Ajax-loader

'tesztkönyv' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Szerényi Gábor - Nagy ​biológia feladatgyűjtemény - Megoldások
A ​2005-ben életbe lépett új, kétszintű érettségi vizsgarendszer tartalmi és szerkezeti változásainak figyelembevételével született ez a feladatgyűjtemény, mely a teljes középiskolai tananyagot felöleli. A feladatok négy követelményszinthez készültek: alapszinthez, ill. a középszintű érettségihez, emelt szinthez, tanulmányi versenyekhez és azokhoz a kiegészítő ismeretekhez, amelyek a speciális tantervben szerepelnek.

Villányi Attila - Ötösöm ​lesz kémiából - Példatár
MEGOLDÁS ​A Megoldáskötet a szükséges magyarázatokkal lépésről lépésre vezeti el az olvasót a Példatár feladatainak megoldásához. A helyes válaszok megértéséhez a korábbi anyagrészekre visszautal, és ezzel a folyamatos ismétléssel segíti a tanultak elmélyítését. PÉLDATÁR A Példatár tartalmazza a legelemibb összefüggésekre épülő gyakorlatoktól kezdve, a közép- és emeltszintű érettségi követelményeinek megfelelő példákon keresztül a versenyelőkészítő, illetve az egyetemek első évét segítő feladatokat. Az egyes témakörök elején rövid összefoglalót találunk, ezután következnek a fokozatosan nehezedő feladatok, majd az ellenőrző feladatsorok. A könyv tartalma és felépítése lehetővé teszi az egyéni tanulást, az önálló gyakorlást és a tudás ellenőrzését. Ez a két kötet nagy segítséget jelent a közép- és emeltszintű érettségire való felkészülésben is.

Nyerges Julianna - Olasz ​nyelvi tesztek
Az ​Olasz nyelvi tesztek című könyv egy 1000 kérdéses feladatgyűjtemény, amely 20 fejezetből áll, a fejezetek egyenként 50 kérdést tartalmaznak. Az egyes fejezetek felépítése azonos. A névelők gyakorlásától indulva, a névmások, igavonzatok taglalásán keresztül, a kötőmód és az igeidő egyeztetés bonyolult kérdéséig jutunk el. A könyv legfőbb jellemzője ez a fokozatos felépítés, valamint az, hogy egy-egy nyelvtani kérdést több szempontból vizsgál, lehetőséget adva ezzel a tudás elmélyítésére. A könyv elsősorban közép- és felsőfokú, írásbeli nyelvvizsgára készülő tanulók számára íródott, de hasznos segítség lehet mindazoknak, akik nyelvtani ismereteiket szeretnék ellenőrizni, vagy egyszerűen csak gyakorolni. A feladatok ú.n. feleletválasztós tesztek. Négy lehetséges megoldás közül kell a helyeset kiválasztani. Egy-egy feladat megoldásánál olykor több szabályt is figyelembe kell venni, mivel a gyakorlás nem korlátozódik mindig csupán egy nyelvtani kérdésre. A tesztgyűjtemény végén megtalálható a feladatok megoldása, gondolván azokra a tanulókra is, akik tanári segítség nélkül kívánnak felkészülni a nyelvvizsgára.

Takács Erika - Egyperces ​angol tesztek
A ​mai kor legfontosabb elvárása, a műveltség legalapvetőbb követelménye az angol nyelv minél hamarabbi, minél mélyebb elsajátítása. Ezzel együtt azonban rohanó világunkban nincs könnyű dolgunk, ha nyelvtanulásról vagy nyelvgyakorlásról van szó: az idő ugyanis kevés, és szinte mindenhol igen magas elvárásoknak kell eleget tennünk. KÖNNYŰ, DE HATÉKONY megoldást kínál könyvünk, mely éppen a nyelvtanulók terhelésének könnyítésére íródott. Kötetünk számos feladatot tartalmaz, melyek segítségével a nyelvtanulók több szinten, tananyag csoportok szerint gyakorolhatják a tanultakat. Mind a feladatok összeállításánál, mind pedig a megoldásoknál úgy jártunk el, hogy a kötetet BUSZON, VILLAMOSON, utazás közben, egyáltalán bárhol könnyen elővehesse és a későbbi nyelvvizsgán megbízhatóan adjon számot angol nyelvtudásáról (a fordítási gyakorlatokban is). Jó tanulást kívánunk!

Covers_120772
22

Ismeretlen szerző - EQ ​érzelmi intelligencia tesztek
Könyvünket ​nemcsak azoknak ajánljuk, akik érzelmi életükről szeretnének képet kapni, hanem azoknak is, akik ezen feladatsorok segítségével játékosan szeretnék "emocionális műveltségüket" gyarapítani. Az olvasó három feladatcsoportot talál a kötetben, csoportonként száz-száz feladattal. A helyes választ két változatból kell kiválasztani. Az egyes feladatok megoldására következetesen az első sorozatban maximum kettő, a másodikban másfél, a harmadikban egy perc gondolkodási időt javaslunk, bár az időtényező mellőzésével is - szándékunk szerint - hasznos és nem utolsósorban szórakoztató időtöltésben lesz része.

Bánki M. Csaba - Dr. Flamm Zsuzsa - Agyteszt ​2
Intelligencia, ​kreativitás, logika, erotika, önismeret, személyiség Sokak szerint a lélektan és az agytudomány a huszonegyedik század két fő tudománya lesz. Ennek előjelei máris érezhetők: robbanásszerűen fejlődik az agy kutatása és rohamosan nő az emberek érdeklődése is a magatartás, a személyiség és az együttélés kérdései iránt. Ez magyarázza az első AGYTESZT kötet sikerét, és remélhetően biztosítja új tesztkönyvünk vonzerejét is. Az emberi viselkedés kimeríthetetlen mélységének új oldalairól kaphat képet ebből a gyűjteményből: például rejtett gyengéiről, érzelmi egyensúlyának összetevőiről, szexuális beállítódásairól; választ kap arra, hogy természete inkább az "oroszlánoké" vagy inkább a "bárányoké", hogyan reagál a frusztrációkra, jól választott-e hivatást. A témák, kérdések sora most is gazdag és sokoldalú. Miközben figyelmesen, gondosan kitölti és értékeli a teszteket, észrevétlenül ismertetjük meg Önt lélektani fogalmak egész sorával. Miközben szórakozik, közelebb kerül önmaga megértéséhez és ezzel mások jobb megismeréséhez is - ez könyvünk valódi célja.

Erdélyi Margit - Angol ​nyelvi tesztek
Nyelvvizsgát ​szeretnél tenni angol nyelvből? Ellenőriznéd közben önnön tudásod? Ez esetben gyakorolj bátran az angol nyelvi tesztek gyűjteményéből! A régi mondás nem veszített érvényéből: gyakorlat teszi a mestert! A tesztelés magabiztos nyelvi megoldásokhoz, gördülékeny szóhasználathoz vezet. A feladatokat úgy válogattam, hogy hasonlóak legyenek a közép-, illetve felsőfokú nyelvvizsgán előfordulókhoz. A kérdésekben minden nyelvtani szerkezet megtalálható. A könyvben szereplő számtalan szókapcsolat és vonzatos ige segít az élőbb nyelvhasználatban. És hogy könnyen ellenőrizhesd magad, a megoldások ott várnak rád minden teszt végén! Eredményes tesztelést, könnyű és szórakoztató nyelvtanulást kívánok!

Friederike Quin-Schütz - Pszichotesztek
Hogyan ​hatok a férfiakra? Milyenek az esélyeim a karrierre? Tudok-e kapcsolatot teremteni? Mennyire jó az emlékezetem? Ha minderre és még sok másra is választ szeretne kapni, akkor a könyvben található pszichotesztek nemcsak elszórakoztatják, hanem játékos módon hozzásegítik a jobb önismerethez is. Aki közelebbről szeretné tudni, mik az erősségei és a gyengeségei, milyen a beállítottsága, és mi érdekli leginkább, minderről képet kaphat 30 aktuális hangvételű teszt segítségével. Különösen érdekesek azok a tesztek, amelyeket partnerével vagy legjobb barátnőjével együtt oldhatnak meg; talán sok új dolgot tudnak meg egymásról. Szerelem és párkapcsolat: Itt minden a nagy Ő, álmai lovagja vagy adott partnere körül forog. S bőségesen esik szó a szexről is. Hivatás és karrier: Nézzen utána, mennyire fontos Önnek a szakmája, fedezze fel igazi erősségeit, és tanulja meg, hogyan érheti el személyes céljait. Kapcsolat másokkal: Birtokában van Önnek a kommunikáció művészete? Szívesen látják a társaságban? Tesztelje, milyen jól jön ki másokkal! Erősségeink és gyengeségeink: Tudja egyáltalán, mi minden rejlik Önben? Hogy mit tehetne még önmagáért? Ha nem, ez a fejezet kimerítő válaszokat ad kérdéseire.

Villányi Attila - Ötösöm ​lesz kémiából - Megoldások
A ​Megoldáskötet a szükséges magyarázatokkal lépésről lépésre vezeti el az olvasót a Példatár feladatainak megoldásához. A helyes válaszok megértéséhez a korábbi anyagrészekre visszautal, és ezzel a folyamatos ismétléssel segíti a tanultak elmélyítését.

Grósz Zoltán - Elmebajnokság ​- Műveltségi tesztkönyv
Az ​1980-as évek híres televíziós vetélkedőjének címét viselő újabb műveltségi tesztkönyvben mely szerkesztési elveiben megegyezik a szerző Agytorna címet viselő műveivel 600 kérdés található, melyekre a helyes választ négy lehetőség közül kell kiválasztani a játékos kedvű olvasónak. A történelem, földrajz, tudomány, biológia, filmek, sport, irodalom, zene, festészet idegen szavak és szállóigék témaköreit felölelő gyűjteményben minden huszadik kérdés után megtalálhatóak a helyes válaszok. Az értékelés a rossz teljesítménytől (02 jó válasz) a fantasztikus teljesítményig (1220 jó válasz) terjed.

Fazekas György - Biológiai ​feladatbank
A ​középiskolai biológia tananyagot teljes mértékben átfogó Biológiai feladatbank nélkülözhetetlen segítőtársa a rendszeres tanórákra, az érettségire, a felvételikre és a tanulmányi versenyekre való felkészülésnek. A 10000 feladat nagy segítség a pedagógusok számára is, hiszen az egyszerű gyakorló szinttől a versenyszintig bőségesen találnak az oktatáshoz jól felhasználható színes, érdekes példákat. A feladatgyűjtemény használatát jó tagoltsága, a szép és igényes rajzok, gondosan összeállított ellenőrző feladatsorok és megoldókulcs, a feladattípusok megoldási útmutatója és mintafeladatok segítik.

Dr. David R. Hawkins - Erő ​kontra erő
Vajon ​milyen lenne egy olyan világban élni, ahol nem érdemes hazudni? Nem érdemes, mert bárki ellenőrizheti, hogy az adott állítás igaz-e vagy sem. Könyvével a világhírű, megvilágosodott, amerikai orvos pontosan erre ad lehetőséget! Mostantól kezdve tehát - a történelemben először - bármely állításról kideríthető, hogy az igaz-e vagy sem, és lemérhető bármely személy, szervezet vagy eszme valódi értéke. (Parlamenti választások idején nélkülözhetetlen segítség...) Nem véletlen hát, hogy dr. David Hawkins művét világszerte történelmi sarokkőnek tekintik

Einhorn Ágnes - Petneki Katalin - Szablyár Anna - Zalán Péter - Érettségi, ​felvételi nyelvvizsga tesztek - Német
A ​kötet szerzői, az ELTE Germanisztikai Intézetének sokéves oktatási, vizsgáztatási és tananyagírási tapasztalattal rendelkező oktatói olyan sokrétű gyakorlókönyvet állítottak össze, amelynek segítségével a fiatalok próbára tehetik tudásukat és felkészülhetnek az érettségi, felvételi és egyéb német nyelvvizsgákra.Négyféle nyelvi készséget mérnek a tesztek:- a szókincsbeli és a nyelvtani jártasságot,- az íráskészséget,- a szövegértést és- a fordítási késséget.A nyelvtani gyakorlatok célirányos kiválasztását mutató segíti elő. A tematikusan csoportosított feladatokat megoldások követik, a fordítás fejezetben pedig mindig két-két példa szemlélteti a lehetséges megoldásokat és a feladat buktatóit.

Deák Heidrun - Gáborján Lászlóné - Tesztek ​a nyelvvizsgán
Az ​Akadémiai Kiadó ORIGÓ NYELVVIZSGAKÖNYVEK sorozatának ez a kötete az Idegennyelvi Továbbképző Központ által szervezett középfokú nyelvvizsga anyagait tartalmazza. Újdonsága, hogy -- eltérően más tesztkönyvektől -- a benne szereplő 20 feleletválasztós teszt (összesen 1000 tesztkérdés) mindegyike a Rigó utcai nyelvvizsgaközpont tényleges feladatbankjából származik. Ugyancsak a nyelvvizsgára való sikeres felkészülést segíti, hogy e tesztgyűjtemény nemcsak feladatokat tartalmaz, hanem bemutatja a tesztek összeállításának és értékelésének szempontjait is. A nyelvtanulókat részletes megoldási kulcs segíti az önellenőrzésben.

Eamonn Butler - Madsen Pirie - IQ-tesztek
Az ​IQ-tesztek H.J. Eysenck sikerkönyvei óta az intelligenciamérés témakörében megjelent legnagyobb gyakorlati haszonnal bíró írás, amely rendkívül pontos,megbízható vizsgálati eredményeken alapszik. A néhány oldalas, rövid bevezető az intelligencia kérdésköréről és a legújabb intelligenciamérési eljárásokról nyújt ismereteket igen figyelemreméltó módon. A szerzők megfogalmazzák, hogy bár az intelligencia mérése gyakran egy sokkal inegzaktabb tudomány, mint azt a laikus általában gondolja , még mindig nagy jelentőséggel bír az egyén képességeinek feltérképezése terén. A szerzők bevezető sorait négy teszt követi. A tesztek megoldására egyenként egy óra áll rendelkezésre. A tesztek közül kettő nyolcvan kérdést tartalmaz , míg a másik kettő negyven kérdésből áll . Valamennyi teszt a MENSA Intézet , egy olyan szervezet tagjainak jóváhagyásával készült , akiknek az intelligenciahányadosa meghaladja a 150-et- a lakosság mindössze 2%-a rendelkezik ilyen magas IQ-val. A szerzők hosszú ideje tanulmányozzák behatóan az intelligencia , illetve az intelligenciamérés kérdését. Madsen Pirie a legutóbbi időkig A MENSA Intézet főtitkára volt , Eamonn Butler pedig jelenleg is az Adam Smith Intézet igazgatója.

Eve Marx - Szex ​IQ - a tiéd mekkora?
Az ​informatív, izgalmas és sok esetben provokatív tesztkönyv garantáltan gyarapítja szexuális ismereteidet, miközben jó szórakozást nyújt neked és barátaidnak. Párok számára is hasznos időtöltés! A játékos kérdésgyűjtemény egyben a szexualitás és a szeretkezés valóságos enciklopédiája. Amellett, hogy játékos vetélkedőként szolgál, sokak szemét felnyithatja az erotika világára. A több témára - előjáték, pozíciók, játékszerek, trükkök és tippek, szex a mozivásznon, furcsa szex-szabályok és ajzószerek - osztott kérdések segítségével kiderül, mennyire ismered a szexet, de megtudhatod mindazt, amire mindig is kíváncsi voltál. Megismerheted, milyen lehetőségek várnak rád az erotikus játékok és a szenvedély megunhatatlan világában!

Covers_207887
Észkerék Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Észkerék
Több, ​mint 1500 érdekes kérdés és játékos megoldás található ebben a kis quiz gyűjteményben, melyet legjobb tudásunk szerint állítottunk össze. A feladat most is ugyanaz, minél több feladványt kell helyesen megválaszolnia. Ha elégedett az eredménnyel, bátran elindulhat bármely népszerű televíziós vetélkedőműsorban is. Ha nem, akkor bizonyára látni fogja, mely területeken kell még pótolnia műveltsége fehér foltjait. Sok sikert és jó játékot!

Borissza Endre - Villányi Attila - Zentai Gábor - Ötösöm ​lesz genetikából - Példatár és tesztgyűjtemény
A ​genetika és a populációgenetikai számítások évek óta az egyetemi felvételi vizsgák legnehezebb részének bizonyultak. A könyv egy-egy feladatsor elméleti bevezetője után az Ötösöm lesz… sorozat kémiai példatárához hasonlóan, fokozatosan nehezedő feladatokkal juttatja el az olvasót a középiskolai anyag alapján megoldható genetikai számítások legösszetettebbikéig. A feladatsorok példái között megtaláljuk az elmúlt évek felvételi dolgozataiban szereplő kérdéseket is. A feladatgyűjteményben megtanultakat a tesztgyűjtemény megoldásaival is ellenőrizheti a könyv olvasója.

Dávid Katalin Zsuzsanna - Dr. David P. Curley - 1000 ​angol tesztkérdés
"E ​kötettel az angol írásbeli nyelvvizsgára való felkészüléshez szeretnénk segítséget nyújtani. Az ezer tesztkérdést húsz-ötven feladatot tartalmazó kérdéssorba rendeztük. A feladatok megoldása során a leglényegesebb nyelvtani kérdések merülnek fel: névelőhasználat, szenvedőszerkezet, feltételes és óhajtó mondatok, igeidők egyeztetése, utókérdések stb. A legfőbb törekvésünk, hogy a már elsajátított grammatikát gyakoroltassuk, az esetleges pontatlanságokra, hiányokra felhívjuk a figyelmét, fejlesszük a kommunikatív készségét, fokozzuk a nyelvtani struktúrák használatának tudatosságát. A tesztekhez megoldókulcs is tartozik, ez azért hasznos, mivel lehetőség nyílik az önálló készülésre. A két záró feladatsor rendhagyó, mivel nem a helyes választ kell megtalálni, hanem a helytelent! Ez utóbbi izgalmas kihívás, s talán nehezebb. Szerzőtársammal igyekeztünk minél frissebb, izgalmasabb és szórakoztatóbb feladatokat összeállítani." (Dr. Dávid Katalin Zsuzsanna)

Ismeretlen szerző - AQ ​- Műveltségi intelligencia tesztek
Könyvünket ​nemcsak azoknak ajánljuk, akik műveltségükről szeretnének képet kapni, hanem azoknak is, akik ezen feladatsorok segítségével játékosan szeretnék reál-humán műveltségüket gyarapítani. Az olvasó három feladatcsoportot talál a kötetben, csoportonként száz-száz feladattal. A helyes választ négy változatból kell kiválasztani. Az egyes feladatok megoldására következetesen az első sorozatban maximum kettő, a másodikban másfél, a harmadikban egy perc gondolkodási időt javaslunk, bár ez az időtényező mellőzésével is - szándékunk szerint - hasznos és nem utolsósorban szórakoztató időtöltésben lesz része.

Img109
IQ ​– Intelligencia tesztek Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - IQ ​– Intelligencia tesztek
Könyvünket ​nemcsak azoknak ajánljuk, akik IQ-jukról, műveltségükről szeretnének képet kapni, hanem azoknak is, akik ezen feladatsorok segítségével játékosan szeretnék "intelligenciájukat" gyarapítani. Az olvasó három feladatcsoportot talál a kötetben, csoportonként száz-száz feladattal. Az egyes feladatok megoldására következetesen az első sorozatban maximum kettő, a másodikban másfél, a harmadikban egy perc gondolkodási időt javaslunk, bár az időtényező mellőzésével is - szándékunk szerint - hasznos és nem utolsósorban szórakoztató időtöltésben lesz része.

Covers_423493
Műveltségi ​teszt Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Műveltségi ​teszt
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Grósz Zoltán - Észtorna
Ön ​egy műveltségi tesztkönyvet tart a kezében, amelyben 900 kérdést és 3600 válaszlehetőséget talál. Minden kérdéshez 1 jó és 3 rossz válasz tartozik. 20 kérdés tartozik egy fejezetbe, és minden fejezet végén feltüntettük a helyes válaszokat. Önnek a kérdéseknél a helyes válasz betűjelét kell bekarikáznia. Az összes jó válasz 1 pontot ér, tehát minden fejezetben 20 pont a megszerezhető maximális pontszám. A fejezetek végén az értékelés is megtalálható a megfelelő ponthatárokkal. A kérdések 11 témakörből származnak, úgymint: történelem, földrajz, tudomány, biológia, filmek, sport, irodalom, zene, festészet, idegen szavak és híres emberek szállóigévé lett mondatai. Mindenki lemérheti saját tudását, és játszva szerezhet új információkat.

Bádonyiné Nagy Ilona - Rákos Magdolna - Érettségi ​teszt- és esszégyűjtemény történelemből 12. évfolyam
A ​köteteket ajánljuk alsóbb évfolyamok tanulóinak is, mivel alkalmasak a témazáró dolgozatok előtti összefoglalásra, ismétlésre, a tudás elmélyítésére. A könyvek tartalmazzák a feladatok megoldásait, így felhasználhatók gyakorláshoz, önellenőrzéshez egyaránt. A feladattípusok és a témakörök megegyeznek az érettségi vizsga követelményeivel.

Ismeretlen szerző - E. ​Q. - Érzelmi intelligenciateszt
Az ​érzelmi intelligenciahányados (E. Q.) elsősorban emocionális képességünk mérőeszköze! A tesztek megpróbálják mérhetővé tenni az önismeretünket, az empatikus képességünket és a szociális érzékenységünket. Könyvünkben nyolc érzelmi intelligenciatesztet talál a kedves olvasó, melyek egyenként negyven megoldandó feladatot tartalmaznak. A különböző megoldások pontszámait mindig az aktuális feladatok után tüntettük fel. Az elért pontszámok egy táblázat segítségével könnyedén átszámíthatóak a megfelelő 1 . Q. értékre. A kérdések segítségével így könnyen és pontosan lemérhetjük milyen magas az érzelmi intelligencia szintünk, vagyis mennyire vagyunk érzelmileg gazdagok!

Dési Ágnes - Kardos Géza - Francia ​feladatgyűjtemény a középfokú nyelvvizsgához
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Darabos Zsuzsanna - Kiss Sándor - Érettségi, ​felvételi, tanulmányi verseny tesztek - Francia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Melinda Vernay-Lekanov - Tesztek ​a nyelvvizsgán - francia - középfok
Az ​AKADÉMIAI KIADÓ Rigó Nyelvvizsgakönyvek sorozatának ez a kötete az Idegennyelvi Továbbképző Központ által szervezett középfokú francia nyelvvizsga anyagait tartalmazza. Újdonsága, hogy - eltérően más tesztkönyvektől - a benne szereplő 20 feleletválasztós teszt (összesen 1000 tesztkérdés) mindegyike a Rigó utcai nyelvvizsgaközpont tényleges feladatbankjából származik. Ugyancsak a nyelvvizsgára való sikeres felkészülést segíti, hogy e tesztgyűjtemény nemcsak feladatokat tartalmaz, hanem bemutatja a tesztek összeállításának és értékelésének szempontjait is. A nyelvtanulókat részletes megoldási kulcs segíti az önellenőrzésben.

Michael Collins - Szabó Szilvia - ECL ​English Level B1
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bánki M. Csaba - Dr. Flamm Zsuzsa - Agyteszt
A ​pszichológia mindmáig megőrzött valamennyit abból a csipetnyit "misztikumból", amely egyszerre éltetője és buktatója is a viszonylag fiatal tudományoknak. Élteti a kíváncsiság, a megérteni és "megkóstolni-vágyás", ezáltal segíti fejlődni, anyagot gyűjteni, kibontakozni, helyét megtalálni a tudományok között; és veszélyezteti is azáltal, hogy a nagyközönség még nem érzi, nem ismeri a választóvonalat a tudományos pszichológia és az arra csak felületesen hasonlító népszerű játékok, népszerű történetek, elméletek és vonzó spekulációk között. Az ember lélektani reagálásait hosszú évtizedek óta különféle, erre a célra kidolgozott próbákkal, tesztekkel igyekszünk megismerni és elemezni. Ezek eredetileg tudományos, kutatási célokra készültek, ennek megfelelően szigorú feltételeknek kell megfelelniük, amikor "komoly" tudományos, vagy éppen a gyógyításban felhasználható adatokat, eredményeket várunk tőlük. Az ilyen tesztvizsgálatok sokban hasonlítanak például a laboratóriumi vizsgálatokhoz, mondjuk a vércukor vagy a gyomorsav vizsgálatához: szigorúan ellenőrzött körülmények között (azonos órában, éhgyomorra stb.), szigorúan erre a célra előírt eszközökkel és gondosan ellenőrzött módszerekkel kaphatunk használható eredményt, ugyanis csak egy vagy több szám, de azt csak az egész ember összes más fontos vizsgálati leletével együtt, azzal egybevetve lehet és szabad "diagnosztikus" célokra felhasználni, egészség vagy betegség kérdésében döntési támpontnak értelmezni.

Horst H. Siewert - Intelligenciatesztek
Munkahelyekre ​vagy oktatási intézményekbe való jelentkezéskor mind gyakrabban alkalmaznak különféle személyiség- és intelligenciateszteket annak eldöntésére, hogy alkalmas-e az illető az adott munkakör betöltésére, elvégzésére. Ezek igazi kihívások, különösen nehezek azoknak, akik nem találkoztak még velük. Semmi ok a félelemre! A tesztek begyakorolhatók! Horst H. Siewert műve szisztematikusan megtervezett gyakorlóprogram, amely segítséget nyújt a kérdőívek és a személyesen feltett kérdések sikeres megválaszolására. Célja önmagunk és képességeink jobb megismerése. A könyvben a legfontosabb teszt- és feladattípusok, valamint megoldásaik találhatók. Ezek igen nagy segítséget jelentenek, mivel lehetővé teszik az olvasó gyenge pontjainak felismerését, és folyamatos gyakorlással azok kiküszöbölését. A könyv mindazoknak szól, akik kíváncsiak saját intelligenciájukra, legyen az éppen matematikai, gyakorlati, vizuális vagy éppen beszédintelligencia. Az is elképzelhető, hogy `egyszerűen` csak saját IQ-jával szeretne tisztában lenni az olvasó. Hiszen az intelligenciahányados az értelmi képesség egyik biztos fokmérője, melynek ismeretében magabiztosabban állhatunk a szemben a problémákkal.

Img_0003
Intelligencia ​teszt Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Intelligencia ​teszt
Az ​intelliganciahányados (I.Q.) értelmi képességünk mérőeszköze! Könyvünkben nyolc intelligencia tesztet talál a kedves Olvasó, melyek egyenként negyven megoldandó feladatot tartalmaznak. A tesztek egyre nehezebbek, egyre komolyabb "agymunka" kifejtésére kényszerítik az Olvasót, miközben a kitöltésre szánt idő is egyre rövidül. Az elért pontszámok egy táblázat segítségével könnyedén átszámíthatóak a megfelelő I.Q. értékre. A kérdések segítségével így könnyen és gyorsan lemérhetjük intelligenciahányadosunk hiteles értékét!

Kollekciók