Ajax-loader

'kultúrszociológia' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Tari Annamária - Y ​generáció
Sokan ​vágynának biztonságot adó érzelmekre egy olyan életben, egy olyan környezetben, amelyben keménynek és határozottnak kell lenni. Az Y generáció tagjai a mai huszonévesek és fiatal harmincasok, az információs kor gyermekei. Világukban mélyen megváltoztak az érintkezési szokások, és átalakultak olyan hagyományos fogalmak, mint értékrend, tudás és tekintély. Kénytelenek megteremteni azt az illúziót, ami a csoporthoz tartozást és a közösségi élményt adja. Ezt pedig sokszor az interneten találják meg: közösségi portálokon, blogokon, hálózatszervezésen alapuló játékokban. Nincs könnyű dolguk… Tari Annamária szerint világunk változásait nem csupán értelmi, hanem érzelmi eszközökkel is követni kell. A szerző gyakorló pszichológusként évek óta foglalkozik a modern életben tapasztalható pszichés jelenségekkel és a személyiség működésének változásaival. Könyvében a pszichológia felismeréseit igyekszik ötvözni a klinikumban tapasztalható mai változásokkal (pl. étkezési zavarok átalakulása, munkahelyi, párkapcsolati problémák stb.), s megpróbál használható megoldásokat, stratégiákat kínálni a régi és új nemzedékek közti szakadékok áthidalására.

Corinne Hofmann - Afrikai ​szeretők
A ​huszonhét éves, jómódú svájci üzletasszony kenyai nyaralása alkalmával első pillantásra halálosan beleszeret egy gyönyörű testű, megbabonázó szépségű, félig pucér maszáj vadászba. Környezete és a józan ész ellenére mindent felszámol, ami a nyugati kultúrához köti: lakást, kocsit, üzletet, kapcsolatokat, és elindul vissza, Kenyába, hogy új életet kezdjen.Hozzámegy álmai fekete harcosához, és belemerül egy hihetetlen kalandba, mely ekkor már nem is kaland, hanem számára maga az élet. Megtanulja, mit jelent a szex egy maszáj harcosnak, megtapasztalja, milyenek a mindennapok egy középkori körülmények között tengődő afrikai faluban. Megismeri a szerelem, a küzdés, a szenvedély és a szenvedés legmélyebb bugyrait. Gyermeket szül férjének, maláriát kap, üzletet nyit a faluban, harcol, hogy elfogadtassa magát férje, családja és az egész közösség által.Az Afrikai szeretők története a szappanoperák romantikus meséihez hasonlóan indul, de egy rendkívül erős asszony letehetetlenül izgalmas történetévé válik, aki a szenvedély és az emlékek erejével mesél szerelméről, csalódásairól és harcáról egyetlen gyermekéért.Corinne Hofmann ma ismét Svájcban él, önéletrajzi regénye a német nyelvű könyvpiac történetének egyik legnagyobb sikerévé vált. Svájci mindennapjainak sodrásában néha már ő is alig hiszi el mindazt, amit átélt a kenyai bozótok árnyékában, afrikai szeretője karjai között.

Corinne Hofmann - Die ​Weisse Massai
In ​diesem Buch beschreibt die Autorin ihre im kenianischen Busch verbrachten vier Jahre. Das Buch erzählt die Geschichte einer erfolgreichen Schweizer Geschäftsfrau, die sich auf einer Fernreise in Kenia in den Nomaden Lketinga verliebt, sich entschließt bei ihm zu leben und ihn schließlich heiratet. Schon nach kurzer Zeit wird die gemeinsame Tochter Napirai geboren, die das Glück der beiden zu krönen scheint. Jedoch verläuft das Alltagsleben im paradiesischen Kenia nicht ohne Probleme. Lebensbedrohende Krankheiten, Hungersnot und schließlich nicht mehr überbrückbare kulturelle Konflikte machen dem Paar schwer zu schaffen. Nach vier Jahren des Zusammenlebens, in denen die Autorin "Himmel und Hölle" erfahren hat, ist die einst große Liebe endgültig zerstört.

Jlg_bor%c3%adt%c3%b3
JLG ​/ JLG Ismeretlen szerző
15

Ismeretlen szerző - JLG ​/ JLG
„Azt ​hiszem, lehet logikát találni abban, amit eddig rendeztem.” – mondja Jean-Luc Godard. „Filmet csinálni, ez minden. Egyszerre élvezettel és komolyan kell őket csinálni. Ha komolyan csinálunk valamit, akkor láthatjuk, hogy nem lehet akárhogyan leforgatni, mert különben nem létezik. A film, ha lehet ezt mondani, valamiféle külső pszichoanalízis. Ha valaki sokat foglalkozik magával, attól beteg lesz, de azt is jelenti, hogy beszélgetni akar valakivel. Amikor valaki kétségbe van esve, nem mosdik. A mai filmek zöme nem mosdik már.”

Jean Sévillia - Túl ​jón és rosszon
Volt ​idő, amikor a franciák még egyforma értékek szerint nevelkedtek. Bár létezett egy baloldali és egy jobboldali Franciaország, egy világi és egy keresztény Franciaország, a tanító által képviselt erkölcs nem különbözött a plébános tanította erkölcstől. Az 1970-es évektől kezdve egy társadalmi és eszmei szinten zajló forradalom hatására mindenki rákapott, hogy maga döntse el, mi a jó és mi a rossz. Emiatt napjainkban a közösség életének keretét adó szabályok kiveszőben vannak, a társadalom szétforgácsolódik, és mindenkit pusztán önös érdeke vezérel. Ennek a tendenciának az alapja a morálisan korrekt – az a teljes egészében az egyén felértékelésén alapuló gondolkodásmód, mely az élvezet mindenhatóságát, a mássághoz való jogot, kötelező toleranciát, a hagyományok áthágását és a konvenciók viszonylagosságát hirdeti. De vajon élhetünk-e közös értékek nélkül? Ahhoz, hogy kilábaljunk a válságból – amely az élet minden területén pusztít: a külvárosi negyedeket éppúgy nem kerüli el, ahogyan az iskolát, az államot, a családot, a munkát vagy a kultúrát sem – újra közös szabályokat kellene alkotnunk. És legfőképpen, újra vissza kellene találnunk ahhoz az elemi erkölcshöz, amely hosszú ideig garantálta a társadalmi összetartás szilárdságát.

Steven D. Levitt - Stephen J. Dubner - Lökonómia
Melyik ​a veszélyesebb, a lőfegyver vagy az úszómedence? Mi a közös a tanárokban és a szumóbirkózókban? Miért élnek még mindig az anyjukkal a drogkereskedők? Mennyit számítanak valójában a szülők? Hogyan hatott az abortusz engedélyezése az erőszakos bűncselekmények gyakoriságára? Nem olyan fajta kérdések ezek, amilyeneket a közgazdászok fel szoktak tenni. Steven D. Levitt azonban nem átlagos közgazdász. Olyan kutató ő, aki a mindennapi élet rejtélyeit tanulmányozza - csalás, bűnözés, sportok, gyermeknevelés stb. -, és következtetései sokszor feje tetejére állítják a közvélekedést. A Lökonómia - Levitt és Stephen J. Dubner újságíró közös műve - új távlatokat nyitó könyv. A szerzők általában egy rakás adattal és egy egyszerű kérdéssel kezdik. A kérdések némelyike szó szerint létfontosságú, némelyike bevallottan "lökött". Ezért is kapta a könyvben lefektetett új tudományág azt a nevet, hogy: lökonómia. ...

P. Szabó József - Pillantás ​a császár hálószobájába
"Egy ​rendes útikönyvet azzal szokás kezdeni,hogy elindultam...Hogy ezúttal mégsem ezzel kezdem,annak oka - a szerencse! Mármint az én szerencsém,amely úgy hozta,hogy évek hosszú során sokszor indulhattam útnak a Távol-Kelet-re és utam sokszor elvezetett Tokióba is..."

Dobossy László - Előítéletek ​ellen
E ​könyv a kelet-közép-európai népek, elsősorban a magyarok, csehek és szlovákok kulturális érintkezésével, fejlődési párhuzamaival foglalkozik. A szerző egységes elv szerint csoportosítja benne részint kiadatlan, részint már régebben megjelent, itthon és külföldön egyaránt elismeréssel fogadott esszéit és tanulmányait.

Mannheim Károly - A ​gondolkodás struktúrái
˝Meglazult ​a talaj, ahonnan eddig mint szilárd álláspontról szemléltük a világot, egész énünket feladtuk, mintha csak lebegnénk önmagunk felett. Ezer alakban találunk újra magunkra - ez a lelkiállapot ugyanaz, mint az, amely egykor a tengeri hajósokat a messzeségbe űzte, amely a történészt a múltban való vándorlásra készteti. A tiszta kultúraszociológia a harmadik út ahhoz, hogy önmagunkat odahagyva a társadalmi és történelmi ént elválasszuk a szubsztanciális éntől és általában, tisztán mint olyant éljük meg emberi mivoltunkat.˝

Hizsnyai Zoltán - Varjú Katalin - "Pénteken ​délig nyitva van az ég!"
Furcsa ​helyzet kisebbségben élve többségiként megnyilatkozni – merthogy mind a fönti, mind az alábbi oldalakon kétségtelenül ez történik –, de még furcsább lehet a nemzeti kisebbség kisebbségének szerepkörét felvállalva betagozódni a társadalomba. Ez a könyv ezen betagozódás segítésének a céljából született, és bár igaz, hogy elsősorban a Szlovákia déli régióiban többségi szerepet játszó kisebbségiekhez – tehát a szlovákiai magyarokhoz – szól, valószínűleg a kétszeres kisebbségben – vagyis magyar környezetben – élő roma etnikum számára sem tanulságok nélkül való. Egyik oldalon a romákkal kapcsolatos ismeretek bővítését és a számos közkeletű téves előfeltevés tisztázását szolgálhatja, míg a másik oldalon arról adhat híradást, hogy miben látják a roma ember és a roma közösségek jellegzetességeit, a velük való párbeszéd nehézségeit, illetve a konfliktusok lehetséges okait az évszázados előítéletek meghaladását célul kitűző, a kérdéskörhöz jóhiszeműen közeledő „parasztok”.

Antos Balázs - Fiáth Titanilla - Határsávok
Regionális ​tanulmányainkat azzal a céllal adjuk ki, hogy segítsék az új tudományos eredmények vitáit és terjedését. A publikációk a szerzők véleményét tartalmazzák, amelyért maguk a szerzők vállalnak felelősséget. E tanulmány megjelenését az ELTE BTK Szimbiózis Alapítványa, és az MTA Politikai Tudományok Intézetének segítsége tette lehetővé. Kiadásához az OTKA T 035241 számú kutatási keret biztosított anyagi hátteret. A szerzők az ELTE és a Vas Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ támogatását élvezték. A kiadvány első kötete annak a sorozatnak, amely a térség más településein készült kutatásokat is be kívánja mutatni. A kutatás szakmai irányítói Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor voltak. Kiadni, másolni csak a szerzők engedélyével és az MTA Politikai Tudományok Intézetének hozzájárulásával lehet.

Patrick Kingsley - How ​to be Danish
Denmark ​is the country of the moment. Recently named the happiest nation in the world, it's the motherland of The Bridge, Borgen, and The Killing, and home to Noma, the world's best restaurant. But though we wear their jumpers and watch their thrillers, how much do we really know about the Danes themselves? Part reportage, part travelogue, How to be Danish is an attempt to fill in some of the gaps - an introduction to contemporary Danish culture that spans television, food, design, architecture, politics, and race. From the set of The Killing to the chefs of Noma, via the woman who knitted *that* jumper, Patrick Kingsley takes us on a journey to the mysterious heart of Denmark.

81idmrusjjl
Mechademia ​1 Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Mechademia ​1
After ​decades in which American popular culture dominated global media and markets, Japanese popular culture—primarily manga and anime, but also toys, card and video games, and fashion—has exploded into a worldwide phenomenon. From Pokémon and the Power Rangers to Paranoia Agent and Princess Mononoke, Japanese popular culture is consumed by an eager and exponentially increasing audience of youths, teenagers, and adults. _Mechademia_, a new annual edited by Frenchy Lunning, begins an innovative and fresh conversation among scholars, critics, and fans about the complexity of art forms like Superflat, manga, and anime. The inaugural volume, _Mechademia 1_, engages the rise of Japanese popular culture through game design, fashion, graphic design, commercial packaging, character creation, and fan culture. Promoting dynamic ways of thinking, along with state-of-the-art graphic design and a wealth of images, this cutting-edge work opens new doors between academia and fandom. The premiere issue features the interactive worlds that anime and manga have created, including the origins of cosplay (the manga and anime costume subculture), Superflat, forgotten images from a founding manga artist, video game interactivity, the nature of anime fandom in America, and the globalization of manga.

Farkas Attila Márton - Buddhizmus ​Magyarországon
"A ​buddhizmusról sokan tévesen azt hiszik, hogy az egy ugyanolyan keleti világvallás, mint mondjuk az iszlám. Ennek fő oka, hogy a »hétköznapi« ember, a kívülálló, az eredeti keleti buddhizmusról látott-hallott, esetleg olvasott ugyan valamit, ... ám a buddhizmus Nyugatra került formáiról mit sem tud."

Margittai Gábor - Külső ​magyarok
Birkahodálynak ​használt templomok, utolsó szálig kihaló gyülekezetek, eltulajdonított festők és festmények, kastélyaiból, váraiból kiebrudalt arisztokrácia, szemétdombbal fedett tömegsírok, elátkozott viták nevek írásmódjáról és honfoglalások jogosságáról - a Kárpát-medencei magyarság elbizonytalanodó létének jellemző mozzanatai. Tudjuk, a határon túliak, a "külső" magyarok percenként élik át határhelyzetük tökéletes abszurditását: kulturális-lelki kötéltáncra ítélve, centrum és peremvidék gonosz gravitációjának kiszolgáltatottan. A riportkötet határjáró írásai közös felelősségünk súlyos kérdéseit feszegetik.

Mannhardt András - A ​kultúra elavulása
Hogyan ​alakultak ki az emberi társadalom íratlan és írott viselkedési szabályai, melyeket összefoglalóan morálnak vagy kultúrának nevezhetünk? A téma időszerű, a könyv pszichológiai-bölcsész szerzőjének stílusa lebilincselő. Könyvének felépítése: Az alapfogalmak (evolúcióelmélet, szociobiológia, etológia) mindenki számára érthető bemutatása; A kultúra magyarázatára tett evolúciós alapú elméletek ismertetése és kritikája (Dawkins mém-elmélete, Edward O. Wilson szociobiológiai megközelítése, Donald Campbell hatás-ellenhatás modellje); A kultúra kialakulásának dinamikus modellje; A kultúra jövője.

Margriet Ruurs - Families ​Around the World
A ​successor to the popular Children Around the World written and illustrated by Donata Montanari, this book allows young readers to visit with fourteen children, each from a different country, to learn about their families. Based on real children, each one's story fills a two-page spread and is told in the first person, beginning with a greeting in the child's native language. From Ryan, who lives on a Texas cattle farm, to Nkoitoi, who tends the family goat in Kenya, to Baatar, who moves regularly with his nomadic family in Mongolia, there is a vast range of homes, locations, customs and activities presented here, all of it enthusiastically illustrated with bright colors and vivid detail by illustrator Jessica Rae Gordon. There is variety in the heads of the families as well: a single parent, multiracial parents and same-sex parents are all represented. For all the children's different experiences, however, it is clear how much their lives have in common with one another, and likely with the book's readers. The love they have for their family members, the joy they find in play and the beauty they see around them wherever they live are experiences that cross borders. This is a wonderful, uplifting global studies title perfect for exploring cultures and geography. It would also be useful for a social studies unit on families and family relationships. Adding to its value as a teaching tool are suggestions for lesson plans built around the book, as well as a glossary and pronunciation guide for foreign words.

Kamarás István - Olvasó-próba
A ​szerző nyomtatásban már megjelent, olvasásszociológiai tárgyú tanulmányai kaptak helyet a kötetben. Az első részben egyes irodalmi művek: Bulgakov, Géczi János, Hesse, József Attila, Kosztolányi Dezső, Nagy László, Pilinszky és Örkény műveinek fogadtatásával és befogadásával foglalkozik. A második részben a magyarországi recepciókutatásban eddig alig-alig előforduló nonfiction-befogadásvizsgálatok szerepelnek: egy evangéliumi fejezet, egy neves középkori arab filozófus művének fogadtatása, valamint egy, a New Age és a New Science határterületére tájolható Varga Csaba-írás recepciójának vizsgálata.

Németh Géza - Sör ​jégkockával
Ismerik ​a kultúrsokk szót? Ez a jelenség, hangulat, lelkiállapot többnyire akkor lép fel, amikor idegen környezetbe kerülünk, leginkább természetesen külföldön. Szinte az első pillanatokban tapasztaljuk, hogy valami nagyon más (vagy ha nem nagyon, de kissé biztosan), mint amit idehaza megszoktunk. Mások a szagok, a hangok, más nyelvet beszélnek, más pénzzel fizetnek, más a klíma, az étel, az emberek temperamentuma, öltözködése, az idegenhez való viszonya, eltérőek a lakókörülményeik, az épületeik, az életvitelük, a mindennapi szokásaik és még sorolhatnám A hirtelen környezetváltozás érintheti az embert pozitívan is. Ez az újdonság varázsa. Élvezetes a kellemes idő (már ha kellemes), az érdekes ízű ételek, a helybeliek számunkra furcsa szokásai, érdeklődése stb. Aztán ahogy telik az idő, elmúlik a varázs és egyre sűrűbben, erősebben jönnek elő az új környezet negatívumai. Mindezek fokozódó ellenérzéseket váltanak ki belőlünk; nem ízlik az étel, a barátságos érdeklődést zaklatásként éljük meg, az eleinte élvezetes, nyüzsgő környezet visszataszítóvá válik, hiányozni kezdenek a hazai ízek, sőt eseteként odáig is eljutunk, hogy egyre gyakrabban mondjuk: ezek tiszta őrültek! Pedig ezek nem őrültek. Csak mások. Ha erre idejében rájövünk, elkezdünk alkalmazkodni, és élvezni fogjuk az új környezetnek még a kihívásait is. Ez a könyv, amellett, hogy nagy vonalakban bemutat a mienktől eltérő (vagy éppen meglepő módon hasonló) kultúrákat, szokásokat, furcsaságokat, alapvetően a tolerancia jegyében született, bár nekem is eltartott egy ideig, amíg idáig eljutottam. Amiket itt leírok, nagyrészt saját élményekből, tapasztalatokból merítettem. Meglehet, néha tévedek, előfordulhat, hogy némely olvasóm hasonló helyzetekben, vagy az említésre kerülő országokban az enyémtől gyökeresen eltérő kalandokat élt át, más tapasztalatokat szerzett. Ez is szép az utazásban; hogy mindannyian másként éljük meg az élményeinket, más tetszik, vagy éppen nem tetszik. Nem kell feltétlenül szeretni mindent úgy, ahogy van, de érdemes befogadni; nyitott szemmel, szívvel, szellemmel. Higgyék el, gazdagodunk általa. És végül: ez a könyv nem a sörről szól!

Kevin Avruch - Culture ​and Conflict Resolution
After ​years of relative neglect, culture is finally receiving due recognition as a key factor in the evolution and resolution of conflicts. Unfortunately, however, when theorists and practitioners of conflict resolution speak of culture, they often understand and use it in a bewildering and unhelpful variety of ways. With sophistication and lucidity, "Culture and Conflict Resolution" exposes these shortcomings and proposes an alternative conception in which culture is seen as dynamic and derivative of individual experience. The book explores divergent theories of social conflict and differing strategies that shape the conduct of diplomacy, and examines the role that culture has (and has not) played in conflict resolution. The author is as forceful in critiquing those who would dismiss or diminish culture s relevance as he is trenchant in advocating conflict resolution approaches that make the most productive use of a coherent concept of culture. In a lively style, Avruch challenges both scholars and practitioners not only to develop a clearer understanding of what culture is, but also to take that understanding and incorporate it into more effective conflict resolution processes.

Thomas Hylland Eriksen - Etnicitás ​és nacionalizmus
Etnicitás ​és nacionalizmus a modern világ alapvonásai, de kérdés, mennyiben fakad az etnicitás a kulturális különbségekből, s mennyire függ az ilyen különbségek gyakorlati felhasználásától, illetve a beléjük vetett hitből. A korábbi munkájából Magyarországon is jól ismert és nagyra becsült norvég szerző bizonyítja, hogy az etnikai hovatartozás nem a csoportok változatlan tulajdonsága, hanem a társadalmi viszonyok dinamikus és változó oldala. Széles körű antropológiai és szociológiai tájékozottságára építve vizsgálja etnicitás, osztály, társadalmi nem és nemzeti hovatartozás kölcsönviszonyait, s olyan égető problémaköröket, mint a rasszizmus, a globalizáció és a multikulturalizmus. A kulturális és szociálantropológiai kurzusok alapszövege, első megjelenése, 1993 óta a szakterület legfontosabb bevezető munkája.

Pethő Bertalan - Japán ​út/viszony I-II.
___amerikát ​deflektáló ___japán tükörbe nézve ___élesedik a rálátás mimagunkra és a megtört globalizálódás egymással vetélkedő első világaira az európához (ezer éve szüntelen meghasonlásban) csatlakozás magyar nézetében

Urban Emanuelsson - The ​Rural Landscapes of Europe
The ​Rural Landscapes of Europe is a book that aims to show various ways in which human history has exercised a formative role in shaping European landscapes into what we see today. It simultaneously draws attention to the ways in which environmental development and landscape conditions have been powerful influences on the course of history. Urban Emanuelsson's book is the first to take an overall approach to European rural landscapes from a biological and historical point of view. He outlines the history of European landscapes from the early stone age to modern times, placing special emphasis on the period 1000–1900. His research links topics like biological diversity and nature conservation on the one hand with history and archaeology on the other. He also points to various weaknesses in modern nature- and eco-cultural conservation, and offers suggestions on control solutions and on realising sustainable environmental policies. The book is a result of the author's travels throughout Europe during a period of over thirty years. It is written in a general, accessible style, and is targeted at a wide demographic: people who work within the field of nature- and eco-cultural conservation, students, and anyone else interested in environmental conservation, biological diversity, history, and the connections between them. Urban Emanuelsson is professor at the Swedish University of Agricultural Sciences.

Komoróczy Géza - Zsidók ​a magyar társadalomban I-II.
A ​magyar társadalomban élő zsidók jogállásának, társadalmi helyzetének, önképének és a róluk alkotott képnek két- és egynegyed százados változási folyamata korabeli tanulmányok, vitacikkek, publicisztikai írások, reflexiók és önreflexiók tükrében.

Balla Bálint - Szűkösség
Ezzel ​a kötettel a nyugati magyar emigráció egyik jelentõs gondolkodója jelenik meg a magyar könyvpiacon. A kötet írásai három nagy téma köré csoportosulnak: a szocializmus, a szûkösség és a modern társadalom útkeresése. Az elsõ témakörben Balla munkásságának fõ hozama a káderrendszer szociológiája. A harmadik témakörben olyan filozófusként jelentkezik, aki a modern világ zavaraiból a keresztény tanításban keresi a kivezetõ utat. Balla Bálint legsajátosabb témája azonban a szûkösség, amely nála nemcsak gazdasági fogalom, hanem az emberi lét legmélyebb adottsága. A pedánsan szakszerû szociológiai elemzés és a vallásos irányú reflexió Ballának e témájú munkálkodásában is összekapcsolódik, s válik ezáltal látleleten túlmutató figyelmeztetéssé. Az eredetileg antropológiai indíttatású - s németül ugyancsak külön könyv anyagát képezõ - szûkösségteória a jelen kötetben nemzetszociológiai alkalmazást is talál, amivel a szerzõ egy aktuális vitát is új tartalommal tölt meg.

Hadas Miklós - A ​férfiasság kódjai
Könyvében ​a szerző a férfiasság változó eszményével foglalkozik, azokkal a normákkal, szokásokkal és viselkedés módokkal, amelyek a férfiak cselekedeteit befolyásolják, életüket irányítják, megszabják ízlésüket, behatárolják párválasztási szokásaikat. Ezek a "kódok" azonban többnyire rejtve maradnak. A legtöbb társas helyzetben a belénk kódolt "férfi" vagy "nő" nyilvánul meg, illetve a belénk kódolt férfi vagy nő is megnyilvánul, s a szerző nem hagyja figyelmen kívül ezt a tényt sem. A könyv sokféle olvasói igényt vesz figyelembe: bemutatja a férfikutatások elmúlt ötven évét, a legfontosabb irányzatokat, szerzőket, megmagyarázza a kulcsfogalmakat, majd köznapi jelenségekkel illusztrálja mondanivalóját. Szakirodalom, ugyanakkor rendkívül elgondolkodtató és szórakoztató olvasmány, nők és férfiak számára egyaránt.

Ulrich Beck - Mi ​a globalizáció?
Dr. ​Ulrick Beck (1944) a szociológia professzora a müncheni Ludwig Maximilian Egyetemen és a London School of Economics-on. Hannoverben nőtt fel, miután a szülei Nyugat-Németországba költöztek. Érettségi után először Freiburgban jogot tanult, majd ösztöndíjjal szociológiát, filozófiát, pszichológiát és politika-tudományokat hallgatott a müncheni egyetemen. Egyetemi tanulmányait 1972-ben fejezte be és 7 évvel később habilitált szociológiából. Felesége Elisabeth Beck-Gernsheim, akivel több munkát közösen írt. Ulrich Beck gazdag alkotói munkásságát 2005-ben Schader-díjjal ismerték el Németországban. (A darmstadti Stader-Alapítvány a társadalomtudományok és a gyakorlat közötti párbeszédet támogatja.) Ezt a magas rangú (és legmagasabb összeggel - 15.000 euro - járó) díjat évente egy olyan társadalomtudósnak adják, aki az elméleti kutatásai mellett a gyakorlatban is erőfeszítéseket tesz az aktuális társadalmi problémák megoldásáért. A díjat megítélő kuratórium Ulrich Beck "világszerte elismert jelentős tudományos, és társadalmi tevékenységét, és a széles közönségnek is szóló, nagyszerű tudományos publikációit" jutalmazta.

Kollekciók