Ajax-loader

'tesztkönyv' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Magyarics Péter - Medgyes Péter - Érettségi, ​felvételi tanulmányi verseny tesztek - Angol
Válogatás ​a tanulmányi versenyeken, az érettségi és felvételi írásbeli vizsgákon leggyakrabban használt, legújabb teszttípusok kérdéseiből magyar nyelvű magyarázatokkal és útmutatókkal, valamint a megoldási kulcsokkal kiegészítve. Medgyes Péter az Eötvös Loránd Tudományegyetem Angol Tanárképző Központjának vezetője, számos nagysikerű angol nyelvkönyv szerzője. Magyarics Péter évtizedes gimnáziumi és egyetemi oktatói tapasztalattal rendelkező nyelvtanár, a fenti egyetemi intézetben módszertant és alkalmazott nyelvészetet tanít.

Rachel Federman - IQ-tesztkönyv ​kutyáknak
A ​kedves és mókás rajzokkal illusztrált könyvecske segítségével a kutya gazdik akár arra is rájöhetnek, hogy négylábú kedvencük egy felfedezetlen zseni.

Ismeretlen szerző - Történelem ​felvételi tesztek és kérdések
A ​történelemből felvételire készülők dolgát szeretné megkönnyíteni ez az összeállítás. Olyan teszteket, esszétémákat, kérdéseket tartalmaz, amelyekkel vagy amelyekhez nagyon hasonlókkal a jelölt a tanárképző főiskolák, a bölcsészettudományi, a jogi karok, valamint a Közgazdaságtudományi Egyetem, illetve az Államigazgatási és a Rendőrtiszti Főiskola írásbeli vizsgáin találkozhat. A tudáspróbákat sok év felvételi előkészítő tapasztalata alapján állítottuk össze, és kronológiai sorrendben átfogják a teljes gimnáziumi tananyagot. A teszteknél a "kulcs"-ban megadtuk a helyes megoldást. A tankönyvekbe óhatatlanul becsúszó apróbb hibákat korrigáltuk; mivel ezeket bármely kézikönyvben ellenőrízni lehet, úgy érezzük, a felvételiző nem kerül hátrányos helyzetbe, ha adott esetben felhasználja őket. Az esszék megoldását természetesen nem teljesen kidolgozva közöljük, csak - a felvételi javítókulcshoz hasonlóan - azokat a főbb szempontokat adtuk meg, amelyek említése szükséges a maximális pontszám eléréséhez. Úgy érezzük, hogy az a diák, aki közelítőleg 100 pontra tudja megoldani a kötet feladatsorait (lehetőleg minden témából mind a hármat), jó eséllyel vághat neki a felvételinek.

Végvári László - Quiz ​mester - Mesterquiz III
Több ​mint 2000 érdekes és változatos quizkérdés és megoldás található ebben a kis gyűjteményben, melyet – a változatosság kedvéért – ezúttal most egy kiváló, országosan is ismert és elismert quizjátékos állított össze! A feladat most is ugyanaz, minél több feladványt kell pontosan megoldania. Ha Ön a Quiz Mester ravasz kérdéseit helyesen megválaszolja, ne tétovázzon, azonnal induljon el egy műveltségi vetélkedő műsorban! „ E könyv szerzője évekkel ezelőtt az általam vezetett >Mindent vagy semmit< című vetélkedőben bizonyította tudását, és az utolsó fordulóban az autó megnyeréséhez szükséges kilencedik győzelem előtt a játék legnagyobb veszteseként hagyta el a stúdiót. Mivel játékról van szó, barátságunk azóta is tart. E kiadvány legyen méltó bizonyítéka annak, hogy a szerzőnek tudás és műveltség iránti alázata azóta is töretlen.” (Vágó István)

Covers_281973
Zrínyi ​2004 Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Zrínyi ​2004
A ​kötet a 2004. évi Zrínyi Ilona Matematikaverseny feladatait, a feladatok részletes megoldásait, a megoldások országos statisztikáját és a verseny eredményeit tartalmazza.

Kara Emília - Észköszörű
Az ​Észköszörű című könyv diákhoz és felnőtthöz egyaránt szól. Az összesen 6000 kérdést tartalmazó kiadvány felöleli az általános műveltséghez tartozó legfontosabb területeket konkrét szempontok szerint csoportosítva, így könnyítve meg az eligazodást. Az egyes részek kérdéskörének alapjául az általános és középiskolák anyaga szolgált, kiegészítve egy pár figyelemfelkeltő érdekességgel.A kérdések remélhetőleg segítik az olvasók ismereteinek felidézését, elmélyítését és tudásszintjének felmérését. A kíváncsiság felkeltésével talán érdemes lesz a megoldáshoz hátralapozni annak is, aki nem tudja a választ, hisz kevés ember van, aki minden tudományágban egyformán jártas. Így megvalósulhat a felfedező tudás, valamint a szórakoztatva tanulás és tanítás.A könyv iskolai versenyek kiváló anyagául szolgálhat, nagyszerű segédanyag a tanórák színesebbé, érdekessé tételéhez.

Csordás Mihály - Nagy Tibor - Matematikai ​versenytesztek 2000
Matematikai ​versenytesztek című sorozatunk kötetei a Zrínyi Ilona matematikaversenyek feladatait tartalmazzák, részletes megoldásokkal, országos statisztikai eredményekkel. Az ország legnépszerűbb matematikaversenyén 2000-ben is több mint hatvanezer diák vett részt.

Liszy Pál - Orosz ​nyelv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dudics Pálné - Tudáspróba ​oroszból
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - TELC ​- Angol nyelvvizsga gyakorlófeladatok
TELC ​- Angol nyelvvizsga gyakorlófeladatok című könyvünkkel azoknak a nyelvtanulóknak és az őket felkészítő tanároknak szeretnénk segítséget nyújtani, akik a TELC (The European Language Certificates) vizsgarendszerben szeretnének angol nyelvből B1 szinten Certificate in English, valamint B2 szinten Certificate in English adVantage komplex, azaz írásbeli és szóbeli nyelvvizsgát tenni. Számukra kínálunk B1 szinten négy, B2 szinten pedig nyolc teljes vizsgafeladatsort. Ezen kívül tartalmaz a kötet egy-egy mintafeladatlapot - a vizsgaszituáció jobb megismerése érdekében, az önellenőrzéshez megoldásokat és mintaleveleket, valamint a hallás utáni feladatok szövegének átiratát. A könyv kiegészítője egy audio CD a hallás utáni szövegértés vizsgafeladat szövegeivel, valamint az ún. virtuális melléklet - a kötet belső borítóján található regisztrációs számmal elérhető öt további vizsgafeladatsor B2 szinten, amelyek megtalálhatóak az Akadémiai Kiadó honlapján, www.akademiaikiado.hu.

Covers_268734
IT-alapismeretek Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - IT-alapismeretek
Kedves ​Olvasó! A XX. században az információhoz való korlátlan hozzáférés a modern társadalmak működésének alapvető feltétele. A biztonságos, anyagi javakban és szellemi értékekben egyaránt gyarapodó élet feltételeinek megteremtése, a társadalom intézményeinek hatékony és eredményes működtetése csak úgy lehetséges, ha az állampolgárok, az üzleti és társadalmi élet szereplői döntéseiket pontos, megbízható és gyorsan hozzáférhető információk birtokában hozhatják meg. Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium programjai révén az állampolgárok, a vállalatok és szervezetek mindennapi életének szerves részévé válhatnak a legkorszerűbb technológiák: a számítógép és az internet. Az Európai Unió tagjaként is csak így tudunk sikeresen megfelelni az új követelményeknek és élni az új lehetőségekkel. A technikai feltételek megteremtése mellett kulcsfontosságú a digitális írástudás elterjedése. Az ország polgárai váljanak "eMagyarország" polgáraivá, azaz minél magasabb szinten, minél szélesebb körben tudják használni az informatikai eszközöket munkájukban és személyes ügyeik intézésében egyaránt. Ezt felismerve hozták létre az európai országok az ECDL (European Computer Driving Licence; Európai Számítógép-használói Jogosítvány) programot, amely mára nem csak az Unióban, hanem a világ számos országában elismert tanúsítványa lett a felhasználói szintű számítástechnikai ismereteknek. Az Ön által kézben tartott ECDL oktatócsomag a 2004 februárjától érvényben levő vizsgakövetelményeknek megfelelő ismereteket tartalmazza, a szövegszerkesztéstől a prezentációkészítésen át az internetezésig. Biztos vagyok benne, hogy akár az internet segítségével tanul, akár a most kézhez kapott oktatócsomagot használja, új ismereteit sikeresen tudja majd használni! Jó tanulást és eredményes vizsgát kívánok! Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter

Csordás Mihály - Nagy Tibor - Matematikai ​versenytesztek 2001
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Villányi Attila - Kémia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bánki M. Csaba - Tesztelje ​önmagát!
A ​tesztek örök életűek. Az emberek mindig is szerették volna gyorsan és lehetőleg pontosan, tévedhetetlenül kiismerni a másikat - és ugyanannyira önmagukat. Ősidők óta léteznek eszközök annak kiderítésére, hogy kiben mi lakozik. A komoly, hiteles és valóban használható tesztek a kérdések sokszori elemzésével, sok-sok ember válaszainak feldolgozásával készülnek. Az itt közölt tesztek kivétel nélkül mind jó nevű kutatók munkái, kipróbált, statisztikailag ellenőrzött, eredeti verzióikban tudományos kutatásokhoz használt eszközök, melyek egy kicsit tanítani, oktatni, magyarázni is szeretnének. A szerzőről: Dr. Bánki M. Csaba pszichiáter, címzetes egyetemi docens, a nagykállói Pszichiátriai Szakkórház tudományos igazgatója, osztályvezető főorvosa, számos magyar és külföldi tudományos bizottság és társaság tagja. Gyógyító, kutató és oktató tevékenysége mellett több tucat ismeretterjesztő cikk és hét könyv, így az igen népszerű Életünk és az agy, valamint Az agy évtizedében szerzője, az Agyunk titkai című tévésorozat alkotószerkesztője. Publikációs tevékenységéért négy ízben kapott nívódíjat, alkotói díjat. A Markusovszky-díj és a Nemes Nagy Ágnes-díj kitüntetettje.

Lőrincz Zsolt - Német ​teszt kézikönyv megoldási kulcsokkal közép- és felsőfokon
Tisztelt ​Nyelvtanuló! Ön a Paginarum Kiadó új német gyakorlókönyvét tartja a kezében, amely nagyon hasznos lesz az Ön számára, ha a közeljövőben közép- vagy felsőfokú állami nyelvvizsgát szeretne tenni. Ennek a könyvnek az a célja, hogy gyakorlási lehetőséget adjon azokhoz a feladattípusokhoz, amelyek előfordulnak az állami nyelvvizsga közép- és felsőfokú szintjén. A könyv kiegészítő feladatokat is tartalmaz, amelyek szintén segítik a nyelvtanulást. Az egyes feladattípusok külön fejezetben vannak összefoglalva, a fejezetek elején pedig számos módszertani tanácsot és ötletet talál a feladatok minél sikeresebb megoldásához. A könyv minden egyes feladathoz tartalmaz egy-egy (minta)megoldást. Ez utóbbi különösen fontos azok számára, akik önállóan, segítség nélkül készülnek a vizsgákra. Azonban ne feledje, hogy a legtöbb esetben több jó megoldás is lehetséges (természetesen a feleletválasztós tesztek esetében csak egy megoldás helyes). Az első fejezetben 20 tesztsort talál, 5 blokkba tömörítve. A blokkok nehézségi sorrendben követik egymást, tehát az V. blokk tesztjeit már csak a felsőfokú vizsgára készülőknek ajánlom. A fordítási, szövegértési és tömörítési feladatokhoz olyan szövegeket válogattam, amelyek önmagukban is érdekesek, ezenkívül bizonyos társalgási témakörökhöz kapcsolódnak, tehát hasznosak lehetnek a szóbeli vizsgára való felkészülés során is. Remélem, hogy e könyv hasznos segítséget fog nyújtani Önnek a német nyelvtudásának elmélyítésében és sikeres nyelvvizsgát kívánok! Hals- und Beinbruch! A Szerző

Pátrovics Péter - Angol ​tesztkönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Franyó István - Biológiai ​tesztsorozatok általános iskolásoknak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Gáborné - Orosz ​nyelvi feladatlapok II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó István - Veréb József - Töritréning ​I-II.
Könyvünket ​azoknak ajánljuk, akik elhivatottan foglalkoznak a történelemtanulással. A tréning a forgalomban lévő középiskolai történelemkönyvek anyagát tartalmazza két egymáshoz kapcsolódó kötetben. A történelem előtti kortól napjainkig terjedő ismeretanyagot elsősorban a számonkérés és ellenőrzés szempontjai alapján rendszereztük. A tréning akkor éri el a kitűzött célt - a sikeres vizsgát -, ha rendszeres és elmélyült tanulással párosul. Ez nem zárja ki, hogy a TÖRITRÉNING-t szellemi vetélkedőkhöz, illetve önálló ismeretszerzéshez is felhasználják az olvasók.

Covers_134116
Agytorna ​3. Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Agytorna ​3.
Kedves ​játékos! Ön egy műveltségi tesztkönyvet tart a kezében, amelyben 600 kérdést és 2400 válaszlehetőséget talál. Minden kérdéshez 1 jó és 3 rossz válasz tartozik. 20 kérdés tartozik egy fejezetbe. Minden fejezet végén megtalálja a helyes válaszokat. Önnek a kérdéseknél a helyes válasz betűjelét kell bekarikáznia. Az összes jó válasz 1 pontot ér. Tehát minden fejezetben 20 pont a maximálisan megszerezhető pontmennyiség. A fejezetek végén az értékelés is megtalálható a megfelelő ponthatárokkal. A kérdések 11 témakörből származnak, úgymint: történelem, földrajz, tudomány, biológia, filmek, sport, irodalom, zene, festészet, idegen szavak és híres emberek szállóigévé lett mondatai. Mindenki lemérheti a saját tudását, játszhat és új információkat is szerezhet. Nagyon kellemes szórakozást kíván a könyvhöz a szerző: Grósz Zoltán

Molnár László - Biológia ​1. - Felkészítő, teszt- és segédkönyv
A ​könyv nem pótolja a gimnáziumi tan- és segédkönyveket, hanem - megfelelő használat esetén - azok hasznos kiegészítője lehet az érettségi és felvételi vizsgákra való felkészülés folyamán. Sajátos szerkezete (a hagyományos feladatgyűjtemények és tankönyvek, oktatási segédletek ötvözete) is a hatékonyabb felkészülést kívánja elősegíteni. Az összeállításban a felvételi vizsgákon gyakrabban előforduló témaköröket nagyobb arányban szerepeltette a szerző, de az írásbeli dolgozatok megoldásánál látható, hogy a tananyag egészének ismerete elengedhetetlen az eredményes felkészüléshez.

Covers_287116
6

Ismeretlen szerző - Matematikai ​versenytesztek 2003
A ​Matematika versenytesztek sorozat tizedik kötete a 2003. évi 14. Zrínyi Ilona Matematikaverseny feladatait, megoldásait és eredményeit tartalmazza. Ez a verseny lényegesen eltér a hagyományos versenyektől, hiszen nagyon rövid idő alatt kell kiválasztani öt válasz közül az egyetlen helyeset. A könyv első részében a 2003. évi verseny első és második fordulójának feladatsorai találhatók. A második részben a feladatok megoldásait közöljük. Törekedtünk a teljes matematikai megoldásra, de több helyen kihasználtuk a tesztes versenyforma lehetőségeit. Sok feladatnak megoldásként olyan utat választottunk, amely magasabb évfolyam tananyagába tartozó matematikai ismereteket is felhasznál.

Hanyó Anna - Tóth Ildikó - Tesztkérdések ​történelemből
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Louisa Somerville - Emberek ​és helyek
Mennyit ​tudsz a világról, amelyben élünk? Melyik országban találhatók a piramisok? Melyik amerikai elnök volt korábban filmsztár? Melyik folyó szeli ketté Párizst? Üdvözlünk a Tesztmánia játékban! A Tesztmánia egy gyors tempójú kvízjáték, amelyben az óra ellen kell küzdened, és megmérheted, hogy mit tudsz emberekről és helyekről. A játék menete: Állítsd fel a könyvet a hátán található támla segítségével, és helyezd magad és az ellenfeled közé úgy, hogy mindketten egy-egy kvízoldalt lássatok. Legyen kéznél egy darab papír és egy toll, amire fel tudjátok írni a pontjaitokat. Fordítsd meg a homokórát, és tedd fel a kérdéseket az ellenfelednek, amíg le nem jár az idő.

Gíró Szász Magda - Szacski Tamara - Orosz ​nyelvi feladatlapok III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Demeter András - Kővári József - Lökös Sándor - Müller Róbert - Új ​KRESZ-teszt
• ​Általános rendelkezések • A közúti jelzések • Haladás az úttesten • Megállás, várakozás • Közlekedés lakó-pihenő övezetben • Gyalogosok közlekedése • A járművek kivilágítása • Kerékpárok és segédmotoros kerékpárok közlekedése • Mozgáskorlátozottak közlekedése • Teherszállítás • A megkülönböztető és figyelmeztető jelzéseket használó járművek • A tesztlapok megoldásai

Ábrahám Károlyné - Halápi Magdolna - H. Q. Mitchell - Matura ​Plus Student's Book A2-B1
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Virginia Evans - Practice ​Tests for the new „Érettségi” in Hungary Student’s Book
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Tesztkönyv ​a járművezetői vizsgához
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Doró Gézáné - Kovács Mónika - 1000 ​olasz tesztkérdés
A ​gyűjtemény húsz, egyenként ötven feleletválasztós tesztsort tartalmaz. A mindennapi élet szókincsét használva felöleli az olasz nyelvtan legfontosabb jelenségeit és problémáit. Nehézségi szempontból a Magyarországon államilag elismert "Origo" nyelvvizsga középfokú szintjének felel meg. Gyakorláshoz, felkészüléshez ajánljuk a kötetet mindazoknak, akik az alapfokú ismereteket már megszerezték az olasz nyelvből és tovább kívánják fejleszteni tudásukat. Eredményesen használhatják a középfokú és felsőfokú írásbeli vizsgákra, az olaszországi állami nyelvvizsgákra, a középiskolai tanulmányi versenyekre és egyetemi felvételi vizsgákra készülők.

Czeglédi Sándor - Pintér Márta - Az ​Egyesült Államok és Nagy-Britannia kultúrája 500 tesztkérdésben
A ​könyv elsősorban azoknak a fiataloknak szeretne segítséget nyújtani, akik a főiskolák és egyetemek angol vagy amerikanisztika szakára felvételiznek, illetve oda bejutva, Nagy-Britannia és az Egyesült Államok történelméről, kultúrájáról szóló tárgyakat hallgatnak, majd ezekből vizsgáznak. A könyv 2x250 feleletválasztós kérdést tartalmaz, amelyek Nagy-Britannia és az Egyesült Államok földrajzát, kulturális régióit, kormányzati berendezkedését, gazdaságát, oktatási rendszerét, irodalmát és művészetét, valamint az érintett országokra jellemző általános szokásokat taglalják. A két fejezet mindegyike után az Olvasó megtalálja a helyes válaszok betűjelét és az ezekhez kapcsolódó magyarázatokat.

Jacqueline Louise Cottrell - Angol ​beszédgyakorlatok
A ​praktikus tesztek gyakorlásával felfrissíthetjük meglevő tudásunkat, elmélyíthetjük, ill. ellenőrizhetjük ismereteinket. A tesztgyűjtemény kézreálló formája révén ideális ahhoz, hogy útközben: villamoson, buszon, vonaton, várakozás alatt forgassuk. Az angol beszédkészség fejlesztését célzó rövid feladatok akár néhány percnyi kikapcsolódásként is megoldhatók. A megoldásokat egyszerűen írja be a könyvbe! A helyes megoldások a könyv végén lévő megoldási részben találhatók. A tesztgyűjtemény és egy ceruza már elegendő ahhoz, hogy akár néhány percben is gyakoroljuk az angol nyelvet. Jó szórakozást hozzá!

Kollekciók