Ajax-loader

'elektronika' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Vigh Bertalan - Gárdonyi Jenő - Villamosságtan
A ​könyv az elektrotechnika alapfogalmait és fontosabb törvényeit tárgyalja. Ismerteti a villamos mértékegységeket, és összefoglalja a villamos műszerekkel és mérésekkel kapcsolatos főbb tudnivalókat. A szerző főleg a szakmunkások tudását kívánja növelni. A villamosság iránt érdeklődő, szakmai gyakorlattal nem rendelkező olvasónak is segítséget nyújt az alapismeretek elsajátításához.

Hevesi György - Hodvogner László - Autóvillamosság
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Walter R. Fuchs - Az ​elektronika világa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Morita Akio - Made ​in Japan
"Közvetlenül ​a második világháború után egy kis csapatnyi ember gyűlt össze a lerombolt Tokió egyik kiégett épületében. Új céget készültek alapítani olyan technológiák kifejlesztésére, amelyek segítségével helyre lehetne állítani a japán gazdaságot. Köztük volt egy fiatal, huszonötéves mérnök, Morita Akio is. Ma ez a cég - a Sony - az egyik leghatalmasabb multinacionális vállalat s az elnöke nem más mint Morita Akio. Nevüket kiválló minőségű áruk és fantázaidús marketingstragéiák sora fémjelzi - Morita ugyanis rájött hogy új, addig sosem látott termékeikhez például a Sony Walkmanhez nekik maguknak kell megteremteniük a piacot. És nem is csak Japánban, hanem szerte a világon."

Török Miklós - Elektronika
A ​bennünket körülvevő világban az elektronika egyre több olyan eszközben jelenik meg, amelyik az életet kényelmesebbé teszi, és a készülékek az elektronizálás hatására megbízhatóbbá válnak. Elemi elektronikai ismeretek nélkül a világról alkotott képünk szegényesnek, naivnak tekinthető.

Ferenczy Pál - Video- ​és hangrendszerek
Az ​elektronikai technológia elképesztő ütemű fejlődése .alapvetően átformálta a klasszikus értelemben vett híradástechnika korábban kialakult képét. A nem is olyan régen még használt vezetékes és vezeték nélküli híradástechnikai csoportosítás ma már teljesen túlhaladott, egy televízió-vevőkészülékben pl. a digitális adatfeldolgozás éppúgy előfordul, mint ahogy az sem számít ma már ritkaságnak, ha egy telefonvonalra televízió-vevőkészülék csatlakozik, és színes képernyőjén az átvitt adatjel olvasható szövegként íródik ki. Ma már mind az AM, mind az FM rendszerekben van sztereó .hangátvitel, kidolgozott rendszerek állnak készen a körkörös hangtér reprodukálására. A televíziózás új szolgáltatások egész sorát kínálja az ezredforduló tv-nézőjének. A hang- és képrögzítés új útjai, a műholdas műsorszórás, a videotechnika számítástechnikai alkalmazása stb. mind arra a technikára épül, amelynek alapjait lerakni e könyv Szerzőjének célja.

Kónya László - Kopják József - PIC ​mikrovezérlők alkalmazástechnikája
Kónya ​László-Kopják József: PIC Mikrovezérlők alkalmazástechnikája, PIC programozás C nyelven (harmadik, bővített kiadás) 2000-ben jelentettük meg a PIC Mikrovezérlők alkalmazástechnikája című könyvet, amelyet 2003-ban átdolgozva adtunk ki másodszor. A második kiadás 2008 elejére elfogyott, így időszerűvé vált, hogy a PIC mikrokontrollerek fejlődésével kapcsolatos változásokat újabb kiadásban foglaljuk össze. Időközben a Microchip a PIC mikrokontrollereivel teljesen új területekre lépett: 2004-ben indította el a 16 bites dsPIC, majd 2008 tavaszán a 32 bites PIC32 mikrokontrollerek gyártását. A harmadik kiadásban dr. Kónya László összefoglalja a hatalmassá bővült PIC mikrovezérlő-palettán bekövetkezett változásokat, és bemutatja az alkalmazásaik kifejlesztéséhez nélkülözhetetlen hardver- és szoftverfejlesztési eszközöket és technikákat. Az egyre összetettebb PIC mikrokontrollerek programozásához nélkülözhetetlenné vált a magas szintű programozási nyelvek használata. Kopják József a BMF Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karon tanít C nyelvű programozást, emellett az elmúlt években a PIC mikrokontrollerek C nyelvű programozását több száz ügyfelünkkel ismertette meg egynapos tervezőtanfolyamainkon. Könyvünk második, a PIC programozás C nyelven című részében ezt a területet mutatja be az olvasóknak, akik 78 példaprogramon keresztül ismerhetik meg a PIC24 mikrokontrollerek C nyelvű programozásának alapjait és összetett lehetőségeit. A C programozási fejezetek végén összehasonlító elemzést adunk különböző PIC architektúrák C nyelvű programozásáról és a fordítóprogramjaik – az MPLAB C30, az MPLAB C18, a PIC C és az MPLAB C32 – legfontosabb sajátosságairól. Új kötetünkben kerültük a korábbi kiadásokban megfogalmazottak átemelését, helyette a PIC architektúrák és perifériakészletek összehasonlító ismertetését tűztük ki célul. A második kiadás a mai napig érvényes és fontos ismereteket tartalmaz, ezért ezt elektronikus formában elhelyeztük a könyv CD-mellékletén, amelyen a könyv mintaprogramjainak és a Microchip szoftvereinek a gyűjteménye is megtalálható.

Egely György - Tértechnológia
A ​tértechnológia a vákuum vagy az éter új, eddig ismeretlen és hasznosítatlan tulajdonágait alkalmazó technika. Egely György, az ismert kutató és szakíró legújabb kötetének témája az energia. Az általa bemutatott eljárások és berendezések mind elveikben, mind szerkezetükben radikálisan különböznek az eddig megismert energiatermelő és -átalakító szerkezetektől. Az ismertetett hipertéri energetika célja a térben mindenütt jelen lévő, nagy mennyiségű, szennyezetlen, korlátlanul használható energiaforrás megcsapolása, felhasználása.

Sipos Gyula - Integrált ​áramkörös elektronika
Az ​ipari szakkönyvtár könyvei mindenekelőtt a szakmunkásoknak készülnek. A gyakorlati szakembereknek szükséges ismereteket foglalják össze azzal a céllal, hogy megkönnyítsék a munkát, elősegítsék az ésszerű, gyors és jó minőségű termelést, a korszerű technika helyes alkalmazását, a munkaeszközök és munkamódszerek tökéletesítését, ezeken keresztül a szakmunkások magasabb szakmai felkészültségét. Az Ipari Szakkönyvtár kötetei tehát a lakatosok, esztergályosok, bádogosok, kovácsok, kohászok, kőművesek, villanyszerelők, asztalosok, víz-, gáz, központifűtés- és felvonószerelők, ácsok, burkolók, hegesztők, híradástechnikai ipari, műszeripari, vegyipari, élelmiszeripari, textilipari, bőripari, műanyagipari stb. dolgozók részére készülnek. Ott óhajtanak lenni munkahelyeiken és otthonaikban, hogy segítségükre legyenek a gyakorlati, szakmai problémák megoldásában. Hasznos és megbecsült, különösebb fáradságot nem igénylő olvasmányok kívánnak lenni az otthoni időtöltés alkalmával. Munka közben pedig emlékeztetőként, „utánnéző”-ként kérnek helyet a polcon vagy a munkapad sarkán.

Dr. Buna Béla - Elektronika ​az autóban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_287616
Fizikai ​kislexikon Ismeretlen szerző
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Fizikai ​kislexikon
Ez ​a kislexikon, amelyet az olvasó most a kezében tart, napjaink egy nagyon fontos tudományágával, a fizikával kíván megismertetni. A szerzők célja, hogy a fizikában és a határterületein előforduló szakkifejezések, rövidítések és jelek mögött rejlő fogalmakat a tudomány mai állásának megfelelően, szabatosan és megbízható alakban, röviden ismertesse, hogy a fizika iránt érdeklődök tájékozódását megkönnyítse. Mint terjedelme és jellege révén szükségszerűen bizonyos határok közé szorított zsebkönyv, előadásmódjában alapvetően különbözik a tankönyvektől: úgy foglalja össze az alapismereteket, hogy feltételezi olvasója ismeri már a fizika alapjait és járatos az alsóbb matematikában. Viszont a benne foglalt ismeretanyaggal segítséget kíván nyújtani a következő lépés megtételéhez, az alapismeretek bizonyos fokú elmélyitéséhez. Kutató szakembereknek újat nem nyújt, hiszen anyaga éppen az általuk felhalmozott ismeretek és tapasztalatok leszűrése. Gyakorlati szakemberek viszont haszonnal forgathatják, mert az egyes fogalmakról nyújtott tömör, ugyanakkor szakszerű magyarázatok elvezetnek a zsebkönyvektől a szakkönyvekig.

Csabai Dániel - A ​hangfelvétel gyakorlata
Mindennapos ​tevékenységünk során gyakran előfordul, hogy hangfelvételt kell készítenünk. Ez a művelet ma már nem bonyolultabb, mint a fényképezés folyamata, az exponálástól a kép előhívásáig. Bizonyos vonatkozásban inkább egyszerűbb. Jelenleg a világszerte használt, általánosan elterjedt hangfelvevő készülék a mágneses hangrögzítő vagy népszerű nevén: magnó. Az iparilag fejlett országokban a mágneses hangrögzítő - mint a hangfelvétel alapvetően fontos eszköze - bárkinek rendelkezésére áll. Hazánkban az elmúlt húsz évben több mint félmillió magnókészülék került forgalomba, s ennek nagyobb része az amatőrök birtokába. Hozzávetőleges becslések szerint évente kb. egymillió ember készít hangfelvételt Magyarországon munkája, tanulása közben vagy szórakozásból.

Nozdroviczky László - Televízióantennák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Klaus Schlenzig - Elektronika ​hobby
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

F. G. Rayer - Elektronikai ​játékok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Csabai Dániel - Magnósok ​évkönyve 1980
A ​Magnósok Évkönyve 1980-as kötete a Hi-Fi hangátvitel népszerűsítése jegyében íródott, a hazai hangamatőr mozgalom szélesebb körű műszaki tájékoztatása érdekében.

Schneemann József - Tranzisztoros ​táskarádiók
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lugosi Gyula - Mocsáry Gábor - Nozdroviczky László - Szélig Gyula - "DX" ​antennák, erősítők
A ​távoli ismeretlen iránti érdeklődés az ember fejlődésének egyik fő mozgatója. Ez juttatta el a görögöket Thule-ig, Kolumbuszt Amerikába, Gagarint a világűrbe. Ám ma már csak keveseknek juthat osztályrészül egy-egy még "fehér folt" felfedezése. Viszont kárpótlásul kalandos "felderítésekre" csábít a technika - különösen pedig az elektronika fejlődése. Eleinte a rádióamatőrök "utazták" be az éter világát. QSL-társakat keresve. - Újabban már a tv és URH rajongók is felfedező utakra indulhatnak - állomásra, monoszkópra vadászva. S természetesen minél távolibb, szinte már foghatatlan adó beállító ábrája bontakozik ki a képernyőn, annál nagyobb a dicsőség. Hát még ha a monoszkópról készített fényképet az azt sugárzó tv igazoló pecséttel vissza is küldi.

Klaus Schlenzig - Elektronika ​hobby '78
Ezt ​a könyvet az elektronikával alapfokon ismerkedni szándékozó, vagy azt már hobbyként művelő érdeklődők számára szánták. Az itt közölt kapcsolások, szerelvények kipróbáltak ugyan, de működőképességük nem képezheti garancia tárgyát. Ugyancsak nem garantálható, hogy a megoldások nem tartoznak valamilyen szabadalmi védelem alá, ezért megépítésükre - és saját használatukra - csak amatőrök jogosultak. A világítási elektromos hálózattal kapcsolatban levő készülékek megépítését csak olyan személyeknek szabad végezni, akik ismerik a biztonsági és életvédelmi szabályokat.

Magyari Béla - Elektronikai ​minilexikon
Ez ​a könyvecske kb. 1500 fontosabb elektronikai vonatkozású fogalomnak adja magyarázatát. A könyv terjedelmét megfelelő keretek között tartva, a fogalmak magyarázata olyan tömör és rövid, amilyen csak lehet a megértéshez. A fogalmak és azok meghatározása nem mindig szabványos, ebből következik azután, hogy olyan szakkifejezések magyarázata is megtalálható, amelyek nem fordulnak elő a szabványokban. Inkább azon van a hangsúly, hogy minden használatos, fontosabb fogalom szerepeljen, utalással a helyes szóra, és hogy a hozzá tartozó magyarázat gyorsan megtalálható legyen.

Covers_230876
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Mikroelektronika ​és társadalom
... ​a Római Klub központi feladatának tekinti "az emberiség nehéz helyzetének" vizsgálatát, és azt, hogy hogyan tud az ember ezen a "nehéz helyzeten", amely az elkövetkezendő években esetleg tovább romlik, felülemelkedni. A Római Klub "A növekedés határai"-val kezdődő valamennyi korábbi jelentése erre a tárgykörre összpontosult. Ez alól a jelenlegi könyv sem kivétel. Egy olyan új jelenséget vesz szemügyre ‒ az új mikroelektronikán alapuló technikákat ‒, amely életünket már most is jelentősen befolyásolja, és a jövőben méginkább befolyásolni fogja. A mikroelektronika és a miniatürizálás, az automatizálás, a számítógépesítés és a robotok terjedése alapvetően átalakítja életünket és hatást gyakorol rá minden tekintetben: a munkahelyen és otthon, a politikában, a tudományban, a háborúban és békeidőben egyaránt.

R. Zierl - Rádiózástechnika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szittya Ottó - Digitális ​és analógtechnika informatikusoknak 2.
A ​második rész digitális rendszereket és azok működését tárgyalja: PLA áramkörök, kombinációs és szekvenciális hálózatok és azok tervezésére módszerek. Multiplexerek, AD-DA átalakítók, bináris számlálók stb.

Matthias Carstens - Zenei ​elektronika
Csináld ​magad sorozat

Csabai Dániel - Magnósok ​évkönyve 2001
Amióta ​a Magnósok évkönyve ismét folyamatosan megjelenik, rendszeresen kapom az olvasói észrevételeket és javaslatokat az eddig megjelentekhez fűzött megjegyzésekkel és a következő kötetekre vonatkozóan. Többen hiányolnak jónevű márkákat és mára történelmi hírűnek számító cégeket, amelyek szinte észrevétlenül tűntek el a látókörünkből. Mivel az utóbbi évben is sokan érdeklődtek számos kitűnő cég iránt, röviden összegyűjtöttem azok körét, akikről már rég nem hallottunk - olvashattunk az utóbbi évek szakirodalmában. A világméretű szakosodás következtében sok olyan gyártmány és márka szűnt meg a múlt század nyolcvanas-kilencvenes éveiben, amelyeket jól ismertek világszerte - így nálunk is. A mágneses jelhordozók között kedveltnek és népszerűnek számító német Agfa magnószalagok és kazetták világszerte eltűntek, mert a cég beszüntette gyártásukat. Ugyanígy tűnt el a szórakoztató elektronikából az USA vezető magnószalag márkája a Scotchis, amelyet a minnesotai 3M cég gyártott. Mára hiányzik a választékból sok olyan egyéb márka is, amelyek valamikor a magnósok és hangamatőrök által kedvelt típusokat jelentették. Így pl. nem találhatjuk már sehol a francia Kodak szalagokat és kazettákat, a szintén francia Sonocolor szalagokat, az olasz Milphont, az olasz Ferrániát, a belga Gevasonort, az angol EMI-Tape-t és az angol Zonalt.

Theisz Péter - Texas ​TTL receptek
Ez ​a könyv - a TTL Receptek - amelyet a T. Olvasó a kezében tart, egy olyan teljes mértékben átdolgozott kiadás, amely mindenben megfelel az új magyar szabványokban lefektetett irányelveknek. E kötet megvásárlása azok részére is indokolt, akik az első kiadás birtokában vannak. A kiadás kivitele nemcsak magyar, hanem európai viszonylatban is újszerű.

Szittya Ottó - Digitális ​és analógtechnika informatikusoknak 1.
A ​kötet főbb témakörei: Villamosságtani alapok összefoglalása; A logikai rendszerleírás alapjai; Elektronikus áramkörök építőelemei; Jellegzetes elektronikus áramkörök; Digitális áramkörök; Digitális hálózatok; Kombinációs hálózatok kialakítási kérdései; Sorrendi hálózatok kialakítási kérdései.

Tomas Cesky - Televízió-vevőantennák
A ​tv-vevőantenna része annak az átviteli láncnak, amelynek egyik végén a tv-stúdió, másik végén pedig a tv-vevőkészülék található. Az antenna viszonylag egyszerű mechanikai "szerkezet", működését azonban döntően meghatározzák a telepítés és a felszerelés körülményei. Az antenna villamos jellemzőinek mérése meglehetősen bonyolult, az átlagos felhasználó számára megvalósíthatatlan feladat. A helyes antennaszerelés feltétele - különösen amatőr körülmények között - legalább az antennatechnika alapelveinek betartása. Az antennaépítés és -szerelés körülményei igen sokfélék lehetnek. Ebben a könyvben nem foglalkozhatunk valamennyi változattal, ehelyett megpróbáltuk vázolni a különböző problémakörök fizikai hátterét azért, hogy a következtetéseket az olvasó alkalmazni tudja a saját konkrét körülményei között.

Hajdú Mihály - Televíziós ​távolsági vétel
Ahhoz, ​hogy sikeres távolsági vételeket valósítsunk meg, sok olyan tapasztalatra és szakismeretre van szükség, amely eltér a hagyományos tv-műsorvételi gyakorlattól. A könyvben közreadott vételi adatok és leírt jelenségek mind hiteles forrásból származnak, többségében annak a tízéves gyakorlati távolsági vételnek az eredményeit tükrözik, amióta ezzel foglalkozom. Azok az amatőrök, akik már régebben foglalkoznak TV-DX-szel, összefoglalva megtalálhatják mindazt, ami mindennapi vételi tevékenységükhöz szükséges lehet.

Mike Gyula Endre - Elektrotechnika ​példatár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Andreas Burgwitz - Elektronika ​a modellezésben
Gyakorlati ​kézikönyv modellezőknek.

Kalapos Éva - Nem ​gyerekjáték
Rejtély ​rejtély hátán - bár a harmadik rész végén minden rendeződni látszott, a D.A.C. körül sosem áll meg az élet: Flóra és Geri apukája egy titokzatos nővel randizik, amivel az őrületbe kergeti a gyerekeit, de ők sem adják meg magukat egykönnyen - összefognak a csábító ellen. Eközben Ákos egyre furcsábban viselkedik, és a többiekben feltámad a gyanú, hogy valami veszélyes dologba keveredett. Mindennek a tetejébe pedig kiderül, hogy a tanároknak is vannak féltve őrzött titkaik... csatlakozz a D.A.C. csapatához, és kalandozz velük a negyedik kötetben is!

Kollekciók