Ajax-loader

'hírszerzés' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Covers_215981
elérhető
2

Ismeretlen szerző - A ​világ leghírhedtebb titkosszolgálatai
A ​kémkedés, akárcsak a háború, történelmi jelenség, a különféle korokban nyilvánvalóan megfelelő színezetet ölt. A kémek és hírszerzők típusai és jellemző tulajdonságaik ugyancsak változnak, függően attól a közegtől, amelyet szolgálnak. Módosult a társadalom viszonya is azokhoz, akik közvetlenül titkos feladatokat hajtanak végre. Egyes időkben ezek láthatatlan, de bátor és követésre méltó hősök, máskor meg alávaló és alattomos emberek. Volt idő, amikor a felderítés munkája iránt elsősorban a nemesi körökből érdeklődtek. Sokakat rabul ejtett a kaland, a foglalkozás különlegessége, a titkos fronton folyó harc, amely megelőzi a háborút, és folytatódik a békekötés után. A XVIII. századi francia polgári forradalom és az amerikai függetlenségi háború korában nem egy hazafi felderítőt találunk, aki önfeláldozóan szolgálta a szabadság ügyét. A felderítés és a kémkedés központi figurája idővel azután az ügynökhálózat szervezője lett. Bonyolultabbá vált maga a hírszerzői tevékenység is. Megszülettek a robbantás, a gyilkosság, a gyújtogatás specialistái. S a XX, század végére a világ leghírhedtebb titkosszolgálatai már több tízezer ügynököt irányítanak a világ minden pontján.

E. Pára - L. Naprava - Tizenhét ​év álarcban
— ​Dolgozott valamelyik keleti hírszerző szolgálatnak? — Nem. — Személyesen ismeri Smutny doktort, Benes elnök egykori hivatalfőnökét? — Igen. — Dolgozik-e valamelyik keleti hírszerző szolgálatnak? — Nem. — Egészségesnek érzi magát? — Igen. — Kapcsolatban áll valakivel, aki valamelyik keleti hírszerző szolgálatnak dolgozik? — Nem. — Hazudott-e a vizsgálat folyamán valamelyik kérdésben? — Nem. Az instrukcióból tudom, hogy ez az utolsó kérdés. Most minden attól függ, vajon a készülék nem jelzett-e a diagramon valami olyan elváltozásokat, amelyek arra utalnának, hogy nem voltam nyugodt és hazudtam. White szemügyre vette a papírhengert, amelyről sötétlila csíkokkal végigpásztázott szalag gömbölyödött le. A detektor ez esetben nem bizonyult eredményesnek, mert ár. Michal Pánek vasakarata legyőzte a hazugságvizsgáló szerkezet korlátozott lehetőségeit. De ki ez a Pánek doktor, aki több mint másfél évtizeden keresztül élvezte az amerikai hírszerző központok bizalmát, olyan mértékben, hogy a legkényesebb ügyek intézésével bíz¬ták meg, a legzártabb területeken alkalmazták, ahol nap mint nap páratlanul értékes információkhoz jutott. Kinek a javára továbbította azokat elrejtve a holt levélszekrényekben? Ilyen és hasonlóan izgalmas kérdésekre ad választ E. Pára és L. Naprava dokumentumregénye, amely egy csehszlovák felderítő életének sikerekben gazdag, buktatókkal, életveszé¬lyekkel terhes 17 évi hírszerzői munkáját követi nyomon, s egyben idézi az 1948-tól 1965-ig terjedő évek nyugtalan légkörét, a nyugati hírszerző szervek sajátos atmoszféráját.

Naveed Jamali - Ellis Henican - Hogyan ​lettem orosz kém
A ​HIDEGHÁBORÚ NEM ÉRT VÉGET, CSAK ÉPP ÁTMENT CSÚCSTECHNOLÓGIÁBA! Naveed Jamali három éven keresztül kémkedett az oroszoknak Amerikáról. Titkos adatbázisokhoz szerzett hozzáférést, és a dokumentumokat pendrive-on továbbította az nekik. Zajos bárokban, eldugott éttermekben és kihalt parkokban árulta el a hazáját vastag pénzkötegekért cserébe. A valóság azonban mindig árnyaltabb, mint ahogy elsőre látásra tűnik: Naveed Jamali nem áruló volt, hanem egy átlagos, amerikai állampolgárból lett kettős ügynök. Az FBI-jal szoros együttműködésben leplezte le az oroszok kémkedési kísérletét. A könyv ennek a három évnek az igaz története. A regényt eddig több mint tíz országban adták el, és a filmes jogait a 20th Century Fox vásárolta meg.

Mata_hari
Mata ​Hari Ismeretlen szerző
elérhető
4

Ismeretlen szerző - Mata ​Hari
1917. ​október tizenötödikének hajnalán, kémkedés miatt, a vincennes-i erődben kivégeztek egy harminckilenc éves asszonyt. Párizs ünnepelt táncosnője volt, művésznevén Mata Hari, polgárnevén Margaretha Geertruida Zelle. Ki volt ez a nő, akinek származása, élete, halála körül annyi, egymásnak ellentmondó állítás, találgatás született? Akiről 1929 februárjában, a New York Herald szerint, Gemb tábornok, a háborús Németország hírszerző főnöke azt állítja, nem állt szolgálatukban, a szakirodalom viszont, s nemcsak a francia, bizonyított tényként tartja számon ténykedését, s akinek peréről az ötvenes években Mornet francia ügyész, kötetünk egyik szerzőjének mégis azt mondja: "Köztünk szólva, nem volt miért akkora hűhót csapni!" E könyvben négy írás található. Egy korabeli regény; egy filmregény - amelynek főszerepét Greta Garbo játszotta -; egy kortárs francia író munkája és egy mai, hazai szakíróé. Adataik éppúgy ellentmondanak egymásnak, mint valamennyi írás, ami Mata Hariról valaha is készült - a szereplők neve is változó, olykor ugyanaz a név más helyesírással, ugyanaz a szereplő más néven szerepel -, de úgy hisszük, e téma szempontjából mindez mindegy, mint ahogyan az is, hogy hány főből állt az őt elítélő katonatanács, hogy kivégzésekor világos ruhát viselt-e vagy sötétet, szerelmes volt-e a Vittelben megismert "sok nevű" orosz tisztbe, szimpla kalandornő volt-e, vagy valóban kémnő. Maga a jelenség itt a lényeg és az a légkör, amelyet a későbbiekben a Petit Journal-ban így mérlegeltek: "Senkit sem lehet igazán elmarasztalni, csak a háborút, amely olykor vakon forgatja az igazság pallosát, mégpedig megfontolatlan sietséggel."

Julius Mader - Gerhard Stuchlik - Horst Pehnert - Dr. ​Sorge jelenti Tokióból
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

V. Vlagyimirov - L. Szuszlov - Az ​Abwehr ügynöke
Hosszú ​évek, sőt évtizedek is eltelnek, amíg a láthatatlan front, a hírszerzés egy-egy hőse előlép a névtelenség homályából. Rájuk, hírszerzőkre is illenek Julius Fučik szavai: "Egy napon ama múlt lesz, nagy időkről fognak beszélni, névtelen hősökről, akik történelmet csináltak. Szeretném, ha tudnátok: ezek a hősök nem voltak névtelenek. Emberek voltak, akiknek volt nevük, volt arcuk, voltak vágyaik és reményeik." Ha most elővennénk hősünknek a szovjet elhárításnál levő személyi lapját, ezt olvashatnánk rajta: Mokij Gyemjanovics Karascsenko, csekista főhadnagy. A háború első napjaiban német fogságba esett. Az Abwehr beszervezte hírszerzőjének. Amikor első ízben átdobták a fronton, jelentkezett a szovjet elhárításnál, értékes adatokat vitt magával. Előléptették századossá és feladattal visszaküldték a németekhez. Megbízatása kiváló teljesítéséért két magas kitüntetést kapott. A németeknél lévő személyi lapján pedig ezt találnánk: Nyikulij Nyikolaj Konsztantyinovics, a Vörös Hadsereg egykori századosa, az Abwehr egyik legügyesebb, leghasználhatóbb ügynöke. Feladatai kiváló teljesítéséért megkapta a "Bronzérem kardokkal" kitüntetést. A szerzők a tényekhez szigorúan ragaszkodva írták meg a ma is élő Karascsenko tetteinek krónikáját, amely izgalmasságban, fordulatoságban felveszi a versenyt a fantázia szülte kémregényekkel.

Szigeti János - Kémek ​egymás között
A ​"Kémek egymás között" éppen úgy izgalmas valóság, amint Szigeti János korábbi kötete, az "Egy tiszt a kémközpontból" is az, mindkettő izgalmas - valóság. A magyar elhárítás háború utáni küzdelmének epizódjai valóban úgy történtek meg, ahogyan e kalandok résztvevője leírja, csupán a nevek költöttek, a helyszíneken változtatott a szerző. A szituációk viszont szigorúan igazodnak a megtörtént eseményekhez. 1949-et írunk. A magyar elhárításnak kétfajta ellenséges ügynökkel kell megvívnia harcát. Az egyik típus "profi", a nagy nyugati ügynökségek készítették fel a piszkos munkára. de láthatóan vannak az "átdobottak" között amatőrök is - vajon miért? Mi oka lehet annak, ha rosszul felkészített, ügyetlen kémek jelennek meg a nyugati határövezetben? Az első epizód mindjárt válaszol is erre. S a többiben is felbukkan néhány érdekes ember: az öreg bécsi kereskedő, aki örömét leli a nagy kalandban, a tehetséges és szép énekesnő, a "fekete őrszázad" atléta termetű katonája, a müncheni mérnök és a többiek. Mind éltek. Néhányan ma is közöttünk járnak, persze más néven, megbecsült emberekként. És ami a legfontosabb: mindez így történt meg velük...

824956_5
elérhető
0

Berkesi András - FB-86
Holub ​professzor nagy jelentőségű új gyógyszerét - az FB-86-ot mindenáron meg akarják szerezni a nyugati hírszerzők. A professzor közvetlen munkatársát próbálják eszközül felhasználni a mindenre elszánt kalandok, de ő élete kockáztatásával végül is megvédi a találmányt...

Covers_27602
elérhető
5

Andrzej Zbych - Kockázat
A ​TV-képernyő helyett ezúttal e könyv lapjairól lép az olvasó elé Kloss kapitány. Nem szükséges őt bemutatni: heteken át figyeltük lélegzetvisszafojtva izgalmasabbnál izgalmasabb kalandjait. "A tét nagyobb mint az élet" - ezt a mottót adta Andrzej Zbych a Kloss kapitányról szóló történetnek, s Kloss mestermunkáját ez emeli a puszta kaland fölé, hazája vagy éppen Európa szabadsága, a nácik fölött aratott győzelem, a felszabadulás volt az igazi tét. Klossnak, vagyis annak a lengyel fiatalembernek, aki a német katonai elhárítás egyenruháját hordja, valóban ritka képességei voltak: bátorsága, helyzetfelismerése, lélekjelenléte, tökéletes nyelvtudása és nem utolsósorban rendkívül vonzó külseje alkalmassá tették arra, hogy emberfelettinek látszó feladatokat oldjon meg. Mindazonáltal nem emberfeletti lény: egy csavar csupán a földalatti mozgalom, a hatékony ellenállás gépezetében, s az örökös életveszély közepette is érezni, szeretni tudó ember. A TV-nézők százezrei ezért szerették, s ezért fogja megkedvelni az olvasó is, aki korántsem izgul majd kevesebbet, mint a képernyő előtt. Sőt...

Tolnai Kálmán - Az ​oroszlán barlangjában
"Annak, ​aki a titkosszolgálat sakktábláján játszik - függetlenül az adott történelmi, társadalmi viszonyoktól - átlagon felüli képzelőerővel, analizáló képességekkel kell rendelkeznie. A gyors helyzetfelismerés, a helyes véleményalkotás, a hatásos cselekvés elengedhetetlen része az eredményes hírszerző és kémelhárító munkának. A titkosszolgálatok tevékenysége gyakorlatilag gyors, helyes és nem utolsósorban hatásos rögtönzések időzített sorozatából tevődnek össze. Mozzanataiból nem hiányozhat a kezdeményezés. Ez nem mond ellent annak, hogy az eredményért néha hetekig, hónapokig idegeket, fizikumot megfeszítően kell fáradozni." Harangozó Szilveszter

Koppány József - Hahn Péter - Rókák ​a sakktáblán
Ferzetti ​ott áll az ajtóban, de nem nyúl a kilincshez. Dühös. Únja már a várakozást, az ácsorgást. Amikor a kilincs leér, Jack kivágódik az ajtóval együtt. Bal kezével magához rántja Ferzettit. Az olasz bordái közé nyomja a fegyvert és lő. Hatszor. Hat, ritmusos lövést ad le. A fickó élettelenül hanyatlik alá.

Philip Agee - CIA ​napló - A cégen belül
Amint ​visszanéztem a párra, hosszú kabátjukra és nagy utazótáskáikra, hirtelen rájöttem, mi történik. Becsuktam az ajtót, félrevontam Catherine-t, és a fülébe súgtam, hogy a férfi és a nő valószínűleg egy lehallgatóművelet megfigyelői, és azt akarják kideríteni, hol lakom. Erre ő azt mondta, hogy a férfi fülében hallásjavító készüléket látott, amiből arra következtetett, hogy a rádióvételemet az elmúlt két napban zavaró idegesítő sípolások a megfigyelés jelei voltak. Catherine követte a párocskát lefelé a lépcsőn, hogy megnézze, merre mennek; zavarukban lementek egészen a pincéig, amelynek ajtaja mindig kulcsra van zárva...

Jacques Bergier - Ipari ​kémkedés
Jacques ​Bergier "Ipari kémkedés" című könyvének 1969-ben jelent meg a harmadik kiadása Párizsban. A könyv óriási érdeklődést keltett, s bízvást állíthatjuk. hogy sikere nem konjunkturális, nem valamiféle napi eseményekből ered, hanem ennél sokkal tartósabb és időállóbb. Ennek oka pedig az, hogy ha a szerző megítélése szerint az ipari kémkedés régibb is a katonai hírszerzésnél (történelem előtti kezdeteivel egy egész fejezet foglalkozik), leginkább, s ha szabad így mondanom, a leglogikusabban a jelenlegi tudományos-technikai forradalommal függ össze. Nem véletlen, hogy Bergier "az ipari kémkedés célpontjainak kezdetleges, rövid és hézagos listáján" a következőket sorolja fel: "fúziók, koncentrációk, alaptőke-növelések, új tudományos felfedezések, reklámtervek, új termékek piacra dobásának tervei, külföldi leányvállalatok létesítése."

Dusko Popov - Kettős ​ügynök voltam
Még ​azok is,akik szenvedélyesen olvassák a kitalált kémtörténetek fantasztikus fordulatait, megkönnyebbüléssel és érdeklődéssel fogadták a valóságos kémtevékenység feszült légkörét és kockázatát tárgyaló reálisabb leírásokat,mint például Somerset Maugham Ashenden-jét......

Pintér István - A ​Maus-akció
1944 ​nyarán a budai Várban titkos rádióadó fölé hajolnak a kormányzói család tagjai. Kétségbeesetten kutatják az étert, igyekeznek bőrüket és vagyonukat a nagy világégésből megmenteni. A háború pusztításaitól megmenekülhetne az ország is, ha Horthy "kiugrana" a háborúból. Horthy azonban addig habozik, míg a németek kelepcét nem állítanak neki. A kelepce neve: Maus-akció...

Kurt Rieder - Kémek ​és hírszerzők a III. Birodalomban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vlagyimir Bogomolov - Negyvennégy ​augusztusában
"...Poljakov ​felemelkedett, fogott egy ceruzát, és odalépett a térképhez. - Feladatunk az ellenség jól képzett, erős hírszerző csoportjának felkutatása és felszámolása. A csoport operatív hírszerző feladatot lát el a frontok mögöttes területein. A keresettek kétségkívül széles ügynöki hálózattal vagy nagyon jól tájékozott ügynökökkel rendelkeznek... Megfigyelés alatt tartják a Grodno-Belosztok vasútvonalat, valamint a Saulja - Vilnius - Grodno - Belosztok flevonulási utat. Az eset bonyolult - a mozgó rádióállomás minden valószínűség szerint a gépkocsi rendszámát is változtatja. Nagyon tapasztalt és óvatos emberekkel van dolgunk... Az összes nyomozati anyag ma éjszakai elemzése után az a határozott feltevésünk, hogy a keresettek valahol a silovicsi erdő északi részén rejthették el rádiójukat." Bogomolov lélegzetelállítóan izgalmas regénye méltó emléket állít "azon keveseknek, akiknek nagyon sokan tartoznak hálával" - azoknak a férfiaknak, akik szinte emberfeletti munkát végeztek a kitűnően képzett német hírszerzők és kémek elleni titkos háborúban.

Makai György - Ki ​volt dr. Sorge?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pavel Minarik - A ​felderítő visszatér
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

James McCargar - A ​titkos háború
A ​könyv első részében érdekfeszítő tanulmányt olvashatunk a hírszerzés elméletéről és gyakorlatáról, második része pedig a magyarországi akciót írja le, szerényen, mértéktartóan, máig érvényes tanulságokkal. A titkos háború, amely először 1963-ban jelent meg Amerikában, két volt CIA-igazgató elismerését is kivívta. Egyikük, Richard Helms egyenesen "kötelező olvasmánynak" nevezte, a New York Times Book Review pedig mint "a gondolkodó ember kémkönyvét" ajánlotta az olvasók figyelmébe.

Szigeti János - Egy ​tiszt a kémközpontból
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Radó Sándor - Dóra ​jelenti
Ki ​volt Radó Sándor? Hogyan, és miért vált az újpesti cigánysorról induló zsidó kereskedő fiából a 20. század talán leghíresebb magyar földrajztudósa és térképésze, valamint a második világháború kimenetelében számottevő szerepet játszó svájci szovjet hírszerző szervezet világhírű, „Dóra” fedőnevű vezetője? A különleges életutat feltáró mű olyan számtalan ténnyel, dokumentummal alátámasztott, hiteles memoár, amely izgalmasabb bármely kémhistóriánál. A Dóra jelenti új, gazdagon illusztrált, teljes kiadása még többet tartogat az olvasó számára, mint az 1971-ben megjelent könyv. Az annak idején a szovjet katonai cenzúra által kihagyatott részek most látnak először napvilágot. Ezekből megtudható, illetve pontosan beazonosítható közel 60 olyan személynek és hírforrásnak a neve, akik a Radó csoportot információkkal látták el, illetve munkáját segítették. Megismerhető továbbá a „Dóra” és a moszkvai Központ közötti üzenetváltás eddig ismeretlen mintegy 45 rádiótávirata, amely értékes adalékul szolgálhat a történészek további kutatásaihoz is.

Peter Steadie - Kerülő ​utak
A ​második évezred vége felé járunk, Magyarországon. A rendszerváltást követő évtized sok tekintetben sajátságos helyzetet teremtett. A megváltozott életfeltételekben és az átalakulóban lévő gazdasági folyamatokban külön színfoltot jelentett a különböző okok miatt civillé váló kiképzett, volt rendőrök és az azzal rokon szakmák képviselőinek megjelenése az üzleti életben. A főhős is egy volt rendőr. Miután pár éve már vállalkozó, étteremtulajdonos, éppen egy másik "üzletágban" próbál sikereket elérni, amikor... Egyszer csak észreveszi, hogy követik. Ekkor volt szakmájának eszközeihez nyúl vissza - kezdetben maga miatt, később pedig már üzleti érdekei védelmében kell betartania a testületi szabályokat és rendet. A könyvben található szereplők kitalált figurák, és az események sem valósak, ám egy létező jelenségre mutatnak rá.

Andrzej Zbych - Kloss ​kapitány
"Kloss ​éppen közeledett a tizenötös számú házhoz. Az olaszt magára hagyta a kávéházban, egy darabig habozott: elmenjen-e a találkozóra? Aztán mégis úgy döntött, hogy kockáztat, bár lehet, hogy helyesebb volna... De folyton a négynapos határidő járt az eszében, ennyit adott a központ, szüntelenül a gyárban végrehajtandó akció lehetőségeit latolgatta... Már éppen befordult a kapun, amikor kiáltást hallott és üvegcsörömpölést. A második emeletről leesett egy virágcserép, és a járdán apró darabokra tört. Kloss fel sem nézve meggyorsította lépteit. Az üres járdát látta csak maga előtt, semmi egyebet, csak az üres járdát. Finom, csaknem észrevétlen mozdulattal előbbre húzta derékszíján a pisztolytáskát." A bátor és rokonszenves lengyel felderítő, a tv képernyőjén közkedveltté vált Kloss kapitány küzdelmes életét a háború legvégéig követi az író a Kockázat váratlan fordulatokban, izgalmas eseményekben bővelkedő második kötetében.

Vajda Péter - Veszélyes ​ellenség
Néhány ​gyilkosság a sok közül CIA-anatómia A robotkémek világa Kudarcok krónikája A titkos ügynökök A SZER és a hírszerzés a hetvenes években A globális politika eszköze Kislexikon: amit az amerikai hírszerzésről még tudni kell...

Szabó Miklós - Fény ​a redőny mögött
A ​hazánkba szivárgó ellenséges ügynökökkel a modern tudomány és technika minden vívmányával felszerelt elhárítás veszi fel a harcot. S bármilyen elszántak és gátlástalanok is a kémek, rendszerint hamarosan fennakadnak a hálóban. Szabó Miklós regénye, amelyből film is készült, izgalmas párbajt mutat be az idegen ügynökök és az elhárítás katonái között.

Borisz Guszev - Három ​órával hajnal előtt
A ​második világháború nagy drámája már túljutott a fordulóponton. A szovjet katonák már közel vannak ahhoz, hogy teljesen megtisztítsák hazájukat az ellenségtől. Nem messze a határtól, az egyik belorusz erdőben ekkor bontakozik ki egy hírszerző csoport drámája. A németek bekerítették a hét hírszerzőt, hajnalban megindulnak, hogy lépésről lépésre átfésüljék az erdőt. Az éjszaka sötétjében még megpróbálhatnák a kitörést, a csoport parancsnoka azonban megsebesült, mozgásképtelen. Harcosai nem akarják magára hagyni. A parancsnok szigorú utasításának engedelmeskedve végül is útnak indulnak. A csoport egyik tagja, a fiatal, tizenkilenc éves rádióslány azonban hajthatatlan, ott maradt parancsnokával a gallyakkal álcázott rejtekhelyen. Mi történik velük, és mi történt addig, amíg ebbe a szinte kilátástalannak látszó helyzetbe kerültek? A szerző irattári anyagok és szemtanúk elbeszélése alapján dolgozta fel a csoport izgalmakban bővelkedő tevékenységének történetét. A fordulatos cselekményen kívül árnyalt jellemek rajza és egy szép szerelem teszi élménnyé a regényt.

Torrente del Bosque - A ​CIA titkos katonai akciói
Az ​amerikai hírszerző szolgálat sötét ügyeiről számos mendemonda kering, különösen pedig a 2001. szeptember 11-i merénylet óta különféle - olykor egymásnak is homlokegyenest ellentmondó - káprázatos összeesküvés-elméletek láttak napvilágot. Azt természetesen, ha nem is minden kezdő ácsinas, de a történelemben csak kicsit is jártasak tudják, hogy egy ekkora, világhatalmi érdekek szolgálatában álló szervezetet nem lehet a hétköznapi élet polgári normái szerint irányítani. Ám a jelen könyv, mely a hasonló témájú bestsellerek stílusában íródott, a CIA-t kész bűnbandaként festi le, mely nem retten vissza az emberrablástól és az embereken való kísérletezéstől vagy akár attól sem, hogy lepaktáljon a kábítószer-maffiával. Ha érdekei úgy kívánják, demokratikusan megválasztott kormányokat buktat meg, és diktátorokat juttat hatalomra, fegyveres banditákat támogat, és felelős döntéshozókat semlegesít. Mi áll az Olson-gyilkosság hátterében? Miért és hogyan juttatták hatalomra Iránban a megbukott Mohammed Reza Pahlavi sahot? Miért támogatta az USA hosszú időn át Szaddam Husszein rezsimjét? Hogyan zajlott a guatemalai kormánypuccs? Milyen kémregényekbe illő módszerekkel akarta a CIA eltenni láb alól Fidel Castrót? Mi zajlott az Irán-Kontra botrány hátterében? Miért kellett meghalnia Aldo Morónak? Mi történt a Disznó-öbölben 1961 áprilisában? Hogyan tűnt el Abu Omar Olaszországban? Ezekre a kérdésekre kaphat választ az olvasó a meglehetősen tájékozott szerzőtől. Az egyébként izgalmas könyv semmiféle forráshivatkozást nem tartalmaz, és teljesen figyelmen kívül hagyja a CIA-val szemben álló erők, elsősorban a KGB tevékenységének bemutatását. Az anakronisztikusan baloldali (szovjetbarát) szájízzel íródott könyv a nagypolitika rejtélyeire fogékony, könnyed olvasmányra vágyó olvasóknak ajánlható.

A. Brinszkij - O. Gorcsakov - B. Guszev - V. Kurasz - Felderítők, ​hírszerzők
A ​második világháborús hírszerzés ma is sokakat izgató téma. A kötet a szovjet felderítés legkiválóbb munkatársainak portréit rajzolja meg izgalmas események tükrében. Kiváló és híres felderítőket ismerhetünk meg a könyv lapjairól. Megismerkedhetünk például Anton Brinszkijjel, Nyikolaj Szuhovval, Kuzma Gnyedassal, Vlagyimir Zaimovval, Ilse Stöhbével, Farid Fazliahmetovval, Klara Davidjukkal, stb. Az izgalmas eseményeken keresztül megmutatkozik a felderítők hősies harckészsége, a nép iránti hűségük, áldozatvállalásaik, mesterségbeli tudásuk. Ezek az emberek mindig a támadó csapatok előtt haladtak és a hadvezéri elgondolás, a küzdők láncolatának első vonalát alkották. Különböző foglalkozást űztek a háború előtt, eltértek életkorban és képzettségben, de a megpróbáltatások egyesítették őket, egyformán bátrak, hősök voltak, hőstetteket hajtottak végre. Adataikra olyan nagy szüksége volt a katonai parancsnokságnak, mint a harceszközökre, gondos felderítés nélkül nem lehetett volna legyőzni az ellenséget. A felderítő nem géppisztolyával segített, hanem mindenekelőtt gyors gondolkodásával, éles mindent észrevevő szemével, azzal a képességével, hogy pillanatok alatt értékelni tudta a számára váratlan információt, bele tudta élni magát az ellenség gondolkodásába és meg tudta előzni annak lépéseit. A szovjet szerzői kollektíva nagy beleélő erővel mutatja be ezeket az embereket, akik hősök voltak a javából.

Tom Clancy - Without ​Remorse
Over ​the course of seven novels, Tom Clancy's "genius for big, compelling plots" and his "natural narrative gift" (The New York Times Magazine) have mesmerized tens of millions of readers and established him as one of the preeminent storytellers of our time. Without Remorse, however, goes beyond anything he has ever done. Its hero is John Kelly, a man well familiar to Clancy's readers by his code name, Mr. Clark. In The Sum of All Fears, he hunted down nuclear terrorists. In Clear and Present Danger, he led aerial raids against drug lords. In The Cardinal of the Kremlin, he spirited away a KGB chief's family by submarine. But nothing will ever be as deadly - or as personal - as the danger he must face in Without Remorse. John Kelly, former Navy SEAL and Vietnam veteran, is still getting over the accidental death of his wife six months before, when he befriends a young woman with a decidedly checkered past. When that past reaches out for her in a particularly horrifying fashion, he vows revenge and, assembling all of his old skills, sets out to track down the men responsible, before it can happen again. At the same time, the Pentagon is readying an operation to rescue a key group of prisoners in a North Vietnamese prisoner-of-war camp. One man, they find, knows the terrain around the camp better than anyone else they have: a certain former Navy SEAL named John Kelly. Kelly has his own mission. The Pentagon wants him for theirs. Attempting to juggle the two, Kelly (now code-named Mr. Clark) finds himself confronted by a vast array of enemies, both at home and abroad - men so skillful that the slightest misstep means death. And the fate of dozens of people, including Kelly himself, restson his making sure that misstep never happens. Men aren't born dangerous. They grow dangerous. And the most dangerous of all, Kelly learns, are the ones you least expect... As Clancy takes us through the twists and turns of Without Remorse, he blends the exceptional realism and authenticity that are his hallmarks with intricate plotting, knife-edge suspense and a remarkable cast of characters

Jan Voldán - Egy ​úr az Y ügyosztályról
A ​börtönudvar csendes, George sehol sem észlel mozgást. Az ereszről az udvarra szökken, ugyanazzal a technikával, ahogy az imént az ablakból az ereszre ugrott le. Az épület árnyékában a külső falhoz surran. A sok-sok hónapos felkészülés most másodpercek töredékébe sűrűsödik. George tudja, hogy a külső falat csak egyetlen őr vigyázza, aki nyolc percenként tesz egy kört a kőfal széles tetején. Egy másik őr a telefonnal felszerelt kis házban tartózkodik, az udvar túlsó végében. Az őr nem sieti el a körútját. Módfelett komisz idő van. Vajon Bourke a helyén van-e már? Megbeszélésük szerint az írnek a fal túloldalán kell várnia őt. Ám gyötrő kétségére George máris választ kap. Nesztelenül egy műanyag kötél hull éppen a lába elé. Feszülten körülkémlel. Még mindig nem látja az őrt. Két perce marad a hatméteres fal megmászására. Az életéért vívott játszma legkritikusabb pillanata ez. Minden erejét megfeszíti. Egyre közelebb kerül a fal tetejéhez. Még egy méter...már csak egy fél - s ekkor megpillantja a közeledő őr sziluettjét...

Laura W. - Tánya ​- Hamis szerelmek árnyékában
Megszabadul ​e Tánya az omani nyilvánosházban töltött kényszerü rabságból, hova egyetlen igaznak hitt szerelme Szergej a KGB ügynök jutatta. Nyomon követhetjük Tánya életet, születesetől napjainkig. A hatvanas évek Moszkvájától, a butácska kislányból hogyan lesz hétpróbás ügynök. Feleség Moszkvában, Budapesten, Torontóban. Hamis szerelmek, egy gátlások és érzelmek nélküli nő mesterkedései a gazdag fényűző élet eléréséhez. Kicsi korrajz is a mű, a mai korosztálynak. A kiskirályok , a III/III ügyosztály, a KGB,a volt társadalmi rendszer kifricskázása.

Kollekciók