Ajax-loader

'tanár' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Takako Shimura - Sweet ​Blue Flowers 1.
Once ​childhood friends, sweet Aki and shy Fumi, unexpectedly reunite the year they enter separate all-girls high schools. Fumi has learned that romance can have its thorns but in meeting an upperclassman she discovers that, like a flower hibernating through the winter, love too can grow and bloom again come spring. But has there in fact been a little flower, almost too small to see, at her side all along…? Join Aki and Fumi in the first volume of Takako Shimura’s touching coming-of-age series as they discover more about who they are, and who they can become.

Prievara Tibor - A ​21. századi tanár
Mitől ​lesz hatékony, produktív és korszerű egy pedagógiai módszer a 21. században? A válasz az innovációban, a játékosságban és a belső motivációban rejlik. Az új kiadványunkban megismertetett módszer mindhármat ötvözi magában, ez pedig nem más, mint a gamification, vagyis játékosság módszere. Nagy előnye, hogy megoldást nyújt mindazokra a nehézségekre, amivel korunk pedagógusai – így Ön is – küzdenek: Hogyan lehet az osztály minden egyes tagjára differenciálni? Hogyan lehet felszámolni a motiválatlanságot és a teljesítményszorongást? A nagy tananyagmennyiség mellett hogyan készítse fel az iskola az életre a gyermeket? Mi az a gamefication és hogyan vigyük be a tanórákba? Prievara Tibor nagy sikerű és komoly eredményeket hozó módszere csak nálunk érhető el szakkönyv formájában! A módszer valójában nagyon egyszerű: a játék élményszerűségét, természetes motiváló erejét használja fel; ötvözve a videojátékok pontokat gyűjtő, szinteket ugró struktúrájával: a diákok magukénak érzik az iskolai előmenetelük irányítását, saját maguknak jelölnek ki célokat, amit a saját maguk által megtervezett úton, módszerekkel érnek el. A büntetés és megbélyegzés helyett lehetőségük van arra, hogy hibázzanak, és a javítás lehetőségét a módszer felépítése eleve tartalmazza. A könyvben megismertetett módszert alkalmazva hatékonyan és könnyedén tudja ezt megoldani. Gyakorlati ötletek, tapasztalatok segítik abban, hogyan strukturálja a feladatokat, tananyagot, hogyan ütemezze a haladás tempóját, mindezt a sikeres és eredményes munka érdekében. Kinek ajánljuk: tanítóknak általános iskolai középiskolai tanároknak A kiadvány felépítése: Előszó Baj van, nem is kicsi A jövő képességei Tanár a présben IKT és a tanár Még elvek és minden egyéb, amire a rendszer épül A rendszer valóban beindul és már élhető (2.0) IKT és a diák A pontrendszer evolúciója Gyakran ismételt kérdések, avagy GYIK Mit gondolnak a diákok? Pontrendszer lépésről lépésre Az értékelési rendszer adaptációja Utószó

Takako Shimura - Sweet ​Blue Flowers 2.
Akira ​Okudaira is starting high school and is ready for exciting new experiences. And on the first day of school, she runs into her best friend from kindergarten at the train station! Now Akira and Fumi have the chance to rekindle their friendship, but life has gotten a lot more complicated since they were kids... Kyoko’s fiancé invites a group of her friends to join them at his family’s summer home. But the trip ends up including more than just ghost stories and horseback riding—Fumi can now confirm that she has feelings for Akira. And Akira learns more than she wants to about Kyoko’s private life with some accidental eavesdropping. After this, how can the girls just go back to school like nothing happened?! The classic yuri series by the author of _Wandering Son_

Rókusfalvy Pál - Dr. Stuller Gyula - Kelemenné Tóth Éva - Pedagógusszemélyiség ​és tanárképzés
A ​ma még újszerűen hangzó pedeutológia elnevezés egy napjainkban önállósuló tudományágat jelöl: a pedagóguspályának és a pedagógusok személyiségének sokoldalú kutatását. E könyv szerzői arra vállalkoztak, hogy rendszerezett feldolgozásban tegyék közzé a tudományos műhelyükben - a testnevelési főiskolán - tanárképzéssel kapcsolatban felhalmozott tapasztalataikat. A pedagógiai munka más területein (elsősorban a felsőoktatásban) dolgozó szakembereknek tanulságos példát nyújt a mű az önnevelést is szolgáló tanulási folyamat, értékelés következetes megszervezésére. a pedagógiai pszichológia témái iránt behatóbban érdeklődő, esetleg önálló vizsgálódásokat tervező vagy végző olvasónak hasznos módszertani segítséget is adhatnak a matematikai statisztikai eljárásokkal igazolt fejtegetések.

Keller Márkus - A ​tanárok helye
Kutatásunk ​eredményei cáfolják a nemzetközi szakirodalom néhány máig közkeletű megállapítását a magyarországi (és általában a kelet-közép-európai) professzionalizációról és modernizációról. Egyrészt csak nagyon korlátozottan beszélhetünk megkésettségről, ha a folyamatok magyarországi menetét vizsgáljuk, másrészt az is világos, hogy a tárgyalt összehasonlításban nem érvényes a backwardness-tézis másik alapgondolata sem, miszerint a kontinentális Európa professzionalizációs folyamatai a temporális különbségektől eltekintve azonosak. A magyarországi középiskolai tanárok professzionalizációja nem volt sem gyorsabb, sem lassúbb, sem jobb, sem rosszabb, mint poroszországi társaiké, a közel azonos alapokról indulva egyszerűen más irányt vett. Úgy tűnik tehát, hogy a 19. század második felére Magyarországon a középiskolai tanársággal létrejött egy olyan modern értelmiségi csoport, melynek énképében és egyesületi (közösségi) fellépésében az állam mellett a saját szaktudására épülő autonómia és függetlenség is fontos szerepet játszott, és ennek mértéke lényegesen különbözött poroszországi társaiétól. Az eredmény érdekességét csak fokozza, hogy az államtól való függetlenségét hangsúlyozó és gyakorló magyarországi tanárság az állam modernizáló szándékának és lépéseinek köszönhette létrejöttét. Keller Márkus (1974) az Eötvös Loránd Tudomány-egyetem, a Katholische Universität Eichstätt, a berlini Humboldt Universität és az Universität Wien hallgatójaként folytatta történelmi, szociológia és pszichológiai tanulmányait. 2001 és 2004 között az ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti Doktori Programjának volt ösztöndíjas hallgatója. 2004 és 2007 között a Berliner Kolleg für Vergleichende Geschichte Europas ösztöndíjasaként végzett kutatásokat a német és a magyar társadalomtörténet témakörében. Jelenleg az 1956-os Intézet tudományos munkatársa. Publikációi jelentek meg a német és magyar társadalomtörténet, az összehasonlító történetírás módszertana, az 1956-os forradalom és az oral history témakörében.

Mario Rinvolucri - A ​nyelvóra életre keltése
Könyv ​a stílus és a jó hangulat kialakításához nyelvtanároknak, rengeteg ötlettel E könyv Neked szól, ha: változatossá szeretnéd tenni az órád, és az általad használt tankönyv kereteit ki szeretnéd tágítani; nem szeretsz sokat készülni (az itt található gyakorlatok többnyire egyszerűek, és minimális anyagra és felkészülésre van szükség hozzájuk, ami azonban egyáltalán nem zárja ki, hogy igazán jó hangulatot és hatékonyságot vigyünk a nyelvórába;) ha olyan kis vagy túl nagy létszámú osztályokban tanítasz, melyekben fegyelmezési gondjaid adódnak; ha már nem használsz tankönyvet, mert alternatív iskolában tanítasz. Ezek a gyakorlatok jól használhatók olyan szövegeknél, melyek az órán keletkeznek, vagy melyeket a tanár az osztályra vagy a csoportra szabva választ ki az órára, ismerve a diákok igényeit és érdeklődési körét. E könyv a benne található 151 ötlettel változatosságot visz a nyelvórába, és segít még a legunalmasabb tankönyvet is élővé varázsolni. Ajánljuk e könyvet nyelvtanárok számára és olyan diákok számára, akik az itt található módszertani ötletekkel meg szeretnék lepni útjukat kereső nyelvtanáraikat. A szerző, Mario Rinvolucri Angliában és számos Nyugat-Európai országban közismert nyelvtanár. Dolgozott Chilében (Valdiviában) és Görögországban (Athénban). 1974 óta A Pilgrims Nyelvtanárképző vezető tanára Canterbury-ben az Egyesült Királyság-ban. Továbbá szerkesztője a Hummansing Lannguage Teaching webmagazinnak

Péter M. László - Tanársorssal ​verve, áldva
Van ​egy közismert mondás. A diák feje nem edény, amit meg kell tölteni, hanem fáklya, amit gyújtani kell. Ebben van a nagy titok. Ezt a titkot keresi a dél-alföldi tanárember, aki fél évszázados pályafutása elé állít tükröt a könyvében. A dorozsmai gyermekkortól kezdődő visszaemlékezésben sok szó esik a békéscsabai, szegedi iskolákban folytatott tanítás során szerzett emberi tapasztalatokról, kedvenc osztályairól, kollégáiról, a gyermeki lélek kifürkészhetetlen rejtélyeiről. Őszintén vallja- saját példáján okulva-, hogy aki nem a félelmet alkalmazza ösztönzőként a módszereiben, aki megáldja a gyerekeket jókedvvel is, az menjen pedagógusnak s akkor élményekben, lelkiekben gazdag élete lesz.

Jennifer Laurens - A ​Season of Eden
He's ​my teacher. I shouldn't be alone with him. But I can't help that he's irresistible. I let the door silently close at my back. He stared at me, and a taut quiet stretched between us. "I like hearing you play," I said, moving toward him. He turned, in sync with my slow approach. He looked up at me but didn't say anything. I rested my clammy hand on the cold, slick body of the baby grand. "May I?" The muscles in his throat shifted, then he swallowed. "Eden." My knees weakened, like a soft tickling kiss had just been blown against the backs of them. "Is it okay?" I asked. His gaze held mine like two hands joined. He understood what I was really asking. "Let me stay," I said. "Please." "You're going to get me in trouble," he said.

Santino Hassell - Interborough
The ​Raymond Rodriguez from a few years ago wouldn’t recognize the guy he is today. He’s left his slacker ways far behind him and is now juggling two jobs and school. But the balancing act doesn’t allow much time for the man he loves. David is doing his best to be supportive, but problems at work and his own insecurity leave him frustrated—in more ways than the obvious—whenever he goes to bed before Raymond gets home. The heat and affection between them is still there, but they barely have the time or energy to enjoy it. And it doesn’t help that Raymond is still hiding David from his colleagues. The stress mounts so high that a vacation in paradise is filled with turmoil instead of harmony, and culminates on their return to the five boroughs with broken promises and heartache. They have to figure out how to stop allowing their differences to overshadow their love. It’s the only way they’ll make it to forever.

Ollé János - Szivák Judit - Mód-Szer-Tár
"Az ​az alap, hogy addig semmit nem csinálsz, amíg a gyerek nem figyel rád. Tehát a koncepciónak az a lényege, hogy rajtad múlik, te vagy a felelős. A te órádon való rendbontásért nem adsz osztályfőnöki büntetést, nem is az igazgató büntet: ez a te felelősséged, a te alkalmatlanságod, a te készületlenséged, a te aznapi pszichés állapotod... Egyrészt, mert te kapod azért a fizetésed, hogy ott rend legyen, te kaptál tőlünk és a szülőktől bizalmat, téged alkalmazunk azért, hogy eredményessé tedd azt a negyvenöt percet. Ha ez nem megy, akkor valld be, hogy te valamit nem tudsz. Ha ezzel a felelősséggel a pedagógus tisztában van, akkor ettől a pillanattól kezdve megpróbálja megoldani azt, hogy a gyerekek rá figyeljenek."

Eliza Lentzski - Winter ​Jacket: New Beginnings
Book ​2 in the Winter Jacket series: There was something about Hunter Dyson that drew Elle to her. Maybe it was her unwavering eye contact. Maybe it was because she never took off her winter jacket in class. Or maybe it was the taboo of a student-professor relationship. They'd overcome obstacles to be together, and now with job security and a healthy, happy relationship, life was supposed to get easier – she was supposed to have her happy ending. But for Elle, the complications are only just beginning.

Szabó Kálmán - Feri
Szabó ​Kálmán pedagógus. A "Feri" című könyvében pedig bizonyítványt állít ki a balliberális koalíció, különösképpen Gyurcsány Ferenc és kormánya ténykedéseiről. Munkájában - pedagógushoz méltón - nem személyeskedni kíván, hanem bemutatni, magyarázni és éberségre inteni. Azt vallja, hogy Feri valójában a liberálbolsevizmus képviselője és megtestesítője, amit számtalan példával érzékletesen bizonyít Könyvében a szerző arra hívja fel a figyelmet, hogy a "Gyurcsány-jelenségben" a legembertelenebb "izmusok" (leninizmus, sztálinizmus, bolsevizmus, internacionalizmus, neoliberalizmus stb.) elevenednek meg, amiből egyenesen következik a legnemesebb, legfontosabb értékek (Isten, haza, család), valójában az életértékek lerombolása. Szabó Kálmán munkája nem bunkó, nem vitairat, hanem vádirat és intelem. Arra int valamennyiünket, hogy felelősséggel tartozunk döntéseinkért.

Holden Rose - Hófehér ​kelepce
Howard ​Matheu vagyok, nyolc és fél éves, és még nem tudok síelni. Ráadásul, ahogy a dolgok állnak, ez a legkisebb gondom, mert a szállodát teljesen elzárta a külvilágtól a hó, így itt ragadtunk. Huszonkét gyerek, három tanár, négy fő személyzet, tizenkét vendég, köztük két bankrabló. Gil azt mondja, semmi gond nem lesz, ha nem ugrálunk. De ő nincs itt, csak Nita, és én, a fehérség közepén. Na, meg ez a nagy csönd. Most pedig leírtam ide azt, amit tudnod kell, neked és mindazoknak, akik kíváncsiak rá, mi is történt valójában.

Bakonyi László István - Félpercesek ​a tanárráválásról
"Ez ​Bakonyi László István eddigi legjobb könyve. Vagy a második legjobb. Nehéz eldönteni." (Bakonyi László) "Ez a könyv azonnal a kedvencem lett. Egy éve nem olvastam ilyen jót." (B.L.) "A sit-down comedy legjobb félpercesei a tanárráválásról. Meg sok egyébről. Meg inkább kétpercesek, de lassan olvasok." (Bakonyi) "Történetek a születéstől az óvodán, iskolán, gimnáziumon, főiskolán át a katedráig, olyan erővel ábrázolva, mintha az én életemet olvasnám." (László Bakonyi) "Aki tud olvasni, annak ez tetszeni fog. Aki nem, annak kicsit unalmas lesz. De még neki is tetszeni fog." (Bakonyi László István) "Nem rossz, nem rossz." (A szerző)

N. Tóth Ágnes - N. Tóth Ágnes - A ​pedagógia adósságai
A ​kötet célja, megismertetni az olvasót az utolsó negyedszázad, vagyis a rendszerváltozás óta eltelt időszak legjelentősebb oktatásügyi történéseivel, a társadalom és benne az iskola mint nevelési-oktatási színtér belső differenciálódásából, funkcióváltásából, esetleges diszfunkcióiból fakadóan kiragadni és elemezni a legneuralgikusabb pontokat az intézmény működése, a tanulók és a pedagógusok szempontjából, mert ezek szakirodalmi és empirikus vizsgálatával, valamint külföldi példák segítségével rávilágíthatunk a tényleges hiányosságokra és nélkülözhetetlen tennivalókra. Elsőként a harmadik évezred oktatási kihívásairól, az iskolák működési jellemzőiről esik szó, különös figyelmet szentelve az európai sajátosságoknak.

P. Nagyné Vidéki Erzsébet - Gróf Annamária - Szende Virág - Varga Csilla - Kiliki ​a Földön 2. - Tanári kézikönyv és mellékletek
Tankönyvsorozatunk ​második kötetében tovább folytatódik Kiliki regényes története. Azoknak a 10-14 éves korosztályba tartozó kiskamaszoknak ajánljuk a könyvet, akik alapfokon tudnak magyarul írni-olvasni, illetve elvégezték az első kötet anyagát. A képregényt lassan felváltja a folytatásos regény, melynek során mind a földi, mind az almaki világból újabb szereplők lépnek színre. A világ is egyre tágul, a fővároson kívül eljutunk Magyarország más tájaira is. A gyakorlatkészlet megőrzi az első kötet jól bevált gyakorlattípusait, ugyanakkor életkornak megfelelően gazdagodik, komolyabbá válik. A játékos feladatok sem hiányoznak, s új elemként megjelenik az országismeret is. A kötet továbbra is elsődleges feladatának tartja a mindennapi kommunikációhoz szükséges pragmatikai eszközkészlet tanítását, emellett fejleszti a helyesírást, összefüggő szövegeken keresztül pedig az olvasási készséget. Az oktatócsomag részei: Tankönyv - Kiliki kalandjai tíz leckében: folytatásos történetként, változatos nyelvtani és lexikai gyakorlatokkal, a hallás utáni értés, a szóbeli és írásbeli kifejezőképesség fejlesztését, a helyes magyar beszéd elsajátítását szolgáló feladatokkal, kulturális kiegészítő anyagokkal; 2 audio CD - a tankönyvhöz kapcsolódó (hozzá csomagolt) hanganyag: az olvasmányok szövegével, valamint a hallásértést és beszédet fejlesztő gyakorlatokkal; Tanári kézikönyv a feladatok megoldását tartalmazza, valamint az órák színesebbé tételéhez, kivágható és sokszorosítható kiegészítő anyagokat.

Forgács Róbert - Na ​de kérem, Tanár úr!
_„Hozzávalók: ​30 jól fejlett kamaszgyerek, 1 meglehetősen felpaprikázott oktató, 20 év szakmai gyakorlat, néhány darab szerencsésen kiválasztott taneszköz, egy evőkanál szigor, pár szem édesítő szó, egy különös ízekből álló fűszerkeverék, valamint egy csipetnyi humor vagy irónia.”_ Így kezdi receptjét a tanításhoz Forgács Róbert, aki maga is aktívan gyakorolja e jeles hivatást, és az évek-évtizedek alatt felgyűlt tapasztalatait ebben a kötetben foglalja össze. Humorral átszőtt írásaiban ismerős alakok és élethelyzetek villannak fel az olvasó lelki szemei előtt. Hisz melyikünket ne tanította volna egy-egy tyúkanyó, farkas vagy éppenséggel papagáj típusú tanerő, vagy ki ne járt volna egy osztályba egy majommal, libával vagy párduccal? De vajon hogyan tenyésztik a nebu-lovakat, mi történik egy tanári értekezleten vagy egy lyukasórában, és mikor érdemes elhaláloznia egy magára valamit is adó oktatónak? Ez a könyvből mind kiderül vagy beborul… Forgács Róbert kötete nem csupán korrajz, hanem főhajtás is a mester, Karinthy Frigyes előtt, akinek Tanár úr kérem című remekműve pontosan száz éve, 1916-ban jelent meg. A nagy előd nyomdokában járva megtudhatjuk, mi a különbség jó és rossz tanár között, a szeren lógás helyett pedig a dolgozatjavítás rejtelmeibe tekinthetünk bele. Olvasás közben talán azt is megérthetjük, miért őszültek meg nevelőink egy-egy osztálykirándulás végére, és levonhatjuk a következtetést: bizony a tanár is ember.

L. I. Lázár - Rejtőző ​kavicsok II.
A ​„kavicsok” története a tanév végén ért véget és a nyári szünetben folytatódik, szerelemmel, árulással, bölcs tanításokkal és sors-keverte bonyodalmakkal. Anna megpróbál talpra állni, bár továbbra is azt hiszi, hogy a kedvenc tanítványai tették tönkre. A lányát viszont visszakapta, aki súlyos titkot cipel, ám szerencsére a kissé hippi (vagy őrült?) nagyanyjával megosztja. Lille és Praetor végre hazugságok nélkül élvezheti a szerelmet, de olyan nem várt-, és félreérthető helyzetekbe sodródnak, hogy azok nem csak őket, hanem a környezetüket is próbára teszik lelkileg. Ki marad talpon, és ki bukik el? Krisz áruló vagy igaz barát? A sors valóban a legkegyetlenebb Jágó? - a szerző a Rejtőző kavicsok második részében is csak tálalja a történetet, a többit ránk és a fantáziánkra bízza.

Teresa Mummert - Honor ​and Obey
Emma ​has found the love of her life, but his dark secrets could change everything. With a horrible accident and the loss of another loved one, the student must become the teacher. As secrets begin to unravel, will she be able to look passed them or will she have to leave William and start life new again?

Ismeretlen szerző - A ​tanulás helyei: iskolaépítészet
A ​pedagógus és az osztálytársak után az épített környezet az iskolai munka harmadik alappillére. Noha a tanító tér problematikája régóta foglalkoztatja a kutatókat, az elmúlt bő egy évtized minőségi és mennyiségi forradalmat hozott. Építészek, pszichológusok, szociológusok, pedagógusok és a neveléstudomány szakértői közösen kutatják a 21. század iskolájának lehetséges megoldásait. Napjaink törekvései radikálisan szakítani igyekszenek a folyosók és osztálytermek kaszárnyás, 19. századi örökségével. A reform pedagógiai koncepciók mentén a rideg iskolai térből barátságos tanulási helyek születnek: tanuló utcák, tanulóházak, kuckók, nyitott könyvtárak és agorák. A paradigmaváltás előzményeiről és lehetőségeiről szól ez a kötet. A magyar, osztrák, német és belga szerzők saját kutatási eredményeiken túl ablakot nyitnak a nemzetközi szakirodalomra, miközben számos, a gyakorlatban is alkalmazható megoldást is bemutatnak.

Balatoni József - Jocó ​bácsi világa 2.0
A ​tetkós történelem tanár, Balatoni József, alias Jocó bácsi, akit az ország legnépszerűbb pedagógusa címmel illetnek ismét írásra adta a fejét. Április 22-én lát napvilágot második könyve, Jocó bácsi világa 2.0. címmel. A csokorba szedett sztorik átnyúlnak az iskola kapuján, sőt ott kezdődnek csak igazán. Akik az első könyvét olvasták, vagy nap, mint nap a közösségi médiában – Jocó bácsi világa facebook oldalon - fogyasztják történeteit, tanulási tippjeit vagy épp kritikáit pontosan tudják, hogy Ő az a tanár, aki 0-24 órában a hivatásának él. Megéli az iskolai lét minden percét, legyen az diákok izgatottsága, félelme az érettségi előtt, rögtönzött szülői értekezlet, kamasz csíny – és most még nagyobb betekintést ad a színfalak mögé, mint valaha. A történetek erőt adnak saját nehézségeink áthidalásában, gyerekekkel való kapcsolatunk formálásában, legyen szó a burnout-ról, önismeretről vagy az érzelmi intelligenciáról. A könyvben az elmúlt egy év legnépszerűbb írásai is megjelennek, ajánlások vagy épp tanácsok barátoktól, kortársaktól, így pl. D. Tóth Krisztától vagy épp a Felelős Szülők Iskolájától is.

Györffy Sarolta - Találkozások ​Pityuval - Egy tanárnő könyve
" ​Egy hangjátékkal indul a kötet. Nem véletlenül. Nem csupán azért, mert benne van egy kicsit az elmúlt harminc év is Pityu és a tanárnő szemszögéből. Hogy mi lehetett volna Pityuból és Vera néniből, ha.... És elképzelhetővé válik, miért maradt meg Vera néni tanárnak, és megérzik az üzenetet (minő szakkifejezés!). Így nyújtom át írásaim gyűjteményét az Olvasónak..." (A szerző)

Jerry Mintz - Szabadság ​és demokrácia az oktatásban
A ​demokratikus oktatás nem csupán azzal állítja kihívás elé a mai tradicionális, steril, mechanikusan tanító iskolarendszert, hogy demokratikus folyamatokat vezet be az oktatásba, hanem azzal is, hogy a tanulásról alapjában véve egész másképp gondolkozik...

Gárdonyi Géza - A ​lámpás / Bibi
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Eliza Lentzski - Winter ​Jacket
_It ​all started with a broken classroom heater..._ Graduate school prepares you for many things - the rigor of academic life, how to pull consecutive all-nighters, and living off a meager stipend without having to be roommates with cockroaches. Elle Graft might have made it through six years of graduate school, but she's not convinced she'll survive her first position as an Assistant Professor. Because for all she learned, graduate school never prepared her for dealing with a student crush.

Eleanor Catton - A ​próba
Hatalmas ​botrány kavarja fel a leánygimnázium nyugalmasnak tűnő mindennapjait, amikor kiderül, hogy az iskola egyik tanára viszonyt folytatott egy kiskorú tanítványával. Felháborodás, aggodalom, nyugtalanság kíséri az esetet, és persze pletykák hosszú sora, hiszen egy felnőtt férfi és egy gyereklány kapcsolatáról mindenkinek megvan a véleménye. Mi táplálja ezeket az indulatokat? A düh? A félelem? Az irigység? Hány embert érint egy szerelmi viszony, és hány életet forgat fel fenekestül, ha fény derül rá? Mit lehet tenni, ha épp az iskola egyik legszigorúbb oktatójának nem áll érdekében, hogy elcsitítsa az esettől összezavarodott tanítványaiban tomboló féltékenységet és kíváncsiságot? Beláthatatlan következményekkel járó láncreakció indul el, ami tanárokból és diákokból egyaránt mélyen szunnyadó indulatokat és elfojtott érzelmeket hoz a felszínre. Az új-zélandi Eleanor Catton 2013-ban, huszonnyolc évesen jelentette meg A fényességek című regényét, amelyért Man Booker-díjat kapott, s ezzel a díj történetének legfiatalabb kitüntetettje lett. A próba Catton többszörösen is elismert első regénye, amely eredetileg 2008-ban látott napvilágot, és amely mit sem veszített aktualitásából az elmúlt tíz esztendőben.

Kollekciók