Ajax-loader

'skót' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Leslie L. Lawrence - Miranda ​koporsója
A ​könyv főhőse John C. Lendvay Leslie L. Lawrence kriminalisztika tanára, a Nebet Het, a halottak úrnője című könyvből megismert magánnyomozó - professzor. Lendvay a világháború alatt furcsa feladatot kap: egy skót bajtársa helyett meg kell jelennie annak egyik rokona temetésén, hogy barátja megkaphassa anyai örökségét. Lendvay barátja nevében beköltözik a kastélyba, ahol azon nyomban természetfeletti hatalmak veszik át az uralmat: megmozdulnak a koporsók a családi kriptában, vámpírok szívják az áldozatok vérét s maga Lendvay is halálos veszélybe kerül. Már csak a gyönyörű szép Rebeccában bízik, ám egy éjszaka arra ébred: Rebecca fekszik mellette, párnáján vércseppek, nyakán két éles fog szúrásának nyoma...

Lynley Smith - A ​missziótól a mártírságig
„…két ​Gestapo-tiszt érkezett a misszió bejáratához, egyet kopogtak, aztán egyszerűen bevonultak. Levittem az útitáskát, de hirtelen eszembe jutott, hogy a Bibliámat ottfelejtettem, hát visszaszaladtam érte a lépcsőn. A tisztek már a szobámat kutatták át. Egyikük kitépte a kezemből a Bibliát, és ledobta a földre, mondván, hogy ahová most megyek, ott nem lesz rá szükségem.” Jane Haining (1897–1944) a budapesti skót misszió mártírja. Magyarország német megszállása után nőket és gyerekeket bújtatott, de később velük együtt deportálták Auschwitzba, ahol meggyilkolták. Naplóját és életének titkait rokona, az új-zélandi újságírónő Lynley Smith kutatta ki és adta közre nemrég az Egyesült Államokban. A magyar olvasók most találkozhatnak először a megrendítő történettel. A kötet a Magyar Holokauszt Emlékévben jelenik meg. Jane Haining születésének 100. évfordulóján a Világ Igaza címmel adóztak emlékének, 2010-ben a Fővárosi Közgyűlés döntése értelmében a pesti rakpart egyik szakasza a nevét viseli.

David Hume - David ​Hume összes esszéi I-II.
Az ​emberi életet inkább a szerencse vezérli, mint az értelem; inkább közönséges időtöltésnek kell tekinteni, semmint komoly foglalatosságnak; s inkább a pillanatnyi kedély, mint az általános elvek hatása alatt áll. A nagy skót filozófus életében legnépszerűbb írásainak magyar kiadása.

Antonia Fraser - Mária, ​a skótok királynője
Ki ​volt Stuart Mária? Férfifaló Jezabel, királyok és hercegek megrontója, Skócia vörös hajú ringyója? Szép, szende, szőke gyermekkirálynő, a francia udvar kis szeme fénye? Angliai Erzsébet trónjára és életére törő politikai cselszövő, vérszomjas vámpír, vagy a szentek glóriáját átszellemülten hordó vértanú, hitének mártírja? Költők által megénekelt, festők által megfestett híres fehér keze keverte-e a kártyát Európa játékasztalán, vagy ő volt a nagyhatalmi érdekek kiszolgáltatott játékszere? Ki volt Stuart Mária? Acsarkodó skót főurak leszármazottja, vagy az Európa hatalmasságai közt előkelő helyet elfoglaló Guise dinasztia gyenge hajtása? Joggal féltette-e tőle országát - és kegyencét, Leicestert - Erzsébet királynő? Asszonya volt-e gyermekférjének, gyilkosa-e Lord Darnleynek, megtiport áldozata vagy rossz szelleme Bothwell hercegének? Mind a mai napig is eleven érdeklődés él történészekben, laikusokban, honfitársaiban és külhoniakban egyaránt a regényes életű, tragikus halálú skót királynő iránt. Antonia Fraser, napjaink jeles angol történésze és kiváló tollú írója a tudós alaposságával és a regényíró lendületével írta meg nagyszabású történelmi esszéjét, a skót királynő páratlanul érdekes életének lenyűgöző történetét.

Jane Austen - Catharine
Jane ​Austen irodalmi hagyatékában jó néhány, a későbbi zsenialitást megcsillantó gyöngyszem maradt. E mulatságos, rövid írások is híven tükrözik, hogy írójuk élénken érdeklődött a regény műfaja iránt: kifigurázta a cselekményt, a szokványos jellemeket, a stílust és a nyelvezetet. A szereplők könnyedek, jókedvűek, szemtelenek és odaadóan rajonganak tulajdon személyükért. A címadó _Catharine, avagy a lugas_ Jane Austen íróvá érésének meghatározó mérföldköve, és igényes kísérlet a komoly nagyregény megírására. A _Frederic és Elfrida_ igazából a hagyományos regényműfaj és a bonyolult illemszabályok "gyorstalpaló" tanfolyama. A _Jack és Alice_ egy iszákos, az _Evelyn_ egy harácsoló hőst mutat be, a _Henry és Eliza_ pedig a feje tetejére állítja a megszokott regényhős történetét. _A szépséges Cassandra_ a szentimentális regény paródiája, míg az _Amelia Webster_ című levélregény huncut karikatúrája a leánytestvérek közötti versengésnek. Austen e történeteken, és a kötetben szereplő további rövid írásokon keresztül mutatja be, miként vélekedik a nevetségességről az életben és a regényekben - s mindezt rendkívül szórakoztatóan teszi.

Campbell Black - Indiana ​Jones és az elveszett frigyláda fosztogatói
Indiana ​Jones, a régészet tudományának doktora - aki a civil életben egyetemi oktató, egyébként pedig szenvedélyes ereklyevadász és kalandor - különleges és titkos megbízást kap az amerikai kormánytól: meg kell találnia a Frigyládát, a legendás bibliai tárgyat, amelyről történészek úgy gondolják, hogy a Tízparancsolat kőtábláinak maradványait rejti. Váratlan konkurenciája is akad a kutatásban a nácik személyében, akik Adolf Hitler lázálmait kergetve keresik a szent ereklyét, amelynek feltételezett csodás erejét fegyverként használhatják majd ellenségeikkel szemben... Dr. Jones dolga, hogy lehetőleg Hitler és a nácik által felbérelt archeológus - Indy régi ellenlábasa - Belloq előtt találja meg a Frigyláda rejtekhelyét. Indy egykori professzorának lányával, Marionnal, akihez valaha gyengéd szálak fűzték, elindul Kairóba, ahol régi barátja, Szallah segítségével egyre közelebb kerül a világ legszentebb tárgyához. Képes-e megelőzni a nácikat? Le tudja-e győzni a kísértést, hogy saját szemével lássa Isten erejét?

Peter May - Entry ​Island
When ​Detective Sime Mackenzie boards a light aircraft at Montreal's St. Hubertairfield, he does so without looking back. For Sime, the 850-mile journey aheadrepresents an opportunity to escape the bitter blend of loneliness and regret thathas come to characterise his life in the city.Travelling as part of an eight-officer investigation team, Sime's destination lies inthe Gulf of St. Lawrence. Only two kilometres wide and three long, ENTRY ISLAND ishome to a population of around 130 inhabitants - the wealthiest of which has justbeen discovered murdered in his home.The investigation itself appears little more than a formality.

Gavin Maxwell - Csillogó ​vízgyűrűk
G. ​Maxwell nagyszerű írói készséggel, varázsos megjelenítő erővel tárja az olvasó elé Észak-Skócia partmenti szigeteinek, a Hebridáknak élővilágát. Egy hátizsáknyi felszereléssel, és vadászkutyájával, Jonnieval érkezik a szerző az "Égerfák öblé"-be, ahol barátjának egy lakatlan kis háza lesz 10 éven keresztül kiinduló bázisa, végleges otthona. Valódi Robinson életet él itt. A legközelebbi falu tengeri úton 12 mérföld, ugyanez szárazföldi úton 120 mérföld. Mégis csodálatos ez az élet. Szarvasok járnak a hegygerincen, rókák, vadmacskák a sűrűben. A tengeröbölben tavaszonként énekes hattyúk, vadlúd csoportok pihennek meg, de megjelennek a különböző delfinrajok is. 1956-ban Irakban egy vidrakölyköt vásárol. A szerző és a vidra, "Mij" között páratlan barátság alakul ki. "Mij" teljes szabadságot élvez az "Égerfák öblé"-ben. Számtalan apró megfigyelés, esemény, kaland tarkítja a könyv "Mij"-ről szóló részét. A több mint egy esztendős barátság Mij tragikus pusztulásával ér véget. Két év múlva sikerül Maxwellnek ismét egy vidrát szereznie, és ahogy a költő írja: mintha visszaállították volna az órát, ismét vidra úszik a csillogó vízgyűrűben.

Scottish4_jav
7

Ismeretlen szerző - Scottish ​Folk and Fairy Tales
'Now ​chap off my head, my hinnie, my heart, Now chap off my head, my ain true love' A nation rich with superstitions and storytellers, Scotland has a grand tradition of folk and fairy tales, and this collection provides an insight into the curses, blessings and creatures - both widely recognisable and peculiarly Scottish - that populate it. It includes the great Scottish writers and collectors of fables, from Robert Burns' supernatural masterpiece 'Tam o' Shanter' in which a man interrupts a midnight dance of witches; Arthur Conan Doyle's 'Through the Veil', a glimpse across lives previously lived; and the classic Victorian fairy tale 'The Gold of Fairnilee' in which fairies are both an excuse for cowardice and a real, sometimes sinister presence; as well as tales by John Buchan, Robert Louis Stevenson and James Hogg, among others. This volume includes an introduction on the history of folk tales in Scotland and the superstitions surrounding them, and notes on the authors.

Ismeretlen szerző - Hogyan ​rakott fészket a galamb?
Vajon ​tudjátok-e, miért rágják meg a fák kérgét a nyulak, miért nincs a varjúnak fehér tolla, és mitől kék a sisakos kauzár feje? No és hogyan lettek a tengeri csikók, a krokodilok meg a tűzpiros kakaduk? Kötetünk állatmeséiből mindezt megtudhatjátok. Koleszár Erzsébet hangulatos, színes rajzai érdekesnél érdekesebb állatokat varázsolnak elétek.

Covers_150001
Marilynre ​várva Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Marilynre ​várva
A. ​L. Kennedy, Alan Warner, Alasdair Gray, Alison Armstrong, Bess Ross, Brian McLabe, Dilys Rose, Douglas Dunn, Helen Lamb, Ian Crichton Smith, James Robertson, Janet Paisley, Janice Galloway, John Herdman, Regi Claire, Ron Butlin, Valerie Thornton

Jim Murray - A ​skót whisky
A ​skót kevert whisky kétségtelenül a világ legnépszerűbb whiskyfajtája, azonban amíg idáig eljutott, a Scotch hosszú és rögös utat tett meg. Több száz évvel ezelőtt az isten háta mögötti skót felföld szurdokaiból indult világhódító útjára, hogy végül olyan népszerű és rangos itallá váljék, amelyet egyetlen, önmagát valamire is becsülő úriember sem nélkülözhet otthonából. A könyv nemcsak ennek a különleges italnak a történetével ismerteti meg az olvasót, hanem átfogó képet nyújt a különböző whiskyfajtákról is, részletesen bemutatja azok jellegzetességeit, megkísérli érzékeltetni ízeiket.

Covers_42845
A ​vízbe fúlt szeretők Ismeretlen szerző
12

Ismeretlen szerző - A ​vízbe fúlt szeretők
Jelen ​kötetben az angol és skót népballadák remekeivel ismerkedhet meg az olvasó. E nagy jelentőségű fordítói vállalkozás majd hatvan balladát tartalmaz, túlnyomó részben olyanokat, amelyek eddig magyarul még nem jelentek meg, a legépebben maradtak fenn, a legolvasmányosabbak és a legköltőibbek. Gombos Imre munkája nemcsak a brit és magyar népballadák sokszor emlegetett rokonsága révén tarthat számot érdeklődésre, hanem azért is, mert a költeményekből szemléletesen rajzolódik ki az angol és skót nép sokszor tragikus történelmi sorsa, hőseinek színes élete, nagylelkűsége, népszeretete, zsarnokság iránti gyűlölete. A kötet bőséges jegyzetanyaga összefoglalja az egyes balladatörzsekről kialakult irodalomtörténeti és néprajzi ismereteket, a brit, valamint az európai variánsok idézésével pedig megkönnyíti a mai olvasó tájékozódását a népballadák nagy múltú, sokrétű, de ködös világában. A ballada mindenütt meghatott, ünnepélyes, de színezés nélküli előadásban hangzik el. A hatást rábízza a szövegre. A dallam, az ének, az előadás csak arra való, hogy fölemelje a mindennapok fölé. Vagyis előadásában is olyan, mint egész fogalmazásában: tartózkodó, válogató, lényegre törő, leszűrt, emelkedett. Egyszóval: klasszikus.

Sir Arthur Conan Doyle - Sir ​Arthur Conan Doyle összes Sherlock Holmes története I-II. dupla
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Neil Oliver - Skócia ​történelme
Neil ​Oliver 10 részes BBC-sorozata, a Skócia történelme révén vált ismertté. A többszörös díjnyertes dokumentumfilmes könyve az ismert eseményeket és személyeket új megvilágításba helyezi, a hányatott ország történelméből azokról az érdekességekről is mesél, amelyekről eddig keveset hallhattunk. Neil Oliver könyve azt vizsgálja, hogy hogyan hatott egymásra Skócia és a Brit Nemzetközösség történelme, valamint, hogy mindez milyen hatással volt és lehet a világtörténelmi események alakulására.

Covers_15017
Skót ​legendák és mesék Ismeretlen szerző
28

Ismeretlen szerző - Skót ​legendák és mesék
Skócia ​meséinek és legendáinak világa ármánykodó és segítő tündérek, házimanók, kísértetek, hatalmas hősök, hűséges szeretők, elrabolt gyermekek, bajkeverő boszorkányok és különös álmok világa. Mogyorós Katherine, Thomas, a Rímfaragó vagy Habetrot, a rokkatündér talán már a magyar olvasó számára sem ismeretlen nevek. Válogatásunk most olyan meséket és legendákat ad közre, amelyek között kevésbé ismert történetek is szerepelnek. A kelta motívumok nem csupán e látomásos és misztikus irodalomban, de Gröb Tamás tollrajz-illusztrációiban is megjelennek. Ajánljuk ezt a könyvet mindazoknak, akik gyermeki lélekkel közelítenek egy sajátos, varázslatos mesehagyománnyal rendelkező kultúrához.

Tim Vicary - Mary, ​Queen of Scots (Oxford Bookworms)
England ​and Scotland in the 1500s. Two famous queens - Mary, the Catholic Queen of Scots, and Elizabeth I, the Protestant Queen of England. It was an exciting and a dangerous time to be alive, and to be a queen. Mary was Queen of Scotland when she was one week old. At sixteen, she was also Queen of France. She was tall and beautiful, with red-gold hair. Many men loved her and died for her. But she also had many enemies - men who said: 'The death of Mary is the life of Elizabeth.'

Sk%c3%b3t_felvil%c3%a1gosod%c3%a1s
A ​skót felvilágosodás Ismeretlen szerző
6

Ismeretlen szerző - A ​skót felvilágosodás
A ​pezsgõ szellemi életérõl nevezetes 18. században is kiemelkedett annak a néhány írónak a teljesítménye, akik az Edinburgh, Glasgow, Aberdeen háromszögben nevelkedett, s akiknek közösségi alkotását nem is olyan régóta illetik a történészek a "skót felvilágosodás" kifejezéssel. Boswell, Ferguson, Hume, Robertson és Smith neve ismert a művelt magyar olvasóközönség elõtt. Valamennyien közös nemzeti vállalkozás résztvevõi voltak: annak a célkitűzésnek az élharcosai, amely az 1707-ben elvesztett politikai szuverenitásért cserébe gazdasági és kulturális felemelkedést ígért a skót polgároknak. A szöveggyűjtemény e korszak legfontosabb morál-, politika- és történetfilozófiai szövegeit állítja egymás mellé.

Robyn Young - Felkelés
A. ​D. 1286. Skócia emberemlékezet óta a legkeményebb tél szorításában vergődik. Egyesek azt állítják, eljött a végítélet napja. Skócia királya a viharos sötétségben kilovagol Edinburgh-ból. Útközben saját embere gyilkolja meg, így a trón öröklése nyitott kérdéssé válik. A király halálával mintha követ dobtak volna egy tóba, a hullámok messzire terjednek. Polgárháború fenyeget, a legbefolyásosabb skót családok küzdenek a hatalomért, mit sem tudva arról, hogy Edward, Anglia királya közben saját tervét is mozgásba hozta. Edward majdnem két évtizeden át dédelgette a hódítás tervét, egy ősi próféciából táplálkozó álmot, ami örökre megváltoztathatja Britanniát. Ám a sors nem úgy akarta, hogy Edward könnyedén sikerrel járjon. A háború hamvaiból, vérbosszún és megosztott hűségen át egy ifjú fegyvernök bukkan fel, hogy ellenálljon Anglia leghatalmasabb királyának. A neve Robert Bruce. Az ő történetének kezdetét meséli el a Felkelés.

Joseph Jacobs - Celtic ​Fairy Tales
Joseph ​Jacobs collected these fairy stories in the closing days of the nineteenth century. They are engaging brief episodes of fancy and fantasy from the oral tradition, which were designed to engage and fascinate the young mind. In this fast-paced, electronic world where life whizzes and fizzes by, it is a comfort and joy to pause awhile to savour such delights from a simpler and less pressured age. Reading one of these stories is the literary equivalent of stepping into the quiet and majesty of a medieval church or a circle of standing stones. In the twenty-first century there is a renewed appetite for magic, fairies, and fantastic worlds. With Celtic Fairy Tales, we are not only entertained but can also feel the gentle spiritual hand of history resting on our shoulders.

Antonia Fraser - Mary ​Queen of Scots
Mary ​Queen of Scots passed her childhood in France and married the Dauphin to become Queen of France at the age of sixteen. Widowed less than two years later, she returned to Scotland as Queen after an absence of thirteen years. Her life then entered its best known phase: the early struggles with John Knox, and the unruly Scottish nobility; the fatal marriage to Darnley and his mysterious death; her marriage to Bothwell, the chief suspect, that led directly to her long English captivity at the hands of Queen Elizabeth; the poignant and extraordinary story of her long imprisonment that ended with the labyrinthine Babington plot to free her, and her execution at the age of forty-four. Antonia Fraser's biography, four years in the writing, enters fully into the life of an historical figure who continues to capture the popular imagination, and provides a moving answer to the question, `What was Mary Queen of Scots really like?'

Merida
62

Ismeretlen szerző - Walt ​Disney - Merida, a bátor
Fergus ​király és Elinor királyné elsőszülött gyermeke, Merida nem akármilyen leányzó ám. A páratlan íjászlány egész nap az erdőt járja villámgyors lovával, Angusszal, miközben egyetlen célpontot sem téveszt szem elől. Nem csoda, hogy kellemetlenül érinti a hír, amikor megtudja, hogy össze akarják házasítani holmi semmirekellő jöttmentekkel. A szabadnak született Meridának eszében sincs fejet hajtani szülei akarata előtt, ezért egy varázslatokban jártas boszorkányhoz fordul segítségért.

Covers_5722
A ​világjáró királyfi Ismeretlen szerző
18

Ismeretlen szerző - A ​világjáró királyfi
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

May McGoldrick - Highland ​Crown
Inverness, ​1820 Perched on the North Sea, this port town―by turns legendary and mythological―is a place where Highland rebels and English authorities clash in a mortal struggle for survival and dominance. Among the fray is a lovely young widow who possesses rare and special gifts. WANTED: Isabella Drummond A true beauty and trained physician, Isabella has inspired longing and mystery―and fury―in a great many men. Hunted by both the British government and Scottish rebels, she came to the Highlands in search of survival. But a dying ship’s captain will steer her fate into even stormier waters. . .and her heart into flames. FOUND: Cinaed Mackintosh Cast from his home as a child, Cinaed is a fierce soul whose allegiance is only to himself. . .until Isabella saved his life―and added more risk to her own. Now, the only way Cinaed can keep her safe to seek refuge at Dalmigavie Castle, the Mackintosh family seat. But when the scandalous truth of his past comes out, any chance of Cinaed having a bright future with Isabella is thrown into complete darkness. What will these two ill-fated lovers have to sacrifice to be together…for eternity?

Compton Mackenzie - Whisky ​Galore
A ​world literature classic. The hilarious story of a ship carrying 50,000 cases of Scotch whiskey capsizing on the coast of one of the Outer Hebrides.

Thomas Carlyle - Hősökről ​/ Gyémánt-nyakláncz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

727816
48 ​szerelmes vers Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - 48 ​szerelmes vers
A ​Tinta Könyvkiadó kétnyelvű köteteinek sorát bővíti ez a kis könyvecske, amelyet kezében tart az olvasó. Az angol nyelv ismerőinek és tanulóinak, illetve a költészet iránt fogékonyaknak különösképpen is izgalmas élményt jelenthet elmerülni az angol nyelven alkotó huszonkilenc nagynevű költő verseiben, illetve azok mesteri magyar fordításában. Az angol, amerikai, ír és skót szerzők között megtalálható többek között William Shakespeare, Emily Dickinson, James Joyce, Percy Bysshe Shelley, George Gordon Byron, Robert Browning és Walt Whitman. A kötetbe válogatott verseket – legyenek azok a vérbő romantikus líra remekei vagy a szenvedély bizarr és ironikus oldalát is bemutató barokk költők művei – a témájuk köti össze: a szerelem. A kétnyelvű verseskötet különös érdeklődésére tarthat számot azoknak, akiket érdekel a verstechnika, akik esetleg maguk is próbáltak már verset írni, netán idegen nyelvű verset magyarra átültetni. Versfordítás során ugyanis a prózai fordítás szabályai csődöt mondanak. A szótagszám, a ritmus és a rímek rendszere megkötik a fordító kezét, és nemegyszer leleményes kompromisszumokra kényszerítik, hogy az eredeti vers hatását híven visszaadó fordítást hozhasson létre. Emiatt az angol és a magyar szövegek összevetése különösen érdekes és izgalmas, ugyanakkor szórakoztató tevékenység. Tótfalusi Istvánnak több mint fél évszázada jelent meg első versfordításkötete, azóta termékeny és gazdag műfordítói karriert tudhat maga mögött. A jelen kötetben szereplő valamennyi költeményt az ő fordításában élvezheti magyarul az olvasó, miközben párhuzamosan gyönyörködhet az eredeti, angol nyelvű szövegekben is.

Robert Tuesley Anderson - Das ​große Kochbuch inspiriert von Tolkiens Legenden
Willkommen ​in Mittelerde! Ihr wolltet schon immer einmal wissen, wie Lembas oder Beorns Honigkuchen schmecken? Dann begebt euch mit Frodo, Sam, Pippin, Merry und Gandalf auf eine kulinarische Reise! Beginnt euer Abenteuer mit einem deftigen Frühstück nach Hobbit-Art, zaubert Bilbos berühmten Kümmelkuchen oder stärkt euch an einem kräftigen Schluck Miruvor. Dieses Kochbuch entführt euch in über 80 Rezepten in das fantastische Tolkien-Universum! Das perfekte Geschenk für alle Fans von Tolkiens "Der Herr der Ringe" und Tolkiens "Der kleine Hobbit"! Dieses Werk wurde weder vom Tolkien Estate noch von HarperCollins Publishers autorisiert und ist nicht offiziell.

Robert Tuesley Anderson - Recipes ​from the World of Tolkien
These ​Lord of the Rings-themed recipes are sure to satisfy Hobbits, Elves, Dwarves...and humans too! If you’ve ever wondered what a Hobbit, an Elf, or a Dwarf might eat in a day’s meals, this cookbook is for you! Whip up some tasty fare with recipes that cover all six mealtimes from the realm of J.R.R. Tolkien. Divided by the time of day, these recipes use modern ingredients and culinary techniques, and American measurements. A great resource for Lord of the Rings parties, this book is a perfect way to experience real food that tastes like a fantasy! _This work is unofficial and is not authorized by the Tolkien Estate or HarperCollins Publishers._

Terry Emery - The ​Classic Malts of Scotland
A ​well-written and carefully thought-out appreciation of Scotland's finest classic single malt whiskys. Scotch whiskey history and explanation of regional variants.

3
Merida, ​a bátor Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Merida, ​a bátor
Merida, ​a lázadó és vakmerő hercegnő, a skót királyság elsőszülöttje nem akarja, hogy szülei irányítsák az életét. Házasságról pedig hallani sem akar. A DunBroch királyság felé közeledő hajók azonban telis-tele vannak olyan hajthatatlan kérőkkel, akik egy rangos verseny keretében szeretnék elnyerni az ifjú hercegnő kegyeit. Merida nem hajlandó beadni a derekát, ezért felpattan Angus nevű lovára, és dühösen ellovagol. Az erdőbe érve egy különös öregasszony kunyhójához vezet az útja. Vajon a varázslatokban jártas boszorkány valóra váltja Merida álmait?

Kep055
Scottish ​Fairy Tales Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Scottish ​Fairy Tales
Scotland ​is a nation rich with traditional customs, superstitions and magical folklore. Its beautiful and dramatic geography has inspired a feast of romantic and historical stories. These tell of a world where human weaknesses and strengths, evil doings and charitable acts are repaid in kind by fabulous beasts, beguiling witches, elves, fairies, monsters and giants. The tales collected together in this superb volume, both the famous and the less well-known, have been gathered from a wide variety of sources throughout Scotland. Handed down b y word of mouth from generation to generation, and once told in cosy crofters' cottages and draughty castles, these spell-binding tales and legends will thrill and entertain readers of all ages.

Kollekciók