Ajax-loader

'kolostor' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Joanne Harris - Szent ​bolondok
A _Csokoládé_, ​a _Szederbor_, az _Ötnegyed narancs_, a _Partvidékiek_ és _A francia konyha_ világhírű szerzője ezúttal időutazásra indul a tizenhetedik századi Franciaországba, a boszorkányperek, a királygyilkosság és a vallási téboly hazájába. Juliette-et, a Szárnyas Asszony néven ismert kötéltáncosnőt körülményei arra kényszerítik, hogy kislányával, Fleurrel együtt Sainte Marie-de-la-Mer isten háta mögötti apátságában keressen menedéket, ahol Auguste nővérként éldegél a jólelkű apátnő gyámsága alatt. Ám rövidesen új szelek fújnak: IV. Henrik meggyilkolása hatalmas zűrzavart idéz elő Franciaországban. Az apátnő halála után megérkezik Isabelle, az új rendfőnöknő, és Juliette meg az apátság békés élete szintén felbolydul. Mert a jövevény egy korrupt nemesi család tizenkét esztendős gyermeke. Isabelle ráadásul Juliette múltjának egyik kísértetét is magával hozza, aki papnak álcázza magát, és akitől Juliette jó okkal retteg...

Leslie L. Lawrence - A ​lófejű démon
Ezernyi ​baj köszönt Rangdum kolostorára. Nem találják a főlámát; beköltözik a kolostorba a lófejű démon; éjszakánként az egylábú szörny riogatja a szerzeteseket; felbukkannak a véres emberek, a közeli kutatóintézet meggyilkolt munkatársai - főhet a feje a kancellárnak, szegény Tilo rinpócsénak. S mindennek a tetejébe még megérkezik Leslie L. Lawrence is, hogy a tibeti királykrónikák kommentárjait tanulmányozza. A nagy imahengerek nyikorogni kezdenek, s a végzet már ott csattogtatja a szárnyait (ha van neki) Rangdum felett.

Ken Follett - A ​katedrális
A ​világszerte népszerű Ken Follett legsikeresebb regénye. A cselekmény a középkorban, a XII. századi Angliában játszódik. A könyv oldalain középkori világ kel életre, mely színes, mint egy festmény, és mozgalmas, mint egy jó film. Olvasása közben belemerülünk a háború borzalmaiba, átélhetjük a zsarnokok önkényeskedéseit, a hideg kőpadlókon zajló forró ölelkezéseket, kínzást, gyilkosságot és a szerzetesi élet keserveit. A cselekmény egy katedrális építése körül bonyolódik, melyért Benedek-rendi szerezetesek küzdenek szinte az egész világgal és még saját, féltékeny egyházukkal is. Mindez egy polgárháború közepén; körülöttük vér, ármány és szerelem.

Umberto Eco - A ​rózsa neve
Az ​olvasó az utóbbi évtizedek egyik legnagyobb világsikerét tartja a kezében. Súlyosan szórakoztató és szórakoztatóan súlyos regényt. Krimit. Igazi nyomolvasást. A nyomok, persze, a tettes nyomai. Ki a tettes? Miért halnak sorra a szerzetesek egy XIV. századi apátságban? A rózsa neve nem volna tisztességes krimi, ha az olvasó a végén (a legeslegvégén) nem kapna választ erre a kérdésre. De tisztességes (ördögi, ravasz és mégis üde) regény se volna, ha a válasz nem törpülne el még sokkalta nagyobb kérdőjelek árnyékában. "Ki a tettes?" Ez a kérdés - figyelmeztet a regényhez írott "széljegyzeteiben" Umberto Eco, a tudós bolognai szemiotikaprofesszor - nemcsak a krimiknek, hanem a pszichoanalízisnek és a filozófiának is alapkérdése. A rózsa nevétől a rózsáig hosszú az út és kacskaringós, de belátható. Ami a rózsától a "tettesig" sötétlő homályt illeti, bizony válasz nélkül maradunk.

Stendhal - A ​pármai kolostor
Stendhalnak, ​aki a Vörös és feketével kezdte regényírói pályáját, A pármai kolostor öregkori, utolsó, legérettebb remekműve. A maga korában kevesen értették meg, de e kevesek közt nagy vetélytársa, Balzac, így nyilatkozott róla: "Stendhal olyan regényt írt, amelynek minden fejezetében a fenséges szólal meg!... Csak lángész teremthette meg ezeket a helyzeteket, eseményeket, újra és újra feltáruló bonyodalmakat - egy zsarnok udvarát!... Nagyszerű, szellemes, szenvedélyes és mindvégig igaz mű!... Micsoda könyv! A szenvedély nagy kiáltásait halljuk majd minden oldalán!" "A pármai kolostor mindenekelőtt a tizenkilencedik század nagy regénye, a szabadság és a boldogság követelése a szent Szövetség, Európa akkori Atlanti Paktuma korában" - írta róla legutóbb Aragon. A Pármai kolostorban csodálatos egységben találkozik Stendhal társadalmat leleplező kritikai realizmusa és páratlan romantikája, mely ártatlanságukban és romlottságukban egyaránt elragadó nőalakokban és varázslatos olasz tájakban bontja ki az öreg Stendhal szenvedélyes és mégis szemérmes líráját, végső vallomását az életről és a világról. Stendhalnak ezt a regényét is Illés Endre fordítói művészete hozza közel a magyar olvasóhoz.

Leslie L. Lawrence - Halálkiáltók
Leslie ​L. Lawrence néprajzi kutatómunkáját végzi Bhutánban, Taglung kolostorában. Megrepedt koponyájú, halott szerzetesre bukkan egy sziklahasadék mélyén. A kolostor lakói szerint a halott a titokzatos halálkiáltók áldozata, akik képesek varázskiáltásaikkal meghasítani áldozataik koponyáját. Az idő hirtelen rosszra fordul: átjárhatatlanná válik a gleccser. A kolostor megtelik a zord időjárás elől menekülő európaiakkal. Titokzatos gyilkosságsorozat veszi kezdetét Taglungban. Leslie L. Lawrence és barátja, Jondon láma nyomozásba kezd. Elhatározzák, csapdát állítanak a gyilkosnak: Vérzőfejű Fehér Buddha szobrának képében. Az évtizedek óta keresett ereklye felfedezése kicsalja rejtekhelyéről a gyilkost, de fordulatokban és izgalmakban ezután sincs hiány…

Leslie L. Lawrence - A ​láthatatlan kolostor
Közeledik ​a tél Ladakhban, a Világ Tetején, Tharpaling kolostorához. A hideg szelek ködöt hoznak, esőt, és néhány gyilkosságot. McAllisterre ráomlik a háztető, Henderson doktornak levarázsolják a törpék a búbot a homlokáról, néhány halott kisétál a temetőből, néhány élőt megfojtanak, Leslie L. Lawrence pedig szájában elmaradhatatlan pipájával, kezébe veszi .38‑as Smith and Wessonjával nyomozni kezd, hogy megoldja a láthatatlan kolostor rejtélyét.

Leslie L. Lawrence - A ​villogó fények kolostora
Leslie ​L. Lawrence, azaz Blobzang rinpocse, a nepáli Ngabpa kolostorba érkezik, hogy régi kéziratokat tanulmányozzon. A rossz időjárás furcsa idegeneket kerget a kolostorba a már ott lévő, még furcsábbak mellé. A kisértetjárta kolostorban elszabadul a pokol: villogni kezd a titokzatos kék fény, vörös lángok ugrálnak az ablakokban, hirtelen felépül a rég leomlott démonfal, karosszék repked a levegőben, a halott Kitty Loewenstein pedig tigris hátán lovagol. Aztán gyilkosság történik, majd még egy, és még egy... Hősünk múmiákat talál egy dobozban, hegyes fejű kalapácsot egy halott fejében, a kolostor apátját pedig egy kondérban, holtan. Leslie L. Lawrence nem retten meg: szorosra húzza az övét, fejébe nyomja sárga süvegét, felhúzza kunkori orrú díszcsizmáját és a gyilkos után ered. Vajon megtalálja?

Theocharis M. Provatakis - Meteora
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Leslie L. Lawrence - A ​rodzsungok kolostora
Khumbu ​kolostora a béke szigete Himalájában. Ide érkezik Leslie L. Lawrence, hogy az ősi bonvallást tanulmányozza. A béke szigete azonban rövidesen a rémület templomává válik: kiharapott nyelvű halottak, kegyetlen gyilkosságok jelzik, hogy a kolostort megszállták a rodzsungok, az elátkozott holttestek. Hősünk ekkor fogai közé szorítja pipáját, s újdonsült barátjával, Domingos de Carvalho portugál nemessel elhatározza: a démonok szemébe néz....

Mariana Alcoforado - Portugál ​levelek
"1669-ben ​Párizsban keskeny kis kötet hagyta el a nyomdát... Tartalmát tekintve akár levél formájú regény is lehetett volna, mert a szövegből némi cselekmény bontakozott ki: egy elhagyott nő sikoltotta el lapjain csalódott szíve, zátonyra futott élete fájdalmait. Az áldások, ... ígéretek különös szenvedélyességű mondataiból megtudhatta az olvasó, hogy egy portugál kolostor erkélyéről - valaha - egy apáca lepillantott az országútra, éppen amikor a zárda mellett vonuló ezred egyik tisztje táncoltatni kezdte a lovát. Apáca meg tiszt egymásra feledkeztek, s ez összepillantásból ... ismerkedés, az ismerkedésből vad lobogású viszony lett, míg a tiszt meg nem szegte örök hűséget ígérő szavát..."

20140321_092758-1
elérhető
16

Denis Diderot - Az ​apáca
A ​nagy XVIII. századi francia filozófus, kritikus, enciklopédista és regényíró legjobb regénye ez a mű. Egy sugárzóan ártatlan és megkapóan életvidám fiatal lányt kolostorba kényszerít a családja. Jóságában és elhagyatottságában engedelmeskedik, leteszi az örök fogadalmat, de minden csepp vére lázad az élet törvényeit megcsúfoló rabság ellen és ki akar szabadulni. Hanem a korabeli egyház nem tűrheti a rendbontást, és Suzanne nővérnek meg kell járnia a legmélyebb poklot is: börtönőrei, eltorzult lelkű szerencsétlen társai az ördögnél is gonoszabbak.. Diderot regénye az igazi nagy művek jegyeit viseli: árnyalt jellemekben gazdag, kitűnően felépített, izgalmas - és születése idején veszedelmesen szókimondó, bátor alkotás.

Robert van Gulik - A ​kísértetjárta kolostor
Di ​bíró és három felesége éppen hazafelé tartanak a fővárosból, amikor a hirtelen kitörő, pusztító vihar elől egy közeli, ám kétes hírű taoista kolostorban keresnek menedéket. A feleségek nyugalomra térnek, de a bíró még udvariassági látogatást tesz az apátnál. Így kezdődik a hátborzongató éjszaka, amelynek során a kínzó fejfájással küszködő Di bíró rejtélyes gyilkosságokat derít fel, megbünteti a bűnösöket és összeboronál két ifjú párt. "Fel kéne adnom az elöljárói hivatásomat és helyette házasságközvetítőnek kellene állnom" - állapítja meg Di némi iróniával a történet végén.

Leslie L. Lawrence - A ​szitáló fehér por kolostora
Már ​megint az az átkozott macskadémon! Hát nem bevetette magát Dera kolostorába? Az éppen ott tartózkodó Leslie L. Lawrence halottat talál a föld felszínén (a kolostorban), a föld alatt (egy barlangszentélyben) és a víz alatt (patakba dobva). Szerencsére hősünk nincs egyedül: vele van DOMINGOS DE CARVALHO, a rettenthetetlen portugál építész és két csinos tanítványa. Ott van még a közelében a titokzatos zarándok, a féltékeny biztonsági ember, a néha meztelenül fürdő Dévi, egy hamisított, vagyont érő tibeti kézirat (két példányban), és csak szitál, szitál valami ronda fehér por az égből…

Umberto Eco - The ​Name of the Rose
The ​year is 1327. Franciscans in a wealthy Italian abbey are suspected of heresy, and Brother William of Baskerville arrives to investigate. When his delicate mission is suddenly overshadowed by seven bizarre deaths, Brother William turns detective. He collects evidence, deciphers secret symbols and coded manuscripts, and digs into the eerie labyrinth of the abbey where extraordinary things are happening under the cover of night. A spectacular popular and critical success, "The Name of the Rose" is not only a narrative of a murder investigation but an astonishing chronicle of the Middle Ages.

Menek%c3%bcl%c3%a9s_a_kolostorba
Menekülés ​a kolostorba Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Menekülés ​a kolostorba
Csodálatos, ​rejtőzködő remekművet tart kezében az Olvasó, ami egy korábbi nemzedék számára az erkölcsi tudatformálás valóságos Szentírását jelentette, s a ma számára legalább ilyen fontos eszmegyűjtemény. Egy rendkívüli lélek szívbemarkolóan szép, ma is igaz, eleven gondolatai szólnak itt a romantika világából, egy újromantikus korszak hajnalán. A szerző mélabús elmélkedésit, kesernyés bölcselkedéseit, magasfokú humánumát olvashatjuk a kötet lapjain. Így aztán élvezhetőek azok a mély gondolatok, amelyek nagyszüleink naplóiban, emlékkönyveiben találtak jó ideig menedéket. A történet Frankhonban játszódik, hőseit a magyar társadalom alapindulatai mozgatják. Az ősi nemesi családból származó, de tűnődő lelkületű Gusztáv szerelmi csalódása és barátja árulása miatt kerül a legszigorúbb szerzetesi rendbe. De menekülésének, szárnyaló világfájdalmának a társadalmi meghasonulás is oka. Hol tévesztett utat a világ? Szemvetésével a szerző valami újat kíván a múlt erkölcsi csődje miatt elveszett hit és meggyőződés helyébe. Hőse lélekemelő okossággal, vigasztaló emberséggel fohászkodik világosságért egy sivár korszakban, egy világfelfordulás zűrzavara után. Az érzékenység és bölcsesség, szív és elme gyönyörködtető művét ajánljuk az Olvasónak; a belső beszéd gazdagságát, az emberépítkezést.

Szabóky Zsolt - Bolgár ​kolostorok
Amikor ​Isten felosztotta a földet a népek között, a bolgárok megkésve járultak az Úr elé. Mit tehetett az Úr? Odaadta a föld legszebb zugát, amit saját magának tartogatott: a Duna kék szalagjától az Orpheusz dalait visszhangzó Rodope déli ormáig, a Fekete-tenger partjának aranyhomokjától a Rila-hegység és a legendás Pirin égbeszökő bérceiig.

Alessandro Manzoni - A ​jegyesek
Alessandro ​Manzoni (1785-1873) az olasz romantika fő alakja. Élete halhatatlan főművében egy örök témát dolgoz fel, a szerelmesekét, akiket a történelmi körülmények elszakítanak egymástól. A cselekmény a XVII. század Lobardiájában játszódik, annak népét, urait, törekvő polgárait, közéleti embereit, bűnözőit rajzolja elénk mesterien a szerző. Nyomon követhetjük a két fiatal külön-külön átélt kalandjait, amíg igen bonyolult, változatos viszontagságok után végre újra találkozhatnak, és a sokszor tragikus helyzetek feloldásaként a tisztaszívűek elnyerik jutalmukat, a beteljesült szerelmet. Ebben a könyvben a Dantétől napjainkig terjedő dúsgazdag olasz irodalomnak egyik legszebb, legjobb és legfontosabb művével találkozhat az olvasó.

Marianne Bernhard - Kolostorok
Az ​európai kolostorépítészet száz remekműve.

Kőváry László - Erdély ​régiségei és történelmi emlékei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Władysław Terlecki - Pihenj ​meg futás után
Wladyslaw ​Terlecki (sz. 1933) a lengyel középnemzedék ismert képviselője. Regényeit sajátos kettőség jellemzi: különös, valóságosan szenzációs, de nem kevésbé romantikus igaz történeteket dolgoz fel a modern regény intellektuális eszközeivel. Az 1975-ben megjelent Pihenj meg futás után című, hű korképbe ágyazott, megrázó lélektani regényében az író egy 1910-ben, a híres czestochowai kolostorban történt gyilkosság okait boncolgatja.

Dr. P. Boros Fortunát O. F. M. - Csíksomlyó, ​a kegyhely
Az ​1400-as években a ferencesek már klastromot működtettek Csíksomlyón. A tatár, török támadások, a vallásháborúk sokszor fenyegették elpusztítással a rendházat. a ferencesek sokszor menekülni kényszerültek, de mindig visszatértek. Újjáépítették a felégetett épületeket és folytatták szívós munkájukat. Ezt a sok évszázados küzdelmet és fejlődést mutatja be a könyv.

Alessandro Manzoni - I ​promessi sposi
"I ​promessi sposi" sono una continua parabola della vita e della morte, di questo nostro breve passaggio terreno, una parabola vista quasi sempre dal basso, a ricordare una volta ancora che l'eccezione, l'eccezionalità, in quanto tali sono rarissime e 'romanzesche', mentre l'eroismo del vivere quotidiano va cercato in tutt'altra direzione e in tutt'altri modi. Come subito notava acutamente Pietro Giordani, bisogna diffidare dell' "apparir semplice" di Manzoni: nel suo grande romanzo c'è tutta l'urgenza di un messaggio che da allora rimane vivo e tragico e presente, nell'incomparabile finezza analitica dei protagonisti e delle loro passioni, in una raggiunta serenità che ben si avverte faticosa e precaria anche se a tratti pienissima, nella coscienza di un'amara e misteriosa condizione umana. Un libro straordinario, la cui misura cresce con il passare del tempo: tutta la storia dell'uomo torna ad aprirsi dinanzi a noi, non appena parte il solenne 'largo' dell'attacco: "Quel ramo del lago di Como...".

Georges Duby - A ​katedrálisok kora
Az ​ismert francia történész a középkori társadalom és művészet történetét mutatja be 980-tól 1420-ig, kapcsolatukra helyezve a hangsúlyt. Azt akarja megfejteni, hogyan változott a művészet szerepe a szóban forgó több mint négy évszázad folyamán, és milyen célt szolgáltak a templomok, szobrok, képek.

George Zarnecki - Kolostorok, ​szerzetesek, barátok
A ​kötet kulcsszava: a civilizáció. Célja, hogy a középkori Európa keresztény kultúráját a mai emberhez közelebb hozza. A szerző bemutatja a különböző ˝kolostormozgalmakat˝, reformokat, a keresztény kultúra kiemelkedő alakjainak törekvéseit, gondolatait és gondolataik visszatükrözését a művészetben. Az olvasó számára valószerű és érthető lesz, hogyan dolgoztak, hogyan életek a kolostorokban. A könyvet illusztráló sok szép kép nemcsak a szerzetesek, barátok, apácák, laikus testvérek keze munkáját dicsérő alkotás, hanem egyben a kolostorok mindennapi életének dokumentuma is.

Umberto Eco - Der ​Name der Rose
Daß ​er in den Mauern der prächtigen Benediktinerabtei an den Hängen des Apennin das Echo eines verschollenen Lachens hören würde, das hell und klassisch herüberklingt aus der Antike, damit hat der englische Franziskanermönch William von Baskerville nicht gerechnet. Zusammen mit Adson von Melk, seinem etwas tumben, jugendlichen Adlatus, ist er in einer höchst delikaten politischen Mission unterwegs. Doch in den sieben Tagen ihres Aufenthalts werden die beiden mit kriminellen Ereignissen und drastischen Versuchungen konfrontiert: Ein Mönch ist im Schweineblutbottich ertrunken, ein anderer aus dem Fenster gesprungen, ein dritter wird tot im Badehaus gefunden. Aber nicht umsonst stand William lange Jahre im Dienste der heiligen Inquisition. Das Untersuchungsfieber packt ihn. Er sammelt Indizien, entziffert magische Zeichen, entschlüsselt Manuskripte und dringt immer tiefer in ein geheimnisvolles Labyrinth vor, über das der blinde Seher Jorge von Burgos wacht

Damian Stănoiu - Apátnőválasztás
Damian ​Stănoiu (1893-1956) a két világháború közötti román próza egyik kiemelkedő művelője volt. Novelláinak és regényeinek tárgyát, jórészt közvetlen élmények alapján, a kolostori életből merítette. Hősei apácák és szerzetesek, illetőleg ezek alacsonyabb vagy magasabb rangú elöljárói, de mindannyian amolyan gyermekded lelkületű lények. Stănoiu részint maró gúnnyal, részint humoros, szatirikus ízzel, eredeti színekben ábrázolja az eszmények és a mindennapi valóság közötti ellentmondásokat.

Janwillem van de Wetering - Az ​üres tükör
A ​zenkolostorok hétköznapjairól ad a könyv hiteles beszámolót. A történet során kibontakozik a bölcseleti háttér, az ősi meditatív módszer, amely intuitív felismeréshez vezeti a gyakorlót. Janwillem van de Weteering 26 évesen, felhasználva egy örökség által kapott anyagi lehetőséget, elhatározta, hogy Japánba, Kiotóba utazik. “Hallottam, hogy Kiotó a templomok városa. Szentélyek és kolostorok, titokzatos helyek rejtélyes tartalommal; épületek, amelyekben a bölcsesség ütött tanyát. Én pedig épp ezt kerestem, a bölcsességet, nyugalmat, letisztultságot.” Sikerül egy zenmestert találnia, aki elfogadja tanítványnak, és a nagy kérdésre, van-e az életnek értelme vagy nincs, ezt feleli: “– Tudnék válaszolni arra, amit kérdeztél. Mégsem válaszolok, mert nem értenéd meg. Figyelj ide. Képzeld el, hogy szomjas vagy, és szeretnél egy csésze teát. Nekem van teám, és öntenék is szívesen, de nincs csészéd. Nem önthetem a teát a markodba, mert megégetlek vele. A földre sem önthetem, mert csak a szőnyeg lesz foltos. Kell, hogy legyen csészéd! Ezt a csészét magad formálod ki önmagadban az itt megtanultak által.”

Dr. Johannes Gottfried Mayer - Bernhard Uehleke - Pater Kilian Saum - Kolostori ​gyógyászat
Az ​orvostudomány újra fölfedezett régi kincsei. Könyvünk készítői közel húsz éve tanulmányozzák már a kolostori gyógyászat középkori szerzőinek írásait. Ennek eredményeként született ez az átfogó, igényes munka, amely a növényekkel, füvekkel gyógyító régi tudást ötvözi az új ismeretekkel.

Brigitte Riebe - A ​rajnai kolostor
Hildegard ​von Bingen állandó összetűzésben él korának uraival, s kisebb baja is nagyobb annál, hogy segítsen a fiatal Theresán, aki a kolostora falain belül keres védelmet. Ám a szenvedélyes lány hamar a rendfőnöknő szívébe lopja magát, annak ellenére, hogy a zárdaélet nem neki való. Szerelmes lesz egy kereskedő fiába, s távoznia kell az apácák közül. Hivatását végül Eva, a bába mellett találja meg, aki az ügyes lányból szülésznőt nevel. De Theresa nem tudja elfelejteni szerelmét, Willemet, s nem is sejti, hogy a fiú egy veszélyes eretnek szekta tagja. Csakis Hildegard segíthet, ám épp ő tűnik a legnagyobb ellenségnek… Brigitte Riebe (A sienai bűnös) regénye a 12. századba, Barbarossa Frigyes uralkodásának kezdeti időszakába kalauzolja az olvasót, aki ezáltal bepillantást nyerhet a középkori kolostorok és városok életébe, és megismerkedhet a korszak egyik legcsodálatosabb nőalajkával, Hildegard von Bingennel.

Georges Bernanos - A ​Kármel napja
Georges ​Bernanos a két világháború közti francia irodalom meghatározó alakja, kinek nevét prózai művei tették ismertté(A Sátán napja alatt, Egy vidéki plébános naplója). Utolsó műve, A Kármel napja (eredeti címe: Kármeliták párbeszédei) az író első drámai alkotása, melyet halála előtt néhány hónappal, súlyos betegen írt, öt hónap leforgása alatt. Bernanos művének forrásául Gertrud von Le Fort Az utolsó a vérpadon című könyve szolgált, mely hiteles történelmi tényt dolgozott fel, a compiégni karmelita kolostor tizenhat apácájának mártírhalálát a jakobinus diktatúra idején. A novellából filmforgatókönyv is készült, s a dialógusok megírásával - az országa politikája ellen tiltakozásképpen, önként vállalt száműzetésben élő - "Bernanost bízták meg. Az elkötelezett igazságkereső hangja, aki prózai műveiben dörgedelmesen arra figyelmeztet, hogy a nyugati civilizáció elkerülhetetlenül sodródik a végveszély felé, most megszelídül. A dráma nem az események történelmi jelentőségére összpontosít, hanem a szereplők sorsán keresztül az örökké megújuló emberi dráma, Krisztus passiójának részesei lehetünk. A bernanosi gondolkodásban az Isteni Rend a Megváltás műve, melynek főszereplője az emberiség és nem az egyén. Imádkozhatunk egymásért, és meghalhatunk egymásért; minenki sorsa összefügg az összes többi emberével, s ebben az értelemben a Kármel leányainak vértanúhalála önként vállalt áldozat az emberiség megváltására.

Csorba Csaba - László János - Kolostorok ​Magyarországon
László ​János és Jászai Balázs földi és légi fotóival, Csorba Csaba rövid kolostor-történeteivel jelent meg egy hazánk legjelentősebb rendházait bemutató kötet. Időben Pannonhalmától Majkig, azaz a 10.-től a 18. századig, térben pedig Soprontól Sátoraljaújhelyig terjed a könyvben tárgyalt 23 klastrom. Mint az előszóból megtudjuk, mai kolostor szavunk nyelvújítási kifejezés 1784-ből. A hazai bencés főapátságot, Pannonia szent hegyén, még Géza fejedelem alapította, több mint ezer évvel ezelőtt. Kiváltságokkal már fia, I. István látta el 1002-ben. Ugyanő alapította Pécsvárad és Bakonybél bencés monostorait is. Utódai sem maradtak el tőle: I. Endre 1055-ben a Balaton mellett, Tihanyban. A későbbi Szent László pedig 1091-ben Somogyváron hozott létre apátságot. Bemutatja a könyv a kevésbé közismert Kaposszentjakabot, az egyik legrégebbi magánkezdeményezést, Győr nembeli Ottó nádor 1061-es alapítását. A további monasztikus rendek kolostorai közül szerepel a könyvben a monumentális türjei premontrei rendház is, a hasonló nevű nemzetség monostora. Egyik legszebb Szent László-freskónk csodálható meg benne. A ciszterciek kolostorai közül például a középkori bélapátfalvit láthatjuk a kötetben. Az ország egyik legjelentősebb középkori épületegyüttese volt a IV. Béla által alapított margitszigeti domonkosrendi apácakolostor. Képei között láthatunk egy felvételt a sziget helyreállított premontrei kolostor-templomáról is (erről a szövegben nem esik szó). Az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend a pálosok voltak. Hét kolostorukat is bemutatja a kötet Pécs-Jakabhegytől, a IV. László király által alapított Pilisszentléleken át, az alapítója, Kinizsi Pál sírhelyének is helyt adó Nagyvázsonyig. A ferencesek városi kolostorai általában a középkortól napjainkig fennmaradtak Soprontól, Jászberényen át Szegedig. A világ zajától elvonult kamalduli remeték majki barokk épületegyüttese a bemutatott kolostorok legfiatalabbika. Persze az Árpád-kori klastromok némelyikét is komolyan átépítették, mint azt a világörökség részeként nyilvántartott Pannonhalma esetében láthatjuk. Az esztétikus megjelenésű, csodálatos képanyaggal illusztrált áttekintés részletes és színes képet nyújt a hazai kolostorok múltjáról. Jó szívvel ajánlható a történelem és a műemlékek iránt érdeklődők figyelmébe.

Kollekciók