Ajax-loader

'tesztkönyv' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


T%c3%b6rt%c3%a9nelmi
Tudod-e? Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Tudod-e?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Szalai Elek - 2000 ​feladat a német "B" típusú közép- és felsőfokú nyelvvizsgákra
Az ​1600 tesztet és 400 mondatfordítást magába foglaló feladatgyűjtemény tág lehetőséget kínál a nyelvvizsgákra való felkészüléshez. Valamennyi teszthez és példamondathoz megoldó kulcs készült. Az első részben 1000 nyelvtani feladatot szerkesztettünk, beleértve a legismertebb igevonzatokat is. a második rész 600 lexikai és grammatikai tesztfeladatot tartalmaz, melyek a kommunikatív készséget és a szókincs fejlesztését szolgálják. A 400 magyar mondat fordítása további lehetőséget biztosít a legfontosabb mondatstruktúrák begyakorlására.

Tímár Eszter - Angolul ​közép- és felsőfokon
Dr. ​Timár Eszter teszt-és feladatgyűjteménye a magyar közép- és felsőfokú, valamint a nemzetközi nyelvvizsgákra készülőknek nyújt segítséget. A hagyományos teszteken és feleletválasztós kérdéseken kívül sok olyan feladat szerepel a könyvben, ahol mondatátalakítással, hiányzó szavak pótlásával vagy szóképzéssel a tanulóknak maguknak kell a helyes formát megtalálni. A könyv második részében fordítási és szövegértési feladatok kaptak helyet. A vizsga szóbeli részéhez 40 színes fénykép és a hozzájuk kapcsolódó irányított kérdések jelenthetnek segítséget.

Tóth Zoltán Gábor - Angol ​nyelvi tesztek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rawdon Wyatt - Check ​Your English Vocabulary for TOEFL
This ​workbook provides a resource for students studying towards the TOEFL® (Test of English as a Foreign Language) exam, which is a requirement for entry for non-native speakers of English at over 6,000 universities in 100 countries worldwide. It includes a range of fun activities to help students build and improve their English vocabulary at TOEFL® level, and is suitable for both self-study and classroom use.

Gráf Zoltán Benedek - Teleteszt
A ​Teleteszt érettségi, felvételi és alapvizsga típusú tesztfeladatok gyűjteménye. Sok, csak a felvételin szereplő feladattípusa (szópárok, magyar szavak) miatt a Teleteszt különösen ajánlott felvételizők számára. A Teleteszt több, mint tesztkönyv: a feladatok megoldásán túl a Magyarázatok, megoldási módszerek c. fejezetben a szerző sok-sok ötlettel, a tesztmegoldás sajátos nehézségeiben eligazító tanáccsal siet olvasói segítségére a minél eredményesebb érettségi, felvételi ill. alapvizsga érdekében.

Szabolcs Ottó - Nagy ​történelmi tesztkönyv
Mire ​való ez a könyv? Tréning Érettségihez, egyetemi és főiskolai felvételihez, tanulmányi versenyekhez, vetélkedőkhöz, történelmi vizsgákhoz. Játék A történelem iránt érdeklődőknek, a játszani szeretőknek, a szellemi mozgalmasságot kedvelőknek, a memóriájukat javítani szándékozóknak. Önképző Agytornászoknak, ismerettár bővítőknek, gondolkodást fejlesztőknek, a társadalmi ismeretek gyarapítóinak. Kikapcsolódás Mindenféle rejtvényjáték kedvelőinek.

Covers_205902
700 ​angol teszt Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - 700 ​angol teszt
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jakab Andrea - 700 ​teszt nyelvvizsgákra - Német
"Ajánlom ​ezt a feladatgyűjteményt mindazoknak, akik nyelvtudásuk rendszerezésére, pontosítására, szókincsük bővítésére törekszenek. Elsősorban a középfokú nyelvvizsgák követelményszintjének megfelelő teszteket tartalmaz könyvünk, de haszonnal forgathatják mások is. Akik magasabb szinten beszélik a német nyelvet, használhatják ismétlésre, tudásuk szintentartására, akik még nem rendelkeznek középfokú nyelvvizsgával, sok ismeretlen nyelvtani fordulatot ismerhetnek meg. Szeretném, ha a megoldások ellenőrzése során az esetleges hibák okát is megkeresnék. Fontos, hogy a példamondatok jelentésével és nyelvtani szabályival is tisztában legyenek a tanulni vágyók. A feladatok megoldásához eredményes és kitartó munkát kívánok." A Szerző

Grósz Zoltán - Agytorna
Kedves ​játékos! Ön egy műveltségi tesztkönyvet tart a kezében, amelyben 600 kérdést és 2400 válaszlehetőséget talál. Minden kérdéshez 1 jó és 3 rossz válasz tartozik. 20 kérdés tartozik egy fejezetbe. Minden fejezet végén megtalálja a helyes válaszokat. Önnek a kérdéseknél a helyes válasz betűjelét kell bekarikáznia. Az összes jó válasz 1 pontot ér. Tehát minden fejezetben 20 pont a maximálisan megszerezhető pontmennyiség. A fejezetek végén az értékelés is megtalálható a megfelelő ponthatárokkal. A kérdések 11 témakörből származnak, úgymint: történelem, földrajz, tudomány, biológia, filmek, sport, irodalom, zene, festészet, idegen szavak és híres emberek szállóigévé lett mondatai. Mindenki lemérheti a saját tudását, játszhat és új információkat is szerezhet. Nagyon kellemes szórakozást kíván a könyvhöz a szerző: Grósz Zoltán

Dr. Fonyódi Jenő - Dr. Sarbu Aladárné - Tesztek ​a nyelvvizsgán
Az ​Akadémiai Kiadó Origó nyelvvizsgakönyvek sorozatának ezen kötete az Idegennyelvi Továbbképző Központ által szervezett középfokú nyelvvizsga anyagát tartalmazza. Újdonság, hogy eltérően más tesztkönyvektől, a benne szereplő 20 feleletválasztós teszt (összesen 1000 tesztkérdés) mindegyike a Rigó utcai nyelvvizsgaközpont tényleges feladatbankjából származik. Ugyancsak a nyelvvizsgára való sikeres felkészülést segíti, hogy e tesztgyűjtemény nemcsak feladatokat tartalmaz, hanem bemutatja a tesztek összeállításának és értékelésének szempontjait is. A nyelvtanulókat részletes megoldási kulcs segíti az önellenőrzésben.

Mark Harrison - Rosalie Kerr - First ​Certificate Practice Tests 2
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Barbara Pease - Allan Pease - Illünk ​egymáshoz?
Férfiak ​és nők között ég és föld a különbség. Nincs egy közös vonásunk. Kész rejtély, hogy úgy-ahogy szót értünk egymással. De még ennél is nehezebb megtalálni, létezik-e a földkerekségen olyan valaki, aki illik hozzánk. Ne csüggedjünk! - biztat a sikeres szerzőpáros legújabb könyv ében, melyben számos hasznos tanáccsal, humoros rajzokkal, szórakoztató és tréfás tesztekkel próbál segíteni abban, hogy ne tévedjünk el reménytelenül a félreértések labirintusában. Vagy önnel ez sosem fordul elő?

Kalapács János - Tesztek ​nektek
Kit ​ne érdekelne - különösen 14 és 18 éves kora között -, hogy milyen az egyénisége? Mennyire megfontolt, egészségesen él-e, mennyire ügyes vagy talpraesett, milyen a viszonya szűkebb és tágabb környezetéve, milyenek a szellemi és a gyakorlati képességei, hogyan tud bánni az emberekkel, s hogyan vélekednek róla mások, de legfőképpen az: milyen a párkapcsolatai, vagy milyen lehetnek? A kötet összeállítója, Kalapács János jól ismeri a fiatalokat, s erre alapozta azt a 32 kérdéskört, amelynek megoldásával a sokoldalú önmegismerést szándékozik segíteni. A tesztek kitöltése jó szórakozás, egyben önvizsgálatra kényszerítő feladat, a megoldások értékelése pedig elgondolkodásra késztető tanulság. Aki "beszáll" ebbe a játékba, nemcsak kellemesen töltheti el szabad idejét, hanem hasznosan is.

Martin Bensdorf - Katharina Richter - Pszi ​tesztek könyve
Kipróbálná, ​milyen médium lenne Önből? Mi rejlik ama titokzatos energiák mögött, amelyeket nem tudunk normális logikával és értelemmel megmagyarázni? Tesztelje önmagát ezzel a könyvvel: vajon azok közé tartozik-e, akik rendelkeznek érzéken túli képességekkel? Mi az a PSZI? - legfőbb megjelenési formái és az alapfogalmak Előkészítés a tesztek elvégzésére: meditációs, lazításos és vizualizálási gyakorlatok Egyedül vagy partnerrel: tesztek a gondolatok erejéről, az érzéken túli észlelésről a kártyás és dobókockás jóslásról

Michael Coles - Basil Lord - Access ​to English - Getting On - Workbook A
The ​ten units in this new edition provide revision and practice material for Chapters 1 - 10 of Getting On, the second book of Access to English. Each unit should be used after working through the relevant chapter of the coursebook. There are three sections to each unit: Grammar Practice Ś Lists and tables of the grammar taught in the relevant chapters Ś Written exercises Ś Oral exercises designed for group and pair work Words and Phrases Ś Lists of the new words and phrases of the chapter — arranged either in sets or con-textualized in mini-dialogues — with phonetic transcriptions Ś Two Wordgames designed for enjoyment as well as vocabulary-building and stress and spelling practice Communication Practice Ś Two or three enjoyable activities which take as their starting-point a function or topic area included in the chapter and allow students to put the language of the coursebook to more varied and communicative use.

Fodorné Balthazár Enikő - Bewährungsprobe
A ​nyelvtanulási kedv növekedésével párhuzamosan német nyelvből is egyre többen jelentkeznek a középfokú állami nyelvvizsgára, sok fiatal pedig a felsőoktatás kínálta lehetőségek keretein belül szeretné nyelvtudását magasabb szintre emelni. Ez a könyv a nyelvtanulók e csoportjaihoz szól, nekik igyekszik segíteni, hogy felelevenítsék, rendszerezzék, aktivizálják és némiképp értékeljék az eddig tanultakat.

Bézi Ivett - Máthé Elek - Szollás Krisztina - Angol ​- Teszt kézikönyv megoldási kulcsokkal
Ennek ​a tesztkönyvnek az a célja, hogy bemutassa azokat a feladattípusokat, amelyek ma előfordulnak az állami nyelvvizsga közép- illetve felsőfokú szintjén az írásbeli vizsgán. Egy-egy feladatcsoport összeállítása során a könnyebb feladatoktól haladtunk a nehezebbek felé. A feleletválasztós tesztek közül a 4-es blokkot elsősorban a felsőfokra készülőknek ajánljuk. A tesztekhez megoldási kulcsot mellékeltünk a könyv végén. A szövegértési feladatnál szereplő cikkek és az angolról magyarra fordítandó szövegek közül az utolsó 5-6 példa szintén a felsőfokú szintnek felel meg. A magyarról angolra fordítás összefüggő történetekből áll. Ez a középfokú nyelvvizsga teszt része, míg a magyar újságcikkek angol nyelvi összefoglalása, vagyis az ún. tömörítés a felsőfokon követelmény. A fogalmazások között is több típus szerepel, melyek választéka szintén megfelel a két szintnek. Mindazonáltal azt gondoljuk, hogy a felsőfokra készülők számára igen hasznos lehet az összes feladat megoldása, és reméljük, hogy a középfokra készülőkben pedig feltámad a kíváncsiság és a vágy a nehezebb feladatok megoldására és folytatják a nyelvtanulást. Igyekeztünk nem csak a gyakorlás szempontjából fontos, hanem egyébként is érdekes példamondatokat és szövegeket válogatni. Így azok is kedvüket lelhetik a könyvben, akiknek a puszta nyelvvel való foglalatosság a céljuk, mindenféle vizsgától mentesen. Rájuk is gondolva a könyv végén néhány más típusú feladatot is szerepeltetünk. Aki további gyakorlásra vágyik, keresse fel a következő Internet-címet: www.englishlearner.com Sikeres felkészülést kívánnak A szerzők

Czinner Antal - 1000 ​tesztkérdés a gyermekgyógyászatból
A ​könyv differenciáltan közli az ismeretanyagot, és lehetőséget ad a klinikusok mellett a családorvosok, illetve a diplomás védőnők számára is, hogy tanulhassanak belőle, gyarapíthassák ismereteiket. A kérdések mellett újszerűen nemcsak a megoldások találhatók meg, hanem azok magyarázatai is, az indoklás. Reméljük, hogy a szakorvosok, szakorvosjelöltek, védőnők, és természetesen a medikusok is haszonnal forgatják majd e könyvet.

Ángeles Barcelona-Deckname - Intelligenciatesztek ​és fejtörők
Mindannyian ​kíváncsiak vagyunk arra, hogy mennyire vagyunk intelligensek, és hogyan fejleszthetnénk mentális képességeinket. Tesztkérdéseink segítségével az egész család próbára teheti magát, hiszen értékelőtáblánk minden korosztály számára eligazítást nyújt arról, hol is tartunk voltaképpen.

L. Ron Hubbard - Önelemzés
Az ​Önelemzés című könyvnek a segítségével most megismerheti Önmagát! Az életben megtapasztalt akadályok árnyékot vetnek ránk. Néha nem úgy viselkedünk, ahogy azt máskor tesszük. És nem tudjuk, hogy miért! A könyv segítséget nyújt abban, hogy felidézve az életünk eseményeit, felfedezzük valódi önmagunkat. A könyv számos területen hasznos információkat is ad, amelyeket bárki használhat életminősége javítására.

Covers_306386
502 ​quiz kérdés Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - 502 ​quiz kérdés
Műveltség-tesztsorozatunk ​második részében újabb 502 érdekes és szórakoztató quizkérdést és részletes választ teszünk közzé - elsősorban - azoknak a Kedves Olvasóinknak, akik kedvelik az irodalmat, kultúrát és a művészeteket, valamint fontosnak tartják, hogy intelligensek, műveltek és tájékozottak legyenek. Reméljük Önöknek legalább annyi kellemes percet szerez a tesztek megválaszolása, mint nekünk az összeállítása.

Covers_166986
80 ​teszt Ismeretlen szerző
7

Ismeretlen szerző - 80 ​teszt
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Andrew Murray - Az ​egyetlen eredeti Tolkien kvízkönyv
Hány ​hobbit csatlakozott a Gyűrű Szövetségéhez? Milyen színű az orkok bőre? Miért volt nehéz Gandalfnak kinyitnia Khazad-dum nyugati kapuját? Ki árulta be Berent és Lúthient Thingolnak? Mi volt a sonkádi Egyed gazda teljes neve? J. R. R. Tolkien történetei, a Középföldén játszódó kalandoktól a Nagy-Woottonba tett rövid látogatásig, egytől egyig olyan gazdagok és sokszínűek, hogy változatos életkorú olvasók sokaságát lelkesítik. Ez a hivatalos kvízkönyv csaknem több mint 1000 kérdést és választ kínál a Tolkien-rajongók számára, köztük könnyebb indító kérdéseket és bonyolultabb döntő kérdéseket, hogy segítségükkel ellenőrizhessék tudásuk terjedelmét és mélységét. S míg minden helyes válasz a témakör alapos ismeretét igazolja, a rossz válaszok a további tanulás élményét jelenthetik a kísérletező kedvűeknek.

Ismeretlen szerző - Történelem ​zsebteszt - Érettségiző
A ​kötet negyven feladatsorának 720 kérdése segítséget nyújt a történelem érettségire való felkészüléshez. A teszt anyaga a négy évfolyam törzsanyagára épül, ezáltal közép- és emelt szintű érettségire is kiváló. A kérdéssorokat társasjátékként is lehet játszani, melyben a játékosoknak Magyarország megyéit kell elfoglalniuk.

Dr. Szalai Elek - Német ​tesztek nyelvvizsgákra
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Susan Lawrence - Aktív ​tesztek - 2000 egyperces teszt - angol nyelvtan
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

20szazad
A ​XX. század eseményei Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - A ​XX. század eseményei
Szórakoztató ​kérdezz-felelek 100 kérdés az ismeretek ellenőrzésére, új ismeretek szerzésére . A kérdések sok oldalról közelítenek meg egy-egy témát. . A kérdésekhez tartozó rövid magyarázó szövegek fontos információkat tartalmaznak. . A válaszok helyességét a bip-pen toll segítségével lehet ellenőrizni. Ez a toll lehetőséget ad a hibás válaszok azonnali helyesbítésére is.

Sport
Sport Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Sport
Szórakoztató ​kérdezz-felelek 100 kérdés az ismeretek ellenőrzésére, új ismeretek szerzésére . A kérdések sok oldalról közelítenek meg egy-egy témát. . A kérdésekhez tartozó rövid magyarázó szövegek fontos információkat tartalmaznak. . A válaszok helyességét a bip-pen toll segítségével lehet ellenőrizni. Ez a toll lehetőséget ad a hibás válaszok azonnali helyesbítésére is.

Gregory Stock - Szerelem ​és szex
Gregory ​Stock két bestseller szerzője: A Kérdések könyvét eddig 25 nyelvre fordították le, a Kérdések könyve gyermekeknek című művét pedig Amerika-szerte használják az iskolákban. A szerző 1977-ben a John Hopkins Universityn megszerezte a biofizikai doktorátust, és számos tanulmányt publikált a biofizika és a fejlődésbiológia tárgykörében. 1987-ben a Harvard Business Schoolban elnyerte az Orvostudományok Baccalaureátusa címet, majd managerként tevékenyen részt vett egy sor vállalkozásban. Jelenleg új könyvén dolgozik: elsősorban az foglalkoztatja, hogy miként lehet növelni a magánalapítványok hatékonyságát. Szerelem és szex, szex és szerelem: szorosan egymásba fonódó, mégis meglehetősen különböző dolgok. Heves érzelmeket váltanak ki, és eltérő kérdéseket vetnek fel. Néhány évvel ezelőtt, amikor a szerző a Kérdések könyvén dolgozott, tapasztalta, hogy a legbensőségesebb hangulatú viták jobbára éppen a szexre és a partnerkapcsolatokra vonatkozó kérdésekből nőttek ki. Könyvünk nem teszt. Olyan személyes kérdések gyűjteménye, melyekre nincsen jó vagy rossz, csak tisztességes vagy tisztességtelen válasz. Amikor játszik ezekkel a kérdésekkel, engedje át magát a szituációk és dilemmák sodrásának! Így valóban érzi, szembenéz velük, és vállalnia kell választásainak következményeit. A kérdéseket vegye komolyan, de ne idegenkedjék a nevetéstől és a játéktól!

Huzsvai Dóra - Rose Kinga - Harry ​Potter tesztkönyv kezdőknek és haladóknak
Mind ​a hét kötetet olvasta? Úgy érzi, úgy ismeri a varázsvilágot, mint a tenyerét? Akkor lássuk! Tudja például Hagrid keresztnevét? Vagy hogy mivel keresi a kenyerét Mr. Dursley? Azt persze egy gyerek is rávágja, mennyibe került Harry varázspálcája vagy, hogy hány ember van egy kviddicscsapatban... Kötetünk a legavatottabb rajongók számára is tartogat kihívást.

Marie Haddou - Merj ​nemet mondani!
Miért ​olyan nehéz nemet mondani? Miért félünk attól, hogy ha visszautasítunk egy kérést vagy meghívást, azzal örökre megsértettük az illetőt? Hányszor, de hányszor fordul elő, hogy valamire igent mondunk, és aztán dúlunk-fúlunk magunkban, miért nem álltunk a sarkunkra és mondtunk nemet. Marie Haddou nyugodt és józan hangvételű könyve segít megértenünk, miben kellene megváltoznunk azért, hogy érdekeinknek, véleményünknek nyíltan hangot tudjunk adni. S ha erre képesek leszünk, csodálkozva fogjuk tapasztalni, mennyi megértéssel, sőt tisztelettel találkozunk. A könyv első része az okok feltérképezésével segít személyiségünk, lelki alkatunk mozgatórugóinak megismerésében és tudatosításában, illetve konkrét technikákat javasol. A második részben öt tipikus élethelyzetből (munkahely, család, hétköznapi élet, baráti és szerelmi kapcsolat) vett párbeszédek olvashatók, a hozzájuk kapcsolódó rövid magyarázattal. A könyv végén pedig két kis pszichológiai teszt kitöltésével rögtön ellenőrizhetjük is, mennyire sikerült elsajátítanunk (egyelőre elméletben) a nemet mondás művészetét.

Kollekciók