Ajax-loader

'szerb' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Szrgya Popovics - Útmutató ​a forradalomhoz
Ez ​a könyv a forradalmakról szól. De nem az erőszakos fajtájúakról, azok többnyire ártatlan emberek halálával végződnek. Az itt bemutatott mozgalmakat hétköznapi emberek indították, akik úgy gondolták, hogy összefogva és kreatívan gondolkodva megbuktathatják diktátorukat vagy megszüntethetik a jogtalanságokat. Történetükből kiderül, hogy milyen kulcsfontosságú tényezők tesznek egy mozgalmat képessé a társadalom megváltoztatására. A könyv második része gyakorlati tanácsokat tartalmaz, amelyek segítségével az erőszakmentes módszerek eredményesen alkalmazhatók. Remélem, a megismert példák mindenkit arra ösztönöznek majd, hogy próbáljon változtatni azon, amivel elégedetlen. Meg akarom győzni Önöket, hogy bár a hatalmon lévők, a pöffeszkedők és kiszolgálóik sokasága legyőzhetetlennek látszik, de uralmuk megdöntéséhez nem kell más, mint lelkesedés.

Aleksandar Zograf - Elhasznált ​világ
Mára ​már sokunkból kiveszett az a képesség, hogy szemlélődve figyeljük magunk körül a világot. Aleksandar Zograf azonban tudja azt, amit csak az igazán érdeklődő, érteni akaró emberek tudnak: úgy jár-kel saját kisvárosában, a szerbiai Pancsovában, vagy akár a világ nagyvárosaiban, úgy kutakodik a bolhapiacokon, a besárgult, poros könyvek között, hogy közben lépten-nyomon, szinte varázsütésre feltárul előtte az apró dolgok szépsége, a részletekben rejlő különlegesség. Második magyar nyelvű kötetében a világhírű szerb képregényrajzoló elhasznált világunk elfeledett vagy feledésre ítélt képeit, pillanatait villantja fel előttünk. Utazzunk együtt vele, és adjuk át magunkat a szemlélődés gyönyörének!

Milan Ryzl - Telepátia ​és tisztánlátás
Ebben ​a lebilincselő könyvben a nemzetközi hírű parapszichológus, Ryzl professzor ismerteti a mai ESP-kutatás csodálatos eredményeit és mindazokat az izgalmas következtetéseket, amelyeket a tudomány ezekből levon - egészen a halál utáni élet minden embert megrendítő kérdéséig. Megtudhatjuk, mi valójában az ESP, és miként lehet kifejleszteni. A szerző számos példán keresztül bemutatja a csak trükkön vagy csaláson alapuló látszatjelenségeket is, s nyomatékosan elutasít minden kritikátlan felvetést vagy szenzációhajhászásra irányuló törekvést.

Tomics Ljubomir - Kapitánffy István - Szerb-horvát ​nyelvkönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vladimir Arsenijević - A ​hajófenéken
Vladimir ​Arsenijević A hajófenéken című nagy sikerű könyve a szerb-horvát háborúról szól, egy hétköznapi szerb fiatalember szemszögéből. Arsenijević az egykori rockzenész ideológiáktól mentesen ábrázolja a jugoszláviai eseményeket és azt a sokkot, amit a városi ifjúság élt át Belgrádban. A hajófenékent eddig 17 nyelvre fordították le.

Aleksandar Tisma - Blahm ​könyve
A ​történet hőse, Miroslav Blahm sok hányattatás után végül is túlélte a második világháborút. Belső monológia során újraéli az "eltűnt időt", s az olvasó így egyszerre ismerkedik meg a tizenhét éves fiúval, aki még nem tudja, mi vár rá, s a megtört emberrel, aki az újjáépült Novi Sad utcáit járva felidézi a múltat. Az emlékezés folyamata a fiatalember szüleinek, rokonainak, ismerőseinek sorát követi halálukig: az újvidéki razzia lényegében a regény kulminációs pontja. A könyv alapproblémája lélektani jellegű: a szerző azt kutatja, hogyan viselkednek az emberek a borzalmak, a halál árnyékában.

Hadrovics László - Szerbhorvát-magyar ​szótár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bács Gyula - Belgrád
Útban ​a Kéklő Adriához a magyar utasok gyakran érintik a közeli fővárost: Belgrádot,amely többre csábít,mint egy átutazás.Érdemes körülnézni, megtelepedni itt néhány napra,hiszen a Duna és a Száva találkozásánál a Kalemegdán dombján a belgrádi vár bástyái,kapui hívják fel magukra a figyelmet,és az oromról messze tekint Mestrovic híres szobra:a Győztes. A Száván kecsesen átnyúló Gazella-híd vezeti be a forgalmat a ragyogó kirakatokkal teli Terazjera,a tekintélyes épületekkel szegélyezett Bulevar Revoljucijere.Ennek ellentéteként a török idők hangulatát idézi a szerényebben meghúzódó kacskaringós Balkanska utca bazársora és a Barjakli mecset magasba nyúló minaretje.A főváros terebélyes negyedei,az új lakótelepek égbe nyúló felhőkarcolókkal, főleg Új-Belgrád és Zimony kerületeiben,szintén hozzátartoznak a város sokszínűségéhez. Belgrád bebarangolása után elvezetjük a kirándulni vágyókat a tágabb környékre is:az Al-Dunához,Novi Sadra,sőt a Fruska Gora rejtőzködő kolostoraihoz.

Arsen Diklic - A ​kisréti szállás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Miklós - Tomics Ljubomir - Szerb-horvát ​társalgási zsebkönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mihailo Lalić - Hadiszerencse
Mihailo ​Lalić 1914-ben született Crna Gorában; gyermekkorát a vadregényes hegyvidéken töltötte, személyes élményeiből is jól ismeri tehát szülőföldjének embereit, ősi szokásait, a már széttöredezett, de néhány évtizeddel ezelőtt még szinte középkori érintetlenségében meglevő törzsi, nagycsaládi szervezetben élő hegyi lakosságot. Ebben a regényében ezt a tájat és társadalmat ábrázolja nemcsak művészileg, de történelmileg is hitelesen, meggyőzően. Crna Gora valaha - egészen Jugoszlávia megalakulásáig - önálló fejedelemség volt. Ennek a kis államnak legújabbkori életét, sőt történelmét mutatja be regényében Lalić, történelmi okmányokra is támaszkodva ábrázolja a fejedelmi udvar korrupt életét, az első világháború előtti balkáni politikát, majd a királyi Jugoszlávia és az önállóságát elvesztett Crna Gora társadalmi-politikai viszonyait, végül pedig a második világháború kitörésének éveit. Ez a fél évszázad volt Crna Gora nyugtalan évszázadai közül talán a legnyugtalanabb: a sorozatos történelmi földcsuszamlások kilódítják ezt a világtól elzárt hegyvidéket ősi mozdulatlanságából, megbontják az ősi szokások szilárd rendjét, szembefordítják egymással a nemzedékeket, elsodorják az embereket szülőföldjükről. Ennek a sok kínnal, egyéni és közösségi tragédiával járó változásnak és tudati fejlődésnek lírai hangvételű regénye ez a könyv, a múlt és az óhajtott jövő költői és bíráló indulatú föltárása és szembesítése.

Arsen Diklic - Tanya ​a kisréten
Milan ​Majlevic néhány hét során cseperedett játékos kiskamaszból nagyfiúvá. A világháború idején történt ez, csaknem négy évtizede. A jugoszláviai Vajdaság egyik kis falujában él Milan, ahol a német anyanyelvű lakosok közül sokan a fasiszták oldalára álltak. Az ellenállás mégis tűzként terjed a nép körében, maga Milan is partizánakciót szervez, egyetlen nyíllövéssel felgyújtja a Németországba szállítandó gabona asztagjait, amiből pokoli felfordulás támad. A fiúk csapata azután sem nyugszik, alagutat ásnak, hogy kiszabadítsák az egyik foglyul esett ellenállót, lázas munkájuknak az igazi partizánok bevonulása vet véget...

Predrag Stepanović - Nyulacska ​huszonöt meséje
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lévai Katalin - Anyám ​évszázada
Az ​"Anyám évszázada" különös nézőpontból állít emléket a 20. századnak: a múlt század fordulóján Budapesten letelepedett szerb család kivételes tehetségű lányának, Zoricának szívet melengető, fordulatokban bővelkedő, olykor megrázó élettörténetét meséli el. Zorica kislány korától mámoros örömmel olvassa a szerb és a magyar meséket, egyszerre él gazdag fantáziavilágban és a valóságban. Forradalmak, háborúk, nemzetiségi összetűzések, politikai kataklizmák és személyes sorstragédiák közepette regényes módon válik íróvá. Őseitől örökölt nyakassággal keresi a saját útját és szerepét, s mindeközben megismeri a szerelmet, a szexualitást, az erőszakot és a szenvedélyt. Képzeljük el, hogy egyszer csak valaki színesen és áradón mesélni kezd, és a való élet mellé egy párhuzamos életet teremt, ahol magunkra ismerhetünk, és ahol megnyugvást találhatunk. Ez a huszadik század szerelemregénye.

Covers_355637
Másszóval Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Másszóval
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Urkom Alexander - Helen Davies - Kezdők ​szerb nyelvkönyve
A ​világhírű USBORNE Kiadó színes, szórakoztató képekkel illusztrált szótárai azzal a céllal készültek, hogy megkönnyítsék és kellemes időtöltéssé tegyék a nyelvtanulást. Mindegyikben több mint kétezer, a mindennapi életben gyakran használt szó és kifejezés található. A szavakat egy-egy téma köré csoportosították (A család, A test, Ház és lakás, Öltözködés, Élelmiszerek, Bevásárlás, Autóval, Nyaralás, Sport stb.), s a mulatságos képek, jelenetek szinte sugallják a szavak értelmét. A könyv végén a legfontosabb tudnivalókat összegző néhány oldal következik A nyelvtanról dióhéjban címmel. Befejezésül pedig szójegyzék található. Ebben a kötetben magyar ábécé rendjét követve azokat a szavakat, kifejezéseket és mondatokat adják közre, amelyek a könyv illusztrált oldalain előfordulnak.

Arsen Diklic - Tanya ​a kisréten
Milan ​Majlevic néhány hét során cseperedett játékos kiskamaszból nagyfiúvá. A világháború idején történt ez, csaknem négy évtizede. A jugoszláviai Vajdaság egyik kis falujában él Milan, ahol a német anyanyelvű lakosok közül sokan a fasiszták oldalára álltak. Az ellenállás mégis tűzként terjed a nép körében, maga Milan is partizánakciót szervez, egyetlen nyíllövéssel felgyújtja a Németországba szállítandó gabona asztagjait, amiből pokoli felfordulás támad. A fiúk csapata azután sem nyugszik, alagutat ásnak, hogy kiszabadítsák az egyik foglyul esett ellenállót, lázas munkájuknak az igazi partizánok bevonulása vet véget...

Mihailo Lalić - A ​sötétség sugara
Riko ​valaki ismerős után kutatva, körültekint. Nem fél, bízik a szerencsecsillagában, amely kihúzza a bajból, de kényelmetlenül érzi magát a gondolattól, hogy kés van a zsebükben, s a kezük fürge. Nem szereti a kést. Késsel ő embert csupán egyszer életében... Otas Radeticset csupán, s aztán is mennyit gyötrődött, míg az útról bevonszolta az erdőbe, s amíg eltávolította magáról a vérfoltokat... - Nézd meg csak a kezét - mondja a sápadt képű sovány bicskás. Amaz, a fekete, testes, cigányképű azt válaszolja: - Látom, no és? - Hogyhogy no és? - gurul méregbe a sápadt képű. - Tiszta és fehér a keze. - Merthogy szappannal mossa - mondja rá a fekete. - Mi is megtehetjük, ha akarod. Valahol a sátorban tartja a szappant, ellophatjuk, ha akarod. - Nem, nem kell - válaszolja a sápadt képű. - Próbáltam én már szappannal, de nem használ. Nincs olyan szappan, ami lemosná az én kezemet meg a tiedet. Megfeketedett a vértől, amíg ezeket a dagadt haspókokat mentettük a kommunisták elől, nehogy szappant csináljanak belőlük. Csak még a dagadtakból főzött szappant nem próbáltam, nem fordult meg a fejemben. Biztosan jó szappan, az talán segítene. Mi lenne, ha még ezt is megpróbálnánk? - Nem tudom, hogyan - mondja a fekete. - Itt a szögesdrót mögött ezt nem lehet. - Mindent lehet, csak akarni kell, csak alkalmat kell rá találni.

Hadrovics László - Magyar-szerbhorvát ​szótár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vujicsics Sztoján - Magyar-szerbhorvát ​/ szerbhorvát-magyar útiszótár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balázs Attila - Szemelvények ​a Féderes Manó emlékirataiból
A ​féderes manó családi legendáriumában megelevenedik egy újvidéki ház "előélete", magyarok, szerbek, görögök, cigányok, szászok, zsidók ősei és leszármazottai bukkannak föl.

Maria Stevanovic - A ​szerb konyha remekeiből
Kedves ​háziasszonyok! Szeretném Önöket megismertetni a szerb, konyha sajátos ízeivel. Ritkán található két olyan nép, melynek ízlése, konyhája, annyira hasonlítana egymáshoz, mint a magyar és a szerb. A fűszeres és erős ételek, a sültek, a sütemények közül a rétesfélék, mindkét nép konyhájának jellegzetességei közé tartoznak.

Rade Obrenovic - Ez ​kész cirkusz!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_173927
0

Ismeretlen szerző - Ezer ​arc, egy álarc mögött
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

A. Sajti Enikő - Polonyi Péter - Mao ​- Tito
"Ma ​hiteles Mao-életrajzot valószínűleg csak a pekingi archívumok munkatársai írhatnának. Ez nem azt jelenti, hogy ne születtek volna róla korábban is életrajzok, visszaemlékezések, de mindegyikük értékét csökkenti a források hiányossága és az előítéletek, vagy éppen az aktuálpolitika befolyása. Titóval való összevetésére egyebek közt a kommunista mozgalomban való sajátos részvétele szolgáltat alapot. Mao és Tito szembefordultak Moszkvával, szakadárok, kiátkozottak lettek, új, független utakat kerestek, s részben találtak is." (Polonyi Péter) "Tito és Mao történelmi személyiségét elsősorban az köti össze, hogy eltérő kulturális, civilizációs és politikai közegben, egymástól függetlenül, de a 20. század két nagy, egymással versengő stratégiája, a liberális kapitalizmus és a keleti bolsevik gyökerű kommunizmus közül mindketten az utóbbit választották. A Szovjetunióval való konfrontáció, a nemzeti kommunizmus megteremtése Tito politikusi erényeit erősítette fel, Mao viszont egyre inkább feszültségkeltő tényezővé vált, aki valóságos anarchiába taszította országát. Mégis, Tito főműve, Jugoszlávia ma romokban hever, a kínai birodalom pedig erősebb mint valaha." (A. Sajti Enikő)

Ladik Katalin - A ​parázna söprű
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Miodrag Bulatović - Két ​ördög között
Miodrag ​Bulatovic a jugoszláv irodalom egyik legnagyobb tehetsége, és világszerte a leghíresebb jugoszláv író. Eddig harminc nyelvre fordították le műveit. Mint valamennyi írásában, ezekben a történetekben is, melyek az író szülőföldjén, Crna Gorában játszódnak a második világháború idején. Bultavic az emberi szenvedés mélységeiben száll alá. Mintha azt sugallná, hogy az emberek csak tengődnek egymás mellett, és nem tudják sem magukról, sem egymásról, milyen is valójában, amíg nem jön egy mindent felperzselő tűz, egy pusztító háború. A testvérek fegyvert ragadnak, kést szegeznek egymásra, gyilkolnak és meggyilkolják őket. De örökké rejtve marad előttük, mikor szenved az ember jobban, ha rosszat cselekszik, vagy ha jót, ha ő gyilkol, vagy ha őt ölik meg. Csak az ember élő jó és rossz látszik elpusztíthatatlannak, és a belőlük fakadó szenvedés öröknek és végtelennek. A jónak és rossznak ezt az örökös harcát, a véghetetlen szenvedés bugyrait ábrázolja Bulatovic tobzódó képekkel és megrázó szépségű, költői ihletésű nyelven.

Arsen Diklic - Tanya ​a kisréten
Milan ​Majlevic néhány hét során cseperedett játékos kiskamaszból nagyfiúvá. A világháború idején történt ez, csaknem négy évtizede. A jugoszláviai Vajdaság egyik kis falujában él Milan, ahol a német anyanyelvű lakosok közül sokan a fasiszták oldalára álltak. Az ellenállás mégis tűzként terjed a nép körében, maga Milan is partizánakciót szervez, egyetlen nyíllövéssel felgyújtja a Németországba szállítandó gabona asztagjait, amiből pokoli felfordulás támad. A fiúk csapata azután sem nyugszik, alagutat ásnak, hogy kiszabadítsák az egyik foglyul esett ellenállót, lázas munkájuknak az igazi partizánok bevonulása vet véget...

Ahmet Hromadžić - A ​különös tó titka
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Barbara Jelavich - A ​Balkán története I-II.
Ez ​a könyv a Balkán jelentősebb nemzetiségeinek - az albánoknak, a bolgároknak, a horvátoknak, a görögöknek, a románoknak, a szerbeknek és a szlovéneknek - a 18. és 19. századi történetét tárgyalja. Ennek az időszaknak a kezdetén a szóban forgó népek vagy oszmán, vagy Habsburg-uralom alatt éltek. A könyv ismerteti a két birodalom egymástól eltérő körülményeit és a nemzetiségek megélte tapasztalatokat. A fő hangsúlyt a nemzeti mozgalmakra helyezi a szerző, beleértve e mozgalmak programjait, céljait és az e célokkal összefüggő forradalmakat. A 19. század végén Görögország, Románia, valamint Szerbia és Montenegró délszláv államai független kormányokat alakíthattak, s Bulgária és Horvátország autonómiát harcoltak ki. Az Oszmán Birodalom fokozatos szétesése és a nemzeti forradalmak a nagyhatalmi konfliktusok jelentős okozóivá lettek. A keleti kérdés, amely mindkét említett évszázadban a nemzetközi kapcsolatok egyik fő problémája volt,a külpolitikai közfigyelmet folyamatosan a Balkánra irányította, úgyhogy a félszigetet okkal tekintették a kiegyensúlyozatlanság és a feszültség egyik gócának. A kötet tehát 1900-ig tekinti át a nemzeti mozgalmakat, sikereiket és kudarcaikat, és meghatározza az akkori események jelentőségét napjaink nemzetközi viszonyaira nézve.

Eva Ras - Vad ​bárányok
Minél ​inkább távolodunk a második világháborútól, annál többen vannak, akik tagadják a holokausztot, hogy ez a bűntény megtörtént. Regényemben apámról írok, aki túlélte Dachaut és a nyolcéves szibériai fogságot. Emlékszem, azt mondta, hogy a holokauszt meg a szibériai Gulag még istenfélőbb emberré tették. E könyv megírására Primo Levi művei serkentettek, és szerettem volna egy lépéssel tovább menni. Levi túlélte Auschwitzot, és ez kikristályosította benne a gondolatot, mely szerint nincs Isten; az én hősöm egy vallásos zsidó, Fassbinder Dávid, akinek a hitét ugyanez a szenvedés még jobban elmélyítette, és hálás volt Istenének, hogy az áldozat, nem pedig az SS-tiszt szerepét osztotta rá. Regényemben leírom a zsidó életforma szépségeit is, melyeket nagyanyám mellett cseperedve ismertem meg. Eva Ras színésznő, írónő és festőnő 1941. január elsején született Szabadkán, magyar zsidó családban. Belgrádban végezte el a Színművészeti Akadémiát. Férjével, Radomir Stević Rasszal 1963-ban megalapították a Nemzeti Dráma Színházát, melyben kizárólag jugoszláv szerzőket adtak elő. Szerepelt Emir Kusturica, Srđan Karanović, Dorđe Kadijević, Srđan Dragojević, valamint Böszörményi Géza, Gyarmathy Lívia, Kardos Ferenc, Rózsa János (Álmodó ifjúság), Vicsek Károly filmjeiben is. 1972-ben mint az Év Színésznője megkapta a magyar kritikusok díját. A magyarországi Arany Pillangó-díj (1996) birtokosa is.

Covers_135968
A ​koszovói lányka Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - A ​koszovói lányka
A ​szerb és a horvát népköltészet európaszerte híres gazdagságából merít ez a gyűjteményünk, melynek külön érdekessége, hogy a törökellenes harcokról szóló nagy hősi énekekben fontos szerephez jutnak a mi nemzeti hőseink, Hunyadi János, Székely György, Mátyás király, Zrínyi Miklós stb. - persze a népi fantázia tükrében. Általában véve ezek a balladák, románcok is meggyőző erővel és művészettel tükrözik a magyar és a szerb nép történelmének összeforrottságát. Kiss Károly hiteles művészettel az észjárás, a hangnem és a forma hűségével tolmácsolja az eredeti énekek ősi erejét. Külön érdekessége a kötetnek, hogy a világhírű, nagy jugoszláv szobrász, Mestrovics szobrainak képei díszítik - jó részük éppen a balladák hőseit ábrázolja.

Kollekciók