Ajax-loader

'tanár' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Antalné Szabó Ágnes - Helyesírásunk ​öröksége
Simonyi ​Zsigmond helyesírási versenyt az ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszéke szervezi az 5-8. osztályos diákok számára. Ez a könyv a 2002. és 2003. évi területi, megyei és fővárosi versenyek, valamint a Kárpát-medencei döntők anyagát tartalmazza. Összesen 24 helyesírási feladatlap és 24 tollbamondásszöveg kínál gyakorlási lehetőséget a versenyre készülő, a helyesírás iránt érdeklődő diákoknak. A feladatlapok megoldását külön fejezet tartalmazza. A bevezető tanulmányok a földrajzi nevek helyesírásának tanítás- és tanulásmódszertani kérdéseit dolgozzák fel. Olvasható a könyvben a 2002. és a 2003. év legeredményesebb diákjainak és felkészítő tanárainak névsora is. A Helyesírásunk öröksége című könyvet tanítási segédkönyvként ajánjuk minden magyar szakos tanárnak, valamint gyakorlókönyvként minden anyanyelvét szerető diáknak.

Antalné Szabó Ágnes - Helyesírási ​tudáspróbák
A ​sorozat harmadik köteteként megjelenő kiadvány részben a címben említett versenyek anyagát bocsátja közre, részben segítséget ad a helyesírás tanításához és tanulásához. A címhez illőn középpontba állítja a kötet magát a Simonyi Zsigmond helyesírási versenyt és annak egész hagyományát. A kötet útmutatást ad a feladatok és a tollbamondások előkészítéséhez, majd ismerteti az egyéni és csapatversenyben helyezést elérők névsorát.

Molnár Katalin - Állatok ​országa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Susan Norman - We're ​in Business Teacher's Book
We're ​in Business is a one-year curse for business and commercial students at intermediate level. Authentic commercial information is presented and the four language skills practised in the context of an import!export agency. The commercial content is introduced step by step and recycled trhoughout the course. The sound structural programme and graded vocabulary development are fully integrated. Teh necessary language skills are developed through realistic job tasks. We're in Business can be used on its own or following on from its companion valume We Mean Business. We're in Business comprises: Students' Book Teachers' Book Workbook Students' casette of dialogues and listening exercises Language Laboratory drills (Set of 2 casettes)

Dreff János - Tóth Dezső - Az ​utolsó magyartanár feljegyzései
Az ​utolsó magyartanár feljegyzései című regény egy mai fiatal felesleges értelmiségi helyzetjelentése a közoktatás állapotáról, a tanítás lehetőségeiről és lehetetlenségeiről, az írás/olvasás parancsoló szükségességéről és az „elbeszélés nehézségei”-ről. A „nem középiskolás fokon” való tanítás egy napja virrad fel, egy szimbolikus, mégis közönséges tanári munkanap huszonnégy órája huszonnégy fejezetben. Az utolsó teljes nap egy tanár életéből. És az első egy íróéból.

Ismeretlen szerző - Matematikatanár-képzés, ​matematikatanár-továbbképzés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Holló Dorottya - Kontráné Hegybíró Edit - Tímár Eszter - A ​krétától a videóig
A ​három szerző - nyelvtanárként és a módszertan elismert szakembereként - olyan kézikönyvet nyújt át az olvasónak, amelyet a gyakorló nyelvtanár éppoly haszonnal forgathat, mint az egyetemek, főiskolák nyelvszakos hallgatója. A kézikönyv sorra veszi a nyelvóra legfontosabb "kellékeit": a tantermet, az óratervet, a tankönyvet, és a nyelvtanítás kérdésköreit: egyebek közt szó esik az alapkészségek, a nyelvtan, a kiejtés és a lexika tanításáról, az értékelésről és a hibajavításról. A szerzők elsődlegesen korszerű szemléletmód kialakítására (vagy megerősítésére) törekszenek, valamint annak az eszközrendszernek a bemutatására, amelynek segítségével bármely nyelv igénye tanára sikeresen tudja megvalósítani elképzeléseit. Olyan ismereteket közölnek, amelyek segítik a tanári tájékozódást és a döntéseket. Mindamellett számtalan gyakorlati ötletet, tanácsot is adnak. "Széles szakmai érdeklődésre számító, valós igényeket kielégítő és jól használható munkának tartom." (Enyedi Ágnes vezető tanár) "Kitűnően megírt, magas színvonalú és hézagpótló alkotás..." (Lukács Józsefné vezető tanár) "Pontosan ilyen kézikönyvre van szükségük a pályakezdő nyelvtanároknak!" (Dr. Medgyes Péter egyetemi tanár)

Gordon Győri János - A ​magyartanítás mestersége - mestertanárok a magyartanításról
Manapság, ​a nemzetközi tanulói tudásszintmérő program (PISA) lesújtó eredmények idején, egyesek a magyartanítás válságáról beszélnek. Persze nehéz megítélni, hogy a szövegértés terén mutatott gyenge teljesítményért ki vagy mi a felelős. Valóban nem tudnak olvasni a magyar diákok, vagy inkább csak nem akarnak? Ki tudja, talán el sem olvasták a feladatot. Akárhogy is legyen, a végeredmény egy kezelést sürgető tünet. Nem haszontalan dolog tehát, ha nagy tapasztalatú tanárok mondják el gondolataikat a tanítás és az élet fontos kérdéseiről, gyakorló, illetve leendő magyartanárok és a nagyközönség okulására egyaránt, miként tették azt a jelen kötet interjúalanyai 2003 tavaszán az ELTE Alkalmazott Irodalomtudományi Szakcsoportja és a Fővárosi Pedagógiai Intézet által közösen meghirdetett szakmódszertani szemináriumokon. A tíz interjúalany Egedy Mária, Kulcsár Adorján, Zsuffa Zoltánné, Mohácsy Károly, Orosz László, Madocsai László, Jobbágyné András Katalin, Márton János, Jelenits István és Honti Mária ismert tankönyvírók, köztiszteletben álló személyiségek, akik tegyük hozzá a sokat kárhoztatott régi, ún. poroszos iskolarendszerben sajátították el a betűvetés tudományát. Az oral history ezen dokumentumainak tanulságait az összeállító Gordon Győri János vonja le Magyartanítás a huszadik század második felében című tanulmányában. A kötet végén megtalálható az interjúalanyok rövid életrajza.

Valentini Zsuzsa - Nekünk ​már csengettek!
Van-e ​izgalmasabb pálya, mint a tanáré? Mindegyik napja különbözik az előzőtől, mert a diákok gondoskodnak róla, hogy mindig újabb és újabb élményekben legyen része. A pedagógus ismeri a gyermeket, ismeri a tanártársat és a szülőt, ismeri az élet iskolában is megjelenő mindenféle problémáját. Ha egy tanár leül, és mesélni kezd - s ha még humora is van - érdemes odafigyelni rá. Most Valentini Zsuzsa mesél hosszú és változatos tanári pályájáról kritikusan és önkritikusan, bölcseséggel és derűvel, szellemesen. Nemcsak tanárnak, de szülőnek és diáknak is érdemes kezébe vennie a könyvet - itt az alkalom, hogy bepillantson a kulisszák mögé…

Ismeretlen szerző - Kézikönyv ​a matematika 6. osztályos anyagának tanításához
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jesús Ferrero - A ​bukott angyalok
A ​gimnazista fiúkból álló kis társasággal életük legmeghatározóbb időszakában, a szerelemmel való megismerkedés pillanatában találkozunk. Érzékeny lelkű, művelt franciatanáruk, Diago önként vállalja a mester szerepét, és egyenként bevezeti őket a testi-lelki szerelem titkaiba. Különös bűverővel rendelkező személyiségének egyikük sem tud ellenállni, kivéve talán a történet elbeszélőjét, aki a másik négy fiú, Valentín, Jonás, Hans és Cándido legközvetlenebb bizalmasa is egyben. A bukott angyalok az életnek azt a kényes, szépségesen tragikus pillanatát ragadja meg, amikor végérvényesen eldől az ember sorsa.

Szabó Kálmán - Hol ​van olyan iskola?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Isla Dewar - Tánc ​a világ végén
Mihez ​kezd egy asszony, ha megtudja: halott férje után nem maradt semmi más, csak lóversenytikett, jelzálog, adósság, létbizonytalanság, két kamaszodó gyerek, egy macska, egy kutya és egy örökösen mindent jobban tudó, zsémbes anyós? Iris, a városi tanítónő merész lépésre szánja el magát, állást vállal egy egyszerű falusi iskolában, valahol a világ végén. A hegyvidékiek vizsla szemmel követik az új tanítónő, a "Missie" minden lépését. A jövevény telis-teli van furcsasággal: nagy szájú, de nem ad körmöst, sem nyaklevest, ellenben tiszteli a kiskölyköket, akiket arra buzdít, hogy valósítsák meg álmaikat, és telis-tele van varázslattal, ehetővé válik a menzakoszt, napsugarassá az iskola, kitágul a világ. Miközben szól a Beatles, hétköznapi, szép, emberi történetek - néha sírósak, néha nevetősek - tanúja és részese lesz Iris és két gyermeke, akik megvívják a maguk csatáját az élettel, az életért.

Ismeretlen szerző - Hogyan ​tanítsuk a fizikát 7. osztályban?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Czeglédi István - Dr. Czeglédi Istvánné - Hajdu Sándor - Novák Lászlóné - Dr. Sümegi Lászlóné - Kézikönyv ​a matematika 7. osztályos anyagának tanításához
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Cser Andor - Imrecze Zoltánné - Pálfy Sándor - Kézikönyv ​az ideiglenes matematika-tanterv 8. osztályos anyagának tanításához
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Czeglédi István - Dr. Czeglédi Istvánné - Hajdu Sándor - Novák Lászlóné - Dr. Sümegi Lászlóné - Kézikönyv ​a matematika 8. osztályos anyagának tanításához
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_192910
Tanár ​úr, készült? Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Tanár ​úr, készült?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Montessori-pedag%c3%b3gia
Montessori-pedagógia Ismeretlen szerző
20

Ismeretlen szerző - Montessori-pedagógia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Washington Irving - Rip ​van Winkle / Az Álmos-völgy legendája
A ​Hudson keleti partvidékének tágas völgyei egyikében húzódik meg az a titokzatos, eldugott, csendes kis szurdok, melyet Álmosvölgynek hívnak. Mesebeli, varázslatos táj tele mindenféle helyi mendemondával, kísértetjárta helyekkel, éji babonával. Ide érkezik 1799 egyik vészjósló napján New Yorkból a legújabb tudományos nyomozási módszerek iránt elkötelezett Ichabod Crane felügyelő, hogy kivizsgálja a kis faluban történt rejtélyes eseteket. Három rendkívül különös gyilkosság zaklatta fel a békés kis közösség nyugalmát. Mindhárom áldozatnak levágták a fejét, és a fejek eltűntek... A falubéliek váltig állítják, tudják, ki követte el a rémséges tetteket: nem más, mint a legendás Fejnélküli Lovas!

Helen Keller - Szakadékból ​a fényre
Helen ​Keller önéletírása egy süketnéma és vak leány diadalmas szellemi és lelki fejlődésének útja. Tanítója, Anne Sullivan irányításával, akaraterejének emberfeletti mozgósításával Helen értelmiségi pályát és értelmes életet alakított ki magának. A megrendítő és egyben csodálatot kiváltó hosszú életpálya végén Helen le tudta írni: „Köszönöm Istennek fogyatékosságomat, mert általa találtam meg magamat, munkámat és Istenemet.”

Falus Iván - A ​tanári tevékenység és a pedagógusképzés új útjai
Falus ​Iván, a Pannon Egyetem és az ELTE oktatója, a pedagógus tevékenység és gondolkodás kutatásával kapcsolatos több évtizedes tapasztalatait összegzi a könyvben. Feltárja a pedagógusképzés alakulására, reformjára ható jelentősebb kutatási eredményeket, külföldi példákat, irányzatokat. Értelmezi azokat a fogalmakat, amelyek nélkül a pedagógusok eredményessége, a pedagógusképzés korszerű módszerei nehezen ragadhatók meg. A pedagógusok gondolkodása, szakmai tudása, nézetei, a reflexió, a kompetenciák, sztenderdek, a pályakezdés sajátosságai azok a területek, amelyek a pedagógussá válás folyamatának leírásában központi szerepet kapnak. A kötetet haszonnal forgathatják a pedagógusok képzésében és továbbképzésében közreműködő szakemberek, valamint a saját szakmai fejlődésük sajátosságai iránt érdeklődő pedagógusok és pedagógusjelöltek.

Philip Roth - A ​haldokló állat
David ​Kepesh jónevű kritikus. Hatvankét évesen még mindig tart egy szemináriumot az egyetemen, amelyet lelkesen vesznek fel kékharisnya fiatal lányok. Kepesh minden évben kiválasztja közülük leendő szeretőjét. A politikai korrektségnek hála, csak akkor csap le, mikor a nő már nem a tanítványa. Kepesh a hedonizmusnak szenteli életét azóta, hogy a hatvanas években nős, gyerekes egyetemi oktatóként átélte a szexuális forradalmat. Feleséget, gyereket, kötöttségeket, elveket hátrahagyva csak az élvezeteknek él – könyvek, színház, zene és nők, nők, nők. Az élet azonban tele van csapdákkal. David Kepesh csapdája huszonnégy éves, gyönyörű melle van és Consuela Castillónak hívják. Vele az emberi kapcsolat, merhetjük mondani, a szerelem lép be a tökéletes, steril kultúrlétbe. A megszállottság, a féltékenység… a halandóság. Philip Roth A Portnoy-kór megjelenése óta, harmincnégy esztendeje a legnépszerűbb, legolvasottabb amerikai írók közé tartozik. Legutóbb életművének egyik csúcsát, az "Amerikai trilógiát" (Amerikai pasztorál; Kommunistához mentem feleségül; Szégyenfolt) jelentettük meg.

J. K. Rowling - Harry ​Potter und der Gefangene von Askaban
Diesmal ​läuft in den Ferien schon alles so schief, dass Harry befürchten muss, aus Hogwarts rauszufliegen, weil er seine unerträgliche Muggeltante Magda mit einem Schwebezauber an die Zimmerdecke befördert hat und dann ganz einfach abgehauen ist. Und während er sich noch ausmalt, ein Leben als Verbannter zu führen, fängt ihn das Zauberministerium ein und er landet zu seiner eigenen Verblüffung pünktlich zum Schulbeginn im Schloss. Doch jetzt geht der Ärger erst richtig los! Wieso versteckt sich ein in allen Welten gefürchteter Verbrecher im Schloß? Wie konnte er überhaupt eindringen? Und wieso ist er eigentlich hinter Harry her? Irgendwie scheint Harry die Sache viel komplizierter, als man ihn glauben machen möchte. Gemeinsam mit seinen Freunden Ron und Hermine versucht er, ein Geflecht aus Verrat, Rache, Verleumdung und Feigheit aufzudröseln, und stößt dabei auf schier unglaubliche Dinge, die ihn fast an seinem Verstand zweifeln lassen.

Éliane Whitehouse - Warwick Pudney - Mint ​egy nagy vulkán forrok, és... mindjárt felrobbanok!
Gyakorlati ​kézikönyv szülők, gyerekekkel foglalkozó szakemberek és pedagógusok számára a gyerekek indulatkezelési problémáinak megoldásához. "... A kiskönyv megtanítja a felnőtteket, hogyan tanítsák meg gyermekeiket vagy a rájuk bízott kis méregzsákokat a helyes indulatkezelésre. Önvizsgálattal kezd: milyen környezetet teremtünk köréjük, mi hogy kezeljük saját dühünket, csalódottságunkat vagy félelmeinket, amik agresszióhoz vezetnek. Nem kell szakképzettség, mindössze a józan eszünk és a talpraesettségünk, hogy a leírt és bemutatott feladatokat, elgodolkoznivalókat, technikákat a magunkévá tegyük, és átadjuk a kisgyermeknek. A könyvecske olvasása közben bizony még az állunk is le-leesik olykor-olykor, annyira egyszerű vagy kézenfekvő néhány ötlet. ..." dr. Szolnoki Nikolett gyermekpszichiáter

Müller Andrea - A ​21. századi magyartanár módszerei
Hogyan ​tarthat olyan magyarórát, ami a gyerekek számára élmény, a pedagógus számára pedig siker? Hogyan érheti azt el, hogy a diákok megszeressék és élvezzék ezt a tárgyat? A 21. századi magyartanár módszerei című kiadványban számos ötletet, feladattípust talál erre! A 21. századi magyartanár módszerei című könyv kulcsszavai a tevékenykedtetés, felfedezés, játék. Olyan kooperatív, csoportos és élményszerű feladatok alkotják a kiadványt, amiknek a segítségével egyszerűen taníthatja meg a legbonyolultabb nyelvtani szabályt, amik segítségével a valós életbe ágyazhatja a lexikális tudást, és olyan 21. századi eszközöket használnak majd közben, amik a gyerekek mindennapjainak már része. Ezzel sikeres és eredményes lehet a munkája, hiszen a gyerekek könnyebben és szívesebben tanulnak így, a pedagógus számára pedig változatos és érdekes munkát tesz lehetővé.

Rob Buyea - Because ​of Mr. Terupt
It’s ​the start of fifth grade for seven kids at Snow Hill School. There’s . . . Jessica, the new girl, smart and perceptive, who’s having a hard time fitting in; Alexia, a bully, your friend one second, your enemy the next; Peter, class prankster and troublemaker; Luke, the brain; Danielle, who never stands up for herself; shy Anna, whose home situation makes her an outcast; and Jeffrey, who hates school. Only Mr. Terupt, their new and energetic teacher, seems to know how to deal with them all. He makes the classroom a fun place, even if he doesn’t let them get away with much . . . until the snowy winter day when an accident changes everything—and everyone.

Covers_308933
A ​Játék nem játék! Ismeretlen szerző
7

Ismeretlen szerző - A ​Játék nem játék!
Nekem ​van a legjobb csoportom a világon! Ha Te nem ugyanezt gondolod a sajátodról, akkor mindenképpen olvasd el ezt a könyvet! Ez a könyv segít abban, hogy az óráid, foglalkozásaid érdekesebbek legyenek, mint a facebook! És a résztvevőket jobban érdekelje az általad vezetett játék, mint a legújabb mobiltelefonos alkalmazás!

Medgyes Péter - Világgá ​mentem
Sokat ​tűnődöm azon, vajon miféle belső kényszer hatására utazom annyit. Lehet, hogy így kompenzálom magam amiatt, hogy tizenkilenc éves koromig nem léphettem át a magyar határt? Valahányszor a kisbőröndömet pakolom, ma is elfog a harctéri idegesség: "Jaj, mi lesz velem? Túlélem?" Ám mihelyt bepréselem magam a repülőgép szűk ülésébe, beleborzongok a boldogító tudatba, hogy hazaérve újabb gombostűt bökhetek a fali térképembe: "Lám, ide is eljutottam!"

Ava Harrison - Illicit
I ​was never supposed to see him again. One night of passion with a complete stranger. My last tryst before senior year. But I was lost the moment his tempting lips were on my skin. His intense touch on my body. It should have ended there. But he’s not a stranger. He’s my history teacher. And wanting him is against the rules. Off limits. Forbidden. Illicit. Portions of this book were previously released in the Hot For Teacher anthology. Over 55,000 words have been added from beginning to end to tell the complete story. Those who have read the novella won't recognize it.

Lazar-imre_a-neveles-kozmologusai
A ​nevelés kozmológusai Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - A ​nevelés kozmológusai
Karácsony ​és Kodály a néplélektani megközelítés jegyében a pedagógia és antropológia között rejtett közös keretet teremtett, és ez a keret tanítványaik révén is életképesnek bizonyult a hivatalos pedagógia körein belül és kívül, de e modell általános érvényét bizonyítja Németh László pedagógiájának sikere is, még ha tárgya folytán másképp is jutott ez érvényre. Szellem, lélek és az anyagi világ egysége, hármasságában is egységes antropológiai vállalkozás: az ontológiai helyreállítás pedagógiája. Egy közösség sorsa áll vagy bukik rajta, de nyertesei mindig személyek, a tanítványok.

Spencer Johnson - Constance Johnson - Az ​egyperces tanár
E ​rendkívül értékes könyvbõl megtudhatjuk, hogy a tanárok, jóllehet számos nehézséggel kell szembenézniük napjaink különféle oktatási rendszereiben, nagymértékben hozzájárulhatnak tanítványaik fejlõdéséhez és életük jobbra fordításához. A Johnson testvérek bemutatják, hogy a célkitûzés, a dicséret és a korrekció módszerével miként erõsíthetjük a diákok önbecsülését, és mi módon indíthatunk el egy olyan új típusú tanulási-fejlõdési folyamatot, amely egy életen át tart, és amellyel tanár és tanuló egyaránt sokat nyer. * * * "Sokak számára idejében jött emlékeztetõ, hogy a problémamegoldást gyakran önmagunkban, saját magunk megváltoztatásával kell kezdenünk. Megváltozott módon kell tekintenünk magunkra és másokra is." Albert Shanker, az Amerikai Pedagógusszövetség elnöke "Ennél egyszerûbb, gyakorlatiasabb és hatékonyabb önfejlesztõ technikáról még sohasem olvastam. Fél perc múlva pedig már ki is próbáltam magamon az egyperces dicséretet." Dr. Kendal O. Price, az Oktatási Vezetõképzõ Központ elnöke

Kollekciók