Ajax-loader

'hírszerzés' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


V. P. Borovicka - Izraeli ​hírszerzők
A ​Pliz professzor elleni merényletre - mely során titkárnője súlyosan megsérült - 1962. november végén került sor. Egy másik postai küldemény már ezt megelőzően felrobbant a kairói postahivatal osztályozójában. A bomba több alkalmazottat megsebesített, egyikük - az alexandriai deltavidék fellahjának fia - rövidesen belehalt sérülésébe. Az egyiptomi kémelhárítás már ekkor a merénylők nyomába eredt, 1962. szeptember 11-én olyan esemény történt, amelyről az első pillanatra nem látszott, hogy összefüggne a merényletekkel, de fölöttébb gyanús volt. Az INTRA nyugatnémet cég (amelynek Pliz professzor is részvényese volt) egyiptomi kereskedelmi vezetője, dr. Krug nyom nélkül eltűnt. A rakéták összeállításához szükséges alkatrészek szállításáról gondoskodott. Egy szép napon bejelentette kollégáinak, hogy fontos kereskedelmi tárgyalásra Münchenbe kell repülnie. A kairói Heliopoliszban repülőgépre ült, Münchenbe repült és ott végképp nyoma veszett. A mai napig sem tudni, hová lett. Később annyit sikerült kideríteni, koholt üzleti tárgyalásról volt szó. Az izraeli titkosszolgálat csalta őt Münchenbe és tette el láb alól.

Covers_215981
elérhető
2

Ismeretlen szerző - A ​világ leghírhedtebb titkosszolgálatai
A ​kémkedés, akárcsak a háború, történelmi jelenség, a különféle korokban nyilvánvalóan megfelelő színezetet ölt. A kémek és hírszerzők típusai és jellemző tulajdonságaik ugyancsak változnak, függően attól a közegtől, amelyet szolgálnak. Módosult a társadalom viszonya is azokhoz, akik közvetlenül titkos feladatokat hajtanak végre. Egyes időkben ezek láthatatlan, de bátor és követésre méltó hősök, máskor meg alávaló és alattomos emberek. Volt idő, amikor a felderítés munkája iránt elsősorban a nemesi körökből érdeklődtek. Sokakat rabul ejtett a kaland, a foglalkozás különlegessége, a titkos fronton folyó harc, amely megelőzi a háborút, és folytatódik a békekötés után. A XVIII. századi francia polgári forradalom és az amerikai függetlenségi háború korában nem egy hazafi felderítőt találunk, aki önfeláldozóan szolgálta a szabadság ügyét. A felderítés és a kémkedés központi figurája idővel azután az ügynökhálózat szervezője lett. Bonyolultabbá vált maga a hírszerzői tevékenység is. Megszülettek a robbantás, a gyilkosság, a gyújtogatás specialistái. S a XX, század végére a világ leghírhedtebb titkosszolgálatai már több tízezer ügynököt irányítanak a világ minden pontján.

E. Pára - L. Naprava - Tizenhét ​év álarcban
— ​Dolgozott valamelyik keleti hírszerző szolgálatnak? — Nem. — Személyesen ismeri Smutny doktort, Benes elnök egykori hivatalfőnökét? — Igen. — Dolgozik-e valamelyik keleti hírszerző szolgálatnak? — Nem. — Egészségesnek érzi magát? — Igen. — Kapcsolatban áll valakivel, aki valamelyik keleti hírszerző szolgálatnak dolgozik? — Nem. — Hazudott-e a vizsgálat folyamán valamelyik kérdésben? — Nem. Az instrukcióból tudom, hogy ez az utolsó kérdés. Most minden attól függ, vajon a készülék nem jelzett-e a diagramon valami olyan elváltozásokat, amelyek arra utalnának, hogy nem voltam nyugodt és hazudtam. White szemügyre vette a papírhengert, amelyről sötétlila csíkokkal végigpásztázott szalag gömbölyödött le. A detektor ez esetben nem bizonyult eredményesnek, mert ár. Michal Pánek vasakarata legyőzte a hazugságvizsgáló szerkezet korlátozott lehetőségeit. De ki ez a Pánek doktor, aki több mint másfél évtizeden keresztül élvezte az amerikai hírszerző központok bizalmát, olyan mértékben, hogy a legkényesebb ügyek intézésével bíz¬ták meg, a legzártabb területeken alkalmazták, ahol nap mint nap páratlanul értékes információkhoz jutott. Kinek a javára továbbította azokat elrejtve a holt levélszekrényekben? Ilyen és hasonlóan izgalmas kérdésekre ad választ E. Pára és L. Naprava dokumentumregénye, amely egy csehszlovák felderítő életének sikerekben gazdag, buktatókkal, életveszé¬lyekkel terhes 17 évi hírszerzői munkáját követi nyomon, s egyben idézi az 1948-tól 1965-ig terjedő évek nyugtalan légkörét, a nyugati hírszerző szervek sajátos atmoszféráját.

Naveed Jamali - Ellis Henican - Hogyan ​lettem orosz kém
A ​HIDEGHÁBORÚ NEM ÉRT VÉGET, CSAK ÉPP ÁTMENT CSÚCSTECHNOLÓGIÁBA! Naveed Jamali három éven keresztül kémkedett az oroszoknak Amerikáról. Titkos adatbázisokhoz szerzett hozzáférést, és a dokumentumokat pendrive-on továbbította az nekik. Zajos bárokban, eldugott éttermekben és kihalt parkokban árulta el a hazáját vastag pénzkötegekért cserébe. A valóság azonban mindig árnyaltabb, mint ahogy elsőre látásra tűnik: Naveed Jamali nem áruló volt, hanem egy átlagos, amerikai állampolgárból lett kettős ügynök. Az FBI-jal szoros együttműködésben leplezte le az oroszok kémkedési kísérletét. A könyv ennek a három évnek az igaz története. A regényt eddig több mint tíz országban adták el, és a filmes jogait a 20th Century Fox vásárolta meg.

Mata_hari
Mata ​Hari Ismeretlen szerző
elérhető
4

Ismeretlen szerző - Mata ​Hari
1917. ​október tizenötödikének hajnalán, kémkedés miatt, a vincennes-i erődben kivégeztek egy harminckilenc éves asszonyt. Párizs ünnepelt táncosnője volt, művésznevén Mata Hari, polgárnevén Margaretha Geertruida Zelle. Ki volt ez a nő, akinek származása, élete, halála körül annyi, egymásnak ellentmondó állítás, találgatás született? Akiről 1929 februárjában, a New York Herald szerint, Gemb tábornok, a háborús Németország hírszerző főnöke azt állítja, nem állt szolgálatukban, a szakirodalom viszont, s nemcsak a francia, bizonyított tényként tartja számon ténykedését, s akinek peréről az ötvenes években Mornet francia ügyész, kötetünk egyik szerzőjének mégis azt mondja: "Köztünk szólva, nem volt miért akkora hűhót csapni!" E könyvben négy írás található. Egy korabeli regény; egy filmregény - amelynek főszerepét Greta Garbo játszotta -; egy kortárs francia író munkája és egy mai, hazai szakíróé. Adataik éppúgy ellentmondanak egymásnak, mint valamennyi írás, ami Mata Hariról valaha is készült - a szereplők neve is változó, olykor ugyanaz a név más helyesírással, ugyanaz a szereplő más néven szerepel -, de úgy hisszük, e téma szempontjából mindez mindegy, mint ahogyan az is, hogy hány főből állt az őt elítélő katonatanács, hogy kivégzésekor világos ruhát viselt-e vagy sötétet, szerelmes volt-e a Vittelben megismert "sok nevű" orosz tisztbe, szimpla kalandornő volt-e, vagy valóban kémnő. Maga a jelenség itt a lényeg és az a légkör, amelyet a későbbiekben a Petit Journal-ban így mérlegeltek: "Senkit sem lehet igazán elmarasztalni, csak a háborút, amely olykor vakon forgatja az igazság pallosát, mégpedig megfontolatlan sietséggel."

Julius Mader - Gerhard Stuchlik - Horst Pehnert - Dr. ​Sorge jelenti Tokióból
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szigeti János - Kémek ​egymás között
A ​"Kémek egymás között" éppen úgy izgalmas valóság, amint Szigeti János korábbi kötete, az "Egy tiszt a kémközpontból" is az, mindkettő izgalmas - valóság. A magyar elhárítás háború utáni küzdelmének epizódjai valóban úgy történtek meg, ahogyan e kalandok résztvevője leírja, csupán a nevek költöttek, a helyszíneken változtatott a szerző. A szituációk viszont szigorúan igazodnak a megtörtént eseményekhez. 1949-et írunk. A magyar elhárításnak kétfajta ellenséges ügynökkel kell megvívnia harcát. Az egyik típus "profi", a nagy nyugati ügynökségek készítették fel a piszkos munkára. de láthatóan vannak az "átdobottak" között amatőrök is - vajon miért? Mi oka lehet annak, ha rosszul felkészített, ügyetlen kémek jelennek meg a nyugati határövezetben? Az első epizód mindjárt válaszol is erre. S a többiben is felbukkan néhány érdekes ember: az öreg bécsi kereskedő, aki örömét leli a nagy kalandban, a tehetséges és szép énekesnő, a "fekete őrszázad" atléta termetű katonája, a müncheni mérnök és a többiek. Mind éltek. Néhányan ma is közöttünk járnak, persze más néven, megbecsült emberekként. És ami a legfontosabb: mindez így történt meg velük...

824956_5
elérhető
0

Berkesi András - FB-86
Holub ​professzor nagy jelentőségű új gyógyszerét - az FB-86-ot mindenáron meg akarják szerezni a nyugati hírszerzők. A professzor közvetlen munkatársát próbálják eszközül felhasználni a mindenre elszánt kalandok, de ő élete kockáztatásával végül is megvédi a találmányt...

Covers_27602
elérhető
5

Andrzej Zbych - Kockázat
A ​TV-képernyő helyett ezúttal e könyv lapjairól lép az olvasó elé Kloss kapitány. Nem szükséges őt bemutatni: heteken át figyeltük lélegzetvisszafojtva izgalmasabbnál izgalmasabb kalandjait. "A tét nagyobb mint az élet" - ezt a mottót adta Andrzej Zbych a Kloss kapitányról szóló történetnek, s Kloss mestermunkáját ez emeli a puszta kaland fölé, hazája vagy éppen Európa szabadsága, a nácik fölött aratott győzelem, a felszabadulás volt az igazi tét. Klossnak, vagyis annak a lengyel fiatalembernek, aki a német katonai elhárítás egyenruháját hordja, valóban ritka képességei voltak: bátorsága, helyzetfelismerése, lélekjelenléte, tökéletes nyelvtudása és nem utolsósorban rendkívül vonzó külseje alkalmassá tették arra, hogy emberfelettinek látszó feladatokat oldjon meg. Mindazonáltal nem emberfeletti lény: egy csavar csupán a földalatti mozgalom, a hatékony ellenállás gépezetében, s az örökös életveszély közepette is érezni, szeretni tudó ember. A TV-nézők százezrei ezért szerették, s ezért fogja megkedvelni az olvasó is, aki korántsem izgul majd kevesebbet, mint a képernyő előtt. Sőt...

Tolnai Kálmán - Az ​oroszlán barlangjában
"Annak, ​aki a titkosszolgálat sakktábláján játszik - függetlenül az adott történelmi, társadalmi viszonyoktól - átlagon felüli képzelőerővel, analizáló képességekkel kell rendelkeznie. A gyors helyzetfelismerés, a helyes véleményalkotás, a hatásos cselekvés elengedhetetlen része az eredményes hírszerző és kémelhárító munkának. A titkosszolgálatok tevékenysége gyakorlatilag gyors, helyes és nem utolsósorban hatásos rögtönzések időzített sorozatából tevődnek össze. Mozzanataiból nem hiányozhat a kezdeményezés. Ez nem mond ellent annak, hogy az eredményért néha hetekig, hónapokig idegeket, fizikumot megfeszítően kell fáradozni." Harangozó Szilveszter

Koppány József - Hahn Péter - Rókák ​a sakktáblán
Ferzetti ​ott áll az ajtóban, de nem nyúl a kilincshez. Dühös. Únja már a várakozást, az ácsorgást. Amikor a kilincs leér, Jack kivágódik az ajtóval együtt. Bal kezével magához rántja Ferzettit. Az olasz bordái közé nyomja a fegyvert és lő. Hatszor. Hat, ritmusos lövést ad le. A fickó élettelenül hanyatlik alá.

Philip Agee - CIA ​napló - A cégen belül
Amint ​visszanéztem a párra, hosszú kabátjukra és nagy utazótáskáikra, hirtelen rájöttem, mi történik. Becsuktam az ajtót, félrevontam Catherine-t, és a fülébe súgtam, hogy a férfi és a nő valószínűleg egy lehallgatóművelet megfigyelői, és azt akarják kideríteni, hol lakom. Erre ő azt mondta, hogy a férfi fülében hallásjavító készüléket látott, amiből arra következtetett, hogy a rádióvételemet az elmúlt két napban zavaró idegesítő sípolások a megfigyelés jelei voltak. Catherine követte a párocskát lefelé a lépcsőn, hogy megnézze, merre mennek; zavarukban lementek egészen a pincéig, amelynek ajtaja mindig kulcsra van zárva...

Jacques Bergier - Ipari ​kémkedés
Jacques ​Bergier "Ipari kémkedés" című könyvének 1969-ben jelent meg a harmadik kiadása Párizsban. A könyv óriási érdeklődést keltett, s bízvást állíthatjuk. hogy sikere nem konjunkturális, nem valamiféle napi eseményekből ered, hanem ennél sokkal tartósabb és időállóbb. Ennek oka pedig az, hogy ha a szerző megítélése szerint az ipari kémkedés régibb is a katonai hírszerzésnél (történelem előtti kezdeteivel egy egész fejezet foglalkozik), leginkább, s ha szabad így mondanom, a leglogikusabban a jelenlegi tudományos-technikai forradalommal függ össze. Nem véletlen, hogy Bergier "az ipari kémkedés célpontjainak kezdetleges, rövid és hézagos listáján" a következőket sorolja fel: "fúziók, koncentrációk, alaptőke-növelések, új tudományos felfedezések, reklámtervek, új termékek piacra dobásának tervei, külföldi leányvállalatok létesítése."

Dusko Popov - Kettős ​ügynök voltam
Még ​azok is,akik szenvedélyesen olvassák a kitalált kémtörténetek fantasztikus fordulatait, megkönnyebbüléssel és érdeklődéssel fogadták a valóságos kémtevékenység feszült légkörét és kockázatát tárgyaló reálisabb leírásokat,mint például Somerset Maugham Ashenden-jét......

Pintér István - A ​Maus-akció
1944 ​nyarán a budai Várban titkos rádióadó fölé hajolnak a kormányzói család tagjai. Kétségbeesetten kutatják az étert, igyekeznek bőrüket és vagyonukat a nagy világégésből megmenteni. A háború pusztításaitól megmenekülhetne az ország is, ha Horthy "kiugrana" a háborúból. Horthy azonban addig habozik, míg a németek kelepcét nem állítanak neki. A kelepce neve: Maus-akció...

Kurt Rieder - Kémek ​és hírszerzők a III. Birodalomban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vlagyimir Bogomolov - Negyvennégy ​augusztusában
"...Poljakov ​felemelkedett, fogott egy ceruzát, és odalépett a térképhez. - Feladatunk az ellenség jól képzett, erős hírszerző csoportjának felkutatása és felszámolása. A csoport operatív hírszerző feladatot lát el a frontok mögöttes területein. A keresettek kétségkívül széles ügynöki hálózattal vagy nagyon jól tájékozott ügynökökkel rendelkeznek... Megfigyelés alatt tartják a Grodno-Belosztok vasútvonalat, valamint a Saulja - Vilnius - Grodno - Belosztok flevonulási utat. Az eset bonyolult - a mozgó rádióállomás minden valószínűség szerint a gépkocsi rendszámát is változtatja. Nagyon tapasztalt és óvatos emberekkel van dolgunk... Az összes nyomozati anyag ma éjszakai elemzése után az a határozott feltevésünk, hogy a keresettek valahol a silovicsi erdő északi részén rejthették el rádiójukat." Bogomolov lélegzetelállítóan izgalmas regénye méltó emléket állít "azon keveseknek, akiknek nagyon sokan tartoznak hálával" - azoknak a férfiaknak, akik szinte emberfeletti munkát végeztek a kitűnően képzett német hírszerzők és kémek elleni titkos háborúban.

Makai György - Ki ​volt dr. Sorge?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pavel Minarik - A ​felderítő visszatér
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

James McCargar - A ​titkos háború
A ​könyv első részében érdekfeszítő tanulmányt olvashatunk a hírszerzés elméletéről és gyakorlatáról, második része pedig a magyarországi akciót írja le, szerényen, mértéktartóan, máig érvényes tanulságokkal. A titkos háború, amely először 1963-ban jelent meg Amerikában, két volt CIA-igazgató elismerését is kivívta. Egyikük, Richard Helms egyenesen "kötelező olvasmánynak" nevezte, a New York Times Book Review pedig mint "a gondolkodó ember kémkönyvét" ajánlotta az olvasók figyelmébe.

Szigeti János - Egy ​tiszt a kémközpontból
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

V. Vlagyimirov - L. Szuszlov - Az ​Abwehr ügynöke
Hosszú ​évek, sőt évtizedek is eltelnek, amíg a láthatatlan front, a hírszerzés egy-egy hőse előlép a névtelenség homályából. Rájuk, hírszerzőkre is illenek Julius Fučik szavai: "Egy napon ama múlt lesz, nagy időkről fognak beszélni, névtelen hősökről, akik történelmet csináltak. Szeretném, ha tudnátok: ezek a hősök nem voltak névtelenek. Emberek voltak, akiknek volt nevük, volt arcuk, voltak vágyaik és reményeik." Ha most elővennénk hősünknek a szovjet elhárításnál levő személyi lapját, ezt olvashatnánk rajta: Mokij Gyemjanovics Karascsenko, csekista főhadnagy. A háború első napjaiban német fogságba esett. Az Abwehr beszervezte hírszerzőjének. Amikor első ízben átdobták a fronton, jelentkezett a szovjet elhárításnál, értékes adatokat vitt magával. Előléptették századossá és feladattal visszaküldték a németekhez. Megbízatása kiváló teljesítéséért két magas kitüntetést kapott. A németeknél lévő személyi lapján pedig ezt találnánk: Nyikulij Nyikolaj Konsztantyinovics, a Vörös Hadsereg egykori századosa, az Abwehr egyik legügyesebb, leghasználhatóbb ügynöke. Feladatai kiváló teljesítéséért megkapta a "Bronzérem kardokkal" kitüntetést. A szerzők a tényekhez szigorúan ragaszkodva írták meg a ma is élő Karascsenko tetteinek krónikáját, amely izgalmasságban, fordulatoságban felveszi a versenyt a fantázia szülte kémregényekkel.

Radó Sándor - Dóra ​jelenti
Ki ​volt Radó Sándor? Hogyan, és miért vált az újpesti cigánysorról induló zsidó kereskedő fiából a 20. század talán leghíresebb magyar földrajztudósa és térképésze, valamint a második világháború kimenetelében számottevő szerepet játszó svájci szovjet hírszerző szervezet világhírű, „Dóra” fedőnevű vezetője? A különleges életutat feltáró mű olyan számtalan ténnyel, dokumentummal alátámasztott, hiteles memoár, amely izgalmasabb bármely kémhistóriánál. A Dóra jelenti új, gazdagon illusztrált, teljes kiadása még többet tartogat az olvasó számára, mint az 1971-ben megjelent könyv. Az annak idején a szovjet katonai cenzúra által kihagyatott részek most látnak először napvilágot. Ezekből megtudható, illetve pontosan beazonosítható közel 60 olyan személynek és hírforrásnak a neve, akik a Radó csoportot információkkal látták el, illetve munkáját segítették. Megismerhető továbbá a „Dóra” és a moszkvai Központ közötti üzenetváltás eddig ismeretlen mintegy 45 rádiótávirata, amely értékes adalékul szolgálhat a történészek további kutatásaihoz is.

Peter Steadie - Kerülő ​utak
A ​második évezred vége felé járunk, Magyarországon. A rendszerváltást követő évtized sok tekintetben sajátságos helyzetet teremtett. A megváltozott életfeltételekben és az átalakulóban lévő gazdasági folyamatokban külön színfoltot jelentett a különböző okok miatt civillé váló kiképzett, volt rendőrök és az azzal rokon szakmák képviselőinek megjelenése az üzleti életben. A főhős is egy volt rendőr. Miután pár éve már vállalkozó, étteremtulajdonos, éppen egy másik "üzletágban" próbál sikereket elérni, amikor... Egyszer csak észreveszi, hogy követik. Ekkor volt szakmájának eszközeihez nyúl vissza - kezdetben maga miatt, később pedig már üzleti érdekei védelmében kell betartania a testületi szabályokat és rendet. A könyvben található szereplők kitalált figurák, és az események sem valósak, ám egy létező jelenségre mutatnak rá.

Andrzej Zbych - Kloss ​kapitány
"Kloss ​éppen közeledett a tizenötös számú házhoz. Az olaszt magára hagyta a kávéházban, egy darabig habozott: elmenjen-e a találkozóra? Aztán mégis úgy döntött, hogy kockáztat, bár lehet, hogy helyesebb volna... De folyton a négynapos határidő járt az eszében, ennyit adott a központ, szüntelenül a gyárban végrehajtandó akció lehetőségeit latolgatta... Már éppen befordult a kapun, amikor kiáltást hallott és üvegcsörömpölést. A második emeletről leesett egy virágcserép, és a járdán apró darabokra tört. Kloss fel sem nézve meggyorsította lépteit. Az üres járdát látta csak maga előtt, semmi egyebet, csak az üres járdát. Finom, csaknem észrevétlen mozdulattal előbbre húzta derékszíján a pisztolytáskát." A bátor és rokonszenves lengyel felderítő, a tv képernyőjén közkedveltté vált Kloss kapitány küzdelmes életét a háború legvégéig követi az író a Kockázat váratlan fordulatokban, izgalmas eseményekben bővelkedő második kötetében.

Vajda Péter - Veszélyes ​ellenség
Néhány ​gyilkosság a sok közül CIA-anatómia A robotkémek világa Kudarcok krónikája A titkos ügynökök A SZER és a hírszerzés a hetvenes években A globális politika eszköze Kislexikon: amit az amerikai hírszerzésről még tudni kell...

Szabó Miklós - Fény ​a redőny mögött
A ​hazánkba szivárgó ellenséges ügynökökkel a modern tudomány és technika minden vívmányával felszerelt elhárítás veszi fel a harcot. S bármilyen elszántak és gátlástalanok is a kémek, rendszerint hamarosan fennakadnak a hálóban. Szabó Miklós regénye, amelyből film is készült, izgalmas párbajt mutat be az idegen ügynökök és az elhárítás katonái között.

Borisz Guszev - Három ​órával hajnal előtt
A ​második világháború nagy drámája már túljutott a fordulóponton. A szovjet katonák már közel vannak ahhoz, hogy teljesen megtisztítsák hazájukat az ellenségtől. Nem messze a határtól, az egyik belorusz erdőben ekkor bontakozik ki egy hírszerző csoport drámája. A németek bekerítették a hét hírszerzőt, hajnalban megindulnak, hogy lépésről lépésre átfésüljék az erdőt. Az éjszaka sötétjében még megpróbálhatnák a kitörést, a csoport parancsnoka azonban megsebesült, mozgásképtelen. Harcosai nem akarják magára hagyni. A parancsnok szigorú utasításának engedelmeskedve végül is útnak indulnak. A csoport egyik tagja, a fiatal, tizenkilenc éves rádióslány azonban hajthatatlan, ott maradt parancsnokával a gallyakkal álcázott rejtekhelyen. Mi történik velük, és mi történt addig, amíg ebbe a szinte kilátástalannak látszó helyzetbe kerültek? A szerző irattári anyagok és szemtanúk elbeszélése alapján dolgozta fel a csoport izgalmakban bővelkedő tevékenységének történetét. A fordulatos cselekményen kívül árnyalt jellemek rajza és egy szép szerelem teszi élménnyé a regényt.

Torrente del Bosque - A ​CIA titkos katonai akciói
Az ​amerikai hírszerző szolgálat sötét ügyeiről számos mendemonda kering, különösen pedig a 2001. szeptember 11-i merénylet óta különféle - olykor egymásnak is homlokegyenest ellentmondó - káprázatos összeesküvés-elméletek láttak napvilágot. Azt természetesen, ha nem is minden kezdő ácsinas, de a történelemben csak kicsit is jártasak tudják, hogy egy ekkora, világhatalmi érdekek szolgálatában álló szervezetet nem lehet a hétköznapi élet polgári normái szerint irányítani. Ám a jelen könyv, mely a hasonló témájú bestsellerek stílusában íródott, a CIA-t kész bűnbandaként festi le, mely nem retten vissza az emberrablástól és az embereken való kísérletezéstől vagy akár attól sem, hogy lepaktáljon a kábítószer-maffiával. Ha érdekei úgy kívánják, demokratikusan megválasztott kormányokat buktat meg, és diktátorokat juttat hatalomra, fegyveres banditákat támogat, és felelős döntéshozókat semlegesít. Mi áll az Olson-gyilkosság hátterében? Miért és hogyan juttatták hatalomra Iránban a megbukott Mohammed Reza Pahlavi sahot? Miért támogatta az USA hosszú időn át Szaddam Husszein rezsimjét? Hogyan zajlott a guatemalai kormánypuccs? Milyen kémregényekbe illő módszerekkel akarta a CIA eltenni láb alól Fidel Castrót? Mi zajlott az Irán-Kontra botrány hátterében? Miért kellett meghalnia Aldo Morónak? Mi történt a Disznó-öbölben 1961 áprilisában? Hogyan tűnt el Abu Omar Olaszországban? Ezekre a kérdésekre kaphat választ az olvasó a meglehetősen tájékozott szerzőtől. Az egyébként izgalmas könyv semmiféle forráshivatkozást nem tartalmaz, és teljesen figyelmen kívül hagyja a CIA-val szemben álló erők, elsősorban a KGB tevékenységének bemutatását. Az anakronisztikusan baloldali (szovjetbarát) szájízzel íródott könyv a nagypolitika rejtélyeire fogékony, könnyed olvasmányra vágyó olvasóknak ajánlható.

A. Brinszkij - O. Gorcsakov - B. Guszev - V. Kurasz - Felderítők, ​hírszerzők
A ​második világháborús hírszerzés ma is sokakat izgató téma. A kötet a szovjet felderítés legkiválóbb munkatársainak portréit rajzolja meg izgalmas események tükrében. Kiváló és híres felderítőket ismerhetünk meg a könyv lapjairól. Megismerkedhetünk például Anton Brinszkijjel, Nyikolaj Szuhovval, Kuzma Gnyedassal, Vlagyimir Zaimovval, Ilse Stöhbével, Farid Fazliahmetovval, Klara Davidjukkal, stb. Az izgalmas eseményeken keresztül megmutatkozik a felderítők hősies harckészsége, a nép iránti hűségük, áldozatvállalásaik, mesterségbeli tudásuk. Ezek az emberek mindig a támadó csapatok előtt haladtak és a hadvezéri elgondolás, a küzdők láncolatának első vonalát alkották. Különböző foglalkozást űztek a háború előtt, eltértek életkorban és képzettségben, de a megpróbáltatások egyesítették őket, egyformán bátrak, hősök voltak, hőstetteket hajtottak végre. Adataikra olyan nagy szüksége volt a katonai parancsnokságnak, mint a harceszközökre, gondos felderítés nélkül nem lehetett volna legyőzni az ellenséget. A felderítő nem géppisztolyával segített, hanem mindenekelőtt gyors gondolkodásával, éles mindent észrevevő szemével, azzal a képességével, hogy pillanatok alatt értékelni tudta a számára váratlan információt, bele tudta élni magát az ellenség gondolkodásába és meg tudta előzni annak lépéseit. A szovjet szerzői kollektíva nagy beleélő erővel mutatja be ezeket az embereket, akik hősök voltak a javából.

Jan Voldán - Egy ​úr az Y ügyosztályról
A ​börtönudvar csendes, George sehol sem észlel mozgást. Az ereszről az udvarra szökken, ugyanazzal a technikával, ahogy az imént az ablakból az ereszre ugrott le. Az épület árnyékában a külső falhoz surran. A sok-sok hónapos felkészülés most másodpercek töredékébe sűrűsödik. George tudja, hogy a külső falat csak egyetlen őr vigyázza, aki nyolc percenként tesz egy kört a kőfal széles tetején. Egy másik őr a telefonnal felszerelt kis házban tartózkodik, az udvar túlsó végében. Az őr nem sieti el a körútját. Módfelett komisz idő van. Vajon Bourke a helyén van-e már? Megbeszélésük szerint az írnek a fal túloldalán kell várnia őt. Ám gyötrő kétségére George máris választ kap. Nesztelenül egy műanyag kötél hull éppen a lába elé. Feszülten körülkémlel. Még mindig nem látja az őrt. Két perce marad a hatméteres fal megmászására. Az életéért vívott játszma legkritikusabb pillanata ez. Minden erejét megfeszíti. Egyre közelebb kerül a fal tetejéhez. Még egy méter...már csak egy fél - s ekkor megpillantja a közeledő őr sziluettjét...

Laura W. - Tánya ​- Hamis szerelmek árnyékában
Megszabadul ​e Tánya az omani nyilvánosházban töltött kényszerü rabságból, hova egyetlen igaznak hitt szerelme Szergej a KGB ügynök jutatta. Nyomon követhetjük Tánya életet, születesetől napjainkig. A hatvanas évek Moszkvájától, a butácska kislányból hogyan lesz hétpróbás ügynök. Feleség Moszkvában, Budapesten, Torontóban. Hamis szerelmek, egy gátlások és érzelmek nélküli nő mesterkedései a gazdag fényűző élet eléréséhez. Kicsi korrajz is a mű, a mai korosztálynak. A kiskirályok , a III/III ügyosztály, a KGB,a volt társadalmi rendszer kifricskázása.

Kollekciók