Ajax-loader

'olvasáspedagógia' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Hegedüs Géza - Az ​olvasás gyönyörűsége
Ezeket ​a beszélgetéseket a rádió ihlette. A szerzőnek immár jó négy évtizede a rádió az egyik legfontosabb kifejezési formája. A rádióbeli dráma - a hangjáték - ugyanúgy saját műfajom, mint a csevegő hangú ismeretterjesztés, amelyet színész barátaim olvasnak fel, mikrofon előtt az érdeklődő hallgatóknak. Nos, évekkel ezelőtt Rádiónk szerkesztőségében feltették nekem a kérdést, hogy miképpen is képzelném el, ha a legszélesebb közönség számára az olvasás gyönyörűségéről kellene beszélnem. A kérdésre még csak gondolkodnom sem kellett: mintha magam is évek óta ezt terveztem volna. Hiszen ifjúkorom hajnali éveitől kezdve szenvedélyes olvasó vagyok; ugyanúgy nem tudom elképzelni napjaimat könyv nélkül, mint étel-ital nélkül.

Covers_46041
Olvasni ​jó! Ismeretlen szerző
4

Ismeretlen szerző - Olvasni ​jó!
Lencsevégre ​kaptam egy képet a budapesti Hősök terén: a Fesztiválzenekar ünnepi szabadtéri koncertje alatt egy lány a földön ülve elmélyülten olvasott egy könyvet. Nem amolyan karcsú, utazásra való kiadványt, hanem egy vaskos regényt... „Mégis van remény?” – firkantottam a fotóra, afféle röpke képaláírásként. Persze gyakrabban hangzik el, hogy a gyerek nem tud, nem akar olvasni, hogy baj van a szövegértéssel... A Fordulópont eddig megjelent negyvenöt számában vissza-visszatérően, más-más szemszögből közelítve próbáltuk keresni a választ az aggasztó kérdésre: Miért (nem) olvas a gyermek? És a folyóirat tematikus számaiban bő évtizede sorjáznak a kérdések: Válságban az olvasás? Az olvasni tudás: hatalom? Kié a könyvtár? Kinek a dolga? – mármint az olvasás megtanítása, a könyv megszerettetése. Hiszen nincs olyan szülő, aki nem adna kisgyereke kezébe egy lapozható képeskönyvet… De az iskolában a gyerek nehezen tanul meg olvasni. Újabb és újabb irányzatok szerint változnak az írás-olvasástanítás módszerei, figyelmen kívül hagyva, hogy a kisgyermek idegrendszere ugyanabban a tempóban fejlődik sok ezer éve... Tizenegy esztendő alatt felvetett gondolatokat, kérdéseket, válaszokat, felméréseket és megoldásjavaslatokat gyűjtöttünk össze ebbe a kötetbe, azzal a szándékkal, amely hajdan a folyóiratot is létrehozta: segíteni a gyereket, a szülőt, a gyerekekkel foglalkozó szakembereket. Az érvek és bizonyítások mellett (olvasni hasznos, fontos stb.) egy közérzet kiterjesztése volna a cél, amelyet természetes egyszerűséggel kellene megfogalmazni, (csak) ennyit mondva: olvasni jó! (Szávai Ilona)

Gaál Éva - Gyermekeink ​védelmében
- ​"Ne félj, hanem szólj, és ne hallgass... Apcsel 18.19 - Alulról (a mélyből) jövő praktikák árasztották el a világot, a régi témák új ruhát kaptak és új kifejezéseket tanultunk meg: - ezotéria, New Age, keleti gyógymódok, virtuális valóság... stb.. Nézzünk együtt a gyermekeinket támadó hatások kulisszái mögé amíg még nem késő!

Dr. Szabó Ferenc - Gyorsolvasás ​- Hatékony olvasás
A ​könyv témája mindennapjaink egyik legáltalánosabb problémája - feldolgozni az egyre nagyobb mennyiségben érkező információt, gyorsabban, hatékonyabban szerezni ismereteket. A szerző másfél évtizedes gyorsolvasás oktatói tapasztalatai alapján módosította az átvett amerikai módszereket. Dr. Szabó Ferenc tanfolyamának hallgatói átlagosan kétszeres olvasási sebességet és a korábbinál 10-15 százalékkal jobb felfogási eredményeket értek el.

Jean-Claude Carrière - Umberto Eco - Ne ​remélje, hogy megszabadul a könyvektől
Jön ​az e-book. Vége a könyvnek? Alighanem nagyobb veszélyek is fenyegették már. 2000 év cenzorai vélekedtek úgy, hogy a szabad gondolat e mindig "megbízhatatlan" hordozóját és jelképét könyvtárak mélyére száműzve jól el kell zárni; a könyvtárakkal pedig az is gyakran megesett, hogy porig égtek. És a mindenkori lángok sok olyan remekművet is elemészthettek, amelynek ma már a címe is kitörlődött az emberiség emlékezetéből. A kultúra az, ami fennmarad. Akárhogy keresünk-kutatunk, könyvtárainkban és múzeumainkban csak azt találjuk, aminek az idő megkegyelmezett. Két jó barát, két notórius bibliofil: Jean-Claude Carrière és Umberto Eco - egyikük neves színpadi és filmforgatókönyv-szerző, Buñuel és Peter Brook egykori alkotótársa, a másikuk világhírű tudós regényíró - leült, hogy elbeszélgessen közös szenvedélyük tárgyáról, a könyvről. Beszélgetéseik többek között erről: az emlékezetről és az emlékezetből kihagyhatatlan lyukakról, jóvátehetetlen veszteségekről szólnak. Sziporkázó dialógusuk ma, amikor az írott szó hovatovább globális közkinccsé válik, hasznos szempontokat ad a jövő esélyeinek megítéléséhez is. Az eredmény, olvasók és könyvbarátok örömére: mosolygó főhajtás a Gutenberg-galaxis előtt. Talán az e-könyv olvasókban is sikerül nosztalgiát ébresztenie.

Covers_22665
Kiből ​lesz az olvasó? Ismeretlen szerző
10

Ismeretlen szerző - Kiből ​lesz az olvasó?
Sokszor ​tapasztaljuk, hogy a könyvolvasás a felnövekvő nemzedékek életében egyre inkább háttérbe szorul. És sokszor gondoljuk, hogy jó lenne, ha a következő nemzedékek is szeretnének és tudnának örömmel és értő módon olvasni. Ám a legtöbben széttárják a kezüket: érzékelik a folyamatot, de nincsenek konkrét eszközeik, módszereik, technikáik; nincsenek példák előttük arra, mit tegyenek. A könyvünkben megszólaló tanárok, könyvtárosok, írók, költők, pszichológusok, irodalomkutatók sem gondolják, hogy kezükben a bölcsek köve; csupán leírják személyes élményeiket, tapasztalataikat, bevált módszereiket, gondolataikat. Teszik ezt azzal a közös hittel, hogy sok múlik rajtunk, felnőtteken, mert sok mindent tehetünk azért, hogy gyermekeink is átélhessék az olvasás gyönyörűségét.

Andóczi Balogh Éva - Kulcsár Marianna - Palánkainé Sebők Zsuzsanna - Megszelídített ​történetek
A ​szegedi Somogyi-könyvtár gyermekkönyvtárában mindig történik valami. A város általános iskoláiból gyakran látogatnak ide csoportok egy-egy kötetlen könyves foglalkozásra. A játékos, vidám perceket élvezik a gyermekek, kedvvel lapozgatják utána a könyveket. A gyermekkönyvtárosok, akik a foglalkozásokat vezetik, nem szűkölködnek ötletekben. Értenek a történetek megszelídítéséhez: Tapasztalataikat most közkinccsé teszik. A Megszelídített történetek tippjei bátran használhatók iskolai órák színessé tételéhez, könyvtári foglalkozások szervezéséhez vagy akár egyjátékos délutáni foglalkozáshoz, amely élményt jelenthet a nebulóknak.

Nagy Attila - Olvasásfejlesztés, ​könyvtárhasználat - kritikus gondolkodás
Az ​1997 szeptembere és 2000 júniusa közötti 3 tanévben az ország 6 településének (Budapest, Ebes, Gödöllő, Hatvan, Tiszafüred, Vásárosnamény) 8 iskolájában a 6-17 évesek körében kísérletet, terepvizsgálatot szerveztünk a címben jelzett célokkal. Hiszen meggyőződésünk szerint az 1989-90-es gyökeres fordulat után iskolarendszerünk egészében általánossá kell (kellene) válnia egy szemléletváltásnak, melyet talán az "alattvalók sokasága helyett öntudatos állampolgárok tömeges képzése" paradoxonnal jellemezhetnénk a legrövidebben. Kísérleti beavatkozásaink négy alapelvre épültek: 1. Rendszeres könyvtárhasználat az iskolai feladatok megoldásához (tankönyvön kívüli ellentmondó információforrások tudatos használtatása, kiegészítő olvasmányok, kézikönyvek szócikkeitől a monográfiák kézbevételéig, illetve a számítógép jól begyakorolt működtetéséig). 2. Szövetségesünk a család. 3. Az olvasás fejlesztése tantárgyközi feladat. 4. Élményközpontú tanítás, vita és kritikus gondolkodás. A kiadott feladatok (ellentmondó források, vélekedések) eleve meghatározták a vita, az eszmecsere, majd konszenzuskeresés tudatos megszervezését, a kérdezés, a kételkedés jogát, a kritikus gondolkodás provokálását. A kötet a célok és alapelvek rögzítése után, főként a kísérletben részt vevő pedagógusok iskolánkénti, tantárgyankénti beszámolóit, reflektív összefoglalóit, kisebb részben pedig az ellenőrző mérések számszerű adatait, azok értelmezését tartalmazza.

Ismeretlen szerző - A ​magyar olvasástanítás története
Valóban ​nagy mesterség jól tanítani, különösen kisgyermekeket az olvasásra. A tanító okossága, vagyis módszertani tudása pedig mindenkor meghatározó tényezője a tanításnak. Könyvünk a kezdeti olvasástanítás módszereinek történetét mutatja be, más szóval: az ábécéskönyvek történetét. Haszonnal forgathatja, és ötleteket meríthet belőle minden gyakorló tanító. Nélkülözhetetlen segédeszköz a tanítóképző főiskolai oktatásban. Azok is élvezettel olvashatják, akiket érdekel a kultúrtörténet, a gyermek első olvasmányainak története, az iskolaügy múltja és jelene. A szakmai körökön, kívül tehát a nagyközönség számára is van mondanivalója.

Ballér Endréné - Nagyszentpéteri Géza - Könyv ​és könyvtár az általános iskolában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Zsuzsanna - Felvégi Emese - Még ​mindig tudok olvasni!
Szövegértési ​segédkönyv diákoknak, pedagógusoknak, felnőtteknek A magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgán önálló feladat a szövegértés, ennek ellenére a diákok jelentős része problémákkal küszködik ezen a téren. Pedig korunkban mind a szövegértés, mind a szövegek létrehozásának képessége az egyén és a társadalom életminőségét és perspektíváit befolyásoló tényező, a szövegek megértése olyan alapvető kulturális kompetencia, amely az önálló tájékozódás, a kritikus gondolkodás és bármely tanulás feltétele. Ez a segédkönyv az elméleti háttér rövid tisztázása után feladatsorokkal és megoldókulccsal, valamint szakirodalom-jegyzékkel segíti mind a diákok, mind a tanárok munkáját.

Keith S. Folse - Beginning ​Reading Practices
This ​beginning-level reading text for students of English as a second language combines the acquisition of reading skills with a focus on vocabulary and grammar. The goals of Beginning Reading Practices are to develop nonnative students' vocabulary and to strengthen skills that will help them deal with unfamiliar vocabulary. In addition to vocabulary enhancement, the text teaches students important reading skills at a beginning level and how to develop and use these skills through gradual and sequential practices. It also gives beginning-level students lively reading passages at the appropriate language level in which they can apply their new reading skills. The book now includes a list of all the vocabulary taught. The reading skills emphasized in Beginning Reading Practices include using context clues, drawing conclusions, understanding factual information, summarizing material, and reading for enjoyment. The vocabulary has been controlled to match the students' English ability. The grammatical structures used in the exercises and selections have been controlled to coordinate them with those most likely being studied in any beginning ESL grammar or integrated skills class. The exercises in the text provide not only indispensable practice of vocabulary and reading skills but also further reinforcement of the grammar being emphasized at this level. The book is intended for intensive courses in which at least one hour per day is devoted to reading improvement.

Nagy Attila - A ​több könyvű oktatás hatása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Kánon ​és olvasás - kultúra és közvetítés I-II.
A ​konferencia témáját ismételten úgy próbáltuk meghatározni, hogy biztosítsa a kérdésföltevések kapcsolódását és a gondolatmenetek összevethetőségét, egyszersmind tág, az irodalmi-művészeti korszakhatárokon átívelő mozgásteret hagyjon az előadóknak. Hiszen olyan szakmai találkozó kereteit kívántuk megteremteni, amely minél több fiatal bölcsész számára kínál lehetőséget gondolatainak akár eltérő szemléletű pályatársakkal való megvitatására. Naivitás lenne persze azt hinni, hogy egy óhatatlanul rövid tanácskozás akár csak közelítőleg teljes körképét adhatja a fiatalabb, pályáján induló nemzedék(ek)et foglalkoztató kérdéseknek. Mégis fontosnak tartottuk, hogy a konferencia sokszínű képpel szolgáljon az elméleti alapvetések és a választott módszerek tekintetében éppúgy, mint a vizsgálódás területének körülhatárolása szempontjából. Mindeközben a kortárs irodalom helyzetének s jellegének a mérlegelését is feladatnak tekintettük. Ez az érdeklődés világosan megmutatkozik a klasszikusnak mondható irodalomtörténeti tanulmányokban is, amelyek nem egy esetben magukban hordozzák az értelmezői nézőpont megújításának törekvését, méghozzá oly módon, hogy megőrizik, egyben elevenné is teszik az irodalomtörténet-írás legjobb hagyományait. Látókörünk kiterjesztése végett nagyobb súlyt fektettünk a társművészetek és a tömegkultúra, illetve a kultúraközvetítés feltételrendszerének elemzésére is, mely kérdések alapjaiban érintik a műveltség és a kortárs művészetek társadalomban betöltött szerepét, lehetőségeit. Figyelmet érdemel egyfelől, hogy újabban számos fiatal kutató érdeklődése fordult az avantgárd és neoavantgárd alkotások felé. A kísérletező esztétikai törekvések pedig természetüknél fogva igénylik a különböző művészeti ágak együttes górcső alá vételét. Másrészről úgy tartjuk, ha az irodalomolvasás helyzetének és esélyeinek, a kulturális élet szerkezetének s közvetítő rendszereinek vizsgálatát fontosnak ítéljük, annak sürgető elemzése adódik, hogy jelentősen változó kulturális közegünk milyen hatással van a legfiatalabb – s részint rajtuk keresztül az idősebb – nemzedékek olvasási szokásaira. Hiszen a jövő olvasói a jelen diákjaiból lesznek.

Boldizsár Ildikó - Mesepoétika
A ​Mesepoétika Boldizsár Ildikó mesekutató elmúlt két évtizedben megjelent írásaiból válogat. A mese műfaja megengedi a kutatónak, hogy olykor elrugaszkodjon a száraz tényektől és adatoktól, ezért nem meglepő, ha „e könyv írásait átlengi a kutatás tárgyából, a mesevilágból áradó poézis”. A szerző három nagy egységre osztja kötetét: A mesék élni segítenek; A mese és a gyermek; Milyen a jó mesekönyv? Boldizsár Ildikó írásai alapján megismerhetjük a mesék bonyolult világát, a tipikus női és férfi szerepeket, a bit-agyú gyerekek gondolkodásmódját és a mesék gyógyító erejét, valamint azt is megtudhatjuk, hogy mi kell valójában egy jó mesekönyvhöz. A kötetet Horváth Andrea hangulatos illusztrációi egészítik ki.

Kamarás István - A. ​A. Milne: Micimackó / Micimackó kuckója - munkafüzet
Olvasónapló ​a szerzőről, a cselekményről, a szereplőkről, a művészi eszközökről.

Jászberényi Andrásné - Dr. Mátrainé Goda Katalin - Meseolvasó
Tankönyvcsalád: ​Meseolvasó– Meseutazás sorozat Iskolatípus: speciális iskolák alsó tagozat Tantárgy/Témakör: magyar nyelv és irodalom

Jean-Claude Carrière - Umberto Eco - N'espérez ​pas vous débarrasser des livres
A ​la veille de l'arrivée sur tous les marchés du monde des nouvelles générations de livres électroniques, deux écrivains bibliophiles s'interrogent sur l'avenir du livre. Une discussion à la fois savante et humoristique qui nous fait traverser 5000 ans d'histoire du livre, du papyrus au fichier électronique.

Ismeretlen szerző - Olvasókönyv ​a biblioterápiáról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kobáné Kecskeméti Mária - Olvasás ​és játék
Ez ​a könyv a 10-11 éves gyermekek részére íródott, amely segíti őket az olvasmányok szövegértésében.

Fűzfa Balázs - Mentés ​másként
A ​MENTÉS MÁSKÉNT könyvcím nemcsak a számítógép talán legismertebb parancsára utal, hanem arra is, hogy bizony másként kellene hozzáfognunk a mentőcsónakok leeresztéséhez, mint ama hajón tették egykor. Mert különben mi mindannyian, akik az irodalom és az iskola közelében élünk, hamarosan a Titanic zenekarához leszünk hasonlatosak... Szeretném remélni, hogy az elmúlt években megjelent új szemléletű irodalomtankönyveim, A 12 legszebb magyar vers-program vagy a maratoni felolvasások és az olvasótáborok, illetve ez a kötet is egy-egy ilyen – kicsike, de talán nem teljesen erőtlen, s talán még idejekorán leeresztett – mentőcsónak. Mentőcsónakot vízre bocsátani, mentőövet leereszteni pedig akkor is érdemes, ha Ivan Illichnek valószínűleg igaza van: „A könyv egyre kevesebb embernek a jelentés kikötője”.

Covers_199658
Mérlegen ​a magyar iskola Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Mérlegen ​a magyar iskola
Az ​ezredforduló körüli években a közoktatás fejlesztése világszerte az érdeklődés középpontjába került. Jelentős nemzetközi és nemzeti programok indultak a közoktatási rendszerek hatékonyságának elemzésére és javítására. A közoktatás fejlesztésének, miként más bonyolult rendszerek fejlesztésének is, két meghatározó eleme a mérés és a visszacsatolás. A szükséges változások irányának kijelöléséhez, majd a változtatások hatásának elemzéséhez adatok kellenek, szükség van továbbá az adatok elemzésére, értelmezésére és a feldolgozott információknak a döntéshozókhoz való eljuttatására. Az elmúlt másfél évtizedben a három fő területen, a szövegértés, a matematika és a természettudomány terén rendszeressé váltak a korábban csak alkalmanként elvégzett nemzetközi felmérések. Az IEA társaság két korábbi, úttörő vállalkozása, az első és a második nemzetközi matematika- és természettudomány-felmérés után került sor 1995-ben a harmadik, TIMSS-ként ismertté vált vizsgálatra, melyet követően a program rendszeres, négyévenkénti méréssé alakult. Ugyanennek a munkacsoportnak a PIRLS-felmérései az iskola kezdő szakaszában vizsgálják az olvasástanítás eredményességét. Az OECD PISA-felmérései 2000-ben indultak, háromévenkénti ciklussal működnek, és a három fő területre: a szövegértés, a matematika és a természettudomány mérésére terjednek ki. A kötet anyagát előkészítő, a forrásokat összegyűjtő és az adatokat elemző munka sokféle módon segítette a diagnosztikus értékelési rendszer kidolgozására való felkészülést. Három fő területhez a mérőeszközök elkészítését megalapozó tartalmi kereteket dolgoztunk ki. A munka során építettünk az e kötetben feldolgozott publikációkra is. Az olvasás, a matematika és a természettudomány tartalmi keretei önálló kötetekben fognak megjelenni. A három, részletesen kidolgozott mérési terület mellett további hét területen vizsgáltuk meg a diagnosztikus értékelés lehetőségeit. Ezek közül hat – az angol mint idegen nyelv, az állampolgári kompetenciák, a szociális kompetenciák, a motiváció, az egészség-magatartás és a vizuális képességek – a jelen kötetben bemutatott előzményekre épül. A diagnosztikus mérésük lehetőségeit elemző tanulmányok egy összefoglaló kötetben jelentek meg.

Daniel Pennac - Nemkötelező ​olvasmány
AZ ​OLVASÓ ELÉVÜLHETETLEN JOGAI 1. A nem-olvasás joga. 2. Az oldalak átugrásának joga. 3. A könyv végig-nem olvasásának joga. 4. Az újraolvasás joga. 5. A bármit olvasás joga. 6. A "bovarizmus" joga. 7. A bárhol olvasás joga. 8. A böngészés joga. 9. A hangosan-olvasás joga. 10. A hallgatás joga.

A. Jászó Anna - Csak ​az ember olvas
Erővel ​olvasni. Néha nagyobb erővel olvasni, mint amilyen erővel az írás készült. Áhítattal, szenvedéllyel, figyelemmel és kérlelhetetlenül olvasni. Az író fecseghet; de te olvass szűkszavúan. Minden szót, egymás után, előre és hátra hallgatódzva a könyvben, látva a nyomokat, melyek a sűrűbe vezetnek, figyelni a titkos jeladásokra, melyeket a könyv írója talán elmulasztott észlelni, mikor előrehaladt műve rengetegében. Soha nem olvasni fitymálva, mellékesen, mint akit egy isteni lakomára hívtak, s csak a villa hegyével turkál az ételekben. Elegánsan olvasni, nagylelkűen. Úgy olvasni, mintha a siralomházban olvasnád az utolsó könyvet, melyet még beadott celládba a porkoláb. Életre-halálra olvasni, mert ez a legnagyobb, az emberi ajándék. Gondold meg, hogy csak az ember olvas. _Márai Sándor_

Steklács János - Olvasási ​stratégiák tanítása, tanulása és az olvasásra vonatkozó meggyőződés
Kötetünk ​fő célja, hogy az elmúlt néhány év olvasási stratégiákra vonatkozó kutatásainak összefoglaló bemutatásával kiemeljünk néhány fontos tényezőt, amelyek a magyar olvasástanítási rendszer tartalékát képezhetik. Igyekszünk elemezni az olvasáskutatás tendenciáit, különösképpen pedig azokat az elemeket, amelyek hatékonyságát a szakirodalom igazolta, mégsem honosodtak meg hazánkban a jelentőségükhöz, a bennük rejlő lehetőségekhez képest. Mivel bizonyított mindezek pozitív hatása a szövegértési képesség fejlődése szempontjából, biztonsággal állíthatjuk, hogy a hazai kutatások, fejlesztések ezeken a területeken lényeges változást, előrelépést eredményeznek. Ennek feltétele, hogy meg tudjuk erősíteni mindezeket az elemeket az olvasástanítási rendszerünkben, a pedagógusképzés és -továbbképzés segítségével a tantervekben, az iskolai, osztálytermi gyakorlatban, továbbá az olvasástanítási rendszerünk, olvasásügyünk szereplőinek gondolkodásában. Könyvünkben először az olvasás, olvasástanulás fogalmának, jellemzőinek átalakulását tekintjük át, amely az elmúlt két évtizedben minden eddiginél nagyobb mértékben változott, fejlődött, jelentősége olyan mértékben nőtt meg, amelyre eddig nem láttunk példát. Ezután az olvasás diszciplináris, tartalmi dimenziójának értelmezési lehetőségéről írunk, később pedig a metakogníció és olvasás területét igyekszünk bemutatni, továbbgondolni. A következő teoretikus részben az olvasási stratégiák és a metakogníció fogalmát, a szövegértő olvasás képességének fejlődésére gyakorolt hatását mutatjuk be a külföldi és magyar szakirodalom segítségével. Az empirikus kutatásokat ismertető fejezetben részletezzük annak a felmérésünknek az eredményeit, amelyet 400 negyedik osztályos tanuló bevonásával végeztünk el abból a célból, hogy információt szerezzünk a korosztály olvasásra vonatkozó meggyőződéséről, illetve ezek összefüggéseiről a szövegértési képességgel, továbbá számos egyéb háttértényezővel. Ezt követően ismertetjük azokat a kísérleti fejlesztő programokat, amelyeket az elmúlt években végeztünk, megismertetve olvasóinkat az osztálytermi gyakorlatban alkalmazott olvasásstratégiai módszerünk fő jellemzőivel. Elsőként kerül bemutatásra a Kecskeméten és környékén végzett olvasásstratégiai fejlesztő program. Ezután írunk az időkorlátos olvasásteszttel végzett követő vizsgálat tapasztalatairól, majd a Hargita megyei fejlesztő kísérletünkről, ahol egy kontrollcsoport, egy olvasásstratégiai módszerrel tanuló csoport és egy kooperatív tanulási technikát olvasásstratégiai módszerrel ötvöző csoport közreműködésével vizsgáltuk elő- és utótesztek segítségével a szövegértő olvasás képességének a fejlődését. A következő empirikus kutatást bemutató részben a leszakadó rétegek vizsgálatának szentelünk néhány gondolatot. Áttekintjük, elemezzük azoknak a felnőtteknek a helyzetét az írott nyelvhez kötődő képességeik, erre vonatkozó metakognitív tudásuk szempontjából, akik társadalmi szempontból peremhelyzetbe kerültek. Ismertetjük egy büntetés-végrehajtási intézményben végzett kutatási projekt eredményeit, amely két fő pillére az írott nyelvhez és számolás- hoz kötődő attitűd, képességek vizsgálata, illetve egy olvasási stratégiák tanítását is magában foglaló kísérleti funkcionális alfabetizációs fejlesztő program, amit számukra dolgoztunk ki. Ennek a kutatásnak az eredményeit szintén részletezve ismertetjük, hiszen az előző kutatáshoz hasonlóan itt is alapkutatásról van szó, így talán a későbbi kutatások szempontjából is fontosak lehetnek az itt feltárt tények. Helyet kapott még kötetünkben az ADORE kutatási projekt bemutatása, amelyet 14 ország kutatóival közösen végeztünk azzal a céllal, hogy feltárjuk az olvasási problémákkal küzdő európai tizenévesek helyzetét, problémáinak főbb jellemzőit és kezelésük nehézségeinek, sikereinek okait. Az osztálytermi gyakorlat szintjén központi szerep jut itt is a metakogníciónak és az olvasási stratégiáknak, ezek tanításának; a bemutatásnál ezeket az elemeket helyezzük vizsgálódásunk középpontjába. Ebben a részben több lehetőség nyílik arra is, hogy nemzetközi színtérre lépve világítsuk meg Saját helyzetünket, a magyar olvasástanítási rendszer jellemzőit, fejlődési lehetőségeit. A felnőtt alfabetizációs programot, illetve az ADORE-projektet bemutató 5. és 6. fejezet eltér a munkánk addigi koncepciójától, ezek beillesztésével az volt a célunk, hogy a vizsgált fogalmaink megjelenésére, alkalmazására tágabb összefüggéseire mutassunk példát. Könyvünk végén, szintetizálva a legfontosabb tanulságokat elemezzük az elmúlt években végzett kutatásaink eredményeit, kísérletet téve arra, hogy a jövőben rejlő lehetőségeket körvonalazni tudjuk. A függelékben közzé tesszük a metakognícióra épülő olvasásstratégiai program gyakorló pedagógusoknak készült leírását is, amely az osztálytermi bevezetést, alkalmazást hivatott segíteni. Több olyan segédanyag is helyet kapott még itt, amely reményeink szerint hozzájárulhat az olvasás fogalmának korszerűsítéséhez az iskolai gyakorlatban. Bízunk abban, hogy a gyakorló pedagógusok találnak olyan gondolatokat, módszertani elemeket, amelyeket az iskolai gyakorlatban is fel tudnak majd használni.

Ismeretlen szerző - Olvasásfejlesztés ​iskolában és könyvtárban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nancy Pearl - Book ​Crush - For Kids and Teens
Parents, ​teachers, and librarians are often puzzled by the seemingly endless choices for reading material for young people. What’s good, what’s trash, what’s going to hold their interest? Nancy Pearl, America’s favorite librarian, has read widely in all the genres and happily points the way in Book Crush. Divided into three sections — Easy Books, Middle-Grade Readers, and Young Adult — Book Crush makes wonderful reading connections by theme, setting, voice, and ideas. For horse lovers, Pearl recalls the classics (Black Beauty, Misty of Chincoteague), but in a creative twist connects Mr. Revere and I to the list. For middle-grade readers, she explores updated retellings of Greek myths and the best coming-of-age stories. Young adult readers get to know chick lit and much more. For those adults who feel stuck in a rut with Caldecott and Newberry winners and the ubiquitous Harry Potters, this fun, informed book offers new ways to stimulate young readers.

Steklács János - Az ​olvasás kis kézikönyve szülőknek, pedagógusoknak
A ​könyv szerzője Steklács János, olvasáskutató, a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Kar Humán Tudományi Intézetének igazgatója, a Magyar Olvasástársaság elnöke 2006 és 2008 között. Könyvében ezúttal a szülőket, pedagógusokat szólítja meg, széleskörű képet adva az olvasás, olvasástanítás hazai és nemzetközi kérdéseiről, aktuális helyzetéről. Írásából megtudhatjuk, hogy hogyan segítsük gyermekeinket szülőként, pedagógusként, hogy gyermekéveik alatt könnyebben tanuljanak, és felnőttként sikeresebbek legyenek a mindennapi életükben, eligazodjanak az információs, tudás alapú társadalomban, nagyobb eséllyel váljanak olvasó, gondolkodó, a világot értő, felelős felnőtté.

Gombos Péter - Dobj ​el mindent… és olvass!
Miközben ​még mindig vannak szépirodalmat faló könyvmolyok a környezetünkben, a többség szabadidejében inkább valamilyen digitális eszköz mellett találja meg szórakozását. Jómagam régóta állítom, hogy ez ellen jobb híján - tényleg csak muszájból, hiszen az olvasóvá nevelés sokkal inkább a családi környezetben kellene, hogy történjen - a tanítók és a magyartanárok tehetnek legtöbbet. Amikor néhány évvel ezelőtt egy hetedikes csoportot kaptam, rögtön elhatároztam, itt az idő, hogy bebizonyítsam, amiről addig "csak" prédikáltam. Ráadásul az alanyaim teljes mértékben megfelelőek voltak ehhez, mert a 14 gyerekből mindössze egy vallotta magát olvasónak, a többiek – saját elmondásuk szerint – soha (!) nem olvastak kedvtelésből. A program neve: "Dobj el mindent, és olvass!" A lényege az, hogy a nap bármely szakában megszólalhat egy speciális jelzőcsengő, melyet meghallva minden diák, de a tanárok, sőt a technikai dolgozók is "leteszik a munkát", és előveszik a könyvüket. Innentől a következő jelzésig mindenki néma csendben olvas. A "játék" gyorsan kedvelt lett, nem múlt el óra nélküle. Második alkalommal már volt, aki kérte, hadd vigye haza a könyvet, s akadt, aki rögtön szerette volna a folytatást is, mondván: "egy könyv kevés lesz a hétvégére". Nem vagyok naiv, tudom, ezek a diákok az iskolából hazaérve még mindig előbb nyúlnak a távirányító vagy a számítógép után, mint könyvhöz. De a viszonyuk a könyvekhez, az olvasáshoz megváltozott. Remélhetőleg életre szólóan.

Covers_52778
Olvastad ​már? Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Olvastad ​már?
Mit ​olvasnak ma a gyermekek? - e kérdésre válaszolva nyújt egy kötetnyi gyermekek által olvasmányaikról írt recenziót a nagy sikerű, második kiadását is megért kiadvány.

Alberto Manguel - Az ​olvasás története
"Mikor ​egy régi könyvet olvasunk, az olyan, mintha mindazt az időt olvasnánk, ami eltelt a könyv megírása óta. Ezért fontos a könyv kultuszának ápolása. Egy könyv tele lehet hibával, lehet. hogy más véleményen vagyunk, mint a szerző, de akkor is van benne valami szent, valami isteni, nem a babonás tiszteletből, hanem a boldogság, a tudás keresésének vágyából következően." Ez a Borges-idézet fejezi ki talán leghívebben a Kanadában élő, nemzetközi hírű író és műfordító, Alberto MAguel világsikert aratott esszéfüzérének, _Az olvasás történeté_nek alapgondolatát. A lebilincselően érdekes könyvből árad a sok tudnivaló: mikor kezdett olvasni az ember, meddig olvasott hangosan és mikortól némán, milyen helyzetben olvasták az ókorban a papirusztekercseket, miért száműzte Platón eszményi államából a könyveket, hogy festhetett az alexandriai könyvtár, milyen volt egy iskola a 13. századi Elzászban. milyen jóvátehetetlen gyalázatot művelt a francia forradalom a könyvekkel, hogyan fajulhatott Prótagorasz könyveinek betiltása a náci könyvégetésig és így tovább. Néhány kiragadott téma ez csupán a könyv káprázatos gazdagságából. Az olvasás világtörténetének áttekinthetetlen dzsungelét a fegyelmezett írói szándék világos parcellákra osztja, és nagyszerű, informatív, olykor felkavaró képekkel illusztrálja. Bár Manguel végig tudatában van vállalkozása nehézségeinek, sorait áthatja a könyv iránti szent áhítat és őszinte rajongás. E nagyszerű mű magyar nyelvű kiadásával kíván hozzájárulni a Park Kiadó Az Olvasás Évének eseménysorozatához, remélve, hogy a könyvet nélkülözhetetlen szellemi tápláléknak tekintők tábora Manguel írása nyomán új, szenvedélyes olvasok seregével bővül.

K%c3%b6nyv_%c3%a9s_l%c3%a9lek
Könyv ​és lélek Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Könyv ​és lélek
2014 ​májusában az NKA támogatásával, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár vendéglátásával országos biblioterápiás konferenciát szerveztünk "Segített a könyv, a mese" címmel. A konferencia sikere ösztönzött bennünket arra, hogy minden érdeklődő számára elérhető tanulmánykötetet készítsünk az ott elhangzott előadások alapján. Hisszük azt, hogy ez a könyv fontos forrása lesz a biblioterápia felé fordulóknak. Ez már csak azért is így lehet, mert nagyon gazdag, színes összeállítást adhatunk közre. A Könyv és lélek tanulmányai között akad a terület történetét bemutató írás, olvashatunk az alapfogalmakról, de több kifejezetten gyakorlatias, konkrét foglalkozásokat leíró, bemutató munka is helyet kapott a kötetben.

Kollekciók