Ajax-loader

'15. század' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Anne Rice - The ​Vampire Armand
Readers ​of her 1995 novel, Memnoch the Devil, will recall that the vampire Armand ended his existence by stepping into the sun. Since he was a popular character from earlier tales, a resounding protest from fans followed. In response, Rice concocted a way in this, her seventh Vampire Chronicle since Interview with the Vampire (1976), to raise Armand from the dead. He is, in fact, the narrator of this story, in which he looks back on his earthly existence, revisiting his apprenticeship in 16th-century Venice to the regal vampire artist, Marius De Romanus, who saved his life with the kiss of immortality. Afterward, Armand returned to his Russian homeland, but when disaster parted him from Marius, he became the nihilistic leader of a pack of Parisian vampires. Rice offers exquisite details of erotic romps and political intrigues while reprising other material familiar to her fans, but finally returns to the pressing question of what happened to Armand in the sun's lethal rays. She supplies a vivid and resonant description of the experience, set against the counterpoint of Beethoven's Appassionata. Unfortunately, she dims the effect by dragging Armand through rambling scenes involving two odd children, Sybelle and Benji. Otherwise, this is a lavishly poetic recital in which Armand struggles with the fragility of religious belief. The final scene is a stunner.

Benkő László - Kinizsi
Kinizsi ​Pál a magyar történelem egyik különös és kiemelkedő alakja... De ki volt valójában Kinizsi, akit már életében is legendák öveztek? Aki Mátyás királynak malomkő tálcán szolgálta fel az italt? Aki két halott törökkel a hóna alatt, egy harmadikkal a fogai között járta a győzelmi táncát a csata után? Vajon miféle érdekek mozgatták az országot és az országnagyokat, s milyen szerep jutott mindebből Kinizsinek? A számtalan harci cselekmény mellett megismerheti a politikacsináló nagyurak, a korabeli udvari intrikák világát, valamint ugyancsak "megjelenik" Mátyás király híres Fekete Serege is, amelynek egyik vezére éppen Kinizsi lesz... Kinizsi különleges korszakban élt. Hadviselései során soha nem vesztett csatát...Részt vállalhatott a nándorfehérvári győzelemben, a felvidéki harcokban, ott volt Kenyérmezőnél, s jelen lehetett azokban az esztendőkben, amelyekben az országnagyok Mátyás ellen árulást követtek el, és összeesküvéseket szerveztek. Vajon Ön is tudja, hogy a "nagy király" testőrségének kiemelt és megbecsült kapitánya volt? És milyen szerepet játszott Mátyás halála után a szélnek eresztett, és az országban garázdálkodó Fekete Sereg megfékezésében, amelyet hajdanán maga is vezetett? Kinizsi Pál élete igazi vérbő kalandregény, élete folytonos harcból állt, miközben állhatatosan szolgálta az uralkodót, és esküjét csak egyszer szegte meg... Hogy mikor és milyen esemény során? Megtudhatja ebből a fordulatos és lebilincselő történelmi-kalandregényből!

Mályusz Elemér - A ​konstanzi zsinat és a magyar főkegyúri jog
Sorozatunkban ​a magyar polgári történetírás legjelesebb - új kiadásban nem hozzáférhető - munkáit kívánjuk ismételt megjelentetéssel, vagy esetleg még kéziratban heverő művek publikálásával a szélesebb közönség számára megismerhetővé tenni. Azokat az írásokat, amelyeket a második világháború után nem az adott tudományterület változásának önmozgása, hanem a direkt politikai akarat iktatott ki a tudományos gondolkodásból, az egyetemi tananyagokból, a közkönyvtárakból és az érdeklődő nagyközönség látóköréből. Tudjuk, hogy a megjelentetendő írások témakörében a legtöbb esetben születtek újabb feldolgozások, de hiszünk abban, hogy a történettudományban is vannak állandó, "örök" értékű művek, melyek időszerűségét nem érinti egy-egy részletük (netán egész témakörük) későbbi, mégoly "korszerű" feldolgozásának megjelenése.

Fraknói Vilmos - Hunyadi ​Mátyás király, 1440-1490
Az ​1890. évi kiadás reprintje. A leghíresebb magyar király, az "igazságos" Hunyadi Mátyás (1440-1490) életét dolgozza fel Fraknói Vilmos történész monográfiája, mely eredetiben a király halálának négyszázadik évfordulóján, 1890-ben látott napvilágot. A szerző mai napig gyakran hivatkozott művében kronologikus sorrendben haladva mutatja be az életutat. Az első fejezet Hunyadi János kisebbik fiának fiatalkorával és 1458-as királlyá választásával foglakozik (minderről a szerző a Szilágyi Mihályról szóló életrajzában (201020154) is részletesen írt), majd a szerző rá tér Mátyás uralkodásának első éveire, 1464-ig (ekkor szerezte vissza Mátyás a Szent Koronát III. Frigyes császártól, s ekkor hunyt el első felesége, Katalin is). A harmadik könyv az európai politika, a nagyhatalmi próbálkozások kezdeteivel foglalkozik 1471-ig, majd az 1476-ig tartó korszak bemutatása következik, kitérve Aragóniai Beatrixszal kötött házasságára, s gazdag udvarára is. Az ötödik könyv a német-római császárral folyó mérkőzés állomásait mutatja be 1477 és 1488 között, külön kiemelve Mátyás hadászati reformjait, valamint Bécs 1485-ös elfoglalását. Az utolsó rész a király utolsó éveivel, halálával és a trónörökléssel foglalkozik. Mindez tartalmazza azon információkat is, melyeket a szerző - Bonfini leírása, valamint ez alapján Korányi Frigyes professzor 1889-es szakvéleménye felhasználásával - Mátyás halálának okáról, a feltételezhető agyvérzésről írt.

V. Ecsedy Judit - A ​régi magyarországi nyomdák betűi és díszei - 1473-1600
Először ​jelenik meg teljes áttekintés a legkorábbi hazai könyvek betűiről és díszeiről, vagyis arról, hogy milyen betűket és díszeket felhasználva készültek az első Magyarországon nyomtatott könyvek. A Hungaria Typographica sorozat első kötete a történeti Magyarország területén működő nyomdák felszerelését 1473-tól, Hess András nyomtatványaitól egészen 1600-ig mutatja be, egyúttal mintegy rekonstruálva is tipográfiákat. A kötet három fő részből áll: tanulmányból, katalógusból és táblákból. A bevezető tanulmánya könyv és a sokszorosítás történetét, technikáját ismerteti, kiemelve az egyes nyomdák jellemző könyvdíszítési szokásait, díszanyagát, tipográfiai jellemzőit. A Hungaria Typographica sorozat további kötetei a későbbi évszázadok magyarországi könyveit tárják majd fel ugyanezzel a módszerrel.

Mario Puzo - The ​Family
"We ​are a family", Alexander told his children. "And the loyalty of the family must come before everything and everyone else. We must learn from each other, protect each other, and be bound first and foremost to each other. For if we honor that commitment, we will never be vanquished - but if we falter in that loyalty, we will all be condemned". In a tale of brutality and betrayal that crowns Mario Puzo's remarkable career, he brings us the story of the greatest crime family in Italian history - the Borgias.

Philippa Gregory - The ​Kingmaker's Daughter
In ​The Kingmaker’s Daughter, #1 New York Times bestselling author Philippa Gregory presents the riveting story of Anne Neville, her sister Isabel, and their ever-changing fortunes.The Kingmaker’s Daughter is the gripping and ultimately tragic story of the daughters of the man known as the “Kingmaker,” the most powerful magnate in England through the Cousins’ Wars. In the absence of a son and heir, he uses the two girls as pawns in his political games, but they grow up to be influential players in their own right. In this novel, her first sister story since The Other Boleyn Girl, Gregory explores the lives of two fascinating young women. At the court of Edward IV and his beautiful queen, Elizabeth Woodville, Anne grows from a delightful child brought up in intimacy and friendship with the family of Richard, Duke of Gloucester, to become ever more fearful and desperate when her father makes war on his former friends. Her will is tested when she is left widowed and fatherless, with her mother in sanctuary and her sister married to the enemy. Fortune’s wheel turns again when Richard rescues Anne from her sister’s house, with danger still following Anne, even as she eventually ascends to the throne as queen. Having lost those closest to her, she must protect herself and her precious only child, Prince Edward, from a court full of royal rivals.

Robin LaFevers - Mortal ​Heart - Das Erbe der Seherin
Geduldig ​hat Annith auf ihre große Chance ge- wartet, in die Fusstapfen ihrer Schwester zu treten – als Dienerin des Todes. Um so bitterer ist sie enttäuscht, als sie erfährt, dass der Abt vor hat, sie zur Seherin auszubilden und damit zu einem Schicksal zwischen den Mauern des Klosters zu verdammen. Verraten von jenen, denen sie vertraute, beschließt Annith ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen.

Antonio Bonfini - Mátyás ​király
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Conn Iggulden - Bloodline
The ​brilliant retelling of the Wars of the Roses continues with _Bloodline_, the gripping third novel in the new series from historical fiction master Conn Iggulden. _Winter 1461:_ Richard, duke of York, is dead—his ambitions in ruins, his head spiked on the walls of the city. King Henry VI is still held prisoner. His Lancastrian queen, Margaret of Anjou, rides south with an army of victorious northerners, accompanied by painted warriors from the Scottish Highlands. With the death of York, Margaret and her army seem unstoppable. Yet in killing the father, Margaret has unleashed the sons. Edward of March, now duke of York, proclaims himself England’s rightful king. Factions form and tear apart as snow falls. Through blood and treason, through broken men and vengeful women, brother shall confront brother, king shall face king. Two men can always claim a crown—but only one can keep it. Following _Margaret of Anjou, Bloodline_ is the third epic installment in master storyteller Conn Iggulden’s new Wars of the Roses series. Fans of the _Game of Thrones_ and the _Tudors_ series will be gripped from the word “go.”

Charles d'Orléans - Dalok, ​rondók, balladák
Charles ​d'Orléans herceg, akiről a legtöbben csak azt tudják, hogy támogatta és védelmezte Villont, maga is jelentős költője volt a gyötrelmes, háborúkkal terhes tizenötödik századnak. Többségükben szomorkás, míves versei szinte kimenekítik abból a könyörtelen korból, amelyben élt. Saját kalandos életének hányattatásai is csak halk fájdalommá tompulva kísértenek a költeményekben. A körülötte zajló történelemnek „nem a kommentárját, csak az Illatát" adja - de azt igen élvezetesen. Sok-sok balladát, több száz rondót írt, teljes életművének bemutatása talán ellene fordulna: túlságosan egyhúrúnak tüntetné fel őt. Egy jó ízléssel szerkesztett, karcsú válogatás viszont nagyon is időszerű már tőle Magyarországon, ahol csak néhány verse volt olvasható eddig, különféle antológiákban. Baranyi Ferenc szép csokorba szedte a meglévő - immár klasszikusnak számító - fordításokat, számukat megkétszerezte a sajátjaival, amelyeket most, frissiben készített - és Charles d'Orléans születésének 600. évfordulójára, íme, átnyújtja az impozáns gyűjteményt az olvasónak.

Kiersten White - Filha ​das trevas
Ninguém ​espera que uma princesa seja brutal. Lada Dragwlya e o irmão mais novo, Radu, foram arrancados de seu lar em Valáquia e abandonados pelo pai – o famigerado Vlad Dracul – para crescer na corte otomana. Desde então, Lada aprendeu que a chave para a sobrevivência é não seguir as regras. E, com uma espada invisível ameaçando os irmãos a cada passo, eles são obrigados a agir como peças de um jogo: a mesma linhagem que os torna nobres também os torna alvo. Lada despreza os otomanos. Em silêncio, planeja o retorno a Valáquia para reclamar aquilo que é seu. Radu, por outro lado, quer apenas se sentir seguro, seja onde for. E quando eles conhecem Mehmed, o audacioso e solitário filho do sultão, Radu acredita ter encontrado uma amizade verdadeira – e Lada vislumbra alguém que, por fim, parece merecedor de sua devoção. Mas Mehmed é herdeiro do mesmo império contra o qual Lada jurou vingança – e que Radu tomou como lar. Juntos, Lada, Radu e Mehmed formam um tóxico e inebriante triângulo que tensiona ao limite os laços do amor e da lealdade. Sombrio e devastador, este é o primeiro livro da mais nova série de Kiersten White. Cabeças vão rolar, corpos serão empalados... e corações serão partidos.

Christophorus Columbus - Kolumbusz ​hajónaplója
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Iny Lorentz - Die ​Wanderhure
Konstanz ​im Jahre 1410: Als Graf Ruppert um die Hand der schönen Bürgerstochter Marie anhält, kann ihr Vater sein Glück kaum fassen. Er ahnt nicht, dass es dem adeligen Bewerber nur um das Vermögen seiner künftigen Frau geht und dass er dafür vor keinem Verbrechen zurückschreckt. Marie und ihr Vater werden Opfer einer gemeinen Intrige, die das Mädchen zur Stadt hinaus treibt. Um zu überleben, muss sie ihren Körper verkaufen. Aber Marie gibt nicht auf …

Ismeretlen szerző - Eberhard ​Windecke emlékirata Zsigmond királyról és koráról
A ​magyar történetírás Luxemburgi Zsigmond magyar király és német-római császár fél évszázados magyarországi uralmát sokáig a 15. század második felében élt Thuróczy János Chronica Hungaroruma alapján ítélte meg. A krónikás pedig mindent elkövetett, hogy az uralkodó személyét befeketítse. A nem túl rokonszenves Zsigmond- képet csak a kortárs krónikák felhasználásával tudjuk árnyalni. Erre a feladatra pedig keresve sem találnánk alkalmasabb művet, mint a király szolgálatában hosszú éveket eltöltött mainzi polgár, Eberhard Windecke emlékiratát. Eberhard Windecke -akinek műveltsége és képzettsége egyaránt elmaradt a kortárs krónikaszerzőkétől- Zsigmond 1437. december 9-én bekövetkezett halála után nem sokkal kaphatott felkérést a birodalmi fejedelmektől és uraktól, hogy a király kíséretében és udvarában eltöltött hosszú évek eseményeit foglalja össze, és állítson emléket a megboldogult uralkodó cselekedeteinek és korának. (...) A kortárs szemével, és eredeti oklevelek felhasználásával -amelyekhez vélhetően Kaspar Schlick birodalmi kancellár jóvoltából juthatott- mutatja be a 15. század első évtizedeinek eseményeit. Ezek közül a magyar történészek számára elsősorban azok lehetnek értékesek, amelyek az ifjú Zsigmond és Mária eljegyzéséről; a Károly-pártiak tevékenységéről és Kis Károly, valamint fia, László magyarországi szerepléséről; az anyakirályné, Erzsébet haláláról, Mária fogságba eséséről; Zsigmond megkoronázásáról, fogságáról és második házasságkötéséről; továbbá a Kanizsai-felkelésről; Magyarország és Ausztria kapcsolatáról; avagy a király délvidéki törökellenes és Velence elleni hadjáratairól szólnak.

Pálosfalvi Tamás - A ​Hunyadiak kora (1437-1490)
A ​hetedik kötetben megismerhetjük a rendi Magyarország kialakulásának bel- és külpolitikai feltételeit. A törökverő Hunyadi János kormányzóvá választását, majd az V. László uralkodása után trónra kerülő Hunyadi Mátyás reformjait, törökellenes harcait, kormányzati intézkedéseit, hadseregét, illetve a reneszánsz kultúra iránti elkötelezettségét.

Kempis Tamás - Krisztus ​követése napról napra
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jevgenyij Vodolazkin - Laurosz
A ​XV. századba varázsol bennünket Vodolazkin könyve: az embereket hol pestis, hol éhínség pusztítja, a keresztények a világvégére készülnek, de Kolumbusz közben felfedezi Amerikát. És valahol Oroszországban él egy különleges képességekkel megáldott orvos, Arszenyij, aki sorba járja a pestises falvakat, meggyógyítja, akit lehet, s elkíséri a halálba a gyógyíthatatlanokat. Messze földre eljut a híre, de ő maga sehogy sem lel nyugalmat: tudja, hogy élete nagy bűnét nem lehet jóvátenni. Egyre cipeli keresztjét, szent eszelős lesz belőle, aztán zarándok, aztán szerzetes, újból az emberek gyógyításának szenteli minden erejét s végül remeteként éli le utolsó éveit. A Laurosz egy középkori orosz szent élettörténete, de sokkal több is annál: időtlen könyv az örök szerelemről és az időről, amely talán nem is létezik. Olyan könyv, amely furcsa, már-már elveszett érzéseket ébreszt az emberben: irgalmat, könyörületet. JEVGENYIJ VODOLAZKIN 1964-ben született Kijevben. Középkorkutató, Dmitrij Lihacsov tanítványa. 2009-ben jelent meg első regénye Szolovjov i Larionov (Szolovjov és Larionov) címmel, amely komoly sikert aratott. A Laurosz a 2013-as esztendő irodalmi szenzációja lett, Vodolazkin a Nagy Könyv és a Jasznaja Poljana-díjat is elnyerte vele. Évek, talán évtizedek óta nem született a Laurosz-hoz fogható nagyregény Oroszországban.

Slíz Mariann - Személynevek ​a középkori Magyarországon
A ​kötet rövid bevezetőt nyújt a magyar középkor névadási szokásairól. Ismerteti a pogány és a keresztény névadás szabályait, szokásait, divatjait, valamint az egyes társadalmi rétegek eltérő névadási jellegzetességeit, kitér továbbá a vezetéknevek kialakulásának mikéntjére éppúgy, mint a névadással kapcsolatos különféle hiedelmekre.

Jankó Olga - Hollófészek
Az ​Erdélybe betörő török csapatok vezére, Mezid bég kiadta a parancsot: az ütközetben meg kell ölni Hunyadi Jánost. A hír eljutott a magyarokig, és egy székely vitéz, Kemény Simon felajánlotta, hogy páncélt cserél Hunyadival. Az ütközetben a törökök már a diadalt ünnepelték, mert úgy hitték, hogy a rettegett magyar fővezér elesett, de akkor megjelent Hunyadi a csapata élén, és kiverte az ellenséget Erdélyből. Kemény Simon után két kis árva maradt: Anti és Orsi. Amikor a törökök megtámadják a falujukat, elvesztik az édesanyjukat is, és Hunyadi örökbe fogadja őket. Attól kezdve az árvák Vajdahunyadon élnek, életük összefonódik a Hunyadi család és a gyermek Mátyás sorsával. Együtt nőnek fel, kalandok sorát élik át Budán és Nándorfehérváron. Megelevenednek a korabeli csaták, a huszita seregek története, a nagyurak ármánykodásai, ugyanakkor a felcseperedő fiatalok szerelmének is tanúi lehetünk. A két fiatal sorsát mindaddig végigkísérhetjük, amíg sikerül elérni, hogy a gyermekkori pajtásukat, Hunyadi Mátyást királlyá koronázzák.

František Šmahel - Podjebrad ​György
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sági György - Maschera ​ti saluto!
A ​velencei gettó főterén egy fiatalember lép be Salomone kicsi ajándékboltjába, s egy régi sakk-készletben elrejtve egy befejezetlen sakkjátszma héber nyelvű leírására lel. A partit a jelek szerint nem játszották végig. „– Mit szólna hozzá, ha azt mondanám, hogy én ismerem ennek a játszmának a történetét? Hogy valamelyik üköm játszott vele? – Fiatalember, magának élénk a fantáziája. A zsidók akkortájt még nem nagyon sakkoztak… Akkoriban az még nem számított zsidó sportnak, mint manapság. – Nem is sporteseményként játszották. Életre-halálra szólt az a küzdelem. A tét Velence zsidósága volt.” Sági György izgalmas regénye fényt derít a sakkjátszma végére is, a több szálon futó eseménydús cselekmény a 15-16. századi Velencében játszódik, zsidók és keresztények egymásba fonódó életét, szerelmeit, tragédiáit jeleníti meg, s ezen keresztül érdekfeszítő korrajzot is ad.

Jean Plaidy - The ​Borgias
For ​the first time in one volume, Jean Plaidy's duet of Borgia novels brings to life the infamous, reckless and passionate family in an unforgettable saga. Madonna of the Seven Hills Fifteenth-century Rome: the Borgia family is on the rise. Lucrezia's father is named Pope Alexander VI, and he places his daughter and her brothers, Cesare, Giovanni and Goffredo, in the jeweled splendor - and scandal - of his court. From the Pope's affairs with adolescent girls to Cesare's dangerous jealousy of anyone who inspires Lucrezia's affections to the ominous birth of a child concieved in secret, no Borgia can elude infamy. Light on Lucrezia Some said she was an elegant seductress. Others said she was an incestous murderess. She was the most dangerous and sought after woman in all of Rome. Lucrezia Borgia's young life has been colored by violence and betrayal. Now, married for the second time at just eighteen, she hopes for happiness with her handsome husband, Alfonso. But faced with brutal murder, she's soon torn between her love for her husband and her devotion to her brother Cesare... And in the days when the Borgias ruled Italy, no one was safe from the long arm of their power - not even Lucrezia.

Ismeretlen szerző - Klasszikus ​kínai költők I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Oborni Teréz - Az ​ördöngös barát
Fráter ​György kora és személyes története évszázadok óta foglalkoztatja a történészeket és a szépírókat egyaránt. A zsoldos katonából pálos szerzetessé, majd I. János mellett a legnagyobb befolyással bíró első tanácsossá lett Fehér Barát - ahogyan a korban nevezték - biztos kézzel szőtte a nagyhatalmi politika szálait. Céltudatos, szenvedélyes, hatalomra áhítozó, machiavellista politikus volt, aki nem csupán egyike volt a korszak Szapolyai párti vezérpolitikusainak, de a Buda eleste után elszakadt keleti országrészben minden hatalom az ő kezében össz- pontosult. György barát politikai pályafutása alig két évtizedet tett ki, ám ez a húsz esztendő a Magyar Királyság sorsfordító időszaka volt. hiszen ekkor szakadt három részre az ország. Buda elestéért a kortársak és az utókor is sokáig a várat ekkor védő, majd az oszmán túlerőnek föladni kényszerülő Barátot hibáztatta. A könyv szerzője a kalandos sorsú férfiú életútját az ország történetének eseményeibe ágyazottan mutatja be, különös hangsúlyt fektetve arra, hogy megkeresse azokat az okokat, indítékokat, amelyek Fráter György tettei mögött állhattak. A korabeli történéseket nem csupán az Oszmán Birodalom és a Habsburg dinasztia nagyhatalmi ütközőzónájában láttatja, de rávilágít arra is, hogy a Magyarországot a Jagelló-házhoz fűző kapcsolat a 16. század közepén is meghatározó módon alakította történelmünket.

William Shakespeare - VI. ​Henrik II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Iny Lorentz - Töchter ​der Sünde
Die ​ehemalige Wanderhure Marie lebt glücklich auf Burg Kibitzstein. Ihre Kinder sind erwachsen, die Töchter bereits verheiratet, und nun soll auch ihr Sohn Falko unter die Haube. Doch Falko ist ein Heißsporn, und als er sich bei einem Turnier erbitterte Feinde macht, schickt ihn der Fürstbischof von Würzburg mit seiner Nichte Elisabeth nach Rom. Dort soll das junge Mädchen Vorsteherin in einem Nonnenkloster werden. Zwar kann Falko zunächst der Versuchung widerstehen, die Schöne zu verführen, stürzt sich jedoch in Rom in eine Affäre mit der Tochter seines Todfeindes. Damit gefährdet er die Aufgabe, die dort auf ihn wartet: Er soll den Besuch des deutschen Königs Friedrich III. und seine Kaiserkrönung vorbereiten, und die Widersacher lauern schon …

Hekler Antal - Leonardo ​Da Vinci
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bányai D. Ilona - Boszorkánykör
Ezernégyszázhatvanöt, ​Magyar Királyság. Mátyás király erős kezű uralkodása stabilitást és rendet teremtett az országban, a nemesi viszályokat mégsem tudta teljesen felszámolni. A Szilágyi családdal folytatott birtokviták miatt kegyvesztetté váló, azelőtt a Felvidéken a nagy hatalmú Perényi família érdekeit veszélyeztetik a gyorsan felemelkedő Szapolyaiak, akik a királytól több környékbeli birtokot kaptak adományként, köztük Tokaj várát is. Perényiék nem nyugszanak bele a vereségbe: minden rendelkezésükre álló, törvényes és törvénytelen eszközzel igyekeznek gyengíteni riválisaik pozícióit. Egy Tokaj melletti kis faluból három nő keveredik Szent Iván éjjelén a közeli Öreg-erdőbe: egy tehetős gazda boldogtalan felesége, a falu kondásának nincstelen, de talpraesett lánya, és egy apátlan-anyátlan árva, aki évek óta kénytelen elviselni mostohája kegyetlenségét. Mindhármuk lépteit a végső kétségbeesés vezérli, és nem is sejtik, hogy sorsuk hamarosan összefonódik és örökre megváltozik. Bányai D. Ilona regénye hiteles történelmi környezetbe helyezve mutat be három időtlen női sorsot. Hősnői és szereplői között ugyanúgy felbukkannak történelmi alakok, mint egyszerű emberek. Magával ragadó, egyedi hangvételű történetének örök tanulsága, hogy kellő akarattal és elszántsággal a legelesettebbek is sorsfordító tettekre képesek, és nélkülük néha a legnagyobbakra is bukás várna.

Iny Lorentz - A ​bűn lányai
A ​várúrnő, Marie fia, Falko egyik botrány után robbantja ki a másikat. A kamaszos hevületű lovag úton-útfélen összetűzésbe kerül mindenkivel. A forrófejű fi egy nap mégis élete megbízatását kapja, a hercegérsek Rómába küldi. Az ő unokahúgának kíséretében vág neki az útnak, és bár a bájos nő azért megy a szent városba, hogy egy kis zárda apátnője legyen, Falko olthatatlan szerelemre lobban iránta. A fiatal lovag Rómába érve újabb gáláns kalandokba keveredik, de nem hanyagolhatja el komoly diplomáciai feladatát: III. Frigyes német király császárrá koronázását kell előkészítenie. Római nemesek egy csoportja azonban Frigyes ellen szövetkezik, olyannyira, hogy még a gyilkosságoktól sem riadnak vissza... Az izgalmas, fordulatokban, szerelemben és ármánykodásban bővelkedő regény Iny Lorentz regényfolyamának (A szajha, A várúrnő, A hagyaték, A szajha lánya) ötödik darabja, és ezúttal az Örök Város varázslatos világába kalauzolja az olvasót. A(z) A bűn lányai (Könyv) szerzője Iny Lorentz.

Juhász József - Székesfehérvár ​ostroma 1490-ben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Philippa Gregory - Schicksalstochter
Italien, ​1453: Alles deutet auf das bevorstehende Ende der Welt hin. Gerüchte über schwarze Magie, Werwölfe und andere mysteriöse Erscheinungen ranken sich quer durch das Land. Im Auftrag eines geheimen Ordens macht sich der junge Novize Luca auf, diese rätselhaften Vorkommnisse aufzuklären. Sein erster Fall führt ihn in ein Kloster, dessen Nonnen unter schrecklichen Visionen leiden und die Wundmale Christi zeigen. Angeklagt wird die hübsche Isobel – einzig Luca glaubt an ihre Unschuld. Doch kann er sie auch beweisen? Die Suche nach der Wahrheit führt ihn tief in den Abgrund der dunkelsten Ängste und Geheimnisse des Mittelalters.

Kollekciók