Ajax-loader

'olvasáspedagógia' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Hegedüs Géza - Az ​olvasás gyönyörűsége
Ezeket ​a beszélgetéseket a rádió ihlette. A szerzőnek immár jó négy évtizede a rádió az egyik legfontosabb kifejezési formája. A rádióbeli dráma - a hangjáték - ugyanúgy saját műfajom, mint a csevegő hangú ismeretterjesztés, amelyet színész barátaim olvasnak fel, mikrofon előtt az érdeklődő hallgatóknak. Nos, évekkel ezelőtt Rádiónk szerkesztőségében feltették nekem a kérdést, hogy miképpen is képzelném el, ha a legszélesebb közönség számára az olvasás gyönyörűségéről kellene beszélnem. A kérdésre még csak gondolkodnom sem kellett: mintha magam is évek óta ezt terveztem volna. Hiszen ifjúkorom hajnali éveitől kezdve szenvedélyes olvasó vagyok; ugyanúgy nem tudom elképzelni napjaimat könyv nélkül, mint étel-ital nélkül.

Covers_46041
Olvasni ​jó! Ismeretlen szerző
4

Ismeretlen szerző - Olvasni ​jó!
Lencsevégre ​kaptam egy képet a budapesti Hősök terén: a Fesztiválzenekar ünnepi szabadtéri koncertje alatt egy lány a földön ülve elmélyülten olvasott egy könyvet. Nem amolyan karcsú, utazásra való kiadványt, hanem egy vaskos regényt... „Mégis van remény?” – firkantottam a fotóra, afféle röpke képaláírásként. Persze gyakrabban hangzik el, hogy a gyerek nem tud, nem akar olvasni, hogy baj van a szövegértéssel... A Fordulópont eddig megjelent negyvenöt számában vissza-visszatérően, más-más szemszögből közelítve próbáltuk keresni a választ az aggasztó kérdésre: Miért (nem) olvas a gyermek? És a folyóirat tematikus számaiban bő évtizede sorjáznak a kérdések: Válságban az olvasás? Az olvasni tudás: hatalom? Kié a könyvtár? Kinek a dolga? – mármint az olvasás megtanítása, a könyv megszerettetése. Hiszen nincs olyan szülő, aki nem adna kisgyereke kezébe egy lapozható képeskönyvet… De az iskolában a gyerek nehezen tanul meg olvasni. Újabb és újabb irányzatok szerint változnak az írás-olvasástanítás módszerei, figyelmen kívül hagyva, hogy a kisgyermek idegrendszere ugyanabban a tempóban fejlődik sok ezer éve... Tizenegy esztendő alatt felvetett gondolatokat, kérdéseket, válaszokat, felméréseket és megoldásjavaslatokat gyűjtöttünk össze ebbe a kötetbe, azzal a szándékkal, amely hajdan a folyóiratot is létrehozta: segíteni a gyereket, a szülőt, a gyerekekkel foglalkozó szakembereket. Az érvek és bizonyítások mellett (olvasni hasznos, fontos stb.) egy közérzet kiterjesztése volna a cél, amelyet természetes egyszerűséggel kellene megfogalmazni, (csak) ennyit mondva: olvasni jó! (Szávai Ilona)

Gaál Éva - Gyermekeink ​védelmében
- ​"Ne félj, hanem szólj, és ne hallgass... Apcsel 18.19 - Alulról (a mélyből) jövő praktikák árasztották el a világot, a régi témák új ruhát kaptak és új kifejezéseket tanultunk meg: - ezotéria, New Age, keleti gyógymódok, virtuális valóság... stb.. Nézzünk együtt a gyermekeinket támadó hatások kulisszái mögé amíg még nem késő!

Dr. Szabó Ferenc - Gyorsolvasás ​- Hatékony olvasás
A ​könyv témája mindennapjaink egyik legáltalánosabb problémája - feldolgozni az egyre nagyobb mennyiségben érkező információt, gyorsabban, hatékonyabban szerezni ismereteket. A szerző másfél évtizedes gyorsolvasás oktatói tapasztalatai alapján módosította az átvett amerikai módszereket. Dr. Szabó Ferenc tanfolyamának hallgatói átlagosan kétszeres olvasási sebességet és a korábbinál 10-15 százalékkal jobb felfogási eredményeket értek el.

Jean-Claude Carrière - Umberto Eco - Ne ​remélje, hogy megszabadul a könyvektől
Jön ​az e-book. Vége a könyvnek? Alighanem nagyobb veszélyek is fenyegették már. 2000 év cenzorai vélekedtek úgy, hogy a szabad gondolat e mindig "megbízhatatlan" hordozóját és jelképét könyvtárak mélyére száműzve jól el kell zárni; a könyvtárakkal pedig az is gyakran megesett, hogy porig égtek. És a mindenkori lángok sok olyan remekművet is elemészthettek, amelynek ma már a címe is kitörlődött az emberiség emlékezetéből. A kultúra az, ami fennmarad. Akárhogy keresünk-kutatunk, könyvtárainkban és múzeumainkban csak azt találjuk, aminek az idő megkegyelmezett. Két jó barát, két notórius bibliofil: Jean-Claude Carrière és Umberto Eco - egyikük neves színpadi és filmforgatókönyv-szerző, Buñuel és Peter Brook egykori alkotótársa, a másikuk világhírű tudós regényíró - leült, hogy elbeszélgessen közös szenvedélyük tárgyáról, a könyvről. Beszélgetéseik többek között erről: az emlékezetről és az emlékezetből kihagyhatatlan lyukakról, jóvátehetetlen veszteségekről szólnak. Sziporkázó dialógusuk ma, amikor az írott szó hovatovább globális közkinccsé válik, hasznos szempontokat ad a jövő esélyeinek megítéléséhez is. Az eredmény, olvasók és könyvbarátok örömére: mosolygó főhajtás a Gutenberg-galaxis előtt. Talán az e-könyv olvasókban is sikerül nosztalgiát ébresztenie.

Covers_22665
Kiből ​lesz az olvasó? Ismeretlen szerző
10

Ismeretlen szerző - Kiből ​lesz az olvasó?
Sokszor ​tapasztaljuk, hogy a könyvolvasás a felnövekvő nemzedékek életében egyre inkább háttérbe szorul. És sokszor gondoljuk, hogy jó lenne, ha a következő nemzedékek is szeretnének és tudnának örömmel és értő módon olvasni. Ám a legtöbben széttárják a kezüket: érzékelik a folyamatot, de nincsenek konkrét eszközeik, módszereik, technikáik; nincsenek példák előttük arra, mit tegyenek. A könyvünkben megszólaló tanárok, könyvtárosok, írók, költők, pszichológusok, irodalomkutatók sem gondolják, hogy kezükben a bölcsek köve; csupán leírják személyes élményeiket, tapasztalataikat, bevált módszereiket, gondolataikat. Teszik ezt azzal a közös hittel, hogy sok múlik rajtunk, felnőtteken, mert sok mindent tehetünk azért, hogy gyermekeink is átélhessék az olvasás gyönyörűségét.

Andóczi Balogh Éva - Kulcsár Marianna - Palánkainé Sebők Zsuzsanna - Megszelídített ​történetek
A ​szegedi Somogyi-könyvtár gyermekkönyvtárában mindig történik valami. A város általános iskoláiból gyakran látogatnak ide csoportok egy-egy kötetlen könyves foglalkozásra. A játékos, vidám perceket élvezik a gyermekek, kedvvel lapozgatják utána a könyveket. A gyermekkönyvtárosok, akik a foglalkozásokat vezetik, nem szűkölködnek ötletekben. Értenek a történetek megszelídítéséhez: Tapasztalataikat most közkinccsé teszik. A Megszelídített történetek tippjei bátran használhatók iskolai órák színessé tételéhez, könyvtári foglalkozások szervezéséhez vagy akár egyjátékos délutáni foglalkozáshoz, amely élményt jelenthet a nebulóknak.

Nagy Attila - Olvasásfejlesztés, ​könyvtárhasználat - kritikus gondolkodás
Az ​1997 szeptembere és 2000 júniusa közötti 3 tanévben az ország 6 településének (Budapest, Ebes, Gödöllő, Hatvan, Tiszafüred, Vásárosnamény) 8 iskolájában a 6-17 évesek körében kísérletet, terepvizsgálatot szerveztünk a címben jelzett célokkal. Hiszen meggyőződésünk szerint az 1989-90-es gyökeres fordulat után iskolarendszerünk egészében általánossá kell (kellene) válnia egy szemléletváltásnak, melyet talán az "alattvalók sokasága helyett öntudatos állampolgárok tömeges képzése" paradoxonnal jellemezhetnénk a legrövidebben. Kísérleti beavatkozásaink négy alapelvre épültek: 1. Rendszeres könyvtárhasználat az iskolai feladatok megoldásához (tankönyvön kívüli ellentmondó információforrások tudatos használtatása, kiegészítő olvasmányok, kézikönyvek szócikkeitől a monográfiák kézbevételéig, illetve a számítógép jól begyakorolt működtetéséig). 2. Szövetségesünk a család. 3. Az olvasás fejlesztése tantárgyközi feladat. 4. Élményközpontú tanítás, vita és kritikus gondolkodás. A kiadott feladatok (ellentmondó források, vélekedések) eleve meghatározták a vita, az eszmecsere, majd konszenzuskeresés tudatos megszervezését, a kérdezés, a kételkedés jogát, a kritikus gondolkodás provokálását. A kötet a célok és alapelvek rögzítése után, főként a kísérletben részt vevő pedagógusok iskolánkénti, tantárgyankénti beszámolóit, reflektív összefoglalóit, kisebb részben pedig az ellenőrző mérések számszerű adatait, azok értelmezését tartalmazza.

Ismeretlen szerző - A ​magyar olvasástanítás története
Valóban ​nagy mesterség jól tanítani, különösen kisgyermekeket az olvasásra. A tanító okossága, vagyis módszertani tudása pedig mindenkor meghatározó tényezője a tanításnak. Könyvünk a kezdeti olvasástanítás módszereinek történetét mutatja be, más szóval: az ábécéskönyvek történetét. Haszonnal forgathatja, és ötleteket meríthet belőle minden gyakorló tanító. Nélkülözhetetlen segédeszköz a tanítóképző főiskolai oktatásban. Azok is élvezettel olvashatják, akiket érdekel a kultúrtörténet, a gyermek első olvasmányainak története, az iskolaügy múltja és jelene. A szakmai körökön, kívül tehát a nagyközönség számára is van mondanivalója.

Ballér Endréné - Nagyszentpéteri Géza - Könyv ​és könyvtár az általános iskolában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Zsuzsanna - Felvégi Emese - Még ​mindig tudok olvasni!
Szövegértési ​segédkönyv diákoknak, pedagógusoknak, felnőtteknek A magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgán önálló feladat a szövegértés, ennek ellenére a diákok jelentős része problémákkal küszködik ezen a téren. Pedig korunkban mind a szövegértés, mind a szövegek létrehozásának képessége az egyén és a társadalom életminőségét és perspektíváit befolyásoló tényező, a szövegek megértése olyan alapvető kulturális kompetencia, amely az önálló tájékozódás, a kritikus gondolkodás és bármely tanulás feltétele. Ez a segédkönyv az elméleti háttér rövid tisztázása után feladatsorokkal és megoldókulccsal, valamint szakirodalom-jegyzékkel segíti mind a diákok, mind a tanárok munkáját.

Keith S. Folse - Beginning ​Reading Practices
This ​beginning-level reading text for students of English as a second language combines the acquisition of reading skills with a focus on vocabulary and grammar. The goals of Beginning Reading Practices are to develop nonnative students' vocabulary and to strengthen skills that will help them deal with unfamiliar vocabulary. In addition to vocabulary enhancement, the text teaches students important reading skills at a beginning level and how to develop and use these skills through gradual and sequential practices. It also gives beginning-level students lively reading passages at the appropriate language level in which they can apply their new reading skills. The book now includes a list of all the vocabulary taught. The reading skills emphasized in Beginning Reading Practices include using context clues, drawing conclusions, understanding factual information, summarizing material, and reading for enjoyment. The vocabulary has been controlled to match the students' English ability. The grammatical structures used in the exercises and selections have been controlled to coordinate them with those most likely being studied in any beginning ESL grammar or integrated skills class. The exercises in the text provide not only indispensable practice of vocabulary and reading skills but also further reinforcement of the grammar being emphasized at this level. The book is intended for intensive courses in which at least one hour per day is devoted to reading improvement.

Nagy Attila - A ​több könyvű oktatás hatása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Kánon ​és olvasás - kultúra és közvetítés I-II.
A ​konferencia témáját ismételten úgy próbáltuk meghatározni, hogy biztosítsa a kérdésföltevések kapcsolódását és a gondolatmenetek összevethetőségét, egyszersmind tág, az irodalmi-művészeti korszakhatárokon átívelő mozgásteret hagyjon az előadóknak. Hiszen olyan szakmai találkozó kereteit kívántuk megteremteni, amely minél több fiatal bölcsész számára kínál lehetőséget gondolatainak akár eltérő szemléletű pályatársakkal való megvitatására. Naivitás lenne persze azt hinni, hogy egy óhatatlanul rövid tanácskozás akár csak közelítőleg teljes körképét adhatja a fiatalabb, pályáján induló nemzedék(ek)et foglalkoztató kérdéseknek. Mégis fontosnak tartottuk, hogy a konferencia sokszínű képpel szolgáljon az elméleti alapvetések és a választott módszerek tekintetében éppúgy, mint a vizsgálódás területének körülhatárolása szempontjából. Mindeközben a kortárs irodalom helyzetének s jellegének a mérlegelését is feladatnak tekintettük. Ez az érdeklődés világosan megmutatkozik a klasszikusnak mondható irodalomtörténeti tanulmányokban is, amelyek nem egy esetben magukban hordozzák az értelmezői nézőpont megújításának törekvését, méghozzá oly módon, hogy megőrizik, egyben elevenné is teszik az irodalomtörténet-írás legjobb hagyományait. Látókörünk kiterjesztése végett nagyobb súlyt fektettünk a társművészetek és a tömegkultúra, illetve a kultúraközvetítés feltételrendszerének elemzésére is, mely kérdések alapjaiban érintik a műveltség és a kortárs művészetek társadalomban betöltött szerepét, lehetőségeit. Figyelmet érdemel egyfelől, hogy újabban számos fiatal kutató érdeklődése fordult az avantgárd és neoavantgárd alkotások felé. A kísérletező esztétikai törekvések pedig természetüknél fogva igénylik a különböző művészeti ágak együttes górcső alá vételét. Másrészről úgy tartjuk, ha az irodalomolvasás helyzetének és esélyeinek, a kulturális élet szerkezetének s közvetítő rendszereinek vizsgálatát fontosnak ítéljük, annak sürgető elemzése adódik, hogy jelentősen változó kulturális közegünk milyen hatással van a legfiatalabb – s részint rajtuk keresztül az idősebb – nemzedékek olvasási szokásaira. Hiszen a jövő olvasói a jelen diákjaiból lesznek.

Boldizsár Ildikó - Mesepoétika
A ​Mesepoétika Boldizsár Ildikó mesekutató elmúlt két évtizedben megjelent írásaiból válogat. A mese műfaja megengedi a kutatónak, hogy olykor elrugaszkodjon a száraz tényektől és adatoktól, ezért nem meglepő, ha „e könyv írásait átlengi a kutatás tárgyából, a mesevilágból áradó poézis”. A szerző három nagy egységre osztja kötetét: A mesék élni segítenek; A mese és a gyermek; Milyen a jó mesekönyv? Boldizsár Ildikó írásai alapján megismerhetjük a mesék bonyolult világát, a tipikus női és férfi szerepeket, a bit-agyú gyerekek gondolkodásmódját és a mesék gyógyító erejét, valamint azt is megtudhatjuk, hogy mi kell valójában egy jó mesekönyvhöz. A kötetet Horváth Andrea hangulatos illusztrációi egészítik ki.

Kamarás István - A. ​A. Milne: Micimackó / Micimackó kuckója - munkafüzet
Olvasónapló ​a szerzőről, a cselekményről, a szereplőkről, a művészi eszközökről.

Jászberényi Andrásné - Dr. Mátrainé Goda Katalin - Meseolvasó
Tankönyvcsalád: ​Meseolvasó– Meseutazás sorozat Iskolatípus: speciális iskolák alsó tagozat Tantárgy/Témakör: magyar nyelv és irodalom

Jean-Claude Carrière - Umberto Eco - N'espérez ​pas vous débarrasser des livres
A ​la veille de l'arrivée sur tous les marchés du monde des nouvelles générations de livres électroniques, deux écrivains bibliophiles s'interrogent sur l'avenir du livre. Une discussion à la fois savante et humoristique qui nous fait traverser 5000 ans d'histoire du livre, du papyrus au fichier électronique.

Ismeretlen szerző - Olvasókönyv ​a biblioterápiáról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kobáné Kecskeméti Mária - Olvasás ​és játék
Ez ​a könyv a 10-11 éves gyermekek részére íródott, amely segíti őket az olvasmányok szövegértésében.

Fűzfa Balázs - Mentés ​másként
A ​MENTÉS MÁSKÉNT könyvcím nemcsak a számítógép talán legismertebb parancsára utal, hanem arra is, hogy bizony másként kellene hozzáfognunk a mentőcsónakok leeresztéséhez, mint ama hajón tették egykor. Mert különben mi mindannyian, akik az irodalom és az iskola közelében élünk, hamarosan a Titanic zenekarához leszünk hasonlatosak... Szeretném remélni, hogy az elmúlt években megjelent új szemléletű irodalomtankönyveim, A 12 legszebb magyar vers-program vagy a maratoni felolvasások és az olvasótáborok, illetve ez a kötet is egy-egy ilyen – kicsike, de talán nem teljesen erőtlen, s talán még idejekorán leeresztett – mentőcsónak. Mentőcsónakot vízre bocsátani, mentőövet leereszteni pedig akkor is érdemes, ha Ivan Illichnek valószínűleg igaza van: „A könyv egyre kevesebb embernek a jelentés kikötője”.

Covers_199658
Mérlegen ​a magyar iskola Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Mérlegen ​a magyar iskola
Az ​ezredforduló körüli években a közoktatás fejlesztése világszerte az érdeklődés középpontjába került. Jelentős nemzetközi és nemzeti programok indultak a közoktatási rendszerek hatékonyságának elemzésére és javítására. A közoktatás fejlesztésének, miként más bonyolult rendszerek fejlesztésének is, két meghatározó eleme a mérés és a visszacsatolás. A szükséges változások irányának kijelöléséhez, majd a változtatások hatásának elemzéséhez adatok kellenek, szükség van továbbá az adatok elemzésére, értelmezésére és a feldolgozott információknak a döntéshozókhoz való eljuttatására. Az elmúlt másfél évtizedben a három fő területen, a szövegértés, a matematika és a természettudomány terén rendszeressé váltak a korábban csak alkalmanként elvégzett nemzetközi felmérések. Az IEA társaság két korábbi, úttörő vállalkozása, az első és a második nemzetközi matematika- és természettudomány-felmérés után került sor 1995-ben a harmadik, TIMSS-ként ismertté vált vizsgálatra, melyet követően a program rendszeres, négyévenkénti méréssé alakult. Ugyanennek a munkacsoportnak a PIRLS-felmérései az iskola kezdő szakaszában vizsgálják az olvasástanítás eredményességét. Az OECD PISA-felmérései 2000-ben indultak, háromévenkénti ciklussal működnek, és a három fő területre: a szövegértés, a matematika és a természettudomány mérésére terjednek ki. A kötet anyagát előkészítő, a forrásokat összegyűjtő és az adatokat elemző munka sokféle módon segítette a diagnosztikus értékelési rendszer kidolgozására való felkészülést. Három fő területhez a mérőeszközök elkészítését megalapozó tartalmi kereteket dolgoztunk ki. A munka során építettünk az e kötetben feldolgozott publikációkra is. Az olvasás, a matematika és a természettudomány tartalmi keretei önálló kötetekben fognak megjelenni. A három, részletesen kidolgozott mérési terület mellett további hét területen vizsgáltuk meg a diagnosztikus értékelés lehetőségeit. Ezek közül hat – az angol mint idegen nyelv, az állampolgári kompetenciák, a szociális kompetenciák, a motiváció, az egészség-magatartás és a vizuális képességek – a jelen kötetben bemutatott előzményekre épül. A diagnosztikus mérésük lehetőségeit elemző tanulmányok egy összefoglaló kötetben jelentek meg.

Daniel Pennac - Nemkötelező ​olvasmány
AZ ​OLVASÓ ELÉVÜLHETETLEN JOGAI 1. A nem-olvasás joga. 2. Az oldalak átugrásának joga. 3. A könyv végig-nem olvasásának joga. 4. Az újraolvasás joga. 5. A bármit olvasás joga. 6. A "bovarizmus" joga. 7. A bárhol olvasás joga. 8. A böngészés joga. 9. A hangosan-olvasás joga. 10. A hallgatás joga.

Ismeretlen szerző - Gondolatok ​írásról, olvasásról
A ​Suppné Tarnay Györgyi gyűjtésében, válogatásában és szerkesztésében megjelent kötet tematikus elrendezésben nyújt ízelítőt az írás, olvasás gyönyörűségéről szóló aforizmákból. Segítséget nyújt mindazoknak, akik - főként hivatásuk folytán - az írás-olvasás örömét másokkal is szeretnék megosztani, s mind több gyermeket és felnőttet kívánnak részeltetni a betű ismeretének hatalmából. A nyolc fejezetbe rendezett aforizmagyűjtemény a magyar és a világirodalom jeleseitől (íróktól, filozófusoktól) tartalmaz örökérvényű gondolatokat. Feltűnően gazdag, jól használható mutatórendszer és irodalomjegyzék csatlakozik a kötethez, melyet - pedagógusoknak, diákjaiknak és könyvtárosoknak érdemes jó szívvel ajánlani.

Fazekasné Fenyvesi Margit - Nagy József - A ​beszédhanghallás fejlesztése 4-8 éves életkorban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rose Hawkins - Robert Isaacson - Uncommon ​Knowledge - Exploring Ideas Through Reading and Writing
With ​reading selections that range from classical to contemporary, this text aims to foster creative and analytic thought in the fields of reading and writing. 60 readings, including poetry, fiction, and non-fiction are provided, with related exercises. Ancillary package available upon adoption.

Adamikné Jászó Anna - Az ​olvasás múltja és jelene
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Beth Doll - Carol Doll - Fiatalok ​biblioterápiája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mar_tudok_olvasni
Már ​tudok olvasni? Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Már ​tudok olvasni?
2013 ​őszén a Kaposvári Egyetemen elkezdhettünk egy olyan programot, amelyhez hasonlóra csak ritkán adódik lehetőség. Egy pályázat keretében 10 éves tanulók szövegértés-fejlesztésével foglalkozhattunk, kiscsoportos formában. A képzés során sok érdekes tapasztalatot gyűjtöttünk, s az már a munka kezdetén is látszott, hogy ezeket az élményeket érdemes lesz megosztani kollégáinkkal. Kötetünk felét az e képzésről, foglalkozásokról, azok hátteréről szóló tanulmányok teszik ki, s abbéli reménnyel tesszük közzé, hogy haszonnal olvassák majd azok, akik hasonló célkitűzéssel dolgoznak majd diákjaikkal. Az említett írások mellett három másik tanulmány is kapott helyet. Ezekből részben általános képet kaphatunk a közelmúlt szövegértési tesztjeinek eredményeiről tízévesek esetében, másrészt két másik korosztállyal kapcsolatos olvasási felmérését mutatnak be a kutatások vezetői. A téma aktualitását aligha kell magyarázni, a bemutatott eredmények pedig ösztönzőleg hathatnak az e témával foglalkozó kollégákra.

Cs. Czachesz Erzsébet - Olvasás ​és pedagógia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Oszaczki Regina - Regina-betűk ​csodagyerekeknek
Miért ​mondják az s betűre az "s" hangot? Hol itt az összefüggés? Hogyan jegyzi meg ezt egy kisgyerek úgy, hogy holnap is emlékezzen rá? Egyszer csak jött az ötlet: az s, olyan, mint a sál. Fogtam egy sálat és s betűt hajtogattunk belőle.Hát ez a megoldás! Minden betűformáról jusson eszünkbe egy olyan kép, amely tartalmazza ezt a betűalakot és az ábra olyan szót jelöljön, aminek első hangját a betű jelenti. Egy különleges, játékos módszert szeretnék bemutatni ebben a könyvben, ami abban segíti a 4-7 éves gyerekeket, hogy könnyen megjegyezzék a betűkhöz tartozó hangokat, és ami a legfontosabb, hogy hosszú távon ne is felejtsék el. A könyv tartalmaz: - 38 féle betűfelismerést segítő játékötletet, - betűdominót, - betűkártyát, - kirakót és társasjátékot is, ami az óvodások és kisiskolások számára egyaránt nagy örömet okoz.

1-33269d73dd
Segített ​a könyv, a mese Ismeretlen szerző
24

Ismeretlen szerző - Segített ​a könyv, a mese
A ​kötetet közreadó Magyar Olvasástársaság munkája - jellegénél fogva - nem igazán látványos, ám a szervezet keretei között évek óta folyó műhelymunka eredményeként jónéhány értékes kötet látott már napvilágot, ezek sorába tartozik a Segített a könyv, a mese című összeállítás is, amely a Magyar Olvasástársaság a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Gyermekkönyvtári Szekciója és a Könyvtárostanárok Szervezete által 1997-ben közösen meghirdetett pályázatra beérkezett írásokat: emlékezéseket, vallomásokat, történeteket és esettanulmányokat fogja színes csokorba. Az értékes anyagot az egységbe szerveződés igénye Bartos Éva szerkesztése nyomán formálta kötetté. A háromszáz pályamunka természetesen nem fért a kötetbe, ám a nyolcévestől a nyolcvan évesig behatárolható korcsoportok mindegyike képviselteti magát írásaival. Kisiskolások, kamaszok, fiatal emberek, szülők, nagyszülők, pedagógusok, óvónők, tanítók, tanárok, gyógypedagógusok, pszichológusok, lelkészek, könyvtárosok vallanak arról, miként vált életük meghatározójává az olvasás, az irodalom. Bartos Éva bevezető tanulmánya után olvashatók a kötet fő testét kitévő pályázati anyagok, amelyeket szerzőjük kora szerint (Gyerekekről, gyerekeknek; Kamaszkor; Felnőtt sorsok, felnőtt gondok; Anya-mesék, apa-mesék; Nemzedékről nemzedékre) csoportosított fejezetekbe a szerkesztő. Megejtően szép történetek olvashatók arról, miként segített az élet nehéz perceiben az olvasás, miféle gyógyír lehet a sebekre az írott szó, a gondolat. A záró tanulmányban (Első olvasmányélményem és akinek köszönhetem) Pápayné Kemenczy Judit a 10-14 éves gyerekek körében végzett, újszerű szempontokat érvényesítő olvasásvizsgálatának az eredményeit összegzi. ; Emberi sorsok és sorsrészletek, amolyan életforgácsok örökítődnek meg a kötet lapjain, meggyőző erővel hirdetve azt, hogy a könyv, az olvasás a huszonegyedik században is helyet kér magának, hiszen csakis a magunk által teremtett nyugalomban találhatunk rá a lélektől lélekig vezető ösvényre, amely ebben, a kételyekkel teli világban az egyetlen járható, igaz út lehet. - Széles körű ajánlásra érdemes, értékes kötet.

Kollekciók