Ajax-loader

'építészet' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Ismail Kadare - A ​háromlyukú híd
Ismail ​Kadare, a Nobel-díjra jelölt albán író a kortárs világirodalom egyik legkiemelkedőbb alakja. A háromlyukú híd című remekművének egyik pillére egy régi ballada - alapmotívuma a magyar népköltészetből is ismert -, mely elbeszéli, hogy emberáldozatra van szükség, ha az építők azt akarják, hogy ne dőljön le a vár, amelynek épp felhúzzák a falait. A befalazott balladája azonban a hiszékeny, babonás nép hallgatólagos segítségével arra szolgál, hogy a hídépítő társaság legyőzze riválisát, a Kompok és Tutajok egyesületét, s egyeduralkodóvá váljon az átkozott Ujante folyó fölött. "Hogyan leszel képes Ázsia részeként létezni, ó, én szép Arberiám?" "...most a holdfényben az a benyomásom támadt, hogy a körülöttem elterülő egész hatalmas síkság vérben úszik, és a hegyek porrá omlanak. Láttam a török hordákat, ahogy végigdúlják Európát, hogy egészen az óceánig kiterjesszék az iszlám határait. Láttam a tüzeket, a felcsapó lángokat és a hamut, emberek és krónikák elszenesedett maradványait. És láttam nagyszerű táncainkat, zenénket, ruháinkat és nyelvünket, ahogy kétségbeesetten menekülnek a hegyekbe... Ez a sors vár az albán nyelvre, a hegyek közé kell rejtőznie, kitéve a mennydörgés, a villámok és a lavinák pusztító erejének, a völgyek és a síkságok elnémulnak."

Dr. Reischl Antal - Lakóépületek ​tervezése
A ​szerző először az épülettervezés alapfogalmának általános elveit ismerteti meg olvasóival. Foglalkozik a funkció, a szerkezet és forma egységével és ezeknek az épülettervezésben mutatkozó kölcsönhatásaival. Részletezi a lakóépület-tervezés szerepét és jelentőségét, majd a lakást mint mindenfajta lakóépület alapegységét vizsgálja. Kiindulópontja a lakás használójának, a családnak szerteágazó igénye. Elemzi a lakáson belüli funkciókat szolgáló bútorokat, berendezési tárgyakat, ezek méreteit, helyigényét mint a funkcionális sejtek kialakításának meghatározóit. Az alkotórészek analízise után a részeket újraegyesítve feltárja az összefüggéseket, és a lakást mint egészet vizsgálja. A következő részben a lakóépületek különféle fajtáit ismerteti. Részletesen tárgyalja az egy- és több lakásos házakat, a különböző kombinált rendszereket, a kollektív lakóházakat, a magas-házakat, a lakóházak közös tereit. Bemutatja olvasóinak a tipizálást, a típustervezést, tárgyalja a modulkoordinációt és befejezésképpen a lakóépület-tervezés várható irányaival foglalkozik. A szöveges ismertetést adatközlő táblázatok és egységes felépítésű, művészi kivitelezésű ábrák gazdagítják.

Neil Morris - Reg Cox - A ​világ 7 csodája
Az ​emberi alkotás remekműveit hiteles adatok, színes illusztrációk, térképek és fényképek segítségével ismerhetjük meg - akár egy föld körüli utazáson.

Susan Kay - A ​fantom
Egy ​ember története, aki szörnyű bűnökre ragadtatta magát, holott akkora szíve volt, hogy az egész világ belefért volna. Hatalmas feszülés, szakadás, aztán béke… és csönd: az elképedés, a hitetlenkedés néma hördülése. Kinyitottam a szemem, s láttam, hogy a bába arcából – amely az imént még nekibuzdulástól rózsállott – egyszerre kiszalad a vér, s a szobalányom, Simonette a szája elé kapja a kezét, úgy hátrál az ágytól. Küszködve feljebb csúsztam a csatakos párnán, lenéztem a véres lepedőre, és megláttam, amit a többiek. A bába tért magához elsőnek; odarepült, hogy a köldökzsinórt elvágja, bár reszkető kezével tartani is alig bírta az ollót. – Uram, irgalmazz – motyogta, s ösztönösen keresztet vetett. – Krisztus, kegyelmezz! És megszületett…

Cs. Tompos Erzsébet - Az ​építészet története - Középkor / A bizánci és az iszlám építészet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Andreu Carranza - Esteban Martín - A ​Gaudí-kulcs
Misztikus ​elemekkel átszőtt kultúrtörténeti thrillerregény. A 20. század eleji Barcelona növekszik, a modernizmus szelleme ellenállhatatlan hatással van a sötét oldal híveire. A szabadkőműves páholyok, a titkos társaságok révén a város az ezotéria központjává növi ki magát. Antonio Gaudíról, az építészről pedig kiderül, hogy a Moria-lovagok nagymestere és egy évezredeken átívelő jóslat kulcsfigurája.

Bagyinszki Zoltán - Tóth Pál - Magyar ​várak
Fáradságos, ​ám igen érdekes vártúrákat jelentett az utóbbi két évben e könyv képeinek elkészítése a történelmi Magyarország területén. A képanyag több mint fele a mai Magyarország határain kívül készült, az Adriától a Székelyföldön, az Al-Dunától a lengyel határig. Minden - a magyar történelmet ismerő - ember számára lélekemelő érzés szembesülni Huszt, Munkács, Déva, Vajdahunyad, Nándorfehérvár, Fraknó, Trencsén, Krasznahorka, Csejte vagy éppen Visegrád, Siklós, Kőszeg, Drégely, Szigetvár, Eger, Buda váraival, romantikus romjaival, a világörökség részét képező Hollókő, Szepesváralja, Berethalom emlékeivel. Mint szerző, ezt az élményt is szeretném megosztani Önnel. Elkészült tehát a Magyar kastélyok című albummal kezdődő sorozat második kötete, amely ismét csak szubjektív válogatás - térben és időben egyaránt. A színvonalas könyv több száz fotójával, valamint a várakra vonatkozó legfontosabb adatokkal bizonyára örömet szerez a magyar várak szerelmeseinek. A Magyar várak című könyv felidézi a magyar történelem ismert és ismeretlen eseményeit, helyszíneit, időpontjait, fontosabb személyiségeit.

Richard Waterstone - India
Könyvünk ​India hindu, buddhista, dzsaina és más szellemi áramlatait ismerteti meg az olvasóval, különös tekintettel ezen hagyományoknak a nyugati világgal való kapcsolataira. Minden olvasó számára érthető nyelven, ám tudományos igényességgel értelmezi az alapvető fogalmakat. - Több, mint 250, nagyrészt színes kép mutatja be a művészet, a kézművesség és az építészet remekeit - hiteles dokumentumképek illusztrálják a múltat és a jelent. - Segít eligazodni az olvasó számára mindeddig ismeretlen hitvilágban, kötődve a történelemhez és korunk problémáihoz. - Választ kaphatunk az olyan - általunk talán csak felületesen ismert - fogalmak mibenlétére, mint a jóga, a karma, a meditáció, a tantra és a megvilágosodás. - A függelék gyakorlati útmutató: megtalálhatók benne mind a jóga alapvető gyakorlatai, mind pedig az Indiában ismert zarándokutak. A kötetet név- és tárgymutató, valamint szójegyzék egészíti ki.

Buza Péter - Gadányi György - Fel ​a fejjel!
A ​legenda szerint egynéhány évvel a századforduló előtt, amikor javában tartott még a szép ifjú Pest látványos megújulása,Takáts Gyula, az Erdélyből egyetlen, kopott tarisznyával érkező, majd itt a Fekete Elefánthoz címzett csemegekereskedés hasznából - a maga erejéből - meggazdagodó kereskedő bérpalotát épített a Váci és a Duna utca sarkára. Olyat, amelynek hatalmas kupoláján körmöci aranyak csillogtatták a napsugarakat, hirdetve országnak-világnak a polgár büszke öntudatát, mellyel királyokhoz meri mérni magát, otthona látványát is ehhez a szándékhoz igazítva.

Csengel-Plank Ibolya - Hajdú Virág - Ritoók Pál - Fény ​és forma / Light and Form
Luxusvillák, ​elegáns bérházak üvegcsőben mozgó liftekkel, egy erőmű őskori űrhajót idéző irányítóterme, divatos üzletbelsők, hangosfilmeket játszó áramvonalas mozik - mindezeket röviddel elkészülésük után lefényképezték a "Tér és Forma" folyóirat számára. Magyarországon első sorban ez a kiadvány terjesztette a modern mozgalom eszméit 1928 és 1948 között, amikor magyar építészek olyan műveket alkottak, amelyek a nemzetközi modernizmus legjobbjai közé tartoznak. Az ezekről készült fényképek ma nagy értékű források, amelyek nemcsak dokumentálják az épületeket, hanem azt is bizonyítják, hogy az építészeti fotó önmagában is lehet műalkotás. A könyvbe választott negatívok és archív nagyítások nagy része a Magyar Építészeti Múzeumban és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Fényképtárában található. Csengel-Plank Ibolya fotótörténész, Hajdú Virág és Ritoók Pál építészettörténész tanulmányai azt vizsgálják, hogyan hatott a modern mozgalom a magyar építészekre és hogyan fényképezték épületeiket. A könyv fő része 63 épületet és belsőépítészeti alkotást mutat be 217 remek fotóval, amelyekhez rövid épületleírás és a képekre vonatkozó magyarázat társul. Ezt néhány jelentős építész és fotográfus portréja és az 1930-as évek Budapestjét ábrázoló városképek követik. A magyar származású építész és formatervező Breuer Marcel, Pierre Vago, Moholy-Nagy, vagy a fényképész André Kertész, Brassai és Lucien Hervé munkássága külföldön is jól ismert. Sokkal kevesebben hallották hazai kortársaik, az építész Molnár Farkas, Borbíró (Bierbauer) Virgil, Kozma Lajos vagy a fényképész Seidner Zoltán, Kozelka Tivadar és Bánó Ernő nevét. Ez a könyv az általuk és kollégáik által alkotott kitűnő épületek és lenyűgöző fotók előtt tiszteleg.

Sinclair Hood - A ​minószi Kréta
Az ​időszámításunk előtti harmadik évezred kezdetén a földközi-tengeri Kréta szigetén egy minden korábbitól eltérő civilizáció kezdett kibontakozni, hamarosan virágba szökkent, és olyan lenyűgöző alkotásokat hozott létre, amelyek - bár csak hiányosan, töredékesen maradtak fenn - bámulatba ejtenek bennünket. Sinclair Hood könyve az egyik legjobb és legteljesebb összefoglalása a krétai bronzkornak, amelyet - legjelesebb kutatója, Arthur Evans nyomán - minószi kultúrának is szoktak nevezni. A mű áttekinti mindazt, amit napjainkig a tudomány az ókori krétai társadalomról, gazdaságról, vallásról, hadviselésről, építészetről, művészetről és kézművességről, a mindennapi életről, viseletről, sportról, játékról stb. feltárt. A szerző, aki a krétai régészet egyik legkiválóbb szakemberének számít, a gazdag anyagot közérthetően, világosan és a kitűnő illusztrációk jóvoltából igen szemléletesen dolgozta fel.

Czellár Katalin - Élők, ​holtak, istenek háza
Városok, ​falvak Lakóházak Paloták Masztabák Az Óbirodalom piramisai A Középbirodalom piramisai A fáraók elrejtett sírjai Nap-templomok Sziklatemplomok

Marion Kaminski - Velence
Velence ​- a helybeliek szeretetteljesen la Serenissima, a "legtiszteletreméltóbb" néven emlegetik - már régóta röpíti álomvilágba a látogatókat: a San Marco, a Canal Grande két partját büszkén szegélyező káprázatos paloták, vagy Tiziano, Tintoretto és Tiepolo remekműveinek varázsa soha nem feledhető. A tájékozódást elősegítő gyakorlati tanácsok mellett a könyv részletesen ismereti Velence műemlékeinek művészettörténeti vonatkozásait.

Sabján Tibor - Tetőfedések
A ​Népi kultúra sorozat újabb kötetében a szerző bőséges képanyaggal illusztrálva írja le és tárja elénk az egyes fedésmódok történeti és néprajzi kérdéseit, a fedés készítésének folyamatát, a féltve őrzött fortélyokat és a felhasznált anyagok tulajdonságait. A sokszínű képből kirajzolódik a háza körül szorgoskodó parasztember alakja, aki egyszerűbb építményeit maga fedi be, a specialistáé, akinek tudása már egy szűkebb közösség számára kamatoztatható, a háziiparosé, aki megélhetési forrást talál a fedőanyagok készítésében és értékesítésében és a mesteremberé, aki a fedési munkákra szakosodott iparos. Az áttekintés nem nélkülözhette a gyáripari termékek bemutatását sem, hiszen a 19. században már széles körben elterjedtek a tűzbiztos, tartós és sokszor előnyösebb fedőanyagok, amelyek előbb-utóbb kiszorították a korábbi fedési módokat.

Gerle János - Századforduló
Mit ​él át a budapestiségből az idegen? Hogy Budapest világváros, építészetének gazdagsága lenyűgöző, hogy még mindig tele van a múlt európai rangú emlékeivel. Mindez leginkább a századfordulón alakult ki, az úgynevezett szecesszió idején. A Városháza Kiadó gondozásában.

Gábor Eszter - Budapesti ​villák
Egy ​változatos és vonzó épülettípus csaknem évszázados virágzásáról ad rövid áttekintést ez a kis könyv. A múlt század közepén a budai hegyekben és a pesti Városliget peremén megjelent villák még nyaralók voltak, az 1870-es évektől az Andrássy út külső szakaszán kialakított villanegyed már a gazdag polgárság állandó lakóhelye. A következő évtizedekben egyre növekvő számban épültek Zuglóban, a Sváb-hegyen, a Gellérthegyen, a Rózsadombon és Pasaréten a változó ízlést és változó korstílsut követő villák és villanegyedek.

Marcus Schmieke - A ​vaszati alapjai
A ​vaszati a természet törvényeit követõ lakáshasználat és építkezés indiai tudománya. Ez a könyv 108 lépésben elvezeti az olvasót az ideálisan kialakított otthonhoz. A kötet lemásolható jantrákat és mantrákat is tartalmaz, amelyekkel javíthatunk a ház energiáin.

B. Szűcs Margit - Franciaország ​építészete I-II.
B. ​Szűcs Margit (1923-2006) építészmérnökként építészettörténész volt, a Budapesti Műszaki Egyetem címzetes egyetemi tanára, valamint a College International oktatója. Tudományos tevékenysége a reneszánsz története és az újkori építészetelmélet köré tevődött. Kiemelkedő, sok évtizedes oktatói tevékenysége mellett nagy jelentőségű Leon Battista ALBERTI életmű-monográfiája, valamint „Az építészet története” című sorozat Reneszánsz kötete. Jelentősek a francia, német és angol építészet-elmélettel foglalkozó szakcikkei és tanulmányai. Hiánypótlóak „Az építészet világa” népszerű sorozatban megjelent Franciaország és Nagy-Brittania építészete című kötetei. Nagy felkészültségű és nemzetközileg elismert lektora ill. fordítója volt - többek között Pogány Frigyes - számos építészettörténeti kiadványának. „Bevezető Bretagne megalit-építményeitől a mai francia építészetig szinte beláthatatlan távolság feszül. Mégis át kell tekintenünk a teljes időszakot, mert így látjuk szerves egészként az építészet fejlődését. Ha röviden is, de fel kell villantani az ország őstörténeti jelentőségét nyomába szegődni a római légióknak és a barbár hordáknak, majd végigkísérni azt a bonyolult eseménysort, amelynek során kibontakozott és megerősödött a mai Franciaország. Mindez természetesen csak vázlat lehet, az építészeti tevékenység háttere. Az építészet kiemelése látszólag egyszerűsíti a feladatot. Ám oly sok jelentős emlék. hogy a válogatás ugyancsak nehéz, annál is inkább, mivel a francia építészet a középkortól napjainkig nagyon sokszor járt az élen, gyakran teremtett követendő példát más országok számára. Az adott szűk keretben tehát minden egyes épületnél fokozottan mérlegelni kellett, hogy valóban a legjellemzőbb-e korára. A döntést elsősorban a szerkezetből fakadó tér- és formaalakítás befolyásolta, de néhány példánál az épület szobordíszeinek jelentősége volt a mérvadó. Sokszor nehéz volt eldönteni, hogy az egyetlen közölhető kép külső vagy belső legyen-e. A hiányosságokat részben pótolhatják a képmagyarázatokat kísérő rajzok. Remélhető, hogy mindezek segítségével sikerül az olvasóval megismertetni a franciaországi építészettörténet nagyszerű eredményeit.” (B. Szűcs Margit: Franciaország építészete I.)

Gábor László - Épületszerkezettan 3.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kozepuletek_csf
Középületek Ismeretlen szerző
12

Ismeretlen szerző - Középületek
A ​könyv 12 fejezetben tárgyalja a legfontosabb középülettípusokat funkciójuk szerint. Sajátossága és egyik célja múltján és kapcsolatain keresztül ismertebbé tenni a jelenkor középületeit, középület-típusait.

Reischl Gábor - Mezőgazdaság ​és építészet
A ​könyv részletesen tárgyalja a birtok épületeit, az állattartás, a növénytermesztés, a tárolás, a kiszolgálóépületek legfontosabb technológiai, funkcionális, szerkezeti ismérveit. Ezek az épületek a gazdálkodás épületei, a gazdálkodó életmód színtere, ahol a "fellegvárnak"; az ember házának is része van az egészben. Egy fejezet foglalkozik az ember házával, ami nem első és nem utolsó épület a birtokon, hiszen "az építendő dolgok közt a paradicsomkarótól az aszaló fedelén át a tornácoszlopig csak fokozati különbség van". A befejező rész megépült példákat mutat be rajzokkal és fotókkal illusztrálva.

Gábor László - Épületszerkezettan ​2.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Teveli Mihály - Engedélyeztetés, ​árajánlatok és költségbecslés
Építkezéskor ​arra kell törekednünk, hogy felkészülten, egyenrangú félként állhassunk szembe a munkát végző vállalkozóval. A pénzünkért elvárhatjuk a legnagyobb szakmai ismerettel és gyakorlattal, tapasztalattal rendelkező építési vállalkozó közreműködését, de őt csak akkor tudjuk kiválasztani a sok ajánlkozó közül, ha már az építkezés megkezdése előtt magunk is szerzünk bizonyos szakmai ismereteket. A szakmai ismeretek bizonyos szintű birtoklása sok kellemetlenségtől szabadíthat meg bennünket, mint építtetőt, és megelőzhetjük, hogy feleslegesen nagy költségbe verjük magunkat. A kötetek végigkísérik az építkezés munkafolyamatát, és munkanemenként annyi szakmai ismeretet nyújtanak, hogy tárgyalni tudjunk az építést végző vállalkozókkal, munkájukat megítélhessük, tudjuk, hogy mit várhatunk el az építkezés gazdaságos és színvonalas lebonyolítása érdekében. A kötetekből tájékoztatást kapunk az árak alakulásáról, a beépítendő anyagok mennyiségéről, a felhasználandó keverékek összetételéről, az új technológiákról, az elszámolások valóságos tartalmáról, az elvárható esetleges megtakarításokról. A sorozatból megismerhetjük az építkezést megelőző legfontosabb teendőket, és a helyes építési sorrendek betartása mellett a szakszerű kivitelezés érdekében a kötetek egy-egy szakmai munkafogásra is felhívják a figyelmet. A szerző az építési abc című sorozatával ehhez kíván segítséget nyújtani. Azoknak is ajánlja a sorozatot, akik az építkezés utáni karbantartásokat, javításokat saját kezűleg, házilag végeznék el. A kötetek felhívják a figyelmet arra, hogy mely munkák kívánnak alapos szakmai tudást, amelyeket kizárólag szakemberrel érdemes elvégeztetni, és melyek azok, amelyeket szakember irányításával, ellenőrzésével magunk is elkészíthetünk. Mindezeken felül a kötetek kitérnek a balesetmegelőzés fontosságára, eszközeire is.

Bartha Mária - Machu ​Picchu
Az ​Inka Birodalom a világ legnagyobb és legtitokzatosabb kultúráinak egyike volt az emberiség története során. Machu Picchu, a rejtélyes és fenséges romváros ma is ámulatba ejti látogatóit. Dél-Amerika legismertebb és leglátványosabb régészeti, építészeti, kultúrtörténeti emléke a Világörökség része, a világ egyik legkedveltebb turisztikai célpontja. Mindmáig megválaszolatlan kérdések sora vetődik fel Machu Picchu nevének hallatán: Mikor épült és miért maradt évszázadokon át az ismeretlenség homályában? Milyen csillagászati és vallási ismereteket rejtenek magukban fennmaradt épületei? Miről szólnak az inkák mítoszai? Milyenek és kik voltak isteneik?Hogyan áldoztak nekik? Milyen szertartásokat mutattak be tiszteletükre? Miről vallanak a híres inka építészet ma is csodálatot ébresztő romjai? Rengeteg kérdés, melyekkel évszázadok óta foglalkoznak a szakemberek, küzdenek a kutatók, s melyekre személyes tapasztalatai alapján kísérel meg választ adni, de legalábbis a lehetséges válaszokat igyekszik közelebb hozni Olvasóihoz a fiatal szakember, e könyv szerzője.

Sisa József - Híres ​magyar templomok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vámossy Ferenc - Korunk ​építészete
E ​könyvben korunk építészetének belső vonásait, történeti-gondolati fejlődésének ívét szeretném bemutatni. Azt a történelmi-társadalmi változásokból fakadó eseménysort, amely a századforduló éveitől kiindulva a hőskor, az építészeti avantgarde évtizedei után korunk kiteljesedő új építészetének gondolatait hordozza.

Rév Ilona - Templomépítészetünk ​ma
Magyarországon ​1945 óta több mint 200 templomot építettek. Ezek közül választotta ki Rév Ilona azt a 17 példát, amelyet építészeti megoldása alapján a legszebbnek ítélet, s amelyeken keresztül képet ad mai templomépítészetünkről.

Hokkyné Sallay Marianne - Fertőd ​- Esterházy kastély
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hellen Edom - Hellen Edom - Hogyan ​épülnek a dolgok
Ez ​a könyv egyszerűen, de érdekesen mutatja be hogyan épülnek a házak, a felhőkarcolók, a hidak, és egyéb épületek. A magyarázó rajzok alapján könnyű megérteni az építkezések különböző fázisait, vagy pl azt, hogy miért nem dől el a felhőkarcoló, hogyan rögzítik az olajfúrótornyot a tengerfenéken. A világ egyik legrangosabb gyermekkönyvkiadója az angliai Usborne kiadó. A könyveit a szép kivitel, a tényszerűség és az aktualitás jellemzi. A Novotrade kiadó az Európa szerte nagysikerű, több nyelven, sok országban megjelent Usborne-könyveket szeretné a magyar gyermekekkel is megismertetni

Kószó József - Ablak ​a házon
Tizenhárom ​kötetből álló sorozatunk harmadik darabja az ablakkal és annak környezetével foglalkozik. Előző kötetünk a kandallók tervezéséhez, építéséhez adott praktikus tanácsokat, most hátat fordítunk a kandallónak, és odasétálunk az elegáns kétszárnyú ablakhoz, elhúzzuk a kellemes mintájú függönyt, kitárjuk az ablakszárnyakat, s elgyönyörködünk az őszi kert rozsdavörös és aranysárga színpompájában. Az első hideg szélrohamra behajtjuk a szárnyakat, most a fák lombjain át beszűrődő napfény rajzol játékos jeleket szobánk falára. Derűt és vidámságot lop falaink közé a jól elhelyezett, a lakóház stílusával harmonizáló, praktikumában dekoratív ablak, ugyanakkor megvéd a külvilág porától, zajától, a tűző napfénytől és a csapadéktól. Érdemes hát meghallgatni a szakember tanácsait ablakaink anyagára, alakjára, elhelyezésére, nagyságára és kiegészítő elemeire vonatkozóan!

Tóth Pál - Czeglédi Zsolt - Csodálatos ​Magyarország
Kevesen ​tudják, hogy kis hazánk, Magyarország is bővelkedik természeti csodákban. Ez a könyv a legnevezetesebbeket mutatja be a hazai csodálatos tájak közül. Elsősorban felső tagozatos diákoknak készült a könyv, de természetesen a középiskolásoknak is hasznos lehet.

Zádor Anna - Klasszicizmus
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók