Ajax-loader

'bibliai történetek' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Francine Rivers - A ​harcos - Káleb
Azok ​mögött a férfiak mögött, akik alakították a történelmet, ott állnak azok a hősök, akik örökre megváltoztatták azt. Népszerű sorozatának második kötetében az amerikai bestseller szerző az ószövetségi Káléb életét tárja elénk. Azét a férfiét, akinek lelkesedése és Istenbe vetett hite segített Izrael népének birtokba venni az ígéret földjét. Személyében egy szenvedélyes, alázatos, elkötelezett és hűséges embert ismerhetünk meg, Józsué legfőbb támaszát, aki a végsőkig ellenállt a kísértésnek.

Francine Rivers - A ​próféta - Ámósz
Ámószt ​kora "hivatásos" prófétáival szemben - akik jövendöléseiket a megrendelők elvárásai szerint alakították - nem tévesztette meg a virágkorát élő Izrael szilárdnak tűnő társadalmi biztonsága. A gazdasági jólét és stabilitás ellenére világosan látta a közelgő erkölcsi összeomlást. Szigorú intelmei - bár megcsendül bennük a megmenekülés lehetőségéről szóló üzenet is - nem hoztak népszerűséget a pásztorból lett prófétának. Az ellenállás azonban csak megszilárdította és elmélyítette Isten iránti engedelmes hűségét. Mondanivalója napjainkban is kétségkívül időszerű. Francine Rivers irodalmi pályafutása a Nevada Egyetemen kezdődött, ahol angol irodalom és újságírás szakon szerzett diplomát. Számos amerikai és nemzetközi díjat nyert regényeivel, melyeknek hősei többnyire bibliai személyek. Könyveit eddig húsz nyelvre fordították le, az Egyesült Államoktól Németországon, valamint Hollandián át egészen Dél-Afrikáig népszerűek, és hosszú idő óta előkelő helyen szerepelnek a New York Times eladási listáján.

K%c3%a9zik
17

Ismeretlen szerző - Scolar ​Kézikönyv a Bibliához
Napjainkban ​ismét sokan olvassák a Bibliát Egyre többen akadnak, akik az egyetemes emberi kultúra kiemelkedő értékének tekintik, s igyekeznek alaposabban megismerni, mások támaszt vagy ihletet keresnek benne. E kézikönyv igyekszik útmutatóul szolgálni minden érdeklődő számára. A kötet anyaga négy részre oszlik. Az első rész bemutatja a bibliai események színhelyét, és átfogó ismeretek közlésére törekszik a Szentírásról: keletkezési helyéről, használatáról, időszerűségéről. A második és a harmadik rész fejezetről fejezetre végigköveti az Ószövetség, illetve az Újszövetség könyveit. Címek és rövid leírások utalnak a főbb témakörökre; jegyzetek segítenek az értelmezésben. Képek, térképek és táblázatok teszik lehetővé, hogy közelebbről megismerkedjünk a Biblia világával. Szakértők rövid írásai nyújtanak alaposabb betekintést a különleges jelentőségű tárgykörökbe. A negyedik rész név- és tárgymutatója arra szolgál, hogy az olvasó könnyűszerrel megtalálja az őt érdeklő szakaszokat. A Biblia kézikönyve ismeretterjesztő mű: egyszerű és áttekinthető. Szerzői közül többen részletesen is kidolgozták témáikat, ám e kötet csupán e tanulmányok összefoglalását nyújthatja. A kiadóköszönetét fejezi ki azért, hogy a szerzők hozzájárultak kutatásaik eredményeinek ismertetéséhez. A magyarországi kiadáshoz meghatározó módon járult hozzá - a Lion Publishing mellett - az Agapé Kiadó, mely rendelkezésünkre bocsátotta. az 1989. évi Novi Sad-i kiadás magyar nyelvű szövegét. A kötet szakmai lektorálását dr. Tarjányi Béla, a Pázmány Péter Hittudományi Akadémia tanszékvezető tanára végezte. A Kézikönyv a Bibliához hazai kiadása reményeink szerint némileg csökkentheti azt a hiányt, mely hazánkban az egyetemes emberi kultúra értékeinek ismere­tében még felfedezhető.

Madách Imre - Mózes
Madách ​Mózes-ét nem a színházi emberek vagy az irodalomtörténészek számára kell felfedezni. A költő életművének méltatói, monográfusai kezdettől fogva számon tartották. A hagyományos értékrendet felülvizsgáló s újrafogalmazó mai irodalomkutatás is fontos helyre állította. Madách nem véletlenül választotta Mózes-t, az emberiség őskorának ezt a gigászi alakját, minden népvezér példáját, drámája hősévé. A zsidók története is minden kis nép történetének példája lehet. S lett is a történelem folyamán. A Mózes távlatai sokkal messzebbre mutatnak az 1860-as évek nacionalizmusánál. Madách annak a liberális humanizmusnak volt lelkes híve, amely reformkorunk legértékesebb ereként bukkan elénk. Legnagyobb költői erővel talán Vörösmarty Pázmány-epigrammája foglalta szavakba: "Legszentebb vallás: a haza s emberiség." Ezért is lehet a Mózes-nek sokkal nagyobb esélye arra, hogy kiemelkedjék irodalmunk szűk köréből, mint a feloldhatatlanul, minden vonatkozásával magyar Bánk bán-nak. "Nyelvét abban a szellemben akartam élővé tenni - írja Keresztury Dezső, a mű átdolgozója -, amelyben Arany a Tragédiá-ét. Aranynál természetesen tovább kellett lépnem. Ő csak egy olvasásra szánt drámai költemény nyelvét akarta gördülékenyebbé, költőibbé tenni; nekem a színpadi beszéd követelményeire is tekintettel kellett lennem."

Becca Fitzpatrick - Hush, ​Hush
For ​Nora Grey, romance was not part of the plan. She's never been particularly attracted to the boys at her school, no matter how much her best friend, Vee, pushes them at her. Not until Patch came along. With his easy smile and eyes that seem to see inside her, Nora is drawn to him against her better judgment. But after a series of terrifying encounters, Nora's not sure who to trust. Patch seems to be everywhere she is, and to know more about her than her closest friends. She can't decide whether she should fall into his arms or run and hide. And when she tries to seek some answers, she finds herself near a truth that is way more unsettling than anything Patch makes her feel. For Nora is right in the middle of an ancient battle between the immortal and those that have fallen - and, when it comes to choosing sides, the wrong choice will cost her life.

Ben Alex - Színes ​Bibliai Történetek
Az ​Immanuel Kiadó felnőtteknek szóló sikerkönyvei (A Viskó, Merj szeretni! A Hamasz fia) után most a gyermekek számára kínál egy nagyon izgalmas olvasni és nézegetni valót. A Színes Bibliai Történetek című kiadványban a legnagyszerűbb bibliai események elevenednek meg a szemet is gyönyörködtető képregényes változatban. (Nem csak gyermekek fogják élvezni!) Ebben a témában mindenképpen hiánypótló műről van szó, amivel kapcsolatban szülők és könyvesboltok is nagy számban jelezték igényüket. Nagyon könnyen és hatékonyan használható képregényről van szó, amit nem csupán a családban, de óvodákban, iskolákban, könyvtárakban is érdemes lesz elérhető közelségbe tenni felnőttek és gyermekek számára egyaránt.

Paul Keller - Hágár ​fia
A ​"Hágár fia" Paul Keller társadalomkritikai regénye, mely először 1907-ben jelent meg. Ebben a műben, melyben Keller művészi munkásságának csúcsára érkezett, egy társadalomkritikai vád fonódik egybe a szerző keresztény bizakodásával. A könyv egyes jellemek leírásában humoros, miközben kikacsint az ember gyengeségére, de a szerző ugyanakkor teljes költőiséggel jeleníti meg a természetleírásokat és azokat a látomásokat, melyekben az elhunyt anya és s könyv végén maga Krisztus jelenik meg. A regény 1900 környékén játszódik Teichau-ban, egy kis sziléziai faluban. Itt bukkan fel 4 vándorzenész, akiknek Dr. Friedlieb, a helyi orvos és elöljáró a lelkére beszél, hogy adják fel hontalan létüket, és telepedjenek le a faluban..

Marianne Fredriksson - Éva ​könyve
A ​testvérgyilkosság - egyik fia elvesztése - után Éva elhagyja otthonát és "időutazást" tesz gyermekkora színhelyére és szereplői közé, a folyó túlpartján lévő Éden kertjébe. Útja során saját saját emlékei felidézésével és egy pusztai pásztornépnek köszönhetően megtudja az igazságot: anyja az Északi országból érkezett királylány, aki a beszédet hozta az Éden erdejében élő vad, a beszéd nélküli időtlenségben élő hordának. A vele érkezett sámán pedig az egyistenhit hirdetője, aki Ádám tanítómestere lett...

Rényi Edit - Megbékélés
A ​mű a bibliai Lázár történetének feldolgozása, azaz újszerű és sajátos értelmezése. Mint a világirodalom históriafeldolgozásainak igényesebbjei mind, ez is egy szuverén írói felfogás kifejtésére alkalom, a szerző esetében arra, hogy az ember elfojtott ösztöneinek agresszív indulatainak neurotizáló hatását ábrázolja. A pszichoanalitkus-író szenvedő embereket vizsgál írói eszközökkel, írói diagnózist készít. Következtetése általános érvényű, a ma emberére éppúgy vonatkozik mint Eleizerre és kortársaira: Az életet élni kell, örömmel és tevékenyen, a halált pedig meg kell halni, a természet életet és halált egyaránt parancsoló rendjén senki sem tehet erőszakot.

Florence Henderson - Shari Lewis - Egyperces ​bibliai történetek - Újszövetség
Remélhetjük, ​hogy megnyerte tetszését az "Egyperces bibliai történetek - Ószövetség" című kiadványunk? Szívesen elolvasná a Biblia második nagy írásgyűjteményének, az Újszövetség egyes szakaszainak a gyermekek részére készült feldolgozását is? A kezében tartott könyv a Szentírás ismertebb, többet idézett, sajátos műfajából, az evangéliumokból vett történeteket "fordít le" gyermekeink nyelvére, s így közel hozza mindennapjainkhoz azokat a krisztusi elveket, amelyek az emberhez méltó magatartás jellemzői. Elénk tárja azt a lelkületet, azt a látásmódot, ami életünket derűssé, kiegyensúlyozottá, mások számára is tartalmassá teheti. Élővé, megfoghatóvá, érthetővé szembesül mindaz, amit sokszor a keresztény ember is a "rég volt, igaz se volt" dolgok világába sorol, pedig ezeknek a valósága ad igazán ízt, lendületet, szépséget az életnek. A szerzők úgy adaptálják az Újszövetség gazdag világából kiemelt eseményeket, tanításokat, hogy átsüt rajtuk az élet, az öröm, az embercentrikus tettek szépsége, szeretete. A történtek olvastán úgy érezzük, nem lenne talán csoda, ha egyszer csak az utcán szembe jönne velünk Jézus, vagy egyik tanítványa, netán a játszótéren találkoznánk azzal a kisfiúval, aki öt kenyeret és két halat adott a Megváltó csodatevő kezébe. Amikor korunk asszonyai anyák lesznek, nagyon sokszor nem órára, de szinte másodpercre kénytelenek beosztani tennivalóik sokaságát. Vajon naponta egy perc sok, vagy kevés ahhoz, hogy valamilyen maradandót csöpögtessünk gyermekeink értelmes, a jó, nemes dolgok árnyalatait is befogadni kész kis fejébe? Arra biztosan kevés, hogy alapos ismeretet szerezzenek a Biblia mondanivalójáról, mert erre több időt kell áldoznunk. De ahhoz elég lehet, hogy kedvet, szomjúságot keltsünk bennük az értelmi, érzelmi, lelki gazdagságot egyaránt árasztó élmények megragadására. S ha ez a napi egy perc arra is elég, hogy a szülő ezalatt elfeledkezzen sok szürke, megszokott gondjáról, s gyermeke olvasmányának légkörében maga is keresse a mindennapok bántó rögei közül felfelé vivő utakat, akkor nem hiába fáradozott e könyv megjelenéséért a Kiadó.

Amy Dockser Marcus - A ​Biblia a régészet tükrében
Hosszú ​ideig a Biblia volt az egyetlen útmutató a Közel-Kelet történelmét illetően - mely történelem mind a mai napig rendkívüli hatást kelt. Mára új küzdelem tört ki a régióban a bibliai múlt valóságáról, mely küzdelem súlyos következménnyel jár korunk számára. Míg a Biblia korai könyveinek számos eseményét inkább szimbolikusnak, mint történelmi szempontból hűnek tartják, az Ótestamentum többi részét régóta a Közel-Kelet történelme több ezer évéről beszámoló megbízható forrásnak tekintik. A régió régészeti lelőhelyein tett új, drámai és ellentmondásos felfedezések azonban számos kérdést vetettek fel még a legelfogadottabb bibliai történetekkel kapcsolatban is. Amy Dockser Marcus, a Wall Street Journal kiemelkedő újságírója nemcsak azt vizsgálja könyvében, hogy a modern régészet hogyan változtatja meg a Szentírásról alkotott képünket, hanem azt is, hogy milyen hatással van a Közel-Kelet mai arculatára. A tudomány, a történelem, a politika és a bibliakutatás kitűnő ötvözésével Marcus végigvezeti az olvasót az Ószövetség könyvein, s közben megdöbbentő új felfedezéseket tár elénk a kor történelmét illetően. Például: - A közhiedelemmel ellentétben a piramisokat nem izraelita rabszolgák, hanem egyiptomi kézművesek és munkások építették. - Dávid és Salamon aranykornak tartott egységes királysága talán nem is volt egységes, mivel Júda és Izrael valószínűleg egyedi kultúrával rendelkező, önálló államok maradtak. - A babiloni fogságot valószínűleg csak egy viszonylagos kisebbség szenvedte el, és Júdában ugyanúgy folyt tovább az élet, mint korábban. Ezek és a Marcus által ismertetett további felfedezések a Biblia leírásától sok helyen különböző történetet mutatnak be a Közel-Kelet múltjáról. A felfedezések nemcsak abban ellentmondásosak, amit a Bibliáról elárulnak, hanem a jelenkori Közel-Keletre gyakorolt hatásaikban is. Miközben a múlt ráveti árnyékát a jelenre a politikai hegemóniáért folytatott küzdelemben, addig a könyv feltárja, miért mindannyiunké a Biblia; hogyan fejlődnek tovább történetei az újabb és újabb információk tükrében, miként gyökereznek a mai Közel-Keletet sújtó problémák a bibliai korban - és miként találhatjuk meg ott a megoldásaikat is.

Bitó László - Ábrahám ​és Izsák
"Érdekes ​írás, méltányolom a szerző törekvését, hogy szépirodalmi fantáziával hidalja át, amit filológiai, vallástörténeti, biblikus módszerekkel lehetetlen bizonyítani: Ábrahám döntésének okát..." /Komoróczy Géza, orientalista/ "Izgalmas, intellektuális élményt nyújtott a regény elolvasása. (...) Kiugró része a regénynek Izsák feláldozása, ahol már szinte elviselhetetlen a drámai feszültség. (...) A kötet sajátos, egyéni színfoltja lesz a magyar könyvkiadás palettájának." /Kákosy László, egyiptológus/ "...Ez a könyv Ábrahámról és Izsákról szól. A 'gondolkodó nádszál' ember tépelődése kérdéseken, amelyek feloldása végső soron csak az ember felelősségére történő hivatkozással végződhet. (...)A sokszor olcsó megoldást kínáló programok, irányzatok, művek korában segíthet ez a könyv tépelődők, kételkedők és hívők (akik nem mások hitét akarják egyszerűen átvenni, hanem maguk akarnak hinni) számára egyaránt..." /Bölcskei Gusztáv, református püspök/

Bibliai_t%c3%b6rt%c3%a9netek
Bibliai ​történetek Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Bibliai ​történetek
A ​sorozat újabb kötete a századforduló, századelő legkiválóbb íróinak novelláiból készült válogatás. A szerzők között találjuk többek között Ady Endrét, Babits Mihályt, Kaffka Margitot, Karinthy Frigyest, Krúdy Gyulát.

Joh. Vreugdenhil - Bibliai ​történetek gyermekeinknek I-II.
Az ​Ószövetség Az Újszövetség

E. G. White - Pátriárkák ​és próféták
A ​Pátriárkák és próféták a szerző ötkötetes, Korszakok küzdelme című – a bibliai történelmen a teremtéstől a földi történelem végéig, majd a végső újjáteremtésig végighaladó – sorozatának első része. A könyv az egyetemes emberi őstörténet időszakát, valamint Isten ószövetségi választott népe, Izrael történetének első részét ismerteti, az ősatyáktól Dávid király uralkodása végéig.

Ismeretlen szerző - Jézus ​élete és az apostolok cselekedetei
Színes ​könyvecskét tart kezében a kedves olvasó, mely Jézus életéről és az apostolok cselekedeteiről szól. A bibliai események képekben való elmondása szükségessé tette, hogy a Szentírás fennkölt tömörségét itt-ott feloldják. Így találhatók a szövegben a jobb megértést segítő kiegészítő mondatok vagy történelmi adatok, melyeket a Biblia nem tartalmaz. Az a reménységünk, hogy e könyvecskét forgatva az olvasóban vágy támad a Szentírás elolvasására és annak az útnak a megtalálására, mely - bár keskeny - de a menny felé vezet.

David Safier - Jesus ​liebt mich
Nach ​dem sagenhaften Erfolg von «Mieses Karma»: Der zweite Roman von David Safier! Marie hat das beeindruckende Talent, sich ständig in die falschen Männer zu verlieben. Kurz nachdem ihre Hochzeit geplatzt ist, lernt sie einen Zimmermann kennen. Und der ist so ganz anders als alle Männer zuvor: einfühlsam, selbstlos, aufmerksam. Dummerweise erklärt er beim ersten Rendezvous, er sei Jesus persönlich. Zunächst denkt Marie, dieser Zimmermann habe nicht alle Zähne an der Laubsäge. Doch bald dämmert ihr: Joshua ist wirklich der Messias. Und Marie fragt sich, ob sie sich diesmal nicht in den falschesten aller Männer verliebt hat. «Eine göttliche, liebreizende, durchgeknallte Komödie mit allem, was dazu gehört.» (Bild am Sonntag) «Verschenken Sie es an jemanden, der Sie liebt - oder den Sie lieben!» (Bunte)

Kodolányi János - Jehuda ​bar Simon
Olyan ​időben élnek az "emlékirat" hősei, amikor a bibliai legendák összemosódnak a történelmi eseményekkel, és olyan színhelyen, ahol az ókortól napjainkig az egész világot befolyásoló eszmeáramlatok, ellentétek és ellentmondások csapódnak össze: a Szentföldön, a nagy Római Birodalomnak ebben a kis provinciájában. Itt születik, él s alakul a hős,a hibás lábú, de remek értelmű Jehuda bar Simon, aki fogékony elmével issza magába a kor eszmei áramlatait, és válik furcsa, számító, egyben tétovázó, nagyot akaró, ugyanakkor hamar csüggedő lénnyé. Maga sem tudja, merre vegye útját - megmaradjon-e ügyes kezű kereskedőnek, vagy pedig vonuljon vissza, éljen távol a világtól. Érdeklődik a kor eszméi iránt, azok iránt is, amelyeket egy újonnan felbukkant nabi - nem nehéz ebbe a nevén meg nem nevezett prófétában felismerni Jézust - hirdet. A kor, a társadalom és a vallás erkölcseivel szemben álló szerelem és annak tragikus befejeződése érleli ki azután Jehuda bar Simeon jellemét.

Sütő András - Káin ​és Ábel / Anyám könnyű álmot ígér
Káin ​és Ábel a bibliai testvérpár sorsából bontja ki a felsőbb akaratot engedelmesen elfogadó, a "realitás" törvényét tisztelő, illetve a maga szabadságérzetére, meggyőződésére és autonóm személyiségére támaszkodó "lázadó" problematikáját. Ábel maga a lehajtott fejű "szomorúság", örökös félelemben él, egész életstratégiája a megmaradásra, a túlélésre irányul. Káin, a felemelt fejű "oroszlánkölyök" már-már prométheuszi lázadó, jogot formál az Édenre, s anyja elbeszélései után naponta útra kel isteni célja felé. A testvérek vitája a szép Arabella körül robban ki. A viszályt tovább szítja az újabb isteni parancs: Ábelnek fel kell áldoznia Arabellát...

Miklya Luzsányi Mónika - Miklya Zsolt - Noé ​bárkája
A ​bibliai mesék sorozat következő része a legkisebbekkel ismerteti meg a Szentírás egy újabb ismert történetét.

C. J. Meeuse - Egy ​Gyermek születik nékünk
Elbeszélések ​a Bibliáról Arie van der Spek grafikus színes illusztrációival

Sophie Piper - Estelle Corke - Noé ​és az özönvíz
Az ​özönvíz történetében Noéval és családjával együtt menekülhetnek meg a 4-6 éves gyermekek a minden elborító özönvíz elől - és együtt nézhetik meg velük Isten szövetségének jelét, a szivárványt.

Sophie Piper - Isten ​megteremti a világot
A ​teremtés története mindig is a gyerekek kedvence volt. Ez a kis kötet kedves rajzai, jól érthető mesélése segítségével 4-6 éveseknek nyújt nagyszerű élményt.

Miklya Luzsányi Mónika - Miklya Zsolt - Angyalok ​Betlehem mellett
Angyallal ​találkozott Mária Nazaretben. Angyalok éneke kísérte Jézus születését. Énekeljünk, örvendezzünk mi is együtt, mint a betlehemi pásztorok, hiszen itt a karácsony!

Kindelmann Győző - A ​kincsesbarlang
Történet ​Jézus idejéből.

2.
Családi ​Biblia Ismeretlen szerző
5

Ismeretlen szerző - Családi ​Biblia
A ​Biblia megértésének új, látványos megközelítése, ami a család minden tagja számára élvezetessé teszi a történet elsajátítását. Bibliakutatók és vallástörténészek által válogatott, eredeti bibliai szövegrészek. A bibliai történetek kulcsszavainak, kifejezéseinek és gondolatainak részletes magyarázata. A helyszínek és műtárgyak színes fotói, illetve a térképek segítségével a bibliai történetek könnyen elhelyezhetők társadalmi, történelmi és földrajzi környezetükben.

Virginia J. Muir - Az ​év könyve - Bibliai történetek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jonathan Kirsch - Szajha ​az út mentén
Szex. ​Erőszak. Botrány. Ezeket a szavakat ritkán kapcsoljuk össze a Biblia szent szövegével. Új könyvében Jonathan Kirsch mégis megmutatja, hogy az Ószövetséget át- és átszövik a nyugati irodalom legdöbbenetesebb és szókimondóbb történetei. A csábításról és nemi erőszakról, leskelődésről és magamutogatásról, vérfertőzésről és törvénytelen gyermekekről, gyilkosságokról és mészárlásokról szóló történeteket a történelem során elnyomták a vallási hatóságok, pontosan döbbenetes mivoltuk miatt . Művében Kirsch sorra veszi a történetmesélés nagyívű hagyományában elnyomott és eltorzított történeteket.

Consuelo Delgado - Bibliai ​történetek gyerekeknek
Ez ​a könyv a Biblia legismertebb történeteit gyűjti egybe, és meséli el egyszerűen, világosan, tetszetősen fogalmazva és illusztrálva, a Teremtés Könyvétől Szent Pál tanításáig. Célja, hogy a gyermekeknek érthető, és további olvasásra inspiráló legyen a könyvek könyvével való első találkozás, amely újabb válaszok keresésére serkenti őket, miközben elmélyülnek a Biblia kimeríthetetlen tanításában.

Schein Gábor - Isten ​nevetett
Schein ​Gábor Ábrahám történetét meséli újra gyermekek számára. A bibliai hős engedelmeskedik annak, akinek fényét semmi sem homályosítja el, az isteni ígéreteket egy idő után azonban megkérdőjelezi. Ráadásul nemcsak neki támadnak kétségei, hanem feleségének, Sárának, sőt egész háza népének is. Sára kineveti a mennyei küldötteket, de a történet végére keserű, hitetlen kacaja önfeledt örvendezéssé változik, Isten pedig együtt nevet az ő népével.

Walter Wangerin - Könyv ​Istenről
Wangerin ​műve nem a Biblia helyett íródott, de kiváló bevezetés a Bibliába. A szerző nem kevesebbre tett kísérletet, minthogy regénnyé formálja a Bibliát. Nyelvi, irodalmi, művészeti, zenei kultúránk ezer és ezer szállal kötődik a kultúra alapkönyvéhez, a Bibliához. Michelangelo remekei, Milton Elveszett Paradicsoma vagy akár Babits Jónás könyve, a Biblia történetei nélkül megfejthetetlen talányok. Az író a Biblia régtől ismert történeteit színes szőnyegként teríti az olvasó lába elé . Az elbeszélés minden apró mozzanata a Bibliához kötött, másodlagos elemeit sem választja meg önkényesen a szerző. A tárgyak, helynevek, szokások leírásainál is pontosan ragaszkodik a kortörténeti hűséghez.

Charles Spurgeon - Morning ​& Evening
A ​wealth of Biblical meditations from Spurgeon with applications that are relevant for contemporary Christians. Spurgeon's characteristically pithy comments hit home with a wit and elegance rarely found in other writing. Christians young and old will find his words challenging and stimulating.

Kollekciók