Ajax-loader

'15. század' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Alison Cole - Reneszánsz
Fedezzük ​fel, hogyan teremtettek új eszméket a perspektíva, a harmónia és a szépség területén azok a sokoldalúan képzett művészek, akik járatosak voltak a festészetben, a szobrászatban és az építészetben. Ismerjük meg Itália és Észak-Európa kulturális központjait és - Donatellótól és Leonardótól Van Eyckig és Dürerig - azokat a művészeket, akik e központokat híressé tették.

Covers_132222
A ​cinkotai kántor Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - A ​cinkotai kántor
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szőnyi György Endre - Titkos ​tudományok és babonák
"Mágiáról, ​alkímiáról, rózsakeresztesekről hallván a magyar olvasónak Bátky János, a derék szöszmötölő filológus jut eszébe Szerb Antal regényéből, aki a "fölösleges tudományok tudoraként" régi papirosokat bújt naphosszat... Bátky Jánosnak könnyű dolga volt, mert élőben láthatott egy feltámadt rózsakeresztest, sajnos a mai kutatónak már jóval nehezebb, hiszen csak papirosok, nemegyszer kétes értékű papirosok között keresgélhet a régi idők egyre inkább múlt ködébe vesző, legendákba burkolózó eseményei, furcsa emberi kísérletei után..."

Charles FitzRoy - Reneszánsz ​Firenze napi öt forintból
Művészet, ​építészet, politika és bulvár - útikalauz a Mediciek városához. Üdvözöljük Firenzében az Úr 1490. esztendejében! A világ egyetlen városa sem versenyezhet a Lorenzo de' Medici irányítása alatt álló Firenzével, legyen szó kultúráról, oktatásról, művészetről vagy leplezetlen becsvágyról. A reneszánsz bölcsőjében megismerkedhetünk azokkal a bankár családokkal és kereskedőkkel, akik gazdaggá tették a várost, valamint azokkal a zseniális művészekkel, akiknek köszönhetően ma Firenze a világ egyik legérdekesebb városa. Megcsodálhatjuk a varázslatos műemlékeket, megismerhetjük a város ősi szokásait és a legújabb divatokat, és talán még a város kusza politikai viszonyait is sikerül megértenünk. Ezek után kirándulhatunk egyet a falakon kívül, hogy felfedezzük az örökifjú vidéket és Toscana többi városát. 70 fekete-fehér képpel és 16 színes melléklettel

William Shakespeare - III. ​Richárd
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

François Villon - François ​Villon versei
A ​középkor legnagyobb költőjének válogatott verseit tartalmazza ez a kiadvány.

Mályusz Elemér - Zsigmond ​király uralma Magyarországon
A ​XIX. század történetirodalma lenézően Lumpáciusz Vagabunduszhoz hasonlította az 1387-től ötven éven át uralkodó Zsigmond magyar királyt. Napjainkban azonban egyre differenciáltabb kép alalkul ki róla. Történetírásunk elismerően szól békepolitikájáról, mellyel igyekezett a háborút kiiktatni az államok közötti ellentétek megoldásából. Történettudományunk Nesztora, Mályusuz Elemér professzor, több évtizedes kutatásainak eredményeként írta meg e fordulatos életű uralkodó magyarországi működését. Megmutatja, hogy Zsigmond milyen gazdasági, társadalmi, politikai körülmények között igyekezett hazánk sorsát kormányozni. A társadalomtörténész érdeklődésével vázolja az egyes osztályok helyzetét, a bárói ligák harcát, a hazai kultúra átalakulását. Hatalmas tényanyagra épülő művét nemesen archaikus stílus, világos elemzések s számos új eredmény jellemzi. A könyvet jól megválasztott képanyag és egy térkép egészíti ki.

Ordas Iván - A ​fekete cár
"Jobb ​halántékától egyujjnyi széles jel húzódott le egészen a jobb lába talpáig... Jovan cár volt a neve, de a magyarok Fekete Embernek hítták. A vajda úr - Zápolya János - is meghallotta, hogy a Fekete Ember nagy sokaságot gyűjtött össze... tódulnak hozzá, mint valami új szentséghez... Sok szerb, román és magyar gyűlt köréje, kóbor katonák..." - Így írnak a krónikások regényünk főhőséről, Cerni Jovanról. 1526-ban, közvetlenül a török kivonulása után "az elhagyott földeken", a Szerémségben, Bács megyében, a Temes vidékén jórészt szerb menekülőkből fegyveres csapatok alakulnak. Az ország egymás ellen intrikáló vezetői először saját céljaikra akarják felhasználni a Fekete Ember seregét, majd egyre inkább csak "dúló, prédikáló hadnak", egy "új Dózsa" parasztjának tekintik őket. 1527 nyarán nagyobb erő vonul fel a Fekete Ember 12 ezer katonája ellen, mint egy évvel korábban a közeledő török elé. A fekete cár fejét futár viszi Zápolya Jánoshoz - a déli végek védelme pedig szegényebb lesz egy önként harcoló, a határ menti csatározásokban gyakorlott sereggel.

Iny Lorentz - A ​hagyaték
A ​Rajna menti várban Marie boldogsága nem is lehetne teljesebb: oly sok megpróbáltatás után második gyermekét várja. A családdal töltött nyugodt napoknak azonban egy váratlan esemény vet véget, s a fiatalasszony gonosz cselszövés áldozata lesz: halálos ellensége, Hulda von Hettenheim, hogy gyermekei jövőjét busás örökséggel biztosítsa, elraboltatja őt, majd kicseréli Marie újszülött fiát saját lányára. E gaztett csupán terve első része. Marie-t egy kereskedő kényére-kedvére bízza, aki hosszú és viszontagságos út után orosz földre adja el rabszolgának. Így kerül Marie egy moszkvai fejedelem házába szoptatós dajkának a kis trónörökös mellé. Ezúttal is, mint mindig, az esze segíti át a nehézségeken, s ennek köszönheti, hogy úrnője barátságát elnyerve sikerül elhagynia az országot. De vajon hazajuthat-e, és visszaszerezheti-e a kisfiát? Bosszút állhat-e Huldán? És mi történik Michellel, aki halottnak hiszi feleségét? A kötet Iny Lorentz nagy sikerű regényfolyamának harmadik része, A szajha és A várúrnő folytatása.

Fedeles Tamás - Sümegi József - Janus ​Pannonius
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nguyen Trai - Írás ​egy kardon
A ​nemzeti nyelvű vietnami költészet megteremtője és a klasszikus kínai versformák mestere, szabadságharcos fölkelők vezére és békés időkben bölcs államférfi, a király belső tanácsosa, népe keserű sorsát szenvedélyesen panaszoló költő és üdezöld hegyek, kecses bambuszlevelek magányát könnyed ecsettel festő poéta - Nguyen Trãi (1380-1442), Vietnam nagy klasszikus költője hazája történelmének zaklatott korszakában élt. Húszéves ifjú volt, amikor a Tran-dinasztiát a Hô-uralkodóház váltotta fel, de Hô Qui Ly király uralma hamarosan összeomlott az északról támadó hódítók csapásai alatt. A királyt Kínába hurcolták, Nguyen Trãi pedig tíz éven át házi őrizetben élt a dong quan-i erődben. 1417-ben megszökött, és csatlakozott a Le Loi vezetése alatt, Lam-Sonban gyülekező lázadókhoz. Csatákat vív, katonákat képez, küzdelemre lelkesít: ő a Ming-hódítók elleni felkelés szellemi vezetője. Amikor tízévi elkeseredett küzdelem után, 1427-ben Le Loi csapatai győzelmet aratnak a Ming-seregen, Nguyen Trãi megakadályozza a véres bosszúállást, és biztosítékokat vesz a Ming-udvartól az ország függetlenségére. 1428-ban Le Loi lép Vietnam trónjára, s Nguyen Trãit belső tanácsosává, első miniszterévé teszi. Életének ebben a nyugodtabb korszakában a nemzeti kultúra felemelésén fáradozik, fiatal tehetségek után kutat, összegyűjti a nemzeti nyelven írt költeményeket, baráti kapcsolatot tart korának szinte minden nagy művészével. Néhány év múltán az udvari intrikák ellene fordítják a királyt, s Nguyen Trãit börtönbe vetik. Szabadulása után felháborodottan ostorozza a tanácsadókat, akik csak a maguk önző érdekeivel törődnek, s a királyt rossz útra térítik. Egyenessége szálka a hataloméhes udvari csoport szemében, s Le Loi halála után vissza kell vonulnia a közélettől. Con-Sonban, gyermekkorának festői vidékén, csak a költészetnek él - magányosan. Az ifjú király 1440-ben még egyszer visszahívja az udvarba, de a viszálykodó csoportok közötti küzdelem egyre kegyetlenebb: 1442-ben megmérgezik a királyt. A költőt is megvádolják, hogy részese a gyilkosságnak, és kivégzik. Sorsának keserűsége azonban csak néha töri meg késői verseinek békét és örömet zengő harmóniáját, csak aki nagyon figyeli verssorainak tökéletes egyensúlyát, az hallja mélyükön az elárult, magányos ember bölcs szomorúságát: _Megmossa lelkem friss víz futása._ _Hatvan év kútja, hajlik fölébed_ _Égő halánték, könny sűrű fátyla._

Inoue Jaszusi - Szamuráj ​csatazászló
Inoue ​híres történelmi regénye Japán háborús időszakába (1467-1573) kalauzol minket, mely korban a földesurak a hatalomért és birtokokért harcoltak a részeire szakadt országban. Takeda Singen, a büszke és magabiztos hadúr ki szeretné terjeszteni hatalmát a környező birtokokra. Amikor stratégának szolgálatába fogadja a törekvő és rejtélyes Jamamoto Kanszukét - az ismeretlen múltú rónint -, merész és ravasz társra lel. Kanszuke diplomáciai tehetségével és hadászati stratégiájával hatalmas sikereket hoz a Singen klánnak. Singent és Kanszukét a sors Juu hercegnőhöz vezeti. Kanszuke felfedezi annak a kastélynak a romjai között, amit akkor foglalt el, a hercegnő éppen öngyilkosságot készül elkövetni. Kanszukét bűvöletbe ejti szépsége, ezért meggyőzi, hogy maradjon életben és folytassa családjának vérvonalát. Singen, Kanszuke és Juu hercegnő egymásnak ellentmondó törekvései állnak ennek az összetett és erőteljesen drámai történetnek a középpontjában. Mindhármuknak szüksége van a másik kettőre, hogy elérhessék céljaikat - végül már azt sem tudni, hogy ki, kit is használ fel. Japánban először 1959-ben jelent meg Inoue Jaszusi klasszikus regénye, amely híven mutatja be a japán történelem ezen korszakát. Bár az még ma is kétséges, hogy Kanszuke ténylegesen létezett-e, Inoue történelmi elbeszélése a mindennapi élet leírásával egyedi és lebilincselő képet ad a feudális korszak végéről.

Kempis Tamás - Mária ​követése
Kempis ​Tamás Krisztus követése című műve évszázadokon keresztül a legolvasottabb könyv volt a Biblia után. Az ötödik evangéliumnak is nevezett lelkiségi írás mellett azonban az agnetenbergi ágostonos szerzetes tekintélyes életművet hagyott az utókorra. Műveinek vissza-visszatérő eleme az istenanya iránti szeretet; számára Mária állandó példakép, és a legjobb segítség az eredményes Krisztus-követéshez. A kötetben közölt elmélkedések, imádságok, homíliák, himnuszok - Kempis összes műveiből való részletek - nem spekulatív teológiai érdeklődést akarnak kielégíteni, hanem gyakorlati segítséget nyújtanak a lelki élet kiteljesedéséhez. Korunk félelmére, hogy az Anya tisztelete árthat a Fiúnak, a Mária követése megnyugtató választ ad: "Az Anyát tisztelve a Fiút is tiszteled, akinek Isten az Atyja. (...) Áldjad a Fiút az Anyával együtt, és szeretni fog az Atya." Bízunk benne, hogy a népünk lelkében gyökerező ezeréves Mária-tisztelet frissítő forrása lehet ez a mű, amelyet hatszáz évvel a keletkezése után most először vehet kézbe az olvasó, magyar nyelven.

Antonia Fraser - VIII. ​Henrik hat felesége
Számos ​művészeti ág kedvelt témáját dolgozza fel nagyívű (és bestseller érdekességű) történelmi esszéjében a kitünő angol történész-író, akinek Mária, a skótok királynője című könyve már szintén megjelent magyarul. Az angol reneszánsz idején, VIII. Henrik, a Tudor-házbeli uralkodó és az angol reformáció korában játszódó történet hőse valójában hat asszony, hat királyné, akiket a köztudatban nem elsősorban életük különböztetett meg egymástól, hanem inkább az, ahogyan ezek az életek - jobbára tragikusan - véget értek. Hat egymástól nagyon különbőző asszony életének története ez a könyv, ám alapjában mégis összefüggő elbeszélés. -Igyekeztem - mondja a szerző- valamennyi asszonyt azzal a rokonszenvvel szemlélni, amelyet már csak azért is megérdemelnek, mert VIII. Henrik feleségeinek korántsem irígylésre méltó sors jutott osztályrészül. És mégis : tárgyilagos távolságtartásra törekedtem... Remélem sikerült ugyanilyen távolságtartást tanúsítanom a királlyal kapcsolatban is. Ő a hatalmas májusfa, mindennek a középpontjában, körülötte járták körtáncukat ezek az asszonyok. Ám ez itt, nem az ő története, hanem az asszonyoké.

William Shakespeare - V. ​Henrik
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

William Shakespeare - VI. ​Henrik I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Antoine de la Sale - Jehan ​de Saintre lovag története
"A ​legkiválóbb és leghatalmasabb nagyúrnak, Anjou Jánosnak, Kalábria és Lotaringia hercegének, Pont márkijának", az ő "szeretve tisztelt urának" ajánlja a "Franciahoni Szép Unokanővérek hölgyéről" és a "derék lovagról, Saintré uraságról" szóló könyvét Antoine de La Sale mester valamikor az 1460-as évek vége táján. Az egykori apród és hadfi, az ifjú provence-i hercegek tanítója, a lovagi tudományok tudora fölött jócskán eljárt már az idő. Az újkor hajnalára, amikor tengeri messzeségekből Amerika partjai is fölsejlenek már, hovatovább mulatságosan fantasztikus szabálygyűjtemény, donkihótés melldüllesztés maradt csak a lovagi világból. Még szerencse, hogy ezt La Sale is pontosan érzi, tudja. Ifjúkora lovagjainak üdvözülten mosolygó dicsérete roppantul gyanús, és mire becsukjuk a könyvet, fintorrá torzult az az ötszáz éves mosoly

Philippa Gregory - A ​fehér hercegnő
A ​Tudorok anyjának döntenie kell, melyik oldalra álljon. Választania kell a vörös és a fehér rózsa között. A rokonok háborúja-sorozat legújabb kötete a fehér királyné lányáról, Elizabeth yorki hercegnőről szól. Amikor Tudor Henrik felemeli az angol koronát a bosworthi csatatér sarából, már tudja, hogy feleségül kell vennie az ellenséges York-ház hercegnőjét, Elizabethet, hogy ily módon egyesítsék a csaknem húsz éve folyó háború által megosztott országot. Csakhogy a menyasszony még mindig Henrik meggyilkolt ellenségébe, III. Richardba szerelmes, az anyja pedig - akárcsak fél Anglia - az eltűnt York-örökösről ábrándozik, akit annak idején biztos helyre menekített a fehér királyné. Az új király átvette ugyan a hatalmat, de a nép szívéhez nem tud közel férkőzni. Titkon sokan azon mesterkednek, hogy előkészítsék a York-ház diadalmas visszatérését. Henrik attól retteg a leginkább, hogy valahol egy herceg rejtőzködik, aki előbb-utóbb ellene tör, és magának követeli a trónt. Amikor pedig csakugyan előkerül egy ifjú, aki serege élén a király ellen támad, Elizabethnek választania kell, férje mellé áll-e, akit lassanként már kezdett megszeretni, vagy a fiú mellé, aki azt állítja magáról, hogy ő Elizabeth hőn szeretett, eltűnt öccse, York rózsája, aki végre hazatért. ,,Bárcsak az iskolai történelemkönyvek is ilyen érzékletesek volnának!" - Entertainment Weekly ,,Gregoryban sosem kell csalódnunk." - New York Post ,,A királyi udvarban játszódó történelmi regények királynője." - USA Today

Mészöly Dezső - Az ​igazi Villon
Aki ​jól megnézi e könyv fedelén a gonddal festett középkori mi­niatúrát, látja a háttérben a fallal védett régi Párizst: Villon váro­sát. A kék nyári égre tisztán kirajzolódik néhány ma is álló, híres épület orma, köztük a Sainte-Chapelle – a királyok kápolnája –, s vaskos tornyaival a Conciergerie, ahol valaha Villon is rabos­kodott. S aki szeretné tudni, hogy zajlik az élet ott benn, a városfalak mögött, nyissa ki e könyvet. Mészöly Dezső írja bevezető tanul­mánya végén: „A költő feltárja a maga lelkét, kiteregeti a maga életét, s eköz­ben – szándéktalanul bár, de éppen azért olyan elevenen és hi­telesen – közel hozza egész korát. Egy darab hanyatló középkort, a középkori Párizst, melyet úgy megőrzött Villon költészete, mint a forró hamu Pompeji városát. Mintegy varázsütésre elevenedik meg előttünk versei olvastán a régi Párizs mindenestől: templo­maival és kocsmáival, börtöneivel és temetőivel; zegzugos utcáin papok, diákok, utcalányok, árusok, koldusok, medvetáncoltatók, áldást osztó püspökök, sárga csizmás ficsúrok, királyi fogdmegek nyüzsgő serege… Azt mondják, a középkort az ismeri meg igazán, aki a Divinia Commediát olvassa. De hogy a középkort megismerjük, nemcsak Dantét kell olvasnunk. Dantétól megtudjuk, milyen volt a közép­korban a pokol és a menny. De Villontól megtudjuk, milyen volt a föld.” Könyvünk tartalmazza Villon minden fennmaradt munkáját ­Mészöly Dezső tolmácsolásában –, köztük a más magyar Villon­-fordításokból hiányzó tolvajnyelvű balladákat is. A függelékben válogatást ad a fordító a Villonnak tulajdonított, de kétes hitelű versekből, továbbá a költő sejthető olvasmányai­ból: irodalmi elődeinek és kortársainak költeményeiből. A versfordításokhoz csatlakoznak az olvasmányosan megírt ta­nulmányok, köztük az itt először megjelenő POLITIKAI DIVA­TOK ÉS A MAGYAR VILLON-KULTUSZ.

Charles Reade - Klastrom ​és tűzhely
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Neményi Ferenc - György István - Rubljov
"A ​szent ikonfestők legendái" című kéziratos könyv krónikása megemlékezik Andrej radonyezsi ikonfestő szerzetesről, aki nem más, mint Andrej Rubljov. Egyesek szerint 1360, mások szerint 1370 körül született, Radonyezs városában, amely Moszkvától hatvannyolc kilométerre, délen, az erdők között húzódott meg. Ma már csak egy temető, a Gorodok falu temetője és néhány dombocska jelzi a helyét. Valamennyi irodalmi forrás egybehangzóan vallja, hogy Andrej Rubljov szerzetes volt. Első állomáshelye Zagorszk, a Troice-Szergijev kolostor, amelyet Szergij Radonyezsszkij alapított 1354-ben. Alkotói tevékenységének jelentős szakasza ehhez a kolostorhoz kötődik, bár élete alkonyán a moszkvai Andronyikov-kolostorban munkálkodott és ott is halt meg 1430. június 29-én. Ennek az ikonfestő szerzetesnek a képei előtt állnak meg csodálattal adózva, egyszersmind a felfedezés élményében részesülve a Moszkvában, Zagorszkban, Vlagyimirben megforduló külföldiek, az orosz festészet történetében járatosak és járatlanok egyaránt. Hazánkban a művészettörténeti könyvkiadás eddig - sajnos - nem foglalkozott Andrej Rubljov művészetével, így a Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata e téren úttörő munkát végzett, midőn - Magyarországon először - mindazoknak a számára hozzáférhetővé tette Rubljov legnagyszerűbb képeit, akik szeretnének megismerkedni az orosz reneszánsz kimagasló festőegyéniségével. Andrej Rubljov korát, életét és művészetét a könyv szerzői a legújabb tudományos eredmények és saját kutatásaik alapján dolgozták fel - a művészetek iránt érdeklődők számára - színes, vonzó, tartalmas esszéjükben. Az olvasó hiteles képet kap az egykori orosz kolostorok életéről, művészi tevékenységéről, arról a társadalmi és kulturális közösségről, amilyenben Andrej Rubljov is élt. Összevetheti e korszak - a XIV-XV. század - orosz és nyugat-európai művészetét, illetve párhuzamot vonhat Andrej Rubljov festőzsenije, valamint az itáliai trecento és quattrocento mestereinek csodálatos művészete között. A Rubljov-album képanyagát a szerzők helyszínen készült felvételeiből állítottuk össze. A 122 darab - kizárólag színes - reprodukció az alkotásokhoz méltó színvonalon tolmácsolja a nagy orosz ikonfestő művészetét.

William Shakespeare - IV. ​Henrik II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

William Shakespeare - IV. ​Henrik I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mario Puzo - A ​család
Rodrigo ​Borgia, aki VI. Sándor pápa néven vonult be a történelembe, nagyformátumú személyiség, személyében igazi reneszánsz embert ismerhetünk meg: habzsolja az életet, a nőket, rajong a művészetért - és legfőképp: mindent megtenne a családjáért, gyermekeiért. Ám Krisztus földi helytartója kezében mindenható hatalom összpontosul, amelyet nemcsak a Szentség ügyei, hanem talán még Istennél is jobban imádott családja érdekében alkalmaz, s kiváltképpen azokkal szemben, akik útját keresztezik. Megbízható emberei, megbízható eszközei vannak ellenségei eltiprására... A pápa és gyermekei, a gyönyörű és öntörvényű Lucrezia, a szenvedélyes és katonának termett Cesare, valamint a legkisebb fiú, a látszólag gyámoltalanabb Giovanni drámaian alakuló élete Összeszövődik a század Italiajanak viharos történelmével, melyben felbukkan Machiavelli, Savonarola és a reneszánsz kor több jelentős művésze is.

Mattenheim Gréta - Mátyás ​és a Hunyadiak
Honnan ​származik a legendás Hunyadi-család? Miért szól a déli harangszó? Ki adott ki először nyomtatott könyvet Magyarországon? Igaz-e, hogy Drakula Mátyás seregében szolgált? Hogy vette be Bécs várát egy nagyra törő Hunyadi? Miről kapta nevét a rettegett fekete sereg? Kik voltak a szpáhik és a janicsárok? Hogyan járt túl Hunyadi János a nyakas keresztesek eszén? Hol őrizték Mátyás díszes corvináit? Hogyan alakíttatta át Mátyás és Beatrix a budai palotát? Kíváncsi vagy a válaszokra, akkor utazzunk együtt a Hunyadiak izgalmas világában! 100 állomáson 100 kalandban lehet részed! S miközben feltárul előtted Mátyás király és a Hunyadi-család fordulatos története, a kvízkérdésekkel tesztelheted tudásodat, és kézügyességed is próbára teheted, ha megvalósítod a feladatokat a színes könyv lapjain.

Covers_81073
3

Ismeretlen szerző - A ​Drakula-történetek kezdetei
Két ​érdekfeszítő, tömör, izgalmas középkori német szöveg remekbe szabott magyar fordítását tartja kezében az olvasó, hogy megismerkedhessen egy történelmi személyiséggel, illetve az ő negatív legendáriumával. A személyiség Vlad Tepes (Karós Vlad, Karóba húzató Vlad stb.) aki rémtettei okán Drakula néven vonult be a köztudatba. A fejedelmi család sarjaként 1428-ban született havasalföldi uralkodó 1476-ig regnált, amikor is saját halálának halálával halt meg, azaz megöletett. Eme szövegek megismerése révén nem csak az ő zsarnoki tetteire, valamint azok túldémonizálására, hanem a kor történetének számos más eseményére is sajátos rálátást nyerünk. "Az uralkodóhoz követségbe ment egy tiszteletreméltó férfiú is, mégpedig azok érdekében, akiket Drakula oly nyomorult módon karóba húzatott. Ekkor Drakula néhányszor körüljárta a tetemeket, és megszemlélte őket - úgy festettek, mint egy nagy száraz erdő. Ekkor Drakula megkérdezte a férfiút, miért marad le, miért kerülgeti ezt a bűzt: tán undorodik tőle? Az ember igennel felelt, mire Drakula nyomban magasan a többiek fölé húzatta, hogy többé ne undorítsa a többiek bűze."

Bán Mór - A ​Mennydörgés kapuja
Ezernégyszáznegyven. ​A Szent Korona elrablását követően vészterhes idők köszöntenek a Magyar Királyságra. Rövid időn belül két új királyt is megkoronáznak Székesfehérvárott: egy néhány hetes csecsemőt, és a tizenhat esztendős lengyel Ulászlót. Az ország kettészakad, s a pártok között véres polgárháború robban ki. Hunyadi Jánosnak is el kell döntenie, melyik oldalra áll. Ám miközben a magyar főurak egymás ellen kelnek hadra, egymás birtokait prédálják, Murád szultán kihasználva a zűrzavart, hatalmas sereggel indul meg, hogy elfoglalja a Magyarország kapujának tartott Nándorfehérvárt. A bárók nem küldenek felmentő sereget, egyedül Hunyadi siet a szorongatott erőd megsegítésére...

Iny Lorentz - A ​szajha
Konstanz, ​1410: az egyházszakadástól és erkölcsi hanyatlástól sújtott Európában a gazdag kereskedőcsalád sarja, Marie, az esküvőjére készül. Bár vőlegényét nem maga választotta, elfogadja szeretett atyja döntését, aki egy szépreményű ifjú nemeshez, Ruppertus Splendidushoz szánja. Az esküvői előkészületek váratlanul rémálomba illő fordulatot vesznek: menyasszonyi csokor helyett megbecstelenítés, a városból való kiűzetés és a szajhaság bélyege jut Marie osztályrészéül. Az álnok Ruppertus intrikája miatt a lány egy nap leforgása alatt elveszti becsületét, családját és vagyonát. Száműzetése után Marie életét a tapasztalt örömlány, Hiltrud menti meg, aki bevezeti őt az egyetlen mesterségbe, ami egy megbélyegzett nőnek sorsául juthatott: a szajhaságba. Számtalan testi és lelki megaláztatás közepette a lányt egy cél tartja életben: egykori vőlegénye elleni bosszúvágya. Öt évvel később, amikor a konstanzi zsinatra igyekeznek az egyházi és világi méltóságok, és persze a nagyurak szórakozását biztosító örömlányok is, Marie számára a bosszú lehetősége karnyújtásnyira kerül...

Madarász Imre - Két ​máglya
A ​két leghíresebb itáliai eretnek vértanúságának összehasonlító elemzése hasonlóságokkal, különbségekkel, ellentétekkel. Komparatív mártirológiai monográfia a legnagyobb olasz hitszónok, Girolamo Savonarola és a legnagyobb olasz filozófus, Giordano Bruno tragikus sorsáról. Itália reneszánsz aranykorát a neves magyar italianista két máglya fényében mutatja be.

Covers_147890
Itália ​virágoskertje Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Itália ​virágoskertje
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Halász Zoltán - Bonfini ​tanár úr
Bonfininek, ​Mátyás király híres történetírójának utazása nyomán megelevenedik előttünk Mátyás uralkodásának és a humanista szellem térhódításának időszaka. Elkísérjük Bonfinit a visegrádi, esztergomi és budai palotákba, bepillantunk a világhírű corvinák műhelyébe, és megismerkedünk a XV. századi virágzó magyar kézműipar legszebb alkotásaival. De képet kapunk eközben Mátyás emberi és uralkodói nagyságáról is, a török és osztrák szorongatta Magyarország létküzdelméről. Szórakoztató, tanulságos olvasmány ez a könyv mindazok számára, akiket érdekel a történelem, a művészettörténet és a kettő kapcsolatának kiemelkedő időszaka.

Ismeretlen szerző - Orosz ​és ukrán utazók a régi Magyarországon
Az ​útleírás vallomás: tájakról és országokról, emberekről és népekről. A jó útleíró nem húzódik meg a háttérben, hanem céltudatosan vezeti az olvasót, és olykor éppen a látottak és hallottak száraz felsorolásával "üzen". Az idő múlásától veretessé vált alkotások akkor válnak igazán történelmi és irodalmi csemegévé, ha az utókor kutatójának sikerül az önmagukban olykor látszólag ösztövér, ám a maguk együttesében gazdag anyagot összegyűjtenie - és ez a kötet erről tanúskodik. Mi, olvasók pedig a régi útleírások nehézkes és mégis oly vonzóan lassú sodrának, olykor szárnyaló romantikájának átadva magunkat, felfedezhetjük beleérző készségünket, megmártózhatunk saját régmúltunk és múltunk gyarlóságaiban és szépségeiben - ezúttal a cári Oroszország évszázadokkal ezelőtt útra kelt, hazánkban járt fiainak sokáig porosodásra ítélt - nyomtatásban nem is mindig napvilágot látott - feljegyzései jóvoltából. Akad közöttük fél évezred előtti egyházi személy, ifjú diplomata, kolduló zarándok, katona, udvaronc, tudós, utazásban kedvét lelő herceg. Ami ezeket a szerzőket egybefűzi, az egyrészt a közös téma, vagyis a régi Magyarország - gazdagságával és szegénységével, pompájával és nyomorúságával, szabadságával és elnyomottságával -, másrészt az a tény, hogy szinte kivétel nélkül megragadták a lehetőséget: mert amit saját országukra elmondva a cári cenzor veres plajbásza kérlelhetetlenül keresztülhúzott volna, azt bántatlanul ország-világ elé tárhatták Magyarországra vonatkoztatva. Mindez csak még izgalmasabbá teszi az orosz közvéleménynek szánt Hungária-képet.

Kollekciók