Ajax-loader

'tankönyv' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Frances Eales - Steve Oakes - Speakout ​- Starter Student's Book
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Emelt ​szintű érettségi 2015 – Kidolgozott szóbeli tételek – Magyar nyelv és irodalom
Az ​érettségire való felkészülést segítő számos, általános összefoglaló munkával szemben ez a könyv nem az eddig tanultak globális áttekintését kívánja nyújtani, hanem a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által 2014 decemberében nyilvánosságra hozott, 2015-ös emelt szintű magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga szóbeli tételeinek kidolgozását adja. A szerzők az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara Felvételi Előkészítő Bizottságának tagjai.

Pálos György - Párhuzamos ​Montázs
A ​filmezéshez, s azon belül is a dokumentumfilmezéshez két szálon is kötődöm: egyrészt tanárként, több, mint húsz éve naponta szembesülök filmszakmai problémákkal, kérdésekkel, másrészt évtizedek óta magam is készítek játék- és dokumentumfilmeket, valamint televíziós műsorokat, s alkotóként a saját bőrömön érzem a műfajjal – a műfajokkal kapcsolatos teoretikus és praktikus felvetések súlyát. Az úgynevezett tanításba – örök, mai napig tartó vívódásom, lehet-e egyáltalán tanítani a filmkészítést, a filmcsinálást – szinte véletlenszerűen keveredtem, s tettem mindezt már akkor, amikor még a jelenlegihez képest is jóval szerényebb filmes és élettapasztalatokkal bírtam. Ha mai fejjel végiggondolom, talán bele sem vágok. Mostanra azonban lényegesen fontosabb szerepet játszik az életemben a tanítás, identitásom, gondolkodásom, ismeretszerzésem megkerülhetetlen pillére: felsorolni is hosszadalmas lenne, mi mindent köszönhetek annak a szerencsének, hogy taníthatok a mai napig.

Kardos Lídia - Az ​emberi test
A ​tankönyv az emberi test felépítésének és működésének alapvető kérdéseit tárgyalja. A bevezetőben rövid ismertetést adunk az anatómia vázlatos történetéről, majd fejezetenként végigvesszük a legfontosabb szervrendszereket (mozgás-, keringési, zsigeri, idegrendszer). Célunk, hogy egységes alapot adjunk az emberi szervezet megismeréséhez és az egészségügyi, szociális szakmai tantárgyak elsajátításához.

Marina Mouriki - Ulla-Britta Chimara - Perfekt ​in Deutsch
Perfekt ​in Deutsch - die innovative Grammatik für Jugendliche - eignet sich als Lern- und als Übungsgrammatik - präsentiert auf leichte und motivierende Weise den gesamten Stoff der Niveaustufen A1 und A2 - stiftet Identifikation durch die unterhaltsame, kapitelübergreifende Story - fördert den Lernprozess durch einen sinnvollen Vier-Schritte-Ansatz: Regel - verstehen - üben - anwenden

Covers_288923
Irodalmi ​ikerkönyvek 7. Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Irodalmi ​ikerkönyvek 7.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bőhm Antal - A ​XX. századi magyar társadalom
A ​könyv elsősorban politológia szakos hallgatók számára készült, de fontos ismereteket nyújt azok számára is, akik valamilyen módon érdeklődnek a politológia iránt. Az egyetemi tankönyv kitűnő elemzést ad századunk társadalomfejlődéséről, alapos háttérinformációt nyújt a magyar rendszerváltás strukturális változásainak megértéséhez. Bemutatja, hogyan alakult át az egykori pártállam társadalmi szerkezete és milyen tendenciák jellemzik a mai állapotokat. Foglalkozik a népesedési tendenciáival, a társadalom egészségügyi és kulturális helyzetével, a társadalmi mobilitással és a nem politikai jellegű szerveződésekkel is.

Voleszák Zoltán - Gazdasági ​alapismeretek
A ​vendéglátás-idegenforgalmi szakmacsoport részére készült ez a könyv a Gazdasági környezetünk tantárgyhoz. A tankönyv célja, hogy a tanulók az alapvető gazdasági ismeretek elsajátítása után ismerjék és értsék a gazdasági élettel kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat, összefüggéseke.

Majer József - Bevezetés ​az ökológiába
"..Az ​ökológia a biológihoz, azon belül pedig az egyed feletti (suprainviduális) szerveződési szintekkel foglalkozó, szünbiológiához tartozó tudományág. Tárgya a populációkra és a populációkollegktívumokra hatást gyakorló ökológiai-környezeti és az ezeket a hatásokat fogadó és ezere reagáló ökológiai-tűrőképességi tényezők közvetlen összekapcsoltságának (komplementaritásának) vizsgálata.."

Obádovics J. Gyula - Vektoralgebra: ​mátrixok, determinánsok, többváltozós függvények
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jennie Ahlgren - Philip Holmes - Gunilla Serin - Colloquial ​Swedish
Colloquial ​Swedish provides a step-by-step course in Swedish as it is written and spoken today. Combining a user-friendly approach with a thorough treatment of the language, it equips learners with the essential skills needed to communicate confidently and effectively in Swedish in a broad range of situations. No prior knowledge of the language is required. Key features include: • progressive coverage of speaking, listening, reading and writing skills • structured, jargon-free explanations of grammar • an extensive range of focused and stimulating exercises

Covers_506862
Sebészet Ismeretlen szerző
7

Ismeretlen szerző - Sebészet
Bár ​sorsom úgy hozta, hogy több mint egy évtizede "itthonról" követhetem az "otthon" eseményeit, lélekben egy percre sem szakadtam el hazulról. A személyes kapcsolatok ápolása mellett aggódva kísértem hazám történelmét és megkülönböztetett figyelemmel követtem a sebészet, valamint a sebészi irodalom helyzetét. Ennek során fedeztem fel azt az űrt, mely az egyetemi tankönyvek és a kitűnő, európai szintű Littmann-féle műtéttani könyv között tátong: attól tartok, hogy ez a szakvizsgára jelöltek felkészülési lehetőségére hátrányosan hat. Ez a hiányosság érlelte meg bennem egy, az egyetemi tananyagnál igényesebb és terjedelmesebb sebészeti szakkönyv megírásának tervét. Kérem az Olvasót, fogadja ezirányú erőfeszítéseimet megértéssel, ám egyúttal várom az őszinte, segítő szándékú észrevételeket és javaslatokat is (lásd a véleménykérő lapot az utolsó oldalon). Miután minden nagyobb orvosi szakterület hatalmas ismeretanyagot halmoz fel, azonkívül még ma is tovább tagozódik, a sebészet egészének áttekintése is egyre nehezebbé válik. Az általános sebészetnek (úgyis, mint a további szakágazatok és szubspecialitások alapjának) feladata - a tárgyi ismereteken túl - egy szemléletet, sebészi műveltséget is adni. Ezért taglal a könyv olyan témákat is, melyek látszólag nem a mindennapok gyakorlatát szolgálják. Így említjük meg néhány jelentősebb orvostörténeti személy életrajzi adatát. A szakmáját szerető, elkötelezett sebésznek illik azt is tudnia, hogy hol tart a szív- vagy májtranszplantáció, hogy melyek az érsebészet lehetőségei, milyen intenzív terápiás lehetőségek állnak rendelkezésre, mire képes az endoscopos sebészet. Mint ahogy Goethe írja: "Zur Einsicht in den geringsten Teil, ist die Übersicht des Ganzen nötig."

Diricziné Barna Gyöngyi - Orvosi ​latin
A ​könyv tömören és világosan tárgyalja az orvosi latin nyelvi ismereteket, ezáltal megkönnyíti az egészségügyi szakmai tantárgyakban előforduló latin szavak értelmezését és használatát. Vázlatos formában tartalmazza az anatómiai szervrendszerek alapvető latin szókincsét és a hozzájuk tartozó gyakori megbetegedésekkel, vizsgálatokkal kapcsolatos klinikai terminológiát, valamint az orvosi latin nyelvben szükséges nyelvtani ismereteket. A vázlatpontokba rendezett szöveg, a kulcsszavak kiemelése, a tananyag táblázatokba foglalása gyorsan áttekinthetővé teszi az ismeretanyagot és megkönnyíti a tananyag elsajátítását. Minden fejezetet gyakorló feladatok zárnak.

Major Árvácska - Isten ​hozott!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rákos Magdolna - Rechtenwald Kristóf - Bádonyiné Nagy Ilona - 12 ​próbaérettségi történelemből - Középszint, írásbeli
Új ​próbaérettségi kiadványaink szerves folytatásai a Maxim Könyvkiadó elmúlt években megjelent sorozatainak, melyek segítségével hatékonyan felkészülhet a közép- és emelt szintű érettségi vizsga szóbeli és írásbeli részére. A kötetek átdolgozásával a felhasznált szövegek tartalmi aktualizálására, frissítésére került sor, valamint igazodtunk az érettségi vizsga jogszabályi, tartalmi és formai kereteiben bekövetkezett változásokhoz. Ennek köszönhetően a kötetekben új feladatok is helyet kaptak, valamint az eddigieknél változatosabb szövegtartalom és feladattípusok igyekeznek kedvet csinálni a vizsgára való felkészüléshez. Az átdolgozás fő mintájául a legújabb érettségik szolgáltak, tehát a könyvek kiválóan használhatóak a vizsgákra való felkészülésben. A feladatokat tanórai használatra és otthoni gyakorlásra egyaránt ajánljuk. A kötetek végén minden feladat megoldása megtalálható.

Muraközy László - Államok ​kora
Akit ​nem elégítenek ki az állam szerepéről szóló hangzatos frázisok, hanem meg akarja ismerni a tényeket - számszerű adatok impozáns tömegét találhatja meg Muraközy László könyvében, jól áttekinthető táblázatokba és ábrákba rendezve. Aki viszolyog az előítéletek által sugalmazott retorikák közötti süket vitáktól - tárgyilagos és pártatlan eligazítást kaphat az eszmei áramlatokról ebben a műben. Aki nem elégszik meg egy kis ország problémáinak befelé forduló, provinciális vizsgálatával, vegye kézbe az Államok korát, amely a nagy történelmi folyamatokba, az egész világra ható tendenciákba beleágyazva világítja meg az állam szerepének változásait. A könyv a legjobb pillanatban jelent meg. Kornai János, a Harvard és a Corvinus egyetem emeritus professzora Muraközy László távolságtartó, tudományos igényességgel bizonyítja, hogy a fenntartható fiskális fejlődési pálya az állam szerepfelfogásában, s e szerep betöltése minőségében, a kormányzás valós teljesítményében ragadható meg. A könyv megérteti, hogy a tartalom harmóniájának a célok megválasztásában és az elérésüket szolgáló eszközök alkalmazásában is érvényesülnie kell. Nem lehetséges jó célokat megvalósítani úgy, hogy az eszközök egymásnak ellentmondóak, az adott társadalmi-gazdasági közegben teljesíthetetlenek. A könyvet jó szívvel ajánlom mindazoknak, akik érteni akarják, hogy mi és miért történik ma körülöttünk és velünk, s éppen úgy, ahogy. Kovács Árpád, a Szegedi Tudományegyetem professzora, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke

Andy Field - Discovering ​Statistics Using R
The ​R version of Andy Field's hugely popular Discovering Statistics Using SPSS takes students on a journey of statistical discovery using the freeware R. Like its sister textbook, Discovering Statistics Using R is written in an irreverent style and follows the same ground-breaking structure and pedagogical approach. The core material is enhanced by a cast of characters to help the reader on their way, hundreds of examples, self-assessment tests to consolidate knowledge, and additional website material for those wanting to learn more.

Kollekciók