Ajax-loader

'színház' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Katona Ferenc - A ​színjáték
Olykor ​talán meglepő vagy provokatív megállapításokat találhat az olvasó a színházról, a színjáték művészetéről ebben a könyvben. Meglepőeket, hiszen eléggé megszokott, hogy a színjátékra nem önálló műalkotásként gondolunk, hanem mint a dráma előadására. Katona Ferenc - aki több éven keresztül színházigazgató volt - ezt az álláspontot kérdőjelezi meg. Könyve az irodalomközpontú színházelméletet igyekszik tágítani kutatási eredményeivel, mégpedig oly módon, hogy az összes elméleti és történeti kérdést a színház élő gyakorlata szempontjából vizsgálja. Könyve nem rendszeres színházelmélet vagy színháztörténet, hanem vázlat a színjáték természetrajzának jobb megértéséhez. Vizsgálódásai során az összehasonlító, a kommunikáció- és jelelméleti módszereket egyaránt alkalmazza, de mindig a gyakorlatból indul ki, és oda tér vissza. A kötet segítséget nyújt egy korszerű, "színjátékközpontú" színházi szemlélet kialakításához is.

Harold Sakuishi - Seven ​Shakespeares 1.
Literary ​secrets come alive when Harold Sakuishi, creator of the all-time-classic rock 'n' roll manga BECK, tackles a different kind of legend: William Shakespeare. He's said to be the greatest playwright and poet in history, the author of Romeo and Juliet, Hamlet, and Macbeth, but just who was William Shakespeare? Harold Sakuishi unlocks the secrets behind the writer you only thought you knew! Volume 1 comes in a special, 520-page 2-in-1 edition. Part of the comiXology Originals line of exclusive digital content only available on comiXology and Kindle. This title is available as part of comiXology Unlimited, Kindle Unlimited and Prime Reading.

Kiss Gabriella - A ​kockázat színháza
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Babos Eszter - Otthonos ​bábok - Bábos otthonok
A ​bábjáték a jelen művészete. Az alkotás ezer szálon kapcsolódik megálmodójához, annak környezetéhez. Először el kell képzelni, azután megvalósítani, és miközben dolgozunk, rengeteget tanulunk az anyagok természetéről, önmagunkról és egymásról. Akinek van belső képzelőereje, az és csak az lesz majd később képes önálló gondolatokra és önálló döntésekre, és neki lesz majd képessége mindezek megvalósítására. Megkerülhetetlen feladat tehát gyermekeink képzelőerejének, önismeretének és önbecsülésének fejlesztése a játék, az alkotás öröme által. Babos Eszter könyve közös játékra és alkotásra hívja az olvasót. Közös alkotásra buzdítja a szülőket, pedagógusokat úgy, hogy segítséget, vezetőt ad a kezükbe. Kiváló ötletek tárháza a mesék választásához, a bábok elkészítéséhez. Dr. Józsa Éva

James Shapiro - A ​Year in the Life of William Shakespeare
1599 ​was an epochal year for Shakespeare and England Shakespeare wrote four of his most famous plays: Henry the Fifth, Julius Caesar, As You Like It, and, most remarkably, Hamlet; Elizabethans sent off an army to crush an Irish rebellion, weathered an Armada threat from Spain, gambled on a fledgling East India Company, and waited to see who would succeed their aging and childless queen. James Shapiro illuminates both Shakespeare’s staggering achievement and what Elizabethans experienced in the course of 1599, bringing together the news and the intrigue of the times with a wonderful evocation of how Shakespeare worked as an actor, businessman, and playwright. The result is an exceptionally immediate and gripping account of an inspiring moment in history.

Czímer József - A ​dramaturgia regénye
˝Ennek ​a könyvnek tartalma válogatás azokból a színházi tárgyú írásaimból, amelyeket az utolsó két évtizedben tettem közzé, és itt is nem témák szerint, hanem - ez nem mellékes - megírásuk sorrendjében. A kor, amely természetes műfajjá tette az esszéregényt, talán az ellenkezőjét sem tartja természetellenesnek. Úgy is mondhatnám, hogy a dramaturg önéletrajza helyett a dramaturgia önéletrajza. Ez az oka annak, hogy ezekben az írásokban benne hagytam minden olyan utalást, amely a megírás időpontjára, a korra vonatkozik, amely életre hívta. ˝

M. L. Rio - Als ​wij schurken waren
Tien ​jaar heeft Oliver Marks in de gevangenis gezeten – voor een moord die hij mogelijk heeft gepleegd: dát is wat inspecteur Colborne zo graag nog van hem zou horen voor hij met pensioen gaat. Flashback: zeven jonge, briljante en gepassioneerde studenten – onder wie Oliver – op een afgelegen kunstacademie spelen en bestuderen Shakespeares werk. Alle zeven zijn ze vol van Shakespeare, vol van zijn personages, en ze spelen op en buiten het toneel dezelfde rollen. Totdat de cast volledig wordt omgegooid en de toneelstukken door het verbroken evenwicht dreigen over te lopen in het werkelijke leven.

Stephen Orgel - Impersonations
Why ​was England the only country in Europe to maintain an all-male public theatre in the Renaissance? Stephen Orgel uses this question as the starting point of a fresh and stimulating exploration of the representation of gender in Elizabethan drama and society. Why were boys used to play female roles in drama, and how did such cross-dressing impact on the plays of Shakespeare and his contemporaries? What was the place of women in the Renaissance theatre, either on the stage or in the audience? And what did society make of those women who significantly and successfully violated accepted gender boundaries? At once provocative and witty, lucid and stylish, Impersonations will reshape our understanding of the Renaissance theatre, and make us rethink our own inadequate categories of gender, power and sexuality. Stephen Orgel has contributed to Impersonations: The Performance of Gender in Shakespeare's England as an author. Stephen Orgel is Jackson Eli Reynolds Professor of Humanities at Stanford University.

Gyárfás Miklós - Johanna ​éjszakája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Magyar Bálint - A ​Magyar Színház története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

David Mamet - American ​Buffalo
A ​classic tragedy, American Buffalo is a story of three men struggling in the pursuit of their distorted vision of the American Dream. By turns touching and cynical, poignant and violent, American Buffalo is a piercing story of how people can be corrupted into betraying their ideals and those they love.

Sas József - Trunkó Barnabás - Sastaps
Egy ​színházi előadás második felvonása alatt született, segédszínészként egy jelmeztartó kosárban lakott. Fellépett hazánk minden kőszínházában és művelődési otthonában, végül az ország legkisebb színpadát választotta. Színész, bohóc, dramaturg, rendező, színigazgató, fővilágosító, de néha beugrik jegyszedőnek is. Este héttől háromnegyed tízig él, a színpadon. A magyar kabaré megszállott híve, elítélhető kapcsolatai nincsenek, bár gyakran látják színikritikusok társaságában is. A Mikroszkóp társulata rajong érte, rajtuk kívül naponta csak 178-an, a nézőtéren. A színházából T. Házat csinált, ami itt Táblás Házat jelentett. Egy ideig... Az ismert kabarészerző és alkotótárs: Trunkó Barnabás kötetbe foglalta össze Sas József gazdag életútjának élményeit, találkozásait és egy művészi hivatás olyan szakmai fogásait, amiket manapság már nem tanítanak a Színművészeti Főiskolán, főleg amióta Egyetem lett. Választ kapunk arra a kérdésre is, hogy: Józsi, hogy vagy?...

Victor Turner - From ​Ritual to Theatre
How ​is social action related to aesthetics, and anthropology to theatre? What is the meaning of such concepts as "work," "play, "liminal," and "flow"? In this highly influential book, Turner elaborates on ritual and theatre, persona and individual, role-playing and performing, taking examples from American, European, and African societies for a greater understanding of culture and its symbols.

Noel Coward - The ​Noel Coward Diaries
Noël ​Coward is remembered as the most witty and elegant of theatrical personalities. He left behind over fifty plays, twenty-five films, hundreds of songs, and several books. Fortunately, he also left behind these diaries chronicling the last thirty years of his life, from 1941 to 1973. Moving through the theatrical, social, political, and historical worlds on both sides of the Atlantic, the impressive cast of characters includes Laurence Olivier, Frank Sinatra, Lauren Bacall, John and Jackie Kennedy, Harold Pinter, members of the Royal Family, and the Beatles, among a host of others. The Noël Coward Diaries is a social and theatrical chronicle as stylish and irresistible as the man himself.

Bill Bryson - Shakespeare
Bill ​Bryson évszázados koholmányokat, féligazságokat és arcátlan hazugságokat vizsgál meg, és megpróbálja kideríteni, milyen ember rejtőzik a remekművek mögött. Végigjárja Shakespeare korának utcáit, és bemutatja az olvasónak az Erzsébet-kori Anglia nyüzsgését és Shakespeare életének jó néhány mellékszereplőjét. Bryson magasztalja az író nyelvezetét, aki szüntelen találékonyságával több száz, manapság nélkülözhetetlen kifejezéssel, képpel és szóval gazdagította az angol nyelvet, és élvezettel mesél Shakespeare furcsaságairól és fólióiról, költeményeiről és királyairól. A számtalan forrásból származó adatokat remekül összeszőve méltón emlékezik meg a történelem egyik legjelentősebb és legkevésbé megértett alakjáról, nem beszélve arról az élvezetről, hogy ismét egy klasszikus Bryson-művet olvashatunk.

Lengyel Dénes - Székely ​színház
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Spiró György - Drámák ​VI.
"A ​Helló, dr. Mengele! a 20. század talán utolsó polihisztorának, Lénárd Sándornak a történetét meséli el. Lénárd tehetséges orvos, író, fordító (latinra fordította a Micimackót), elismert Bach-szakértő volt. Túlélve a második világháború és a holokauszt poklát Dél-Amerikában telepedett le, ahol pár évnyi nyugalom után azzal vádolták meg, hogy ő Mengele, Auschwitz hírhedt orvosa. Spiró e pokoli történetet írta meg a sötét komédia nyelvén. Az Elsötétítés 1941-ben, a III. zsidótörvény megjelenésekor játszódik. (E törvény rendelkezett többek közt a vegyes házasságban született gyerekek zsidónak, illetve kereszténynek minősítéséről.) A történet középpontjában egy házaspár áll, akik közül a férj zsidó, a feleség keresztény. Ám minek minősül a kislányuk? A férfi megpróbál felkészülni a legrosszabbra s gondoskodni családja biztonságáról: új férjet és új apát szerez maga helyett. "

Ismeretlen szerző - Magyar ​gyermekszínházi műhelyek
Az ​utóbbi években egyre nagyobb figyelmet sikerült kivívniuk a gyerekszínházaknak. Ez annak is köszönhető, hogy az ASSITEJ magyar Központja 2002 óta rendszeresen megrendezi Kaposváron a Gyermekszínházi biennálét, amely minden páros évben teremti meg a számvetés lehetőségét: bemutatja az adott időszak legérdekesebb előadásait, meghatározó törekvéseit, kirajzolódó tendenciáit és azokat az ízlésbeli, szemléletbeli változásokat, amelyek lassan egyfajta paradigmaváltás lehetőségét rajzolják ki. Hiánypótló kötetet tart a kezében az olvasó. Egyrészt a beszélgetésekből, cikkekből kirajzolódnak a gyerekszínházak területén az elmúlt másfél-két évtizedben lezajlott folyamatok. Ugyanakkor felvázolja a könyv azokat az új eredményeket is, amelyek az utóbbi néhány évben jöttek létre. Emellett felveti a műfaj legfontosabb művészi-esztétikai problémáit is. Azt reméljük, hogy jelen összegzésünkkel további szakmai párbeszédet inspirálunk, amelynek eredményeként a magyar gyermek- és ifjúsági színházak ismertsége és presztízse - teljesítményüket megillető módon - növekedni fog.

Egyed
A ​látható jelentés Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - A ​látható jelentés
Mostanában ​tájainkon ritkábban hangzik el Denis Diderot (1713-1784) neve, pedig szemlélete ellentmondásosságában is nagy hatással volt az európai színház és általában a művészettel élők világára. A kötetben Diderot színházi nézeteit (Egyed Emese), a továbbiakban pedig közvetett hatása példáival élve a színészképzés korai problémáját vizsgáljuk (Tar Gabriella Nóra írása), magát a színházi témát (a szerelemgyerek: Lokodi Ildikó Éva tanulmánya), a női előadó színpadi szabadságharcát (Schodelné Klein Rozália Hunyadi Erzsébetje - Sófalvi Emesétől), a színház jogviszonyait (Kokoly Zsolt tanulmánya), a dráma, a rendezés és a kritika összefüggéseit (a Congor és Tünde kapcsán, Tőkés Orsolyától), a magyar Shakespeare-recepciót a cenzúra kontextusában (Bartha Katalin Ágnestől), a rendező-szerző "szerepkettőzést" (Jankó Szép Yvette írása) és a filmes látásmódot, témakezelést (Láng Orsolya írása beállításról, a "tenger" filmtémáról).

Josh Groban - Stage ​to Stage
Stage ​to Stage, My Journey To Broadway, is a 192 page hard cover coffee table book featuring energetic and intimate behind the scenes images. Stage to Stage captures Josh's perspective on the notable events that illuminated his extraordinary journey to Broadway. Starting with his Stages album, which featured Broadway classics, the book chronicles the past 2+ years. Also included are behind the scenes photos and key moments from the making of the stages live television special and on the stage world tour, culminating in his experiences surrounding his first ever Broadway performances and his first tony nomination.

August Wilson - Ma ​Rainey's Black Bottom
Ma ​Rainey's Black Bottom is a 1982 play - one of the ten-play Pittsburgh Cycle by August Wilson, a Pulitzer Prize-winning American playwright - that chronicles the twentieth century African American experience. The play is set in Chicago in the 1920s (the only play in the group not set in Pittsburgh), and deals with issues of race, art, religion and the historic exploitation of black recording artists by white producers. The play's title refers to a song of the same title by Ma Rainey referring to the Black Bottom dance.

Carlo Goldoni - Két ​úr szolgája
A ​Két úr szolgája fontos állomás Goldoni művészi fejlődésének útján. Ebben a vígjátékban még kihasználja a commedia dell'arte minden lehetőségét, de a hagyományos motívumokat és típusokat már újszerű, költői szándékának megfelelő tartalommal tölti meg. A commedia dell'artenak nincs megírt szövege, csak a cselekmény menetét őrző canavacciók (kanavászok), a dialógusokat a színészek rögtönzik. A játék egész cselszövevénye a főhős Truffaldino kezében van, aki egyszerre naiv és ravasz, mint a commedia dell'arte két sztereotip szolgája Arlecchino és Brighella. Komikusságát pedig már nem az akrobatikus mutatványoknak köszönheti, hanem Goldoni által mesterien alkalmazott költői eszközöknek. A történet Truffaldinóval kezdődik. Szolga, szerelmes, még egy szolgaságot vállal,... Miért is? Hogy valami nagy dolgot vigyen véghez. Szerelem, félreértés, gyilkosság, álruha, összeveszés, elszakadás, keresés és egymásra találás.

Konsztantyin Szergejevics Sztanyiszlavszkij - A ​színész munkája
Előszó Elgondolásom ​egy nagy, többkötetes munka megírása a színész művészetéről, az úgynevezett Sztaniszlavszkij-féle rendszerről. "Életem a művészetben" című már megjelent könyvem e munka első kötete, tulajdonképpen bevezető része. A jelenlegi kötet a második, ami arról szól. miként "dolgozik a színész önmagán", az "átélés" alkotó folyamata alatt. A közeljövőben megkezdem a harmadik kötet összeállítását mely arról fog szólni, miként "dolgozik a színész önmagán", az alakítás, alkotás folyamata alatt. A negyedik kötetet a "szerepen végzett munkának" kívánom szentelni.

Lucy Parker - Pretty ​Face
The ​play’s the fling It’s not actress Lily Lamprey’s fault that she’s all curves and has the kind of voice that can fog up a camera lens. She wants to prove where her real talents lie—and that’s not on a casting couch, thank you. When she hears esteemed director Luc Savage is renovating a legendary West End theater for a lofty new production, she knows it could be her chance—if only Luc wasn’t so dictatorial, so bad-tempered and so incredibly sexy. Luc Savage has respect, integrity and experience. He also has it bad for Lily. He’d be willing to dismiss it as a midlife crisis, but this exasperating, irresistible woman is actually a very talented actress. Unfortunately, their romance is not only raising questions about Lily’s suddenly rising career, it’s threatening Luc’s professional reputation. The course of true love never did run smooth. But if they're not careful, it could bring down the curtain on both their careers…

Georges Banu - Szeretni ​és nem szeretni a színházat
Akik ​kerülik a színházat, menekülnek előle, azok azzal indokolják a tartózkodásukat, hogy titkon félnek a színpadtól. Ez a félelem az ellentábor szerint nemcsak a régi halálösztönt ébreszti fel, hanem a gyanút is e "sérülékeny", kiszámíthatatlan változásoknak kitett művészet természetét illetően. Soha, egyetlen estén sem ugyanaz, dicsekednek a rendezők, míg a színházellenzők ezzel indokolják vonakodásukat. Szerintük az alkotásnak, mivel "időtálló", olyan művészethez kell tartoznia, amely képes mindig ugyanazt az élményt, ugyanazt a látványt nyújtani. E régies művészetfelfogás miatt a színjátszást sokszor a peremre szorították, majdhogynem kiközösítették. A szövegek megmentik, a testek nem... Sérülékeny, tehát nem lehet időtálló. Van, aki szereti a törékenységét, más irtózik tőle. Ez a szeretés - vagy a nem szeretés - tétje. Georges Banu

Tomk%c3%b6nyv
TOMkönyv Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - TOMkönyv
Végvári ​Tamás 2010 májusában halt meg. Lukács Zsolt, aki ismerte és szerette őt, elhatározta, hogy megszólaltat néhány pályatársat, meséljék el, miért és mire emlékeznek Tamással kapcsolatban. Az interjúk 2011-2012-ben készültek. A hangzó anyag 2016 tavaszán került hozzám. Egyetlen kivétellel az interjúkból monológokká szerkesztettem a szöveget. Ez a bizonyos kivétel a könyv legvégén található, és levél formában íródott, nem véletlenül. Az emlékezések sorrendje többé-kevésbé időrendben próbálja nyomon követni Végvári életét. Vannak motívumok, melyek többször ismétlődnek, más-más megvilágításba helyezve a főhős személyiségét. És nem mindenki emlékszik ugyanarra ugyanúgy. De éppen ezért érdekesek ezek a történetek. Lukács Zsolt válogatta a fotókat, valamint elkészítette Végvári Tamás színpadi és filmszerepeinek jegyzékét. (Bíró Kriszta)

Gáspárik Attila - Teátrális ​világunk
A ​szerző sokoldalú színész, tanár, színidirektor. Könyvsorozatának újabb kötetében markáns véleményt mond a színház belső világának részleteiről, és az ezt övező "valódi" világ teatralitását is elemzi.

Eugenio Barba - Papírkenu
Eugenio ​Barba színházrendező és teoretikus, az Odin Teatret alapítója, korunk színházművészetének egyik legfontosabb hivatkozási pontja. Ebben a könyvben saját színházi tapasztalatait ötvözi a különféle európai és ázsiai színházi hagyományokkal, olyan transzkulturális alapelvek után kutatva, amelyek összekötik a különböző téridőkben létező színházi jelenségeket. A színész "kitágított teste", színpadi jelenléte, rejtélyes és titokzatos tudása áll a szerző által szorgalmazott színházi antropológia homlokterében. A színpadon megjelenő és a kifejezés előtt már jelentéssel telített test titkai után kutatva a _Papírkenu_ valódi utazóvá avathatja az olvasót. Olyan utazás részesévé teheti, amely évszázadokon és távoli kontinenseken keresztül vezet, amely során tanúja lehet annak a párbeszédnek, amit a szerző az ázsiai színházak mestereivel és a XX. század legnagyobb színházi embereivel, Sztanyiszlavszkijjal, Mejerholddal, Craiggel, Copeau-val, Artaud-val, Brechttel, Decroux-val, Grotowskival folytat.

Gayle Forman - Just ​One Year
Companion ​to JUST ONE DAY. It will be in Willem's POV. "Can you fall in love in just one day? Can you become a new person? How about in just one year? In JUST ONE DAY and its companion novel JUST ONE YEAR, sheltered American good girl Allyson “LuLu” Healey and easygoing actor Willem De Ruiter are about to find out against a guidebook-worthy array of foreign backdrops. Equal parts romance, coming-of-age-tale, mystery and travel romp (with settings that span from England’s Stratford upon Avon to Paris to Amsterdam to India’s Bollywood) JUST ONE DAY and JUST ONE YEAR show how in looking for someone else, you just might wind up finding yourself."

Kollekciók