Ajax-loader

'bibliai történetek' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Ismeretlen szerző - Bibliai ​történetek - Az Újszövetségből
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Anita Diamant - The ​Red Tent
Her ​name is Dinah. In the Bible, her life is only hinted at in a brief and violent detour within the more familiar chapters of the Book of Genesis that are about her father, Jacob, and his dozen sons. Told in Dinah's voice, this novel reveals the traditions and turmoils of ancient womanhood—the world of the red tent. It begins with the story of her mothers—Leah, Rachel, Zilpah, and Bilhah—the four wives of Jacob. They love Dinah and give her gifts that sustain her through a hard-working youth, a calling to midwifery, and a new home in a foreign land. Dinah's story reaches out from a remarkable period of early history and creates an intimate connection with the past. Deeply affecting, The Red Tent combines rich storytelling with a valuable achievement in modern fiction: a new view of biblical women's society.

Kenneth N. Taylor - Az ​első képes Bibliám
A ​legnépszerűbb gyermek Biblia! Az egyetlen kétnyelvű (angol-magyar) gyermek Biblia! A legkisebb korosztálynak szól, még az óvodáskorúak is szívesen nézegetik a képeket... E könyvben 125 legkedveltebb bibliai történet van feldolgozva egyszerű szavakkal. Minden oldalon kevés szöveg, és az igehely (angol-magyar) majd szemben egy nagy kép, illusztráció található. Ez a Biblia nem a szokásos óriás méretben jelent meg, mint általában egy gyermek Biblia szokott! A mérete is igyekszik a kisgyermekeknek megfelelő lenni, hogy valóban minden gyermek büszke legyen arra (amikor hordja magával), hogy már külön, saját Bibliája van!

Felicity Henderson - Képregényes ​Biblia
Ádám ​és Éva. József a kedvenc. Menekülés Egyiptomból. Sámuel Istenre figyel. Illés és a dühös király. Dániel és az oroszlánok... Jézus különleges követe. Vacsora Jézussal. Vihar a tavon. Jézus él! Pál: üldözőből tanítvány... Ennek a könyvnek a segítségével a világ kezdetétől Pál apostolig összesen negyven bibliai történetet ismerhetnek meg a fiatal olvasók. A rövid, gyermekek számára is könnyen érthető ó- és újszövetségi történetek a képregények izgalmas világát idézik, és segítenek elképzelni, hogyan éltek az emberek a Biblia korában. Harcosok, királyok, szegény és gazdag emberek Isten vezetése mellett átélt történetei elevenednek meg a könyv lapjain, tanulságul szolgálva napjaink kis olvasóinak is.

Imre Madách - The ​Tragedy of Man
The ​Tragedy of Man is the most controversial work in the long history of Hungarian literature. When it was first published in 1862, it was hailed as a great achievement, but at the same time it-gave rise to a multitude of questions, both literary and philosophical, that have been fiercely debated ever since. It is also one of the most surprising works in Hungarian: it appeared suddenly from the pen of an unknown author and had no obvious antecedents in the Hungarian literary tradition. Moreover, there is nothing, apart from a passing reference(...), to brand it as Hungarian - a unique phenomenon at a time when Madách's contemporaries were agonising over the failure of the revolution of 1848 and its repercussions on national life and expectations. How then did a Hungarian country gentleman who spent most of his short life at home and rarely travelled outside his native country come to write a dramatic poem that takes its place in a broad European tradition represented by such giant figures as Milton, Goethe, Byron and Ibsen?

Rainer Maria Rilke - Történetek ​a Jóistenről
Bibliai ​ihletésű legendákkal indul Rilke elbeszélés-sorozata: a világ teremtésével, a Golgota drámájával. Innen jut el az itáliai reneszánsz, a pravoszláv népélet megrendítő jeleneteiig, hogy záródarabjában saját jelene, a tizenkilencedik századvég légkörét idézze föl. Kettős szál fűzi össze történeteit: a láthatatlan, s mindenütt jelenvaló Isten sugallata és az ösztönösen felé forduló, gyermeki ámulat. Ezt a sugárzón tiszta tekintetet, a gyermekkorét, haláláig megőrizte a költő. Isten-élménye, teljes életművének sorsszerű meghatározójaként, újra meg újra visszakísért. A „Történetek a Jóistenről” a fiatal Rilke vallomása. 1899 novemberében, oroszországi utazásából visszatérve, tíz nap alatt írta meg, alig huszonnégy évesen. (Közvetlenül előtte született másik korai remeke, a „Kornétás”.) A magáratalálás boldog lendületében teremtő képzelete és játékos elbeszélő kedve együtt jelenik meg ebben a könyvében. Meglepően új, derűsen fénylő színkeverésű mű, életigenlése soha többé nem ismétlődik meg későbbi pályáján. Egy-egy felnőtt barátnak, ismerősnek mondja el meséit Rilke, azzal, hogy ők adják tovább a gyerekeknek. Érett és kezdő olvasóhoz éppúgy eltalálnak ezek a történetek, mert a megértő alázat hangján mindenkihez szólnak, a nagy irodalom törvénye szerint.

Ismeretlen szerző - A ​törzsek származásáról, avagy a kincsesbarlang
"...A ​teremtéstől számított kilencszázharmincadik évben távozott el Ádám ebből a világból, április hónap tizennegyedikén, pénteken kilenc órakor, abban az órában, amelyben Krisztus, a fiú szenved majdan a keresztfán. Ugyanabban az órában adta vissza lelkét a teremtőjének Ádám atyánk s távozott el ebből a világból. Ádámot, miután meghalt, parancsa szerint bebalzsamozta fia, Sét, mirrhával, fahéjjal és kassziával. Minthogy ő volt az első halott a földön, felettébb meggyászolták: száznegyven napig gyászolták, majd felvitték a holttestét a hegytetőre, és eltemették a Kincsesbarlangban." "...Eluralkodott tehát a paráznaság Káin leányain. Szemérmetlenül kergették az asszonyok a férfiakat, s úgy egyesültek egymással, akár egy vad csordában, nyíltan és szemérmetlenül egymás előtt paráználkodtak. Két, sőt három férfi ugrott egy asszonyra, s maguk az asszonyok is futottak a férfiak után, mivelhogy minden démon ott, abban a táborban gyűlt össze, s tisztátalan lelkek bújtak az asszonyokba. Leányaiknál csak öregasszonyaik voltak bujábbak, az apák és fiak meggyalázták anyjukat és húgaikat, a fiak nem ismerték apáikat, s az apák nem tudták megkülönböztetni fiaikat. A Sátán volt ennek a tábornak a vezetője." "...Beteljesedett a törvény és a próféták, és Ádám - küldetése szerint - megpillantotta az élő vizek forrását, amely felülről áradt feléje az ő megváltásra: ekkor megsebezte Krisztust a lándzsa, s vér és víz fakadt az oldalából; egymással azonban nem keveredtek össze. Miért jött ki a vér a víz előtt? Két ok miatt. Az egyik ok az, hogy a vér által adatott meg az élet Ádámnak, majd az életet és feltámadást követően adatott meg néki a víz a keresztséghez. Továbbá pedig azért, mert a vér nyilvánítja ki, hogy Krisztus halhatatlan, a víz meg azt, hogy ugyanakkor halandó és szenvedő is. A vér és a víz tehát alácsurgott Ádám szájába, aki ezáltal részesült a megváltásban, és magára öltötte a dicsőség palástját. Krisztus önnön vérével írta meg a bebocsátó levelet a Paradicsomba, és azt a lator kezébe adta." Ezek az idézetek dióhéjban szinte keresztmetszetét adják a Kincsesbarlangnak, s - elárulják: a mű a Biblia sajátos parafrázisa - ugyanakkor érzékeltetik színességét, érdekességét, naiv báját és precíz tudálékosságát, mindazt, amiért napjainkban is élvezettel vehetjük kézbe a 4. századi szír irodalomnak ezt a gyöngyszemét.

Elie Wiesel - Bölcsek ​és történeteik
A ​Nobel-békedíjas szerző mesteri tanárként osztja meg velünk elragadó felismeréseit bibliai alakokról, talmudista tudósokról és haszid rabbikról. Mesél Sára ősanyáról, aki harciasan védelmezi fiát; Sámsonról, népének védelmezőjéről; és a szent életű Jehósua ben Lévi rabbiról, aki jó cselekedetei révén kiérdemelte, hogy még életében a Mennybe kerüljön. Elie Wiesel hőseire egytől egyig nagy feladat vár. Isten azért küldte őket hozzánk, hogy segítsenek megtalálni a hozzá vezető utat. Ám ezek a hősök hús-vér alakok is egyben, akik dühösek Istenre, mert oly sokat követel, és az emberekre, mert oly keveset tesznek. Sokszor hibáznak, és olykor még össze is zavarodnak. Egy valami azonban állandó: az a szeretet, amelyet népük iránt éreznek, kinek tanítását rájuk bízták.

Jelenits István - Betű ​és lélek
Ez ​a könyv az Újszövetség egy-egy szakaszához kapcsolódó, szentírás-magyarázó jegyzetek gyűjteménye. Nem tudományos igénnyel s nem szakemberek számára készült; elsősorban azokhoz szól, akik a betű mögött a Lelket keresik. Söveges Dávid OSB. így vall e könyvről: ,,Talán nem túlzás, ha azt állítjuk, hogy Prohászka Ottokár: Elmélkedések az evangéliumról című írása óta nem volt magyar nyelven biblikus elmélkedés ehhez fogható. Csak míg Prohászka az evangéliumi helyből felszárnyal azonnal filozófiai és misztikus magaslatokra, Jeleníts mindvégig a modern módszerekkel megértett evangéliumi szakaszokból emeli ki az egzisztenciális mondanivalót. Talán semmi más régi módszer nem vitt olyan közel az isteni igazságokhoz az Írásban, mint ez a nagyon is profánnak tűnő irodalmi magyarázat.''

Nick Page - A ​leghosszabb hét
A ​történelem legdrámaibb, a századok során jelentőségéből mit sem vesztett hetének áttekintésével a könyv az ismert eseményeket egészen újszerű megvilágításba helyezi. A Leghosszabb hét percről percre rekonstruálja minden hetek legfontosabbikát, miközben élénk részletekben eleveníti fel a korabeli Jeruzsálem hangulatát. Jézus vasárnapi győzedelmes bevonulásától az egy héttel későbbi feltámadásáig felidéződnek a zsúfolt utcák, a fojtogató légkör, a belső politikai csatározások és Jézus elfogásának, perének és kivégzésének borongós feszültsége. Erős hangsúlyt kapnak a kulcsfigurák: a gondjaira bízott ország népét megérteni képtelen Pilátustól, a karrierkatonától a Római Birodalom és a vallási fanatizmus között kötéltáncot járó Kaifás főpapig csakúgy, mint Jézusnak az események forgószelébe került követőitől és családjától a szűk utcákat benépesítő sok ezer zarándokig.

Radvány Zsuzsa - Az ​első karácsony
Az ​első karácsony megható története, Radvány Zsuzsa kedves rajzaival illusztrálva. Formára vágott leporelló.

Paweł Huelle - Weiser ​Dávidka
1957 ​nyara, Gdańsk. Tomboló a hőség, az öbölben tömegesen pusztulnak a halak, a strandokat bezárják. Egy csapat általános iskolás fiú unatkozik - fürödni nem lehet -, nem tud mit kezdeni magával. Jobb híján háborúsdit játszanak a várost övező erdőkben, és a melléjük szegődő vézna, sápadt Weiser Dávidka szinte észrevétlenül irányítani kezdi őket. A különc fiút korábban figyelemre sem méltatják, folyton borsot törnek az orra alá és csúfolják. Nem vesz részt a játékaikban, nem jár velük hittanra, távolból nézi őket az úrnapi körmenetben, mint egy díszszemlét fogadó tábornok. Ekkor változik meg valami. Vezérüket kezdik látni Weiserben, aki egyre titokzatosabb oldalairól mutatkozik meg. Mintha mindent tudna. Tekintetével vad párducot csillapít le, bravúros játékkal megment egy fontos meccset, pánsíp hangjaira lejt furcsa táncot, majd a levegőbe emelkedik. Ismeri a háborúból visszamaradt titkos fegyver- és lőszerraktárakat, és egyre káprázatosabb robbantásokkal nyűgözi le társait, míg a vakáció végén egy ilyen hatalmas detonációt követően egyszerűen eltűnik, örökre nyoma vész... Természetesen megindul a nyomozás, a gyerekeket a rendőrség és az ügyészség bevonásával próbálják szóra bírni. A kihallgatások nem vezetnek eredményre. De a történet Paweł, a narrátor számára nem fejeződik be. Évek múltán sem hagyja nyugodni a rejtély: Ki volt Weiser, és mi történt vele? "A szerző tudatosan kapcsolódik az evangéliumi történethez. Weiser nyilvánvalóan krisztusi alak... barátai pedig mintha tanítványai, apostolai lennének. ...a megszelídülő vadállat, a győztes meccs, a levitálás, a színes robbanások - a jézusi csodák miniatűr megfelelői. ...a címszereplő tisztázatlan körülmények között eltűnik - mintegy megismételve a titokzatos mennybemenetelét annak, aki a szeretet parancsát hagyta ránk" - írja Antoni Libera a könyv utószavában.

Nemere István - A ​bárka nyomában
A ​szerző sokáig nyomozta, majd e dokumentum-kötetben adta tudtul, mi történhetett Noé bárkájával a Vízözön lezajlása után. Már ha a legenda igaz egyáltalán. Kiderült, hogy a Bárka megvan az Ararát hegyén. Sokan keresték és meg is találták...

Benedek István Gábor - Dávid
Michelangelo ​állítólag több éven át csak nézte, nézte a hatalmas csillogó márványtömböt. Aztán egyetlen - végtelen - lendülettel kifaragta belőle a szobrot, Dávidot. Dávid királyról sok könyvet írtak már, és még sokat fognak. Benedek István Gábor regénye azonban - a dávidi kor díszletei közül - a ma emberéhez szól. Aki sokféle hatalmat átélt, a hit természetéről is tapasztalt mély, nem egyszer ellentétes dolgokat, tudja, mi a háború, a megszállás, a pogányság, a bűnös és az emelkedett szerelem, és ismeri az egyén és az állam bonyolult viszonyát. Dávid ugyanis sok mindennek a kezdetén áll, mint Mózes. Már-már széteső törzseket kell egyesítenie, országot építenie, szervezeteket létrehoznia, társadalmat alkotnia. S közben kamasz fiúból férfivé érik. A cselekmény a nagy király sorsának nem teljes ívét fogja át: Góliát különös megölésétől Bát-Séba elcsábításáig tart. Mindenesetre ez az ókor egyik legizgalmasabb meséje. És ezt az életet mutatja be BIG vérbő, színes és szellemesen derűs cselekménnyel, kalandos, már-már krimiszerű fordulatokkal.

Thomas Mann - A ​törvény
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Joy Melissa Jensen - Jézus ​tanításai III.
A ​Biblia sorozat gyerekeknek átöleli a Biblia csodás történeteit a teremtéstől kezdve Jézus tanításain át egészen az Apostolok cselekedetéig.

Patricia M. St. John - Onézimusz ​kétszeresen megszabadítva
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gordon Thomas - A ​13. tanítvány
A ​"13. TANÍTVÁNY" ezerháromszáz év után az első teljes életrajz a nőről, aki szerette Jézust. Mária Magdolna, Jézus leghűségesebb női követője egyszerre szenvedélyes és alázatos, bűnös és szent. A Jézushoz fűződő kapcsolatáról merész, több kötetet megtöltő találgatások és elméletek láttak már napvilágot. Gordon Thomas minden írói tehetségét és kutatói tapasztalatát felhasználva írt lebilincselő elbeszélést az Evangélium, az első századi palesztinai régészeti feltárások, valamint időszámításunk kétezer évének egyházi szövegei alapján. A hívőknek megerősítést, a szkeptikusoknak pedig lenyűgöző dokumentumregényt nyújt Thomas, aki tudományos igényességgel és a hívő ember odaadásával hozta létre könyvét, azzal a céllal, hogy bemutassa a Biblia egyik legellentmondásosabb nőalakját.

Popper Péter - Az ​Írás - Az Ószövetség / Az Újszövetség
Popper ​Péter a világtörténelem legnagyobb szellemi forradalmának a kereszténységet tartja. Szerinte a zsidóság története úgy is felfogható, hogy előkészület a Megváltó fogadására: a szellemi és testi tisztaság megteremtése, megingathatatlan hit az egyetlen istenben, szigorú elzárkózás a pogány kultúráktól. Kötetünk első fele az Ószövetséget próbálja közelebb hozni a mai emberhez, érdekesen, olvasmányosan ismertetve az Ószövetség könyveit. A második rész középpontjában az Újszövetség áll, a négy evangélium, az apostolok cselekedetei és levelei, valamint a Jelenések könyve. A szerző a hitelesség érdekében sokat idéz az eredeti szövegből - Károli Gáspár klasszikus fordítása alapján de a mai magyar nyelvnek megfelelő érthetőséggel. És mint a huszonegyedik század embere, óvatosan - minden térítési vagy tagadási szándék nélkül - arról is mesél Olvasóinak, amit saját hite, gondolatai, töprengései, kétségei - és korunk ellentmondásai sugallnak.

Jane Yolen - Egyiptom ​hercege
Történet ​két férfiről - mindketten hercegek voltak ... de csak egyikük született vezetésre Egyiptom földjén egyesek kiváltságokat élveznek, mások rabszolgaként tengődnek. Míg a királyné és szolgálólányai a vízparton fürdőznek, a zsidó rabszolgák a tűző napon robotolnak, hogy naggyá tegyék a birodalmat. Eközben a fáraó fiai harciszekereken robogva vetélkednek egymással a város utcáin, a rombolással mit sem törődve. Mindenki ura itt egyetlen, félelmetes hatalommal felruházott ember: a fáraó. Mózes herceget büszkeséggel tölti el, hogy ő a fáraó fia és Ramszesz hőn szeretett öccse. Ám rá kell jönnie: élete merő hazugság. Megtudja, miképpen mentette meg az életét egy zsidó rabszolga - saját szülőanyja -, amikor egy gyékénykosárba rejtve a Nílus vízére bízta. Az igazság rádöbbenti Mózest küldetésére: ő Isten kiválasztottja, hogy kivezesse a zsidó népet Egyiptomból... a szabadság földjére. Jane Yolen úgy meséli el Mózes történetét, hogy ismét lepereg előttünk a DreamWorks nagyszabású rajzfilmje, az Egyiptom hercege.

Jean Effel - Éva ​teremtése
Jean ​Effel - François Lejeune, művésznevét eredeti nevének kezdőbetűiből képezte - a huszadik századi Európa egyik legnépszerűbb rajzolója, aki humanista mondanivalóját bájos humorral közölte. Kedves, bumfordi figurái önálló kötetben, mesék illusztrációiként és rajzfilmek szereplőiként már több mint ötven éve szórakoztatják az ifjú és felnőtt olvasókat.

Ismeretlen szerző - Bibliai ​történetek gyerekeknek
Magyarországi ​Református Egyház Kálvin János Kiadója Pap Klára (Grafikus) Tartalom: Ószövetség - A világ teremtése 1Móz 1-2; Az Éden kertjében 1Móz 2-3; Kain és Ábel 1Móz 4; Nóé és az özönvíz 1Móz 6-9; Ábrahám vándorúton 1Móz 12-17; Ábrahám könyörög Sodomáért 1Móz 18-19; Ábrahám és Izsák 1Móz 21-22; Ézsau és Jákób 1Móz 25-28; Jákób bujdosása 1Móz 28-33; József és testvérei 1Móz 37-40; József Egyiptom felügyelője 1Móz 41-47; Mózes születése 2Móz 1-2; Az égő csipkebokornál 2Móz 3-4; A tíz csapás 2Móz 5-10; Kivonulás Egyiptomból 2Móz 11-15; A pusztai vándorlás 2Móz 15-18; A törvény és az aranyborjú 2Móz 19-20, 32; Isten szövetséget köt Izráel népével 2Móz 33-37; Tovább az ígéret földje felé 4Móz 9-11; Kémek Kánaánban 4Móz 13-14; A honfoglalás 5Móz 27-34, Józs1-10; Gedeon Bír 6-8; Ruth és Boáz Ruth kv; Az ifjú Sámuel 1Sám 1-3; Izráel királyt kíván 1Sám 8-12; Dávid, a pásztorfiú 1Sám 16, 17, 24; Dávid, a király 2Sám 1-5, 8; Nátán próféta 2Sám 11-12; Salamon király 1Kir 2-3; A templom felszentelése 1Kir 6-11; Salamon öregkora 1Kir 10-11; Izráel kettészakadása 1Kir 12-13; Illés próféta 1Kir 17-18; Isten égbe ragadja Illést 1Kir 19-2Kir 2; Elizeus 2Kir 4-8; Jónás Jónás kv; Ámósz Ámosz 3, 5, 7, 9; Hóseás Hós 1, 4, 8, 14; Mikeás Mik 1, 4-6; Ézsaiás próféta Ézs 5, 6, 9; Ezékiás király 2Kir 19, Ézs 37-39; Ézsaiás, a nép vigasztalója Ézs 40, 43, 53, 55; Jeremiás próféta Jer 1, 7, 18-19; Jeremiás leíratja jövendöléseit Jer 36-37; Jeruzsálem pusztulása 2Kir 24-35, Jer 52, JSir; Ezékiel próféta Ez 1-3, 37; Eszter királyné Eszter kv; Jób története Jób (vál. fej.); Dániel próféta a babiloni birodalomban Dán 1-4; Dániel próféta a méd-perzsa birodalomban Dán 5-6, 9; Visszatérés a fogságból Ezsd 1, 2Krón 36, Neh 3-4; A templom újjáépítése Ezsd 4, 5, Neh 9, Hag 1-2, Zak 9 Újszövetség - Keresztelő János születése Lk 1; Az angyali üdvözlet Lk 1; Jézus születése Lk 2; A bölcsek és Heródes Máté 2; A tizenkétéves Jézus a templomban Lk 2; Keresztelő János a pusztában Lk 3; Jézus megkeresztelése Lk 3; Jézus megkísértése Máté 4; Jézus tanítványai Máté 4, 10, 16, Lk 6; A kánai menyegző Ján 2; Nikodémus Ján 3; A samárai asszony Ján 4; Egy halfogás története Lk 5; A béna meggyógyítása Márk 2; A hegyi beszéd Máté 5-7; Keresztelő János kérdése, a kapernaumi százados szolgájának meggyógyítása és a naini ifjú feltámasztása Lk 7, Ján 4; Hét példázat Isten országáról Máté 13; A vérfolyásos asszony és Jairus lánya Lk 8; Ötezer ember megvendégelése. Jézus a tengeren jár Ján 6, Márk 6; A házasságtörő asszony Ján 8; Az irgalmas samaritánius Lk 10; A vakon született meggyógyítása Ján 9; A nagy vacsora példázata Lk 14; A tékozló fiú Lk 15; A gazdag és Lázár Lk 16; Jézus és a gyermekek Lk 18; A farizeus és a vámszedő Lk 18; Lázár feltámasztása Ján 11; Bartimeus Lk 18; Zákeus, a jerikói fővámszedő Lk 19; Jézus bevonulása Jeruzsálembe Máté 21; Az adópénz és a nagy parancsolat Máté 22; Az utolsó idők és az utolsó ítélet Máté 24-25; A tíz szűz és a talentumok példázata Máté 25; Az utolsó vacsora Máté 26; A Gecsemáné kertjében Ján 13-17; Nagypénteken Máté 27, Ján 18; Jézus feltámadása Máté 28; Jézus mennybemenetele ApCsel 1; Az első pünkösd ApCsel 2; A sánta az Ékes kapuban ApCsel 3-4; Péter apostol Kornéliusz házánál ApCsel 10; István vértanú ApCsel 6-7; Az etióp főember ApCsel 8; Pál megtérése ApCsel 9, 11; Pál apostol Filippiben ApCsel 16-17; A korinthusi gyülekezet ApCsel 18, 1Kor 13; Pál Efezusban ApCsel 19-20, Ef 6; Pál útja Rómába Róm 1-2, 8, 9-11; A hit példaképei Zsid 11; János apostol Patmosz szigetén Jel 1-3; Ímé: újjáteremtek mindent! Jel 21 Időrendi táblázat

Alexander Pat - Első ​Bibliám
Hatvannégy ​történet a legkisebbeknek. Ezeket a bibliai történeteket gondosan válogatták ki, és alakították át a gyermekek részére, akik később erre alapozhatják növekvő bibliai ismereteiket. A gyerekek élvezettel olvassák majd a könnyen érthető történeteket, amelyeket színes, barátságos illusztrációk keltenek életre.

Kenneth E. Hagin - Hogyan ​böjtöljünk értelmes módon?
Azt ​gondolod, hogy már mindent tudsz a böjtölésről? Gondolkozz el rajta újra! Ez a könyv tele van meglepetésekkel.

Ian Wilson - Az ​özönvíz előtt
Ian ​Wilson, A Biblia:történelem című nemzetközi sikerkönyv szerzője elképesztő bizonyítékokat tár elénk a Közel-Keleten lejátszódott vízözönről, mely megváltoztatta a világ civilizációinak fejlődését és a bibliai vízözön-történet alapjául szolgált.

Francine Rivers - Megváltó ​szerelem
Legújabb ​bestseller a Magyarorságon is először kiadott Megváltó szerelem című könyv, mely folytatja azt az elkötelezettséget, hogy ne csak szórakoztasson, de inspirálja is olvasóit. Mint a legjobb romantikus író megválasztották az amerikai Hírességek, Halhatatlanok Rangos Klubjába, a könyveit az "Arany Medál" díjjal tüntették ki. Francine és férje, Rick Californiában élnek. Három felnőtt gyermek szülei.

Arnaud De Bie - Efraim - Jézus, ​mesélj el mindent!
"A ​mennyek országa a gyermekeké, és azoké, akik hozzájuk hasonlítanak." (vö. Máté 19,14)

Monika Steffens - Axel von Stritzky - Geschichten ​aus dem Alten und Neuen Testament für Kinder
In ​einer Geschichte heißt es: "... und er zog seines Weges fröhlich!" -Das war, nachdem dieser Mann von Jesus gehört hatte und sich dann taufen ließ. - Diese Geschichte und alle anderen in diesem Buch sollen uns helfen, daß auch wir unseren Weg ins Leben fröhlich gehen.

Marianne Fredriksson - Norea ​története
"Aztán ​elérkezett a nap, amikor Norea ellovagolt a városba, ahol istennőként üdvözölte a nép. Betöltötte tizenötödik életévét és boldogsága annyira gyönyörűvé tette, amilyen gyönyörű a fekete hegyek mögött felkelni készülő nap sejtelme. Sűrű, sötét haja hátul a vállára hullott, elöl homlokpánt fogta össze. Bokáig érő, egyszerű ruhája is a várost megteremtő istennőkre emlékeztette a nódbelieket, akik virágcsokrokat dobáltak Norea felé... Megérkezésére számos dalt költöttek, a nép ezeket énekelte az utcákon. A lapokban úgy szerepelt, mint a legendabeli papnő, aki áldást hoz a városra. Norea nem rémült el ezektől a várakozásoktól, képesnek érezte magát arra, hogy betöltse az emberek reményeit." Az eleven és életrevaló Norea, Éva és Ádám legfiatalabb gyermeke öröm és boldogság forrása szülei számára, ugyanakkor rakoncátlanságával, furcsa látomásaival sok fejtörést is okoz. A Nód városából An hegyére érkező látogatók azonban a kislány rendkívüli képességeit inkább adománynak, mintsem eltévelyedésnek tekintik. Meggyőződésük, hogy a lánynak, ha eléri a megfelelő kort, Inanna papnői között lesz a helye...

Marianne Fredriksson - Káin ​könyve
"...mindenki ​előtt, egyszerre kell feltárnia a titkot. Ezért aztán egy este mind meghívta a hozzá legközelebb állókat. Hét vendég volt jelen... Jól látták Káin nyugtalanságát, és Inanna vak papnője azt gondolta: heten vagyunk, ez valamire emlékeztet. De nem tudta megmondani, mire. Káin sokáig gondolkozott azon, mit is mondjon, ha a beszédre kerül a sor. Érveljen, magyarázkodjon, meséljen magányáról, gyermekkori idegenség-érzéséről? - persze nem azért, hogy bocsánatot nyerjen tettéért. De talán mégis azért, hogy megértsék." Gyermeke megszületése után Káin úgy érzi, hogy el kell hagynia családját, mert a gyermek jövetele magányra és kitaszítottságra ítéli. Valami arra kényszeríti, hogy felkeresse anyja szülőhelyét és megölje Sátánt, a törzs vezérét. Eközben Nód városa özvegy királynőjének fülébe jutnak azok a mende-mondák, hogy él valahol délen egy királyi leszármazott. Mivel trónörökös nélkül a várost pusztulás fenyegeti, a királynő azonnal parancsot ad a feltételezett királyi sarj felkutatására...

Sinkó Ferenc - Evangéliumi ​történetek gyerekeknek
A ​könyvben a gyermekek megismerkedhetnek a Bibliai történetekkel. Az édenkertből való kiűzetés után, Isten megsajnálta az embereket és elküldte a Földre Fiát, hogy tanítsa meg az embereknek, hogyan legyenek igazán jók, még akkor is, ha az nagyon nehéz. Azért, hogy Isten újból örömét lelje bennünk, s a jók kedvéért elfelejtse azt a sok rosszat is, amit az emberek elkövettek ellene. Hogyan tette meg ezt Isten Fia? Ezt meséli el ez a könyv. Sinkó Veronika művészi rajzaival illusztrálva, követhetjük végig Jézus életét és megismerhetjük, hogyan hajtotta végre Isten által rábízott feladatot.

John Milton - Elveszett ​Paradicsom / A küzdő Sámson
Aki ​nem akar csalatkozni abban a reményében, hogy jól írjon a dicsérendő dolgokról, annak magának is igazi költeménynek kell lennie, vagyis a legjobb, legtiszteletreméltóbb dolgok foglalatának és mintájának." Milton nemcsak vallotta, hanem meg is valósította ezt. Egy "fájdalmas, nagy élet jussán" emelkedett fel az angol költészet legmagasabb csúcsára, Shakespeare mellé. Kettőjük alkati különbségét az angol kritikusok fejedelme, Coleridge fogalmazta meg legtömörebben. "Shakespeare önmagát sugározza szét, s felölti az emberi jellem és szenvedély minden alakját... Milton viszont minden formát és dolgot önmagába, saját eszményének egységébe olvaszt." A shakespeare-i drámában az objektív valóság határtalan, óceánszerű tükröződése ragadja el a nézőt és az olvasót; a miltoni életmű legfőbb érdekessége, hogyan önti a költészet és a próza formáiba állásfoglalását egy forradalmas korszak eseményeivel szemben az európai kultúra egyik legnagyobb szintetizálója, egy rendkívül fogékony, egyre fejlődő, nagy erkölcsi és művészi egyéniség. Utolsó korszakának költői alkotásait Coleridge így jellemzi: "Mint minden nagy költő, Milton is jó ember volt; de mikor látta, hogy törekvéseit nem tudja megvalósítani sem a vallásban, sem a politikában, sem a társadalomban, a lelkében lakozó élő szellemnek és fénynek adta át magát, s azzal állt bosszút a világon, hogy saját trancszcendes eszményének foglalatát adta a világnak ajándékba.

Kollekciók