Ajax-loader

'15. század' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


William Shakespeare - King ​Richard III
Richard ​III is one of Shakespeare's most popular plays on the stage and has been adapted successfully for film. This new and innovative edition recognizes the play's pre-eminence as a performance work: a perspective that informs every aspect of the editing. Challenging traditional practice, the text is based on the 1597 Quarto which, brings us closest to the play as it would have been staged in Shakespeare's theater. The introduction, which is illustrated, explores the long performance history from Shakespeare's time to the present. The commentary gives detailed explanation of matters of language, staging, text, and historical and cultural contexts, providing coverage that is both carefully balanced and alert to nuance of meaning. Documentation of the extensive textual variants is organized for maximum clarity: the readings of the Folio and the Quarto are presented in separate sections, and more specific information is given at the back of the book. Appendices also include selected passages from the main source and a special index of actors and other theatrical personnel.

Christie Golden - Assassin's ​Creed - Hivatalos filmregény
A ​SÖTÉTBEN MUNKÁLKODVA SZOLGÁLJUK A FÉNYT. ORGYILKOSOK VAGYUNK. Callum Lynch nem jó ember. A halálsoron várja kivégzését, amikor váratlanul új esélyt kap az Abstergo iparvállalattól: amíg nekik dolgozik egy titkos kutatóbázison, életben hagyják. Egy a genetikai emlékezetet előhívó forradalmi technológiának, az Animusnak köszönhetően Callum Lynch a cég megbízásából átéli ősének, Aguilar de Nerhának a XV. századi Spanyolországban végbement kalandjait. Callum a régmúlt újraélése közben rádöbben, hogy egy rejtélyes titkos társaság, az orgyilkosok tagjainak leszármazottja. Saját kíváncsiságától hajtva igyekszik felgöngyölíteni a rejtélyeket, amelyekkel szembesül Aguilar életén keresztül, és mérhetetlen tudásra tesz szert. A jelenbe visszatérve minden újdonsült képességére szüksége lesz, hogy szembeszállhasson az orgyilkosok ősellenségével, a nagyhatalmú és elnyomó Templomos Renddel. Callum Lynch ugyan nem jó ember, de azok, akik megmentették és ősei titka után kutatnak, mindennél rosszabbak.

Lux Terka - Nápoly ​és Buda
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

James Sprenger - Heinrich Kramer - Malleus ​maleficarum
First ​written in 1486 by zealous Inquisitors of the Catholic Church, "The Witch Hammer" came to be the witch-hunting handbook of the fifteenth century. Its main purpose was to refute doubts of the existence of witchcraft, though it proceeds to prove women more susceptible than men, as well as to outline procedures that allowed law enforcers to discover and convict witches. Because of the papal bull acknowledging the validity of this previously pagan belief, the persecution of alleged witches became widespread and brutal with the printing of "Malleus Maleficarum" on the recently invented printing press. Though some of the claims in this work are perhaps humorous to the modern reader, countless individuals lost their lives due to the prevalence of this book throughout late Medieval Europe, and today it can serve as a both a collection of superstitious folklore and a warning against mass hysteria and ignorance.

José Morán - Kolombusz
Bár ​Kolumbusz Kristóf több mint ötszáz éve élt, élete rejtélyeit a mai napig nem sikerült megválaszolni. Valóban genovai volt? Akkor miért nem írt soha az anyanyelvén? Miért nem tudunk semmit a szüleiről? Hogyan tudhatott spanyolul azelőtt, hogy Spanyolországba érkezett volna? És ha a 15. században született, miért 14. századi spanyol nyelven beszélt? Csak tette, hogy gyakorló keresztény, s valójában zsidó volt? Mindettől függetlenül egy dolog biztos: Kolumbusz különleges ember, nagyszerű hajós, az Újvilág felfedezője, a történelem egyik legfontosabb személyisége volt. Az ő mesés életrajzát vázolja fel ez a gyönyörűen illusztrált, olvasmányos könyv. A Mesés életrajzok a jelentős történelmi személyiségek életét ismertetik meg a gyermekekkel. A csodás illusztrációk és az olvasmányos szövegek révén a kisiskolások is játékos, könnyed módon találkozhatnak a történelemmel, s észrevétlenül merülhetnek el az emberiség sorsát megváltoztató, nagyszerű alakok korában, életútjában.

Eklerpeter_margarita
"Margarita ​poetica" Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - "Margarita ​poetica"
A ​címében Albrecht von Eyb (1420–1475) híres tankönyvét, a Margarita poeticát idéző antológia a studia humanitatis 1526 előtt készült és Magyarországon használt, olvasott dokumentumaiból nyújt válogatást, vagyis a latin nyelv alapelemeit és a latin nyelven való művészi fogalmazás stilisztikai fogásait tanító, továbbá a történetírói, a költészettani és a morálfilozófiai témájú műveket mutatja be. A bevezető fejezetek és a magyar nyelvű szemelvények az itáliai reneszánsz humanisták (például Guarino Veronese, Lorenzo Valla és Niccolò Perotti) műveibe, továbbá az Alpokon túl lakó tudós humanisták (például Erasmus) „tankönyveibe” engednek bepillantást.

Béky Gellért - Kővári Károly - Reménytelen ​dolgok szentjei
Ez ​a mű három olyan szentnek az életét ismerteti, akik a 15. században éltek, de akiknek példája még ötszáz év múlva is időszerű és követhető: Szent Janka, Szent Rita és Flüei Szent Miklós. Szent Ritát és Szent Miklóst a nép már régóta szentként tisztelte, s tiszteletüket is régóta jóváhagyta már az Egyház, hivatalos szenttéavatásukra azonban csak a XX. században került sor. A harmadik szent boldoggá és szenttéavatására is csak a XX. században került sor. Szent Jankát egyesek tévesen vértanúnak tartják, mert máglyán halt meg. Halálát azonban politikai ellentétek okozták, s az ellene lefolytatott egyházi per kétszínűségen alapult, s annak döntését az Egyház meg is semmisítette. Szent Jankát az Egyház szűzként tiszteli. Mindhárom szent valami emberileg "reménytelen" dolgot valósított meg. Szent Janka hadvezérként diadalra segítette a francia trónörökös seregét, és megmentette hazáját az ellenségtől. Szent Rita nemcsak követni tudta reménytelennek ítélt szerzetesi hivatását, hanem közbenjárásával sok más reménytelennek látszó esetben is segített. Szent Miklós pedig miután reménytelennek látszott, hogy remeteként élhessen, mégis megvalósította ezt, tízpercnyi távolságban családi háza közelében, s táplálék nélkül élt évtizedeken keresztül. Ezekben inkább csak csodálhatjuk őket, de sok egyébben követhetjük is példájukat.

Covers_205014
3

Ismeretlen szerző - Klasszikus ​kínai költők II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Urbach Zsuzsa - XV. ​és XVI. századi németalföldi képek a Szépművészeti Múzeumban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Iny Lorentz - Das ​Vermächtnis der Wanderhure
Als ​Maries Todfeindin Hulda erfährt, dass ihre Rivalin wieder schwanger ist, schmiedet sie einen perfiden Plan: Marie soll entführt und für tot erklärt werden. Zunächst scheint der Plan zu gelingen: Marie landet in den Händen eines Handelsherrn, der sie als Sklavin verkaufen lässt. Zusammen mit dem Sohn, den sie inzwischen geboren hat, gerät sie in den Besitz von Anna, Gemahlin des Neffen des Großfürsten von Moskau. Es gelingt ihr, Annas Vertrauen zu gewinnen, doch dann schwebt diese selbst in höchster Gefahr und muss fliehen. Als es Marie endlich gelingt, unter Einsatz ihres Lebens den Weg in die Heimat zu finden, muss sie feststellen, dass ihr geliebter Michel nicht mehr frei ist …

Sándor Pál - Nicolaus ​Cusanus
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hunyady József - Hollós ​vitéz
Fél ​évezred feledtető homálya takarja előlünk legendás hírű alakját. Ellenségei között ˝Hadak Villáma˝, ˝Egyetlen Félelemünk˝, ˝Föld Rettenete˝ volt a neve. Katonái, akik száz csatában elkísérték, János apánknak hívták. A törököktől sanyargatott déli népek ajkán mondák keringtek hőstetteiről. Őrá emlékeztet az egész világon zengő déli harangszó. Neki, Hunyadi Jánosnak, minden idők egyik legnagyobb magyar hadvezérének kíván emléket állítani ez a könyv is. Írója a katona Hunyadi János alakját keltette életre, aki egész életét arra áldozta, hogy elhárítsa a Magyarországot fenyegető török hódítás veszedelmét. A ˝Hollós vitéz˝ színes, mozgalmas képet fest a XV. századi Magyarország életéről. Hatalmas forgatagban örvénylenek lapjain az életre-halálra menő nagy csaták, kudarcok, diadalok. Szereplői a kor emberei: feudális főurak, főpapok, köznemesek, szegény jobbágynépek. Közülük nem egyet - Cillei Ulrik, Cezarini, Kapisztrán, stb. - már név szerint ismer az olvasó. Ott láthatjuk mellettük a névtelenek sokezres tömegét, akikről nem beszéltek ugyan a krónikák, mégis ők lendítették előre a század történelmét. Róluk, a névtelenekről is szól ez a könyv, amelynek robbanásig feszült légköre, izgalmas, meseszövése, színes nyelvezete, a benne ábrázolt szép, tiszta szerelem megrázó története bizonyára elnyeri az Olvasó tetszését.

Renesz%c3%81nsz
Az ​itáliai reneszánsz Ismeretlen szerző
11

Ismeretlen szerző - Az ​itáliai reneszánsz
A ​kötet az 1300-1600 közötti időszak kiemelkedő alkotásainak bemutatásával hívja fel az olvasó figyelmét a stílust megalapozó szellemi mozgalmakra, a fejlődés különböző állomásaira. A jeles szakemberek által írott fejezeteket több száz színes kép illusztrálja.

William Shakespeare - VI. ​Henrik III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alexandra Bracken - Caminante
Etta ​Spencer no sabía que era una viajera hasta el día en que apareció a miles de kilómetros de su casa y a años de su época. Ahora se encuentra de nuevo a la deriva, sola, obligada a cuestionar todo lo que sabía sobre su vida y a elegir un camino que, quizás, acabe transformando su futuro. Nicholas pretende dar con Etta, pero un terrible error le aleja de su búsqueda y le conduce a descubrir un aterrador poder ancestral. Un poder que amenaza con destruir la línea temporal que les une.

Ismeretlen szerző - Fejezetek ​a kora modern esztétikai gondolkodás történetéből (1450-1650)
Ez ​a kötet az 1450 és 1650 közötti kétszáz év, a kora modern korszak művészettel és a széppel kapcsolatos elgondolásait veszi szemügyre. Nem a jól ismert utat választja, nem a reneszánsz nagy alkotóira koncentrál. Nem törekszik egyetlen nagy narratívát alkotni, többféle perspektívából tekint a kor "esztétikai" gondolkodására. Egyrészt szemügyre veszi kapcsolódását az antikvitáshoz és a középkori bölcselethez. Másrészt a keresztény humanizmus kérdését, ezen belül a reformáció gondolkodási kereteit és katolikus megújulását tárgyalja. Foglalkozik az időszak magyarországi hitvitáival is, de kitér a kor nálunk ritkábban tárgyalt szellemi központjára, a brit királyi udvar kultúrájára is. Célja annak érzékeltetése, hogy a korszak írásait nem egy nagy törés megnyilvánulásaiként érdemes olvasni, hanem inkább az európai művészeti gondolkodás összetett átalakulási folyamatának dinamikus közegében. A kötet szerzői a korszakkal foglalkozó, de különböző tudományágakban alkotó kutatók: Cseke Ákos, Fabiny Tibor, Görföl Tibor, Hargittay Emil és Horkay Hörcher Ferenc. A tanulmányok kiegészítéseként - ma még talán szokatlan módon - közreadjuk az egyes írások véglegesítése előtt született szakkonzulensi véleményeket is.

Borosy András - A ​telekkatonaság és a parasztság szerepe a feudális magyar hadszervezetben
Forrásaink ​az 1397-es temesvári országgyűlés óta emlegetik a portális katonaságot, magyarul telekkatonaságot, melyet a földesurak jobb ágy telkeik arányában kötelesek kiállítani. A telekkatonaság intézménye ettől kezdve szerves része a feudális magyar hadszervezetnek, nem szűnik meg az állandó hadseregnek az 1712-es országgyűlésen való megteremtése után sem. Találkozunk vele a XVIII. században is, és Keresztury József jogtörténetírónk 1790-ben megjelent művében mint még fennálló intézményt említi az insurrectio portalis-t a nemesi felkelés egyik fajtájaként. A telekkatonaságot had- és jogtörténészeink művei gyakran említik, mert a hazai feudális hadszervezet és jogi intézmények kutatóinak minduntalan találkozniuk kellett vele, s szentelnek is néhány lapot a portális katonaságnak, megpróbálják "helyére tenni" a magyar hadszervezet vagy alkotmány fejlődésének történetében. Mind ez ideig azonban nem akadt senki, aki megvizsgálta volna az intézmény kialakulását és fejlődését. Erre tesz kísérletet a jelen dolgozat, mely elsősorban a telekkatonaság Mohács előtti történetét vizsgálja, de kitér az intézmény 1526 utáni alakulására is.

Egyeki-Szabó Tamás - Vértálak ​- vert tálak (XV. - XVI. század)
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók