Ajax-loader

'albán' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Pajtim Statovci - Macskám, ​Jugoszlávia
Egy ​fiú Helsinkiben a 21. század elején, aki meleg internetes oldalakon keresi a partnereit, kígyót tart, és különös macskákkal ismerkedik. Egy albán muszlim nő 1980-ban Koszovóban, aki az álomesküvőjére készül. A két szálon futó cselekmény idővel összeér, miközben belső és külső világok dőlnek össze és épülnek újra. Pajtim Statovci nappali és éjszakai rémálmokban bővelkedő regénye szívszorítóan pontos és ítéletmentes képet nyújt arról, hogyan sodródnak a hazájukat elhagyók két ország között, hontalanul, és hogyan adaptálódnak a különböző nemzedékek új otthonukhoz. Az 1990-ben Koszovóban született, Finnországban élő szerző huszonnégy évesen írt első regénye 2014-ben elnyerte a rangos Helsingin Sanomat irodalmi díjat a legjobb első regény kategóriában, és azóta tizenkét nyelvre fordították le.

Az_okos_lany
Az ​okos lány Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Az ​okos lány
A ​magyar és a külföldi népmesekincs kedvelt alakja az okos lány, aki túljár a királyok, az udvari tudósok eszén, meg tud felelni a legbonyolultabb találós kérdésekre, és átlát mindenféle praktikákon. Ez a lány vagy asszony számtalan mesében, nagyon sokféle formában találja fel magát, és nyeri el végül a király szerelmét. A Móra Kiadó szép kivitelű antológiában - Hegyi Mártának a nők szépségét kiemelő illusztrációival - jelenteti meg az okos, bátor lányokról szóló válogatást, amely a nők, az anyák, a lánytestvérek születésnapjára, nőnapra, kedves, vidám ajándék.

A_f%c3%b6ld_sz%c3%a9pe
A ​föld szépe Ismeretlen szerző
22

Ismeretlen szerző - A ​föld szépe
A ​mesemondás ősrégi albán népszokás: az élő hagyományt jelenti, melyben nemzedékről nemzedékre tovább élnek a népi hősök. Kemény emberek ezek, nem riadnak vissza a nehézségektől, minden csapás után talpra állnak. Nemcsak bátrak, hanem fortélyosak is – jelképezve magát az albán népet, amely hosszú évszázadokon át szinte élet-halál harcot vívott a mostoha természettel, az idegen hódítókkal és saját földesuraival is. Csapásra csapással visszaütni, túljárni az ellenség eszén: ezt tanúsítja az albán mese- és mondavilág.

Angel Karalijcsev - Nyikolaj Todorov - A ​gólya Szilján
"Amikor ​még a folyók fölfelé folytak, a topolyafa pedig gyökerekkel az égnek nőtt; a disznó a felhőkig repült, a hal meg éneklésben versenyre kelt a csalogánnyal; a birka farkas evett, az egér pedig egérlyukba gyömöszölte a kandúrt ... akkortájt mindenféle csodadolgok estek" Bizony, mi minden elő nem fordul a mesékben! Vénember megfiatalodik, leány legénnyé, legény gólyává, padisah papagájjá válik; nehéz volna elősorolni mind a kalandokat, viszontagságokat, melyeken mesehőseink keresztülmennek. Kötetünk bolgár, török, görög, albán, román, szlovén, horvát meséi főszereplőinek is keményen meg kell küzdeniük, míg elérik az áhított nyugalmat, boldogságot. Induljunk velük kalandos útjaikra, izgalmas, veszélyes vállalkozásaikra, gyönyörködjünk a mesés tájakban s a lépten-nyomon megtörténő csodákban. A kötetet Kiss Benedek tolmácsolásában, Kovács Péter gyönyörű rajzaival adjuk közre.

Covers_205023
Virágzik ​a pomagránát Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Virágzik ​a pomagránát
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

N%c3%a9pek_%e2%80%8bk%c3%b6lt%c3%a9szete_antol%c3%b3gia_%e2%80%8ba_vil%c3%a1g_n%c3%a9pk%c3%b6lt%c3%a9szet%c3%a9b%c5%91l
Népek ​költészete Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Népek ​költészete
Ahogy ​a látszólag legnaivabb színben, a fehérben benne rejtőzik az egész spektrum, úgy őrzi magában a népköltészet mindazt a színt, amit népeinek történelme váltakozva rávetítgetett. Harcok vörösét, rabság gyászfeketéjét, békés korszakok aranysárgáját. Ezenkívül mindazt, amit magából vetített kifelé minden korban az ember. Tehát: a népköltészetben együtt van, ami egy-egy nép történelmében és az egyes ember mikrotörténetében összegyűlt. Ez a kötet antológia a világ népköltészetéből. 113 nép nevével és verseivel találkozik itt az olvasó; a nagy kultúrnépek mellett Óceánia népeivel, alig ismert afrikai törzsek névtelen dalosaival, Amerika indiánjaival, eszkimókkal, lappokkal, a Szovjetunióban élő kis népekkel, nyelvrokonainkkal. A válogatás és szerkesztés Rab Zsuzsa értő munkáját dicséri.

Qamil Buxheli - Maksut ​úr karrierje
Tarina ​- nem létező kisváros Albániában, és a szereplők, ahogyan az írók, honfitársaik, földijeik érzékenységétől félve, általában kijelentik - egytől egyig kitalált személyek. Buxheli szatirikus regénye mégis telitalálat: 1939-ben játszódik, és, egy ugyancsak kitalált történet keretében, megrajzolja egész Albániát, amilyen volt a második világháború küszöbén, mindenestül-királyostul, nemzetségestől és szegény emberestől, a szélhámosokig és az utcalányokig bezárólag. Buxheli humora néha vaskos, eszközei olykor túlságosan is ismertek, de mindent leleplező szatíra, amely egyaránt irányul a maradi nemzetségek és az akkori valóság operettfigurái ellen, még ma, majdnem negyven év távlatában is, hitelesen eleveníti fel előttünk a sok viszontagságot megért albán nép életének minden keserűségét, és megmutatja a nép egészséges gondolkozását, emberi méltóságát, öntudatát, azt, amit a magyar költő így fejezett ki "örök tanúságul": "Habár fölül a gálya, S alul a víznek árja, Azért a víz az úr!"

Barbara Jelavich - A ​Balkán története I-II.
Ez ​a könyv a Balkán jelentősebb nemzetiségeinek - az albánoknak, a bolgároknak, a horvátoknak, a görögöknek, a románoknak, a szerbeknek és a szlovéneknek - a 18. és 19. századi történetét tárgyalja. Ennek az időszaknak a kezdetén a szóban forgó népek vagy oszmán, vagy Habsburg-uralom alatt éltek. A könyv ismerteti a két birodalom egymástól eltérő körülményeit és a nemzetiségek megélte tapasztalatokat. A fő hangsúlyt a nemzeti mozgalmakra helyezi a szerző, beleértve e mozgalmak programjait, céljait és az e célokkal összefüggő forradalmakat. A 19. század végén Görögország, Románia, valamint Szerbia és Montenegró délszláv államai független kormányokat alakíthattak, s Bulgária és Horvátország autonómiát harcoltak ki. Az Oszmán Birodalom fokozatos szétesése és a nemzeti forradalmak a nagyhatalmi konfliktusok jelentős okozóivá lettek. A keleti kérdés, amely mindkét említett évszázadban a nemzetközi kapcsolatok egyik fő problémája volt,a külpolitikai közfigyelmet folyamatosan a Balkánra irányította, úgyhogy a félszigetet okkal tekintették a kiegyensúlyozatlanság és a feszültség egyik gócának. A kötet tehát 1900-ig tekinti át a nemzeti mozgalmakat, sikereiket és kudarcaikat, és meghatározza az akkori események jelentőségét napjaink nemzetközi viszonyaira nézve.

Pajtim Statovci - Kissani ​Jugoslavia
Lahjakkaan ​nuoren kirjoittajan maaginen esikoisromaani juuriltaan revitystä perheestä, mahdottomasta rakkaudesta, kuolemanpelosta ja kauniista kissasta. Tyttö varttuu Jugoslavian maaseudulla, missä naisen arvo mitataan työnteossa ja kyvyssä miellyttää miestä. Häiden jälkeen hänen asemastaan ei ole epäilystäkään. Kun koko liittovaltio hajoaa perheen ympäriltä, elämää uudessa kotimaassa alkavat hallita pelko ja häpeä. Hänen poikansa kasvaa kylmään maahan, missä muualta tullutta käsketään tyytymään vähään ja olemaan kiitollinen. Hän ostaa itselleen kuningasboan, ja baarista löytyvä oikukas kissa johdattaa hänet vavisuttavalle matkalle menneisyyden kerroksiin.

Pajtim Statovci - My ​Cat Yugoslavia
'A ​strange, haunting, and utterly original exploration of displacement and desire' -- Tea Obreht, author of The Tiger's Wife, New York Times Book Review 'Fearless, delicate, beautiful, sad, haunting and wonderful. A brilliant novel that mesmerizes with both its humanity and its utter uniqueness' -- Jeff VanderMeer In 1980s Yugoslavia, a young girl named Emine is married off to a man she hardly knows. But soon her country is torn apart by war, and she is forced to flee with her family. Decades later Emine's son, Bekim, has grown up a social outcast in a country suspicious of foreigners. Aside from casual hook-ups, his only companion is a pet boa constrictor - until one night in a gay bar, Bekim meets a talking cat. It isthis witty, charming, manipulative creature that starts him on a journey back to Kosovo to confront his demons and make sense of the remarkable, cruel history of his family. And soon he learns that love can be found in the most unexpected places.

E. L. James - The ​Mister (angol)
London, ​2019. Life has been easy for Maxim Trevelyan. With his good looks, aristocratic connections, and money, he’s never had to work and he’s rarely slept alone. But all that changes when tragedy strikes and Maxim inherits his family’s noble title, wealth, and estates, and all the responsibility that entails. It’s a role he’s not prepared for and one that he struggles to face. But his biggest challenge is fighting his desire for an unexpected, enigmatic young woman who’s recently arrived in England, possessing little more than a dangerous and troublesome past. Reticent, beautiful, and musically gifted, she’s an alluring mystery, and Maxim’s longing for her deepens into a passion that he’s never experienced and dares not name. Just who is Alessia Demachi? Can Maxim protect her from the malevolence that threatens her? And what will she do when she learns that he’s been hiding secrets of his own? From the heart of London through wild, rural Cornwall to the bleak, forbidding beauty of the Balkans, The Mister is a roller-coaster ride of danger and desire that leaves the reader breathless to the very last page.

E. L. James - Mister
London, ​2019. A jóképű, arisztokrata származású Maxim Trevelyan a sors kegyeltje. Remek kapcsolatainak és a tömérdek pénzének köszönhetően soha nem kellett dolgoznia, és ritkán aludt egyedül. Ám egy tragédia folytán mindez megváltozik. Maxim örökli a nemesi címet, a vagyont és az ingatlanokat, és az ezekkel járó felelősséget is. Bár erre nincs felkészülve, akkor is szembe kell néznie a kihívással. A legnagyobb próbatétel azonban mégsem ez, hanem leküzdeni az ellenállhatatlan vágyat egy titokzatos nő iránt, aki nemrég érkezett Angliába. Maxim menthetetlenül beleszeret a zenei tehetséggel megáldott, gyönyörű tüneménybe. Még sosem tapasztalt ilyen érzelmeket, és nem meri nevén nevezni az érzést. Kicsoda Alessia Demachi valójában? Meg tudja-e védeni Maxim ezt a veszélyes múltú, csodálatos teremtést a rosszakaróktól? És mit fog szólni a lány, ha kiderülnek Maxim féltve őrzött titkai? A London szívéből a vadregényes cornwalli vidéken és a félelmetes Balkánon át tartó utazáson az olvasó lélegzet-visszafojtva követheti Maxim és Alessia sorsát.

Schütz István - Fehér ​foltok a Balkánon - Etnikai mozgások, kölcsönhatások, "nagy birodalmak"
A ​témában úttörőként megjelenő könyv elsősorban a román (vlak) és az albán nyelv és nép eredetéről szól, de velük kapcsolatban széles körű ismereteket közöl az illír, a trák, a dardán és a macedon népekről és nyelvekről, s kitér a dákoromán mítoszra is. Bőséges összehasonlító adatokkal szemlélteti a térség nyelveinek és néprajzának rokon vonásait, háttérként pedig összefoglalja a Balkán-félsziget történelmét az újkőkortól az oszmán-törökök megjelenéséig. Irodalomjegyzék segíti a részletesebb tájékozódást, a hatalmi viszonyok változását pedig tizenhét térkép mutatja be.

Enver Hodzsa - Jegyzetek ​Kínáról
Tiranában ​több nyelven, két kötetben adták ki Enver Hodzsának, az albán Munkáspárt főtitkárának politikai naplóját, amely albániának a Kínai Népköztársasággal való kapcsolatával foglalkozik. Az első kötet az 1962-1972 közötti éveket, a második kötet az 1973-1977 közötti éveket foglalja magában. E két kötetből válogattunk részleteket, s ezek képet adnak a két ország kapcsolatának alakulásáról, a viszony megromlásának albán értékelés szerinti okairól, valamint a nemzetközi munkásmozgalom egyes kérdéseinek sajátos albán megítéléséről.

Luan Kaceli - Albanian ​for English-speakers
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Elia Zaharia Zogu - A ​fehér rózsa
Egyszer ​volt, hol nem volt... Egyszer régen, Magyarország gyönyörű királyságában élt egy arany hajú grófkisasszony, aki a rózsák nyelvét beszélte! Ez a bizonyos kisasszony egy napon varázslatos utazásra indult a sasok földjére... Ott hat titokzatos hercegnő várta szeretettel, és a lány a sors által megírt úton járva elragadta egy magányos király szívét... Ez a tündérmese, drága gyerekek, nem olyan, mint a többi. Ennek főhőse valóban élt, nagyjából száz évvel előttünk, a mi országunkban. Geraldine volt a neve, de jósága és szépsége okán mindenki fehér rózsának hívta. Fedezzük fel együtt, hogyan lett egy magyar grófkisasszony eme távoli ország királynéja, és hogy mennyire szerette az albánok ismeretlen, ősi hagyományokkal és fehér fejfedőkkel teli országát! Szeretettel, Elia albán hercegné

Covers_460727
Az ​albán nyelv szótára Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Az ​albán nyelv szótára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Margaret Hasluck - The ​Hasluck Collection of Albanian Folktales
The ​folktales of this collection were gathered and translated into English by the noted Scottish anthropologist Margaret Hasluck (1885-1948) in the late 1920s and 1930s. She collected them, for the most part, not from experienced storytellers, but directly from the children, young people and elementary school teachers she met during her long years of stay in Albania. The narratives are accordingly simple, taken, so to speak, from the mouths of babes. The Hasluck Collection of Albanian Folktales comprising 115 tales, is by far the largest ever to appear in English.

Covers_65104
Tündér ​Ilona Ismeretlen szerző
12

Ismeretlen szerző - Tündér ​Ilona
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sarah Larter - Liz Wheeler - Az ​óceán
Az ​enciklopédiasorozat Földünk, Az ember, a Növények és az Univerzum című részeinek méltó folytatásaként megjelent, szemet gyönyörködtető felvételekkel, ábrákkal, térképekkel gazdagon illusztrált album tudományos alapossággal vezet be az óceánok birodalmába. Szerzői világhírű szakemberek, akik közérthető magyarázataikkal bárki számára élvezhető olvasmánnyá teszik e páratlan kötetet, melynek minden könyvespolcon ott a helye. A könyvben négy alaptéma található: az óceánok vize és geológiája, az óceáni környezet, a tengerek élővilága, az óceánok atlasza. Lenyűgöző tudományos és vizuális kaland bolygónk legnagyobb vizeiben.

Esti_%e2%80%8bmes%c3%a9k_a_boldogs%c3%a1gr%c3%b3l
Esti ​mesék a boldogságról Ismeretlen szerző
50

Ismeretlen szerző - Esti ​mesék a boldogságról
Esti ​mesék a boldogságról... ez a címe ennek a könyvnek, amely a világ különböző tájairól való népmeséket, regéket, és híres írók meséit tartalmazza. Arab, észt, lengyel, svéd, koreai és magyar, Andersen és Grimm-mesék egyaránt szerepelnek a könyvben. Más népek, más életformák, különböző történetek – de mégis sok a hasonlóság. Csupa jól ismert szavak, fogalmak: segítőkészség, jóság, őszinteség, hűség, szeretet, becsületesség, kitartás, tisztesség, barátság – ezek olyan fogalmak, amelyek mind kapcsolódnak a boldogság megteremtéséhez. Ezek a szavak a világ minden táján ugyanazt jelentik–csupán a hozzájuk kötődő történetek mások.

1168423_5
Járom ​az új váramat Ismeretlen szerző
12

Ismeretlen szerző - Járom ​az új váramat
A ​mesékben, mondókákban, népdalokban a ház, vár, palota, a templom gyakran magát az embert jelképezi, amelynek ezen a nyelven ablaka a szem, ajtaja a száj, kupolája a homlok. A 4-6 éves gyerekek ezt a várat járják, építik. Összes kérdésük, minden mozdulatuk, megszerzett élményük, tapasztalatuk és álmuk azt a célt szolgálja, hogy testükből-lelkükből erős, gyönyörű vár épüljön, s abban várkapitánnyá válhassanak. Ebben segítik őket a világ minden tájáról való, sok-sok nép mesekincstárából válogatott különleges mesék, amelyek őseink mágikus, teremtő, képi nyelvén üzenik, hogy élni jó, jónak lenni érdemes, és jó tett helyébe jót várj!

Benedek Elek - Piros ​mesekönyv
E ​kötetben a világirodalom legszebb meséiből nyújt válogatást Benedek Elek, aki lefordította és átdolgozta e csodás történeteket, és szép magyar nyelven teszi közzé 19 és 22 csodás, fordulatos, elbűvölő meséjét, a magyar gyermekek okulására. A színes hangulatos illusztrációk híven tükrözik vissza a mesék hangulatát. Néhány cím a kötetből: Szigurd királyfi (izlandi); A varázsló ajándéka (finn); Hüvelyk Tamás (angol); A szépségért meg kell szenvedni (szicíliai); A négy évszak (japán); A sárga madár (svéd) mese.

Schütz István - Albán ​nyelvkönyv
Magyar ​ajkúak számára készült az első magyar nyelvű albán nyelvkönyv. Az egységesített albán irodalmi és köznyelv teljes nyelvtanát magában foglaló 25 lecke 75 óra alatt elsajátítható. Szemléltető és gyakorló szövegei a mintegy 1000 szavas szószedettel biztos alapot adnak a középfokú nyelvvizsgához.

Kollekciók