Ajax-loader

'szocializáció' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Img_0007
elérhető
21

Robert Merle - Madrapur
„Elkésett ​utas már nem is reméli, hogy útra kelhet. Kihalt repülőtér - éppúgy lehetne irdatlan vidámpark vagy melegház is. Sztrájk? Sehol senki: se légiszemélyzet, se utasok. Aztán a semmiből mégis egy bájosan személytelen stewardess. A formaságokat mellőzve, ugyanakkor ellentmondást nem tűrően kalauzol a fedélzetre. Türelmetlen utastársak: mindkét nembeliek, nációk tarkasága tart a rejtelmes Madrapur felé. Miféle új ígéret földje? A hétköznapi szituáció egyre nyomasztóbb. Aztán mintha kibújna a szög a zsákból: terroristák fognak fegyvert a többi utasra. Kiderül, hogy a pilótafülke üres, a távolból, ismeretlen központból vezérlik a gépet, amely időnként kietlen, fagyos tájakon landol: ilyenkor mindig kiszáll néhány utas. Önszántából vajon? A majomszerű alsó arctáját restellő, a felsőbbik emberszabására bezzeg rátarti utas úgy írja le percről percre a kalandos röpülést, ahogyan megéli: élénken észleli környezetét és a történéseket, de megfejteni őket képtelen... Robert Merle hosszú pályáján kivívta a magyar olvasók szeretetét. Ez az 1981-ben kelt regénye már nem sci-fi ízű, baljós előérzetei sajnos igazolódtak: világterrorizmus, klímaváltozás... Találó jellemzései, szellemessége annál nagyobb hálára köteleznek.”

Janikovszky Éva - Már ​óvodás vagyok
"Amikor ​Dani először ment óvodába, nagyon örült annak, hogy már óvodába mehet, csak még annak nem tudott eléggé örülni, hogy ott is kell maradni." Mert így van ez, hogy az ember örül is meg nem is. Akkor is így van, ha az ember történetesen még kicsi. Hiszen nagyszerű dolog az - rang és tisztesség! -, hogy valaki már óvodás! Viszont mégiscsak: nincs ott Anyu, csak az óvó néni, idegen a hely, idegenek a gyerekek, és nem lehet hazaszaladni. Hát így kezdődik. De szerencsére felülkerekedik a kiscsoportosban is az "óvodásöntudat" - és ezzel elkezdődik az óvodai élet, a maga mindennapi kis történéseivel, örömeivel és szorongásaival. Janikovszky Éva vidám, okos, nagy gyermekismeretre valló könyvét - amely számos külföldi kiadást is megért - Réber László derűs, színes illusztrációi egészítik ki.

Sylvia Löhken - A ​csend ereje
Türelmesen ​meghallgat másokat, előbb gondolkodik, csak utána beszél. Egy találkozókkal teli nap után szívesen van egyedül. Jobban szereti, ha kevés, de igazán jó barát veszi körül. Ezek a visszahúzódó vagy introvertált emberek legfőbb jellemzői. Ebből a könyvből most megtudatja, hogyan érvényesítheti visszahúzódó emberként erősségeit a szakmai- és magánéletben, például jó koncentrációs képességét, analitikus gondolkodását vagy függetlenségét. A jól bevált stratégiák segítik, hogy a kapcsolataiban, tárgyalások vagy viták alkalmával jól szerepeljen és legyőzze az akadályokat. Megtudhatja, hogy befelé forduló ember létére hogyan válhat sikeres vezetővé a saját személyes stílusával, és hogyan dolgozzon hatékonyan együtt extrovertált munkatársaival. A szerző a legfrissebb pszichológiai kutatások alapján, sok gyakorlati példával szemlélteti, mi a különbség az introvertált és extrovertált emberek között. Segít áttekinteni a családi és baráti körben zajló beszélgetéseket is az introvertált ember szemszögéből. Számtalan tanáccsal szolgál, hogyan éljen partnerével vagy egyedül, és hogyan bánjon az introvertált és extrovertált gyermekekkel. Dr. Sylvia Löhken PhD fokozatú nyelvész és kommunikációs szakértő, emellett okleveles coach. Oktatói és kutatói tevékenységét követően tíz évig volt a DAAD (Német Akadémiai Csereszolgálat) vezető beosztású munkatársa Németországban és Japánban. 2003 óta az introvertált személyiségtípusú emberek tanácsadója

Janikovszky Éva - Már ​iskolás vagyok
Micsoda ​boldogság és dicsőség az első iskolatáska! Dani is büszke örömmel indul iskolába, ahol a lelkesedése lohad ugyan, de érdeklődése nőttön-nő. A felnőttek kérdésére, hogy jó-e iskolába járni, Dani nem tud válaszolni. Van amikor jó, s van, amikor rossz. Janikovszky Éva játékosan megírt könyvét Réber László elragadó, színes illusztrációival kisiskolásoknak és szüleiknek ajánljuk.

Buda Béla - A ​személyiségfejlődés és a nevelés szociálpszichológiája
Buda ​Béla a gyakorló pedagógusok pszichológiai továbbképzéséhez kívánt hozzájárulni e könyvével, amely eredetileg a Köznevelés hasábjain napvilágot látott, nagy érdeklődést keltő cikksorozaténak átdolgozásából született. A szerző meggyőződése szerint számos olyan feladatot, amelyet korábban sajátosan pszichológusi, netán orvosi teendőnek véltek, maguk a pedagógusok is el tudnak látni, sőt: ők tudnak ellátni a legeredményesebben. A gyerekek fejlődését ugyanis alapvetően az a szociálpszichológiai mező, az a kommunikatív (és metakommunikatív) kapcsolatrendszer határozza meg, amelynek keretei között mindennapi életüket élik. Ez érvényes mind az egészséges, mind a kóros személyiségfejlődés esetében. E hatásrendszer befolyásolásában kiemelt szerepük van a nevelőknek, és - akár felismerik, akár nem - eljárásaiknak pszichoterápiás értéke, illetve preventív szerepe van a személyiségzavarok terén.

Bagdy Emőke - A ​személyiség titkai
Ez ​a könyv az ,,emberré nevelés" társas meghatározottságú folyamatával, a gyermekkori szocializáció családon belül zajló legfontosabb történéseivel, eredményeivel és következményeivel foglalkozik. Az emberformálás társas folyamatában nyomon kísérjük azokat a jelentősebb időszakokat, amelyekben a gyermek útravalót gyűjt a felnőtti élethez, megtanul szeretni, örülni, ragaszkodni, együttérezni, beletanul az emberi viselkedés következményeibe, szabályaiba és kitörölhetetlenül bevési szüleim családja és személyes környezete által nyújtott viselkedési mintákat. Hosszú és nehéz út vezet mindnyájunkat a felnőtté válásig, ebben kezdettől fogva társakra van szükségünk. Létünk forrása, feltétele, szükséglete és katalizátora a társkapcsolat. Hatásai az emberi személyiség biológiai, pszichés és szociális szintjeinek kialakulásában, egységgé integrálódásában egyaránt meghatározók. Az idegrendszeri érést, a szervi működések zavartalan kifejlődését ugyanazok a specifikusan emberi környezetből származó, személyes érintkezésen alapuló ingerek serkentik, amelyek egyszersmind a lelki rendszer érését, a személyes én kialakulását a lelki apparátus felépülését szolgálják. Belső lelki rendszerünket külső, társas közvetítésű mintákból építjük fel, így benne mindaz, amely sajátosan emberi, társas meghatározottságú. A társ jelenléte, a vele való kapcsolat ingere és modellje a szociális tanulás folyamatának. A társkapcsolat működésre és működtetése során alapvető emberi élmények és képességek birtokosaivá válunk. Együttes cselekvésekben kap tartalmat, indítékot és örömöt a tevékenységünk, e folyamat tanít meg a munka igényére, képességére és pótolhatatlan örömére, miközben egyaránt csiszolja készségeinket, és gazdagít az együttes cselekvés társas élménytöbbletével. A könyv ismereti és szemléleti alapokat nyújtani a szülőknek és a nevelőknek egyaránt.

Szilágyi Vilmos - Pszichoszexuális ​fejlődés - párválasztási szocializáció
A ​könyv olyan témával foglalkozik, amelyhez ma is rengeteg előítélet, félreértés kapcsolódik, így a felvilágosító munkának különös jelentősége van. Dr. Szilágyi Vilmos pszichológus nevét szexuálpszichológiai témájú cikkei, tanulmányai, dr. Buda Bélával együtt írt Párválasztás című könyve alapján ismerhette meg a pedagógiai-pszichológiai szakirodalom olvasóinak tábora. Ezúttal új, hazánkban jóformán előzmény nélküli felmérés alapján készült kötettel jelentkezik a szerző. A könyv átfogó képet ad a pszichoszexuális fejlődés szakaszairól, az egyes korszakok legfőbb pszichológiai, pedagógiai problémáiról. Érdekesen szól a párválasztási elvárásokról, attitűdökről, lehetőségekről, a nemi kapcsolatok kialakulásáról és formáiról, a konfliktusokról és frusztrációkról. Dr. Szilágyi Vilmos pontosan, megbízható szakirodalmi tájékozottsággal és kellő új felmérés birtokában informál a "kényes kérdésekben". A könyvben közölt mellékletek révén betekinthetünk szerzői "műhelytitkaiba". A könyvet elsősorban azoknak ajánljuk, akik a serdülő ifjúság nevelésével foglalkoznak pedagógusként, népművelőként - vagy akár mint szülők.

Anton Szemjonovics Makarenko - Igor ​és társai
A ​világhírű regényről maga a világhírű pedagógus és író mondja el a legtalálóbb ismertetést: “Az Új ember kovácsában az a kérdés foglalkoztatott, hogyan ábrázoljam az embert a közösségben, hogyan ábrázoljam az ember harcát önmagával, a közösség harcát önmaga értékéért, saját arculatáért, hogyan mutassam be ezt a többé-kevésbé megfeszített küzdelmet. Az Igor és társaiban egészen más célokat követtem. Azt a nagyszerű közösséget akartam leírni, annak a közösségnek akartam ábrázolni belső mozgalmait, sorsát és környezetét, amelyben magam is dolgoztam.” Örömmel nyújtjuk át az immár klasszikussá vált mű legújabb kiadását fiatalabb és idősebb olvasóközönségünknek.

Hella S. Haasse - Urug
"Ami ​Urugot és engem illet, soha nem kételkedtem jogaink tökéletes egyenlőségében. Noha az inassal, a dadával és a kertésszel kapcsolatban nagyon is tudatában voltam valamiféle faji és rangbéli különbségnek - bár nem teljes meggyőződéssel -, Uruggal annyira összefonódott az életem, hogy semmiféle megkülönböztetést nem éreztem vele szemben. Annál inkább elképedtem, amikor felfedeztem, hogy Urug hozzám és szüleimhez fűződő viszonya gúnyt és rosszindulatot ébreszt a ház személyzetében. (...) Hogy Urug hogyan gondolkodott erről a helyzetről, homály fedte. Mindig ugyanúgy viselkedett, s a mi házunkban, csakúgy mint a melléképületben, egyforma fesztelenséggel járt-kelt. Nem is tudom, micsoda magányban teltek volna gyermekéveim, ha ő nincs velem." Hella S. Haasse holland írónő Kelet-Indiában született. Személyes élményekből fakadt kisregényét 1948 óta húsz alkalommal adták ki hazájában.

Joan DeClaire - John M. Gottman - Gyerekek ​érzelmi intelligenciája
Nem ​is olyan rég vagyunk tudatában, hogy intelligencia mellett mekkora jelentőséggel bír az érzelmi intelligencia. E képesség segítségével tudunk megfelelő szociális kapcsolatokat kialakítani, megfelelően eligazodni a világban, jobb teljesítményt nyújtani az élet különböző területein, sőt testben és lélekben egyaránt egészségesebb embernek lenni. Igen fontos tehát, hogy át tudjuk adni az érzelmi intelligencia képességét a gyerekeinknek. A neves pszichológus Gyerekek érzelmi intelligenciája című könyve lépésről lépésre mutatja be, hogyan, milyen technikák segítségével plántálhatjuk ezt a képességet az gyerekeinkbe. Gottman kitér arra is, hogyan alkalmazhatjuk az érzelmi intelligencia eszköztárát a házasságunkban, vagy az elvált házastársunkkal szemben, illetve hogy mennyire kiemelten fontos az apák szerepe ebben a folyamatban.

Koncz István - Kamaszkapaszkodó
Önbizalom, ​önmenedzselés, konfliktustűrő képesség. Hány meg hány felnőtt ember küszködik ezek hiányától, s iratkozik érett fejjel - sok-sok pénzért - olyan tanfolyamokra, amelyektől azt reméli, ha későn is, de segíthet azoknak a fiatalkorban meg nem szerzett képességeknek a pótlásában, amelyek napjaink mindenféle feszültségekkel teli viszonyai között nélkülözhetetlenek. Ez a kötet éppen eme képességek megszerzésében kíván segítséget nyújtani. Kiknek? Elsősorban azoknak a _tinédzsereknek_, akik már megtapasztalták szüleik kínjait, s maguk is - egyre okosodva-jobban érzékelik saját lehetőségeiket és azok korlátait. A szerző számtalan - e korosztálynak szervezett - kutatás, tréning, "edzőtábor", tanítás tapasztalatával a háta mögött állította össze a kötet anyagát, amely olyan alapvető tulajdonságok erősítését célozza meg, mint a magabiztosság, a becsvágy, az optimizmus, az önzetlenség, a megjelenés, a kapcsolatkészség, a beszédkészség stb. A feldolgozás módja elsősorban _tesztek, játékok,_ amelyek nemcsak a "megfejtést" tartalmazzák, hanem az egyes eredményekhez kapcsolódó, a Hogyan tovább?-szerű ajánlásokat is. Koncz István könyve elsősorban középiskolás diákoknak készült. De a benne foglaltak megismerése, feldolgozása során segítséget kaphat a pedagógus, a szülő is.

Kalapács János - A ​szociológiáról - alapfokon
A ​fiatal szerző egészen újszerű vállalkozása: érdeklődőket, fiatalokat beavatni a szociológia tudományába. Könnyed hangvételű, szellemes munkájában először a szociológia kialakulását, legjelesebb klasszikusait mutatja be, majd sorra veszi a legfontosabb rendezőelveket (társadalmi struktúra, mobilitás, csoport, szervezet, szerep, kommunikáció stb.), végül pedig bepillantást enged a kutatási technikákba (megfigyelés, kérdőív, interjú stb.). Kalapács János oldott hangú, szinte "baráti' kalauza a szociológia tudományához régi hiányt pótol. Közérthető könyve sokakat világosíthat fel a szociológia nem is oly rejtelmes műhelytitkairól. A szöveget tréfás illusztrációk kísérik.

Politikai_szocializacio
A ​politikai szocializáció Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - A ​politikai szocializáció
A ​társadalom minden új tagjának meg kell tanulnia saját politikai rendszerében élni, azaz meg kell ismernie azt a közösséget, amelyhez tartozik, és osztoznia kell az alapértékek ama részében, amelyek a tagokat összekötik egymással, feltéve, hogy legalább részben be akar illeszkedni a közösségbe. Ugyanakkor meg kell tanulnia a politikai rendszert is, vagyis azon normák, szabályok és hatalmi struktúrák összességét, amelyek megteremtik a politikai rendszer sajátos arculatát. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy mindezeket el kell fogadnia, hanem azt, hogy szocializációja során kialakít magában bizonyos hajlamokat, véleményeket és attitűdöket, amelyek később e normák, szabályok és struktúrák elfogadására vagy elutasítására vezetik, és amelyek arra fogják sarkallni, hogy eljátssza az aktív vagy a passzív állampolgár, a reformátor vagy a forradalmár, a demokratikus vagy a tekintélyelvű hatalom stb. szerepét (...) A politikai identitás és ezen keresztül az egész politikai rendszer tartóssága egyrészt az alapvető közösségi értékek teljes vagy részleges elfogadásától vagy elvetésétől függ, másrészt a normáktól és a játékszabályoktól, valamint azoktól a hajlandóságoktól, amelyek kialakulnak a gyerekben valamely ideológia elfogadására. (...) Nagyon tág értelemben azt mondhatnánk, hogy a szocializáció mindazokban az esetekben "politikai", amikor - változó mértékben - magyarázatot nyújt bizonyos attitűdök kialakítására, bizonyos magatartások keletkezésére, bizonyos politikai szerepek eljátszására való hajlamra. (...) A gyermekkori politikai szocializáció elsődleges minden máshoz képest, és ennélfogva kontextusként, terepként és keretként szolgál minden későbbi szocializáció számára. Az utoljára elsajátított információk, az utolsó tapasztalatok mélyrehatóan megváltoztathatják az első attitűdöket és véleményeket, de mielőtt elérnék céljukat, szembesülnek a régebbi érzelmekkel, a régebbi hitekkel, az előző információkkal. (...) Egy változás az alany személyes helyzetében, vagy a rendszer politikai kontextusában, módosíthatja az egyének magatartását anélkül, hogy annak az értékrendnek a teljes megsemmisülését is okozná, amely az előző magatartások mögött rejlik. (...) Nincs - nem is lehet - univerzális szocializációs modell, mert a szocializáció mindig az egyén történelmének és az egész társadalom történelmének a gyümölcse.

Galambos Katalin - A ​fejlődéslélektan és a szocializáció alapjai
Könyvünkben ​a gyermeki Én, ill. az emberi személyiség kialakulásának folyamatát vizsgáljuk meg a biológiai érés és fejlődés, valamint a külső, környezeti (szocializációs) hatások tükrében. A személyiség fejlődése során a gyermek egyes pszichikus folyamatai és tulajdonságai egy-egy életkorban erőteljes változást mutatnak. Ugyanez az élet első pillanataitól induló szocializációs folyamatokra is igaz. A fejlődéslélektan és szocializáció alapjai c. tankönyv hat fejezetből áll. Az első négy fejezetben a legjellemzőbb pszichikus működések és tulajdonságok fejlődése kerül feldolgozásra. Az ötödik fejezet az életkori szakaszoknak megfelelően rendszerezi az előző négy fejezet anyagát, de emellett új ismereteket is tartalmaz, illetve más összefüggésekbe helyezi az addig tanultakat. Az utolsó fejezetben a személyiségfejlődés szocializációs hatásaival ismerkedhetünk meg, amelynek területei elengedhetetlenek az egészséges fejlődés kialakulásához.

Bagdy Emőke - Családi ​szocializáció és személyiségzavarok
Ez ​a könyv az emberré nevelés társas meghatározottságú folyamatával, a gyermekkori szocializáció családon belül zajló legfontosabb történéseivel, eredményeivel és következményeivel foglalkozik.Az emberformálás társas folyamatában nyomon kíséri azokat a legjelentosebb idoszakokat, amelyekben a gyermek útravalót gyujt a felnott élethez, megtanul szeretni, örülni, ragaszkodni, együttérezni, beletanul az emberi viselkedés követelményeibe, szabályaiba, és kitörölhetetlenül bevési a szülei, családja és személyeskörnyezete által nyújtott viselkedési mintákat.

Salomé Widmer - Dehogy ​akarok én verekedni!
A ​gyerekek és szülők játékos ötletek, mesék, képzeletbeli utazások és szerepjátékok segítségével megtanulják, hogyan leljenek örömöt az együttlétben, hogyan lehet a konfliktusokat kreatívan, békésen feloldani, és hogy a konfliktusok néha igenis szükségesek.

Somlai Péter - Szocializáció
A ​szocializáció elmélete a - szociológia és a társadalom-lélektan közös kutatási területe - viszonylag új tudományág. Tárgya a társadalmasodás, a gyermeki fejlődés legfontosabb aspektusa; egyfelől a kulturális átörökítés jelenségkörét, a tanulást, a szimbolikus mintázatok és kollektív jelentésrendszerek áthagyományozásának folyamatait, másfelől a szerepek és intézmények, illetve a szociális integráció fogalomkörét öleli fel. A szocializáció elmélete a - szociológia és a társadalom-lélektan közös kutatási területe - viszonylag új tudományág. Tárgya a társadalmasodás, a gyermeki fejlődés legfontosabb aspektusa; egyfelől a kulturális átörökítés jelenségkörét, a tanulást, a szimbolikus mintázatok és kollektív jelentésrendszerek áthagyományozásának folyamatait, másfelől a szerepek és intézmények, illetve a szociális integráció fogalomkörét öleli fel. Ezáltal az egyéni viselkedés társadalmi szabályozásának "lágyabb", "kognitívabb" összefüggéseit világítja meg. A kötet szerzője, Somlai Péter, az ELTE Szociológiai Intézetének egyetemi tanára, a magyar társadalomtudomány nemzetközileg is megbecsült képviselője, aki könyvek és tanulmányok sorával járult hozzá szociológiai ismereteink bővítéséhez. Merít a pszichológia és a szociálpszichológia, valamint a kulturális és szimbolikus antropológia eredményeiből, illetve használja ezek szempontjait. Ez a körülmény megkönnyíti gondolatainak visszacsatolását a társadalomtudományok gondolatrendszerébe. E hiánypótló munkát nagy haszonnal forgathatják mindazok, akik a társadalomtudomány gyakorlati területei iránt érdeklődnek vagy e területeken tevékenykednek (pszichológusok, szociológusok, pedagógusok, szociális munkások, gondozók stb.), de helye van a felsőoktatási intézményeknek a "világnézeti tárgyakat" felváltó "értelmiségi modul" kötelezően választható tárgyai között is.

Martin Schuster - Hogyan ​győzzük le kreatívan félénkségünket?
A ​félénk emberek különböző társas helyzetekben gyakran kellemetlenül és bizonytalanul érzik magukat, kipirulnak, dadogni kezdenek, s nem szívesen fordulnak másokhoz. Aligha nevezhetők irigylésre méltónak azok, akiket ilyen alkattal sújtott a sors - kiváltképp nem egy olyan társadalomban, amelyet alapvetően a kíméletlen versenyszellem és a teljesítménykényszer határoz meg. A Magyarországon is jól ismert kölni professzor könyve mégis szembeszáll ezzel a felfogással és kimutatja: a félénkség alkati sajátosságok mellett jó részben tanult viselkedésformákra is épül, ezért az önbizalom megszerzése, a környezetünkben élő emberekkel szembeni magabiztos fellépés a mindennapi életben és a szakmai érvényesülésben egyaránt tanulható.

Lundy Bancroft - Mi ​jár a bántalmazó fejében?
Lundy ​Bancroft évtizedek óta vezet csoportokat bántalmazó férfiaknak. Tapasztalatait ebben a kötetben foglalja össze, melynek célja, hogy segítsen az áldozatoknak felismerni a bántalmazás korai jeleit, különböző technikáit és gyökereit. Olyan alapvető kérdésekre ad választ, mint hogyan gondolkodik a bántalmazó, hogyan manipulálja és félemlíti meg áldozatát és környezetét, lehet-e jó szülő, és meg tud-e változni. A szerző közérthető és olvasmányos stílusban beszél a párkapcsolati erőszak természetrajzáról, tudását a bántalmazottak szolgálatába állítva, bár a könyv nemcsak nekik szól, hanem minden segíteni akaró családtagnak, barátnak és szakmabelinek. A Lehet-e jó apa a bántalmazó? után ez Lundy Bancroft második magyarul megjelenő könyve.

Hella S. Haasse - Forever ​a Stranger and Other Stories
Hella ​S. Haasse, one of Holland's most popular contemporary authors, was born in the Dutch East Indies in 1918. The influence of her early years in this region, where she left behind unforgettable memories, is clearly reflected in her writing. The stories in this collection, translated into English for the first time, contain outstanding descriptions of the Indonesian landscape and evoke remarkable images of a fascinating country and its people. 'Forever a Stranger', from which this collection takes its name, is of special significance to Mrs Haasse. Ostensibly a story about a Dutch boy and his Indonesian friend whose childhood bond was increasingly undermined by race and class differences and ultimately destroyed by the Indonesian revolution, at a more fundamental level represents Mrs Haasse's attempt to come to terms with the realization that she had `never been anything more than a foreigner' in the country she had so naturally loved as a child. The other two stories -'Lidah Boeaja' (Crocodile's Tongue) and 'An Affair (Egbert's Story)' - were first published in Mrs Haasse's autobiographical volume entitles Een Handvol Achtergrond (A Handful of Ground). Both excellent stories with interesting characters and suspenseful plots, they show clearly Mrs Haasse's sensitivity to impressions absorbed into her memory and imagination during her childhood and youth in the Indies.

Kristof Szombati - The ​Revolt of the Provinces
The ​first in-depth ethnographic monograph on the New Right in Central and Eastern Europe, The Revolt of the Provinces explores the making of right-wing hegemony in Hungary over the last decade. It explains the spread of racist sensibilities in depressed rural areas, shows how activists, intellectuals and politicians took advantage of popular racism to empower right-wing agendas and examines the new ruling party's success in stabilizing an 'illiberal regime'. To illuminate these important dynamics, the author proposes an innovative multi-scalar and relational framework, focusing on interaction between social antagonisms emerging on the local level and struggles waged within the political public sphere.

Hella S. Haasse - Oeroeg
'Oeroeg ​was mijn vriend.' Zo begint het wereldberoemde prozadebuut van Hella S. Haasse, dat in 1948 als Boekenweekgeschenk verscheen en inmiddels in elf talen is vertaald. Het is het aangrijpende verhaal van de vriendschap tussen een Indonesische jongen en het zoontje van een Nederlandse administrateur in het Nederlands-Indië van voor de Tweede Wereldoorlog. Geleidelijk groeien de twee jongens uit elkaar. Wanneer de ik-figuur, de Nederlandse jongen, na een studie in Delft terugkeert in het Indië dat nog net geen Indonesië is geworden, blijkt hun verwijdering te zijn uitgegroeid tot een kloof. Oeroeg heeft gekozen: voor zijn eigen volk en tegen de Nederlanders, dus ook tegen zijn vriend. Vertwijfeld vraagt de ik zich af of hij voorgoed een vreemde zal zijn in het land van zijn geboorte.

Lundy Bancroft - Why ​Does He Do That?
This ​volume offers women guidelines on how to improve and survive an abusive relationship, discussing various types of abusive men, analysing societal myths surrounding abuse, and answering questions about the warning signs of abuse.

Rosta Andrea - Ádám Szilvia - Női ​élethelyzetek
"Munkánkban ​egyfelől a férfi-női viszony olyan tradicionális alapkérdéseit vizsgáljuk meg, mint a nemi szocializáció, a nemi szerepek és a nemi egyenlőtlenségek kérdései. Emellett a napjainkban is a aktuális női élethelyzetek közül mutatunk be párat. A női élethelyzetek szerteágazó kérdéseiből azért választottuk az egészségügyi állapot, a munka és karrier, a sajátos együttélési minták és a családon belüli erőszak területeinek bemutatását, mert ezek egyben a nők kiemelt nehézségeit takarják. A feldolgozásában elsődleges szempont volt, hogy a témák férfi oldalát is érintsük folyamatos reflexióval. Célunk, hogy az érintett témák megismertetésével, s különösen a férfiak viszonyában való bemutatásukkal, közelebb kerülhessen a két nem a harmonikus együttműködéshez és együttéléshez."

Georgiann Davis - Contesting ​Intersex
"Contesting ​Intersex is an essential update to studies of the intersex and a must-read for those interested in social movements, gender, medicalization, diagnosis, and the relationship between science and culture." -- Joanna Kempner, Rutgers University, in the September 2016 issue of the American Journal of Sociology.

Sütőné Koczka Ágota - Szociális ​készségek fejlesztése kamaszkorban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth H. Attila - Informális ​tanulás az Aranycsapat korában
A ​könyv azt a tanulási formát tárgyalja, amely a mindennapok természetes velejárója, az emberi tevékenységek kísérője, és mert magától értetődőnek tekinti az egyén, ezért észre sem veszi, hogy általa gazdagodott a tudása, fejlődtek a készségei. Az oktatásügyben az egész életen át tartó tanulás gondolatának általánossá válása előtérbe állította a tanulás formáinak kérdését. A formális, nem formális és informális tanulás megkülönböztetésével jól érzékelhetővé vált az iskolán kívüli tanulás fontossága és az iskolának az a szerepe, amelyet a különböző tanulási formák integrálásában játszhat. Ez a munka az informális tanulást egy meghatározott időkeretben vizsgálja, amit az Aranycsapat koraként jelöl, s ami alatt az 1920-as évektől 1956-ig terjedő időszakot érti. (Nemcsak az olimpiai bajnoki címet Helsinkiben, a 6:3-as győzelmet a Wembley-ben, az 1950 és 1954 közötti veretlenséget tekinti ide tartozónak, hanem a felkészülés idejét is.) A megközelítésből adódik, hogy a játékosok gyerekkorát is figyelembe veszi, hiszen a zömük 6 osztálynál többet nem végzett el az iskolában. Az általuk elért siker, a világhír kevéssé az iskolai, sokkal inkább az iskolán kívüli tanulás eredménye. Az olvasó betekintést nyerhet ez időszak sajátos informális tanulási színtereibe: a cserkészet és a levente, a sportegyesületek és a vendéglők világába, miközben két labdarúgó, Puskás és Deák mikrokörnyezetén keresztül a korabeli család és kortárscsoport hatásáról is képet kap, nagymértékben az íratlan történelem (oral history) adataira támaszkodva. A grundon folyó meccsek sorsformáló szerepét a játékosok és a játék oldaláról is vizsgálja a könyv, hiszen a futball elengedhetetlen része a nézőközönség, amely ugyancsak az informális tanulás közege. A néző pedig lehet a klub grundokat bejáró megfigyelője, az elkötelezett drukker, a kíváncsi nézelődő, a visszatekintő kutató, a tévénéző, a gyerek és az öreg, a nő és a férfi. Nekik ajánlható ez a könyv.

Szabó Éva - Fügedi Petra Anna - Társas ​készségeket fejlesztő kiscsoportos tréning
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sik Domonkos - Demokratikus ​kultúra és modernizáció
Miként ​függnek össze a családon belüli kommunikációs szokások az állampolgári értékválasztással és ismeretekkel? Milyen kapcsolatban állnak egymással a családon belüli érzelmi viszonyok, az iskolai légkör és az állampolgári bizalom? Hogyan hat a státuszinkonzisztencia és a családi emlékezet a közéletben való részvételre? Milyen ideáltípusai azonosíthatók az állampolgári szocializációnak és miként függnek össze a modernizáció folyamatával? A rendszerváltás óta felnőtt egy generáció, melynek tagjai nem az államszocializmusban, hanem a harmadik köztársaságban szocializálódtak. E fiatalok állampolgári kultúráját vizsgálva keresünk választ a fenti kérdésekre, egyúttal kísérletet téve a demokratikus átmenet és a poszt-szocialista modernizáció sikerességének értékelésére.

Forray R. Katalin - Hegedűs T. András - Cigány ​gyermekek szocializációja
A ​rendszerváltás óta sok elméleti koncepció született, sok gyakorlati lépés történt a cigány gyermekek és fiatalok iskolázásának támogatására. Mindennapos fordulattá vált a "másság", az "eltérő családi szocializáció", a multikulturalizmus; az oktatáspolitikában polgárjogot nyert az interkulturális nevelés. A pedagógusnak, szociális munkásnak, szociálpolitikusnak, szociálpedagógusnak készülő hallgatók egyre több főiskolán és egyetemen vesznek részt a cigányságot ismertető kurzusokon, és szerveződnek az első romológiai/ciganológiai egyetemi és főiskolai szakok. A cigány gyermek, fiatal az iskolában és más társadalmi szervezetekben rövidesen már nem egy ismeretlen világ titokzatos tagja lesz, hanem némely tekintetben sokaktól eltérő, de megismerhető, megközelíthető fiatal ember. A kötetben három régebbi írásunkon csak stiláris átdolgozást hajtottunk végre. Az empirikus adatokat nem lehet "felfrissíteni", ám a kibővített szakirodalmi apparátus, és a szakirodalom alapján elvégzett elemzések felhasználhatók a felsőfokú oktatásban és a továbbképzésekben. Az egyik újabb tanulmány a multikulturális/interkulturális nevelés szakirodalmát tekinti át, a másik pedig a cigány lányok és fiúk eltérő családi nevelését és karrieresélyeit elemzi. A könyvet az egyetemek és a főiskolák hallgatóinak és oktatóinak ajánljuk, de haszonnal olvashatják politikusok és az érdeklődő nagyközönség is.

Olga Bogdashina - Sensory ​Perceptual Issues in Autism and Asperger Syndrome
Completely ​revised and updated, this book focuses on the sensory perceptual experiences and sensitivities seen in autism spectrum conditions, and the cognitive differences caused by them. Despite frequently being identified by individuals with autism as one of the main problems they face, sensory perceptual issues are still often overlooked by professionals. Brought up-to-date with current research and the latest thinking, this book covers assessment and intervention and makes practical recommendations for selecting appropriate methods and techniques to eliminate sensory perceptual problems and enhance individual strengths.

Zsolnai Anikó - Kötődés ​és pedagógia
Az ​egyének szociális viselkedését jelentős mértékben meghatározzák a gyermekkorban létrejövő kötődési kapcsolatok. A családban kialakuló erős kötődések, főként az anya-gyerek közti kötődés alapozza meg, hogy milyen lesz a gyerek szociális viselkedése a későbbiekben. Az elmúlt évtizedekben végzett empirikus vizsgálatok általános tanulsága az, hogy a korai biztonságos kötődés teremti meg a legelőnyösebb feltételeket a szociális, érzelmi fejlődéshez és a különböző csoportokba történő beilleszkedéshez. A biztonságosan kötődő gyerekek már óvodás korukban jobb szociális készségekkel rendelkeznek és népszerűbbek társaik körében, mint a bizonytalan és a dezorganizált kötődésűek, s ez a tendencia iskolás korban is kimutatható. Mivel a kötődési háló gazdagsága, jellege és ereje nagyban befolyásolja a szociális viselkedést, a pedagógiának kiemelt feladata, hogy megismerje az óvodás- és iskoláskorú gyerekek kötődéseit, ill. a kötődések alakulását befolyásoló tényezőket. Az ezzel foglalkozó pszichológiai kutatások számos eredményt mutattak föl, és a humánetológiai megfigyelések is sok információval szolgáltak a kötődés létrejöttének és működésnek feltételeiről. A felhalmozott tudás ellenére a pedagógia eddig még nem fordított kellő figyelmet a gyermekkori kötődések elemzésére, a kötődés nevelő hatásában rejlő lehetőségek feltárására. Különösen igaz ez a hazai neveléstudományi kutatásokra, melyek csak nagyon érintőlegesen foglalkoztak a gyermekkori kötődések vizsgálatával. Jelen kötet arra vállalkozik, hogy a kötődéskutatások eredményeit a pedagógia nézőpontjából foglalja össze, valamint elemzi a kötődés és az intézményes nevelés kapcsolatában rejlő lehetőségeket. A könyvet nagy haszonnal forgathatják a pedagógia és a pszichológia különböző területein dolgozó szakemberek, különösen a pedagógusképzésben és továbbképzésben részt vevő hallgatók, óvodapedagógusok, tanítók és tanárok.

Kollekciók