Ajax-loader

'tankönyv' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Tóthné Szecskó Piroska - Tóth Sándor - Iskolába ​készülök
Kedves ​Olvasó, aki egyúttal SZÜLŐ is! Az iskolába indulás gyermekük életének egy nagyon jelentős állomása, amely lehet siker, de - sajnos - lehet kudarc is. Szülőként persze mindig a legjobbat akarjuk neki, ám megtörténik, hogy ehhez nem rendelkezünk elég információval. A tudásból bizony soha nem elég! Gyakorló tanítóként és lélekgyógyászként sorra vesszük mindazokat a helyzeteket, amelyekbe az iskolával való együttműködésünk során kerülhetünk. Mi vár ránk az „Óvoda után”? Egyáltalán „Hogyan válasszunk iskolát”? Hogy néz ki „A játéktér”, ahol a gyermeknek tanulnia kell? Milyennek kell lennie az általunk biztosított „Háttér"-nek? „Szép a ruhád”, de vajon célszerű-e? „Lélek és test” együtt kell, hogy fejlődjön, tehát mindkettőre oda kell figyelnünk. „Erős legyen a test”, és ebben szülőként is szerepet kell vállalnunk. Melyek azok a „Torzító erők”, amelyek gyermekünk lelki és testi egészségét veszélyeztetik? Mert „Nem lehet mindenki tökéletes”, de törekedjünk erre! Könyvünk mottója: „A gyermek MINDIG a szülőé”, az iskola csak szakértő társunk a nevelésben. Szülőként az iskolával igazi jó csapatként kell együtt dolgoznunk azért, hogy munkánk eredményeként egy sikeres, a közösség számára értékes EMBERT neveljünk! Jó olvasást kívánunk!

Pálos György - Párhuzamos ​Montázs
A ​filmezéshez, s azon belül is a dokumentumfilmezéshez két szálon is kötődöm: egyrészt tanárként, több, mint húsz éve naponta szembesülök filmszakmai problémákkal, kérdésekkel, másrészt évtizedek óta magam is készítek játék- és dokumentumfilmeket, valamint televíziós műsorokat, s alkotóként a saját bőrömön érzem a műfajjal – a műfajokkal kapcsolatos teoretikus és praktikus felvetések súlyát. Az úgynevezett tanításba – örök, mai napig tartó vívódásom, lehet-e egyáltalán tanítani a filmkészítést, a filmcsinálást – szinte véletlenszerűen keveredtem, s tettem mindezt már akkor, amikor még a jelenlegihez képest is jóval szerényebb filmes és élettapasztalatokkal bírtam. Ha mai fejjel végiggondolom, talán bele sem vágok. Mostanra azonban lényegesen fontosabb szerepet játszik az életemben a tanítás, identitásom, gondolkodásom, ismeretszerzésem megkerülhetetlen pillére: felsorolni is hosszadalmas lenne, mi mindent köszönhetek annak a szerencsének, hogy taníthatok a mai napig.

Kardos Lídia - Az ​emberi test
A ​tankönyv az emberi test felépítésének és működésének alapvető kérdéseit tárgyalja. A bevezetőben rövid ismertetést adunk az anatómia vázlatos történetéről, majd fejezetenként végigvesszük a legfontosabb szervrendszereket (mozgás-, keringési, zsigeri, idegrendszer). Célunk, hogy egységes alapot adjunk az emberi szervezet megismeréséhez és az egészségügyi, szociális szakmai tantárgyak elsajátításához.

Marina Mouriki - Ulla-Britta Chimara - Perfekt ​in Deutsch
Perfekt ​in Deutsch - die innovative Grammatik für Jugendliche - eignet sich als Lern- und als Übungsgrammatik - präsentiert auf leichte und motivierende Weise den gesamten Stoff der Niveaustufen A1 und A2 - stiftet Identifikation durch die unterhaltsame, kapitelübergreifende Story - fördert den Lernprozess durch einen sinnvollen Vier-Schritte-Ansatz: Regel - verstehen - üben - anwenden

Dr. Hargitai László - Fekete Zoltán - Zsoldos László - Talajtan ​és agrokémia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_288923
Irodalmi ​ikerkönyvek 7. Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Irodalmi ​ikerkönyvek 7.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bőhm Antal - A ​XX. századi magyar társadalom
A ​könyv elsősorban politológia szakos hallgatók számára készült, de fontos ismereteket nyújt azok számára is, akik valamilyen módon érdeklődnek a politológia iránt. Az egyetemi tankönyv kitűnő elemzést ad századunk társadalomfejlődéséről, alapos háttérinformációt nyújt a magyar rendszerváltás strukturális változásainak megértéséhez. Bemutatja, hogyan alakult át az egykori pártállam társadalmi szerkezete és milyen tendenciák jellemzik a mai állapotokat. Foglalkozik a népesedési tendenciáival, a társadalom egészségügyi és kulturális helyzetével, a társadalmi mobilitással és a nem politikai jellegű szerveződésekkel is.

Voleszák Zoltán - Gazdasági ​alapismeretek
A ​vendéglátás-idegenforgalmi szakmacsoport részére készült ez a könyv a Gazdasági környezetünk tantárgyhoz. A tankönyv célja, hogy a tanulók az alapvető gazdasági ismeretek elsajátítása után ismerjék és értsék a gazdasági élettel kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat, összefüggéseke.

Gergelyi Mihályné - Simor András - Spanyol ​nyelvkönyv II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Olvasókönyv ​a Katholikus elemi népiskola V.-VI. osztálya számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

K%c3%b6z%c3%a9piskolai_irodalmi
0

Ismeretlen szerző - Középiskolai ​irodalmi lexikon
A ​középiskolai diákoknak, egyetemi felvételire készülőknek szóló kézikönyv-sorozat e tagja mindazokat az elméleti ismereteket tartalmazza, amelyek az irodalom értő befogadását elmélyíthetik. Szócikkeket közöl műfajokról, esztétikai, irodalomelméleti, verstani, és stilisztikai fogalmakról, továbbá korszakokról és irányzatokról. Arra is vállalkozik, hogy a középiskolai tananyagban szereplő írók és költők tevékenységét, művészetét egy-egy szócikkben értékelje, jelentőségüket méltassa. A legfontosabb mitológiai alakok is felbukkannak benne, sőt a magyar irodalomban jelentős szerepet játszó intézményeket és folyóiratokat is bemutatja. A szócikkekben a meghatározások után szükség szerint részletező leírás, példa, idézet és történeti áttekintés olvasható. A szerzők - valamennyien gyakorló középiskolai tanárok - e könyv összeállításával a fogalmak és életművek újragondolásához is szeretnének hozzájárulni, szerepet vállalva az ideológiai és politikai indíttatású szélsőségek eltüntetésében, a tárgyilagos tankönyvek és közhasznú kézikönyvek megteremtésében.

Katona Ágnes - Urbán Gabriella - Írás- ​és grafológiatörténet
A ​134 oldal terjedelmű tankönyv nélkülözhetetlen kelléke a grafológus és írásanalitika képzéseknek. Az új, külföldi írásnormákkal és vizsgálati módszerekkel is kiegészített változata mindenkinek ajánlott aki szeretné megismerni az írásanalízis történetét.

Szalai Nóra - 5 ​Perc Angol Újrakezdőknek és Középhaladóknak
A ​nagysikerű 5 Perc Angol Kezdőknek és Újrakezdőknek könyv folytatása. - 16 lecke hétköznapi beszédtémákra építve - komplett nyelvtan magyar nyelvű magyarázatokkal - feladatsorok a szókincs és nyelvtan gyakorlására - ingyenesen letölthető brit és amerikai hanganyag - elegendő tudás az alapfokú nyelvvizsgára

Obádovics J. Gyula - Vektoralgebra: ​mátrixok, determinánsok, többváltozós függvények
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Papp Ferenc - Kertész Pál - Geológia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pintér Tibor - Sallai Margit - Környezetismeret ​munkatankönyv 2.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jennie Ahlgren - Philip Holmes - Gunilla Serin - Colloquial ​Swedish
Colloquial ​Swedish provides a step-by-step course in Swedish as it is written and spoken today. Combining a user-friendly approach with a thorough treatment of the language, it equips learners with the essential skills needed to communicate confidently and effectively in Swedish in a broad range of situations. No prior knowledge of the language is required. Key features include: • progressive coverage of speaking, listening, reading and writing skills • structured, jargon-free explanations of grammar • an extensive range of focused and stimulating exercises

Szalai Tibor - A ​mesterséges intelligencia alapjai
A ​jegyzetet Dr. Váncza József A mesterséges intelligencia alapjai tárgyhoz kidolgozott segédletei és előadásai alapján, a Gábor Dénes Főiskola által Phare támogatással kiadott gyakorlati jegyzet - Horváth, Szalay: A mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazásai felhasználásával -, és a tárgy 2001. és 2002. évi gyakorló előadójaként szerzett tapasztalataim és vázlataim segítségével készült. A jegyzet részben tartalmaz összefüggő, szerkesztett összefoglaló részeket legtöbbször a fejezetek elején, és az előadásokon is kivetített, részletes vázlat fóliaképeit, amelyek segítségével a számonkérésre kerülő teljes anyag követhető és elsajátítható. A feladatmegoldási készség fejlesztése illetve a tananyag megértésének mélyítése érdekében számos példa, feladatmegoldás és alkalmazás is került a jegyzetbe. A jegyzet megírásával fő célom az volt, hogy a korábban elkészült tankönyv, jegyzet és segédlet, valamint a különböző egyéb forrásból beszerezhető további dokumentumok kusza és nem teljes dzsungele helyett egyetlen dokumentumra támaszkodva is fel tudjon készülni a vizsgázni kívánó hallgató. Meglehet a vázlatos fogalmazás miatt a tömör kifejezések alaposabb odafigyelést igényelnek a megértéshez, de a vázlatok részletessége és a bemutatott példák segítségével a jegyzetben szereplő tananyag önállóan is elsajátítható. Mindezek ellenére minden olvasónak javaslom, hogy a jegyzetet az előadásokkal kiegészítve, a konzultációs lehetőségeket igénybevéve, és az ajánlott szakirodalmak kiegészítő információit szükségé esetén átnézve fogjon hozzá a felkészüléshez a biztos siker érdekében.

Diricziné Barna Gyöngyi - Orvosi ​latin
A ​könyv tömören és világosan tárgyalja az orvosi latin nyelvi ismereteket, ezáltal megkönnyíti az egészségügyi szakmai tantárgyakban előforduló latin szavak értelmezését és használatát. Vázlatos formában tartalmazza az anatómiai szervrendszerek alapvető latin szókincsét és a hozzájuk tartozó gyakori megbetegedésekkel, vizsgálatokkal kapcsolatos klinikai terminológiát, valamint az orvosi latin nyelvben szükséges nyelvtani ismereteket. A vázlatpontokba rendezett szöveg, a kulcsszavak kiemelése, a tananyag táblázatokba foglalása gyorsan áttekinthetővé teszi az ismeretanyagot és megkönnyíti a tananyag elsajátítását. Minden fejezetet gyakorló feladatok zárnak.

Fábiánné Andrónyi Katalin - Romológia
Célunk, ​hogy az olvasó megismerje a cigány kultúrát, hagyományokat, választ kapjon olyan kérdésekre, amelyeket lehet, hogy még meg sem fogalmazott magában. Megértse, hogy miért mulatnak hangosan a romák, hogy miért kell hintón vonulni az esküvőre, hogy miért öltözik egy hagyományőrző cigány feltűnően, miért visel hatalmas ékszereket, hogy a temetésen miért sírnak hangosan, és a kórházba miért mennek olyan sokan látogatóba, hogy miért maradhat ébren a gyerekük sokáig és miért játszhat az utcán látszólag felügyelet nélkül, és még tengernyi olyan jelenséget szeretnénk új megvilágításba helyezni, melyeknek igenis van ésszerű magyarázata, kulturális beágyazottsága. Ami legalább ugyanilyen fontos, hogy vajon minden romára ez a jellemző. Mi van azokkal, akik nem így viselkednek? Ők is cigányok? Vagy éppen fordítva: így viselkednek, de nem cigány származásúak. Mit és mennyire lehet általánosítani a cigányság kapcsán?

Major Árvácska - Isten ​hozott!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Stefanovits Pál - Talajtan
A ​talaj a Föld legkülső szilárd burka, amely a növények termőhelyéül szolgál. A termés mennyiségének és minőségének egyik meghatározó tényezője. A szerzők foglalkoznak a talaj ásványi alkotórészeivel, talajképző tényezőkkel, a kőzetek aprózódásával, a talajban lévő élőlényekkel, szerves anyagokkal, kémiai, fizikai tulajdonságokkal, a talaj képződési folyamataival, a talajjavítással, a talajszennyeződéssel, víz- és szélerózióval, a tájak talajviszonyaival, a talaj minőségével, termékenységével, valamint a FAO talajvilágtérképével és osztályozási rendszerével.

D. I. Blohincev - A ​kvantummechanika alapjai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kol Jehuda - Héber ​A.B.C. és olvasókönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bölcs István - Kézikönyv a filmesztétikai ismeretek tanításához IV.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rákos Magdolna - Rechtenwald Kristóf - Bádonyiné Nagy Ilona - 12 ​próbaérettségi történelemből - Középszint, írásbeli
Új ​próbaérettségi kiadványaink szerves folytatásai a Maxim Könyvkiadó elmúlt években megjelent sorozatainak, melyek segítségével hatékonyan felkészülhet a közép- és emelt szintű érettségi vizsga szóbeli és írásbeli részére. A kötetek átdolgozásával a felhasznált szövegek tartalmi aktualizálására, frissítésére került sor, valamint igazodtunk az érettségi vizsga jogszabályi, tartalmi és formai kereteiben bekövetkezett változásokhoz. Ennek köszönhetően a kötetekben új feladatok is helyet kaptak, valamint az eddigieknél változatosabb szövegtartalom és feladattípusok igyekeznek kedvet csinálni a vizsgára való felkészüléshez. Az átdolgozás fő mintájául a legújabb érettségik szolgáltak, tehát a könyvek kiválóan használhatóak a vizsgákra való felkészülésben. A feladatokat tanórai használatra és otthoni gyakorlásra egyaránt ajánljuk. A kötetek végén minden feladat megoldása megtalálható.

Muraközy László - Államok ​kora
Akit ​nem elégítenek ki az állam szerepéről szóló hangzatos frázisok, hanem meg akarja ismerni a tényeket - számszerű adatok impozáns tömegét találhatja meg Muraközy László könyvében, jól áttekinthető táblázatokba és ábrákba rendezve. Aki viszolyog az előítéletek által sugalmazott retorikák közötti süket vitáktól - tárgyilagos és pártatlan eligazítást kaphat az eszmei áramlatokról ebben a műben. Aki nem elégszik meg egy kis ország problémáinak befelé forduló, provinciális vizsgálatával, vegye kézbe az Államok korát, amely a nagy történelmi folyamatokba, az egész világra ható tendenciákba beleágyazva világítja meg az állam szerepének változásait. A könyv a legjobb pillanatban jelent meg. Kornai János, a Harvard és a Corvinus egyetem emeritus professzora Muraközy László távolságtartó, tudományos igényességgel bizonyítja, hogy a fenntartható fiskális fejlődési pálya az állam szerepfelfogásában, s e szerep betöltése minőségében, a kormányzás valós teljesítményében ragadható meg. A könyv megérteti, hogy a tartalom harmóniájának a célok megválasztásában és az elérésüket szolgáló eszközök alkalmazásában is érvényesülnie kell. Nem lehetséges jó célokat megvalósítani úgy, hogy az eszközök egymásnak ellentmondóak, az adott társadalmi-gazdasági közegben teljesíthetetlenek. A könyvet jó szívvel ajánlom mindazoknak, akik érteni akarják, hogy mi és miért történik ma körülöttünk és velünk, s éppen úgy, ahogy. Kovács Árpád, a Szegedi Tudományegyetem professzora, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke

Andy Field - Discovering ​Statistics Using R
The ​R version of Andy Field's hugely popular Discovering Statistics Using SPSS takes students on a journey of statistical discovery using the freeware R. Like its sister textbook, Discovering Statistics Using R is written in an irreverent style and follows the same ground-breaking structure and pedagogical approach. The core material is enhanced by a cast of characters to help the reader on their way, hundreds of examples, self-assessment tests to consolidate knowledge, and additional website material for those wanting to learn more.

Grofcsik János - A ​kerámia elméleti alapjai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kurtán Sándor - Műszaki ​ismeretek (alapismeretek)
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Emelt ​szintű érettségi 2014 - Kidolgozott szóbeli tételek - Magyar nyelv és irodalom
Az ​érettségire való felkészülést segítő számos általános összefoglaló munkával szemben ez a könyv nem az eddig tanultak globális áttekintését kívánja nyújtani, hanem a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által 2013 decemberében nyilvánosságra hozott 2014-es emelt szintű magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga szóbeli tételeinek kidolgozását adja. A szerzők az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara Felvételi Előkészítő Bizottságának tagjai.

Ismeretlen szerző - A ​magyar orvosi nyelv tankönyve
Az ​európai orvoslás görög "anyanyelve", évszázados kitérők után, a XI-XIV. században latinná formálódott, két-háromszáz évvel megelőzve más tudományokat. A tudós latin nyelv a művelt Európa határok feletti közös nyelveként az XVII. század végéig az orvostudományt is meghatározta. Magyar orvosi nyelvünk legalább félezer éves. Évszázadok nemzedékei tudatosan vagy ösztönösen munkálták: "nevehomályosult" emberek és "nevükmegőrzött" jeles személyek sokasága jobbította, bővítette, pallérozta. Elődeink jól tudták, hogy a magyar orvosok közösségét is az anyanyelv, a magyar orvosi szaknyelv kapcsolja össze, és hogy a magyar orvostudomány nem létezhet magyar orvosi nyelv nélkül. A ráébredés, a magyar orvosi nyelv iránti kötelesség és felelősség érzete a hazai orvostársadalomban újra fellángolt, s talán ezért kapott orvosi nyelvünk művelése különleges jelentőséget és új lendületet. A magyar orvosi nyelv egyetemi tantárgya és tankönyve ennek az újfajta "felvilágosodás"-nak a gyermeke, és reménykedem, hogy mérföldköve is, bizonyos értelemben Lencsés György munkájának kései utóda. A szerző hiszi, hogy az olvasó különleges szakkönyvet, szokatlan tankönyvet tart a kezében, és bízik benne, hogy élvezettel és gyönyörűséggel forgatja.

Kollekciók