Ajax-loader

'őslénytan' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Martin Oliver - Dögös ​dinók
Úgy ​kezdődött, hogy megjelentek a dinoszauruszok, és évmilliókig uralták a Földet. Aztán egyik pillanatról a másikra kihaltak. Most pedig egyszerűen nem lehet tőlük megszabadulni! Ez az izgalmas ismertető nem csupán csupasz csontokról szól! Segítségével felfedezhetsz néhány elképesztő állatot, és megismerheted az őrült őslénykutatókat őrületbe kergető rejtélyeket. Lerántjuk a leplet a dinópotyadékról, a dinódiétáról és a dinódilis duóról! Tanulmányozd a T-rexet, adj fel barátaidnak találós kérdéseket a dögletes dinoszauruszokról. Azt is kipróbálhatod, milyen dinódetektív válan belőled. Kétségkívül nyomra vezető nyomozó leszel.

Tracy Chevalier - Isten ​teremtményei
A ​kifinomult stílusáról ismert és méltán elismert írónő, Tracy Chevalier legújabb, valóságos személyekről szóló könyvében ezúttal a 19. század egyik legfontosabb felfedezésének történetéből válogat az olvasó számára, miközben érzékeny képet rajzol a női barátság bonyolult és sok mindent átvészelő természetéről.

Zdenek V. Spinar - Élet ​az ember előtt
Spinar ​professzor - a könyv írója - és Zdenek Burian - az ősvilági életképek ihletett festőművésze - évmilliókkal ezelőtti tájakra vezeti az olvasót. A színes festmények megjelenítik a Föld őskorát, azt az időt, amikor még nem volt élet bolygónkon, s tomboló viharok kavarták az ősóceánok vizét. Azután megismerjük az élet kialakulásának nyomait, majd figyelemmel követhetjük azt a folyamatot, melyeknek során a tengeri ősgerincesekből - halak fejlődtek. Ezt követi a szárazföld meghódításának története; tüdővel lélegző ősi halak jelentek meg a vizek partjain, s idővel kétéltűkké váltak. A könyvben tovább lapozva az élővilág legmeglepőbb fejezeteit találjuk; megismerjük a háznagyságú őshüllőket és ellenségeiket, a Tyrannoszauruszokat, minden idők leghatalmasabb és legveszedelmesebb szárazföldi ragadozóit. Ebben a korban hatalmas őshüllők lebegtek bőrszárnyaikon az óceánok víztükre felett, a haboknak pedig halgyíkok suhantak. - De megint változik a táj, más lett a növényzet, más az állatvilág. Az őshüllők letűnnek az élet színpadáról, s helyüket különös emlősállatok, óriásmadarak foglalják el. Nyomon követhetjük az emlősök kialakulását; egyik águkból fejlődtek ki az emberszabású majmok, s maga az ember is. A könyv talán legérdekesebb lapjai azok, melyek elődeink küzdelmes életét jelenítik meg; bemutatják a mammutvadászatot, a rénszarvas-vadászatot. Könyvünk első - kisebb része "bevezető az őslénytanba". Spinar professzor azonban elöljáróban megismerteti olvasóit a Naprendszer és bolygónk kialakulásával foglalkozó elméletekkel. Ezt követően már az élővilág fejlődéséről, a növények és állatok legfontosabb csoportjairól lesz szó. A szöveges rész után - a könyv többségét kitevő festményeket találjuk. A képek mellett levő rövid szövegek itt csupán a leglényegesebb ismereteket közlik. A festmények a kövült leletek alapján készült rekonstrukciók; alkotójuk, Zdenek Burian cseh festőművész - klasszikus értékű művei legjavát válogatta össze. A könyv végén rövid áttekintést kapunk az élővilág rendszeréről, a legfontosabb őslénytani ismeretekről.

Géczy Barnabás - Az ​eltűnt élet nyomában
Régi ​lakói a Földnek, tudjátok-e honnan jöttetek? - Erre a kérdésre igyekszik feleletet adni ez a könyv. A XXI. század embere - hiszen olyan közel van hozzánk - bizonyosan egyre féltőbb figyelemmel fogja óvni a környező természetet, gyógyítva azokat a sebeket, amelyeket rajta a korábbi századok ütöttek. Nem kétséges az sem, hogy táguló érdeklődéssel fogja kutatni az élet történetiségét. Hiszen a két szállóige: "a jelen a múlt kulcsa", valamint "a múltból érthető meg a jelen", csak együtt igaz. A paleontológia - 200 éves múltja során - gazdag ismeretanyagot szerzett az egykori életről. Érett az idő az áttekintésre, hiszen az a szemléleti forradalom, amely a biológia és a geológia fejlődését az utolsó évtizedekben meghatározta, messzemenően átformálta az élővilág múltjának kutatására hivatott paleontológiát is. A könyv az élet fejlődésének bemutatásakor elsősorban az új paleontológia nézőpontjából és az új paleontológia kérdésfeltevésével kívánja az olvasó elé tárni a múltat, akkor is, ha olyan régóta ismert csoportokról van szó, mint amilyenek a trilobiták, ammoniták vagy akár a dinoszauruszok...

J. Beneš - Z. Burian - Az ​ősidő állatai
Az ​élet kezdete Földünkön, a paleozoikum őstengereiben fejlődött ki, hogy azután bonyolult szerveződési szinteken keresztül megjelenjenek a gerincesek képviselői - a kétéltűek, hüllők, teknősök, szauriák, repülő szauriák és ősmadarak, a kicsiny első emlősállatok az óriási mamutig. Mindez szemünk előtt bontakozik ki. Z. Burian 128 csodálatos festményén, amelyek mellett rövid érdekes leírást olvashatunk az állatok életéről, viselkedéséről, kihalásuk okairól a régi ősidőkben. Időben világosan kalauzol el bennünket a könyvben található jól összeállított földtörténeti kortáblázat segítségével. Tömören foglalja össze az ősidő kutatásának módjait, a fosszilizációt, a kövületek preparálását és tartósítását, a tudományos kutatás módszereit éppúgy, mint a mai nézeteket az élővilág fejlődéséről. A sok új és megbízható ismeretet nyújtó mű hasznos mind a természettudományok iránt érdeklődőknek, mind a szakembereknek.

Alessandra Pugassi - Dinoszauruszok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Angela Milner - David Norman - A ​dinoszaurusz
Fedezzük ​fel a dinoszauruszok csodálatos világát - ismerjük meg kialakulásukat, viselkedésüket, élőhelyüket és titokzatos eltűnésük okát.

Josef Augusta - Az ​ősvilág állatóriásai
Augusta ​professzor, az őslénytan tudományának világhírű tudósa nem mindennapi tárgyú könyvvel gazdagította az ifjúsági irodalmat. A nagy tudású nemzetközi szaktekintély a Föld őskorában élt állatok furcsa s számunkra idegen világába kalauzolja el a fiatal olvasóit. Az író, a komoly tudományokkal foglalkozó szaktudós ebben a könyvében meggyőző bizonyítékát adja szépprózaíró képességeinek is. A tudományos témát a szépírás művészetének olyan könnyed és sima eleganciájával, olyan elbűvölő közvetlenséggel, olyan színesen és szórakoztató módon eleveníti meg olvasói előtt, mintha a legizgalmasabb és legfordulatosabb színes filmet pergetné le előttük. Igen, színes filmet mondunk, mert Augusta professzor fordulatos és sok helyütt megragadó művészi hangulatot teremtő leírásaiban olyan gazdag, mozgalmas és színpompás képet fest elénk a Föld őstörténetének a régmúlt ködében veszett világáról, mintha a legizgalmasabb és legfordulatosabb színes filmet élveznénk végig, melynek főszereplői csupa ismeretlen élőlények, repülősárkányok, ijesztő külsejű, vad, gigantikus szörnyetegek. Ezek a furcsa lények évmilliókon, sőt százmillió éveken át benépesítették Földünket, emberi szem azonban sohasem látta őket, csak a kitartó és céltudatos kutatás tárta fel maradványaikat - s a tudós és művész a paleontológiai leletek alapján alkotta meg könyvét, mely tudományos hitele mellett élvezetes, érdekes és sokszor nagyon is izgalmas olvasmány. Tanulságos ez a könyv, mert olyan ismeretekkel gazdagít, melyek elválaszthatatlanul hozzátartoznak az általános műveltséghez. Aki a Földnek, a mindnyájunknak otthont adó bolygónak történetére kiváncsi, nem hagyhat ki belőle olyan fontos évmilliókat, sőt százmillió éveket átfogó fejezeteket, mint amelyek az őslénytani ismereteket tárgyalják. A végtelen távolságokat csodálatos technikai eszközökkel kutató és áthidalni igyekező modern ember kíváncsisága arra ösztönöz bennünket, hogy ne csak a végtelen távolságokra, hanem az idők végtelenjében is tájékozódni tudjunk, hogy megismerjük Földünk őstörténetét is; ehhez nyújt segítséget Augusta professzor érdekes, szórakoztatóan megírt könyve.

Lambrecht Kálmán - Az ​ősállatok
1821-ben, ​kereken százhat esztendeje, használta DUCROTAY DE BLAINVILLE az enciklopédisták nagy szellemi mozgalmának egyik reprezentatív termékében: a Dictionnaire d'histoire naturelle-ben a „paleontológia" szót első ízben annak a tudománynak a megjelölésére, amely a régmúlt idők szerves világával: évezredek, évmilliók, eonok óta kihalt ősállatokkal és ősnövényekkel foglalkozik. Eladdig csak kuriózumok gyűjteménye volt mindaz, amit kövülettan, németül Petrefaktenkunde, Versteinerungskunde néven foglaltak össze és a kihalt szervezeteket vizsgáló tudomány csupán segédtudománya volt a földtannak, a geológiának s mint ilyen, alárendelt jelentőségében évszázadokig a hamupipőke szerepére volt kárhoztatva. Nemzedékeken át érthetetlen rejtélynek tartották a kihalt kagylók és csigák megkövesült héjait, házait, a gerinces állatok kővé vált csontjait, ismeretlen ősnövények szénné préselt darabjait. Keletkezésüket az ó- és középkor gondolkodói sokféleképpen, de csaknem kivétel nélkül kalandos módon magyarázták. Egyes búvárok a természet szeszélyes játékát (lusus naturae) látták ezekben a sokszor bizarr alakú „képződményekben", mások rég elhalt óriások, a telamoni Ajax és más mondai alakok csontmaradványait tisztelték a mammut, a törpe vízilovak és a gyapjas orrszarvú megkövesült csontjaiban. Még a legközelebb azok jártak az igazsághoz, akik mesebeli sárkányok és egyéb szörnyetegek maradványait keresték bennük, mert hiszen sok megkövesült, fosszilis csont csakugyan óriási méretű, ijesztő alakú ősgyíkok maradványainak bizonyult. A sok találgatás, naiv magyarázat a tizennyolcadik századig útját állotta tudományunk komoly fellendülésének, noha a renaissance Goetheje, LEONARDO DA VINCI már a tizenötödik század végén hangoztatta, hogy az olasz félsziget hegységeiben talált kagylók és csigák valamikor ugyanazon a ponton elterült tengerben éltek. „Azt beszélitek nekem, - vitatja egy helyen, - hogy a természet és a csillagok hatása hozta létre ezeket a kagylókat a hegyek között; ám jó, de mutassatok csak egyetlen pontot a hegységben, ahol a csillagok ma különböző korú és fajú kagylóalakokat hoznak létre".

Kádár Zoltán - Sárkányok ​újjászületése
"... ​1898-ban Osborn a wyomingi nagy dinoszaurusz-lelőhelyre utazott. Tavasz volt, virágzottak a kaktuszok, midőn a tudós megérkezett a sziklás tájra, amelynek mélyén az óriási őshüllők csontjai nyugodtak. Rövid kutatás után Osborn egy hatalmas combcsontra bukkant, majd a lábszárcsontok is felszínre kerültek. Az alaposabb vizsgálat kiderítette, hogy a Brontosaurus-nál ls nagyobb dinoszaurusz, a Diplodocus maradványait találta meg a szerencsés kezű amerikai kutató."

Bagoly Ilona - Dinók
Ki ​ne szeretné szinte testközelből nyomon követni, amint a szuperkarmú T. rex lecsap áldozatára, illetve amint a Maiasaurák telepes költőhelyén egyre-másra dugják ki a fejüket a tojásból a dinófiókák? Kötetünk különleges, 3 dimenziós technikával készült festményei és csodás illusztrációi segítségével most megelevenedik a földtörténet több millió évvel ezelőtti középkora, a világ leghatalmasabb állatai címmel büszkélkedő dinoszauruszok világa.

Martyn Bramwell - Kőzetek ​és ősmaradványok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Géczy Barnabás - Ősállattan ​I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Helmut Mayr - Kövület ​Biblia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alan Turner - Ősemlősök
Utazzunk ​vissza az időben, és nézzünk szét az őslények rendkívüli világában! Amikor kihaltak a dinoszauruszok, elkezdődött az emlősök kora. Enciklopédiánk gazdag ismeretanyaga, gyönyörű és színes illusztrációi elkalauzolják az olvasót abba a korba, amikor színre léptek az ősemberek. - Több mint 100 történelem előtti ősemlős leírása, részletes adatai és rekonstrukciója - Találkozzunk kedvenc háziállatunk múltbéli ősével – és saját ősünkkel - Adattáblák, méret-összehasonlítások, idősávok és térképek - 20 látványos, kétoldalas élőhely-illusztráció és több mint 300 színes fénykép és festmény Lépjünk be a történelem előtti emlősök világába – tanulásképpen vagy pusztán szórakozásból.

David Norman - Kis ​dinókönyv nagyoknak
„A ​di­no­szau­ru­szok hi­va­ta­lo­san 1842-ben »szü­let­tek « az angol ana­tó­mus, Ri­chard Owen jó­vol­tá­ból, aki zse­ni­á­lis és in­tu­i­tív nyo­mo­zói mun­ká­ja során ki­halt hül­lők fosszí­li­á­i­nak egye­di ter­mé­sze­tét vizs­gál­ta. A di­no­szau­ru­szo­kat a nagy­kö­zön­ség hamar a szí­vé­be fo­gad­ta, mivel ezek a lé­nyek egy­részt addig is­me­ret­len ősi vi­lá­gok ki­halt lakói vol­tak, más­részt a mí­to­szok és le­gen­dák sár­ká­nya­it is meg­tes­te­sí­tet­ték. A di­no­szau­ru­szok az em­lé­ke­ze­tes ent­rée óta mit sem ve­szí­tet­tek vonz­ere­jük­ből. Azóta is sokan ta­lál­gat­ják, minek kö­szön­he­tő ez a ki­tar­tó ér­dek­lő­dés: talán azzal függ össze, hogy az em­ber­nek min­dig fon­to­sak vol­tak a mesék, ame­lyek be­in­dít­ják a kép­ze­le­tet és fej­lesz­tik a kre­a­tív ké­pes­sé­ge­ket. Szá­mom­ra nem tűnik vé­let­len egy­be­esés­nek, hogy gyak­ran éppen 3 és 10 éves kor kö­zött, a szel­le­mi és kul­tu­rá­lis fej­lő­dés­re leg­fo­gé­ko­nyabb idő­sza­ká­ban a leg­na­gyobb a di­no­szau­ru­szok irán­ti ér­dek­lő­dés – ahogy azt sok szülő is ta­nú­sít­hat­ja.” David Nor­man a camb­ridge-i Sedg­wick Föld­tu­do­má­nyi Mú­ze­um igaz­ga­tó­ja, szá­mos si­ker­könyv szer­ző­je.

Michael Benton - A ​dinoszauruszok nagy képeskönyve
A ​dinoszauruszok a legsikeresebb szárazföldi teremtmények, amelyek valaha is éltek bolygónkon. Uralkodásuk a földön 140 millió fantasztikus év volt. Izgalmas történetükről szól ez a nagyszerű könyv. A könyv minden egyes gyönyörűen illusztrált oldalán újabb és újabb dinoszauruszok elevenednek meg előttünk. Emellett hiteles szöveg kalauzol el bennünket a földtörténeti középkorba, az őshüllők lenyűgöző világába. Nem csoda, ha minden fiatal képzeletét elragadja. Igazi élményt nyújt olvasóinak.

Lambrecht Kálmán - Az ​ősvilági élet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth Dóra - Az ​ősvilág története gyermekeknek
Az ​ősvilág története gyermekeknek című kiadvány a Föld keletkezésétől az ember megjelenéséig mutatja be bolygónk élővilágának történetét. A kötet többek között betekintést nyújt az élet megszületésének csodálatos körülményeibe, a dinoszauruszok rejtélyes világába és a jégkorszakok zimankós évezredeibe.A történetet a szemet gyönyörködtető illusztrációk keltik életre és teszik igazán izgalmassá a gyerekek számára.A könnyen áttekinthető időrendi táblázatok az egyszerűbb eligazodást, a rejtvények és a kreativitást fejlesztő feladatok pedig kis olvasóink szórakoztatását szolgáltatják.E könyv elkészítésekor azt tartottuk szem előtt, hogy ötvözzük a hasznos ismeretszerzést a kellemes kikapcsolódással.

Tasnádi Kubacska András - Expedíció ​az időben
Az ​elmúlt évszázadban egész sereg olyan földtani és őslénytani felfedezés vált ismertté, idehaza és külföldön, amelyeket a vizsgálatok során a kor szenzációi közé soroltak és annak tartunk napjainkban is. Néhány példa mindennél többet bizonyít. Így Európában és Amerikában nemcsak kövesedett fatörzsekre, hanem számos kövesedett őserdőre bukkantak. Felfedezték az óriás őshüllők és dinoszauruszok csontjait. Észak-Amerikában a vitorlázó repülőgépek méreteivel vetekedő szárnyas őshüllők teljes csontvázait preparálták ki a Sziklás hegység kőzeteiből. Kiásták az első ősemberi csontmaradványokat, tűzhelyeket és kőeszközöket. Szenzációt keltettek a franciaországi barlangok jégkorszaki falfestményei. Mindez évmilliókkal előbbi ősvilágok életéről tanúskodott az embereknek.

Tasnádi Kubacska András - Repülősárkányok ​és gyíkmadarak
A ​mesék hétfejű sárkányai és Anka madarai, a kalandregények gigantikus repülő állatai kitörölhetetlenül olvasói élményeink között élnek. Nem véletlenül vetődik fel még manapság is a kérdés, vajon nem kerülhet-e elő mégis elevenen az óriás repülő állatok valamelyike. A szerző nagy sikerű ősvilági utazásainak harmadik kötetében ezzel a problémával foglalkozik, s bemutatja a repülősárkányok és gyíkmadarak megjelenéséig a repülőtechnika fejlődését az állatvilágban, a problémához fűződő számos tudománytörténeti kutatás és vita hátterében.

Galácz András - Élő ​kövületek
Kifogyhatatlan ​az élővilág sokfélesége! Mily sokszor gondolunk erre, látván a világtengerben úszó mezőket, a vizek nyüzsgő állatvilágát vagy a madarak, rovarok miriádját. Bámulattal forgatjuk útleírások egzotikus élőlényekről beszélő lapjait, ámulva figyeljük a filmvásznon vagy a képernyőn elénk táruló élővilágot - sokszínűségében, gyakran meghökkentő alkalmazkodásával, szélsőségeivel. Ám ritkábban jut eszünkbe, hogy a minket körülvevő növény- és állatvilág képviselői időbeni történéseket, hosszú fejlődési utakat is képviselnek, s hogy ezek is milyen sokfélék. Valamennyi élőlény mögött a fejlődéstörténet évmilliós távlata feszül. Ez a múltba vesző távlat, az egyes növények és állatok hordozta örökség legalább annyira különböző, mint közvetlenül érzékelhető tulajdonságaik. A földi élet színpadán a szereplők többsége frissen mozgó epizodista vagy rövid jelenetre beugró hős, és rövidebb-hosszabb jelenése után másnak adja át a helyét. Van azonban a "színpadon" néhány olyan közreműködő, amely kicsiny szerepét végig megtartja, időnként nagyobb fontosságra kap,. de lényege a hosszan tartó jelenlét. Az élővilágnak e legkitartóbb képviselőit találóan élő kövületeknek nevezik.

Rupert Matthews - Őslények
Mikor ​jelentek meg az első élőlények a Földön? Miről kapták nevüket a háromkarélyos ősrákok? Mik a leggyakoribb ősmaradványok? Milyen állatok éltek a dinoszauruszok korában? Mikor indultak fejlődésnek az emlősök? Hogyan vadászott a kardfogú tigris? Mennyi időt töltöttek vízben az első krokodilok? Mikor haltak ki a gyapjas mamutok? Miből készítették szerszámaikat az első emberek? Hol találtak Magyarországon őslény-maradványokat? Kíváncsi vagy a válaszokra? Akkor utazzunk együtt az őslények izgalmas világában! 100 állomáson 100 kalandban lehet részed! S közben bepillantást nyersz egy rég letűnt kor érdekfeszítő eseményeibe, különös szereplőinek életébe, a kvízkérdésekkel tesztelheted tudásodat, és kézügyességedet is próbára teheted, ha megvalósítod a feladatokat!

David Burnie - Dinoszaurusz ​enciklopédia
Enciklopédiánk ​izgalmas képzeletbeli utazást nyújt Földünk élővilágának hajnalába. Dinoszauruszok és kortársaik sokaságát kelti életre a látványos képek segítségével. Szinte magunk előtt láthatjuk, amint ezek a méltóságteljes lények utat törnek a jura időszaki erdőben, vagy magasan a kréta időszaki mocsár felett keringenek. Megismerhetjük, miképpen alkalmazzák a tudósok a legmodernebb technikát annak érdekében, hogy megfejtsék a távoli múlt titkait. Ezt a könyvet nem nélkülözheti a dinoszauruszok egyetlen rajongója sem. Magával ragadja és gazdag információval látja el minden olvasóját - felnőttet és gyereket egyaránt.

John Fowles - The ​French Lieutenant's Woman
Of ​all John Fowles' novels _The French Lieutenant's Woman_ received the most universal acclaim and today holds a very special place in the canon of post-war English literature. From the god-like stance of the nineteenth-century novelist that he both assumes and gently mocks, to the last detail of dress, idiom and manners, his book is an immaculate recreation of Victorian England. Not only is it the epic love story of two people of insight and imagination seeking escape from the cant and tyranny of their age, _The French Lieutenant's Woman_ is also a brilliantly sustained allegory of the decline of the twentieth-century passion for freedom.

Tasnádi Kubacska András - Ősvilági ​utazás
Tasnádi ​Kubacska András — „Ősállatok nyomában” című — nagysikerű könyve után, ez a kötet ismét a Föld múltjának érdekes állataival ismertet meg. Beszámol néhány kövült ősállat felfedezésének izgalmas történetéről — köztük sok hazai leletről —, és színes képet ad a geológusok és a paleontológusok munkájáról is. Csergezán Pál érdekes, művészi rajzai illusztrálják a könyvet.

Tasnádi Kubacska András - A ​mondák állatvilága
E ​könyv azokról a mesés történetekről, hiedelmekről szól, amelyek létező állatokhoz fűződnek, vagy kihalt állatok maradványairól szólnak. A tihanyi kecskeköröm legendájától kezdve a különböző sárkányhiedelmeken át az óriás tengeri kígyóig, a mesés állatok egész légióját vonultatja fel Tasnádi Kubacska színes mesék, legendák keretében, de mindig rámutatva arra, hogy mi ezeknek a hiedelmeknek reális alapja, illetve hogyan változtak át az állatvilág jelenségei természetfölötti hatalmakká az emberek tudatában.

Deborah Cadbury - Dinoszauruszvadászok
A ​Dinoszauruszvadászok című írásában Deborah Cadbury újra életre kelti a Mantell és Owen közötti keserű viszályt, amely egyiküket a kétségbeesésbe hajszolta, a másiknak pedig elvitathatatlan nemzetközi elismerést hozott. Mindketten azért küzdöttek, hogy egy olyan új tudományt hozzanak létre, amely örökre megváltoztatja az ember felfogását a világegyetemben elfoglalt helyéről, és napfényre hozza azt a történelem előtti kort, amely különösebb és döbbenetesebb volt mindannál, amit bárki valaha is el tudott képzelni.

Galácz András - Monostori Miklós - Ősállattani ​praktikum
"E ​tankönyv a geológus hallgatók ősállattani és mikropaleontológiai gyakorlati foglalkozásaihoz készült. Ennek megfelelően anyagunkat két nagyobb részre bontottuk. Első részként tárgyaljuk az őslénytan gyakorlati munkamódszereit. Ismertetjük a gyűjtés, az anyag-előkészítés, a vizsgálat és a leírás módszereit, valamint a vizsgálati eredmények felhasználásának lehetőségeit. A második rész ismerteti az egyes állatcsoportok leírásánál alkalmazott vázmorfológiai kifejezések részletes, illusztrált magyarázatát, és tárgyalja az ősállattani anyag legfontosabb és legjellemzőbb alakjait.... A genusok ismertetésénél minden esetben ábrát adtunk, és részletes leírást mellékeltünk. Remélhetőleg a könyv a hazai gyakorló geológusaink vezérfonala lesz."

Nemezis_a_hal%c3%a1lcsillag
elérhető
0

Donald Goldsmith - Nemezis
Földünk ​egykor élt leghatalmasabb testű állatai a szauruszok igen rövid idő, földtörténetileg szinte „egy pillanat alatt", azaz csaknem egyszerre pusztultak ki. Mi történt? Mi történhetett? Az őslénytannal, ősrégészettel, csillagászattal és számos más tudománnyal foglalkozó tudósok sora keresi a választ erre a titokra. Donald Goldsmith érdeme, hogy egybegyűjtve a különböző nézeteket, ráirányítja az olvasó figyelmét a Nemezis, a „halálcsillag" elméletére. Goldsmith könyvéből megtudhatjuk, hogy mi is az a periodikus üstökös-zápor, az Oorth-felhő, milyen titkokat rejtenek az olasz sziklák irídium-lelőhelyei, s fantáziánk segítségével könnyedén kalandozhatunk a csillagok, s a fényév-milliók emberi képzelettel alig felfogható régióiban.

Kessler Jenő - Egy ​biológus eretnek gondolatai
A ​szerző tanári és kutatói életpályájának alapján kialakult nonkonformista gondolatait osztja meg az olvasókkal. Egy biológiai-földrajz tanár, majd egyetemi tanár és őslénytan kutató félévszázados tevékenysége alatt felgyűlt tapasztalatait, gondolatait, elképzeléseit írja le azokról a témákról amelyek oktató és kutató pályája során foglalkoztatták. Az önéletrajz jellegű bevezetést négy biológiai-evolúciós-őslénytani fejezet követi (az élet, a gerincesek, a madarak és az ember evolúciójáról), majd két fejezet az oktatással és az emberi társdalommal foglalkozik. Az elő- és utószóban pedig magyarázatot ad a témaválasztásra és a megvalósítás problémáira.

Kessler Jenő - Dinoszauruszok ​és ősmadarak
A ​szerző biológus, de a madárőslénytan területén évtizedek óta tevékenykedő egyetemi tanár, aki Magyarország legnevesebb egyetemén több mint egy évtizedig tartotta a „Dinoszauruszok és ősmadarak” kurzust, amelynek az évek során számos, a téma iránt érdeklődő hallgatója volt. Ennek az előadás sorozatnak ad helyet a jelen mű is. A témát a laikus érdeklődők számára is közérthetővé téve, a könyv célja a tévhitek cáfolata, a mezozoikumi élővilág fejlődésének evolucionista szempontból való bemutatása, gondolatok ébresztése az olvasókban.

Kollekciók