Ajax-loader

'tesztkönyv' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


P. Alexandre - 100 ​English Tests for Beginners
500 ​TOPIC-BASED TESTSis a series designed to expose students to English as spoken by native speakers in a wide range of situations. It is a five-stage series from elementary to advanced level: 100 English Tests for Beginners is at level one. Special features: - The main principle on which the tests are based is a combination of grammatical and lexical control with the development of one's speaking skills. - Each book contains 100 tests centred around 20 conversational topics, the topics most often selected by examiners at schools and universities throughout the world. - Each level is presented by 40 dialogues and 1200 sentences written in natural everyday conversational manner. - All the tests are based on authentic material supplied by native speakers from UK and USA. - An eight-page pull-out answer key makes the tests suitable for both classroom work and self-study. - The tests will enable you to speak freely on all the topics after your gradual completion of the series.

Ismeretlen szerző - Általános ​gyógyszerészeti ismeretek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Stuart Redman - Ruth Gairns - Test ​your English Vocabulary in Use
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_85093
Fogorvosi ​ismeretek Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Fogorvosi ​ismeretek
A ​háromezernél is több kérdést tartalmazó feladatgyűjtemény jól szolgálja a vizsgára történő felkészülést. A tizennégy témakör (pl. általános anyagtan, dentoalveolaris sebészet, oralis diagnosztika, endodontia, fogszabályozás, konzerváló fogászat, parodontológia, gyermekfogászat) felöleli a fogászat valemennyi területét. Négyféle kérdéstípus (egyszerű és többszörös feleletválasztás, relációanalízis, asszociáció) található minden témakörben. A könyv tartalmazza a kérdésekre adott helyes válaszokat és a hozzájuk fűzött magyarázatokat is, ami nagy segítséget jelent az önellenőrzéshez.

Lázár László - KRESZ ​kézikönyv tanulóvezetőknek
A ​kötet tartalmából: I. A közúti közlekedés szabályai és értelmezésük; Bevezető rendelkezések; Fogalmak; Közúti jelzések: A rendőr jelzései - A jelzőőr jelzései - Forgalom irányítására szolgáló fényjelző készülékek - A közúti jelzőtáblák; A gyalogosok és járművek utasaira vonatkozó szabályok; A járműközlekedésre vonatkozó szabályok; Járművek kivilágítása; A járművek terhelése; Egyes járműfajták közlekedésére vonatkozó külön szabályok; Rendkívüli események; Vegyes rendelkezések; II. Teszt a sikeres vizsgához.

Czifra Éva - Első ​tesztkönyvem
"Középfokú ​nyelvvizsgára készülsz angolból? Már több tesztkönyvet megoldottál és nem érted miért is az a jó válasz? Vagy már megszerezted az alap nyelvtani tudást és most szeretnéd elkezdeni a teszteket? Itt a megoldás! Ezzel a kiadvánnyal nem csak az angol nyelv alapvető nyelvtani szabályait gyakorolhatod be, hanem megtanulva a megadott magyarázatokat sikeresebb leszel a többi teszt megoldásában is. A Kedves Nyelvtanuló! részben hasznos tippeket találsz a tesztek helyes begyakorlásához. Ez a kiadvány 22 éves tanítási tapasztalat alapján íródott. Több tanítványom maximális pontszámmal teljesítette ezt a feladatot a vizsgán." (a Szerző)

Zsoldos Márta - Sarkady Kamilla - Szűrőeljárás ​óvodáskorban a tanulási zavar lehetőségének vizsgálatára - MSSST
A ​teszt amelyet óvodáskorú gyermekek részére dolgoztak ki , előre jelezheti az iskolai tanulási zavar veszélyét. A szűrőmódszer használatának bemutatása mellett ismerteti a tanulási zavar elméleti megközelítését,a próbával kapcsolatos tapasztalatokat, a szűrés utáni szakvizsgálat lehetőségeit.

Szöginé Csiszár Ilona - Tóthné Schulcz Hedvig - Érettségi ​és nyelvvizsga feladatgyűjtemény angol nyelvből II.
A ​feladatgyűjtemény a különböző típusú nyelvvizsgákra, illetve a közép- és emelt szintű érettségire való felkészülést kívánja elősegíteni. A kötet a hallott szöveg értése és a nyelvhelyesség gyakorlásán keresztül alkalmas a nyelvi ismeretek bővítésére, elmélyítésére, illetve a készségek fejlesztésére. A gyakorlókönyvet a nyelvtanulók és tanáraik egyaránt haszonnal forgathatják. A kötet alkalmas egyéni felkészülésre is, mivel az objektíven értékelhető feladatok (nyelvhelyesség és a hallott szöveg értése) mindegyikéhez megoldókulcsot mellékeltünk. A feladatokat a Közös Európai Referenciakeret (KER) ajánlásait figyelembe véve csoportosítottuk három szint szerint: azt a hármat (A2, B1 és B2) választottuk, amelyeket a leggyakrabban tűznek ki célul a vizsgákon. A dupla CD-melléklet tartalmazza a hallott szövegértéses feladatok hanganyagát, melyet anyanyelvi beszélők közreműködésével készítettünk el.

Deborah Phillips - Longman ​Complete Course for the TOEFL Test
Focusing ​on skill-building practice for more advanced students, this complete, multimedia TOEFL(R) course now helps students prepare for both the paper and computer versions of the TOEFL(R) Test. Longman Complete Course for the TOEFL(R) Test is appropriate for use as a primary test preparation text, as a supplement to general course, or as a self-study aid. The Complete Course is accompanied by a set of audiocassettes or dual-platform CDs and a User's Guide. The audiocassettes and CDs contain recorded listening material from the book. The User's Guide contains scripts of the listening material and an answer key with explanations. Coming soon...a Bonus Test Disk with an additional bank of questions.

Balogh Erika - Szabó Ágnes - Országos ​kompetenciamérés tesztgyűjtemény 4. osztályosoknak II.
Kiadónk ​második alkalommal jelentkezik az éves kompetenciamérésre felkészítő kiadvánnyal, mely tartalmilag és formailag is igazodik a központi tesztekhez. Célunk, hogy minden évben újabb és érdekesebb feladatokkal lepjük meg a negyedikes diákokat. A könyv tartalmában ismét a központi tesztek mintájára épül fel. A feladattípusok ismerősek lehetnek, hiszen az elemi olvasási és számolási készséget, az elemi gondolkodási képességet és az íráskészséget mérő feladványok kerültek be idén is kiadványunkba. Kötetünket formailag a könnyebb felkészülés és felkészítés érdekében a következőképpen építettük fel: a magyar nyelv és irodalmi feladatsorokat követik a matematika tesztsorok, a kötet végén található javítókulcsok pedig az otthoni, egyéni gyakorláshoz nyújtanak segítséget. Kívánjuk, hogy a felkészülés öröm és játékos gyakorlat legyen, hiszen így sokkal könnyebben megy a gondolkodás is, a feladatokkal megszerzett készségek pedig az élet sok területén könnyíthetik majd meg a felnövő negyedikesek életét! Honlapunkon a www.felvesznek.hu címen további információkat találhat könyveinkről.

Kertész Judit - Cuentas ​pendientes
Kedves ​Nyelvtudásvágyó Olvasó! Könyvünkkel elsősorban a Budapesti Corvinus Egyetem közgazdasági szak­nyelvi írásbeli vizsgájának közép-, illetve felsőfokú szakszókincs és nyelvisme­reti tesztjeinek sikeres megoldásához szeretnénk segítséget nyújtani, de ajánl­juk mindenkinek, aki közgazdasági szaknyelvi ismereteit kívánja fejleszteni, vagy éppen elmélyíteni. A tesztkönyv közép- és felsőfokú feladatai megfelelnek a gazdasági szakmai nyelvvizsgák Közös Európai Referenciakeret szerinti B2 és Cl szintjének. Mivel szerzőnk a Budapesti Corvinus Egyetem közgazdasági szaknyelvi vizsgarend­szerének gyakorló és gyakorlott vizsgáztatója, illetve vizsgaanyag fejlesztője, e feladatokat többéves oktatói és vizsgáztatói tapasztalata felhasználásával állí­totta össze. A tesztek nemcsak szerkezetükben, hanem nehézségi szintjükben is pontosan megegyeznek azokkal a feladatokkal, melyek az OECONOM írásbeli vizsga szaknyelvismereti tesztjét alkotják, szókincse igazodik az OECONOM nyelvvizsga közgazdasági témaköreihez. A megoldókulcson túlmenően egy praktikus spanyol-magyar, magyar-spanyol szakszószedettel is szolgálunk, amely a gyakorlókönyvben előforduló legfonto­sabb szakszavakat, kifejezéseket tartalmazza, így a gyakorlás során észrevétle­nül bővül a szókincs, illetve könnyű az önálló munka, hiszen könyvünk bárhol, bármikor, minden egyéb segítség nélkül is teljes értékűen használható. Csak kézbe kell venni és haszonnal forgatni. Dr. Erdei József a Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont vezetője

Damásdi Ildikó - Szöllősi Péter - Agytorna ​2 - Középdöntő
Ön ​kedves Olvasó, bizonyára már túl jutott az Agytorna Elődöntő cseppet sem könnyű tesztjein. Most újabb nehéz felé állítjuk, a Középdöntőn kell átverekednie magát - remélhetőleg - több, mint kevesebb sikerrel. A kérdések most sem könnyűek, komoly erőfeszítést kíván a megoldásuk. A mi célunk - és remélhetőleg az Önöké is - ma is elsősorban a győzelem és csak másodsorban a részvétel a fontos! A tesztek kitöltése után már bizonyára látni fogjuk, az élet mely területein kell még bepótolnunk a műveltségünk fehér foltjait.

Gera Tibor - Matematika ​tesztkönyv 4.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kuti Zsuzsa - Országos ​kompetenciamérés tesztgyűjtemény angol nyelv 8. osztályosoknak
Gyakorlófeladatok a ​8. osztályos angol nyelvi kompetenciamérésre való felkészüléshez 10 teljes tesztsor az olvasott és hallott szövegértés mérésére javítókulccsal és letölthető hanganyaggal Ajánljuk az országos angol nyelvi mérés előtt álló diákok tanórai felkészítéséhez önálló feldolgozásra nyelvvizsgára való felkészüléshez

Ismeretlen szerző - Általános ​védőnői ismeretek
A ​tesztkönyv elsődleges célja a felsőoktatásban az Egészségügyi Gondozás és Prevenció alapszak védőnői szakirányú képzésen részt vevő védőnőhallgatók vizsgára való felkészítése. Hasznos ez a könyv azon védőnők számára is, akik hosszabb távollét után térnek vissza a szakmába, és szeretnék felfrissíteni, ellenőrizni tudásukat és az egészségügyi team azon tagjai számára is, akik betekintést szeretnének kapni a védőnői ismeretek tárházába. A könyv négy témakörben segíti az önellenőrzést és a tesztek gyakorlását - hiszen a vizsgán hasonló teszteket kell kitölteni, ezáltal bizonyítva a tananyag tökéletes elsajátítását. A négy témakör: a védőnői módszertan, amely magába foglalja a várandósgondozást, a csecsemő- és gyermek-, iskola-egészségügyi és családgondozást, a krízisvédelmet és a gyermekvédelmet; az orvostudományon belül a szülészet-nőgyógyászat és a gyermekgyógyászat; az egészségtudomány az egészségfejlesztéssel és a társadalomtudomány, amely tartalmazza a jog, a szociológia és a pszichológia idevonatkozó kérdéskörét. A tesztkönyv nagy előnye, hogy mindenféle teszttípust tartalmaz, az egyszerű választástól a hibakeresésen át a többszörös választásig. Így lehetőséget ad azok gyakorlására, hiszen a tesztek megoldásához a tananyag ismeretén túl gyakorlat is kell. Minden fejezethez tartozik megoldókulcs, több megoldás mellett magyarázat is található, valamint a felhasznált irodalom bemutatása, amely további segítséget jelent a vizsgára való felkészülésben.

Isabel Barlage - Mark Jordan - Angol ​társalgás
Mindenkinek, ​aki a nyelvtudását frissíteni, elmélyíteni, bővíteni akarja!

Somlóvári László - Horváth Imre - Tesztkönyv ​a hajóvezetők részére
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Imre - Hajózási ​szabályzat
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - TELC ​- Német nyelvvizsga gyakorlófeladatlapok
Könyvünkkel ​azoknak a nyelvtanulóknak és az őket felkészítő tanároknak szeretnénk segítséget nyújtani, akik a TELC (The European Language Certificates) vizsgarendszerben szeretnének német nyelvből B1 szinten Zertifikat Deutsch, valamint B2 szinten Zertifikat Deutsch Plus komplex, azaz írásbeli és szóbeli nyelvvizsgát tenni. Számukra kínálunk B1 szinten kettő, B2 szinten pedig négy teljes vizsgafeladatsort. Ezen kívül tartalmaz a kötet egy-egy mintafeladatlapot – a vizsgaszituáció jobb megismerése érdekében, az önellenőrzéshez megoldásokat és mintaleveleket, valamint a hallás utáni feladatok szövegének átiratát. A könyv kiegészítője egy audio CD a hallás utáni szövegértés vizsgafeladat szövegeivel, valamint az ún. virtuális melléklet – a kötet belső borítóján található regisztrációs számmal elérhető öt további vizsgafeladatsor, amelyek megtalálhatóak az Akadémiai Kiadó honlapján, www.akademiaikiado.hu.

Dr. Dusek László - Felelj, ​ha tudsz!
"A ​nagyon népszerű, és az egyik legsikerültebb kvízműsor, a Mindent vagy semmit! műsorában a nézők milliói sok kiváló játékosért izgulhattak, gyakran lehettek tanúi kimagasló és felejthetetlen teljesítményeknek. A stúdióban versenyző, a kérdésekre és az abszolút profi játékvezetőre koncentráló játékosokkal együtt a tisztelt Nézőknek is alkalmuk nyílt arra, hogy felelevenítsék régebbi ismereteiket, vagy újabb fontos információkat gyűjtsenek egy-egy ismert személyről, országról, történelmi eseményről. Ugyanakkor nagyszerű alkalom kínálkozott arra is, hogy meglévő ismeretanyagát bárki összehasonlítsa az aktív játékosokéval, vagy utánanézzen egy-egy esetlegesen vitatott adatnak. Kiknek készült ez a kötet? Lényegében mindenkinek: kis-, nagy-, végzős vagy öregdiáknak egyaránt, a különböző szellemi erőfeszítésekre, a mérhető és fokozható teljesítményekre törekvő, képességeit próbára tevő játékos ember, a homo ludens számára - szinte korhatár és iskolai végzettség megjelölése nélkül. A témák és kérdések között találunk - mint bármilyen új ismeretanyag elsajátításánál - könnyebbeket és nehezebbeket. A témákat és kérdéseket bárki bárhol elkezdheti és ellenőrizheti, de leginkább a társas, a szórakoztató, a versenyszerű felhasználását javasolom. Kellemes szórakozást, eredményes vetélkedést és sokoldalú szellemi gyarapodást kíván mindenkinek a szerző."

Ismeretlen szerző - Gyakorló ​kérdések az elméleti KRESZ-vizsgához
12 ​próbavizsga a megújult B kategóriás hatósági KRESZ-vizsgára való felkészüléshez.

Kuti Zsuzsa - Országos ​kompetenciamérés tesztgyűjtemény angol nyelv 6. osztályosoknak
Gyakorlófeladatok a ​6. osztályos angol nyelvi kompetenciamérésre való felkészüléshez 10 teljes tesztsor az olvasott és hallott szövegértés mérésére javítókulccsal és letölthető hanganyaggal Ajánljuk az országos angol nyelvi mérés előtt álló diákok tanórai felkészítéséhez önálló feldolgozásra nyelvvizsgára való felkészüléshez

Bakai László - KRESZ-tesztkönyv ​kerékpárosoknak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fazekasné Fenyvesi Margit - Józsa Krisztián - Nagy József - Vidákovich Tibor - DIFER ​Programcsomag - Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer 4-8 évesek számára
A ​DIFER programcsomag célja, funkciója, hogy segítse az eredményes iskolakezdést. Az első tanévek eredményei meghatározzák a tanulók jövőjét. Az első évfolyamokon elsajátítandó alapkészségek eredményessége nagymértékben az úgynevezett kritikus elemi készségek fejlettségétől függ.

Schleffer Ödön - Bőze Tamás - Szülészet-nőgyógyászati ​tesztkönyv
A ​mai felgyorsult szakmai életben egyre kevesebb idő jut arra, hogy a szülészet-nőgyógyászat gyönyörű hivatásának művelői (legyenek akár rutinos idősebb szakorvosok, vagy a szakmát épphogy csak elkezdő kollégák) a szakma minden területén egyforma részletességgel tudjanak elmélyedni. E könyv 14 fejezetben fogja át a szülészet-nőgyógyászat teljes vertikumát, s igyekszik kellemetlen és olykor beugrató kérdésekkel próbára tenni, a magát megmérettetni vágyó Olvasót. A könyv a feltett 500 kérdésben a szakma legfontosabb területeit érinti, olykor kínosan alapvető információk visszakérdezésével, máskor mélyen elgondolkodtató problémák feszegetése. A tesztkönyv elsődleges célja "A szülészet-nőgyógyászat tankönyve" és a "Szülészet-nőgyógyászati protokoll" tartalmának, a szakma alapvető szabályainak, ismeretanyagának elmélyítése, ellenőrzése. A szerzők a kérdések és válaszok mindegyikét e két könyv ismeretanyagának felhasználásával állították össze. A kérdések az egyetemi tankönyvnek megfelelő tematikai rendben követik egymást, melyek részben egyszerű választás, részben többszörös választás, részben direkt válasz formájában teszik próbára az Olvasó tudását. A tesztkönyv szülész-nőgyógyász szakorvosok, szakorvosjelöltek számára kitűnő tréninglehetőség, mely segíti a mindennapi szakmai életben is előforduló gyors döntéshozatal képességének gyakorlását. Orvostanhallgatóknak kollokviumra, szigorlatra történő felkészüléshez nélkülözhetetlen, s ezenkívül haszonnal forgathatják a szülészet-nőgyógyászattal foglalkozó más szakemberek (pl. szülésznők, védőnők és asszisztensek) is.

Karl Koch - Fa-teszt
A ​fa-teszteket előszeretettel alkalmazzák a pszichológusok és a grafológusok, abból a megfontolásból, mert könnyen értelmezhető és a vizsgált személy számára is szórakoztató tevékenység a fa rajzolása, hiszen sok mindent elárul az alany személyiségéről. A fa igazán gazdag szimbolikus tartalommal bír: jelképezi az életet, a vitalitást, a fejlődést és magát az embert is. A fa magában rejti a növekedést, a virágzást, a termést, de ott található az öregedés és a halás is. A fában megjelenik ugyanaz a hármas tagozódás, ami az emberben is jelen van: a gyökerek szimbolizálják a családot, az ösztönöket, az alapot és a tudatalattit a fa törzse a testi dolgokat és az érzelmeket tükrözi az ágak és a lombkorona az ember szellemi életet jelképezi Tehát a feladatunk csak annyi, hogy előveszünk egy lapot és rajzolunk egy fát. Hogy mit is árul el rólunk a rajz, az kiderül a könyvből.

Mikael Krogerus - Roman Tschappeler - Tesztkönyv
Kreatív ​vagyok? A megfelelő pályát választottam? Milyen a szexuális életem? Túl sok alkoholt iszom? Mi alapján döntök? A könyvben található 64 tudományosan is megalapozott önismereti teszt segítségével megtudhatjuk, kik is vagyunk valójában, hogyan viselkedünk különféle élethelyzetekben és hogy állunk a kapcsolatok, az egészség és a karrier területén.

P. Alexandre - Elementary ​English Tests
500 ​TOPIC-BASED TESTSis a series designed to expose students to English as spoken by native speakers in a wide range of situations. It is a five-stage series from elementary to advanced level: Elementary English Tests is at level two. Special features: – The main principle on which the tests are based is a combination of grammatical and lexical control with the development of one's speaking skills. – Each book contains 100 tests centred around 20 conversational topics, the topics most often selected by examiners at schools and universities throughout the world. – Each level is presented by 40 dialogues and 1200 sentences written in natural everyday conversational manner. – All the tests are based on authentic material supplied by native speakers from UK and USA. – An eight-page pull-out answer key makes the tests suitable for both classroom work and self-study. – The tests will enable you to speak freely on all the topics after your gradual completion of the series.

Metzger János - Magyar ​nyelv és irodalom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

David Daniels - Virginia Price - The ​Essential Enneagram
A ​centuries-old psychological system with roots in sacred tradition, the Enneagram can be an invaluable guide in your journey toward self-understanding and self-development. In this book, Stanford University Medical School clinical professor of psychiatry David Daniels and counseling psychologist Virginia Price offer the only scientifically developed Enneagram test based upon extensive research combined with a self-discovery and personal-development guide.

Németh Erzsébet - Ascoltami!
"Hallás ​utáni szövegértést gyakoroltató/fejlesztő tesztkönyvünk szerzője a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdasági szaknyelvi vizsgarendszerének nagy tapasztalattal rendelkező vizsgafejlesztője, így biztosak lehetnek benne, hogy autentikus forrásból származó feladatokat vesznek kézbe."

!!
The ​Official SAT Study Guide Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - The ​Official SAT Study Guide
The ​Official SAT Study Guide: Second Edition™ features 10 official SAT® practice tests created by the test maker. With over 1,000 pages and more than 20 chapters, it's packed with the most up-to-date information regardless of the jacket and students need to get ready for the test. Students will gain valuable experience and raise their confidence by taking practice tests, by reviewing critical concepts, test-taking approaches, and focused sets of practice questions just like those on the actual SAT. The Official SAT Study Guide: Second Edition will help students get ready for the SAT with - 10 official SAT practice tests, including 3 new recent exams - detailed descriptions of math, critical reading, and writing sections of the SAT - targeted practice questions for each SAT question type - practice essay questions, along with sample essays and annotations - a review of math concepts tested in the exam - test-taking approaches and suggestions that underscore important points - free online score reports - exclusive access to online answers and explanations at collegeboard.com - $10 discount on The Official SAT Online Course to all book owners There's also a complete chapter on the PSAT/NMSQT®.

Kollekciók