Ajax-loader

'tankönyv' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Luis Aragonés - Ramón Palencia - Gramática ​de uso del español: Teoría y práctica A1-B2
SINOPSIS - ​Recorrido completo por todas las cuestiones esenciales de la gramática desde un nivel A1 hasta B2. - Organizado en dobles páginas para enfrentar la teoría con sus ejercicios correspondientes. - Cuadros para resaltar los puntos gramaticas más importantes. - Numerosos ejemplos de uso. - Dibujos para ilustrar y facilitar la comprensión de las explicaciones gramaticales. - Más de 125 páginas de ejercicios, con modelo de respuesta y soluciones, para ayudar al estudiante a desarrollar su autonomía. INDICE Unidad 1: el hijo, la hija Unidad 2: el libro, la mesa Unidad 3: llibro, libros Unidad 4: un, una, unos, unas Unidad 5: un coche / coche Unidad 6: el, la, los, las Unidad 7: un perro / el perro Unidad 8: el señor Alonso, la calle Mayor Unidad 9: el seis de enero Unidad 10: tocar la guitarra Unidad 11: el rojo, uno rojo Unidad 12: este, ese, aquel... Unidad 13: un coche pequeño Unidad 14: una amiga chilena Unidad 15: más caro, menos trabajador Unidad 16: tan alto, igual de alto Unidad 17: la más alta, el menos trabajador Unidad 18: mi, tu, su... Unidad 19: mío, tuyo, suyo... Unidad 20: todos, algunos, unos, ninguno... Unidad 21: uno, otro, cualquiera Unidad 22: mucho poco, demasiado, suficiente... Unidad 23: alguien, algo, nadie, nada Unidad 24: más, menos, tanto como Resumen Gramática práctica con explicaciones claras y secillas Recorrido completo por todas las cuestiones esenciales de la gramática desde un nivel A1 HASTA B2 Organizado en dobles páginas para enfrentar la teoría con sus ejercicios correspondientes. Cuadros para resaltar los puntos gramaticales más importantes Numerosos ejemplos de uso Dibujos para ilustrar y facilitar la comprensión de las explicaciones gramaticales Más de 125 páginas de ejercicios , con modelo de respuesta y soluciones, para ayudar el estudiante a desarrollar su autonomía.

Kopper László - Patológia ​I-II.
A ​patológia a medicina egyik alaptárgya. Ismeretanyagának elsajátítása - természetesen nem azonos mélységben - alapfeladata a különböző biomedicinális képzésformákban részt vevőknek. E könyv annyiban követi a hagyományokat, hogy leírja a patológiai alapjelenségek és az egyes kórállapotok makro- és mikroszkópos képét; a tekintetben viszont eltér a korábbi tankönyvektől, hogy bemutatja az etiológiára, patogenezisre és patomechanizmusra vonatkozó legújabb - elsősorban molekuláris patológiai - ismereteket éppúgy, mint a patológiai elváltozások klinikai vontakozásait. A tankönyv a graduális képzés mellett jól alkalmazható a továbbképzésben is, és kézikönyvként használhatja minden, a különböző kórképek patológiai háttere iránt érdeklődő szakember.

Voleszák Zoltán - Felszolgálási ​ismeretek
A ​Felszolgálási ismeretek 2005. kiadvány a vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport számára készült a 10. évfolyam gasztronómiai ismeretek és a 11. és 12. évfolyam számára az alapozó pincér ismeretek megszerzéséhez.

Róna Borbála - Egészségtan
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

H. Q. Mitchell - Traveller
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Farkas Péter - A ​szeretet közössége
A ​könyv elsősorban felsőoktatási tankönyvnek készült. A könyv fülszövegében így fogalmaz a szerző: „A demográfiai jelzőszámok jó ideje mutatják, hogy a termékenység csökken, a házasságkötési szándék lanyhul, nő a válások száma, egyre népszerűbb az élettársi életforma és növekszik a házasságok kívüli szülések szám is. Válságban a család? A család ma is a magánélet centruma, amelynek szocializációs hatásai továbbra is maradandóbbak, kötelékei erősebbek, kapcsolatrendszere pedig fontosabb más intézményeknél. Nem alakult ki életképes alternatívája, tehát a család intézménye nincs válságban. A család által képviselt szellemi, etikai, vallási, szociális értékek az egyén jólétének, lelki egészségének és a társadalom fejlődésének alapját jelentik."

Sárdi Ernő - Szállodai ​ismeretek II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bikácsy Gergely - Bolond ​Pierrot különös kalandja I.
„Bikácsy ​Gergely szereti a mozit, mindenekelőtt a francia filmet, azon belül is az új hullámot s elsősorban Godard-t. A szerzőnek ez a cseppet sem komolytalan jellemzése a kötet lényegére utal: szubjektív filmtörténetet olvasunk, egy mozibolond filmtörténetét.” (Gelencsér Gábor)

Rex Black - Advanced ​Software Testing 1.
This ​book is written for the test analyst who wants to achieve advanced skills in test analysis, design, and execution. With a hands-on, exercise-rich approach, this book teaches you how to define and carry out the tasks required to put a test strategy into action. Learn how to analyze the system, taking into account the user's quality expectations. Additionally, learn how to evaluate system requirements as part of formal and informal reviews, using an understanding of the business domain to determine requirement validity. You will be able to analyze, design, implement, and execute tests, using risk considerations to determine the appropriate effort and priority for tests. You will learn how to report on testing progress and provide necessary evidence to support your evaluations of system quality.

Benkő János - Logisztikai ​tervezés
A ​termelés és az elosztás költségeinek csökkentésére irányuló erőfeszítések egyik fontos eszköze a logisztika. A különböző ágazatokhoz tartozó vállalatok igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy a termelőhelyektől a fogyasztóig terjedő anyagáramlást az optimumot megközelítően alakítsák ki. A könyv célja a logisztikai folyamatok tervezéséhez alapvető ismereteket nyújtani a 4M elvnek megfelelően, ami biztosítja az áruválasztékot megfelelő mennyiségben, a megfelelő időben, a megfelelő minőségben és a megfelelő helyen a lehető legkisebb költséggel. Ezt a célt a szállításban, az anyagmozgatásban és a készletezésben alkalmazható matematikai modellek bemutatásával, illetve megismertetésével kívánja elérni.

Szabó László Imre - Ismerkedés ​a fraktálok matematikájával
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Anthologie ​zur Literaturgeschichte III-IV.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

N. E. Glikin - A ​kovácsolás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hermann Funk - Christina Kuhn - Silke Demme - Studio ​d A2
Studio ​d richtet sich an Jugendliche ohne Vorkenntnisse, die Deutsch lernen. Das Lehrwerk führt in drei Bänden zum Zertifikat Deutsch und zum Abitur.

Forintos Kálmánné - Varga László - Horváth József - Angol ​8.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sárkány Sándor - Szalai István - Növényszervezettani ​gyakorlatok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Révész Szilvia - Életrevaló ​- Bibliaismeret 5. - Tanári kézikönyv
HA-1059 Az _Életrevaló_ ​tankönyvcsalád célja, hogy a gyermekek sokféle élményen, nagy beszélgetéseken, alkotó tevékenységeken és játékokon keresztül ismerjék meg a Bibliának évezredes igazságait. - Tanulói munkatankönyvhöz kapcsolódó 36 foglalkozás - Hittanra, vasárnapi iskolába vagy más gyermekfoglalkozásra – ötödik osztályosoknak - Részletesen kidolgozott óravázlatok, tanmenet és módszertani útmutató - Középpontban a bibliai történetek és igazságaik - Változatos munkaformák, módszerek, művészeti eszközök - Élményszerű, tapasztalati tanulás

Horváth Gedeonné - Vörös József - Magyar ​irodalmi olvasókönyv az általános iskolák 6. osztálya számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bálint Györgyi - A ​kiállítás gyakorlata
E ​könyvet haszonnal vehetik kézbe mindazok, akik megalapozni vagy fejleszteni kívánják kiállítás-marketing ismereteiket: kiállítók, kiállítás-szervezők, menedzserek, a kreatív ipar szereplői és a nonprofit szféra képviselői. Az olvasók megismerhetik azokat az elveket, módszereket, gondolkodásmódot, amelyek alkalmazásával szakszerűen tudják megtervezni és lebonyolítani a kiállítási, vásári munka minden fázisát. A szerző elvont szakszövegek helyett az életből merített konkrét példákat mutat be.

Tomcsányi Péter - Természetismeret
Az ​utóbbi években fokozatosan nő az új oktatási rendszert követő iskolák száma s ezzel együtt a kereslet az új tankönyvek iránt. Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolában a hagyományos iskolatípus mellett az elsők között honosították meg a korszerű és kreatív szemléleten alapuló nyolc- és hatosztályos gimnáziumi rendszert. Az iskolában dolgozó tanárok által írt tankönyveket a hagyományos oktatás eredményei és a folyamatosan alakuló, fejlődő oktatási formák közösen hívták életre. A szerzők a gyakorlatban is kipróbálták műveiket, s a tanítás során már nagyszerűen bevált könyveket évről évre finomítják, gazdagítják értékes tapasztalataik alapján. A 10-11 éveseknek készült, nyolcosztályos gimnázium első évfolyamán alkalmazható Természetismeret-Fizika tankönyv a gyermekek életkorának megfelelő módon, mégis szakszerűen tárgyalja a tudományág alapismereteit. A fél év alatt feldolgozandó tananyag a mechanika, a hőtan, és röviden bár, az elektromágnesesség tárgykörével foglalkozik. A leírásokon, magyarázatokon kívül eleven példákat alkalmazási lehetőségeket s számos egyéb érdekességet is tartalmaz. A kötetben foglalt ismeretek alapján a tanulók önállóan is végezhetnek méréseket megfigyeléseket és kísérleteket. A tankönyv eredményesen használható valamennyi iskolatípus 10-11 éves korosztálya számára, és ajánljuk ismeretterjesztő kiadványként is.

Kárpáti Andrea - A ​középkori Európa művészete - Művészettörténet V.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kádas Lajos - Táplálkozástani ​fogalomtár
A ​Táplálkozástani fogalomtár ábécérendbe sorolva tartalmazza mindazokat a fogalmakat, amelyek a tápanyagokkal, az egészséggel, a makro- és mikroelemekkel, a vitaminokkal, az emésztőrendszerrel, a táplálkozással, valamint a konyhatechnikai eljárásokkal, fogalmakkal kapcsolatban felmerülhet, és amelyeknek ismerete a táplálkozástan tantárgy oktatása-tanulása, megismerése során elengedhetetlen. A kötet formájában és feldolgozásában a lexikonszerkesztés hagyományos formáját követi, azonban terjedelme okán mégsem nevezhetjük lexikonnak. Voltaképpen oktatási segédanyag, azonban mégis sokkal több annál. A táplálkozástan tantárgyat tanulókon kívül haszonnal forgathatják a táplálkozási ismeretek iránt érdeklődő, életmódjukra odafigyelő emberek, a vendégvárással, vendéglátással foglalkozó és a közétkeztetésben dolgozó szakemberek, továbbá azok a háziasszonyok, akik a tudatos táplálkozásra törekednek családjuk egészségének megőrzése érdekében.

Nt-00460_1
Irodalmi ​olvasókönyv 4. Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Irodalmi ​olvasókönyv 4.
Kedves ​Gyerekek! Szeretitek a titkokat és a meglepetéseket? Szerettek nevetni? Szeretitek az izgalmas felfedezéseket és a fantázia birodalmát? Ha mindhárom kérdésre igennel válaszoltatok, remélem, sok örömet találtok majd a 4. osztályos Irodalmi olvasókönyvben. Olyan történeteket válogattam ugyanis számotokra, amelyek tele vannak titkokkal, meglepetésekkel, izgalmakkal, ráadásul vannak közöttük olyanok is, amelyek rendkívül mulatságosak. Először olyan "állati érdekességekkel" ismerkedhettek meg, amelyekről talán még soha nem hallottatok: például kik az állatvilág rekorder építészei, okosak-e vajon a halak, és hogyan vándorolnak a madarak. Ezután tréfás mesék következnek, majd a képzelt lények fantázia-birodalmába látogathattok, hogy megismerkedjetek az ott élőkkel. Ha ezt az utat bejártátok, kicsit komolyra fordítjuk a szót. Természettörténetek és történelmi olvasmányok következnek, hogy ismereteket szerezhessetek az emberiség, és ezen belül is a magyar nép múltjáról. Felfedezések, találmányok és eltűnt kincsek között arra keresünk választ, hogy miként lehetne jobbá tenni a világot, és mi magunk hogyan lehetünk jók ebben a világban. Ezekhez a kérdésekhez tartoznak azok az olvasmányok is, amelyek bolygónk megóvására hívják fel a figyelmet, hiszen nem szabad elfelejtenünk: csak egy Földünk van, vigyáznunk kell rá! Ebben a tanévben már kevesebb mesét találtok az olvasókönyvben, de annál több érdekes, igaz történetet. Kívánom, hogy ezek a történetek abban segítsenek benneteket, hogy jobban megértsétek magatokat, társaitokat és a világ működését! - Boldizsár Ildikó

Sonkodi István - Orális ​és maxillofaciális medicina
A ​sztomatológián belül az Oralis és Maxillofacialis medicina jellegzetesen interdiszciplináris tudomány, ebből eredően jelentősen eltérve attól diagnosztikai és gyógyító módszerekben. A könyv célja, hogy ne csak képekkel illusztrált ismereteket adjon, hanem az is, hogy a könyvből számos orvosi szakterület együttműködésének fontossága is kisugározzon és terjedjen. Csak akkor várható eredmény, ha a fogorvosok és orvosok a szájnyálkahártyát a belső szervi betegségek „mini képernyőjének” tekintik, ahova a szervezetben zajló kórfolyamatok tünetei vetülnek ki. Így a belső szervi, illetve a szisztémás betegségek figyelembe vétele és ismerete nélkül nem képzelhető el a bőr és szájnyálkahártya betegségek helyes diagnózisa és kezelése. A szerző a 35 éves klinikai gyakorlatából válogatta ki a kiemelésre érdemes betegségek ismertetése melletti színes képanyagot (1827 db). Nemzetközi összehasonlításban hazánkban a sztomatoonkológiai megbetegedések gyakorisága és halálozási aránya az utóbbi évtizedekben drámaian emelkedett. A könyv megkülönböztetett hangsúlyt helyez arra, hogy elsősorban a sztomatológiai onkodiagnosztikában és onkoterápiában nyújtson olyan segítséget, amely befolyásoló lehet a kedvezőtlen tendencia megfékezésében. A külföldi hallgatók oktatása és idegenforgalomból származó betegek jelentkezése és kezelése késztette a szerzőt, hogy földrajzilag távoli országokban előforduló, hazánkban nem vagy alig ismert betegségeket is szerepeltetve az újabb ismeretek bővítésére teljesebbé tegye a könyvet. Az atlasz ábraanyagát a Szegedi Fogászati és Szájsebészeti Klinika Sztomatoonkológiai és Orális medicina szakambulanciáján 1970-től bejegyzett és kezelt betegekről készített fotókból válogatta a szerző. Az 1992-ben megjelent atlaszhoz képest az új könyv abban is különbözik és többet ad, hogy nemcsak az oralis és maxillofacialis diagnosztikában, hanem a terápiában is segítséget nyújt, s a szerző több évtizedes tapasztalatai és az így felhalmozott ismeretanyagból a gyakorló fogorvos, orvos és klinikus is profitálva, a betegek jobb ellátásában is hasznosíthatja. A könyv több szakterület (fül-orr-gégészet, bőrgyógyászat, belgyógyászat, szájsebészet, gyermekgyógyászat, onkológia stb.) számára is hasznos adalékkal tud szolgálni, s kiegészítő támogatást nyújthat az alap- és továbbképzésben is, de a háziorvosok között is számíthat érdeklődésre.

Kósa András - Tankönyvek, ​szakkönyvek szerzőinek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lemhényi Kolmanné Dávid Andrea - A ​gyakorlati főzés tankönyve száz ebéd keretében
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ann Dennis - Spotlight ​on Australia
Spotlight ​on Australia című könyv tartalma: Középhaladó szintű ismeretterjesztő tankönyv Ausztrália életéről és kultúrájáról.

Arató Krisztina - Koller Boglárka - Európa ​utazása
Az ​európai integráció története a hazai felsőoktatásban igen széles körben oktatott tantárgy. Ennek ellenére a magyar piacon nehéz a kurzus tematikájának megfelelő tankönyvet találni. Ezt a hiányt igyekszik pótolni a kötet, mely az Európai Unióról szóló szakkönyvek száraz, csupán tényközlő megközelítésével szemben úgy ismerteti meg a hallgatókkal az európai egységgondolat eredetét és az integráció történetének egyes lépcsőfokait, hogy azt tágabb szemszögből vizsgálja. Ennek megfelelően a szerzők a könyv elején külön fejezetben tárgyalják az Európa-értelmezéseket, az egységgondolat eszmetörténetét, valamint a különböző integrációelméleti iskolák irányzatait. A könyv szerkezetét illetően is eltér a magyar nyelvű európai uniós szakirodalom által használt gyakorlattól. A fejezeteken kívül keretbe foglalt kisebb összefoglalók, illusztrációk is találhatók a szöveg mellett, melyek egy-egy témához kapcsolódva érdekességeket és kitekintéseket tartalmaznak. Ezenkívül a szerzők számos, eredeti forrásokból származó idézetekkel, fényképekkel és ábrákkal teszik színesebbé és könnyebben tanulhatóvá a könyvet.

Patrick Pietroni - A ​természetes gyógyítás családi kézikönyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Mohácsy Károly - Irodalom ​ráadás 10.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Frenyó Zoltán - A ​filozófia tankönyve
A ​kötet a filozófia legfontosabb tanaival, fogalmaival, gondolkodóival, korszakaival és irányzataival ismerteti meg olvasóját. Anyagát a szerző alapvetően történeti rendben tárgyalja, s ennek mentén tér ki a filozófia rendszerének és a filozófia egyes ágazatainak problémáira. Az olvasó nyomon követheti a filozófiai gondolkodás alakulását az ókori keleti kezdetektől az antik görög és római filozófián, valamint a középkori keresztény filozófián keresztül az újkori európai filozófia kibontakozásáig és mai helyzetéig. A könyv végül a magyar filozófia történetéről ad áttekintést. A kibontakozó és egymást követő eszméket egyes korábbi beállításoktól eltérően a szerző igyekezett valódi és maradandó értékeiknek megfelelően elhelyezni a filozófia történetében. Az egyes korszakok tárgyalását és a filozófusok tanainak ismertetését minden fejezetben a klasszikus művekből vett bőséges szemelvények követik. Az olvasó így egyúttal megismerkedhet a filozófusok legfontosabb szövegeivel, és közvetlen élményt szerezhet maguknak a leghíresebb filozófusoknak az olvasása által. A kötetet így a művelt nagyközönség és a tanulóifjúság egyaránt haszonnal forgathatja.

Fazekas Katalin - Számítástechnikai ​angol nyelv - Hallgatói segédlet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók