Ajax-loader

'építészet' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Szabóky Zsolt - Bolgár ​kolostorok
Amikor ​Isten felosztotta a földet a népek között, a bolgárok megkésve járultak az Úr elé. Mit tehetett az Úr? Odaadta a föld legszebb zugát, amit saját magának tartogatott: a Duna kék szalagjától az Orpheusz dalait visszhangzó Rodope déli ormáig, a Fekete-tenger partjának aranyhomokjától a Rila-hegység és a legendás Pirin égbeszökő bérceiig.

Sas Péter - Kós ​Károly képeskönyv
Kós ​Károly művészetének, „művészeteinek” titka talán abban rejlik, hogy majd minden művészeti ágban alkotott, és ami nem művészeti jellegű feladat volt, azt is művészi szinten oldotta meg. Életművének legfőbb jellemzője, hogy rátalált népére, rátalált önmagára, megtalálta célját és értelmét az életben: népe és szülőhazája, közössége szolgálatát. Irodalmi alkotásaiban, épületeiben, rajzaiban, színpadképeiben, faragásaiban adta tovább, közvetítette „Erdély sohasem hazudó köveinek” hangtalan mondandóját – őt idézve: „ahogy tudtam és ahogy lehetett”.

Kathy Imre - Medgyaszay ​István
A ​századforduló és a századelő magyar építészetének európai rangú mestere Medgyaszay István, aki nemzetközi viszonylatban is az első között ismerte fel az akkor új építőanyag - a vasbeton - jelentőségét az új építészet tér - tömeg, valamint szerkezeti-formai sajátosságainak megfogalmazásában. Alkotásai, melyek már korán nagy nemzetközi elismerésben részesültek, ma is például szolgálhatnak. A kötet a korszak kulturális és művészeti jelenségeibe ágyazva vizsgálja Medgyaszay munkásságát, és áttekintést ad a kor stílusa, a szecesszió európai fejlődéséről is. A közölt korabeli fényképek és rajzok Medgyaszay saját felvételei, illetve rajzai.

Ismeretlen szerző - Evangélikus ​templomok Magyarországon
A ​kiválasztott hetvenöt templom - a kiadó meggyőződése szerint - híven jellemzi a magyarországi evangélikus egyházi építészetet. A bemutatott templomok ugyanakkor elénk tárják a német földről és szlovák vidékekről érkező - Magyarország XVIII. századi újjászületésében fontos szerepet játszó - evangélikus telepesek művészetét is.

Bakonyi Gyöngyi - Book ​of design / A design könyve
A ​BOOK OF DESIGN ÁTFOGÓ KÉPET AD A DESIGN VILÁGÁRÓL: o képekkel illusztrálva mutatja be a könyvben szereplő tervezőket, cégeket, termékeket, megoldásokat, o kimondott célja a magyar és a nemzetközi design bemutatása, o amellett, hogy szórakoztat, ízlést formál, inspirál, tájékoztat és válogatást nyújt a legfrissebb hazai és nemzetközi trendekről, stílusokról, akár segít a tervezők, cégek konkrét bemutatásával, elérhetőségével is. A Book of design fejezetei - Érzéki design, Tárgyak - terek, portrék a design világából, Divat-Ékszer, Design szervezetek - a legnépszerűbb design területeket mutatják be. A Book of design könyvet a www.design.hu szerkesztői készítették, akik sokéves, komoly szakmai tapasztalattal rendelkeznek mind a design szakma, mind az újságírás területén, továbbá a könyv egyik szerkesztője - Bakonyi Gyöngyi - készítette 10 évvel ezelőtt a piacon nagyon sikeres Nagy Design Könyv-et, amelyet még mindig előszeretettel forgatnak az olvasók. A Book of design magyar és angol nyelven 412 oldalon ( kemény kötésben ), 755 fotóval illusztrálva, közel 100 designert mutat be. A Book of design hiánypótló a könyvpiacon, mind a szakmájukból adódóan, mind a hobbiból, szórakozásból a design iránt érdeklődő vásárlók számára.

Éber László - Művészeti ​lexikon A-tól Z-ig
Hosszú ​idő óta nélkülöz a könyvpiac egy átfogó, gazdagon illusztrált, nemzetközi művészeti lexikont. Egyetlen vaskos kötetben vannak összefoglalva az alapvető művészeti ismeretek és alkotások. Külön hangsúlyt kaptak az összeállítás során a hazai vonatkozások. Közel 500 képes illusztrációt tartalmaz az építészet, festészet, iparművészet tárgyköréből, a legnevesebb szerkesztők által összeállítva. Lényegre törő magyarázatok és leírások egyaránt hordoznak új és már ismert információkat a művészetkedvelők számára.

Matuscsák Tamás - Statika ​építészeknek
Az ​építészmérnöki pályára készülők már a középiskolában jelentős ismereteket szereztek a "FIZIKA" tudományában. Egyetemi tanulmányaik alatt ezekre az átfogó ismeretekre támaszkodva egyes fejezetekkel részletesebben is foglalkozni fogunk. - A "FIZIKA" tudományterületei közül a "MECHANIKA" foglalkozik az erőkkel és mozgásokkal. Ezen belül a "DINAMIKA" egyik fejezetének tekinthető az egyensúlyban levő erők tana: a STATIKA. A statika helye a FIZIKA tudományában: - Az épületek alkotásának alapvető célja az ember részére olyan belső terek kialakítása, amely védelmet nyújt a természeti hatások /szél, nedvesség, hőmérséklet ingadozás, stb./ ellen. Ez a tér mind belső, mind külső megjelenésében esztétikus emberi környezetet kell, hogy teremtsen. A környezetbe illeszkedő, esztétikus és jól működő épület megvalósítása rendkívüli felelősséget és átfogó gondolkodást kíván meg.

Ismeretlen szerző - Magyarországi ​orthodox templomok, ikonosztázok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kállay István - Pusztai László - Stipta István - Bernáth Alex - Dercsényi Balázs - Déri Erzsébet - Nagy András - Bírósági ​épületek Magyarországon / Court Buildings in Hungary / Gerichtsgebäude in Ungarn
Az ​építészet és művészettörténet iránt érdeklődők olyan alkotásokkal találkozhatnak a könyvben, amelyek kevésbé ismertek és méltatlanul maradtak ki az összefoglaló művekből vagy a monografikus feldolgozásokból. A XIX. század utolsó harmadában született bírósági épületek tükrözik azokat a változásokat, amelyek a kiegyezés utáni Magyarországon zajlottak le a jogszolgáltatás területén. Ugyanakkor a koraiak és a XX. századiak egyaránt a mindenkori magyar építészet emelkedett színvonalát képviselik a társművészetekkel egyetemben. Erről győznek meg a jog-és építésztörténeti tanulmányok, ezt bizonyítják a színes felvételek is.

Marcus Fairs - Design ​a 21. században
A ​design új irányai a tömegtermeléstől a kísérleti törekvésekig A könyv a legutóbbi évek azon építészeti és iparművészeti alkotásaiból ad válogatást, amelyek az utóbbi években meghatározóvá váltak. Marcus Fairs építészeti szakíró ebben a kötetben az új irányzatokat és azokat a kérdéseket mutatja be, amelyek a 20. századi formaelveket megújító tervezőket foglalkoztatják.

Gábor László - Épületszerkezettan 1.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vámossy Ferenc - Az ​építészet története - A Modern Mozgalom és a későmodern
E ​könyv célja, hogy személyes jellegű inventáriumként vagy példatárként a 20. század már történelmi távlatba merevült modernizációs mozgalmainak, építészeti irányzatainak és folyamatainak áttekintését, redukált összefoglalását adja, az építésszé válás olyan belső, alkotói folyamatainak megkönnyítésére, szolgálatára, mint azonban csak további személyes élményeken keresztül, a művek megértése és értékeinek elemzése során lehet önmagunkban megalapozni. A téri világban való egyre elmélyültebb látásmód és tájékozódás, a korszerű életérzés és alkotói szemlélet, a műgond vagy ahogyan ma sokan mondják, "pontosság" kialakítása nem egyes tankönyvek feladata - egy könyv ebben csak rövid időre szóló személyes támasz lehet -, hanem a képzés és a kezdeti gyakorló évek egészéé. A hivatásbeli szemlélet kialakulása, a szellemi saját közeghez való felcsatlakozás minden fiatal alkotó számára olyan cél, amelynek küzdelmét saját magában kell megvívnia, s egy könyv ebben csak segédeszköz, a folyamat kis része, legjobb esetben iniciálója lehet. Ezt a könyvet ilyen szerepűnek remélem, ami azonban, ha szándékaimnak csak egy részét is megvalósítja, megérte a fáradtságot.

Chris Scarre - Hetven ​csoda szerte a világban
Hetven ​pompás építmény leírásából megismerjük a korai társadalmak technológiai fejlettségét, a tizenhat nemzetközi szaktekintély legfrissebb kutatásainak eredményét, funkció szerint csoportosítva megismerjük az építmények történetét, melyek sora a Kr.e. V. évezred kőemlékeitől az aztékok Kr. u. 16. századi Nagy Templomáig terjed. Eljutunk a világ minden részébe: Ázsiától Afrikáig és Európától Amerikáig. Nem csupán jól ismert emlékekre bukkanunk, mint amilyen a gízai piramis, a Stonehenge vagy a kínai Nagy Fal, hanem kevésbé ismert csodákra is lelünk, mint amilyenek a timbuktui vályogmecsetek vagy a sacsawamani inka templomerőd. Minden építmény esetében elolvashatjuk a legfrissebb kutatások alapján szerzett adatokat és gyönyörködhetünk a látványos rekonstrukciós képekben.

Zombori Béla - Művészeti ​és építészettörténeti kifejezések gyűjteménye
Zombori ​Béla gondos gyűjtőmunkával sokszáz művészettel, építészettel kapcsolatos kifejezést válogatott egybe zsebkönyv formátumú kötetében. Az általa felsorolt források között olyan alapművek találhatók, mint az Esztétikai kislexikon (800194), a Művészettörténeti ABC (1961), Vadas József Művészeti vademecuma (9423085) vagy Zádor Anna Építészeti szakszótára (841284). A szerző-összeállító arra törekedett, hogy a képző- és iparművészet, a szobrászat és építészet köréből összegyűjtse a gyakran használatos kifejezéseket, fogalmakat, és tömören, lényegretörően meghatározza azokat. Természetesen nem művészeti lexikont készített, a fogalomtár nem tartalmaz alkotókat, illetve műveket, de meghatároz például stílusokat, esztétikai fogalmakat, műformákat. A különféle művészeti ágak szakkifejezéseit egységes alfabetikus rendben közli, a meghatározásokban, értelmezésekben pedig gyakran hivatkozik a kapcsolódó fogalmakra. Az azonos jelentésű fogalmak közül általában az ismertebb vagy az általánosan használt kifejezés a címszóalkotó, az idegen nyelvű vagy éppen a magyar névváltozat mellette zárójelben szerepel, illetve arról utal a szerző az azonos értelmű címszóra. Tömörsége, formátuma, kezelésének egyszerűsége révén - a diákok és tanáraik praktikus segédlete a művészettörténet, irodalom, történelem és ének-zene órákon, de a művészeti fogalmakra kíváncsi nagyközönség is haszonnal forgathatja.

Andrea Palladio - Négy ​könyv az építészetről
Öt ​évszázad. Ennyi telt el azóta, hogy a padovai kőműves-kőfaragó dalla Gondola családban meglátta a napvilágot a gyermek, ki utóbb Andrea Palladio névvel írta be magát az építészet történetébe. Az antik hatása, a tér komponálása, az arányok rendszere és tökéletessége, a nyugalom és méltóság, a pontosság és játékosság – mindez együtt határozza meg azt a szépség eszményt, amelyért épületeit, legyen az középület vagy villa, templom, kolostor vagy színház, a mai napig tisztelettel és csodálattal szemlélik szakemberek és laikusok, építészek, művészettörténészek, s mindazok, akik jártukban-keltükben „csak” megpillantják, vagy éppen használják, élik mindennapjait. Mert a cinquecento mesterének házai, terei, hídjai századok óta együtt élnek Vicenzával, Velencével, Udinével, Veneto tartomány vidékével, hirdetve alkotójuk most is érvényes hitvallását az építészetről, az élhető környezetről. Palladio nem csak épületeit hagyta az utókorra. Mint az antikvitás és az építészetelmélet ismerője írásba foglalta eszményét, s 1570-ben saját rajzaival illusztrálva megjelentette négy könyvét az építészetről, „amelyben az öt oszloprendet és az építészethez leginkább szükséges ismereteket tárgyaló rövid értekezés után a magánházakról, az utakról, a hidakról, a terekről, a tornacsarnokokról és a templomokról van szó.” S az olvasó, aki most kézben tartja a Négy könyv az építészetről kötetét, ha eddig csak gyönyörködött a Palladio tervezte épületekben, talán csak elment mellettük a városi utcákon, természetesnek véve létüket, most azt a négy és fél évszázad múltán azt is megértheti, miért gondolják és hirdetik az építészet történetének ismerői, hogy mindaz, amit Andrea Palladio alkotott, mondott és írt máig hat az építészetben.

Báthory Sándor - Jakab János - Építőipari ​szakrajz
E ​könyvet mind a szakmunkásképzés, mind a szakközépiskolai és a technikusképzés szakrajzoktatásához készítettük. Egyben ajánljuk a szakmunkástanulóknak, hogy a kötelezően elsajátítandó tananyagon kívül tekintsék át a könyv azon részeit is, amelyekben megismerhetik szakmájuk kapcsolódását az építési folyamatokhoz.

Szerényi Attila - Szerényi István - Építőipari ​anyag- és gyártásismeret I-III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sörös István - Vízben ​álló piramisok, lebegő kövek
Minden ​Egyiptom rajongó számára izgalmas olvasményélményt ígér Sörös István Vízben álló piramisok, lebegõ kövek címû könyve, amely – talán nem túlzás – alapjaiban rengeti meg az eddig napvilágot látott feltételezéseket a megalitikus építkezésekrõl. Az építkezések sajátos folyamatát – s ez felér egy valóságos felfedezéssel – a szerzõ az egyiptomi nagypiramisok és megalitikus templomok példáján keresztül mutatja be, minden lehetséges érdeklõdõ számára érthetõen.

Szerényi István - Épületszerkezetek ​szakrajza
A ​könyv tartalmi felépítésében igyekeztünk követni egy épület megvalósulási, kivitelezési sorrendjét. Így a sík és mélyalapozásoktól indulva bemutatjuk a nedvesség elleni szigeteléseket, valamint a hagyományos falazott szerkezeteket, téglakötéseket. A részletrajzok című fejezetben a pincefalak, lábazatok, járdák koszorúk, áthidalók, födémek rajzait mutatjuk be metszeti és axonometrikus ábrázolásban. Ezt követi két rendszergyártó (Porotherm és Ytong) termékeinek és azok legfontosabb csomópontjainak bemutatása. A fakötések, fedélszékek, tetőfedések, állványszerkezetek rajzai után a zsaluzatok rajzai között egyaránt mutatunk hagyományos fa anyagú és korszerű táblás rendszerelvű zsaluzatokat is. A vasbeton szerkezeteknél nem foglalkozunk a méretezési, statikai kérdésekkel, csak a legtöbbször előforduló szerkezetek szokásos vasalási vonalvezetését ábrázoljuk. Az előregyártott elemes épületek csomópontjai után az öntött falazatokra mutatunk példát a Fabeton rendszer rajzaival. A könyvet a nyílászárók (fa, fém, műanyag), burkolatok és lapostetők rajzai zárják. A fontosabb fejezetek végére rajzi gyakorló feladatok kerültek. A könyvet ajánljuk a felsőfokú, főiskolai és egyetemi rendszerben tanuló diákoknak is, az Épületszerkezettan jellegű tárgyakhoz.

Kerékgyártó Éva - Templomok ​és katedrálisok
A ​katedrálisok a keresztény világ kőből emelt, a múló évszázadokkal büszkén dacoló szimbólumai,egyszersmind az emberiség egyetemes kulturális örökségének becses kincsei. E kiadványban a földkerekség valamennyi szegletéből szerepelnek templomok, az európai székesegyházak mellett ausztrál, orosz, vagy éppen dél-amerikai egyházi épületek is bemutatásra kerülnek. Találhatók köztük a 4. században épült,illetve a 20. század második felében felszentelt katedrálisok is, így az olvasó végigkövetheti a korok és az építészeti stílusok váltakozásaik. Az érdekességekben bővelkedő történeti leírásokat gazdag fotóanyag egészíti ki, amely kívülről és belülről egyaránt megmutatja az épületek nagyszerűségét.

Marosi Ernő - A ​romanika Magyarországon
A ​kötet a magyarországi romanika korszakáról, a XI-XIII. század hazai művészetéről ad átfogó ismertetést. Részletesen bemutatja azt a folyamatot, hogyan honosodott meg a keresztény kép fogalma Magyarországon, majd sorra veszi művészettörténeti ismereteink (írott források, képi források, emlékek, régészet, épületrégészet) jellegzetességeit. Nagy figyelmet szentel a változások tanúinak, beszédes emlékeinknek: az épülettagozatoknak és az ornamentikának. Ezután a magyar romanika néhány nevezetes, a kor európai művészetével méltán párhuzamba állítható alkotását vizsgálja. Ennek során pontos képet kaphatunk a feldebrői, a tarnaszentmáriai, az óbudai, a székesfehérvári, a pécsi, a somogyvári, az esztergomi, a vértesszentkereszti, a jáki és a gyulafehérvári épületegyüttesekről. A szerző részletesen beavat minket a legfontosabb hazai templomok, prépostságok, apátságok, székesegyházak építéstörténetébe, kiemelve az Árpád-kori Magyarország művészetének stílustörténeti jellegzetességeit. Emellett bepillantást nyerhetünk a kor néhány érdekes dokumentumába (Szent István legendái, Szent Margit legendája, rendeletek, adománylevelek stb.) is.

Szilvásy Judit - Feng ​Shui épületek - életek - Feng Shui séta Budapesten
Egy ​különleges könyvet tart a kezében az olvasó, mely a Feng Shuit, azaz az ősi kínai térrendezés filozófiáját, ezúttal középületek tükrében mutatja be. Minden, amit látunk, érzelmeket, indulatokat vált ki belőlünk, ezért nagy felelősség, milyenné formáljuk környezetünket, ami aztán visszahat ránk, minket alakít. Egy harmonikus környezetben kiegyensúlyozottá válunk, egy diszharmonikus pedig zaklatottá tesz. Ha odafigyelünk épületeink formájára, elrendezésére, olyan városképet tudunk kialakítani, amelyben mi is boldogabban élünk. Egy épület olyan, mint egy ember... mondja a Feng Shui. Egyik módszere, a Repülőcsillag Iskola segítségével, kiszámíthatóak energiapályái, így az is megfejthető, miért működik jól vagy rosszul egy vállalkozás. Ismerjük meg ezt a technikát és építsünk céltudatosan, jó energiával rendelkező épületeket!

Moravánszky Ákos - Antoni ​Gaudí
Antoni ​Gaudínak, a századforduló nagy katalán építészetének jelentőségét korunkban ismerjük fel igazán. Művészete a szecesszió szellemi talajából sarjadt. Kortársaitól eltérően az épület organizmusának egészét a tervezési folyamat tárgyának tekintette, sőt e folyamatot magát az építés során meghatározott döntések sorozataként fogta fel, az építészetet művészi akcióként értelmezve. Egyéni, expesszív stílusának napjainkban több követője van, mint saját korában. A könyv részletesen ismerteti Gaudí építészetének előzményeit és a katalán környezet jelentőségeit, ami hozzásegíti művei jobb megértéséhez. Az egyes épületeket keletkezési sorrendben, az életrajz részeként ismerteti a szerző. Külön fejezet foglalkozik tervezési módszereivel, az alkalmazott anyagokkal és szerkezetekkel. Az illusztrációs anyag az életmű egészéről ad áttekintést.

Ismeretlen szerző - A ​világ 100 építészeti csodája
Melyik ​csatorna választja el Afrikát és Ázsiát? Kik építették a Nagy Kígyó Moundot az amerikai Ohio államban? Miért dől a pisai ferde torony? Miért voltak a Hubble űrteleszkóp képei homályosak működésének kezdetén? Mindezekre, és ezenkívül még számos izgalmas kérdésre kaphatnak választ ebben a lenyűgöző, gazdagon illusztrált könyvben, mely egy csokorba gyűjtötte a világ legnagyobb ember alkotta csodáit. Ezek az építmények széles spektrumon mozognak, templomoktól alagutakig, duzzasztógátakról az űrállomásokig. Bemutatunk olyan épületet, amelyet valaki nagyobb dicsőségére emeltek - vannak olyan építmények is, amelyek mindannyiunk kényelmét, biztonságát szolgálják. Néhányuk gyökeresen megváltoztatta a körülötte levő tájat, néhányuk a történelem menetébe szólt bele. Ez a könyv száz ember alkotta épületet és szerkezetet mutat be, átfogó képet adva az emberiség 4500 éves fejlődéséről.

Modernepitlex
Modern ​építészeti lexikon Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Modern ​építészeti lexikon
E ​lexikon a modern építészet alkotásaival, építészeti fogalmaival és áramlataival ismertet meg. Lényegében a mai kor építészettörténetét tárja elénk címszavakra bontva az egész világra kiterjedően. Ahol indokolt, az előzményeket is bemutatja, azokat az avantgarde áramlatokat és fontos alkotásokat, amelyek korunk építészetét előkészítették. Általában 1890-1970-ig tárgyalja világviszonylatban az építészetet, az 1930 és 1960 közötti hangsúlyos időszak részletesebb ismertetésével. Mint az építészettörténeti stílusok általában, az új építészet elfogadása időben területenként is változik, az új áramlatok helyi térhódításától függően, ezért az egyes országok építészeti fejlődését államok szerinti összefoglaló címszavakban is bemutatjuk. Hazai vonatkozásban ezen kívül a tervező intézetek munkásságáról külön címszavak tájékoztatnak és önálló címszót kaptak az Ybl, Kossuth- és Állami-díjban részesült építészeink is. E lexikonnal a Műszaki Könyvkiadó szeretné leróni régi tartozását az építészettel szemben és igyekszik a legújabb kor építészetére vonatkozó információkkal eleget tenni a nagyközönség részéről már régen felmerült jogos igénynek.

Őszy-Tóth Gábriel - Operacsillagok ​függöny mögött
Az ​interjúkötetből magyar operaénekeset ismerhetünk meg, olyan hírességek vallanak karrierükről, szakmai sikereikről, magánéletükről, mint például Kincses Veronika, Sass Sylvia, Rost Andrea, Gregor József, Miller Lajos és Tokodi Ilona. A könyv színes fotókkal és a sztárok áriáit tartalmazó CD-melléklettel jelenik meg.

Szentkirályi Zoltán - Az ​építészet világtörténete
Szentkirályi ​Zoltán kétkötetes munkája, Az építészet világtörténete a Képzőművészeti Zsebkönyvtár sorozat egyik legjelentősebb vállalkozása. A szerző ugyanis nemcsak a már viszonylag bőségesen ismertetet európai építészet történetét dolgozza fel, de plasztikus képet ad az amerikai kontinens és Ázsia építőművészetéről is, mely eddig többnyire kívül esett a hasonló témájú könyvek érdeklődésén. A Képzőművészeti Zsebkönyvtár sorozat következő kötete régészeti jellegű. Domanovszky György munkája a kerámaiművészet kezdeteivel, az edénykészítés és az agyagszobrászat kialakulásával foglalkozik.

Lyka Károly - A ​művészetek története
Nemzedékek ​sorának szolgált első kalauzul a művészetek világában Lyka Károly műve, A művészetek története. Ötödik kiadásban jelenik most meg a kötet, bizonyítva, hogy az ma is hasznos, útbaigazító olvasmány az európai építészet, festészet és szobrászat múltja iránt érdeklődők számára. Könyvünk a Képzőművészeti Zsebkönyvtár harmadik darabja. Az előző kötetek a képzőművészet eszközeivel, eljárásaival ismertették meg az olvasóinkat, a következő, negyedik mű viszont a kultúrtörténet egyik legjelentősebb korszakába vezet vissza. Jackob Burckhardt, a kitűnő múlt századi történész - A reneszánsz Itáliában című művével - páratlanul nagy ívű panorámát nyitva állítja az olvasó elé a reneszánsz ünnep- és hétköznapjait.

Gabányi János - Magyar ​várak legendái
Ha ​e könyvet a kezedbe veszed, mielőtt olvasásához fognál, szedd össze lelkedet, mint amikor templomba lépsz, ébreszd föl a legtisztább áhítatot magyar szívedben, hiszen ezer év dicsősége beszél hozzád belőle. A te őseidről van itt szó, kiknek hős vére csörgedez ereidben, az ezer éves magyar dicsőségről, melynek csíráit anyád méhében magadba vetted te is. Nézz a romban heverő büszke várakra, mint hirdetik regényes rejtekükből a magyarnak hajdani nagyságát! Dicső múltjuknak az utódok lelkében örökké élni kell! Nézd Dévényt, ott a sziklán, hol a Duna hazánkba lép; vagy a Kárpátok üdezöld bársonyát, hol számtalan várban hajdan hűséges őrökként vigyáztak a hősök legnagyobb kincsünkre: szent hazánkra! Nézd a Balaton vidékén, a Bakonyban, a Vértesben, Erdély tündéri varázsú bércein, vagy a Lajta-hegységben nagy múltunk porladó emlékeit; nézd a daliás Zrínyi dicső szigetvárát, Dobó Drégelyét, Világost, Murányt, Szepes várát vagy Borostyánkőt! Dicső múltunk szól hozzád e könyvből, mely ha megszívleled, megszűnik múlt lenni, s lesz jövőnk – majdan pedig jelenünk. (József királyi herceg)

Zolnay László - Buda ​középkori zsidósága és zsinagógáik
Az ​a két - középkori építésű - budavári zsinagóga, amelyet kutatásunk az 1964-65. évben, több, mint két és fél évszázad homályából tárt fel, értékes művelődéstörténeti és építészeti elemekkel gazdagította fővárosunk múltjának ismeretét, a budai Vár, az ország - s túlzás nélkül mondhatjuk - Európa gótikus műemlék állagát. A két épületmaradvány egyikét - a Táncsics Mihály utca 23 udvarán - technikai okokból vissza kellett temetnünk. A másik gótikus zsinagóga épületet, a Táncsics Mihály utca 26 szám alatt - több intézményünk munkájával - 1968-ban a középkori budai zsidóság emléktárává alakítottuk. Gondozását a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Budapesti Szervezete vállalta magára.

Kurt Jeni - Télikertek ​tervezése és építése
Ki ​ne üldögélne szívesen a szürke hideg téli délutánokon egy növényekkel teli télikertben. Miniatűr üvegházunk megtervezésé és fenntartása nem könnyű mulatság. Ha már belevágunk érdemes időben alaposan körülnézni és tájékozódni. Ebben nyújt segítséget a Cser Kiadó „Zöldkönyvek" sorozatában megjelent kötet. A könyvből mindent megtudhatunk a télikertekkel kapcsolatban. Olvashatunk a tervezéskor felmerülő kérdésekről, mint például a télikert mérete, alakja, tájolása vagy szerkezetének anyaga. Továbbá megismerhetjük az üvegezéshez kapcsolódó problémáknak, többek között az árnyékolási, hangszigetelési, tisztítási lehetőségeket és biztonsági intézkedéseket is. A napenergia hasznosításának és a belső klíma kialakításának lehetőségei után a télikert díszeiről - a növényekről - is olvashatunk, hiszen nem mindegy, hogy zárt kertünkben milyen növényeket és hogyan tartunk. A könyv második felében a szerző konkrét példákkal és gyönyörű képekkel csinál kedvet az olvasónak saját télikertje megtervezéséhez. Tartalom: 1. Műszaki tudnivalók A tömegformálás lehetőségei Csomópontok kialakítása Az üvegezés A napenergia hasznosítása A belső klíma Árnyékolás A komfortos lakókörnyezet A jó kertész öröme Előzetes tájékozódás Növények a télikertben 2. Példák Fényözön a lakásban Pihentető oázis Nappali a kertben Tágas terek Négy évszak a nappaliban Délszaki hangulat Pálmaház otthon Napfényben fürdő terek Úszómedence és üvegcsarnok A nagy légtér varázsa Bella Vista Télikert a régi házban Angolos hangulat Türkizkék kompozíció Növényparadicsom Nagyvonalú stílus A fafelület és a kék szín harmóniája 3. Függelék Ellenőrző jegyzék Télikertépítéssel foglalkozó német cégek A német Télikert Szakszövetség

Sutherland Lyall - A ​mai angol építészet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók