Ajax-loader

'tankönyv' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Szegre
Túl ​a szegregáción Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Túl ​a szegregáción
Minél ​korábban felismerjük, mi akadályozza egy gyerek fejlődését, annál jobbak lesznek az esélyei? Minél tovább marad óvodában, annál jobban teljesít az iskolában? Minél egyénre szabottabb a fejlesztés, annál hatékonyabb? Minél többféle iskola és tagozat közül lehet választani, annál több lehetőséget kapnak a gyerekek? Minél pontosabban ismerjük az egyéni fejlődési ütem szakaszait, annál jobb oktatást tudunk biztosítani? Minél több szakember minél precízebben állapítja meg a gyerek - nevelési igényét-, annál jobb fejlesztésben részesülnek? A válasz e kérdésekre összetett. A gyerekek esélyei nem csak velük született képességeiktől és a velük személyes kapcsolatban álló szocializációs ágensektől függenek, közvetlen befolyást gyakorolnak rá a társadalom, az iskolarendszer, az országos és helyi oktatáspolitika sajátosságai, továbbá azok a tudományos nézetek, amelyeket az iskolakezdés kapcsán a pszichológia, a pedagógia és a gyógypedagógia megfogalmaz. A kötetben ezt az összetett választ a pszichológia és a szociológia határmezsgyéjén született kutatások eredményei igyekeznek megadni, kiegészülve az európai gyakorlatot, illetve a magyar és nemzetközi szakirodalmat kritikai perspektívában feldolgozó néhány írással.

Kékes Ede - EKG ​enciklopédia a gyakorló orvos számára
Kiadványunk ​az elismert és sikeres klinikus öt évtizedes klinikai tapasztalatát gyűjti össze, a hagyományos EKG teljes részletes leírását adva az olvasó kezébe. Olyan útmutató, amely az EKG-val diagnosztizálható valamennyi kórkép betegségspecifikus megközelítését tartalmazza, nem marad ki semmilyen jelentős klinikai esemény, amelyben EKG-eltéréssel találkozunk. Az egyes kórképeknél a patomechanizmus, az etiológia, az ekg-megjelenési formák és a klinikai összefüggések - az egyszerű sinus bradycardiáról a bonyolult AV-disszociációig - is terítékre kerülnek. A szerző külön fejezetben tárgyalja az egyes kórképekre (hypertonia, hypertrophiás cardiomyopathia, dilatativ pardiomyopathia, pericariditis, COPD, cor pulmonale, hypertonia) jellemző EKG-eltéréseket és azok klinikai értékeit, a myocardiális ischaemia és kamrafunkció összefüggésében a hibernált és kábult myocardiumot, a prekondíciót, ezek összefüggéseit pedig EKG-képpel színesíti. Ugyanakkor a koszorúér-betegség leírásánál az anginaszindrómán keresztül a terheléses EKG-t, a myocardiális infarctus különböző megjelenési formáit, az infarctus klinikai lefolyásának megfelelő EKG maradványtüneteit is bemutatja. Az arrhythmiák terén a diagnózis megközelítési algoritmusokon túl elemzi a sinuscsomó betegséget, a pitvari és kamrai tachycardiákat, beleértve a WPW okozta paroxysmusokat, az AV-vezetés zavarait és a pacemaker ekg-t is, és a pitvari flutter és fibrilláció EKG bemutatása is a klinikumhoz kötötten történik. A szerző bemutatja a Holter-rendszerek értékelését, alkalmazási lehetőségeit, külön elemezzük és bemutatjuk a szívfrekvencia variabilitás hasznossági értékét; a transtelefonikus ekg gyakorlati értékét és a távellenőrzés EKG-elemeit.

Gyenge Zoltán - Søren ​Kierkegaard
Søren ​Aabye Kierkegaard, dán filozófus, író (1813 –1855), akit a 20. századot meghatározó egzisztencializmus elődjének tartanak. Kierkegaard legalább annyira szépíró, mint filozófus, ezért nagy hatással van a 19-20. századi irodalomra (Ibsen, Kafka, Rilke, Thomas Mann stb.). Legfontosabb kategóriái: a szorongás, irónia, kétségbeesés, és természetesen az egzisztencia. A filozófia új útját jelenti: a hegeli racionalizmussal szemben egy az egyes emberre alapozott világot képzel el. Leghíresebb művei: Vagy-vagy (Enten-Eller), Félelem és reszketés (Frygt og Bæven), A szorongás fogalma (Begrebet Angest). Az ismétlés (Gjentagelsen) Lezáró tudománytalan utóirat,(Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift) és kései munkái: A halálos betegség (Sygdommen til Døden) és A pillanat (Øieblikket)

Hörcher Ferenc - Péteri Zoltán - Takács Péter - Állam- ​és jogbölcselet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Czirók Ede - Kétszintű ​érettségi nagykönyvek - Kémia - Középszint
Vélhetően ​rövidesen kémiából középszintű érettségi vizsgát szeretne tenni. Ebben kíván a segítségére lenni ez a könyvecske. A könyv hat feladatsort, és ezek megoldásait tartalmazza. A feladatsorok felépítése megegyezik a valódi felvételi feladatsorokéval. A feladattípusok jellege és súlyozása, az értékelés és a megoldási módszerek segítségére lehetnek abban, hogy lemérhesse tudását és gyakoroljon az írásbeli vizsgához. A feladatsor összeállítása a hivatalosan közzétett vizsgakövetelmények szerint történt.

Edward N. Kearny - Mary Ann Kearny - Jo Ann Crandall - The ​American Ways
The ​protestan heritage...The family...Government and politics...American values at the crossroads... These are but a few chapter headings in this provocative introduction to the basic American cultural values and how they influence American behavior and intstitutions.

Névy László - A ​magyar nemzeti irodalom történetének vázlata
ELŐSZÓ A ​jelen ötödik kiadás kevésben különbözik az előbbitől. Némely stiláris módosítás, megigazítás és pótlás szükséges volt; néhány írónak, nevezetesen Kölcseynek, Petőfinek és Kossuthnak ismertetését czélszerűnek láttam részletesebbé tenni tenni. Úgy gondolom, hogy e változások hasznára válnak e könyvnek. Ajánlom e kiadást t. tanártársaim szíves figyelméba. Budapest, 1891. augusztusban. Névy László

Ligetfalvi Mihályné - Szöveges ​ki(s)számoló feladatok 2. osztály
A ​feladatgyűjtemény segítséget nyújt kisiskolásoknak a szöveges feladatok értelmezésében, azok matematika nyelvén történő felírásában és a megoldásban; tanítóknak a gyakorlás megtervezésében és a differenciálásban. E célok elérését eredményessé teszik a gyerekek életkorához, érdeklődési köréhez kapcsolódó témák és tevékenységek (például színezés, rajzolás), valamint a kidolgozott mintafeladatok. A gyakorlófüzet hasonló felépítésű, mint a Ki(s)számoló feladatok 2. osztályosoknak című kiadványunk, mely a számolási készség kialakítását segíti.

Nagy Anikó Johanna - Csillagfürt
"Van ​egy kislány, Csillagfürt, aki nagyon szeretne meggyógyulni a lustaságbetegségből. Leckét írni és rendet rakni nincs kedve, de egy kis kalandtól nem riad vissza. Van egy furulyatanárnő, aki úgy tanítja zenélni a gyerekeket, hogy közben beszélget, megért, figyel és mesél. Tanítványai szívrepesve várják Anikó néni óráit, pedig ő egyetlen percig sem titkolja előttük, hogy a tudáshoz sokat kell tanulni, gyakorolni, ismételni. Most az ő tollából született egy mese, amely egyszerre izgalmas, fordulatos és vicces. Csillagfürt elindul, hogy gyógyulása érdekében egy dalt furulyázzon a varázsvirágnak. Az egyetlen bökkenő, hogy nem tud furulyázni, és fogalma sincs, hol keresse a virágot. Útja során manók, boszorkányok, rémisztő és szánalmas lények seregével találkozik, hol bátorsággal, talpraesettséggel, hol emberséggel, jó szívével vágja ki magát a slamasztikából, miközben egyenként tanulja és gyakorolja a furulyán a hangokat. Ez a gyönyörűen megírt, okos és vidám mese észrevétlenül tanít nemcsak furulyázni, de élni is. A kalandokhoz Egri Mónika rajzai teremtenek izgalmas képi világot. Szívből ajánlom ezt a könyvet minden furulyázni tanuló gyereknek, és mindazoknak, akik egyszerűen egy jó mesére vágynak." (Berg Judit)

Simon Béla - Fizika ​középfokon I-II.
Mottó: ​A diáknak a legkönnyebb fizikai feladat is nehéz! Mi a tanári művészet? A faragatlan diákból értelmes embert faragni. A könyv a középiskolás tananyagot tartalmazza olyan rendszerben, ahogy a középszintű és az emelt szintű érettségei követelmények megkívánják a gimnáziumokban és szakközépiskolákban. A tovább tanulni szándékozóknak is kellő segítséget nyújt az egyetemi-főiskolai felvételikre való felkészülésben. Az elméleti anyag megértését a kidolgozott mintafeladatok sokasága biztosítja. A könyvet ajánljuk továbbá a szakmunkásképzősöknek, szakiskolásoknak, levelezős hallgatóknak is. A könyv tananyaga Tanterv-független!

Bruce Alberts - Alexander Johnson - Julian Lewis - Martin Raff - Keith Roberts - Peter Walter - Molecular ​Biology of the Cell
As ​the amount of information in biology expands dramatically, it becomes increasingly important for textbooks to distill the vast amount of scientific knowledge into concise principles and enduring concepts.As with previous editions, Molecular Biology of the Cell, Sixth Edition accomplishes this goal with clear writing and beautiful illustrations. The Sixth Edition has been extensively revised and updated with the latest research in the field of cell biology, and it provides an exceptional framework for teaching and learning. The entire illustration program has been greatly enhanced.Protein structures better illustrate structure–function relationships, icons are simpler and more consistent within and between chapters, and micrographs have been refreshed and updated with newer, clearer, or better images. As a new feature, each chapter now contains intriguing openended questions highlighting “What We Don’t Know,” introducing students to challenging areas of future research. Updated end-of-chapter problems reflect new research discussed in the text, and these problems have been expanded to all chapters by adding questions on developmental biology, tissues and stem cells, pathogens, and the immune system.

Dr. Metzing Miklós - Gimnasztika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fonódiné Vidovics Katalin - Pete Lászlóné - Nyitott ​szemmel
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kárteszi Ferenc - Az ​olló geometriája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Daniel Meier - A ​coach hajónaplója
A ​személyes önreflektálás az egyik leghatékonyabb módja annak, hogy a coach fejlődjön. Ehhez nyújt kiváló támogatást ez a személyes munkakönyv, amely különféle kérdésekkel és impulzusokkal ösztönzi a coach tanulását és elkötelezettségét. A 40 coachingbeszélgetés rögzítését lehetővé tévő könyvben a központi coachkompetenciákat kifejtő, új ötleteket adó rövid leírásokat is olvashat az érdeklődő. A szerzőről: Daniel Meier tapasztalt coach és teamcoach, 1997. óta számos országban képez megoldásközpontú coachokat, a _SolutionSurfers_ nemzetközi coachképző hálózat alapító tagja.

Szántó Richárd - 150 ​térképvázlat a középkori egyetemes történelem tanulmányozásához
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Virginia Evans - Jenny Dooley - Upstream ​Level B1+ - Student's Book
Upstream ​Level B1+ is a modular secondary-level course for learners of the English language at CEF B1+level. The series combines active English learning with a variety of lively topics presented is themed units.

Lappints Árpád - Biológia ​I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_218249
0

Ismeretlen szerző - A ​.NET Framework programozása
A ​Microsoft .NET platform és technológia gyűjtemény a XXI. század eddigi egyik legnagyobb újdonsága az informatikai iparágban. Megjelenésével a Microsoft technológiákon alapuló fejlesztés a következő evolúciós fázisba lépett, ami alapjaiban változtatja meg az eddigi szoftverkészítési folyamatokat. Ez a kötet egy teljes, a .NET platformot lefedő sorozat első részeként a teljes technológia alapjaival foglalkozik, bemutatja a futtatókörnyezetet és az alaposztálykönyvtár leggyakrabban használt komponenseit. A mű nagyon széles fejlesztői réteget céloz meg, így mindenkinek - a kezdő programozóktól egészen a gyakorlott fejlesztőkig - tud újat, érdekeset mutatni. Megvalósult, sikeres projektekre és az egyetemi oktatásban szerzett tapasztalatokra támaszkodva az első kötet végigvezeti az Olvasót a keretrendszer minden lényeges területén, kezdve az objektumorientált szemlélet bemutatásától a futtatókörnyezet főbb funkcióinak ismertetésén keresztül, a leggyakrabban használt alaposztályok gyakorlati alkalmazásáig. A futtatókörnyezet bemutatása mélyebb technológiai információkat is tartalmaz, amelyek a gyakorlottabb fejlesztők számára is érdekességet jelenthetnek - a jobb átláthatóság kedvéért ezek a fejezetek külön jelölést kaptak.

Terestyéni Tamás - Kommunikációelmélet
Terestyéni ​Tamás Kommunikációelmélete az emberi viselkedés azon alaptételének tudományos igényű, de minden részletében közérthető kibontása, hogy nem lehet nem kommunikálni. Vezérgondolata, hogy a kommunikáció az emberek közötti együttműködés, a kölcsönös megértés terméke. Legmélyebb alapjaiban maga is együttműködés, egyben minden más természetű együttműködés elengedhetetlen tartozéka, kovácsa, elősegítője. A könyv a matematikai kommunikációelmélet, a szemiotika, az elméleti nyelvészet, a nyelvfilozófia, a játékelmélet, a kognitív tudomány, a szociológia, a társadalomelmélet, az etológia és más tudományágak megállapításainak felhasználásával tekinti át a kommunikáció jelenségeit az állati jelzésektől kezdve a korai ember testkommunikációján, majd a nyelv kialakulásán, aztán az írás megjelenésén keresztül egészen napjaink magasan technicizált kommunikációjáig és mediatizált kultúrájáig, a sajtó, a televízió, a multimédia és az internet világáig. Haszonnal forgathatják a tudományok, a média és az oktatás területén dolgozó szakemberek, a kommunikáció tárgykörével most ismerkedő egyetemi-főiskolai hallgatók és mindazok, akik a kommunikáció kérdései iránt érdeklődnek.

Liv Marton - Csikós Borbála - My ​English InterMEdiate Book B2
A ​My English friss szemléletű, kommunikatív angol nyelvkönyvsorozat (az európai referenciakeretben meghatározott B2), amely középiskolásoknak, valamint fiatal felnőttek számára készült nyelviskolákban, intenzív nyelvtanfolyamokon való használatra. Célja, hogy eljuttassa a tanulókat a használható nyelvtudás megszerzéséhez, és képessé tegye őket az angol nyelv megfelelő használatára adott szituációkban a hétköznapi élet különböző területein. A logikus, világos felépítésű nyelvkönyv könnyen használható mind a tanuló, mind a nyelvtanár számára. Nincs szükség kiegészítő anyagokra, fénymásolásra, hosszas készülésre - egyszerűen követni kell a könyv lépéseit, amelyek adják magukat, ezzel biztonságérzetet adva a felhasználónak. A munkafüzetek, a hanganyag, az interaktív tananyag sokrétű tevékenységre ad lehetőséget, fejlesztve mind a négy alapkészséget. A My English sorozat sikeresen egyesíti más, külföldi kiadású nyelvkönyvek minden erényét, de kifejezetten a magyarok igényeit tartja szem előtt!

Covers_253084
Gyógyító ​pedagógia Ismeretlen szerző
4

Ismeretlen szerző - Gyógyító ​pedagógia
A ​könyv az átalakult, megújult gyógypedagógiai tevékenységet mutatja be. Először a gyógypedagógiai folyamatról kap az olvasó átfogó képet. A Gyógyító pedagógia - Nevelés és terápia sorra következő fejezetei a tárgyalt komplex jelenségből átfogó érvényű aspektusokat tárgyalnak, majd a folyamat egy-egy komplex fázisát mutatják be, amelyek már a gyakorlati alkalmazási/felhasználási nyomvonalra is elvezetik az olvasót.

Sidney Greenbaum - Randolph Quirk - A ​University Grammar of English
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ogata Yukiko - Sumitani Kana - Hidari Yasuko - Watanabe Yukiko - Nihongo ​Fun & Easy
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szántó Zsuzsa - Susánszky Éva - Orvosi ​szociológia
A ​tankönyv tartalmából: Az orvosi szociológia mint a magatartástudományok alapozó tárgya; Betegség, gyógyítás, társadalom; Az egészségi állapot mérése; Társadalmi egyenlőtlenségek és egészségi állapot; Az egészségi állapot Magyarországon; Az orvosi hivatás; Az orvos-beteg kapcsolat; A betegviselkedés; Az öngyógyítástól a kórházig; Az egészségügyi rendszer alapvető jellemzői; A magyar egészségügyi rendszer a kilencvenes években; Hozzáférés, költségek, minőség az egészségügyben A könyv második, átdolgozott kiadása számos olyan változtatást tartalmaz, amelyek az elmúlt évek tanítási tapasztalatai, valamint országunk Európai Unióhoz való csatlakozása miatt váltak szükségessé. Így az alapképzésen túli szakembereknek is javasolható, akik a mindennapos orvoslás feladatai túl a munkájukhoz kapcsolódó új szociológiai fogalmakkal és azok jelen világ magyarázataival naprakészen is tisztában akarnak lenni, és az új szociológiai kihívásoknak a mindennapjaikban megfeleljenek. Az eredeti törzsanyagot három új résszel egészült ki. Az orális egészség szociológiai megközelítése c. fejezettel egy régi hiány pótlására került sor. A fogorvosok képzésében az általános orvosi és egészségszociológiai kérdéseken túl a fogorvosi szakma sajátosságait figyelembe vevő témaköröket dolgozza fel. A szerzők a tankönyv tematikáját követve építették fel fejezetüket; az orális megbetegedések történeti áttekintése után tárgyalják a társadalmi tényezők szerepét, az orális egészség- és betegmagatartás specifikumait, majd a társadalmi és demográfiai egyenlőtlenségeken keresztül jutnak el a fogorvosi hivatás és intézményrendszer kérdéseihez. A tankönyv második, tárgyában új eleme A deviáns viselkedés c. fejezet. Az elmúlt évek tanítási gyakorlatában napirendre került a deviancia és az egészségi állapot, valamint a deviáns viselkedés és az egészségmagatartás közötti összefüggések vizsgálata. Engedve a hallgatói érdeklődés irányának, a szerzők is fontosnak tartották, hogy a második kiadásban már szerepeljen ez a nagy érdeklődést kiváltó terület. A fejezet a deviancia társadalomtudományi megközelítésén (szociológiai elméletek) túl az orvosi gyakorlat számára is oly fontos társadalmi jelenségekkel foglalkozik, mint például a stigmatizáció vagy a medikalizáció. A harmadik új témakör Az orvosok testi és lelki egészségi állapota címet viseli. Fontos, hogy az orvosi hivatás tárgyalása mellett a leendő orvosok számára kitekintést adjunk a szakma közérzetéről, pszichés és fizikai kondíciójáról és az ezt befolyásoló folyamatokról. Az egészségügyi rendszer jellegzetességei c. fejezet az előző kiadáshoz képest kisebb terjedelemben, ugyanakkor az elmúlt évek változásait követve foglalja össze a hallgatók és az érdeklő olvasók számára a legfontosabb ismereteket. Szemlélete és tárgyalásmódja közelebb áll a leendő orvosok és gyógyszerészek felkészültségéhez és érdeklődéséhez, mind az előző kiadás kiváló, de inkább közgazdász orientációjú megközelítése. Megújult az egészségi állapot társadalmi egyenlőtlenségeivel foglalkozó fejezet is. A szerző a Foglalkozás és munka c. alfejezetben a legújabb kutatási eredményekre támaszkodva taglalja a munkavégzés és a munkahelyek modernizációja kapcsán megjelenő egészségkárosító hatásokat és ártalmakat. Az egészségi állapot alakulásának élettörténeti megközelítése is a fejezet egyik nóvuma. A szerkesztés során arra törekedtünk, hogy hallgatók és könyv minden olvasója egy korszerű szakmai tudást tükröző, olvasmányos tankönyvből sajátítsa el az orvosi szociológia alapjait.

Fenyvesi Csaba - A ​kriminalisztika tendenciái
Ez ​idáig a kriminalisztikáról mint egyetemes ténytudományról és annak legfőbb elveiről nem született áttekintő, koncentrált elméleti monográfia hazánkban. A nyomozás múltját, jelenét és jövőjét is elemző kötet bemutatja, részletesen elemzi és széleskörűen vizsgálja a bűnügyi múltkutatás (felderítés) történeti mérföldköveit, kontinentális (kriminalisztikai) és angolszász (forenzikus) fogalmi rendszerét, tudományági kapcsolódásait, krimináltechnikai és taktikai monografikus feldolgozottságát, piramis modelljét, alapelveit, nemzetközi tendenciáit, a ténykutatók hibázásait és azok lehetséges következményeit, valamint a dinamikusan fejlődő tudományterület jövőjét, fejlődési lehetőségeit és kihívásait.

Pál Imre - Térláttatós ​ábrázoló mértan
Ez ​a könyv az ábrázoló mértan gyakorlatilag fontos szerkesztéseit két szemmel való látást biztosító ábrákkal mutatja be, vagyis egy teljes modelltárat bocsát az olvasó rendelkezésére. A műszaki és természettudományos oktatás minden szintjén (tehát középfokon és szakrajzi tanfolyamokon is) iskolai és magántanulásban egyaránt használható, a levelező oktatásban pedig nélkülözhetetlen segédkönyv. Egyetemi segédkönyvként való használatát a Művelődésügyi Minisztérium 8799/1959 sz. alatt engedélyezte. Rövid térgeometriai bevezetés után a műszaki rajz alapját képező kétképsíkos ábrázolás (rendezett vetületek) keretében a metszési és méretes feladatokat tárgyalja végig; érintve az affinitást, kollineációt, a szabályos testeket és az árnyékszerkesztést is. A síklapú testeken kívül részletesen foglalkozik a görbe felületek metszési (áthatási) és kiterítési problémáival. A kótás ábrázolás ismertetése után szemelvényeket nyújt a paralel és centrális perspektívából. Változatos példákat mutat be a különféle műszaki alkalmazások területéről.

Besenyei Lajos - Kötelmi ​jog - Általános rész
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_370003
Tobias ​Moretti Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Tobias ​Moretti
High ​Quality Content by WIKIPEDIA articles! Tobias Moretti (born Tobias Bloéb on July 11, 1959) is an Austrian actor.Born in Gries am Brenner, Tyrol, Moretti is the eldest of four brothers. His brothers are named Tomas, Cristoph and Gregor. Since 1997 he has been married to Julia Moretti (born Wilhem), an oboist. They have two children, Antonia (born August 1998) and Lenz Valentino (born February 2000). The name comes from her mother, who is Italian. Moretti studied composition at the Vienna University of Music and Applied Arts, then went to Munich to train for the stage at the renowned Otto-Falckenberg Schule. After graduation he was a permanent member of the Bayrische Staatsschauspiel ensemble (Frank Baumbauer) and played at the Munich Kammerspiele (Dieter Dorn) from 1985 to 1995 where he earned critical praise in a sweeping variety of productions, appearing in Bertolt Brecht's Man is Man, Achternbusch's Der Frosch (The Frog) and playing the lead in Shakespeare's Troilus and Cressida.

Roger G. Bland - The ​Orthoptera of Michigan
Only ​current reference book in the U.S. for all families and species of grasshoppers, katydids, and crickets of a state; also useful in Great Lakes region. Colour images of 137 species with fully illustrated keys to families and species. Text covers general biology of families and species, habitats, food, and state distribution. Chapter on species conservation, also extensive reference section, glossary, and index. Particular interest to professional entomologists; natural resource, field and conservation biologists; extension and experiment station specialists; biologists at universities, high schools, nature centers, and museums. Semi-technical presentation makes it useful to amateur biologists as well.

Valki László - A ​NATO
Valki ​László nemzetközi jogász és NATO-szakértő régóta figyelemmel kíséri az Észak-Atlanti Szövetség tevékenységét; jelentős mennyiségű írása, cikke jelent már meg ebben a témában. Ebben a könyvében a magyar vonatkozásokról ír.

В. А. Ковалев - Русская ​советскя литература
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók