Ajax-loader

'albán' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Pajtim Statovci - Macskám, ​Jugoszlávia
Egy ​fiú Helsinkiben a 21. század elején, aki meleg internetes oldalakon keresi a partnereit, kígyót tart, és különös macskákkal ismerkedik. Egy albán muszlim nő 1980-ban Koszovóban, aki az álomesküvőjére készül. A két szálon futó cselekmény idővel összeér, miközben belső és külső világok dőlnek össze és épülnek újra. Pajtim Statovci nappali és éjszakai rémálmokban bővelkedő regénye szívszorítóan pontos és ítéletmentes képet nyújt arról, hogyan sodródnak a hazájukat elhagyók két ország között, hontalanul, és hogyan adaptálódnak a különböző nemzedékek új otthonukhoz. Az 1990-ben Koszovóban született, Finnországban élő szerző huszonnégy évesen írt első regénye 2014-ben elnyerte a rangos Helsingin Sanomat irodalmi díjat a legjobb első regény kategóriában, és azóta tizenkét nyelvre fordították le.

Ismail Kadare - A ​háromlyukú híd
Ismail ​Kadare, a Nobel-díjra jelölt albán író a kortárs világirodalom egyik legkiemelkedőbb alakja. A háromlyukú híd című remekművének egyik pillére egy régi ballada - alapmotívuma a magyar népköltészetből is ismert -, mely elbeszéli, hogy emberáldozatra van szükség, ha az építők azt akarják, hogy ne dőljön le a vár, amelynek épp felhúzzák a falait. A befalazott balladája azonban a hiszékeny, babonás nép hallgatólagos segítségével arra szolgál, hogy a hídépítő társaság legyőzze riválisát, a Kompok és Tutajok egyesületét, s egyeduralkodóvá váljon az átkozott Ujante folyó fölött. "Hogyan leszel képes Ázsia részeként létezni, ó, én szép Arberiám?" "...most a holdfényben az a benyomásom támadt, hogy a körülöttem elterülő egész hatalmas síkság vérben úszik, és a hegyek porrá omlanak. Láttam a török hordákat, ahogy végigdúlják Európát, hogy egészen az óceánig kiterjesszék az iszlám határait. Láttam a tüzeket, a felcsapó lángokat és a hamut, emberek és krónikák elszenesedett maradványait. És láttam nagyszerű táncainkat, zenénket, ruháinkat és nyelvünket, ahogy kétségbeesetten menekülnek a hegyekbe... Ez a sors vár az albán nyelvre, a hegyek közé kell rejtőznie, kitéve a mennydörgés, a villámok és a lavinák pusztító erejének, a völgyek és a síkságok elnémulnak."

Ismail Kadare - A ​piramis
Kheopsz ​fáraó trónra kerülése után bejelentette, nem építtet magának piramist. Hamiunu főpap vezetésével az állam hatalmasságai kihallgatást kértek az ifjú uralkodótól. A bölcs főpap előadta, az építkezést sosem a királyi temetkezés indokolta. - Különös, suttogta maga elé a fáraó. Hemiunu folytatta: régen, egy válságos korszakban megingott a hatalom Egyiptomban. A válságot a bőség idézte elő, amely az embereknek szabadságot, szellemüknek függetlenséget biztosít, az egyetlen helyes védekezés ellene a nép energiáit igába fogni. Valami olyan feladattal, amely éppoly nélkülözhetetlen a hatalom, amennyire szükségtelen az alattvalók számára. Kheopsz döntött. Alig szivárgott ki a hír, a thébai ostorgyárak be sem várva a felsőbb utasítást, megsokszorozták termelésüket. Aztán ezrek indultak a kőbányákba, az építési területre, s a gigászi munka elkezdődött. A munkálatok már folytak, minkor a fővárosban suttogni kezdték: összeesküvést lepleztek le. Alig születtek meg az ítéletek, tömegek jelentkeztek önkéntesen munkára; mikor az árulást leleplező Hemiunut is elfogták, a hatalom tudtára adta a népnek, a tény, hogy a feljelentő is az állam ellensége volt, nem jelenti azt, hogy a vád nem volt igaz. Maga Kheopsz szólt alattvalóihoz: Ellenségeinket elkeseríti a piramisépítés, ám minél több rosszat mondanak róla, annál magasabbra emeljük, ha kell, az égig!

Covers_40495
A ​föld szépe Ismeretlen szerző
24

Ismeretlen szerző - A ​föld szépe
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismail Kadare - Kettétört ​április
Az ​évek óta Nobel-díj esélyes albán író döbbenetes erejű regénye egy vérbosszú történetén keresztül vetíti elénk a Balkán semmihez sem hasonlítható világát. Gjorg, a regény főhőse huszonhat esztendősen a vérbosszú kegyetlen törvényeinek foglyává válik: meggyilkolt bátyja gyilkosát kell meggyilkolnia. S aztán azzal a tudattal élni tovább, hogy a gyilkosból áldozattá vált férfi családját is kötelezi a vérbosszú. Így lép be Gjorg fiatal élete legkeményebb hónapjába. Az ősi törvények révén 30 napot kap, mielőtt a bosszúra kijelölt elkezdene vadászni rá. Gjorg hónapja április 15-én ér véget. Kettétört április... "Éppen a kávét itta, amelyet az anyja elébe rakott, amikor kintről meghallotta az első kiáltást: -Berisháék Gjorgja lelőtte Zef Kryeqyqe-t. A sajátosan kongó hang egyszerre emlékeztetett egy kikiáltó rikoltására és egy régi zsoltárénekes kántálására. Az embertelen hang néhány pillanatra felrázta kábulatából. Olyasmit érzett, mintha a neve különvált volna testétől, mellétől, bőrétől, és irgalmatlanul zúdulna végig a falun. Most először érzett ilyet. Berisháék Gjorgja, ismételte magában az érzéketlen hírnök kiáltását. Huszonhat éves volt, és neve, mint a függőón, most először szállt alá az élet mélységeibe. Odakinn a halál hírnökei mindenhová szétvitték ezt a nevet, mintha szárnyakon szállnának."

Ismail Kadare - Az ​Álmok Palotája
A ​Franciaországba emigrált világhírű albán író – akárcsak az Ulpius-ház gondozásában megjelent előző két könyvében, a Kettétört április-ban és A háromlyukú híd-ban – most is a bennünket körülvevő realista, hétköznapi világot szövi át – a szó szoros értelmében – szürrealista álommá. Az Álmok Palotája a diktatúrák működési mechanizmusának könyörtelen leleplezése, nem véletlen hát, hogy megjelenésekor rögtön évekre betiltották. A történelmi parabolában ősi regék, mitikus idők emlékei keverednek kafkai víziókkal, s a végletekig fokozott parancsuralmi rendszer ördögi modellje tárul elénk, melyben a birodalmi gépezet észrevétlenül bedarál mindenkit, a jó szándékúakat, a naivakat, az ártatlanokat egyaránt. Mark-Alem, a regény főszereplője azt hiszi, hogy az Álmok Palotájában majd szép csendesen meghúzhatja magát. Csakhogy ez a diktatúrákban aligha lehetséges, s amikor szembekerül az álommal, amely egész családja sorsát megpecsételi, kiderül, hogy nincs menekvés, és ő maga is a gátlástalan manipulációk áldozatául esik. A számtalan irodalmi díjjal jutalmazott és többször is Nobel-díjra jelölt albán író könyveit már negyven országban adták ki. Kritikusai Kertész Imrével, Milan Kunderával, Umberto Ecóval, Günter Grass-szal, José Saramagóval együtt az európai irodalom vezető alakjai közé sorolják.

Ismail Kadare - A ​halott hadsereg tábornoka
A ​regény hőse egy olasz tábornok, aki húsz évvel a háború után azt a megbízást kapja a kormánytól, hogy gyűjtse össze és szállítsa haza az Albániában elesett olasz katonák hamvait. Ennek a halott hadseregnek lett tehát a tábornoka. Kutatásai során feléled a múlt - olasz katonák és albán partizánok emléke támad fel, drámai helyzetek alakulnak, lépten-nyomon folyik a szembesítés és egyben a leszámolás is. Noha a háború árnyéka vetődik a regény cselekményére, ezt az árnyékot átragyogja az igazság fénye. Ennek az igazságnak a fényében tragikomikus figurává válik az olasz tábornok, valamint a hasonló megbízást teljesítő német altábornagy, akik semmit sem tanultak a múltból, és semmit sem értenek a jelenből.

Angel Karalijcsev - Nyikolaj Todorov - A ​gólya Szilján
"Amikor ​még a folyók fölfelé folytak, a topolyafa pedig gyökerekkel az égnek nőtt; a disznó a felhőkig repült, a hal meg éneklésben versenyre kelt a csalogánnyal; a birka farkas evett, az egér pedig egérlyukba gyömöszölte a kandúrt ... akkortájt mindenféle csodadolgok estek" Bizony, mi minden elő nem fordul a mesékben! Vénember megfiatalodik, leány legénnyé, legény gólyává, padisah papagájjá válik; nehéz volna elősorolni mind a kalandokat, viszontagságokat, melyeken mesehőseink keresztülmennek. Kötetünk bolgár, török, görög, albán, román, szlovén, horvát meséi főszereplőinek is keményen meg kell küzdeniük, míg elérik az áhított nyugalmat, boldogságot. Induljunk velük kalandos útjaikra, izgalmas, veszélyes vállalkozásaikra, gyönyörködjünk a mesés tájakban s a lépten-nyomon megtörténő csodákban. A kötetet Kiss Benedek tolmácsolásában, Kovács Péter gyönyörű rajzaival adjuk közre.

Covers_205023
Virágzik ​a pomagránát Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Virágzik ​a pomagránát
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Qamil Buxheli - Maksut ​úr karrierje
Tarina ​- nem létező kisváros Albániában, és a szereplők, ahogyan az írók, honfitársaik, földijeik érzékenységétől félve, általában kijelentik - egytől egyig kitalált személyek. Buxheli szatirikus regénye mégis telitalálat: 1939-ben játszódik, és, egy ugyancsak kitalált történet keretében, megrajzolja egész Albániát, amilyen volt a második világháború küszöbén, mindenestül-királyostul, nemzetségestől és szegény emberestől, a szélhámosokig és az utcalányokig bezárólag. Buxheli humora néha vaskos, eszközei olykor túlságosan is ismertek, de mindent leleplező szatíra, amely egyaránt irányul a maradi nemzetségek és az akkori valóság operettfigurái ellen, még ma, majdnem negyven év távlatában is, hitelesen eleveníti fel előttünk a sok viszontagságot megért albán nép életének minden keserűségét, és megmutatja a nép egészséges gondolkozását, emberi méltóságát, öntudatát, azt, amit a magyar költő így fejezett ki "örök tanúságul": "Habár fölül a gálya, S alul a víznek árja, Azért a víz az úr!"

Ismail Kadare - Aiszkhülosz, ​a nagy vesztes
Ha ​egy októberi napon – ami kifejezetten arra való, hogy egy klasszikust újra elolvassunk – levesszük a könyvespolcról az Aiszkhülosz-kötetet, nyomban kiderül, hogy megtaláltuk-e vagy sem az erre alkalmas napot. Mert Aiszkhülosz azok közé a szerzők közé tartozik, akik nem valók bármelyik napra. Különleges hangulatot igényel. Ennek pedig az az egyszerű magyarázata, hogy kora ifjúságunk óta ismerjük, tanultuk az iskolában, hallottunk róla a televízió kulturális műsoraiban stb., szóval egyáltalán nem vagyunk kíváncsiak rá, úgyhogy olvasása vagy pontosabban újraolvasása önmagában véve „választékos cselekedet”. Valójában az „olvasás” vagy az „újraolvasás” szó ebben az esetben pontatlannak tűnik. Egy Aiszkhülosz-kötet lapozgatása inkább meditáció, mint olvasás, sőt az volna a természetes, ha olvasása közben a könyv inkább csukva lenne, mint nyitva. De köztudomású,, hogy az ilyesmihez különleges lelkiállapotra van szükség, ami nem alakul ki egykönnyen és bármikor. És ha az ember úgy érzi, hogy ez a nap nem az igazi, akkor jobb, ha a könyvet visszateszi a polcra és kivárja az igazi pillanatot. Most következő feljegyzéseimet Aiszkhüloszról különböző időpontokban vetettem papírra. Abból, hogy mekkora érdeklődést keltenek, lemérhetem majd, hogy mennyire voltak alkalmasak vagy alkalmatlanok a napok, amelyeken papírra vetettem őket.

Schütz István - Fehér ​foltok a Balkánon - Etnikai mozgások, kölcsönhatások, "nagy birodalmak"
A ​témában úttörőként megjelenő könyv elsősorban a román (vlak) és az albán nyelv és nép eredetéről szól, de velük kapcsolatban széles körű ismereteket közöl az illír, a trák, a dardán és a macedon népekről és nyelvekről, s kitér a dákoromán mítoszra is. Bőséges összehasonlító adatokkal szemlélteti a térség nyelveinek és néprajzának rokon vonásait, háttérként pedig összefoglalja a Balkán-félsziget történelmét az újkőkortól az oszmán-törökök megjelenéséig. Irodalomjegyzék segíti a részletesebb tájékozódást, a hatalmi viszonyok változását pedig tizenhét térkép mutatja be.

Enver Hodzsa - Jegyzetek ​Kínáról
Tiranában ​több nyelven, két kötetben adták ki Enver Hodzsának, az albán Munkáspárt főtitkárának politikai naplóját, amely albániának a Kínai Népköztársasággal való kapcsolatával foglalkozik. Az első kötet az 1962-1972 közötti éveket, a második kötet az 1973-1977 közötti éveket foglalja magában. E két kötetből válogattunk részleteket, s ezek képet adnak a két ország kapcsolatának alakulásáról, a viszony megromlásának albán értékelés szerinti okairól, valamint a nemzetközi munkásmozgalom egyes kérdéseinek sajátos albán megítéléséről.

Luan Kaceli - Albanian ​for English-speakers
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_102588
Az ​őskönyv Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Az ​őskönyv
Egy ​totális diktatúrában ez rendjén való: az idő, a történelem nem is folyhat tovább, a földi üdvözülés bekövetkezte után az idő feleslegessé válik, hiszen a megváltottak közössége visszazökken az ősi állapotba, az örökkévalóságba, ahol - a dolog lényegéből fakadóan - minden viszonylat csak térbeli koordinátákkal határozható meg. A tér-idő viszonyok "átalakítása", az "ősállapot" visszaállítása terén Európában az albániai diktatúra jutott a legmesszebb: az ország mindvégig terra incognita, vagyis olyan "zárt rendszer" maradt, mely a külvilág szemében csak markánsan körülhatárolt területi egységként szerepelt, melyen belül minden történés kizárólag a rendszer egyensúlyát szolgálta, és semmiféle kölcsönhatásban nem állt a környező, időben létező valósággal.

Covers_460727
Az ​albán nyelv szótára Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Az ​albán nyelv szótára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Teréz anya - Ahol ​szeretet van, ott az Isten
Az ​Ahol szeretet van, ott az Isten bizonyos értelemben a Teréz Anya: Jöjj, légy a világosságom! című könyv folytatása. Ez utóbbi Teréz Anya életét Istennel való kapcsolatában mutatja be, ahogyan elköteleződött a szegények legszegényebbjei iránt, akiknek szolgálatára Ő meghívta. Rejtett lelki életének megismerése sokaknak adott bátorítást; ez vezetett arra a gondolatra, hogy még több meglátását tegyük közkinccsé, mivel sokat tanulhatunk belőlük saját szenvedéseinkben és küzdelmeinkben. E könyv nem tartalmazza Teréz Anya valamennyi tanítását. Azt igyekszik tömören bemutatni, hogy mit gondolt és tanított az emberi élet korunkban különösen érvényes alapvető kérdéseiről, gondolatainak gazdagságából közlünk válogatást, remélve, hogy szeretetének és bölcs szavainak példája segíteni fog minket, hogy több szeretetet vigyünk világunkba, és kicsit jobb, élhetőbb hellyé tegyük.

Margaret Hasluck - The ​Hasluck Collection of Albanian Folktales
The ​folktales of this collection were gathered and translated into English by the noted Scottish anthropologist Margaret Hasluck (1885-1948) in the late 1920s and 1930s. She collected them, for the most part, not from experienced storytellers, but directly from the children, young people and elementary school teachers she met during her long years of stay in Albania. The narratives are accordingly simple, taken, so to speak, from the mouths of babes. The Hasluck Collection of Albanian Folktales comprising 115 tales, is by far the largest ever to appear in English.

Ben Blushi - Feketebőrű ​Otelló
„A ​sivatagban azonban másképp viselkedett volna. Ha a sivatagban valaki azt állította volna, hogy az édesapja gyáva, Otelló megveri az illetőt; ha valaki azt állította volna, hogy látta a húgát meztelenül, Otelló megvakítja az illetőt; és ha valaki azt állította volna, hogy az édesapja nem Otelló nagyapjának a gyermeke, azt az illetőt minden bizonnyal megöli. De Otelló maga mögött, a sivatagban hagyta szeretteit, a pusztításra irányuló indíttatásaival együtt. Velencében rátalált egy családra, és motivációt is lelt arra, hogy elfogadja a családot olyannak, amilyen.” A kortárs albán író, Ben Blushi regénye a 14. századi Velencébe és Vlorába, a rabszolga-kereskedelem és a török hódítás korába viszi az olvasót. Főszereplője a fekete bőrű kisfiú, aki – miután megvásárolt rabszolgaként a Contarini családhoz kerül – a legkisebb lánytól megkapja az Otelló nevet. Hiába szeretne azonban beilleszkedni ebbe a családba vagy új környezetébe, bőrének színe már eleve meghatározza sorsát. Férfivá válását a körülötte erőteljesen jelenlévő előítéletek és bizarr szokások befolyásolják. Valamennyi lépését a babona és a mágia bűvköre veszi körül. Hiába villan fel egy rövid időre a minden előítéletet elsöprő szerelem és a boldog jövő ígérete, ez a történet nem éppen úgy alakul, ahogyan előre elképzelnénk…

Covers_65104
Tündér ​Ilona Ismeretlen szerző
11

Ismeretlen szerző - Tündér ​Ilona
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sarah Larter - Liz Wheeler - Az ​óceán
Az ​enciklopédiasorozat Földünk, Az ember, a Növények és az Univerzum című részeinek méltó folytatásaként megjelent, szemet gyönyörködtető felvételekkel, ábrákkal, térképekkel gazdagon illusztrált album tudományos alapossággal vezet be az óceánok birodalmába. Szerzői világhírű szakemberek, akik közérthető magyarázataikkal bárki számára élvezhető olvasmánnyá teszik e páratlan kötetet, melynek minden könyvespolcon ott a helye. A könyvben négy alaptéma található: az óceánok vize és geológiája, az óceáni környezet, a tengerek élővilága, az óceánok atlasza. Lenyűgöző tudományos és vizuális kaland bolygónk legnagyobb vizeiben.

Esti_%e2%80%8bmes%c3%a9k_a_boldogs%c3%a1gr%c3%b3l
Esti ​mesék a boldogságról Ismeretlen szerző
52

Ismeretlen szerző - Esti ​mesék a boldogságról
Esti ​mesék a boldogságról... ez a címe ennek a könyvnek, amely a világ különböző tájairól való népmeséket, regéket, és híres írók meséit tartalmazza. Arab, észt, lengyel, svéd, koreai és magyar, Andersen és Grimm-mesék egyaránt szerepelnek a könyvben. Más népek, más életformák, különböző történetek – de mégis sok a hasonlóság. Csupa jól ismert szavak, fogalmak: segítőkészség, jóság, őszinteség, hűség, szeretet, becsületesség, kitartás, tisztesség, barátság – ezek olyan fogalmak, amelyek mind kapcsolódnak a boldogság megteremtéséhez. Ezek a szavak a világ minden táján ugyanazt jelentik–csupán a hozzájuk kötődő történetek mások.

Benedek Elek - Piros ​mesekönyv
E ​kötetben a világirodalom legszebb meséiből nyújt válogatást Benedek Elek, aki lefordította és átdolgozta e csodás történeteket, és szép magyar nyelven teszi közzé 19 és 22 csodás, fordulatos, elbűvölő meséjét, a magyar gyermekek okulására. A színes hangulatos illusztrációk híven tükrözik vissza a mesék hangulatát. Néhány cím a kötetből: Szigurd királyfi (izlandi); A varázsló ajándéka (finn); Hüvelyk Tamás (angol); A szépségért meg kell szenvedni (szicíliai); A négy évszak (japán); A sárga madár (svéd) mese.

Schütz István - Albán ​nyelvkönyv
Magyar ​ajkúak számára készült az első magyar nyelvű albán nyelvkönyv. Az egységesített albán irodalmi és köznyelv teljes nyelvtanát magában foglaló 25 lecke 75 óra alatt elsajátítható. Szemléltető és gyakorló szövegei a mintegy 1000 szavas szószedettel biztos alapot adnak a középfokú nyelvvizsgához.

Kollekciók