Ajax-loader

'15. század' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Bánfi Szilvia - V. Ecsedy Judit - A ​magyarországi nyomdászat képes krónikája
A ​könyvek barátai közül kevesen ismerik a könyvnyomtatás múltját, hagyományait, e témákról többnyire csak nehéz szakkönyvek állnak rendelkezésre. Kötetünket most nem a szakemberek, hanem az olvasók figyelmébe ajánljuk, sok képpel illusztrálva a magyarországi könyvnyomtatás legkorábbi szakaszát mutatjuk be. Megtudhatják, hol működtek akkor nyomdáink, kik voltak a régi nyomdászok, milyen környezetben, milyen történelmi körülmények közepette gyakorolták a könyvnyomtatás művészetnek is beillő mesterségét, mely könyvnyomtató műhelyekben jelent meg az egykori magyarországi tudományos és szépirodalom, hol nyomtatták ki a katolikus és protestáns vallás alapvető műveit. E nyomdáknak néha szegényes, néha rendkívül gazdag felszerelésével készültek a hazai sokszorosított grafika első fennmaradt emlékei is, ezért a könyv a képzőművészet iránt érdeklődők számára szintén sok érdekességet tartogat.

Bán Mór - Vihartépte ​zászlaink
A ​Magyar Királyságra vészterhes árnyékként telepedő török fenyegetést Hunyadi János kormányzó egy végső, mindent eldöntő hadjárattal igyekszik elhárítani. Seregeit összegyűjtve nagyszabású haditerv alapján tör előre a Balkán irányába. Célja a görög Szaloniki elfoglalásával egy jelentős magyar hadikikötő létesítése az Égei-tengeren, hogy a jövőben onnan indulhassanak a közös, európai felszabadító hadjáratok. Terve azonban kudarcot vall a szerb despota, Brankovics György árulása miatt. A magyar csapatok nem érik el a szövetséges albán hadak vonalait, így reménytelen ütközetre kényszerülnek II. Murád szultán elsöprő túlerőben lévő török seregével. Hunyadira pályafutása eddigi legnehezebb csatája vár. Három éjjel, s három nap talpig fegyverben kell állniuk a sarat; hiszen a középkor alkonyának egyik legvéresebb ütközetében nem csak Magyarország, de az egész keresztény Európa jövője a tét. Mindeközben a Hunyadi-ellenes erők a hátországban is újra szervezkedni kezdenek. Cillei Ulrik gróf a Felső-Magyarországot dúló cseh huszitákat és minden hájjal megkent vezérüket, Jan Giskrát veszi rá, hogy kezdjék újra fosztogatni, pusztítani a védtelen magyar vármegyéket. Hunyadi János kormányzóságának legnagyobb válságát éli meg ezekben a hetekben. Csapatai élet-halál küzdelmet vívnak a török világhatalommal Rigómező síkján, a szerbek és az oláhok árulása, valamint a bárói ligák ármánykodása és a Nyugat érdektelensége miatt egyre reménytelenebb helyzetbe kerülve… A válság legsötétebb óráiban, amikor Hunyadi vihartépte zászlai aláhanyatlanak, kiderül, hogy a nemzet támogatása elegendő-e ahhoz, hogy a kormányzó folytathassa harcát…

Javier Sierra - The ​Secret Supper
In ​January of 1497, Fray Augustin Leyre, a Dominican Inquisitor and expert on the interpretation of secret messages, is sent to supervise Leonardo Da Vinci's last touches to "The Last Supper" painting. He was sent by Alejandro VI who had heard that Da Vinci was painting the twelve apostles without their halo of sanctity, that the chalice was missing, and that Leonardo had painted himself in the painting with his back to Jesus. This could have sent him to the inquisition. Why then did he do this? Was Leonardo Da Vinci a heretic? Full of misleading facts and controversies, "The Secret Supper" reveals the truth behind Da Vinci's best-known Christian piece. After finishing this novel, you'll never see "The Last Supper" in the same way again.

Hollo
A ​holló évszázada Ismeretlen szerző
11

Ismeretlen szerző - A ​holló évszázada
Holló ​emelkedik keletről az égre, kun kenézek véréből fenséges magyar madár, mind magasabbra száll, mind nagyobbra nő, csőrével félholdat és lófarkat szaggat, sűrűn tollazott, fekete szárnyával kitakarja a napot is – majd a mélybe hull némán, és csak emléke marad a dicső koroknak… A nagy sikerű Sár, vér, levendula folytatása, A holló évszázada beteljesületlen szerelmekről, nagy csatákról, keserű sorsról, ínycsiklandozó lakomákról, királyi vadászatról, kémekről és lázadókról, egy hősi magyar dinasztia felemelkedéséről és elmúlásáról mesél. Tizenkét író tizenkét színes, izgalmas története a XV. századból, a Hunyadiak korából. Bán Mór előszavával!

Enrica Crispino - Leonardo
A ​M-érték Kiadó sorozatával a festészet néhány kiemelkedő, iskolateremtő alakját kívánja bemutatni, sok-sok alkotásuk reprodukciójával, pályaképük megrajzolásával, művészi stílusuk értelmezésével. A tartalomból: Születési bejegyzés; A kódexek; Tanulóévek, kezdeti sikerek; Az érett művész; A Leonardo-kultusz...

Bánhegyi Ferenc - A ​Hunyadiak dicsősége
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Winkler Gusztáv - Reneszánsz ​erődépítészet Magyarországon
Az ​erődökről, várakról, az ezekkel összefüggő történeti eseményekről (legfőképpen a hozzájuk kapcsolódó ostromokról) szóló művek általában nagy érdeklődésre tarthatnak számot. Különösen vonatkozik ez hazánkra, mivel közel másfél évszázadig folyamatos harcokban védtük országunkat, és ezen keresztül a nyugati világot is a délről támadó török terjeszkedése ellen. A könyvünkben tárgyalt időszak a XV. század elejétől a XVI. század végéig tart. Az ebben a korban épített és korszerűsített erődítményekről, ezek szerepéről, valamint a hadtörténeti eseményekről, a dicsőséges várvédő tevékenységről, a végvári katonaság haditetteiről, életéről számtalan mű született. A várharcokkal kapcsolatban azonban felmerülhetnek olyan problémák, amelyek misztikus ködbe takarják ezen eseményeket, és pozitív vagy negatív irányba, de téves magyarázatok kreálását segítik elő. A szerző kifejti, rendszerezi és összegzi azokat a segédinformációkat, amelyek segítenek a magyarországi várharcok jobb megértésében. Újszerű módon, gyakorlatilag a történettudománytól függetlenül vizsgálja a várak, erődök építését, funkcióit. Ez a módszer a mérnöki szemlélet, amely fizikai és geometriai alapelvek segítségével megkísérli a múlt fizikai valóságát elméletben rekonstruálni. _Segédkönyvek a hadtörténet tanulmányozásához_ sorozat V. tagja

Princess Michael of Kent - A ​méregkeverő
Ármány ​és szerelem az Anjou-udvarban Jeacques Coeur a 15. századi Franciaország egyik leggazdagabb és legnagyobb hatalommal bíró embere. Bár egyszerű kereskedőcsaládba született, tehetségének köszönhetően hamar felível karrierje: a mediterrán térség legnagyobb felfegyverzett kereskedelmihajó-flottájával rendelkezik, s ő a királyi udvar legfontosabb hitelezője. Coeur rendkívül bizalmas kapcsolatot ápol Aragóniai Jolánnal és a király, VII. Károly szépséges kegyencnőjével, Agnés Sorellel is. A férfi szerencsecsillaga egyre fényesebben ragyog, ám hiába minden üzleti siker, ha az udvari intrikák útvesztőiben nem ismeri ki magát, irigyeinek száma pedig egyre több... Őfelsége, a Kenti hercegné ezúttal is az Anjouk történetének egyik izgalmas epizódját mutatja be hiteles történelmi adatokkal és az olvasókat magával ragadó képzelőerővel. Őfelsége, a Kenti hercegné a brit uralkodói család egyetlen magyar származású tagja. Férje, a Kenti herceg II. Erzsébet első unokatestvére. A hercegné gróf Szapáry Frigyes unokájaként rendszeresen látogat Magyarországra. Libri Könyvkiadónál megjelent kötetei: A szerelmes királynő, A koronázatlan királyné

Andrzej Sapkowski - Narrenturm
„Cinikusan ​szellemes, remek történet, amelyet szinte szétfeszít a szex, a halál, a mágia és az őrület.” – Joe Abercrombie A legendás VAJÁK-sorozat szerzőjének vadonatúj történelmi fantasytrilógiája a huszita háborúk idején játszódik. Bielaui Reinmart, a sarlatánt, akit Reynevannak is neveznek, rajtakapják egy lovag feleségével, és menekülni kényszerül a Sterza fivérek és az Inkvizíció elől. Miközben a husziták és katolikusok között nő a feszültség, és különös, misztikus erők gyűlnek az árnyak között, Reynevan a Narrenturmban, a Bolondok Tornyában találja magát, abban a középkori őrültekházában, ahová a másként gondolkodókat és lázadókat zárják. Reynevan számára megszökni a toronyból, kikerülni a csávából és megőrizni az ép elméjét nehezebbnek bizonyulhat, mint valaha is hitte...

Peter Spufford - Hatalom ​és haszon
A ​legkorábbi csekket 1368-ban állította ki két firenzei, akik egy családtag temetésére rendelt fekete szövet árát fizették ki ily módon… 1360-ban egy barcelonai bankárt saját üzlete előtt fejeztek le, miután ügyfelei nem tudtak pénzt kivenni számláikról… 1477-ben egy csaló rávett egy kölni polgárt, hogy vásárolja meg egy valójában nem is létező vállalat részvényeit… Tucatnyi ország archívumait felkeresve, tengernyi kereskedelmi feljegyzést, számlakönyvet és levelet elolvasva Peter Spufford harminc évig kutatott a fentiekhez hasonló számtalan kis adattöredék után. Ezek segítségével munkájában olyan képet fest a középkori üzleti világról, amely egyaránt lesz élvezetes a laikusoknak és hasznos olvasmány a történészek számára. A könyv első részében megismerkedhetünk a korai vállalkozók által létrehozott korszakalkotó üzleti változásokkal, továbbá a modern hitel-, bank- és biztosítási rendszer elődjével. A változások végbemeneteléhez szükséges vagyon nagy része a királyi udvarokban kulminálódott, az újítások bevezetését pedig ezen udvarok luxuscikkek iránti – általában a legnagyobb nemzetközi vásárok keretében kielégített – kereslete ösztönözte. A rossz útviszonyok, a kezdetleges járművek, a veszélyes alpokbeli hágók és a rablótámadások veszélye miatti kellemetlenségeken a kereskedőknek az esetek többségében – meglepő módon – sikerült felül kerekedniük. A könyvben fontos szerepet kap a nyersanyagok és a késztermékek ára közötti hatalmas különbség, és betekintést kapunk a középkori Párizs, London, Bruges, Velence és Firenze, vagyis a legfontosabb fogyasztási központok életébe is. Az elmúlt évek kutatási eredményeire támaszkodva Spufford professzor bemutatja az egyes európai és Európán kívüli országok kereskedelmi mérlegének a kapitalizmus korát közvetlenül megelőző időszakra vonatkozó jellemzőit. E részletes és széles spektrumú tanulmány a középkori társadalom szinte minden egyes szegmensét megemlíti, és a gazdasági fejtegetések mellett egyes kereskedők személyes történeteit is megismerhetjük belőle, ami a témát közel hozza az hozzánk, az olvasókhoz. Az illusztrációk többsége ezelőtt még soha nem került kiadásra; emellett az olvasó számos egyedileg készített térképet is tanulmányozhat. A Hatalom és haszon különleges alkotásnak számít, hisz olyan tudományos klasszikus, amelyet puszta szórakozásból is szívesen lapozgatunk majd.

Éles Csaba - A ​genti oltártól Wittenbergig
Éles ​Csaba "A genti oltártól Wittenbergig" című kötete széles kiterjesztésű és rendszerező jellegű tudományos munka. Elsősorban egyetemi és főiskolai tankönyvnek készült, de a középiskolai tanulók és az igényes ismeretterjesztés hívei és haszonnal forgathatják.

Kiersten White - Now ​I Rise
Lada ​Dracul has no allies. No throne. All she has is what she’s always had: herself. After failing to secure the Wallachian throne, Lada is out to punish anyone who dares to cross her blood-strewn path. Filled with a white-hot rage, she storms the countryside with her men, accompanied by her childhood friend Bogdan, terrorizing the land. But brute force isn’t getting Lada what she wants. And thinking of Mehmed brings little comfort to her thorny heart. There’s no time to wonder whether he still thinks about her, even loves her. She left him before he could leave her. What Lada needs is her younger brother Radu’s subtlety and skill. But Mehmed has sent him to Constantinople—and it’s no diplomatic mission. Mehmed wants control of the city, and Radu has earned an unwanted place as a double-crossing spy behind enemy lines. Radu longs for his sister’s fierce confidence—but for the first time in his life, he rejects her unexpected plea for help. Torn between loyalties to faith, to the Ottomans, and to Mehmed, he knows he owes Lada nothing. If she dies, he could never forgive himself—but if he fails in Constantinople, will Mehmed ever forgive him? As nations fall around them, the Dracul siblings must decide: what will they sacrifice to fulfill their destinies? Empires will topple, thrones will be won . . . and souls will be lost.

Christopher Hibbert - The ​Borgias
The ​name Borgia is synonymous with the corruption, nepotism, and greed that were rife in Renaissance Italy. The powerful, voracious Rodrigo Borgia, better known to history as Pope Alexander VI, was the central figure of the dynasty. Two of his seven papal offspring also rose to power and fame - Lucrezia Borgia, his daughter, whose husband was famously murdered by her brother, and that brother, Cesare, who served as the model for Niccolo Machiavelli's The Prince. Notorious for seizing power, wealth, land, and titles through bribery, marriage, and murder, the dynasty's dramatic rise from its Spanish roots to its occupation of the highest position in Renaissance society forms a gripping tale. Erudite, witty, and always insightful, Hibbert removes the layers of myth around the Borgia family and creates a portrait alive with his superb sense of character and place.

Iny Lorentz - Die ​Kastellanin
Marie ​lebt zufrieden mit ihrem Ehemann Michel Adler, den sie innig liebt. Ihr Glück scheint vollkommen, als sie ein Kind erwartet. Doch dann muss Michel in den Kampf gegen die aufständischen Hussiten ziehen. Er beweist so viel Mut, dass er zum Ritter geschlagen wird – und verschwindet nach einem grausamen Gemetzel spurlos. Nachdem er für tot erklärt wird, ist Marie ganz auf sich allein gestellt und sieht sich täglich neuen Demütigungen ausgesetzt. Schließlich bleibt ihr nur ein Ausweg: Sie muss von ihrer Burg fliehen. Marie hat die Hoffnung nicht aufgegeben, dass Michel noch leben könnte, und schließt sich als Marketenderin einem neuen Heerzug an. Es beginnt das Abenteuer ihres Lebens. Wird sie den geliebten Mann jemals wieder finden?

Iny Lorentz - Die ​Kastellanin
Marie ​lebt zufrieden mit ihrem Ehemann Michel Adler, den sie innig liebt. Ihr Glück scheint vollkommen, als sie ein Kind erwartet. Doch dann muss Michel in den Kampf gegen die aufständischen Hussiten ziehen. Er beweist so viel Mut, dass er zum Ritter geschlagen wird – und verschwindet nach einem grausamen Gemetzel spurlos. Nachdem er für tot erklärt wird, ist Marie ganz auf sich allein gestellt und sieht sich täglich neuen Demütigungen ausgesetzt. Schließlich bleibt ihr nur ein Ausweg: Sie muss von ihrer Burg fliehen. Marie hat die Hoffnung nicht aufgegeben, dass Michel noch leben könnte, und schließt sich als Marketenderin einem neuen Heerzug an. Es beginnt das Abenteuer ihres Lebens. Wird sie den geliebten Mann jemals wieder finden?

Covers_253988
Királyok ​és kánok Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Királyok ​és kánok
E ​kötet az 1154-től 1492-ig tartó időszakot öleli fel, bemutatva a legnagyobb dinasztiák, királyok, császárok uralkodásának időszakát. A könyvek végén lévő képes táblázatban megláthatjuk, mi történt egyidejűleg Ázsiában, Afrikában, és Óceániában, valamint a nagy kereskedelmi útvonalak mentén a világban. A történelmi utazást gyönyörű illusztrációk teszik szemléletessé és izgalmassá.

Dr. Véber János - Két ​korszak határán
Váradi ​Péter érsek Mátyás és II. Ulászló királyok udvarának fontos személyisége, korának Itáliában is elismert humanistája volt, nevét ma mégis szinte kizárólag a szűkebb szakma ismeri. Az 1450 körül született Váradi tehetségére a magyar humanizmus atyjának tartott Zrednai (Vitéz) János figyelt fel. A váradi káptalani iskola elvégzését követően a bolognai egyetemen tanult ifjú Mátyás udvarába került. A ranglétrát végigjárva pályafutása csúcsán a főkancellári hivatalba emelkedett, valamint elnyerte a bács-kalocsai érseki méltóságot. 1484-ben azonban törés következett be egyenesen felfelé ívelő karrierjében, ugyanis a király bebörtönözte, s még a pápai diplomácia erőfeszítései ellenére sem engedte szabadon. 1490-es szabadulása utáni tevékenységével kapcsolatban egy igen terjedelmes, de szubjektív forrással rendelkezünk, saját leveleskönyvével. Jelen kötet egyrészt Váradi Péter életpályáját mutatja be, másrészt közéleti szerepétől elválaszthatatlan írói életművét, levélgyűjteményét dolgozza fel részletesen. Váradi Péter élete mozgalmas, utolsó évtizedének tárgyalásakor levelei mellett a szerző további, korábban nem használt források bevonásával helyezi az egykori eseményeket új megvilágításba.

Iny Lorentz - The ​Legacy of the Wandering Harlot
Marie ​is living happily again with Michel in their new residence, Kibitzstein Castle. When Marie's mortal enemy learns that Marie is pregnant again, she hatches a dastardly plot to have Marie abducted and declared dead. At first the plan seems to work, and Michel grieves deeply over the loss of Marie, who was the love of his life. Soon Hulda and her allies start urging him to marry again. In the meantime, Marie is sold as a slave and carried off to Russia. Only at great mortal danger to herself and her child does she succeed in finding her way back home. And there she is stunned to learn that Michel has married another woman. In this third installment of the Marie Series, bestselling author Iny Lorentz transports readers to richly rendered fifteenth-century Germany, where courage and true love conquer all.

Fabian Lenk - Kolumbusz ​és a lázadók
Spanyolország, ​1492. Kolumbusz a flottájával az új világ felé tör. De a nyílt tengeren rejtélyes események történnek. Vajon ki és miért akarja hátráltatni a kockázatos utat? Az idődetektívek a Santa Maria fedélzetén egy lázadás kellős közepébe csöppennek...

Luca Di Fulvio - Das ​Kind das nachts die Sonne fand
Raühnval, ​ein opulentes Herrschaftsgebiet in den Ostalpen. Der junge Marcus lebt ein privilegiertes Leben als Sohn des Landesfürsten. Elisa ist die Tochter der Dorfhebamme und weiß, was Entbehrung heißt. Bei einem Massaker werden Marcus' Familie und alle übrigen Burgbewohner ermordet. Dank Elisas Hilfe bleibt Marcus unentdeckt und findet mit einer neuen Identität Aufnahme bei den Dorfbewohnern. Doch er spürt schon bald, dass ihm ein anderes Schicksal vorherbestimmt ist: Sein Herz brennt für Freiheit und Gerechtigkeit...

Magyar Kálmán - A ​segesdi királynéi ispánság történetéről
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alexandra Bracken - Wayfarer
All ​Etta Spencer wanted was to make her violin debut when she was thrust into a treacherous world where the struggle for power could alter history. After losing the one thing that would have allowed her to protect the Timeline, and the one person worth fighting for, Etta awakens alone in an unknown place and time, exposed to the threat of the two groups who would rather see her dead than succeed. When help arrives, it comes from the last person Etta ever expected—Julian Ironwood, the Grand Master’s heir who has long been presumed dead, and whose dangerous alliance with a man from Etta’s past could put them both at risk. Meanwhile, Nicholas and Sophia are racing through time in order to locate Etta and the missing astrolabe with Ironwood travelers hot on their trail. They cross paths with a mercenary-for-hire, a cheeky girl named Li Min who quickly develops a flirtation with Sophia. But as the three of them attempt to evade their pursuers, Nicholas soon realizes that one of his companions may have ulterior motives. As Etta and Nicholas fight to make their way back to one another, from Imperial Russia to the Vatican catacombs, time is rapidly shifting and changing into something unrecognizable… and might just run out on both of them.

Ismeretlen szerző - A ​tizenötödik század története
A ​15. század a magyar történelem változatos, küzdelmes évszázada. Olyan közismert személyiségek neve jut eszünkbe erről az időszakról, mint Zsigmond király, Hunyadi János vagy fia, Mátyás király. Könyvünk ugyan a 15. század címet kapta, ám ennél hosszabb korszakot ível át. 1402-3 táján kezdődik, és az 1526-os mohácsi csatával fejeződik be. Mindkét időpont fontos korszakhatárt jelöl. E „hosszú 15. században" Magyarország továbbra is a kontinens vezető hatalmai közé számított. Lehetőségeit azonban egyre inkább behatárolta a növekvő török veszély. A hódítók elleni küzdelem mind jobban kimerítette az ország erejét. Külföldről csupán a pápa és a velencei köztársaság támogatta pénzzel a törökellenes harcot, a szövetséges Habsburg-birodalom pedig saját európai ügyeivel volt elfoglalva. A mohácsi vész tragédiája, hogy a király, az országot vezető főurak és főpapok java része is a csatamezőn lelte halálát. Mégis, a hazánkra nehezedő török veszély árnyékában is tudott az ország fejlődni. A jobbágyság kedvező körülmények között élt. Nőtt a városok száma, virágzott az ipar, a kereskedelem, az oktatás. Templomok, várak, kastélyok épültek. Az Alpokon túli Európában először Mátyás udvarában vert gyökeret a reneszánsz. Európa történetében a 15. század közepén jelzik a változások az új korszak kezdetét. Ekkortájt válik élesebben ketté Nyugat-, illetve Kelet-Európa fejlődésének iránya is, s Magyarország jónéhány évszázadra ez utóbbi részét alkotja majd.

Kathryne Finn - And ​Tomorrow Is a Hawk...
The ​year is 1486 in England . . . A broken man remembers his few moments of glory . . . an illiterate woman carries a treasure in an old saddlebag . . . So begins the story of Julana Berners, the extraordinary daughter of an ancient family, whose idyllic childhood ends with the tragic loss of her beloved father, her ancestral home, even her ability to speak. A change of fortune brings her under the care and guidance of a queen. Then she meets a poet who teaches her that the way out of darkness can be found with a sharpened quill, a full inkwell, and blank parchment. Thus are born Julyana's chronicles, through which she carries us into the adventure and achievement of her long, remarkable life. It is a life that culminates when her words are set into type . . . making Julyana Berners the first woman to have her work printed in the English language.

Vayer Lajos - A ​rajzművészet mesterei XIV-XVIII. század
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rona Munro - The ​James Plays
Rona ​Munro’s vividly imagined trilogy brings to life three generations of Stewart kings who ruled Scotland in the tumultuous fifteenth century. James I: The Key Will Keep the Lock explores the complex character of the colourful Stewart King – poet, lover and law-maker. Captured at the age of 13 and crowned King of Scots in an English prison, James I of Scotland is delivered home 18 years later with a ransom on his head and a new English bride. The nation he returns to is poor: the royal coffers empty and his nobles ready to tear him apart at the first sign of weakness. Determined to bring the rule of law to a land riven by warring factions, James faces terrible choices if he is to save himself, his Queen and the crown. James II: Day of the Innocents depicts a violent royal playground from the perspective of the child King and his contemporaries, in a terrifying arena of sharp teeth and long knives. James II becomes the prize in a vicious game between Scotland’s most powerful families. Crowned when only six, abandoned by his mother and separated from his sisters, the child King is little more than a puppet. There is only one friend he can trust: William, the future Earl of Douglas. As James approaches adulthood in an ever more threatening world, he must fight to keep his tenuous grip on the crown while the nightmares of his childhood rise up once more. James III: The True Mirror, like the King himself, is colourful and unpredictable, turning its attention to the women at the heart of the royal court. Charismatic, cultured, and obsessed with grandiose schemes that his nation can ill afford, James III is by turns loved and loathed. Scotland thunders dangerously close to civil war, but its future may be decided by James’ resourceful and resilient wife, Queen Margaret of Denmark. Her love and clear vision can save a fragile monarchy and rescue a struggling people. Each play stands alone as a unique vision of a country tussling with its past and future; viewed together the trilogy creates an intricate and compelling narrative on Scottish culture and nationhood, full of playful wit and boisterous theatricality. The James Plays premiered at the Festival Theatre, Edinburgh, in August 2014 as part of the Edinburgh International Festival, before transferring to the National Theatre, London. The trilogy was named Best New Play at the Evening Standard Theatre Awards 2014.

Ross King - Leonardo ​And The Last Supper
Milan, ​1496 and forty-four-year-old Leonardo da Vinci has a reputation for taking on commissions and failing to complete them. He is in a state of professional uncertainty and financial difficulty. For eighteen months he has been painting murals in both the Sforza Castle in Milan and the refectory of the convent of Santa Maria delle Grazie. The latter project will become theLast Supper, a complex mural that took a full three years to complete on a surface fifteen feet high by twenty feet wide. Not only had he never attempted a painting of such size, but he had no experience whatsoever in painting in the physically demanding medium of fresco. For more than five centuries theLast Supperhas been an artistic, religious and cultural icon. The art historian Kenneth Clark has called it 'the keystone of European art', and for a century after its creation it was regarded as nothing less than a miraculous image. Even today, according to Clark, we regard the painting as 'more a work of nature than a work of man'. And yet there is a very human story behind this artistic 'miracle', which was created against the backdrop of momentous events both in Milan and in the life of Leonardo himself. InLeonardo and the Last Supper, Ross King tells the complete story of this creation of this mural: the adversities suffered by the artist during its execution; the experimental techniques he employed; the models for Christ and the Apostles that he used; and the numerous personalities involved - everyone from the Leonardo's young assistants to Ludovico Sforza, the Duke of Milan who commissioned the work. Ross King's new book is both a record of Leonardo da Vinci's last five years in Milan and a 'biography' of one of the most famous works of art ever painted.

Kollekciók