Ajax-loader

'vadászat' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Panigay Róbert - Puska ​a szegen
Kásás ​hó harsogott csizmáim alatt. Nehezen haladtam. Bátortalan hajnali fények simogatták a fakoronákat, de itt lent a törzsek között még uralkodott az éjszaka. Lihegve értem a gerincre, hallgatóztam. Távoli ismétlődő kli-klop, ez a dürgés legerősebb hangja, a köszörülést megelőző cuppantás. Jól sejtettem, az ölyves mező sarkában áll a bál. A déli oldalról már elment a hó, ruganyos fenyőtű szőnyegen lépkedek fától-fáig lopakodva. Rohamosan világosodik. Elfogyott az erdő, borókabokrokkal borított tisztás következik, tövükben napfénytől menekülő hófoltok fehérlenek. Ismét megszólal a kakas, jobbról a tisztás túlsó széle felől jönnek a hangok. Távcsövem vallatja a fákat... megvan! Villámsújtotta száraz fenyő csúcsán áll, szárnyai mélyen leeresztve, nyaka kinyújtva, farka széles legyező. Vége a strófának, tollai lesimulnak, elrúgja magát, siklórepüléssel ereszkedik le egy hófoltra. Innen 50-60 méterre lehet, közelebb kell jutnom. Kinéztem egy 8-10 méterre levő nagyobb bokrot, vártam. Újra kezdte: löp, löp, löp, löp, löp, löp, kliklap, siki, siki, siki, siki, rajta, most süket a süketfajd! Egy-kettő-három-(négy-öt-hét ugrás... befejezte, megbújok a bokor mögött, keresem a következő fedezéket. Még két strófa és lőtávolságra közelítem. Ismét rázendített, cuppantás, köszörülés, egy, kettő, három ugrás .. . Miért hagyta abba? Szerencse, hogy takarásban vagyok, bal lábam a levegőben maradt, mint a vadat álló vizslának...

Szederjei Ákos - Studinka László - Nyúl, ​fogoly, fácán
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Félix Endre - Kezdő ​vizslás kézikönyve
A ​kutyakiképzés elméletét Félix Endre már évek óta tanította, amikor 1924-ben megjelent első, Bába Károllyal közösen jegyzett, a törzskönyvezésről, a vizslák tartásáról és gondozásáról szóló, s az Országos Vizslaklub versenyszabályait is magába foglaló „A vizsla” című könyve. Néhány évvel később vehették kézbe az olvasók „A vadász és vizslája”, majd „Az apróvad vadászata vizslával” címet viselő önálló munkáit, melyekben jó néhány gyakorlati tanáccsal szolgált a kor vadászai számára. 1947-ben, Budapesten, a Nimród Kis Könyvtár sorozatának részeként látott napvilágot a „Kezdő Vizslás Kézikönyve”, melyhez az ábrákat, grafikai illusztrációkat Vezényi Elemér festőművész rajzolta. A máig aktuális, örökérvényű ismeretekkel szolgáló alapművet – melynek minden vadász polcán szinte kötelező jelleggel ott a helye – a Canisphera Kft. a közelmúltban újra kiadta.

Iglódy Gyula - A ​Kárpátok vadászparadicsomában
A ​méltatlanul elfeledett magyar vadász, Iglódy Gyula (1885-1966) Nagyszebenben született nagypolgári család gyermekeként. Apja, aki szenvedélyes vadász volt, már kisgyermekkorától kezdve elvitte vadászataira. Az így szerzett élmények eredményezték, hogy a természet, az állatok és a vadászat iránti szeretete haláláig elkísérte. Hivatásának először a katonai pályát választotta, ám az I. világháború alatt fogságba esett. Miután hazaszökött, elfogadta a Románia utazási iroda vadászati osztályának vezetését. Bérvadászatokat szervezett, vadászterületeket jelölt ki és adott bérbe, melyekhez nemcsak az iroda fővadas területe, a brosteni uradalmi birtok, hanem saját bérleményei is segítségére voltak. Igazgatása alatt a brosteni vadászterület vadászkörökben igencsak híressé vált. Intézte a terület ügyes-bajos dolgait, de mellette szenvedélyesen vadászott is. Sok időt töltött magasleseken és kunyhókban, hogy minél jobban megfigyelhesse az állatokat. Vadászemlékeiből állította össze e kötetet, mely eredetileg németül jelent meg, s az író barátja, gróf Pálffy Pál segítette a kiadását. * A szerző bevezet bennünket a Kárpátok hegyeinek varázslatos birodalmába, ahol a hatalmas őserdőkben medve, farkas, hiúz, zerge éppúgy honos, mint a kapitális szarvasbika és az erős vadkan. Rengeteg feljegyzése és fotóanyaga Erdélyben maradt és elkallódott, de mint egy helyen írta: „...akárhogy is alakul a sorsom, ezeket az élményeket senki sem tudja tőlem elvenni”.

Szederkényi Rezső - A ​foxterrier
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pető János - Megismerni ​a vadászt...
A ​vadászat és az ember kapcsolata sok százezer év óta fennáll. A vadászat eleinte a létfenntartás egyik eszköze volt, később ahogy fejlődött az emberiség, úgy változott a vadászathoz való viszonya is. Az ősi tevékenység a középkortól már a szórakozást és a társadalmi kapcsolatok kialakítását szolgálta. Napjainkban a vadállomány a természeti értékek része, amely megnövekedett kultúrtörténeti jelentőséggel bír. Gondoljunk csak az elmúlt évszázadokban megszületett jelentős irodalmi művekre és képzőművészeti alkotásokra. Ezek tárháza ma is egyre bővül. Pető János, Megismerni a vadászt... című írásában, villanásszerűen mutatja be a ma emberének vadászattal kapcsolatos kötődését, rendhagyó vadásztörténetein keresztül. A több évtizedes vadászati múlttal rendelkező szerző tárgyilagosan, színesen írja le a vadászat gyakorlása közben tapasztalt, emberi gyarlóságból fakadó, tanulságos eseményeket. Közben szinte észrevétlenül, röviden ismerteti a hazánkban előforduló vadfajokat, vadászati módszereket és az azokkal kapcsolatos - személyes megfigyelésein alapuló - érdekességeket. Ezáltal a nem vadászok számára is izgalmas és hasznos ismereteket nyújt. Foglalkozik továbbá a vadászati tervezéssel, a szakszerű erdő- és vadgazdálkodással, annak gyakorlatban történő végrehajtásával, a természetvédelemmel való összhang megteremtésének lehetőségeivel. Példát mutatva annak az „újgenerációs" vadászrétegnek, akik csak elejteni szeretik a vadat, nem érdekli

Jenny Nguyen - Rick Wheatley - Hunting ​For Food: Guide to Harvesting
FROM ​THE FIELD TO YOUR TABLE North America is blessed with a diverse landscape and wide variety of game and fish species offering sportsmen and women the chance to experience the hunt, the preparation and ultimately the ability to eat some of the healthiest meat available. Hunting for Food is a practical field guide that will teach new and experienced outdoor enthusiasts how to hunt, fish, clean and cook delicious, hearty meals of wild game. Learn what you need to enjoy the full field-to-table experience with chapters on popular species such as deer, hogs, rabbits, turkeys, pheasants, ducks, fish, frogs and more. INSIDE YOU'LL FIND: Tips and tactics for finding and harvesting game The best firearms, ammunition, archery gear and fishing tackle for each game species Essential equipment for each step of the process Detailed photos and step-by-step instruction on field dressing and preparation Easy-to-follow recipes for delicious table fare everyone will want to taste

Satoru Noda - Golden ​Kamuy 1.
A ​tale of high adventure and survival on the Japanese frontier! In the early 20th century, Russo-Japanese War veteran Saichi Sugimoto searches the wilderness of the Japanese frontier of Hokkaido for a hoard of hidden gold. With only a cryptic map and a native Ainu girl to help him, Saichi must also deal with every murderous cutthroat, bandit and rogue who knows about the treasure! Immortal Sugimoto, a survivor of the assault on 203 Meter Hill during the Russo-Japanese War, now scratches out a meager existence in the post-war gold rush in the wild frontier of Hokkaido. A chance encounter in the woods puts a map to a hidden fortune of Ainu gold in his hands, but Sugimoto is not the only interested party, and everyone who knows about the gold will kill to possess it!"

Rick Riordan - La ​maldición del titán
Ante ​la llamada de socorro de su amigo el sátiro Grover, Percy acude inmediatamente en su auxilio. Y aunque va acompañado de Annabeth y Thalia, las dos semidiosas que son sus aliadas, ninguno imagina la sorpresa que los aguarda: una terrible mantícora pretende secuestrarlos y llevarlos ante el general enviado por Cronos, el diabólico señor de los titanes. Sin embargo, gracias a la ayuda de las cazadoras de Artemisa, Percy y sus aliadas logran escapar y volver al campamento mestizo. Una vez allí, emprenderán la búsqueda del monstruo que puede provocar la destrucción del Olimpo, a pesar de que, según la profecía del Oráculo, sólo uno de ellos logrará resistir la maldición del titán.

Kollekciók