Ajax-loader

'tankönyv' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Ja. Sz. Bjezikovics - Közelítő ​számítások
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ágostháziné Dr. Eördögh Éva - Építészeti ​rajz
Könyvünk ​bemutatja a tanulóknak az alapvető rajzi ismereteken túlmutató lehetőségeket is, ezáltal közelebb kerülhetnek az építészek kifejezésmódjához. A mellékletet képező műszaki rajzokat CD-n adjuk. Itt kapott helyet egy új, rendszerezett képgyűjtemény is. A következő szakképesítésekhez ajánljuk: 54 582 03 Magasépítő technikus 54 582 04 Mélyépítő technikus

Dr. Lovász Gabriella - Balogh Beatrix - Gyermekvilág
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Robin Walker - Keith Harding - Oxford ​English For Careers: Tourism 3 - Student's Book
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

María Cristina Blanco - Gloria María Caballero - Ainhoa Larranaga - Adelaida Martín - Carlos Oliva - Isabel Pardo - Marisa Reig - María Ruiz de Gauna - Marisol Rollán - Ruth Vázquez - Prisma ​Progresa B1 Spanyol
A ​PRISMA Progresa oktatócsomag a spanyol nyelvet középhaladó B1 szinten tanulóknak készült, az Edinumen spanyol kiadó kiadványa, mely Magyarországon a Nemzeti Tankönyvkiadó gondozásában jelenik meg. Ezen a szinten a diák változatos helyzetekben képes interakciókra és meg tud oldani mindennapos problémákat. A diák megtanul: spanyol nyelven zajló viták főbb pontjait megérteni, személyes vélemény kérni és kifejteni,lényeget összefoglalni és kérdésekre választ adni. A változatos környezetbe helyezett feladatok hozzásegítik a tanulót ahhoz, hogy elsajátítsa a szintjének megfelelő kommunikatív kompetenciát, amelynek segítségével szóban és írásban képes lesz élményeket, történeteket, leveleket szöveget leírni és elbeszélni, anyanyelvi beszélővel kapcsolatba lépni. A Progres B1 kötet főbb jellemzői: többféle nyelvtanítási módszert ötvöz, ma használatos nyelvet tanít, korszerű tematikát követ, a középpontban a kommunikációs és a tanulási stratégiák állnak. Változatos feladattípusok találhatók a kötött gyakorlástól a kreatív, játékos feladatokig, és a tanultak folyamatos és rendszeres ismétlésére is lehetőség van. A könyv számos kulturális, civilizációs ismeretet tartalmaz Spanyolországról és Latin-Amerikáról, gazdag és funkcionális képanyaggal. A könyvben spanyol-magyar szószedet is található. A könyv 12 leckéből és 12 ismétlőleckéből áll, mintegy 120 órai tanórai feldolgozásra építve. Az oktatócsomag része a munkafüzet, bőséges gyakorlóanyaggal és magyar nyelvű nyelvtani összefoglalóval, a tanári kézikönyv kiegészítő anyagokkal, fénymásolható kártyákkal, képekkel ábrákkal, óravezetési tanácsokkal, a tankönyv feladatainak megoldásaival és a CD-n található felvételek szövegkönyvével. A tankönyv megfelel a Közös Európai Referenciakeret előírásainak és illeszkedik a Cervantes Intézet tantervéhez.

Esztergályosné Földesi Katalin - Az ​én ábécém
Az ​én ábécém tartós tankönyv, megtartva a munkáltatás jelleget. A tankönyv célja: Átvezetés az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai tanulás tevékenységébe: élményszerű tanulással, problémahelyzetből való kiindulással, kreatív, ösztönző feladatokkal. Módszere: A hangoztató-elemző-összetevő módszer. Játékosan tanulja meg a kisdiák az olvasástechnika elsajátítását. Párhuzamosan fejlődik a tanulók helyesírása a szóelemző képesség fejlesztése során, valamint a szövegértő képességük.

Erdei Ilona - Orosz ​beszédgyakorlat I. éveseknek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ádám Jenő - Kodály Zoltán - Énekes ​könyv - Általános iskola, 1. osztály
Az ​1948. évi első kiadás reprint kiadása.

Szokolszky Ágnes - Using ​Scholarly Literature in Psychology
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

E. A. Koszminszkij - A ​középkor története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_431692
Irodalom ​tankönyv 11. Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Irodalom ​tankönyv 11.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Botár Klára - Lukács Júlia - Vendéglátás, ​idegenforgalom gyakorlókönyv - Angol B2, középfok
A ​könyv felépítése megegyezik a KITEX nyelvvizsga anyagával, mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsgarész vonatkozásában. Ezért a kiadvány célirányos segítséget nyújt a szakmai nyelvvizsga sikeres letételében

Szeibert Orsolya - Családi ​jog
"A ​jogi egyetem elvégzését követően a legtöbb jogászra még vár a jogi szakvizsga teljesítésének - nem könnyűnek látszó - feladata. Nem csupán az elsajátításra váró joganyag terjedelme és súlyossága okozhat nehézséget, hanem az is, hogy a vizsgázóknak a jogszabályok gyakorlati megvalósulását is ismerniük kell. Ez a vizsga így alapvetően különbözik az egyetemen már sikerrel teljesített záróvizsgától, noha a vizsgaanyagban való eligazodásnak és az összefüggések átlátásának követelménye mindkét esetben fennáll.A Jogi Szakvizsga Kézikönyvek a vizsgázók számára segédanyagul kívánnak szolgálni. A sorozatban megjelenő kötetek az Igazságügyi Minisztérium Jogi Szakvizsga Bizottságának Titkársága által kiadott Ismertetőben közölt tételek alapján dolgozzák fel az elsajátításra váró joganyagot.A normaszöveget - illetve annak jelentős hányadát -, továbbá a bírósági elvi határozatok szövegét vastagítva közöljük. Ismertetjük a felhasznált jogszabályok jegyzékét, továbbá az idézett bírósági elvi határozatok számát. A jogszabályhoz fűzött, azt kiegészítő, illetve megértését könnyítő magyarázat, valamint az Ismertetőben az egyes tételek mellett szereplő elsajátítandó joganyagként feltüntetett kapcsolódó anyagok (alkotmánybírósági határozatok, polgári elvi döntések) normál betűtípussal szerepelnek. Dőlt betűvel ismertetjük a vonatkozó ítélkezési gyakorlatot, elsősorban a bíróságnak - a magyarázatban külön nem szereplő és a szerző által jelenősnek tartott - döntéseit, továbbá egyes esetekben a jogi műszavakat. Az Ismertetőben közölt tételek feldolgozása a tételsorban feltüntetett kötelező elemeken kívül a szerző által szükségesnek tekintett magyarázatot és egyéb anyagokat tartalmazza." (a szerkesztő)

Argaz Éva - Biztos ​út a sikeres francia nyelvvizsgához
A ​könyv célja, hogy a már megszerzett középfokú francia nyelvtudást fejlessze és gyakoroltassa. A feladatok révén jobban elsajátítható a nyelvtan, bővíthető a szókincs és többek között a nyelvvizsgán előforduló típuspéldák - fordítás magyar és francia nyelvre, szövegértés és levélírás - is gyakorolhatók. Az egyes feladatokhoz megoldókulcs is tartozik.

Szemes László - Világi Rudolf - Személyügyi ​feladatok rendszere
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Velkey László - Dr. Kibédy Flóra - Anyák ​iskolája II.
Tankönyv ​a vöröskeresztes anyák iskolája II. évfolyamának hallgatói részére A Magyar Vöröskereszt Kézikönyvtára Magyar Vöröskereszt, Budapest, 1970.

Livia Ștefănescu - Lektüre ​im leichtem Deutsch - II Stufe
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Novák Lajos - Nyitrai József - Szerves ​kémia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bártfai Barnabás - Excel ​a gyakorlatban
A ​könyv konkrét példákon, feladatokon és azok részletes megoldási leírásain keresztül mutatja be az Excel táblázatkezelő 2007, 2010 és 2013 verzióinak használatát. A feladatokon lépésről-lépésre végighaladva gyakorlatban sajátíthatja el a Tisztelt Olvasó az Excel kezelésének módját és lehetőségeit. A gyakorolva tanulás módszerét követve gyakorlati tapasztalatok elsajátítására invitálja az olvasót, így a tudás mintegy észrevétlenül épül be, és válik a későbbiekben jól kamatoztatható készséggé. Így a megszerzett tapasztalat és a már valóságban is kipróbált funkciók miatt a tudás is konkrétabb, visszaidézhetőbb lesz, mintha csak elolvastunk volna egy a témával foglalkozó leírást. Mindezeken túl pedig további hasznos tanácsokat, javaslatokat és ötleteket is kaphatunk, hogy az Excel programot tényleg hatékonyan alkalmazhassuk a gyakorlatban. A könyvet a teljesen kezdők és a már rutinosabb felhasználók is haszonnal forgathatják..

Ismeretlen szerző - The ​Beatles Complete - Guitar Edition
This ​book contains just about every song composed and perfomed by The Beatles, also including photographs, colour illustrations and an article by Ray Connolly withunusual cover artwork!).

Obádovics J. Gyula - Vektoralgebra: ​mátrixok, determinánsok többváltozós függvények
Obádovics ​J. Gyula eddig háromrészes Matematikai olvasókönyve a szerző több évtizedes oktatási tapasztalata alapján született meg. A sorozat első kötete, a Differenciálszámítás és alkalmazása a halmazelmélettel, a differenciálszámítással és alkalmazásával, valamint a végtelen sorozatokkal foglalkozik. A sorozat második része, az Integrálszámítás és alkalmazása témái az integrálszámítás, annak alkalmazása, valamint a végtelen sorok. A harmadik rész, a Vektoralgebra; mátrixok, determinánsok; többváltozós függvények a többváltozós függvények differenciálszámítása és integrálása, a vektoranalízis, valamint a differenciálegyenletek témakörével foglalkozik. Mindhárom kötet közös célja, hogy részletesen kidolgozott példákkal megkönnyítse a főiskolák, egyetemek matematika-előadásain megismert anyagrészek elsajátítását. A témakörök definícióinak, tételeinek lényegét szemléltető számos példa e könyvekben olvasható először, s ezek átgondolása nagyban elősegítheti a zárthelyi, kollokviumi és szigorlati feladatok eredményes megoldását.

Dr. Illés Mária - Vezetői ​gazdaságtan
Ez ​a könyv - amely az Ekotéka kiállításon „Az év szakkönyve" I. díját nyerte - alapvetően a mikroszférában dolgozó vezetők és segítőik gazdálkodási ismereteit kívánja felfrissíteni, megújítani. Az első olyan mű, mely a hazai viszonyok között is értelmezhető és hasznosítható formában dolgozza fel a vezetői gazdaságtan témakörét. Ötleteket, információkat ad a vállalati gazdálkodás újragondolásához, szakmai kontrolljához. Nagy súlyt helyez a legfontosabb döntés előkészítő módszerek értelmezésére, elemző jellegű bemutatására, továbbá a gazdasági becslőmódszerekre, mint a vezetői tisztánlátás egyik csodafegyverére. A mondandót sok ábra és gazdag példaanyag teszi közérthetőbbé. Haszonnal forgathatják a makrogazdaság döntéshozói is. Az egyetemi képzésben és továbbképzésben tankönyvként szerepel.

Karkus Zsolt - Villányi Attila - Biológia ​középiskolásoknak feladatgyűjtemény közép- és emelt szinten
Könyvünk ​feladatait az érettségi 2017-től átdolgozott követelményeihez, az érettségi vizsgákon használt kérdéstípusokhoz igazítottuk. A feladatgyűjtemény komplex feladatai az érettségin megszokott tematikus problémafeladatok begyakorlására szolgálnak. A szöveges feladatok egyaránt hasznosak lehetnek az emelt szintű írásbeli választható feladatrészére, illetve az emelt szóbeli A) altételére történő felkészüléshez. Kiadványunkat elsősorban az emelt szintű érettségire készülőknek ajánljuk, de a fentiek alapján haszonnal forgathatják azok is, akik a középszintű vizsgákra vagy a tanulmányi versenyekre keresnek gyakorlási lehetőséget.

Bodai Zsuzsa - A ​pénz filozófiája 1.
"A ​pénz filozófiája" c. könyvsorozat az európai bölcselet történetében fellelhető fontosabb pénzelméletek történeti rekonstrukciójára vállalkozik. A könyvsorozat első kötetének első négy fejezete a közgazdasági gondolkodás modernitást megelőző korszakait fogja át. Bemutatja az ókori, középkori és a kora újkori szerzők gazdaság- és pénzelméletét mint a modern közgazdaságtudomány, a modern pénzelméletek elméleti előzményeit. Az ötödik fejezet a brit felvilágosodás két képviselőjének, J. Locke-nak és D. Hume-nak a pénzelméletét rekonstruálja.

Virginia Evans - Jenny Dooley - Enterprise ​1 - Grammar
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bihari Mihály - Politológia
A ​könyv szerzője dr. Bihari Mihály egyetemi tanár, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Doktori Iskolájának vezetője. Korábban a Pokol Béla szerzőtársával írott Politológia című tankönyvüket tizenháromszor adták ki, jogászok, politológusok tanultak belőle, több mint húsz felsőoktatási intézményben és szakon használták.A Politológia című tankönyv jelenlegi változatát Bihari Mihály írta, részben átdolgozva, részben kibővítve a korábbi tankönyvben általa írott részeket.Az elmúlt három évtized a hazai politikai tudományok kiteljesedésének időszaka volt. E bővített és átdolgozott tankönyv közvetíti a politikatudomány klasszikusainak alapműveit, a modern politikatudományi ismereteket és a magyar politikaelmélet művelőinek legfontosabb tudományos nézeteit.A szerző részletesen elemzi a politika fogalmát, a politikai rendszerek működését és funkcióit. A könyv új fejezete a modern állam és a modern államok között a totális államok és a demokratikus jogállamok bemutatása. Önálló fejezetben elemzi a szerző az egyes politikai intézményeket, különösen a modern pártokat és a modern pártrendszereket, a politikai értékek fogalmát, a politikai pluralizmus elméleteit és megjelenési formáit. Részletesen bemutatja a négy fő ideológia (a liberalizmus, a konzervativizmus, a szocializmus és a nacionalizmus) keletkezését, eszmei és elméleti alapjait, az elfogadott és elutasított értékeit, az ideológiai családokon belül kialakult politikai eszmeáramlatokat. Az eredeti szerzőktől és művekből vett idézeteken keresztül ismerheti meg az olvasó az egyes ideológiákat.A könyv részletesen tárgyalja a modern pártrendszereket, valamint a magyar pártrendszereket és azok jellemzőit 1867-től 2010-ig. Az egyetemi tankönyv első sorban a politológia szakos hallgatók, továbbá a joghallgatók, a nemzetközi kapcsolatok és az igazgatási szakok hallgatói számára készült. Széles és átfogó tematikájára tekintettel hasznos alapozó tananyag lehet a szociológiai, a kommunikációelméleti, az igazgatástudományi tanulmányokat folytató hallgatók számára is. Az egyetemi tankönyv több fejezete a középiskolai oktatásban is hasznosítható, főleg a társadalomtudományi tanulmányokra készülő diákok számára.

Horváth Péter - Élelmiszer- ​biztonság és higiénia a vendéglátásban
Élelmiszer-biztonság ​és -higiénia a négy vendéglátós alapszakma - szakács, cukrász, pincér, vendéglős - számára. Horváth Péter könyve a legújabb élelmiszer-biztonsági és higiéniás követelmények, jogszabályi előírások messzemenő figyelembevételével készült. A tapasztalt szerző és tanár részletesen tárgyalja a HACCP minőségbiztosítási rendszer működtetésének elveit és gyakorlatát, lépésről lépésre mutatja be, mit kell tenni, hogy a termékek az elvárt minőségben kerüljenek forgalomba, illetve hogy milyen személyi higiéniás és technológiai követelményeknek kell megfelelni a különböző vendéglátó egységek működtetése során. A könyv naprakész táplálkozási ajánlásai a legkorszerűbb élelmezési előírásokat, európai sztenderdeket követik. A tankönyv mindenben megfelel a szakterület moduláris képzési és vizsgakövetelményeinek.

Lise Bostrup - Aktivt ​dansk - Grammar and Wordlist for Beginners
Aktivt ​dansk Grammar and Word List for Beginners is an essential part of the Danish language textbook Aktivt dansk. This textbook provides a functional knowledge of the modern Danish language, teaching the student to handle everyday situations in Danish, as well as to converse on topics

Rácz Lajos - Magyarország ​éghajlattörténete az újkor idején
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Peter I. Thompson - Ascomycetes ​in Colour
Ascomycetes ​in Colour illustrates and describes 700 species of fungi from the ascomycota. These fungi are mainly cups, discs and spheres which grow on, or just beneath the surface of their host. Their shapes, sizes, colours and textures vary greatly and together they represent an intricate and beautiful part of the fungus kingdom, which is just waiting to be explored. They can be found throughout the year growing on a wide range of substrates, including decaying wood and leaves, herbaceous stems, grasses, sedges, rushes, ferns, dung and burnt ground. All of the species have been found and photographed in habitats such as woodland, grassland, heath land, coastal sand dunes, marshes, banks of streams and edges of ponds in mainland Britain.

Adorjányi Csaba - Történelem ​érettségi feladatsor-gyűjtemény emelt szinten
2005 ​az új típusú érettségi bevezetésének éve. Mi változik? Minden. A vizsgareform meghatározó eleme a képességjellegű követelmények (kompetenciák) hangsúlyossá tétele, számonkérése. Kiadványunk elősegíti a szükséges lexikális (háttér) tudás, illetve a történelmi kulcskompetenciák (források feldolgozása és értékelése, a szaknyelv használata, tajékozódás térben és időben stb.) fejlesztését. Kinek a részére javasoljuk gyűjteményünket? Az érettségiző középiskolás diákok, felkészítő tanárok, a korabban érettségizett, de kiegészítő vizsgát tenni szándékozók, illetve mindenki más részére, aki szükségét érzi a gyakorlásnak olyan feladatok segítségével, amelyek az új, kétszintű érettségi követelményrendszer szellemében készültek. Gyűjteményünk az emelt szintű érettségi vizsga követelményeinek megfelelően összeállított számos gyakorló-feladaisort tartalmaz, amelyek sok száz feladatot ölelnek fel. Aki ezeket a teszteket megoldja, az érettségit is sikerrel veszi. Churchill szavaival élve: "Semmi mást nem ígérhetek, csak vért és gyötrelmet, könnyeket és verejtéket". Jelen kötet és egyéb kiadványaink nagymértékben hozzájárulnak az eredményes felkészüléshez, de önmagukban, az emberi akarat, tudásvágy nélkül semmit sem érnek.

Vida Enikő - Francia ​érettségi feladatgyűjtemény - közép- és emelt szint
A ​könyv célja, hogy gyakorlási lehetőséget biztosítson az írásbeli közép-, illetve emelt szintű nyelvi érettségi eredményes letételéhez. A könyv alapvetően két részből áll, az egyik a középszintű, a másik az emelt szintű érettségire való készüléshez nyújt segítséget. Mivel a feladatsorokat az új érettségi követelményeinek szem előtt tartásával állítottuk össze, a könyvet elsősorban középiskolai segédkönyvnek szánjuk az érettségire készülő középiskolások számára. Természetesen minden olyan nyelvtanuló is eredményesen forgathatja, aki csak új gyakorlatokat szeretne megoldani, illetve tudását tesztelni szeretné. Ehhez nyújt segítséget az is, hogy a könyvben megtalálható a feladatok megoldása. Ily módon egyéni és csoportos tanulásra egyaránt alkalmas. A könyvhöz szervesen kapcsolódó hanganyag teljes szövegkönyvét is közöltük a könyv függelékeként.

Kollekciók