Ajax-loader

'történetfüzér' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Csapláros István - Jó ​barátok görbe tükörben - Magyar, lengyel anekdoták és más történetek
Immár ​évtizedek óta gyűjti Csapláros István,a varsói egyetem magyar tanszékének tudós professzora azokat a magyar és lengyel anekdotákat, amelyekben mi magyarok a lengyelekről szólunk,ők pedig rólunk beszélnek. Ezekben az évődő,csipkelődő,de olykor nagyon is tragikus történetekben párhuzamos és közös történelmünk évszázadai elevenednek meg.Láthatjuk miként osztozunk egymás örömében és bánatában.Elvonulnak előttünk közös királyaink,erényeikkel és gyengeségeikkel.Nevethetünk azokon a vicceken,amelyeket egymás nagyjairól faragtunk.Újra és újra elénk lép Bem tábornok,a maga felejthetetlen gesztusaival.Érezzük a történelmi szolidaritás nagy pillanatait,és olykor-olykor a kisszerűség nyomasztó légkörét,amelyben segíthet a humor és ronthat a rossz tréfa.Szórakoztatva tanítanak kötetünk történetei arra a köztudott igazságra,hogy nincs barátság csipkelődés nélkül. De közben az is kiderül,hogy ez a tükör nem is olyan görbe..A történelem forgószelében mind ez idáig jól-rosszul,de mindenképpen sikerül kiállnunk a barátság próbáját,és tanulhattunk egymás bajaiból.

Judith Leventhal - Yitta Halberstam - Meghitt ​csodák
A ​családi kötelék egy egész életre szól, erősebb és tartósabb bárminél, és nem gyengíti a távolságot. Ha megtapasztaljuk az összetartozás érzését, az olyan, mintha őrangyalunk védőszárnyai alatt lennénk. Van, aki egyszerűen a véletlennek tulajdonítja a családi szeretet megnyilvánulásait. A szerzőpáros azonban mindezt az igaz csodák közé sorolja - aki már részesült ilyesmiben, az élete végéig sem felejti el. A könyvben összegyűjtött csaknem hatvan történet a családi összetartozás rendkívüli és csodálatos erejét igazolja. Ezek az igaz mesék a vér szavát és a szeretet örökkévalógát hirdetik. Apák és anyák, fiak és leányok, férjek és feleségek, fivérek és nővérek, nagyszülők és unokák, rokonok, unokatestvérek a főszereplői e különleges kötetnek. A sorozat eddig megjelent kötetei: Apró csodák; Hétköznapi csodák; Felejthetetlen csodák; Szívszorító csodák.

Lovas Ildikó - Kijárat ​az Adriára
"A ​nevem Bond. James Bond." Mondta a kém. És fejest ugrott a tengerbe. "Az viszont biztos, hogy amíg a jugoszláv nép fegyvert és paripát követelt, és versekkel fenyegette a nagyhatalmakat, Bond a főmérnökkel kávézgatott a kikötő fölött. Megismerkedtek, összebarátkoztak, a kémnek az ilyesmi nem jelentett gondot, a főmérnök meg beszélgetni vágyott. Mariáról akart beszélni, akinek forró melle-öle úgy nyomta a lelkét, mint Dózsa Györgyünk fejét a tüzes korona. Mert a főmérnök is elvi ember volt. Tehát mindent bevallott a feleségének, s így sikerült két kő közé keverednie, hogy a végén felfalják a disznók. Éppen azt mesélte Bondnak - miközben a határ túloldalán a jugoszláv kommunisták fenyegettek a vasökleikkel -, hogy mit állapított meg a felesége" - olvashatjuk a Sziveri-díjas Lovas Ildikó új regényében. De, joggal kérdezheti az olvasó, hogyan kerül ide James Bond, a híres 007-es ügynök? Kik vagy mi után kémkedik itt, a németek által "túlfűtött gőzkazánnak" nevezett Szerbiában és később is, a titói Jugoszláviában? Elképzelhető-e, hogy másképpen alakult volna a II. világháború, ha az angolok nem mellőzik titkos jelentéseit? Miért az a meggyőződése James Bondnak, hogy a kommunistáknak azért kell bukniuk, mert nem tudnak bánni a nőkkel? Vagy ez már a Kijárat az Adriára című regény női elbeszélőjének véleménye, aki a kilencvenes évek háborús Jugoszláviájában folytatja a nyomozást? Egyáltalán, mi köze van James Bondhoz, és miért nevezi önmagát is nyomozónak? Miért nem érdeklik a nagy dolgok, miért csak a jelentéktelennek látszó apróságok után kutat? És miért beszél a háborús évek tragikus tapasztalatairól a humor, az irónia és kalandregények nyelvén? Nos, e kérdésekre a regény minden olvasója maga találhat választ. Annyi talán megelőlegezhető, hogy a könyvben nagyszerűen ötvöződik a dokumentum és fikció, Bácska és Adria, a személyes és Bond - nem más ez, mint feszes rövidtávfutás az idők között.

Arkagyij és Borisz Sztrugackij - Borisz Sztrugackij - Ugrás ​a jövőbe
Ebben ​az érdekes könyvben szereplő távoli bolygók meghódítása, a csodálatos csillagvilágok, az ismeretlen, emberhez hasonló űrlények felfedezése ma még csak a regényekben, az írók fantáziájában született meg, de vajon ki tudja, hogy e feltevésekből mi valósul meg a jövőben? A Sztrugackij testvérek merészen szárnyaló képzelete a maga nemében csodálatos világba: a XXII. századi jövendőbe kalauzolja olvasóit. A szerzők célja nem több s nem kevesebb, mint a kellemes szórakoztatás. E cél jegyében e történet nem tudományos ismeretek szigorú rendszerén épül, és megállapításai, elképzelései jobbára a képzelet szülöttei. A mű lebilincselő meséje valóságközelbe hozza a fantázia teremtette, távoli világot.

Vlagyimir Bogomolov - Iván ​gyermekkora
Bogomolov ​nevét a kötet filmen is nagy sikert aratott címadó kisregénye tette ismertté a Szovjetunióban s hazája határain túl is. Szimonov szép méltató cikkében így ír e műről: "... költemény a háború által tönkretett gyermekkorról. Ez a költemény egyidejűleg arról is szól, mivé vált ez a gyermekkor, amikor a háborúval találkozott, s arról is, milyen lehetett volna, ha nincs háború. Többet mondok: ez a költemény arról is szól, milyennek kell lennie a gyermekkornak, egyszerű fiúk és kislányok közönséges, boldog gyermekkorának ... szimbolikus alkotás: a két gyermekkor összeütközése - amilyennek a háború tette, és amilyenné a béke formálhatta volna - magasztos és gyönyörű jelképet hordoz magában." Kötetünk a szerző eddig megjelent legjobb írásait tartalmazza.

Lee Stringer - Kurt Vonnegut - Fedél ​nélkül New Yorkban / Beszélgetések az írásról
Húsz ​évet töltött Lee Stringer otthontalanul New York utcáin. Az évek során szenvedélyes drogos csavargó, aki minden más helyen hajtotta le a fejét, szenvedélyes íróvá vált. A Street News szerkesztőjeként keserű iróniával, mégis hitelesen írta meg az utca népének történeteit, és saját sokszor keserű mégis saját maga által választott sorsát. A város nyers valóságáról olvasva a különbözőségek mellett arra is rádöbbenhetünk, hogy New York nincs is olyan távol tőlünk, és a szerző emberséges javaslatait talán mi is megfogadhatnánk. A kötet második felében Kurt Vonnegut és Lee Stringer beszélgetéseit olvashatjuk az írásról, saját hitvallásukról, egymás művészetéről. Pillanatfelvétel két különös ember találkozásáról.

Mika Waltari - A ​Kínai Cica
Mika ​Waltari világszerte történelmi regények szerzőjeként él az olvasók tudatában, ezért ez a kötet, amely az író meséinek gyűjteménye, akár szenzációnak is tekinthető. A meseíró Waltari persze egészen különös jelenség. Legtöbb társával ellentétben az író nem a népmesék irodalmasított válfaját műveli, meséi egészen eredetiek és különösek, sem a Grimm-típusúakkal nem mutatnak semmiféle rokonságot, sem a német romantika Tieck- vagy Hauff-féle válfajával nem rokoníthatók, de távol állnak az angol nonszensz mesék világától is. Némileg talán Andersenhez állnak legközelebb, elsősorban azért, mert üdén, váratlanul keverednek bennük a fantasztikus meseszereplők (patkánykirályok, lusta óriások, szociális gondozó kutyák és világjáró macskák stb.) és a mindennapi, hangsúlyozottan kispolgári szereplők és jelenetek, jelenségek (a Szajnában soha halat nem fogó horgászok, a filmnéző, szenzációra vágyó közönség, az ébresztőóra berregésére ébredő hivatalnokok stb.). Az igazán eredeti azonban e mesében e két - merőben ellentétes - világ szerves egymásba növesztése, keverése, a folytonos oszcillálás e két világ közt és a szinte permanens síkváltás (Legenda a fehér virágról; Mese Rózsaorca hercegnőről; A Kínai Cica; A gonosz szemű férfi stb.). Különösen gazdagok e mesék öncélú csodákban, minden didakszistól, tanulságtól mentes, váratlan eseményekben és figurákban. Van bizonyos szecessziós jellegük is, dekoratívak és meglepően-váratlanul kacskaringósak. A meséket természetesen gyerekek is élvezettel hallgathatják, elsősorban azonban felnőtt olvasóknak valók.

Tolnai Kálmán - A ​Kitty szalon rejtélye
"Annak, ​aki a titkosszolgálat sakktábláján játszik - függetlenül az adott történelmi, társadalmi viszonyoktól - átlagon felüli képzelőerővel, elemző és analizáló képességgel kell rendelkeznie. A gyors helyzetfelismerés, a helyes véleményalkotása, a hatásos cselekvés elengedhetetlen része az eredményes hírszerző és kémelhárító munkának. A titkosszolgálat tevékenysége gyakorlatilag gyors, helyes és nem utolsósorban hatásos rögtönzések sorozatából tevődik össze, amelynek mozzanataiból nem hiányozhat a képzelőerő és a kezdeményezés. Ez nem mond ellent annak, hogy az eredményekért - gyakran életveszélyes körülmények között - néha hetekig, hónapokig idegeket, fizikumot megfeszítően kell fáradozni."

Szil Ágnes - Tangram
„Variációk ​szenvedélyre és csömörre, meddőségre és termékenységre. Álomszerű töredékek, szilánkok, hasadékok, kulcslyukak, mítoszcserepek. Robogóval érkező Narcisszusz, a mediterrán ízek és illatok után szocreál szerelmek kemény és szürke kontúrjai, a gyönyör keresése a közömbös tömegben. Lélekvándorlás. Eltévedés a dimenziókban, próteuszi szerepjátékok.” (Részlet Garaczi László ajánlásából) „A Macskajáték bécsi bemutatójának napján születtem az Alföld egy ma már nem létező településén. Az orosházi gimnázium emblematikus személyisége, egy női Pygmalion kalapálta le rólam a felesleges követ; tizenhét éves koromban jelent meg első műfordításom, Vergilius Aeneisének egy részlete. A József Attila Tudományegyetemen végeztem előbb latin, majd magyar nyelv és irodalom szakon, végül a Budapesti Műegyetemen szereztem oklevelet. Békésen élek, ami nemcsak állapot-, hanem helyhatározó is. A Békési Újságban jelennek meg nyelvi tárcáim, a rovat címe: Egy nyelvet beszélünk — még ha a címben egyre kevésbé hiszek is. Az elmúlt hat év anyaga 2012-ben jelent meg könyv alakban. Publikáltam novellákat, esszét, verset és fordításokat. 2006-ban a Magyar Tudományos Akadémia Tibullus összes műveinek magyarra ültetéséért Pedagógus Kutatói Pályadíjjal jutalmazott.” (Szil Ágnes)

John Kotter - Olvad ​a jéghegyünk!
Az ​Olvad a jéghegyünk! egyszerű kis tanmese arról, hogyan kell helyesen viselkedni a szüntelenül változó világban. A John Kotter harvardi professzor díjnyertes könyvén alapuló történet már több ezer embernek és vállalatnak segített. A tanmese egy antarktiszi pingvinkolóniáról szól. Egy csoportnyi császárpingvin élete sok-sok éve semmit sem változott. Ekkor azonban egy kíváncsi madár észrevesz egy potenciálisan pusztító veszélyt, amely otthonukat fenyegeti – és először szinte senki sem figyel rá. A történet szereplői, Fred, Alice, Louis, Buddy, a Professzor és NemNem hasonlítanak olyan emberekre, akiket ismerünk – vagy éppen saját magunkra. A mese a változással szembeni ellenállásról és hősies tettekről szól, látszólag leküzdhetetlen akadályokról és a legokosabb taktikákról, melyekkel azok legyőzhetők. Ez a történet különféle formákban körülöttünk is megtörténik – de a pingvinek a nagyon is valós kihívásokat sokkal jobban kezelik, mint a legtöbb ember. Az Olvad a jéghegyünk! azon az úttörő munkán alapul, amely megmutatja, hogyan valósítható meg a szükséges változás bármilyen csoportban nyolc lépés segítségével. Ez a mindenki számára élvezetes történet egyúttal felbecsülhetetlen segítséget ad egyre gyorsabban változó világunk megértéséhez. John Kotter a vezetés és a változás guruja a Harvard Business Schoolon. Tizenegy könyv szerzője, melyek vagy díjat nyertek, vagy bestsellerek lettek. Kotter professzor előadásokat és szemináriumokat tart a Harvardon és szerte a világon. A Massachusetts állambeli Cambridge-ben él feleségével, Nancy Dearmannel, lányával, Caroline-nal és fiával, Jonathannel. Holger Rathgeber igazi modern globális menedzser. A Becton Dickinsonnál, a világ egyik vezető gyógyászati technológiai vállalatánál dolgozik. Rathgeber Németországban született, Frankfurtban. Karrierjének első éveit Ázsiában töltötte. 2004 óta a New York állambeli White Plains városában él feleségével, Juttával és fiaival, Daniellel és Bennyvel. „Akár üzleti vállalkozásban, akár az élet vállalkozásában dolgozik, legyen vezérigazgató vagy középiskolás diák, ez a történet mindenkinek ad valamit.” Dr. Spencer Johnson, a Hová lett a sajtom? című könyv szerzőjének előszavából. "Megrendeltem és szétosztottam hatvan példányt, aztán értékeltem, milyen hatással van a változási erőfeszítéseinkre, majd… rendeltem még ötszáz példányt. Kincs ez a könyv.” Heidi King, Védelmi Minisztérium „Az Olvad a jéghegyünk! megírásával az volt a célunk, hogy kihasználjuk a jó történeteknek a magatartásra gyakorolt hihetetlen hatalmát – az egyének és csoportjaik eredményesebbek lesznek a változások kezelésében és a jobb eredmények elérésében.” A szerzők meggyőződése, hogy a világnak sokkal több ember sokkal több tettére van szüksége – jól informált, elkötelezett és lelkes emberek tetteire, melyek segítenek nekünk egyre jobban változó korunkban.

Miguel de Cervantes - Don ​Quixote
Cervantes’s ​classic, a pioneer of the modern novel, is a highly amusing satirical romance of eccentric knight-errantry in La Mancha, central Spain. It has captured the imagination of generations since its first publication in the early 17th century. The word “Quixotic” has entered the English language, derived from the adventures of Don Quixote in which his absurdly directed chivalry is comically combined with generosity and futility. Don Quixote, in his suit of rusty armour and astride his thin old horse Rosinante, and his rustic companion Sancho Panza, have become two of the most famous figures in Western literature, they have invited interpretation from the artist, Daumier, opera, cartoons, and the computer games of the late twentieth century.

Gerald Durrell - Kalandorok ​az őserdőben
Gerald ​Durrell - mint barátai, tisztelői és olvasói emlegetik: Gerry - a kortárs brit irodalom legnépszerűbb szerzői közé tartozik hazánkban. Természettudományos ismeretekkel dúsított, humoros hangvételű regényei, útleírásai vonzó, kedves és kedélyes világot ábrázolnak, amelyben az állatok éppolyan fontos - ha ugyan nem még fontosabb - szerephez jutnak, mint az emberek. "Az állatgyűjtés - írja e guyanai expedícióról szóló könyvében Gerry - fura foglalkozás. Az idő java része annyi kudarcot és csalódást hoz, hogy az ember eltűnődik, miért próbálkozik egyáltalán. Aztán hirtelen fordul a szerencse: az ember elindul, és sikerül befogadnia azt a vadat, amelyről rózsás boldogság: a világot ismét csodálatos helynek látja, és minden kudarcát és csalódását végleg elfelejti. Úgy érzi, hogy semmilyen munkában nem találhat annyi örömöt és sikerélményt, mint az állatgyűjtésben, és amikor a többi, munkával szenvedő emberre gondol ilyenkor, gyúnyos félmosoly jelenik meg az arcán. A földöntúli boldogság állapotában úgy érzi, nemcsak felebarátainak tudná megbocsátani vétkeiket - de akár rokonainak is."

Moldova György - Hajósok ​éneke
Moldova ​György riportjainak titka, hogy írójuk legtöbbször nem riporterként keresi fel témáját. Nem formális újságírói megbízatással, nem is holmi "riporteri elhivatottságból" utazik. Ha már egy-két hónapig ült asztalánál és dolgozott - egy hivatalnok szoros munkarendjével - új muvén, belso kényszertol hajtva neki kell vágnia az országnak, s talán o maga sem tudja elore, hogy másnap segédmunkásként fog-e dolgozni valamelyik nagy építékezésen, vagy újságírói igazolvánnyal látogatja meg ugyanannak az építkezésnek a fomérnökét.Összegyujtött riportjainak kötete az 1956-os mohácsi árvíz krónikájával kezdodik, falusi és konzervgyári riportokkal, a komlói bányáról, a vidéki zálogházakról, az aszódi javítóintézetrol szóló riportokkal folytatódik, hogy - mintegy visszatérve a tizenöt év elotti színtérre - a régi mohácsi iparosok mesterségét, dunai hajósok életét bemutató, mindeddig kiadatlan riportokkal fejezodjék be.

Sinkó Gy. Imre - A ​magyar decimeron
Szegedi ​Dekameron: Boccaccio Dekameronjának parafrázisa. Egy nőkből, férfiakból álló, alkalmilag összezárt, tíztagú társaság vaskos humorral fűszerezett, sikamlós történeteit "összelopkodta", lejegyezte Sinkó Gy. Imre, M. Kakukk Kitti pedig ötletes rajzokkal gazdagította.

Paulo Coelho - Como ​el río que fluye
Paulo ​Coelho, con más de ochenta y cinco millones de libros vendidos, no es sólo uno de los escritores más leídos del mundo, sino también uno de los escritores con mayor influencia de hoy en día. Lectores de más de ciento cincuenta países, sin distinción de credos ni culturas, lo han convertido en uno de los autores de referencia de nuestro tiempo. Apreciaciones estéticas, observaciones sobre la naturaleza humana, la creación literaria, la historia o el devenir de la vida conforman este atractivo abanico de posibilidades para adentrarse en la obra del escritor brasileño Paulo Coelho. Como el río que fluye recopila una selección de breves y profundos relatos que, seleccionados por el propio autor, nos permitirán sumergirnos en la mirada y el pensamiento de su creador. Mirada plácida y tranquila que nos descubre sin artificios la esencia de una filosofía hecha literatura.

Lipp Tamás - A ​nagy titok
A ​szerző írja a könyvéről: "Gyerekkoromban gyakran elmentem meglátogatni Metykó urat, nagyanyám nyolcvanéves asztalos barátját. Naphosszat üldögéltem a gyalupad mellett egy háromlábú széken, és szívtam magamba a faforgács melegségét és békét árasztó szagát. Azt hiszem, Metykó úr nagy hatást gyakorolt rám. Nem elég, hogy asztalos szerettem volna lenni, de mindig paprikás krumplit akartam enni, olyat, amilyet Metykó úr főzött magának a műhelyben, a forhant villanyrezsón. Nem lettem asztalos. Metykó úr emlékének csupán ezzel a könyvvel tiszteleghetek. Mesteremberekről írtam, fazekasokról, favágókról, szénégetőkről, szegkovácsokról, suszterekről, üvegfúvókról, kőfaragókról, esztergályosokról, martinászokról: Metykó úrról és a többiekről. Róluk, akik az alaktalan anyagból formát és rendet teremtenek. Azt, hogy ez a könyv megszületett, nekik köszönhetem. Tőlük tudom, hogy csak a pontos, a teljességet ostromló munka adhat értelmet a végtelen idő mákszemnyi darabjának."

Vaszil Bikov - Az ​obeliszk
Vaszil ​Bikov írásainak egyetlen témája a Nagy Honvédő Háború. Akár a háborús eseményekkel párhuzamosan, akár visszatekintés formájában vezeti a cselekményt, amit megmutat, mindig izgalmas és élményszerű. Többnyire magányos hősök - legalábbis adott pillanatban magányos döntésre és cselekvésre kényszerített hősök - jelennek meg előttünk, akik már semmiképpen sem kerülhetik el a biztos halált. A sorstól csak annyit kényszeríthetnek ki, hogy emberhez méltó módon haljanak meg, s az értelmetlen és embertelen fasiszta pusztítás közepette - ez nem is kevés. Amennyiben sikerül, a tudatosan vállalt halált a világosan felismert cél hőstetté avatja. Az élet és halál között feszülő ívben az orosz Ivan-Romeo és az olasz Giulietta alpesi napsütéshez hasonló, ragyogóan tiszta szerelmének tündérképe villan fel, amelyhez azonban nem két család ellenségeskedése, hanem a fasiszták által lángra gyújtott Európa szolgáltatja a hátteret.

Schalom Asch - Motke, ​a tolvaj
A ​jiddis irodalom egyik legrangosabb képviselőjének fájdalmasan szép regénye újból kapható. A Galíciában játszódó történet főhőse, Motke megszökik otthonról, s nyomorúságos falújából elindul a nagyváros felé, hátha ott vár rá a boldogság. Előbb a kutyák fogadják vezérükké, később üvegfúvóként dolgozik, aztán vándorkomédiásokhoz szerződik. Az út vége Varsó, a nagyváros bugyrai, nyilvánosházak, örömtanyák. Vajon sikerül az immár férfivá érett Motkénak kitörni mindebből, s egy lány szerelméért új életet kezdeni?

Mark Twain - Tom ​Sawyers Abenteuer
Mit ​Tom Sayer begründete Mark Twain jenen neuen Typ des Entwicklungsromans, der sich scharf mit der Heuchelei und Verlogenheit der Gesellschaft auseinandersetzte und den er bereits wenige Jahre später mit -Huckleberry Finn- zu einem Höhepunkt führte. Tom Sawyer wurde zu einem der beliebtesten Kinderbücher, aber sowohl Twains ironische Anspielungen wie auch die Gestalt des gegen die spieábürgerliche Gesellschaft rebellierenden Huck lassen erkennen, daá die Sozialkritik des Autors an den erwachsenen Leser seiner Zeit gerichtet war. Mark Twain, eigentlich Samuel Clemens, geb. am 30.11.1835 in Florida (Missouri). Im Alter von 12 Jahren musste er die Schule abbrechen und begann eine Lehre als Schriftsetzer. Mit 17 Jahren ging er nach New York, dann nach Philadelphia, wo er die ersten Reiseskizzen schrieb. Von 1857 bis 1860 war er Lotse auf dem Mississippi, nahm am Sezessionskrieg auf der Seite der Konföderierten teil und war 1861 Silbersucher in Nevada. 1864 lebte er in San Francisco, 1866 als Reporter auf Hawaii und 1867 als Reisender in Europa und Palästina. Er gründete einen Verlag, muáte aber 1894 Konkurs anmelden und ging auf Weltreise, um mit Vorträgen seine Schulden abzutragen. Mark Twain starb am 21.4.1910 in.

Andreas Eschbach - Die ​Haarteppichknüpfer
In ​einer fernen Zeit ... Schon seit je fertigen die Haarteppichknüpfer ihre Teppiche für den Kaiser ═ Teppiche, die aus den Haaren ihrer Frauen und Töchter bestehen. Für die Herstellung eines einzigen Teppichs benötigen die Knüpfer ihr ganzes Leben, und von dem Erlös kann eine Generation ihrer Familie leben. So war es seit Anbeginn der Zeit. Doch eines Tages taucht ein Raumschiff im Orbit der Welt auf, das kurz darauf landet, um dem Geheimnis der wundersamen Haarteppiche auf den Grund zu gehen ═ einem Geheimnis, das alle Vorstellungskraft übersteigt.

Hans Jürgen Rubbert - Till ​Eulenspiegel
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karl Sebald - Till ​Eulenspiegels lustige Streiche
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pentti Haanpää - Kilenc ​férfi csizmája
A ​csizma, amelyet a háború folyamán kilenc férfi visel, csak ürügy a kiváló finn írónak arra, hogy már 1945-ben, elsőnek emelje fel szavát a háború rettenete ellen. A csizmák története azonban nem nagy sorskérdésekkel, hanem a hétköznapi emberek kis problémáival foglalkozik: életük - a csizmával együtt - belekerül az író elbeszélésfüzérébe, és az olvasók tudatában a jóra, a nemesre, az igazra szolgáltat biztos, szilárd példákat. És ezek a történetek egyben az arcuk verítékével kenyeret kereső dolgozók és a társadalom peremén élő lázadók sorsát is megmutatják. Haanpää könyve a közvetlen élmény erejével, izgalmasan és érdekesen mutatja meg a háború lélekromboló - és kijózanító - hatását. Ábrázolásának hitelessége, igazsága ma sem veszített érvényéből.

František Langer - Haidarabadi ​légiposta
Ignác ​Král, Langer filatelista históriáinak hőse, helyesebben olykor a históriák elmesélője, olykor kútforrása, gyűjteményei legértékesebb ritkaságait a bélyeggyűjtők által jól ismert átlátszó papírtasakban őrizgeti, s elmaradhatatlan nagyítóüvegével gyönyörködik kincseiben. Ezt teszi Langer is. Csakhogy Langer nagyítója alatt reflektorfénybe kerülnek a papírtasakok, életre kelnek az alakok, Langer segítségével nemcsak a bélyegzők és az átnyomatok szövegét lehet kibetűzni, de az ezek mögött megbúvó gondolatot, emberi érzéseket és indulatokat is. František Langer filatelista históriái 1964-ben jelentek meg, s a könyv megérdemelt feltűnést keltett, és osztatlan sikert aratott a cseh könyvpiacon. A lelkesedés a cseh filatelista világ berkeiben volt a leghangosabb, de a sikert Langer korántsem bélyeggyűjtői ismereteivel vagy a bélyeggyűjtőkhöz intézett szakmai fejtegetéseivel érdemelte ki. Az elbeszélések - egy-egy különlegesen ritka, különlegesen értékes bélyeghez, bélyeggyűjteményhez kapcsolódva - emberi sorsokat vetítenek elénk, s Langer legkidomborodóbb írói és emberi erényei jellemzik őket: lenyűgöző emberismerete és emberábrázolása, mélységes humanizmusa és bölcs humora, s az egyik legnagyobb elődre, Karel Čapekra emlékeztető lélektani háttérfestése. A magyar olvasó számára külön érdekességet jelent, hogy Langer hősének bélyegei - és történetei - javarészt az Osztrák-Magyar Monarchia hajdani területeihez fűződnek. - Az áldóját, nem volt ám akármilyen birodalom az Osztrák-Magyar Monarchia! - kurjant fel egy alkalommal jámboran Ignác Král úr Szénpiac téri lakása ablakában, s a magyar olvasó bizonyára felismeri majd az ártatlan kurjantásban Langer másik nagy elődjének, Hašeknak švejki szózatú hangját, s ahogyan szívébe zárta Švejket, bizonyára ugyanúgy szívébe zárja majd Ignác Král urat is.

Nancy Madore - Enchanted
Allow ​yourself to be drawn into a fantasy world like no other…where a beautiful princess is seduced into a love triangle with a handsome prince and her winsome maid…where a mysterious gentleman's young bride is deliciously disciplined for her unchecked curiosity…where a naive daughter is married off to a beast of a man whose carnal appetites awaken her budding desire…. With a unique and decidedly adult twist on thirteen classic fairy tales, Nancy Madore intrigues and arouses with her titillating, sizzling anthology of erotic stories guaranteed to keep you up late into the night. You'll never look at fairy tales the same way again.

Máté György - Partraszállás ​Sehol-szigeten
A ​Sehol-sziget - Utópia - nevében is azt fejezi ki, hogy nem létezik. Csak az emberek képzeletében született meg egy olyan csodás sziget, amelynek lakói testvéri közösségben, emberhez méltó módon, teljes egyenlőségben, boldogan élnek. Ezt a szigetet a kegyetlen társadalom közepette, hosszú évszázadokon át próbálták létrehozni a bátor kísérletezők és az egyes népek százezres tömegei. - Kik voltak ezek, milyen módon,milyen utakon igyekeztek a boldog sziget felé, és mi lett a sorsuk? - errl vall a könyv izgalmas történeteivel és számos rajzzal, korabeli illusztrációval.

Bédi Ferenc - A ​kiküldetés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Schalom Asch - Mottke, ​a tolvaj
A ​világhírű író a cári Oroszországhoz tartozó Lengyelországban, Kutnó városában született 1881-ben, ott tanult, s életreszólóan magába szívta a lengyelországi falusi-kisvárosi zsidó közösségek életstílusát, folklórját. A Mottke, a tolvaj című regénye a nálunk is ismert "Hegedűs a háztetőn" c. musical légkörét, hangulatát idézi. A regényt Gellért Hugó fordította magyarra, s 1935-ben jelentette meg a Nova Kiadó. A könyv nagy sikert aratott a hazai olvasóközönségnél is.

Selma Lagerlöf - Gösta ​Berling's Saga
The ​first woman to receive the Nobel Prize for literature, Lagerlöf assured her place in Swedish letters with this 1891 novel. The eponymous hero, a country pastor whose appetite for alcohol and indiscretions ends his career, falls in with a dozen vagrant Swedish cavaliers and enters into a power struggle with the richest woman in the province.

Covers_145933
Százhetvenöt ​huszár Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Százhetvenöt ​huszár
Bármilyen ​meglepő is, ismerve prózairodalmunk gazdag hagyományait a katonatémában, ilyen vagy ehhez hasonló antológia mindeddig nem jelent meg magyar könyvkiadásban. Az ötvenkilenc elbeszélést felsorakoztató válogatás az 1848/49-es szabadságarctól 1945-ig, a felszabadulásig ível, s csaknem száz esztendő legjava termését fogtálja magában. A katona, mint szépprózai hős, valójában a szabadságharccal tűnik fel irodalmunk hősei között, és hamarosan, majd különösen a kiegyezés után a magyar elbeszélésirodalom egyik legfontosabb és legárnyaltabb figurájává válik. Csakugyan kevés nemzeti irodalom létezik, amelyben a katona alakja olyan jelentős, olykor központi szerepet kapna, mint a mienkében. Ez a megkülönböztetetten fontos szerep nemcsak történelmünk háborúk, forradalmak és ellenforradalmak dúlta évszázadával magyarázható, hanem azzal a történeti-társadalmi szereppel is, amelyet pl. a közös hadseregbeli katonai kaszt a Monarchia államgépezetében betöltött. Nem véletlen tehát, hogy prózairodalmunkban alig-alig akad olyan jelentékeny alkotó, aki valamilyen formában ne nyúlt volna a katonatémához, s valamely művéhez ne katonát választott volna hőséül. Éppen ezért ez az antológia egy évszázad magyar történelmének meghatározó erővonalait is felrajzolja. A _Százhetvenöt huszár_ az elmúlt évben megjelent _Az erőd bevétele_ című világirodalmi antológia ikerkötete.

Ráth-Végh István - Csalók, ​tolvajok, kurtizánok
"Írtam ​róluk, akik a pénzt kölcsön veszik - róluk is, akik koldulják -, azokra is rá kell szánnom egy fejezetet, akik engedelem nélkül szedik el. De itt a horizont túlságosan kitágul. A bűnök országútján beláthatatlan tömegben tolonganak legváltozatosabb fajtáik, az alkalmi tolvajtól a rablógyilkosig...

Kuromame - Club ​for Cross Dressers
When ​mystified Mizuki wanders into a meeting for a school fashion club, he has no idea that there’s much more than meets the eye! Will he find the courage to cross over into a world of surprise and strange attraction? Club for Crossdressers mixes and matches with cute couples who stir up hidden desires! Can a new nurse give a lesson in extra-special patient care? And is the solution to one guy’s longing…sweet, secret stripes?

Kollekciók