TÁRSALKODÓ, TELC stb.), valamint a középszintű érettségi szóbeli részére. A könyv tartalma és újdonságai: o valamennyi feladathoz teljesen kidolgozott megoldás; o szó- és kifejezés-gyűjtemény feladatonként, hogy ne kelljen a szótárban keresgélni; o a különböző vizsgaszinthez tartozó feladatok világos jelölése és elkülönítése (A = B1 ül. alapfok, K = B2 ill. középfok); o nagy számú, korunk szükségleteihez igazodó társalgási és szituációs feladat; o minden kidolgozott szituációs mintafeladat mellé egy további feladat önálló megoldásra; o új részfejezet a képleírások alapvető szókincsének elsajátítására; o képleírás-feladatok gondolatébresztő és szemléletes képekkel; o a vizsgák gyakorlatát követő hallás utáni szövegértés tesztek; o hanganyag CD-mellékleten(mp3-asformátumban) a társalgási, szituációs és hallás utáni szövegértés feladatok szövegeivel, anyanyelvi beszélők tolmácsolásában.

Lucas Riera - Agytorna ​4.
Miért ​kellene lemondanunk a mentális frissességről? Az évek múlnak, de ha odafigyelünk rá, és gyakorlatoztatjuk a mentális képességeinket, megőrizhetjük a szellemi frissességünket. Ebben a könyvben újabb 150 olyan gyakorlatot gyűjtöttünk össze, amelyek segítenek az eddigi kötetekben is szereplő hat nagy terület: az emlékezet, a figyelem, a fejszámolás, a gondolkodás, a nyelvi és szövegértési képességek és a pszichomotorikus képességek fejlesztésében. Már napi néhány feladat elvégzése is érezhető fejlődést hozhat. Agytornára fel!

Kész Zoltán - Nagy Gizella - Ormándlaky Anett - Let's ​Discuss It! Pro
A ​könyv alapos és élményszerű bevezetést nyújt az angol nyelvű vita és érvelés gyakorlatába, érdekfeszítő témák sokoldalú feldolgozásával megtanít véleményünk hatásos kifejtésére és ütköztetésére angol nyelven. A Let's Discuss It! PRO elsősorban a felsőfokú nyelvvizsgára, a gazdasági szaknyelvi vizsgára és az üzleti életben folytatott angol nyelvű eszmecserére készít fel, de haszonnal forgathatja mindenki, aki alaposan meg akar ismerkedni a mai, beszélt angol nyelvvel és érveléstechnikával. A kiadvány egyaránt jól használható vizsgafelkészítő könyvként, valamint iskolai vagy nyelviskolai kurzuskönyvként, kiegészítő tankönyvként is. Vizsgaorientált témakörei révén sikerrel alkalmazható az általános és gazdasági nyelvvizsgák társalgási és szituációs részére történő felkészülésben. A könyv jellemzői: - az államilag elismert nyelvvizsgák témaköreihez kapcsolódó, érdekes és gondolatébresztő témák a gazdaság és a közélet világából; - az adott téma megvitatásához, a különböző vélemények melletti és elleni ("pro-kontra") érveléshez szükséges kifejezések bemutatása és gyakoroltatása; - hatékony szókincsbővítés az egyes témakörökhöz kapcsolódó, gondosan megválogatott szóanyag segítségével; - sikerélményt nyújtó szituációs gyakorlatok és mintapárbeszédek - páros ill. csoportos nyelvtanuláshoz is; - a különböző beszédszándékok jellemző kifejezéseinek gyakoroltatása, amely még a nehezen megszólaló tanulókat is véleményük kifejtésére ösztönzi; - rugalmasan, egyéni sorrendben tanulható fejezetek; - egyedülálló, több száz beszédszándékot tematikusan csoportosító kifejezésgyujtemény, amelyből minden nyelvtanuló szabadon válogathat érdeklődésének és tudásszintjének megfelelően.

Douglas Hunt - The ​Dolphin Reader
When ​this flagship thematic reader first appeared in the 1980s, instructors appreciated its rigorous approach and challenging essays. This revision harks back to the classic Dolphin Reader, with its timeless selections, lengthier readings, and streamlined apparatus. Compiled by a longtime freshman composition coordinator and current director of a writing-across-the-curriculum program, The Dolphin Reader is designed to engage students and provide instructors with flexibility and variety. The 87 carefully selected readings are arranged in thematic units that prepare students to face some of the central questions in a wide range of academic disciplines

Kollekciók