Ajax-loader

'történetfüzér' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Ámosz Oz - Tel-ilani ​történetek
A ​világhírű izraeli író legújabb könyve nyolc elbeszélést tartalmaz, amelyek közül hét egy Tel-Ilan nevű faluban játszódik, az utolsó pedig „messze innen, máskor”. A kaleidoszkopikus regényként is olvasható novellafüzér szereplői egyik történetből a másikba vándorolnak, aki az egyikben főszereplő volt, a másikban mellékalakként bukkan fel, s az összekapcsolódó történetekből lassanként a falu életének gazdag szőttese tárul az olvasó elé. Egy olyan falué, ahol idővel egyre kevesebb a földműves, és egyre több a hétvégi nyaraló, a turista, a szerencsevadász; ahol nemcsak pusztulás van, de megújulás is; ahol mindenki keres valamit, ami egykor megvolt, de elveszett; valamit, amiről maga sem tudja, micsoda, vagy amit maga előtt is titkol. Oz gondosan kerüli a politikai allegóriákat, történetei nem érintik közvetlenül a jelenlegi izraeli helyzetet, zsidók és arabok vagy vallásos és nem vallásos zsidók konfliktusát, a települések ügyét, de végig érezteti, hogy a vékony kéreg alatt, amin járunk, hatalmas erők munkálnak.

Kordos Szabolcs - Taxisvilág, ​Hungary
Pszichológusok, ​csibészek, titkok őrzői. Ők azok, akik mindent tudnak a városról, lakóiról, a szépségekről és a mocsokról. Kordos Szabolcs, a nagy sikerű Luxushotel, Hungary szerzője ezúttal a taxisok és sofőrök zárt világába enged bepillantást. Hallgassa meg az éjszaka hangjait, üljön be a hátsó ülésre a maffiózók, az életüket elsíró háziasszonyok, dolgozó lányok, piacozó kínaiak, partira igyekvő sztárok mellé. Ragadják meg a milliárdos Ferrarijának kormányát és vegyenek részt egy lesötétített limuzin útján. Álljon be a drosztra, és tudjon meg mindent a hiénák, a ferihegyi és a pályaudvari csaták hátteréről. A Taxisvilág, Hungary lebilincselő, emberi és főleg tanulságos olvasmány egy olyan világról, amelyről csak hisszük, hogy ismerjük.

Mark Twain - The ​Adventures of Tom Sawyer / The Adventures of Huckleberry Finn
With ​an Introduction and Notes by Stuart Hutchinson, University of Kent at Canterbury. Tom Sawyer, a shrewd and adventurous boy, is as much at home in the respectable world of his Aunt Polly as in the self-reliant and parentless world of his friend Huck Finn. The two enjoy a series of adventures, accidentally witnessing a murder, establishing the innocence of the man wrongly accused, as well as being hunted by Injun Joe, the true murderer, eventually escaping and finding the treasure that Joe had buried. Huckleberry Finn recounts the further adventures of Huck, who runs away from a drunken and brutal father, and meets up with the escaped slave Jim. They float down the Mississippi on a raft, participating in the lives of the characters they meet, witnessing corruption, moral decay and intellectual impoverishment. Sharing so much in background and character, these two stories, the best of Twain, indisputably belong together in one volume. Though originally written as adventure stories for young people, the vivid writing provides a profound commentary on provincial American life in the mid-nineteenth century and the institution of slavery.

Toui Hasumi - Bukottak ​holdja
Egy ​ártatlan ifjú elveszíti otthonát Édenben, majd rejtélyes és veszélyes támogatóra talál… Egy szegény festő modell nélkül készíti el egy hölgy portréját… Két fejvadász éjszakánként titokzatos démonokkal veszi fel a harcot… Ez a földöntúli történetekből álló gyűjtemény garantáltan örömet szerez majd a gyönyörű angyalok és a démonfiúk rajongóinak!

Gárdonyi Géza - Cifra ​mese
Meglepetés ​ez a könyv még Gárdonyi legjobb ismerői számára is: nagyobb részében eddig könyvben meg nem jelent írásokat, meséket és hasznos történeteket foglal magába. A kötet két szerkesztője, Z. Szalay Sándor és Tóth Gyula, korabeli lapokból, elfeledett gyerekkiadványokból merítette az anyag javát. Hogy Gárdonyi milyen szeretettel gondolt az ifjú olvasókra, milyen lelkesedéssel és gonddal írt számukra, fölösleges bizonygatni az Egri Csillagok népszerűsége után. Ez a szép mesegyűjtemény mégis új vonással gazdagítja az ismert Gárdonyi-képet: a kisebb gyerekek számára találunk itt mesét, játékot, anekdotát, tanulságos és megható történeteket. Kitetszik belőlük, hogy a nagy író milyen mély hozzáértéssel, mennyi tiszta emberséggel tudta szórakoztatni, tudta magához emelni az olvasni kezdő gyermeket is. Meséinek, történeteinek egyszerű, világos nyelve a kifejező, szép magyar stílus egyik iskolapéldája. A Cifra mese című kötetet Gárdonyi szellemétől ihletetten Kass János illusztrálta.

Peter F. Drucker - Drucker ​minden napra
Peter ​F. Drucker a világ legtöbbet idézett menedzsmentguruja. Az amerikai társadalom az ő könyvein nőtt fel, és szelleme az iskolákon túl az óvodákat is áthatja. A ma legelterjedtebb szervezetirányítási rendszerekben és elméletekben az ő gondolatai élnek továbbfejlesztve. Nekünk, akik az elmúlt negyven-ötven évben kimaradtunk a szervezeti kultúra alapismereteinek elsajátításából és öntanuló módon való alkalmazásából, a legkevesebb, amit kívánhatunk, hogy "intravénásan" kapjuk meg e hatóanyagot. A "Drucker minden napra" kötet erre tesz kísérletet. Pontosabban, ez a könyv a kedvcsináló. Kedvcsináló ahhoz, hogy a 366 önálló történetet megértve, legyen kedvünk, sőt vágyunk arra, hogy ezeket a mozaikokat rendszerbe foglaljuk és szervezeti kultúránkat már e rendszerben építsük, istápoljuk, védjük és fejlesszük. Druckert nem kell magyarázni. Nála jobban még nem fogalmazták meg a szervezetépítés lényegét. Gondolatai rengetegéből az egyik kedvencem: "Egyetlen szervezet sem támaszkodhat zsenikre, mert azokból kevés van és megbízhatatlanok. Egy szervezet erejének az a próbája, hogy többet tud-e felszínre hozni egy közönséges földi halandóból, mint amire az képesnek látszik, előhívja-e rejtett energiáit, hogy azzal másokat is segítsen képességeik kibontakoztatásában. Egy szervezet célja, hogy átlagos embereket átlagon felüli tettekre tegyen képessé." (Dr. Kürti Sándor - Széchenyi-díjas, a KÜRT Zrt. elnöke)

Denis Diderot - Mindenmindegy ​Jakab meg a gazdája
A ​Mindenmindegy Jakab szellemes szépprózai játék. Mi történik az emberekkel életük folyamán? -kérdezi Diderot. Egyrészt járnak-kelnek a világban, és azt teszik, ami nekik jó, a bajt meg a rosszat viszont igyekeznek elkerülni. Aki, miképp Jakab, tudni szeretné, mi a testi szerelem, úgy csűri- csavarja a szót, hogy magát helyzetbe hozza, s kívánsága máris teljesül. Másrészt az emberekkel az történik, amit embertársaik művelnek velük, többnyire tudtukon kívül, ritkábban azért, hogy jót, gyakrabban azért, hogy rosszat tegyenek nekik. Ha az elhagyott kedves történetünkben La Pommeray asszony bosszút akar állni egykori szeretőjén, elegendő kifőznie az arra alkalmas tervet, hozzáértően mozgatnia a felbérelt szereplőket és az áldozat pórul jár.

Peter Harrison - Mary Harrison - Élet ​a születés előtt
Az ​angol szerzőpáros, Peter és Mary Harrison szokatlan, nehezen értelmezhető vagy prófétikus álmokat, jelenéseket, kísértetsárásokat, "csodákat", hit általi gyógyulásokat, "megérzéseket", egybeeséseket, sorsszerű találkozásokat gyűjt immár évek óta, módszeresen. Több mint háromezer esettörténetből válogatták ki a Misztikus erők című könyv anyagát. A hol szomorú, hol mulatságos, hol hajmeresztő, hol mély értelmű történetek mindegyike azt látszik bizonyítani, hogy képesek vagyunk testünk zárkájából kiszabadulni. A testen túli tapasztalatban a hétköznapi emberek hétköznapi szituációkban kilépnek a saját testükből, és érző/gondolkodó énjük szabadon lebegve közlekedik a testüket körülvevő térben, a testüktől függetlenedve. Olyankor jótékony hatalmakkal - elhalt rokonokkal, néha csupán simogató-terelgető kezekkel - kerülnek kapcsolatba, máskor a múltba vagy a jövőbe nyernek bepillantást a lehető legváratlanabbul. Rövid időre átkerülnek egy nagyon személyes, fénylő, színes, meleg, jóindulatú, gazdagon bedíszletezett másvilágba. Néhány halálközeli élménytől eltekintve a legtöbb beszámoló "normális" körülményekről szól: a testelhagyások spontán módon jönnek létre. Nincs szó tehát mesterségesen előidézett állapotokról. Számos kutató szerint a halálközeli élmények kialakulásában a haldokláskor kiválasztódó endorfin hormonnak van döntő szerepe: ez a hormon a központi idegrendszerre hat, csökkenti a fájdalomérzést, és a morfiumhoz hasonlóan hallucinációkat kelt. A testen túli tapasztalatok, élmények részesei - minden rendű, rangú, korú, fajtájú, foglalkozású férfiak, nők és gyerekek - egybehangzóan állítják, hogy nem hallucináltak, hanem valóságot tapasztaltak meg: lelkekkel találkoztak, megérintette őket az, amit így nevezhetünk: isteni. A szerzőpáros népszerűsítő céllal dokumentumgyűjteményt állított össze. A Misztikus erők nem szenzációs, hanem tényközlő mű: közli, hogy mindaz, amit csodává tabusítottak - tény. Ezek a művek segíthetnek élni, segíthetik a lélek nevelését és kimunkálását.

Giovannino Guareschi - Don ​Camillo kisvilága
Ki ​lő rá az olasz falucska plébánosára, mikor templomában éppen Krisztus megrepedt keresztjét javítja? Csakugyan annak köszönheti-e az életét, hogy a Megváltó a veszedelmes pillanatban hátralöki a fejét? Megkeresztelheti-e tisztelendőnk a párttitkár fiát, s nyerheti-e a kisded a szent keresztségben a Lenin nevet? Mit szól hozzá Krisztus, aki mindig szívesen elbeszélget szelíd, de módfelett indulatos szolgájával? Ki tud nagyobbat csapni a vásári erőmérő gépre, a népes kommunista párt vezérbikája vagy a Szent Szűzhöz fohászkodó, ugyancsak roppant erejű lelkipásztor? Guareschi hőse, don Camillo ugyanis szakadatlan hadakozásban van a falu erőszakos-harcos, de igazában jámbor lelkű párttitkárával. S ha vallásos, illetve pártos hevületükben olykor el is vetik a sulykot, a bajban azért kénytelen-kelletlen mindig összetartanak.

Joseph Sheridan Le Fanu - In ​a Glass Darkly
`the ​ideal reading...for the hours after midnight' Thus Henry James described the style of supernatural tale of which Sheridan Le Fanu was a master. Known in nineteenth-century Dublin as `The Invisible Prince' because of his reclusive and nocturnal habits, Le Fanu was fascinated by the occult. His writings draw on the Gothic tradition, elements of Irish folklore, and even on the social and political anxieties of his Anglo-Irish contemporaries. In exploring sometimes inexplicable terrors, the tales focus on the unease of the haunted men and women who encounter the supernatural, rather than on the origin or purpose of the visitant. This makes for spine-chilling reading. The five stories presented here have been collected by Dr Hesselius, a `metaphysical' doctor, the forerunner of the modern psychiatrist, who is willing to consider the ghosts both as real and as hallucinatory obsessions. The reader's doubtful anxiety mimics that of the protagonist, and each story thus creates that atmosphere of mystery which is the supernatural experience.

Gerő János - A ​megtizedelt osztály
A ​szerző írja a könyvéről: A Kozmosz Könyvek sorában ez a mostani a harmadik könyvem, melyben három kisregényt kap kézbe az olvasó. A címadó regényben 1945 elején egy érettségire készülő osztály megmaradt tagjai találkoznak, lerombolt, meggyötört városuk iskolájában, Debrecenben – nem messze az iskolától – már alakul az ideiglenes Magyar Kormány, az újságok már a földreformról cikkeznek, de a Dunántúlon még harcok folynak. Valami merőben új dolog történt, másként kellene cselekedni, viselkedni, mint azelőtt – de régi, beidegződött szokásokkal, ósdi gondolkodással ez nem megy. A derű önmagát kínálja ebben a helyzetben. A kötet másik két kisregényében is használom a humor és szatíra eszközeit. A Kicsi Biri királysága címmel jelölt regény egy furcsa, néhányszor lelkes köztársaság és "megteremtőjének" sorsát beszéli el – történelmi tényekre alapozva. A harmadik kisregényben – a Boriszban – egy már majdnem felnőtt fiatalember és egy szovjet őrmester derűs-borús történetét mondom el.

Konsztantyin Szimonov - Minden ​nap hosszú
Konsztantyin ​Szimonov, a kitűnő szovjet író, háborús naplójának részleteit fűzte egybe "Minden nap hosszú" című kötetében. Ezek a feljegyzések, a haditudósító szemével nézve, az első háborús évek feszültségét, gyakran elviselhetetlen nyomását tükrözik, majd a szörnyű áldozatok árán kivívott győzelem felejthetetlen óráit elevenítik fel. Szimonov éles szeme, írói hite és embersége a szokásos visszaemlékezések fölé emeli a napló értékét.

Stephen King - A ​Setét Torony - Átfúj a szél a kulcslyukon
Aki ​olvasott már Stephen Kinget, biztosan emlékszik thrillereinek otthonosan hideglelős hangulatára – a borzongató sejtelemre, hogy az egyszerű, derűs hétköznapok mélyén mindig ott lappang a szörnyűség, az ember szívében pedig a vadállat. A Setét Torony sorozatban a thriller koronázatlan királya a fantasy birodalmába kalandozik. Egy mitikus, történelem előtti – vagy utáni – varázsvilágba, amely idegensége mellett is ismerős - talán leginkább a nagy amerikai westernekből, ahol az élet csupa kaland, veszedelem és csoda. A címadó történetet – amely regény a regényben – A Setét Torony sorozat főhőse, Roland lovag meséli el egy viharos éjszakán: a kis Timről szól, akinek favágó apja a veszedelmes, elvarázsolt Vasfa-erdőben lelte halálát. Hogy biztonságban tudja a megcsonkult családot, Tim édesanyja újból férjhez megy az apa barátjához és favágó-társához, akiről azonban hamarosan kiderül, hogy talán nem is az, aminek látszott. Tim nyomozásba kezd: felkerekedik az erdőbe, hogy ott megtalálja Maerlynt, a varázslót, a segítségét kérje az egyre sokasodó rejtélyek megoldásához, és elhozza megvakított édesanyjának a gyógyító elixírt. Az Átfúj a szél a kulcslyukon A Setét Torony sorozat „négy és feledik” kötete – ezzel válik teljessé a történet, amely Stephen King alkotói életének nagy részét végigkísérte, s amelynek negyedik és ötödik része között a rajongók közül sokan éreztek valami hiányt…

Isaac Bashevis Singer - A ​rabbi előtt
A ​Nobel-díjas I. B. Singer e huszonhét új története folytatja, s immár teljessé teszi a magyarul is kiadott Apám bíróságán novellaciklust. A rabbi előtt írásai valójában a másik kötet anyagával egy időben jelentek meg folytatásokban az amerikai jiddis újságban, a Forwardban, hogy aztán Singer ragyogó önéletrajzi "regényévé" álljanak össze. Szinte filmszerűen, teljes mivoltában elevenedik meg előttünk a varsói Krochmalna utca az író rabbi édesapjának a bíróságával, ami felettébb sajátságos intézménynek számított: volt az zsinagóga, törvényszék, iskola, pszichológus rendelője és házasságközvetítésre szolgáló helyiség. Az ifjú Singer pedig legyűrhetetlen kíváncsisággal, szájtátva figyelte az eseményeket - sokszor szó szerint lélegzet-visszafojtva, hiszen apja tilalma ellenére bújt meg a függöny mögött -, ahogy felvonul előtte a mindenféle emberből összeálló tarka panoptikum megannyi ügyes-bajos dolgával. Nem véletlenül jegyezhette meg Singer egy amerikai monográfusa: "A lényeget tekintve, vagyis íróként Singer soha nem

Karinthy Ferenc - Vége ​a világnak
Utazások, ​találkozások, emlékek, "nyelvelések": az utóbbi évek rövidebb írásaiból állt össze Karinthy Ferenc új kötete, amelyre éppúgy jellemző a tartalmi sokféleség, mint a humorra, iróniára, "kancsalságra" - és belátásra alapozott írói szemlélet. De jobb, ha ízelítőül magát az írót idézzük: " - A hirdetésre jelentkeztem. - Melyik hirdetés? - Az önök hirdetése. Hogy az Állami Balettintézet felvételre keres jelentkezőket. Hát itt volnék. - Nyolc-kilenc éves fiúkat és leánykákat. - Igen. Olvastam az újságban. - Erre akar jelentkezni? - Engedelmükkel. - Bocsánat, ön hány éves? - Hatvan múltam. - És hány kiló? - Kilencvenhárom. - ... - Nem megy, uram. - Bizonyos, hogy nem? - Nem. - Kár. Egy álommal kevesebb."

Danilo Kiš - A ​holtak enciklopédiája
A ​kitűnő szerb író külföldön is nagy sikert aratott elbeszélésfüzérének vezérmotívuma a halál, valamint a nép és a zsarnok viszonya. A zsarnok lehet maga az Isten, vagy a politikusok, illetve egy eszme vagy eszmeáramlat is, melynek segítségével másokon uralkodni lehet. A címadó elbeszélés valóságos szituációból indul ki, s ezt fejleszti azután borgesi labirintussá. A kötet egyik legszebb darabja A vörös Lenin-bélyegek. A sztálinista időkbe ágyazódik bele egy gyönyörű és iszonytató szerelmi történet. Le tudja-e győzni a szerelem a hatalmi önkényt és a halált? A „farkas időkben” maga a szerelem is megtébolyodik, a halálra nyílik…

Gottfried August Bürger - Münchhausen ​báró csodálatos kalandjai
A ​legendás Münchhausen báró, számos mesekönyv és film ismert hőse nem csupán Bürger képzeletének szülötte: alakját a szerző valós személyről mintázta. A 18. században élt báró szárnyaló fantáziával megáldott obsitos volt, kinek hihetetlen történetei szájról szájra jártak, mígnem a német költő átiratában váltak világszerte híressé. A mesebeli báró vérbeli nagyotmondó, aki ízes nyelven, kacagtató humorral meséli el bátorságáról és vitézségéről tanúskodó háborús élményeit, ügyességét és vakmerőségét bizonyító vadászkalandjait. A páratlan képzelőerővel rendelkező Münchhausen elbeszéléseiben hol cseresznyemaggal lő meg szarvasbikát, hol kovakővel egy medvét, máskor egy csapatnyi vadkacsát fűz fel egy kötélre, így emelkedve a magasba. A vidám történetek, melyeket Gustave Doré művészi illusztrációi tesznek teljessé, felejthetetlen olvasmányélményt nyújtanak gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt.

Miguel de Cervantes - Az ​elmés nemes Don Quijote de la Mancha
Don ​Quijote, a "Búsképű lovag" mulatságos története nemcsak a modern regény őse, hanem annak első klasszikus remeke is. Cervantes könyve, amellett, hogy a kor divatos lovagregényeinek paródiája, átfogó képet nyújt a XVI. századvég, a XVII. századelő spanyol társadalmáról. A szatíra szemüvegén keresztül mutatja be és teszi nevetségesség az élet alkonyához közeledő feudális lovagvilágot - Byron szavaival: "gúnykacajba fullasztja a spanyol lovagságot". Don Quijotét nemes eszmék hevítik, de nem számol a társadalmi valósággal, saját képzelete teremtette álomvilágban él, elavult módszerekkel próbál küzdeni a hibák ellen, ezért erényei hóborttá, bolondériává torzulnak, egyedül marad, különccé válik, legjobb szándékú tettei is komikumba fulladnak. De nem különb a sorsa a lovag fegyverhordozójának, Sancho Panzának sem, akit - minden hűsége, nyítszívűsége mellett is - kapzsisága, hiszékenysége komikussá tesz.

Annie Lauran - Hitler ​sapkája vagy a felejtés kora
Koncentrációs ​táborok egykori lakói, szerencsés életben maradottak mondták magnetofonszalagra emlékeiket Annie Laurannak. Francia, német és izraeli gyerekek válaszoltak a szerző által kiosztott kérdőív egyszerű kérdéseire. A francia újságírónő azt kutatja riportkönyvében, hogy alig harminc évvel a háború után, egy olyan világban, amelyben nem vált ki hangos botrányt, ha elárverezik Hitler fejfedőjét, és a kiadók ízléstelen szenzációhajhászó könyveket reklámoznak a Führer nemi életéről és a Gestapo kínzási módszereiről, hogy érzik magukat azok, akik a legtöbbet szenvedtek, hogy tudnak együtt élni hajdani szenvedéseik emlékével, és hogy a sznevedés korát valóban a felejtés korának kell-e követnie.

Turai Kálmán - Libahajó
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Q. Curtius Rufus - A ​makedón Nagy Sándor története
Útleírás, ​anekdotafüzér, a modern lélektani regény előfutára: talán így fogalmazhatnánk meg legjobban e különös könyv műfaját. Útleírás, hiszen a világhódító Nagy Sándor hadjáratairól szóló krónika elvezeti az olvasót Egyiptomba, Perzsiába, a mesés Indiába, megismertet messzi tájakkal, rémítő állatokkal és furcsa népszokásokkal. És anekdotafüzér is, egyfajta Ezeregyéjszaka meséi vagy Dekameron. Megelevenedik a gordiuszi csomó kettévágásának története, olvashatunk az amazon királynőről, aki fiúgyermeket szeretne a makedón királytól, és fiúszeretőkről, akik tisztes katonák élete-halála felől döntenek. Bepillantást nyerünk Dareiosz kincsesházába, Szemiramisz kertjeibe, tanúi vagyunk a hatalom megtartásáért vívott kegyetlen harc eseményeinek, megvesztegetéseknek, gyilkosságnak, a hóhér munkájának.

Milorad Pavić - Kazár ​szótár
„A ​kazár uralkodó (a kagán) – így áll a régi krónikákban – álmot látott, és három bölcset hívatott magához különböző országokból, hogy álmát megfejtsék. Az ügy annyiban volt jelentős a kazár államra nézve, hogy a kagán elhatározta: népével együtt annak a bölcsnek a vallását veszi fel, amelyik a legtalálóbban fejti meg az álmát. Bizonyos források azt állítják, hogy a kagán haja e döntése napjától nem nőtt tovább. S noha tudta ezt, valami mégis arra ösztökélte, hogy ne álljon el szándékától. Így aztán a kagán nyári szálláshelyére egy iszlám, egy zsidó és egy keresztény igehirdető érkezett: egy dervis, egy rabbi s egy szerzetes. Mindegyikük egy-egy, sókristályból készített kést kapott ajándékba a kagántól, és vitába bocsátkoztak. A három bölcs álláspontját, a három különböző vallás alapelveinek kölcsönös megmérettetését, személyiségüket és a kazár hitvita kimenetelét nagy érdeklődés övezte, éles megoszlást idézett elő az esemény kimenetele és következményei körül, és az évszázadok folyamán számtalan héber, keresztény és iszlám értekezés feszegette mind a mai napig, amikor kazárok már rég nincsenek. Valamikor a XVII. században hirtelen felélénkült az érdeklődés a kazárok története iránt, és az addigi kazár tárgyú értekezések áttekinthetetlen anyagát rendszerezték, majd 1691-ben a poroszországi Borussiában meg is jelentették. (…) Egyszóval felhasználták mindazt, ami összefért a XVII. századi ember képzeletvilágával, és aminek hasznát vehette. Mindebből egy szótár kerekedett. Az események után ezer évvel, a XVII. században fellobbant érdeklődés magyarázatát egy krónikás hagyta ránk homályos értelmű mondatokban, amelyek így hangzanak: – Elgondolását ki-ki úgy vezeti, akár pórázon a majmot. Amikor olvasol, mindig van két ilyen majmod: egy a sajátod, egy meg a másé. Vagy ami még rosszabb: egy majmod s egy hiénád. Hát ügyelj, hogy melyiknek mit adsz enni! Mert a hiéna nem él azzal, amivel a majom.”

Tolnai Kálmán - Bitófa ​a börtön udvarán
A ​szerző, aki mint résztvevő maga is aktívan közreműködött a hírszerzők leleplezésében, alapos jártasságot szerzett a titkos háborúk útvesztőiben. Izgalmas, valósághű történeteit dokumentumok, valamint Schellenberg vallomásai alapján mutatja be, mindvégig lebilincselően érdekesen. A kötetben szereplő események csúcsának tekinthető az izraeli titkosszolgálat akciója Adolf Eichmann náci tömeggyilkos elfogásáról és bíróság elé állításáról. A szerző páratlanul hitelesen, aprólékosan ábrázolja a nem veszélytelen vállalkozást,amíg Eichmannt sikerül bitófára juttatniuk.

Geoffrey Chaucer - The ​Canterbury Tales
The ​Canterbury Tales,compiled in the late fourteenth century,is an incisive portrait,infused with Chaucer's wry wit and vibrant,poetical language.He evokes a spectrum of colourful characters,from the bawdy Wife of Bath to the gallant Knight,the fastidious Prioress and the burly,drunken Miller.As they wend their way from Southwark to Canterbury,tales are told to pass the time,and the stories are as diverse as the narrators,encompassing themes such as adultery,revenge,courtly love,lechery and avarice.

Kolozsvári Grandpierre Emil - Villanások ​és összefüggések
_Az ​elfoglalt ember könyve_ Kolozsvári Grandpierre Emil új művében érdekes vállalkozásba fogott: olyan kötetet kívánt összeállítani, amelyet az olvasó bármikor, bárhol felüthet, tetszés szerint belelapozhat és abbahagyhat, idejétől és érdeklődésétől függően. A novellák, anekdoták, aforizmák, viccek és "vegyes berzenkedések" laza együttese mindig újat, meglepőt és érdekeset kínál - akár folyamatosan, akár szemelgetve olvassuk -, sziporkázóan szellemes, humoros, ironikus történetek váltakoznak benne magvas gondolatokkal - a szerelemről, az erotikáról, férfi és nő kapcsolatáról éppúgy, mint gazdasági, társadalmi és művészeti életünk visszásságairól, aktuális politikai kérdéseinkről, múltunk, magatartásformáink visszásságairól. A rövid, tömör fogalmazás, a filmszerűen gyors vágásmód, a korszerű szerkesztés formálja az író egyéni tapasztalatait modern életünk színes magazinjává, a "villanások és összefüggések" gazdag tárházává, az életbölcsességek könyvévé, melyből - sűrű kacagások között - olyan tanácsokat meríthetünk, hogy hogyan éljünk, hogyan szeressünk és szeretkezzünk, hogyan viseljük el történelmünk és mindennapjaink sorscsapásait úgy, hogy közben személyiségünket töretlenül meg tudjuk őrizni.

Magyar Elemér - Kezdő ​bűnözők kézikönyve
Dr. ​Magyar Elemér 1987-ben ügyészségi karriert hagyott ott politikai okokból, majd hamarosan ellenzéki körökben tűnt fel, a szamizdat Beszélőben is publikált. Mindezeket azokból a jelentésekből tudhatjuk meg, amelyeket az akkori belügyminiszter, Horváth István kérésére a BM ORFK valamennyi szakszolgálatának vezetői a III/3 is készített a szerzőről. A könyvhöz az előszót Szikinger István ügyvéd, alkotmányjogász, jogvédő írta. A szerző több mint harmincéves praxisának tapasztalatát gyűjtötte össze humoros formában e könyvben.

Tolnai Kálmán - A ​vércsék karmai között
A ​szerző 1945-ben az újjászervezett rendőri erők hírszerző és kémelhárításán dolgozott, s majd közel négy évtizedig hivatásszerűen foglalkozott kriminológiával. A titkosszolgálatok műhelytitkai iránt tanúsított érdeklődése bőséges ismeretanyag birtokába juttatta.A hírszerzés és a kémelhárítás gazdag tárházából merítve négy kötetben írta meg izgalmakban bővelkedő az olvasóközönség érdeklődésére leginkább számot tartó eseményeket. A tanulságokat nem nélkülöző fordulatokban gazdag sorozatok kötetei: Az oroszlán barlangjában A vércsék karmai között A Kitty szalon rejtélye Bitófa a börtön udvarán Az írások mindegyike dokumentum értékű, és az író gazdag történelmi ismereteiről tanúskodik. A könyvek hangvételében az író stílusában - az érdekfeszítő fordulatok megrajzolása mellett- érvényesül a líraiság.

Italo Calvino - Az ​egymást keresztező sorsok kastélya
Egy ​parmai kiadó 1969-ben kötetbe gyűjtve kívánta megjelentetni Bonifacio Bembo pompás kártyalapminiatúráit, a XV. századi híres bergamói tarot-kártya képeit. Kísérőszöveg írására Italo Calvinót kérték fel. Nem számoltak azzal, hogy egy nagy író tolla nyomán a képek válnak majd a szöveg kísérőivé. Calvino a tarot-képekből a jelelmélet, a képregény és a keresztrejtvény szabályai szerint egy sokszorosan összefüggő alakzatot formált. Olyan alakzatot, amelyből különféle útvonalak végigjárásával különféle történetek kerekednek ki.

Szvetlana Alekszijevics - A ​háború nem asszonyi dolog
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Miguel de Cervantes - Don ​Quijote de la Mancha
El ​Quijote es una obra maestra no ya de la literatura española sino de la literatura universal. Las múltiples interpretaciones de esta historia de un hidalgo enloquecido por la lectura de libros de caballerías son, simplemente, el reflejo de su riqueza de significados y contenidos: El Quijote, una crítica de las novelas de caballería; o la contraposición entre el realismo, representado por el fiel Sancho, y el idealismo, representado por el caballero; o la primera novela «moderna», una sátira de las ilusiones caballerescas. Infinitas lecturas caben de las divertidas e increíbles andanzas de este hidalgo, ya que éstas reflejan la complejidad de lo humano y son muestra del arte literario en su más depurada expresión.

Száraz Miklós György - Andalúziai ​kutyák
Emberekről, ​tájakról, állatokról, múló hangulatokról, a jelenbe szivárgó múltról és a családról szólnak a szerző tárcanovellái. Ezek a rövid, tűnődésre késztető vagy épp hangos kacagásra fakasztó írások akkor is rólunk, közép-kelet-európai emberről mesélnek, ha éppen nem Erdélyben vagy a poros Alföldön, hanem Krétán vagy Andalúziában játszódnak.

Romantikus
Romantikus ​történetek Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Romantikus ​történetek
Igazi ​érzelmekről szólnak ezek az elbeszélések, amelyeknek írói - Balzac, Csehov, Jókai Mór, Kosztolányi Dezső, Maupassant, Stendhal és mások - képzelet gazdagon ábrázolják az emberi szenvedélyeket, amelyek olykor a fantázia s a miszticizmus világába vezetik az olvasót.

Kollekciók