Ajax-loader

'irodalomtörténet' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Kardos Pál - Babits ​Mihály
Az ​olvasó az első nagyobb terjedelmű összefoglaló művet kapja kézhez Babits Mihályról ezzel a művel.Bizonyára segíti majd a tájékozódást a XX.sz.-i magyar irodalom egyik legnagyobb alkotójának műveiben, életében.Ez a könyv a mélyebb összefüggések feltárását ígéri, hiszen Babits Mihály megismertetését és megszerettetését művek sora készítette már elő és főleg Babits Mihálynak, a sokáig csak a "vájtfülüek" poeta doctusának művei közkincsé váltak. De nyilvánvaló, hogy Babits oeuvre-je - mint minden nagy költőé - nem egyszerre tárja fel titkait, sok olvasás és tudós kalauzok szíves irányítása kell hozzá, az illanó szépség megragadása azonban méltó bére lesz a figyelmes olvasásnak.

Fodor András - Szólj ​költemény
József ​Attila megrendítő sorsát idézi föl Fodor Andrásnak, a költő születésének hetvenedik évfordulójára immár második kiadásban megjelenő írása. Élet és művészet egymásra valló, szoros kapcsolata jellemzi a tragikus-gyorsan véget ért pályát; minden képben, metaforában - valóságélmény sűrűsödik. A könyv írója - maga is költő - részletesen szól a költő életének szinte minden fontos eseményéről, érzékelteti, miként váltak az élet epizódjai egy páratlan jelentőségű líra alkotórészeivé. Ily módon egyszerre ígér ez a könyv bensőséges találkozást, meghitt ismeretséget József Attilával, s kínálkozik eligazító kalauzul verseinek tág horizontú világában.

Bíró-Balogh Tamás - Ha ​nem volnátok ti
Kosztolányiról ​írtak már nem egy vaskos monográfiát, de a híres nyugatos alkotóról kialakult képünket most mégis jelentősen átrajzolhatja néhány levél. Nemrégiben ugyanis felbukkant egy jelentős Kosztolányi-dokumentumegyüttes a költő életének utolsó szakaszából. A kéziratok a költő utolsó szerelméhez, Radákovich Máriához kapcsolódnak. A férjezett asszonyhoz írt levelek szerkesztett változatai korábban ugyan megjelentek - azonban az eredetiek és azok, melyeket Mária írt Kosztolányinak, még nem. Hogy miért érdekes ez? Azért, mert Radákovich Máriáról, a tízéves gyermekét nevelő anyáról eddig szinte semmit nem tudtunk, pedig Kosztolányi kész lett volna feladni a házasságát miatta, és úgy érezte, ez a szerelem még halálos betegségére is gyógyulást hozhat. Máriáról annyit tudunk, hogy Kosztolányi szerelmes volt belé, és írt hozzá egy verset, költői pályája egyik legjelentősebb darabját, a megcsalt Kosztolányiné pedig egy dühös levelet, amelyben "szerencsétlen, tájékozatlan lúd"-nak nevezte riválisát. Kosztolányi mindent fel akart adni a szerelem hevében - de kiért is? Radákovich Mária hús-vér nő volt, Kosztolányi előtt is, Kosztolányi után is. Volt saját élete, férje, akitől a költő annyira félt, hogy még a sötétítőfüggönyöket is behúzta házuk ablakain - e könyvből az is kiderül, miért. Kosztolányit is jobban megértjük, ha megismerjük azt a nőt, akit szeretett. A kutatás egy pontján azonban kiderült, hogy Kosztolányinak a felesége és Mária mellett volt egy harmadik kapcsolata is. Ez a rejtélyes viszony húsz évig tartott, tehát közel annyi ideig, mint a költő házassága Harmos Ilonával. Bennfentes szemtanúk véleménye szerint pedig éppen ez a titkos kapcsolat segített Kosztolányinak túlélni a házasságban eltöltött éveket. Ráadásul Kosztolányi egyik legismertebb regényének ihletője is ő. Ez a kötet róluk szól, a Kosztolányit élete végén körülvevő nőkről. Ha nem lettek volna ők, Kosztolányi sem vált volna azzá a kiemelkedő irodalmi nagysággá, akit ma ismerünk. BÍRÓ-BALOGH TAMÁS a rá jellemző olvasmányossággal, mégis sziporkázó szellemességgel, alapos szakmaisággal mutatja be Kosztolányi Dezső életének legutolsó korszakát, amelyről eddig úgy hittük, hogy mindent tudunk. De elképzelhető, hogy e pillanatig csak "éjen és homályon át" láttuk, most viszont teljes fényben.

Martinkó András - Értjük ​vagy félreértjük a költő szavát?
Martinkó ​András (Szuhogy, 1912. szept. 22. - Bp., 1989. jan. 31.): irodalomtörténész, nyelvész, egyetemi tanár, az irodalomtudományok doktora (post mortem). A Magyar Rádió Társalgó c. műsorában elhangzott Közismert versek nyelvi magyarázata c. sorozatának anyagát Értjük vagy félreértjük a költő szavát? c. művében tette közzé (1983).

Annerose Sieck - Mathias Hejny - Világirodalom
Nevek, ​tények, események: minden, amit a világirodalomról tudni érdemes. Összefüggéseiben ábrázolt tudás: jól érthető megfogalmazás. A világirodalom kulcsmozzanatai, jellemző képei - mindezt megtaláljuk a 100 tény - 100 kép sorozat világirodalomról szóló részében. - 100 alapos, könnyen érthető szöveg - 100 híres motívum, melyeket "egy szempillantás alatt" értelmezhetünk - művek, amelyeket ismerni kell: a Nibelung-énektől Huckleberry Finnen keresztül a Bádogdobig - világhírű írók: Arisztotelésztől Pablo Nerudán keresztül Virginia Woolfig - híres írók portréja, történelmi jelentőségű könyvborítók, világhírű jelenetek filmekből és színdarabokból - színes illusztrációk - bibliográfia, valamint név- és címmutató

Fráter Zoltán - Mennyei ​riport Karinthy Frigyessel
Karinthy ​Frigyesről mindenki tudott valamit. Ismert és elismert volt, a legnépszerűbb magyar író - de nem torzít-e a népszerűség? Mi maradt _róla_ - a korabeli sajtóban? A hírlapokban, melyeknek munkatársa volt? Mit láttak benne, mit vártak tőle? Mire használták ezt a lángelmét? Műveit szép számmal méltatták, de a magánemberről többet beszéltek. Személyéhez téphetetlen szállal kapcsolták a _szenzációt_. Minden megnyilvánulásában a különöst, a rendkívülit keresték. Egyénisége - a rajta túlnövő _karinthyság_ bőven kínált alkalmat erre. Szerette elképeszteni az embereket. El is várták tőle. Egy idő után ki sem bújhatott az irodalmi fenegyerek szerepéből. Talán nem is akart. Szenzációt jelentettek a róla szóló kis hírek, a vele készült riportok, nyilatkozatai, körkérdésekre adott válaszai. Ma már nehezen hozzáférhető újságritkaságok, elsüllyedt bulvárlapok, elfeledett folyóiratok cikkei a Karinthy-szenzáció bizonyítékei. Ezek összegyűjtésével és értelmezésével, a kortársak megszólaltatásával készíthettem nem valódi, mégis hiteles interjút. Karinthy életét fogalmaztam újra, a róla kialakult kép ellenében. A _karinthyság_ története remélhetőleg meggyőzi az Olvasót, hogy a legérdekesebb regényt a valóság írja, a legizgalmasabb életrajzot a dokumentumok alkotják. ___ _Fráter Zoltán_

Ismeretlen szerző - Weöres ​Sándor és Károlyi Amy élete képekben
Útravaló ​az olvasónak ez a pár sor, apró térkép az utazónak, aki ismeretlen országba megy. Ez a könyv a múltról szól a jelennek, s a jelenről a jövőnek. A szavak és képek kiegészítik egymást, a szavak csonkák képek nélkül, a képek rejtélyek szavak nélkül. Miből lesz egy ember, honnan jön és hová megy? Erre próbáltunk felelni, persze tökéletlenül, mert erre nem egy év munkája kellene, hanem tíz esztendőé, és nem ennyi kép, hanem a sokszorosuk. Egy közép-európai családnál már a dédszülők is az őstörténetbe tartoznak, marad a „családi emlékezet”, ami egy kicsit mítosz, egy kicsit mese, egy kicsit valóság. Hogy W. S. anyai ősei, a Blaskovichok a szebeni rácoktól származnak, erről már csak a fiatal W. S. egy-egy fényes szemvillanása árulkodott. Hogy üknénikémet és bácsikámat Josephinnek és Napóleonnak hívták emlékeztetőül a francia múltra, ez valóság, de hogy radikális nézeteik a francia forradalom visszfénye-e, erre nincs bizonyíték. A szebeni rácokat valószínűleg a szebeni szászok szelídítették meg, míg lettek latinos műveltségű felvidéki família, amibe debreceni magyar lány került, Nelli nagymama, vagyis Nagy Kornélia, W. S. anyai nagyanyja. W. S. apai őseinek több közük volt a földhöz, gazdálkodó falusi kisnemesek, Vécseyek, Döbrössyek, összekomásodva a Kisfaludyakkal. Világuk a Dunántúl, A kérők és a Himfy-strófák világa. Igyekeztünk a képeket úgy egymás mellé illeszteni, hogy egymásból nőjenek ki, mint a fák gyűrűi. Amint a fa gyűrűi elárulják, szárazság, katasztrófa vagy nyugodt fejlődés jutott-e az éveknek, úgy a művészi teljesítmény ingadozása, kiugrása is árulkodik az időjárásról, mely érte. Organikus, élő könyvet szándékoztam létrehozni. Az emberi dráma szereplői nem szerepet recitálnak, hanem önmagukat mondják. Életben és művekben is. Károlyi Amy

Palackposta_%e2%80%8bm%c3%a1rai_s%c3%a1ndort%c3%b3l
3

Ismeretlen szerző - Palackposta ​Márai Sándortól
"Amikor ​még vitorlás hajók szelték az óceánt, a zátonyra futott hajók utasai palackba rajtett üzeneteket küldtek, a tengeráram sodrára bízva a legfontosabbat, az életjelet. Márai hagyatékában kutatva találtam ilyen "palackba rejtett", szinte elfelejtett írásokat. Vannak köztük soha el nem hangzott hangjátékok, levelek és naplójának hömpölygő gondolatfolyamaiból nyomtatásban soha meg nem jelent, senki által nem olvasott részei. Ez a könyv ezekből tesz közkinccsé néhányat..." (Szigeti Jenő)

Szabó Magda - Hajolj ​felém, tanulj meg engem
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vilcsek Béla - Radnóti ​Miklós
Radnóti ​Miklós életrajzát megírni többféle módon lehet. A tragikus mártírköltő könnyeket fakasztó történetének elbeszélésével csakúgy, mint szikár jegyzőkönyvek, dokumentumok, kortársi visszaemlékezések hitelességet sugalló gyűjteményének összeállításával vagy éppen a léthelyzet változásaitól, a személyiség korhoz kötöttségétől elvonatkoztatott műelemzések steril sorakoztatásával. Radnóti Miklós életrajzát megírni mégis talán csak egyféleképpen érdemes. Mindvégig szem előtt tartva a költő egyik pályarajzában maga által meghatározott alaptételt: egy művész élete és művészete nem függetleníthető egymástól, az igazi művész mögött ott áll a művész a maga erkölcsiségével...

Gyergyai Albert - Védelem ​az esszé ügyében
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vatai László - Átszínezett ​térkép
Emigrációs ​életünkben társadalmi és politikai kérdések boncolása a divatos műfaj. Most nem szólunk a versek áradatáról. Ezeknek a tanulmányoknak viszont az irodalom, a bölcselet és a történettudomány a témája; megpróbálnak bevilágítani az újkori magyarság és a mai ember életébe, s felvillantják az etoszát. Különböző témák során fűződnek szoros egységbe. Ajánlatos a megadott rendben olvasni a tanulmányokat, hogy tisztán álljon előttünk az egész. A könyv címét a borítólapon adott térkép magyarázza. Ezerötszáz közepétől száz esztendeig a magyar nép több mint 90 százaléka protestáns volt, elsősorban kálvinista, református. Ez a kulcsszáma az újkori magyar történelemnek: mi ment végbe népünkel, s milyen zsákutcába került a történelme. míg ez a szám lecsökkent 25 százalékra. Jórészt erről szól ez a könyv, erre mutatnak rá a históriai és irodalmi tanulmányok. A filozófiai témák viszont a jövő lehetőségét próbálják befogni. Nem polémia egyik része sem: visszafelé tényeket regisztrál, előre vetítve pedig tanulságok sorozata.

Fogalomt%c3%a1r
Irodalmi ​fogalomtár A-Z Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Irodalmi ​fogalomtár A-Z
Ez ​a kislexikon túlzás nélkül hiánypótló munkának nevezhető. Olyan segédkönyv, amely méltán ajánlható minden középiskolás diáknak és az érdeklődők szélesebb körének is. "A műfajelmélet, a stilisztika, esztétika alap- és segédfogalmai szerepelnek itt, s olyan szakkifejezések, amelyek a műelemzések, eszmetörténeti fejtegetések szövegében, a művelődők irodalomtörténeti olvasmányaiban gyakran előfordulnak" - írja a szerző, Alföldy Jenő, s ami külön érdeme a szógyűjteménynek: rengeteg idézet, példa szemlélteti az értelmezést. Az irodalmi fogalomtár szócikkei az ismeretterjesztés legjobb hagyományait követve, előítéletek és rögeszmék nélkül világítják meg az irodalmi fogalmakat, az egész kislexikon mégis személyes jellegű: egy olyan irodalmáré, aki nemcsak az elmélet, hanem a gyakorlat oldaláról is jól ismeri tárgyát. S habár a szótárírónak ez a személyessége mindvégig rejtve marad, szemlátomást színesíti, egyéni meglátásokkal gazdagítja e hasznos kis fogalomtárat, mely bizony sok tapasztalatot és könyvtárnyi irodalmat sűrít magába.

Covers_157049
Gárdonyitól ​Gárdonyiról Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Gárdonyitól ​Gárdonyiról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gerold László - Gion ​Nándor
A ​kötet, mely a kortárs magyar irodalmat bemutató Tegnap és Ma című rangos sorozat 28. darabja, monografikus formában dolgozza fel és fényképekkel dokumentálja a vajdasági irodalom klasszikusának, Gion Nándornak a pályáját és írói életművét a pályakezdésétől az ifjúsági művein át egészen a díjnyertes, ill. a szakma elismerését kiváltó műveiig.

Covers_265070
0

Ismeretlen szerző - Irodalmi ​Nobel-díj 1901-1990
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Simányi Tibor - Kedves ​Tibor! - Márai Sándor és Simányi Tibor levelezése 1969-1989
Magas ​volt, karcsú és előkelő, Signor Conténak hívták barátai Posillipoban. A festői nápolyi külváros volt az emigráció első állomása, ahol Márai feleségével, Lolával és fiával, Jánossal tíz évig élt, mielőtt az amerikai San Diegóban letelepedett. Az óvatos, majdnem megközelíthetetlen Márai megbarátkozott a történész-újságíró Simányi Tiborral, s az író 1989-ben bekövetkezett haláláig leveleztek. Simányi egyike Márai azon kevés bizalmasának, akiket megrázó utolsó naplóbejegyzéseiben is megemlít. Két évtizedet fog össze a német kiadás után magyarul is megjelent levelezés, melyben Európa és Amerika szellemi arculata jelenik meg. A levelek közvetlensége jelenti a különleges varázst: személyes információk, praktikus tanácsok és cinikus utalások vegyülnek a mindmáig frappánsan érvényes megfigyelésekkel. "Amitől ma a háborúnál is jobban félnek Washingtonban éppen úgy, mint Moszkvában, az a nukleáris terrorizmus. Felrobbant valami a világban és az emberekben, és a tisztesség, az ízlés és a törvény összetartó erői már nem működnek többé" - írja Márai 1983-ban.

Győri János - Áprily ​Lajos
A ​XX. századi magyar líra egyik legnépszerűbb és legvonzóbb egyénisége Áprily Lajos, kinek életútját alkotásai és vallomásai tükrében ez a kötet bemutatja, "annak a csodálatosan termékeny lustrumnak szülötte - írta róla néhány évvel ezelőtt a magyar kritika great old man-je, Benedek Marcell - , amely oly lírikusok születési évét foglalja magában, mint Babits Mihály, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád, Füst Milán... Különösképpen csupa poéta doctus, a távoli Erdélyből ideszakadt Áprilyval együtt... Nemcsak tehetségük, doctus voltuk is segítette őket: az intellektus, a mélyen magukba szívott és tudatosan feldolgozott kultúra". S ez tette lehetővé Áprily számára is, hogy lírájában szintézist teremtsen magyarság és európaiság között. A költészet égtájainak ismeretével együtt jár, hogy Áprilyt csakúgy megérintette Csokonai zeneisége, Vajda János "tömör mélabúja", Reviczky "édes mérge" vagy Ady szimbolizmusa és Kosztolányi formaművészete, mint Lenau és Turgenyev természetlátása, Stefan George tömörítő módszere, s élete utolsó évtizedeinek szeretett versformájához, a négysoroshoz Francis Jammes olvasása közben kapott kedvet. Tanult az impresszionizmus és szimbolizmus nyugati és magyar képviselőitől, tanult a görögöktől, de sem formai, sem a tartalmi hatások nem némították el, nem változtatták meg, hanem felszabadították azt a belső zenét, mely összetéveszthetetlenül az övé.

Gergely Ágnes - Oklahoma ​ezüstje
"Nem ​voltak mestereim. Nem volt kinek a lábához ülnöm. Valahányszor a lapok közölték egy-egy írásomat, a barátaim tapintattal és gyanakodva telefonáltak, mint egy szomorú, lázas betegnek (...) Hanem az elérhető klasszikusokból nekem is jutott néhány pillanat, igazán néhány pillanat. Éppen látszólagos törékenysége miatt őrzöm ezt az egyszervolt időt, aminthogy legkedvesebb ékszerem az igazgyöngy, mert a formája riasztóan gyöngéd, de tetszetősen illeszkedő fémlapokba nem csiszolható, nem hagyja magát, emlékszik rá, hogy miből született." (Gergely Ágnes) Portrék - utal szerényen az új kötetbeli írások műfajára Gergely Ágnes. A sokszínűségében is példásan fegyelmezett költői-írói életmű ismerőit azonban aligha lepné meg, ha az alcím Memoár II. volna; és nem csupán azért, mert a legutóbbi igazgyöngyként nemrég nagy sikert arató Két szimpla a Kedvesben is a Memoár alcímet viselte. Tény, hogy az olvasó ezúttal nem egyetlen, saját történetet kap, hanem mindjárt huszonnégyet. Portrékat – pályatársakét, "elérhető klasszikusok"-ét és barátokét. Füst Milánról és Kassákról, Vas Istvánról és Pilinszkyről, Hajnal Annáról, Zelk Zoltánról és Nemes Nagy Ágnesről, Weöres Sándorról és Székely Magdáról, Rába Györgyről és másokról. És mégis: a huszonnégy történetből valamiképpen csak kikerekedik, huszonötödikként, az önarckép folytatása is.

G. Tóth Károly - Kis ​magyar irodalomtörténet
Kötetünk ​az ősköltészet kezdeteitől napjainkig ad rövid áttekintést a magyar irodalom klasszikusairól és kisebb jelentőségű szerzőkről. A főbb életműveket önálló egészként is bemutatja, verselemzésekkel, műismertetésekkel is gazdagítva ismereteinket. Ugyanakkor egységes folyamatként ábrázolja a magyar irodalom fejlődését, és a már kevésbé olvasott írók, költők esetében is rámutat: mi az, amivel hozzájárultak kultúránk épüléséhez.

Johann Peter Eckermann - Beszélgetések ​Goethével
Eckermann-nak, ​Goethe Eckermannjának neve irodalomtörténeti szimbólummá vált az idők folyamán: az önfeláldozó szellemi szolgálat jelképévé. Az egész világ hódolatától körülvett, agg költőfejedelem 1823-ban fogadta munkatársául az akkor harmincegy éves Eckermannt, aki aztán majdnem egy évtizedig élt és dolgozott Goethe közelében, rajongva szeretett mestere munkálkodásának, élete folyásának és végül halálának tanújaként. Ennek a csodálatos, páratlanul gazdag évtizednek a foglalata a Beszélgetések; plasztikus, intim közelségbe hozza a weimari élet hétköznapjait, elevenen közvetíti számunkra Goethe máig érvényes, különleges érvényű megfigyeléseit műről, alkotásról, hűségesen rekonstruálja hatalmas, embert és világot átfogó gondolatrendszerét.

Dénes Zsófia - Élet ​helyett órák / Talán Hellász küldött
1940-ben, ​a könyv első megjelenésekor Móricz Zsigmond üdvözölte Dénes Zsófiát a Kelet Népé-ben: "»Addig is« csak annyit üzenek: írásod első írás Adyról. Három napra beteggé tett. Oly közvetlenül, érzékletesen hatott rám, hogy míg olvastam, ott voltam Ady forgószél-körében, a szobájában, vele, veletek." Az olvasó bizonyára kiérzi a lüktető szavakból, hogy Móricz és Ady igaz barátai valóságos fegyverténynek tartották annak az asszonynak a vallomásos emlékeit, aki nemcsak menyasszonya volt Ady Endrének, nemcsak sugárzó szerelmes versek ihletője, hanem életre szólóan őszinte, töretlen hűségű értője, támasza, védelmezője, eszmetársa, a "gyaloglásban a baloldalon". Emlékirat, de fénytörések nélkül. Mert író írta, aki tiszta, józan okosságú szellemén átszűrve jelenítette meg életének és írásművészetének legihletőbb pillanatait Ady utolsó négy évének résztvevőjeként – az átélés olyan hőfokán, amely hatvan-egynéhány év történelmi hidegén is átsüt. Az érzelmi közelség szubjektivitását azonban kordában tartja a tények tisztelete. Ennek az írói attitűdnek kézzelfogható és csalhatatlan bizonyítékai a könyv második részének, Talán Hellász küldött, dokumentumai: Dénes Zsófia kiadatlan levelei Ady Endréhez, levélváltása Csinszkával. "Már csak én élek egyedül Ady barátai közül, én vagyok az utolsó koronatanú. Így magam mutatok föl kétségbevonhatatlan bizonyítékaimból sok, eddig kiadatlan dokumentumot ebben a kötetben. Magam rehabilitálom tehát emberi tisztességemet és feddhetetlen írói becsületemet... Tartozom vele Adynak és magamnak" – vezeti be Dénes Zsófia az Élet helyett órák negyedik, bővített kiadását.

Dmitrij Vlagyimirovics Zatonszkij - Franz ​Kafka és a modernizmus problémái
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Erős Zoltán - Magyar ​irodalmi helynevek A-tól Z-ig
Talán ​még az irodalomban jártasak is elbizonytalanodnának, ha például arra kellene válaszolniuk, merrefelé van Vizsoly, pedig ez a név elválaszthatatlan az első teljes, magyar nyelvű Bibliától. És vajon hányan tudják, hol is található a Kőmíves Kelemen balladájából ismert "magos Déva vára" vagy az Arany János megénekelte "drégeli rom"? Könnyen rábökünk-e a térképen Széphalomra, ahol Kazinczy hajtotta fejét örök nyugalomra? Aztán hol mindenütt járt az örökké úton levő Csokonai meg Petőfi? Léteznek-e a valóságban Jókai vagy Mikszáth regényes tájai, Krúdy vagy Móricz helyszínei? Melyik város iskoláiban tanított Babits, Juhász Gyula? Meddig jutottak el messzi országokba az évszázadok során a magyar írástudók?

B
100 ​híres regény Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - 100 ​híres regény
Ez ​a könyv, immár második kiadásban, száz híres regényről tájékoztatja az olvasót a világirodalom száz, hozzávetőlegesen legjelentősebb regényéről. Az ilyenszerű válogatás mindig támadható, hiszen a válogatók ízlése kisebb-nagyobb mértékben eltérhet a kritikusokétól. Nagyjából mégis nyilván a száz legjobb regényt mutatja be a gyűjtemény, s alig képzelhető el válogatás, amely túlnyomórészben ne ugyanezt a száz művet illesztené hasonlóan megszabott keretek közé. Ezt igazolja a második kiadás is, amely tizennyolc új regény ismertetését tartalmazza ugyan, de a cserékre elsősorban nem azért került sor, mert az évekkel ezelőtt felvett művek jelentőségének egy részét elhalványította az idő; ilyesmit Balzac Goriot apó, Dickens Twist Olivér, vagy Tolsztoj Anna Karenina című regényéről - amelyek kimaradtak az új összeállításból - igazán nem állíthatunk. A változtatások mögött főként elvi ok rejlik: a második kiadás az elsőnél nagyobb teret juttat a 20. századi regénynek, hogy - a lehetőségekhez képest - jobb eligazítást adjon az olvasónak korunk sokszínű, szinte áttekinthetetlenül gazdag regénytermésében. Ugyanez az elv vezérelt az írókról szóló ismertetések újraírásakor is.

Márai Sándor - Ami ​a Naplóból kimaradt - 1948
Márai ​Sándor 1948-ból való naplója önállóan megálló része az 1945-től 1957-ig terjedő időszak teljes hosszmetszetét bemutató nagyobb korszakábrázolásnak A naplóban minociózus pontossággal lejegyzett mindent, ami ebben az esztendőben történt körülötte, vele; olvasmányait, gondolatait, a hazai és nemzetközi élet politikai eseményeit. A napló íróját azonban mindennél jobban és szenvedélyesebben érdekli az irodalom és a kultúra, a polgári (szellemi) értékek sorsa, jelene és jövője. Félelmetes jelzőkkel, magas erkölcsiségű passzusokban foglalkozik az itthonmaradott ártatlanok letartóztatásával, kivégzésével, a nemzetközi politikai helyzettel, Churchill, de Gaulle, Rákosi és Sztálin szerepével, ám a naplóföljegyzések elsősorban mégis utazásokról, olvasmány élményeiről az olaszországi műemlékcsodák gyönyörűségéről szólnak. - A kötet érdekes és lenyűgöző olvasmány mindazok számára, akik maguk is az egyetemes emberi kultúra időtálló alkotásaiban képesek mérni az élet igazi értékeit.

Márai Sándor - Írók, ​költők, irodalom
Nagy ​sikerrel indult a Helikon Kiadó gondozásában az a sorozat, amely Márai Sándor könyv formájában eddig soha meg nem jelent publicisztikáit gyűjti kötetekbe tematikus csoportosítás szerint. A Tájak, városok, emberek írásaiban együtt utazhattunk a szerzővel valós és képzeletbeli országokba, vidékekre.A kötetben, amelyet most tart "kezében" az olvasó, magyar és külföldi írók, költők világába kalauzol el bennünket egy olyan ember, aki maga is író, költő révén sajátos nagyítóval látja, láttatja az irodalmi személyiségeket, az alkotás folyamatát. Együtt gyászolhatjuk Máraival Adyt, Kosztolányit, József Attilát, az olvasóközönség által nem ismert részleteket tudhatunk meg Madách, Goethe vagy Tolsztoj életéről, a szerző segítségével személyesen találkozhatunk Tagóréval és Thomas Mann-nal, és a szakértő szemmel áshatjuk bele magunkat Szomory Dezső, Móricz Zsigmond, Byron vagy Hauptmann műveinek elemzésébe.Vannak könyvek, a nagy klasszikusok és kedvencek, amelyek végigkísérik életünket, amelyeket különböző élethelyzetekben újra meg újra előveszünk. Az Írók, költők, irodalom odakivánkozik a polcra e kötetek mellé: mindig érdekes és tanulságos lesz, hogyan látta őket Márai Sándor.

Gáldi László - Ismerjük ​meg a versformákat!
Gáldi ​László könyve már huszonöt évvel ezelőtt, amikor megjelent, hiánypótló könyv volt. Olyan népszerűen megírt, de tudományosan megalapozott munka, amelyből csakugyan jól meg lehetett ismerni a magyar verselés megannyi csínját-bínját. A versélvezők örömmel fedezhették fel általa a lírikusok műhelytitkait, az esztétikai hatás rejtettebb eszközeit, laikusként olykor észrevehetetlen, finom rafinériáit is. A költők, költőjelöltek, szövegelemző tanárok megtanulhatták belőle, hogy legalábbis formai szempontból hogyan kell verset írni. Nyomon követhették, elleshették, hogyan írtak nagyjaink. Ma, amikor egymást tolongva követik az új tanár-, esztéta- és költőnemzedékek, még nagyobb szükség van Gáldi László könyvére, mint valaha. A szabad vers korát éljük, s ez azt a téves nézetet szuggerálja olvasókban és induló költőkben egyaránt, hogy a mai versben nincs szabály, minden elfogadható benne. Holott nem így van. Alapigazság korunkban is: az tud valamirevaló verset írni, aki ismeri a versformákat, tud, ha akar, kötötten is írni.

Perjés Géza - Seregszemle
Perjés ​Géza életművének nagy része volt a korszerű múltszemlélet kialakulásában. Válogatott tanulmányai egy jelentős (had)történetírói munkásság legfontosabb vonulatait, maradandó eredményeit reprezentálják. A kötet fejezeteiben (Hadtörténelem, Hadtudomány, Történeti statisztika, Irodalomtörténet) tizenegy írás olvasható. A mohácsi csatáról, Zrínyiről, Rákócziról, Clausewitzről szóló tanulmányok, valamint a XVII. századi mezőgazdasági termelésnek, a népességnek és a hadsereg-élelmezésnek az összefüggéseit feltáró történeti statisztikai elemzések az egyetemeken és főiskolákon a kötelező szakirodalom részei.

Az_%e2%80%8bexpresszionizmus
Az ​expresszionizmus Ismeretlen szerző
6

Ismeretlen szerző - Az ​expresszionizmus
Az ​expresszionizmus a XX. század irodalmának és képzőművészetének egyik legösszetettebb művészeti irányzata. A század első évtizedeiben az imperializmus korában az emberi jogokért, a teljes emberért emelte fel a szavát, s az emberi érzés, gondolkodás kifejezési formáinak kölcsönösségét hirdette, de humánus eszméinek megvalósítását a stílus forradalmára korlátozta. Koczogh Ákos művében a mozgalom egészét és lényegét ismerteti, s a dogmatikus tagadás vagy éppen ellenkezőleg: a polgári túlértékelés után igyekszik valóságos helyét megállapítani a művészetek történetében, figyelembe véve, hogy korunk haladó művészei közül hányan indultak vele. A sorozat többi köteteihez hasonlóan a mű második része az expresszionizmus megértéséhez elengedhetetlen elméleti és szépirodalmi szemelvényeket tartalmaz.

Verne_%e2%80%8bgyula_h%c5%91sei_nyom%c3%a1ban
Verne ​Gyula hősei nyomában Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Verne ​Gyula hősei nyomában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dénes Zsófia - Élet ​helyett órák
Dénes ​Zsófia - aki pár hónapon keresztül Ady menyasszonya volt - könyvében nemcsak a halhatatlan költőről, hanem az esendő emberről is ír, mégpedig olyan érzelmi közelségből fakadó őszinteséggel, ami csak egy egész életre szóló, eltéphetetlen belső kapcsolatból fakadhat.

Kollekciók