Ajax-loader

'tanmese' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Danka Krisztina - Egy ​fazék bölcsesség
A ​keleti világ hatalmas mesekincsének bájosan szellemes, olykor sziporkázó gyűjteménye.

Romhányi József - Mézga ​Aladár különös kalandjai
Mézga ​Aladárt, ezt a fúró-faragó kölyökzsenit, tanárok rémét és szülei szomorítóját aligha kell bemutatnunk a magyar olvasóknak, de vele együtt fogalommá vált már a hűséges Blöki, a kétbalkezes Géza papa, a házsártos Paula asszony és a nyafka Kriszta is. Ennek a könyvnek igazi hőse a vállalkozó szellemű fiú és a kutyus, aki emberi hangon tud beszélni - ha gazdáján kívül nem hallja más. Hegedűtokba rejthető űrhajójával Aladár minden éjszaka kalandos űrutazásra indul, távoli, különleges bolygókat fedez fel, és a rá váró veszedelmekből furfangos ötleteivel vágja ki magát. Nepp József, a népszerű rajzfilmsorozat alkotótársa készítette a könyv félszáz mulatságos képét.

Nógrádi Gábor - Gazdag ​akarsz lenni te is?
Gazdag ​akarsz lenni te is? Ha igen, akkor neked szól ez a köny. Humoros magyarázatokkal, vidám történetekkel, játékos feladatokkal, bölcs poénokkal és hetven karikatúrával mesél a meggazdagodás titkairól. Megtudhatod, hogy oszd be a meglevő forintjaidat, és hogyan kereshetsz pénzt most azonnal. Elmondjuk, hogyan lehet vállalkozni, másokkal közösen dolgozni, takarékoskodni és befektetni. Tanuld meg, hogyan kell bánni a pénzzel, s már ma is könnyebb lehet az életed. Tíz-húsz év múlva pedig gazdag és boldog lehetsz.

Bruno Ferrero - Az ​élet: mindened, amid van
Apró ​történetek, tanulságos mondanivalóval. Elgondolkodtató.

Covers_189046
Bölcsek ​meséi Ismeretlen szerző
4

Ismeretlen szerző - Bölcsek ​meséi
Görög ​és kínai mesterek tanító meséi. Kedves, tanulságos történetek Tatiosz, Kalimonasz, Kleobulosz, Mütilénéi Harisz, Timón, Kung Fu-ce, Lao-ce, Mong-Dsi és mások tollából. A Bölcsek Meséi beavat bennünket az élet ismeretének mélyebb titkaiba - könnyeden és mosolyogva.

Robert Aitken - Holló ​zenmester
"Egyszer, ​miután Robert Aitken - más néven Aitken röshi, ahogyan szerető tanítványai között ismert - befejezte a felolvasást a szövegből, amit a Kedves olvasó a kezében tart, megkérdezte, ott, a hallgatóság előtt, honnan jönnek ezek a történetek. "Egy mélységes álomból" - felelte. Ez akkor egy álmoskönyv, és amikor olvassuk, mi is belépünk ebbe az álomvilágba, ami az idők kezdete előttre nyúlik vissza, amikor az állatok beszéltek, kutatták és magyarázták a legmélyebb igazságot. (...)" (Nelson Foster)

Jean de La Fontaine - A ​holló meg a róka és más mesék
17 ​la Fontaine mese gyönyörűen illusztrált könyvben.

Max Lucado - Értékes ​vagy
Az ​apró, fából készült emberkék, a foltmanók nap mint nap ugyanazt teszik: arany csillagokat vagy szürke pontokat ragasztgatnak egymásra. A csinosak és jóvágásúak, azaz, akik simára csiszoltak és szépen festettek, csillagot kapnak. A különleges képességgel rendelkezők szintén. De akik kevesebbre képesek vagy akikről néhány helyen lepattogzott a festék, bizony csak szürke pontra számíthatnak. Pancsinelló is ilyen volt. Max Lucado szívet melengető meséjében Éli, a fafaragómester segítségével Pancsinelló felismeri, hogy milyen értékes - függetlenül attól, hogy a többi foltmanó mit gondol róla.

Esopus - Esopus ​fabulái
Csak ​föltételezhetjük, hogy 1510 körül született, humanista neve Gabriel Pannonius Pesthinus, s a "Mysser nemzetből való". A bécsi egyetem hallgatója volt; tanára Brassicanus, aki egy helyütt megemlíti, hogy Janus Pannonoius kilenc epigrammájához a "mi ifjú Pannóniai Gáborunk, ez erkölcsei és tudománya ékességeivel egyaránt kiváló ifjú jóvoltából" jutott hozzá. Élete továbbra is homályban pereg az utókor számára. Kutatóink legföljebb csak föltételeznek, találgatnak sorsát illetően. Abban azonban immáron másfél évszázada megegyeznek, hogy Pesti Gábor meséi a magyar nyelvű irodalom legszebb, legértékesebb lapjaira tartoznak. Mégis hozzáférhetetlenek. Az 1536-os első kiadás után 1858-ban jelentek meg Toldy Ferenc gondozásában,, majd 1950-ben néhány száz példányban, fakszimilében. Ez a mű a magyarnyelvűség egyik úttörője, nagyszerű olvasmány, s könyvritkaság is egyben. Nem kevés indok tehát, hogy a Magyar Hírmondóban közkinccsé váljék.

Dharmachari Nagaraja - Esti ​Buddha-mesék
Elbűvölő, ​szívderítő és gondolatébresztő mesék gyerekeknek szeretetről és bölcsességről. Ebben a varázslatos könyvben húsz klasszikus buddhista mesét öltöztettünk új, színes köntösbe, hogy a szülők elalvás előtt felolvassák őket csemetéiknek. Az elragadó történetek segítségével a gyerekek számtalan különleges kalandba csöppennek. Képzeletük szárnyra kap, különféle helyzetekbe képzelhetik magukat, a mesék hatására nagyobb belső nyugalomra tehetnek szert, megnő a kreativitásuk és az önbizalmuk, javul a beleérző képességük. A meséket bevezető színes illusztrációk mozgósítják a gyerekek képzeletét. A mesék végén pedig megtaláljuk az adott történet buddhista értelmezését, amelyről az olvasás után elbeszélgethetünk a kicsikkel. A bevezető részben összefoglaltuk a szülők számára a buddhizmus eredetét és lényegét, a befejezésben pedig meditációs gyakorlatokat találunk, amelyeket lépésről lépésre elvégezhetünk a gyerekekkel. Ez a bájos könyv eredeti és vonzó módon ismerteti meg a gyerekekkel a buddhista hagyományokat, és segít abban, hogy: * meghittebb kapcsolatot alakítsunk ki gyermekünkkel, * megnyugodjon, és könnyebben elaludjon, * együttérzőbb legyen másokkal, * képzelőereje és alkotóképessége kibontakozzon, * erosödjön az önbizalma, * gyermekünket a helyes életszemléletre ösztönözze.

Covers_289079
Klasszikus ​kínai mesék Ismeretlen szerző
7

Ismeretlen szerző - Klasszikus ​kínai mesék
E ​kötet az időszámítás előtti 3. és 4., valamint az időszámítás utáni 16. és 17. századból származó százhuszonegy legszebb kínai tanmesét tartalmazza. A két időszakot ugyanis az jellemezte, hogy Kínában a tanmesék a szofizmák szintjére emelkedtek. Az i. e. 3. és 4. században a Zhou-dinasztia feudális hatalma hanyatlásnak indult: az államok hódító háborúk sorát vívták - mindegyik el akarta foglalni a másikat; szabadon adták-vették a földbirtokokat; az átlagemberek kezdték birtokukba venni a kultúrát, s a hatalom immár nem tudta tovább biztosítani az arisztokraták kiváltságait. A kor szelleme számos gondolkodó iskola kialakulását és felvirágzását ösztönözte. A kor kultúráját, a történelmet ismerő írástudók módszeresen járták az országot, s mivel leereszkedtek a nép körébe, megismerkedtek meséivel. Az írástudók e meséket arra használták fel, hogy szót emeljenek a hatalom ellen, vagy hogy más gondolkodó iskolák tudósaival vitázzanak, a mesék segítségével megfogalmazzák elveiket és nézeteiket, később pedig a meséket is felhasználták könyveik megírásához. E téren kiemelkedő munkát végzett Han Fei Zi, Zhuang Zi és Lie Zi. Meséiket évszázadokon keresztül generációk adták át egymásnak - jelentős mértékben gazdagítva a kínai kultúrát. Kínának a Han-dinasztia uralkodása alatt (i. e. 2. évszázad) bekövetkezett egyesítése után megerősödött a feudális állam. Uralkodóvá vált a konfucianizmus, más gondolkodó iskolák háttérbe szorultak. Csak konfucianista írástudó tölthetett be állami hivatalt. Félelmetes, hogy az egyszerű emberek a mesékben szatírát alkottak a társadalomról, bírálták a társadalmat, miközben az írástudók e meséket inkább afféle pletykálkodó fecsegésnek tartották, mint irodalomnak. Ennek következtében csupán maroknyi mesét jegyeztek le, s azok jó részét is töredékesen. Két író nevét azonban meg kell említeni: Liu Zongyuan egy sor 8. századi mese szerzője, míg Su Shi a 11. században jegyezte le az Ai Zi műveit. Bár az írók életében egyik sem ért el sikereket, meséik - szatirikus társadalombírálatuk révén - jelentős helyet foglalnak el a kultúrtörténetben. Liu Ji, a 14. században a mongol megszállás alatt átélt borzalmak hatása alatt írta meg Yu Li Zi című könyvét, mely számos mesét is tartalmaz, bár igaz, az ő meséi nem annyira életszerűek, mint amelyeket a nép alkotott. A 16. és 17. századok végén rohamosan hanyatlott a Ming-dinasztia. A hatalmi harcokból az állami hivatalnokok sem vonhatták ki magukat. Hatalmas adókat vetettek ki. A népességet éhhalált és szenvedést okozó természeti csapások sújtották. Mindenfelől jajszó, panasz hallatszott. A haladó értelmiségiek legjava fegyverként használta tollát, írásaival feltárta a szociális problémákat, támadta a korrupt hivatalnokokat. Közöttük volt Jiang Yingke a Xue Tao történetei és Zhao Xanxing a Xiao Zan (A nevetés dicsérete) írója, valamint Feng Monglong a Xiao Fu (A mulatságok tárháza) című kötet szerzője - az utóbbi kötet a mesék mellett más irodalmi műveket is tartalmaz. Xiao Fu valóban mestere volt a műfajnak, a meséket és más írásokat tartalmazó összeállítása mindmáig fennmaradt. Voltak más írók, akik a mesék alaptémáját a szájhagyományból merítették, majd azokat az i. e. 3. és 4. század irodalmi hagyományává finomították. A jelen kötetben szereplő mesék mindegyike régi szerzők munkája. Wei Jinzhi

Covers_202484
Az ​ördög meg a paraszt Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Az ​ördög meg a paraszt
Tanulságos ​állatmese-gyűjtemény, tréfás, humoros képekkel.

Hideyuki Kikuchi - Saiko Takaki - D, ​a vámpírvadász 4.
Az ​elveszett paradicsom… Végtelen vándorútja során D, a titokzatos vámpírvadász egy idilli, lebegő városba érkezik, melynek utópisztikus társadalma biztonságos magasságban repül az életveszélyes Határvidék felett. Mielőtt a lebegő városba lépne, a vadász megmenti Lorit, egy család utolsó túlélőjét, és közben találkozik a több mint gyanús VIII. Plutóval. D-t a polgármester hívatja magához, hogy munkával bízza meg: lánya nyakán harapásnyomokat találtak, tehát az eddig biztos menedéknek tűnő városban vámpír garázdálkodik. Ahogy egyre több városlakó válik élőhalottá, kiderül, hogy semmi sem az, aminek látszik. A polgármesternek és Lorinak is köze van a rejtélyes eseményekhez, de hogy pontosan mi a szerepük, azt D-nek kell kiderítenie. És VIII. Pluto vajon hogyan illik a képbe? A D, a vámpírvadász negyedik kötetében a tudományos fantasztikum randevúzik a halállal, mutáns szörnyetegek lakomáznak, és ismeretlen vámpírerők ébrednek – ha D meg nem állítja őket. Sok sikert, vámpírvadász!

Heinrich Hoffmann - Der ​Struwwelpeter
Diese ​Struwwelpeterausgabe reproduziert den Text in der so genannten Sütterlinschrift, einer Variante der deutschen Schreibschrift, die, nach ihrem Schöpfer, dem Berliner Grafiker Ludwig Sütterlin (1865-1917), benannt, im Jahre 1915 in den deutschen Schulen eingeführt und bis in die vierziger Jahre als Gebrauchsschrift verwendet wurde. Vielleicht können durch dieses Struwwelpeterbuch in Sütterlinschrift manche Kinder und junge Menschen dazu angeregt werden, die 'Lustigen Geschichten' aus vergangener Zeit in einer Schriftform zu entziffern, die ihren Groß- und Urgroßeltern geläufig war, um damit auch ein Stück alter deutscher Schriftkultur kennenzulernen.

Bruno Ferrero - Jóknak ​szóló történetek
A ​család, az iskola, az Egyház arra törekszenek, hogy visszahódítsák a szavak erejét. A mesék, elbeszélések és történetek erre kiváltképpen alkalmasak. Talán ezért is ennyire népszerűek és hatásosak Bruno Ferrero könyvei a vallásos pedagógia eszközeiként. A történetek után található kateketikai útmutatás (az elbeszélés rejtett mondanivalója, párbeszéd) segít a hitoktatónak, szülőnek saját kreativitását felhasználva ezeket a gyakorlatba ültetni.

Idries Shah - Dervistörténetek
A ​Dervistörténetek lapjain olvasható elbeszélések, parabolák, legendák és tanmesék nem ismeretlenek az európai olvasók előtt, hiszen a nyugati irodalmi hagyomány is jól ismeri a szórakoztatva okító, csattanóval és erkölcsi tanulsággal záruló, rövid, szellemes, olykor pikáns történetek műfaját. Ám azt talán csak kevesen tudják, hogy e történetek valódi, gyakorlati funkciója a tanítás volt: az iszlám spirituális felfogását valló szúfí mesterek évszázadok óta használják őket, hogy általuk közvetítsék tanítványaiknak a mesék mélyebb rétegeiben megbúvó ősi bölcsességet. A 7. századtól a múlt század közepéig terjedő időszakot átölelő antológia a klasszikus szúfí szövegekeből és szóbeli forrásokból egyaránt válogat. A történeteket az indiai születésű Idries Shah magyarázó kommentárjai kísérik, egy-egy rövid pillanatképet adva az elbeszélés eredetéről, valamint a szúfí hagyományban betöltött használatáról és helyéről is.

Pierre Lefévre - Tanít ​az élet
Tanít ​az élet! Tanulhatunk az életből...? A macska tanul! Egyszer ráugrik a tűzhely forró fedőlapjára, de kétszer nem! Az olaszok mondják: a tapasztalás a legjobb iskola; kár, hogy többnyire túl későn szerezhetjük meg. Való igaz, hogy a saját megtapasztalás lehetősége legtöbbször már túl későn adatik meg, de tanulhatunk mások negatív vagy pozitív tapasztalatából is. Mások tapasztalatát azonban továbbadjuk, amikor elmondjuk. Ezért a könyvben található kis történetek, nagy igazságokra világítanak rá.

Manfred Kyber - A ​kis Veronika három lámpása
A ​történet egy házban és bővebben egy kis észak-német, baltikumi faluban játszódik, ahol több nemzedék óta lakik Veronika családja. A kezdetben pár éves kislány tisztánlátása révén bepillantást nyer a ház körüli kert flórájának és faunájának hétköznapi ember számára nem felfogható, asztrálvilági életébe; megismerkedik bogárral, rigóval, sünnel, tündérekkel, szellemekkel és végül saját őrangyalával. Aztán eljön a pillanat, amikor - mint minden gyermek - elveszti az asztrálsík iránti érzékenységét és csak nyomokban marad meg észlelési képessége. Találkozik egy régi rokon itteni és túlvilág között bolyongó szellemével és megváltozott tudatállapotban visszaemlékszik néhány korábbi testetöltésére. Végül meghal és megszabadulva a fizikai test okozta korlátoktól, felismeri igazi helyét és küldetését. A könyv igazi értékei nem a cselekményben rejlenek. Nagyon színesen ábrázolja az egyes jellemeket - akár állati, akár emberi alakba öltöztetve, mint például a macska, illetve a nagynéni alakjában, de ami sokkal megkapóbb, az a mély humánum, amivel mindezt teszi.

Janusz Korczak - Tanító ​mesék
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jakubecz Márta - Isten ​állatkái
A ​humorral átszőtt, gazdag cselekményű, tanító állatmaséket közreadó könyv egyrészt ajánlható otthoni olvasásra gyerekeknek, másrészt - a hitoktatás folyamatába beépítve -felhasználható a tanórákon kiegészítő anyagként.

François Lelord - Le ​Voyage d'Hector - ou la recherche du bonheur
Il ​était une fois un jeune psychiatre nommé Hector qui n'était pas très content de lui: il voyait bien que, malgré sa bonne volonté, il n'arrivait pas à rendre les gens heureux. Hector décide alors de partir courir le monde afin de comprendre ce qu'est vraiment le bonheur. Pourquoi rêvons-nous souvent d'une vie plus heureuse? Trouve-t-on le bonheur dans la réussite ou dans les relations avec les autres? Dépend-il des circonstances ou d'une manière de voir les choses? Après bien des péripéties et des rencontres inattendues, Hector saura mieux répondre à ces questions...

Gaia Volpicelli - A ​sün
Kevés ​állat gondolja, hogy jó napja van, ha viperával találkozik. Ám a sünök ilyenek! Szerintük ugyanis a vipera finom étel. Kövesd végig a vagány sünök hétköznapjait!

Benedek Elek - Többet ​ésszel, mint erővel
A ​magyar irodalom Nagy Mesemondója, Benedek Elek meséi a legkisebbek számára nyújtanak várhatóan felejthetetlen élményeket. A magyar ifjúsági irodalom egyik legnevesebb, de idehaza kissé elfelejtett alkotójának életműve most teljes egészében elérhető lesz, kéthetente kínálva valódi és hiteles, a székely néplélekben gyökerező tündérvilágot az esti mesék hallgatóinak és olvasóinak egyaránt. A kötet meséi: ● A MINDENT JÁRÓ MALMOCSKA ● MIKOR ÉN KISFIÚ VOLTAM... ● JAKAB ÉS A ZAB ● A SZEGÉNY EMBER ÉS A HALÁL ● AZ ÖREGEK ● DOLGOZZ, MACSKA! ● TAMÁS KOCSIS ● A GAZDAG CSIZMADIA ● A KATONA MEG A SZABÓLEGÉNY ● TÖBBET ÉSSZEL, MINT ERŐVEL! ● PÉTERKE ● SÁRGA KICSI KÍGYÓ ● IGAZSÁG ÉS HAMISSÁG

Ramiro Calle - Los ​mejores cuentos espirituales de oriente
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Az_en_mesem_6
Az ​én mesém 6. Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Az ​én mesém 6.
Boldog, ​aki egy gyermek szemébe nézhet, aki mesélhet neki, de igazán az a boldog, aki hallgathatja, mi több olvashatja a gyermekek meséit, mert az visszarepíti az Aranykorba; oda, ahol még igaz volt az igaz, ahol még nem létezett a mohóság, oda, amikor még nem szánalommal néztek az önzetlen hősökre, oda, ahol még jó volt az ember csak úgy magamagáért. Mert ez a valódi érték. Hatodik esztendeje olvassuk a gyerekek meséit, benne a jóság, a szépség elsődlegességét. Ebben a hat-hétezer mesében, amit ajándékba küldtek a szerzők az évek során, megismerhettük magát az erkölcs világrendjét. Boldogok vagyunk, mert sokat tanultunk belőle. Megtanultuk, hogy "jótett helyébe jót várj", hogy "az igazság győzedelmeskedik", hogy a szeretet és a gondosság a legfontosabb a világon. Az érték-fosztott emberi természet és a nagybetűs TERMÉSZET mára már elvált egymástól. Azonban az érték, az erkölcs ott rejtőzik minden ember lelkében, és minden esetben megnyilatkozik a mesék birodalmában. _"Az emberekben a változatlan alap-rétegű tiszta, világos és a változó tényezők minden nehézség nélkül, önkéntelenül köréje rendeződnek. Az emberélet csöndes-derűs, egyszerű, titok nélküli, teljes összhangban a testtelen erőkkel és a természettel."_ - írta hetven évvel ezelőtt Weöres Sándor. Ezért a legfőbb feladatunk, hogy magunknak, családunknak, szeretteinknek a legmélyebb emberi természetünkből, a legbensőbb valóságunkat adjuk át - a saját mesénket - emberségünket. _Buzás Kálmán és Nagy Krisztina szerkesztők_

Bombicz Judit - Csodák ​könyve
A ​mesék főszereplője két gyermek, egy testvérpár, Fanni és Péter. Kettejük közül Fanni az idősebb, a nagytestvér, aki varázslatos kalandjaik közepette megpróbál vigyázni öccsére is, miközben minden alkalommal megoldanak egy problémát a mágikus világ lakóinak segítségével. A mesék között a fő kapocs a két gyerek, akik tulajdonában varázserővel bíró tárgyak vannak, s amik minden alkalommal egy másik világba repítik őket, ahol olyan dolgokkal találkoznak, amit csak ők láthatnak, akik még hisznek a mesevilág létezésében. A történetek elrepítenek az Északi-sark közelébe, a felhők fölé, és még sok más helyre, ahol csodás dolgok történhetnek…

Szegedi Boris - Fur-Fa-Rag-Ta
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_214226
Az ​én mesém 5. Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Az ​én mesém 5.
Ezekben ​a mesékben mindenki tudja, hogy mi a dolga, és azt legjobb belátása szerint teszi is. A hősök egymásért, nem egymás ellen küzdenek. Még a gonosz is belátja, ha téved. A mesék világa erkölcsös és egyértelmű: a jó elnyeri a jutalmát, a gonosz pedig a büntetését. A meseíró, aki ilyen világot tud teremteni, maga is hasonlóban él. Legyen büszke magára minden alkotó: író és rajzoló; és élje-írja még sokáig ki ki a meséjét önmaga és mások örömére. Ezekkel a gondolatokkal ajánljuk szeretettel a figyelmükbe sorozatunk 5. mesekönyvet! _Buzás Kálmán és Nagy Krisztina_

Jean de La Fontaine - La ​Fontaine meséi
_Gustave ​Doré_ 320 illusztrációjával, Vikár Béla egyetlen teljes fordításában jelenik meg _Jean de La Fontaine_ MESÉI című képzőművészeti és irodalomtörténeti érdekességnek számító műve, az illusztrátor művész születésének száznyolcvanadik, halálának száztizedik évfordulójára. Ezzel a kötettel valamint a sorozat további darabjainak megjelentetésével a Kossuth Könyvkiadó sajátos küldetést teljesít. André Malraux szavaival: a műalkotásokat, képeket, verseket ki kell szabadítani a múzeumok és a könyvtárak tárlóiból. E gondolat jegyében egy immár elfeledett magyar fordítói csúcsteljesítménnyel egészítettük ki a ma már csak antikváriumban, könyvtárak mélyén - s nem utolsó sorban a Budapesti Szépművészeti Múzeum grafikai gyűjteményében - fellelhető különleges illusztrációkat.

Michal Sznunit - A ​lélekmadár
Egy ​lélekmadár lakik minden emberi szív legmélyebb zugában. Néha képesek vagyunk irányítani a madár érzéseit, máskor azonban hiába minden próbálkozás. Lelkünk parányi fiókjait ez a különleges teremtmény nyitja és csukja. Ha figyelünk a lélekmadarunkra, meghallhatjuk üzenetét, és megérthetjük saját viselkedésünket. Ha tisztán látjuk, mit miért tesz, boldogabb és teljesebb életet élhetünk. Michal Sznunit Lélekmadara már bejárta az egész világot. Eddig 45 nyelven jelent meg, most egy csapat lelkes diáknak és Lackfi Jánosnak köszönhetően már magyarul is olvasható.

Covers_451424
Az ​én mesém 2. Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Az ​én mesém 2.
A ​mese, az édesanya, az anyanyelv és a szülőföld szavak elválaszthatatlanok; ezért is igaz Kazinczy Ferenc örök értékű gondolata: "Nyelvében él a nemzet". Él a határokon belül és kívül, él az alkotók által, akik a szélrózsa minden irányából küldték meséiket a mesekönyvbe. A XXI. század nyelvezete éppúgy jellemző ezekre a mesékre, mint az ízes tájszólás. Jó szívvel ajánlom ezt a könyvet mindenkinek! Verbai Lajos Kőbánya polgármestere

Juhász Kató - Hun ​Matyi - Az erdei manó
A ​könyv tanmeséket tartalmaz, elsősorban a 10-14 éves korosztály részére, de ajánlom korhatár nélkül mindazoknak, akik szeretnék kapcsolatukat erősíteni a természettel. Célja, hogy felkeltse az olvasó érdeklődését a természet, - és környezetvédelem, valamint gyógynövények iránt, továbbá utat mutasson a fiataloknak a helyes életvitel megválasztásában, a tanulás és a munka fontosságának megértésében, a jó emberi kapcsolatok kialakításában.

Kollekciók