Ajax-loader

'autizmus' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Ismeretlen szerző - Titkok ​az autisták világából
Ez ​a könyv egy radikálisan új fejleményről számol be - valamiről, ami ebben a formában még soha nem történt meg. Emberek, akik nem képesek beszélni, elénk tárják gondolataikat egy komputer által segített ún. Támogatott Kommunikációban (röv.: TK). Ezek a gondolatok azonban, messze nem csupán jelenlegi állapotukról és élményeikről tájékoztatnak, hanem nyilvánvalóan mélyen benyúlnak a fizikain túli szellemi világokba, az ún. érzékfeletti világokba is. Mint minden speciális igényű ember, akiknek különleges szükségleteik vannak, mert ún. velük született fogyatékossággal élnek közöttünk, az autisták is rendelkeznek egy Énnel, individuális lényük szellemi magjával, amely éppúgy sértetlen és sérthetetlen, mint mindenki másé. A tudomány csak mostanában fedezte fel, hogy az autista emberek épp olyan ép intelligenciával rendelkeznek, mint mindenki más. Ez a könyv viszont arról számol be, hogy ezen felül még érzékfeletti adottságokkal is rendelkeznek, pl.: képesek olvasni mások gondolatait, szellemi lényekkel kommunikálnak, és beszámolnak előző földi életeikről. Ahogy az olvasó tovább lapozza ezt a könyvet, szokatlan és meglepő közlésekkel fog találkozni, talán még meg is riad az autisták világának furcsa és rendkívüli természetétől. Kérem maradjanak befogadóak: ne tegyék félre egészséges kételyeiket, de számítsanak meglepetésekre. A könyv lapjain három fiútestvér, köztük egy ikerpár beszélget egy asszonnyal, az édesanyjukkal, aki mély gyakorlattal rendelkezik a támogatott kommunikáció terén. Eddig mindhárman be voltak zárva fizikai testükbe, most pedig érzékfeletti élményeikről számolnak be nekünk. A beszélgetések 2009 karácsonyától 2011 májusáig zajlottak, és időrendi sorrendben kerülnek bemutatásra. Mivel a támogatott kommunikáció nyelvezete természeténél fogva erősen korlátozott, a szöveg stílusát és tartalmát gondos szerkesztés és részletezés után bocsájtjuk olvasásra, vigyázva arra, hogy az eredeti, sokszor meglepő és tömör nyelvi forma eljusson az olvasóhoz. Ami eddig mindenki számára rejtve volt, most láthatóvá vált. Van min gondolkozni olvasás közben, és reméljük, hogy önök, az olvasók hasznosnak és stimulálónak találják majd ezt a könyvet. Wolfgang Weirauch

Ismeretlen szerző - Beavatkozási ​lehetőségek autizmus spektrum zavarokban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Theo Peeters - Autizmus - Az elmélettől a gyakorlatig
Ebben a könyvben megpróbálom megmagyarázni az autizmus elméleti megértése és annak a nevelésre tett hatásai közötti kapcsolatot. Ezt a könyvet a széleskörű nyilvánosságnak szántam; nem annyira tudományos, mint inkább ismeretterjesztő jellegű.

Donna Williams - Eszmélés ​- Kitörés az autizmusból
"Ez ​a történet arról szól, hogyan épül fel romjaiból az ember. Háborúk, leszerelések, békekötések és megbékélések története. Egy olyan utazás meséje, melynek során rájövünk, hogyan lehet életre kelni a léttelenségből...Ez a történet az eszmélés története.Huszonöt évig csodálkoztam azon, hogy milyen ostoba vagy őrült ember vagyok, és egyszer csak ráakadtam a szóra, ami segített megmagyarázni a "világomat". Ez a szó az "autizmus" volt - egy szótári meghatározás szerint: zárkózottság. A szakkönyvekben egy sor ellentmondásos elméletre bukkantam. A különböző korokban az autizmus kialakulását sok mindennel magyarázták - elmebetegségtől értelmi zavarig, fejlődésbeli visszamaradástól alvási rendellenességig, újabban pedig egy olyan fejlődési zavarnak tulajdonítják, amelyik a születés előtt vagy közvetlenül a születés után lép fel, és arra hat, hogy az agy miként dolgozza fel a beérkező információkat.Az életemet persze nem az elméletek tették tönkre - akár igazak, akár nem. Mióta az eszemet tudom, az autizmus börtönében éltem. Már első gondolataim másokéinak automatikus utánzásai voltak. Első szavaim a körülöttem folyó beszélgetések értelmetlen visszhangjai voltak. Első igényeim mások elvárásainak lenyomatai voltak (jórészt a televízióból). Minden arckifejezésem vagy mozdulatom a környezetemben lévők visszatükrözése volt. Semmi sem kapcsolódott a személyes énemhez, így olyan voltam, mint egy hipnózisnak alávetett alany, aki ellenvetés és személyesség nélkül, teljes mértékben programozható és újraprogramozható. A teljes elidegenedés állapotában voltam. Ez volt számomra az autizmus.Az autizmus kikapcsolja a gondolkodásomat és a kíváncsiságomat - ha hagyom. Sokáig így történt, mire rájöttem egy nagyon fontos dologra: AZ AUTIZMUS NEM ÉN VAGYOK. Megpróbál megakadályozni abban, hogy saját magam legyek. Megpróbál megfosztani az élettől, a barátságtól, a gondoskodástól, a közös dolgoktól, az érdeklődés kimutatásától, az intelligenciám használatától, a szeretettől...megpróbál élve eltemetni. És a második legfontosabb dolog, amire egy negyedszázadnyi élet után rájöttem: KÉPES VAGYOK HARCOLNI AZ AUTIZMUSSAL...ÉS LEGYŐZHETEM!"

Dr. Stefanik Krisztina - Havasi Ágnes - Őszi Tamásné - Segítség ​és segítők az autizmussal élő emberek hétköznapjaiban
Az ​Autizmus füzetek sorozat új kötete, megjelent 2011-ben. Ez a kiadvány gyakorlat-centrikus szakmai útmutató az autizmussal élő gyermekek, felnőttek ellátásában résztvevő segítők számára. Olyan alapvető szakmai információkat és a mindennapokban azonnal hasznosítható stratégiákat tartalmaz, melyek az ellátórendszer bármely szintjén, bármely intézménytípusban alkalmazhatók

Arthur Fleischmann - Carly Fleischmann - Carly's ​Voice
In ​this international bestseller, father and advocate for Autism awareness Arthur Fleischmann blends his daughter Carly's own words with his story of getting to know his remarkable daughter--after years of believing that she was unable to understand or communicate with him. At the age of two, Carly Fleischmann was diagnosed with severe autism and an oral motor condition that prevented her from speaking. Doctors predicted that she would never intellectually develop beyond the abilities of a small child. Carly remained largely unreachable through the years. Then, at the age of ten, she had a breakthrough. While working with her devoted therapists, Carly reached over to their laptop and typed "HELP TEETH HURT," much to everyone's astonishment. Although Carly still struggles with all the symptoms of autism, she now has regular, witty, and profound conversations on the computer with her family and her many thousands of supporters online. One of the first books to explore firsthand the challenges of living with autism, Carly's Voice brings readers inside a once-secret world in the company of an inspiring young woman who has found her voice and her mission.

Rudy Simone - Asperger's ​on the Job
Up ​to 85% of the Asperger's population are without full-time employment, though many have above-average intelligence.Rudy Simone, an adult with Asperger's Syndrome and an accomplished author, consultant, and musician, created this insightful resource to help employers, educators, and therapists accommodate this growing population, and to help people with Asperger's find and keep gainful employment.Rudy's candid advice is based on her personal experiences and the experiences of over 50 adults with Asperger's from all over the world, in addition to their employers and numerous experts in the field.Detailed lists of "what the employee can do" and "to employers and advocates" provide balanced guidelines for success, while Rudy's "Interview Tips" and "Personal Job Map" tools will help Aspergians, young or old, find their employment niche.There is more to a job than what the tasks are. From social blunders, to sensory issues, to bullying by coworkers, Simone presents solutions to difficult challenges. Readers will be enriched, enlightened, and ready to work--together!

Csender Levente - A ​különleges Meditittimó kalandjai
Csender ​Levente József Attila-díjas novellista első mesekönyvében két világ él egymás mellett: az egyik Meditittimó herceg autizmusából eredő különlegességeit természetesnek veszi, a másik az elfogadás és segítés helyett a hiányosságaira fókuszál, és a fiú megváltoztatására, saját képére formálására törekszik. Az előbbi a gyerekek és a mesék világa, ahol lovaskocsik, sárkányok és beszélő állatok fordulnak elő, az utóbbi a mai világunk, ahol többnyire tescós házhoz szállító autók, GPS-ek és iPhone-ok jelentik a valóságot. Az erdélyi származású író izgalmasan mutatja be ezt a kettősséget: él a magyar népmesei hagyományokkal, ugyanakkor nem fél modern eszközökhöz nyúlni. A mesét és a valóságot látszólag kijátssza egymás ellen, azonban a feloldás épp a két világ közti távolság közelítésében rejlik: a valóságban létező nyomasztó dolgok a mese világában megszemélyesülnek, hogy miután alakot öltöttek, elfogadhatóbbá váljanak. A kérdés csak az, hogy Meditittimó és hozzá hasonló társai azzal kell továbbra is szembesüljenek, hogy tőlük várjuk a távolság legyőzését, vagy hajlandóak vagyunk olyan világot teremteni, amelyben mi is elindulunk feléjük. Az író a mese segítségével erre a közös útra invitálja az olvasót. A különleges Meditittimó kalandjai minden 8 és 12 év közötti gyermeknek szól, ugyanakkor segítő gyerekkönyvként a felnőtteket is az elfogadásra ösztönzi.

Daniel Tammet - Je ​suis né un jour bleu
Je ​suis né le 31 janvier 1979. Un mercredi. Je le sais parce que dans mon esprit, le 31 janvier 1979 est bleu " Daniel Tammet est un autiste savant aux capacités hors du commun, un génie des nombres. Il a ainsi mémorisé les 22514 premières décimales de Pi, parle sept langues et a appris l'islandais en quatre jours. Pour lui, les nombres sont des formes et des couleurs. Dans ce témoignage plein d'espoir, il explique comment il a mis toute son énergie pour sortir de ces ténèbres qui l'ont longtemps coupé du monde et comment il a réussi à se socialiser. Un voyage en couleur qui entrouvre la prison de l'autisme.

Paul Collins - Not ​Even Wrong
When ​Paul Collins's son Morgan was two years old, he could read, spell, and perform multiplication tables in his head...but not answer to his own name. A casual conversation-or any social interaction that the rest of us take for granted-will, for Morgan, always be a cryptogram that must be painstakingly decoded. He lives in a world of his own: an autistic world. In Not Even Wrong, Paul Collins melds a memoir of his son's autism with a journey into this realm of permanent outsiders. Examining forgotten geniuses and obscure medical archives, Collins's travels take him from an English churchyard to the Seattle labs of Microsoft, and from a Wisconsin prison cell block to the streets of Vienna. It is a story that reaches from a lonely clearing in the Black Forest into the London palace of King George I, from Defoe and Swift to the discovery of evolution; from the modern dawn of the computer revolution to, in the end, the author's own household. Not Even Wrong is a haunting journey into the borderlands of neurology - a meditation on what "normal" is, and how human genius comes to us in strange and wondrous forms.

Dr. Natasha Campbell-McBride - Gap-szindróma ​- az emésztés és a pszichológia kapcsolata
Az ​író. Dr. Natasha Campbell-McBride neurológus, második szakdiplomáját táplálkozástudományból szerezte Angliában. Kisfiáról 3 éves korában állapították meg, hogy autista. Mivel az akkori hagyományos orvostudomány nem látott reményt fia állapotának javítására, nem adta fel, hanem saját maga kezdte el kutatni a különböző gyógyítási módszereket. Miután kisfiát kigyógyította az autizmusból, visszatért az orvosi pályára és 1998-ban megalapította, az azóta világhírűvé vált Cambridge Táplálkozástudományi Klinikát. Táplálkozási alapokra helyezte a gyógyítást és speciális táplálkozási programjával jelentős eredményeket ér el a viselkedés és tanulási zavarokkal, illetve emésztési és immunrendszeri problémákkal küzdő gyerekek és felnőttek állapotának javításában.kevesebb

Keith Stuart - Kockafiú
Alex, ​a harmincas éveiben járó apa élete válságos időszakát éli: a felesége kirakja otthonról, elveszti az állását, és rádöbben, hogy nem érti nyolcéves autista fiát, Samet. Amíg a család együtt volt, a gyermek nevelése, annak minden nehézségével együtt a feleségre, Jodyra hárult, mivel a hiteltanácsadó Alex éjjel-nappal a megélhetésükért dolgozott. Most, hogy - még ha csak rövid időszakokra is - egyedül lehet gyermekével, kiderül, hogy nem nagyon találja hozzá az utat. Alexnek át kell értékelnie a feleségéhez, a gyermekéhez, a saját családjához, a bátyja elvesztése okozta gyermekkori traumához és a munkához való viszonyát. A jég akkor törik meg, amikor Sam bevonja őt egy számítógépes játék, a Minecraft világába, amelyben a fiú otthonosan mozog. A sok humorral megírt, megható történetet a szerző saját élete hitelesíti: Keith Stuart a The Guardian számítógépes játékokkal foglalkozó szakújságírója, és a kisebbik fiánál néhány éve autizmust diagnosztizáltak.

Graeme Simsion - Das ​Rosie-Projekt
Gestatten? ​Don Tillman sucht die Frau fürs Leben Don Tillman ist hochintelligent, sportlich, erfolgreich – und er will heiraten. Allerdings findet er menschliche Beziehungen oft höchst verwirrend und irrational. Was tun? Don entwickelt das Ehefrau-Projekt: mit einem 16-seitigen Fragebogen will er auf wissenschaftlich exakte Weise die ideale Frau finden. Also keine, die raucht, trinkt, unpünktlich oder Veganerin ist. Und dann kommt Rosie. Unpünktlich, Barkeeperin, Raucherin. Ohne recht zu verstehen, wie ihm geschieht, lernt Don staunend die Welt jenseits beweisbarer Fakten kennen und stellt fest: Gefühle haben ihre eigene Logik.

Wendy Lawson - Szexualitás ​és autizmus
A ​kötet egyszerű nyelvezettel, olyan mindennapi kérdésekre keresi a választ, mint ,,Az autizmussal élő emberek is megélik a szexuális vágyat?", ,,Flört - hogy az ördögbe kell ezt csinálni?", ,,Be kell, hogy vonjak másokat a szexuális életem részleteibe, vagy megtarthatom azokat magamnak?" és ,,Hogyan mondjam el, ha a párkapcsolatomnak vége?" Bemutatja az autizmus spektrumzavarral élők viszonyát és problémáit a szexualitás mindenféle aspektusaival kapcsolatban. Kísérletet tesz arra, hogy feltárja az önismeret és a másik fél megismerésének mindennapi dolgait. Végigvezeti az olvasót a szexualitás oktatásától a randevúzásig, részletesen szól a párkapcsolatokról és saját szexualitásunk megismeréséről. Érintetteknek, szakembereknek egyaránt javasolt olvasmány!

Wenn Lawson - A ​szenvedélyes elme
Dr. ​Wenn Lawson PhD, pszichológus, a Brit Pszichológiai Társaság tagja, előadó, több könyv szerzője. 22 éve van a pályán. 2 éves korában - tévesen - szellemileg sérültnek diagnosztizálták, később nem tartották alkalmasnak iskolába járásra. 17 évesen - ismét tévesen - skizofréniát állapítottak meg nála; ettől kezdve rendszeresen látogatta a mentális problémákkal foglalkozó egészségügyi intézményeket. Végül 42 éves korában diagnosztizálták autizmussal, ADHD-val, dyspraxiával és egyéb tanulási nehézségekkel. Dr. Wenn szenvedélyesen képviseli mindazoknak a jogait, akik oly gyakran nem tudnak kiállni magukért. Négy gyermek (a legfiatalabb fiú autista) szülője, három unokája van (köztük két gyönyörű kislány, mindkettő autista). Dr. Wenn jelenleg a birminghami egyetem autizmus mesterszakának tanára. Az Autism Open Access és a SEAL (Community College in Warrnambool, Ausztrália), valamint az ICAN (International Center of Autism and Neurodevelopement, South West) elnökségi tagja. Tanácsadóként vesz részt az Autism CRC (Ausztrália) munkájában. Számos könyvet és cikket írt az autizmusról. www.wennlawson.com A Szerző a kötetben kritikusan ismerteti az autizmus eddigi elméleteit, rávilágítva azok erősségeire és gyengéire, majd részben a saját életéből vett tapasztalatok, másrészt a munkája során szerzett ismeretek alapján felvázol egy, az eddigiektől gyökeresen eltérő új autizmus modellt. _"Ebben a könyvben mindenki mástól eltérően megpróbálok magyarázatot adni az autizmus rejtélyére, és pozitív együttműködési módokat felvázolni egy olyan jövő érdekében, amelyben mindannyian reménykedünk."_

Temple Grandin - Képekben ​gondolkodom
Ez ​a példátlan könyv helyszíni jelentés az autizmus országából. A világ leghíresebb autizmussal élő tudósa, Temple Grandin mesél arról, hogyan érzékelik a külvilágot ennek az országnak a lakói, és ő maga hogyan tudta átlépni a határait, hogy felépítsen egy olyan karriert, melyről a legtöbben csak álmodhatnak. A Képekben gondolkodom egy páratlan élet története. Elegáns, közérthető stílusban világít rá arra, hogy igenis képesek lehetünk meghaladni önmagunkat, és jobbá tenni a világot. Függetlenül attól, hogy milyen útravalóval indultunk neki. Temple Grandin az állattudományok doktora. Az Egyesült Államok állattartó telepeinek és vágóhídjainak többsége az ő műszaki tervei alapján készült. Szintén az ő találmánya az az ölelőgép, melyet ma is sikerrel használják hiperérzékeny autisták megnyugtatására. Autizmusáról több könyvet írt, és rendszeresen tart előadásokat: izgalmasan gondolkodó, érzékeny ember, aki számunkra elképzelhetetlen módon tapasztalja meg a világot. Életéről 2010-ben film készült Claire Danes főszereplésével, aki alakításáért elnyerte a Golden Globe díjat.

Eric Schopler - Szakemberek ​és szülők kiképzése autisztikus gyermekek tanítására
A ​szerző bevezetőjében ezt írja: "Röviden összefoglalhatjuk, hogyan képezzük ki intézetünkben a tanárokat és a szülőket az autisztikus gyermekek tanítására és fejlesztésére." Anyagunkat több, mint 20 évi tapasztalatunkra alapoztuk, amelyet North Carolina államban szeretünk az autisztikus és egyéb kommunikációs zavarokban szenvedő gyermekek tanítására és fejlesztésére indított (TEACCH) programunk során. Ennek a programnak a keretében látjuk el a különféle életkorú autisztikus és más kommunikációs zavartól szenvedő embereket. A szülőkre a program minden szakaszában nagymértékben támaszkodunk. A fejlesztő program hét fő területét fogok a továbbiakban áttekinteni."

Patricia Howlin - Michael Rutter - Autisztikus ​gyermekek kezelése - A nyelvi fejlődés előmozdítása
A ​könyv leírja, hogyan foglalkozzunk azokkal a problémákkal, melyek az autista gyermekeknél saját otthonukban felmerülnek. A vezető terapeuták maguk a szülők voltak, akik a főszerepet játszották a kezelései programok megtervezésében és megvalósításában. A kezelési programok egyedi, az egyes gyerekekre tervezettek voltak, a technikák pedig a fejlődés- és viselkedéspszichológia szabályaira alapoztak. A tanulmány eredményeit az egyes gyermekek által tanúsított fejlődés, valamint az egyes technikák gyakorlati értéke és elméleti következményei szempontjából tekintjük át, az autizmus természetének megértése érdekében.

Patricia Howlin - Michael Rutter - Autisztikus ​gyermekek kezelése - A szociális fejlődés előmozdítása
A ​könyv leírja, hogyan foglalkozzunk azokkal a problémákkal, melyek az autista gyermekeknél saját otthonukban felmerülnek. A vezető terapeuták maguk a szülők voltak, akik a főszerepet játszották a kezelései programok megtervezésében és megvalósításában. A kezelési programok egyedi, az egyes gyerekekre tervezettek voltak, a technikák pedig a fejlődés- és viselkedéspszichológia szabályaira alapoztak. A tanulmány eredményeit az egyes gyermekek által tanúsított fejlődés, valamint az egyes technikák gyakorlati értéke és elméleti következményei szempontjából tekintjük át, az autizmus természetének megértése érdekében.

Gunilla Gerland - Egy ​valódi ember
Gunilla ​Gerland már kisgyermekkorától érezte, megszenvedte, hogy más, mint a család többi tagja. Viselkedését, érzéseit, reakcióit, félelmeit nem tudta kontrollálni, állandó értetlenségben, szidásban, elutasításban volt része, és nem értette, miért nem értik, miért olyan dühösek rá. Hiába küzdött, hogy beilleszkedjen, úgy működjön, mint mások, mint „egy valódi ember”. Húszas éveiben találkozott Christopher Gillberg professzorral, és ekkor tudta meg problémáinak okát: az autizmus egyik formájában, Asperger szindrómában szenved. Megnyugtatta és megerősítette a tudat, hogy nem hibás, hogy másságának biológiai oka van. Önéletrajzi remekmű, amely a családoknak, a szakembereknek a megértés, belátás, felismerés élményét, és értékes segítséget is nyújt.

Haselfux Péter - A ​félelem nem úr
Egy ​hiteles önéletírást -- inkább nevezhetnénk önéletelemzésnek -- tart kezében az olvasó. Ha a címben szereplő "autista" szó miatt szenzációt vagy kalandos életutat remél, figyelmeztetnem kell: ne várjon semmi ilyesmit. Egy önmagával őszinteségre törekvő ember saját mindennapi életének mindennapi eseményeit -- és korántsem mindennapi nehézségeit -- próbálja megérteni és megosztani. Azt gondolom, hogy mondanivalója van mindenki számára, aki érdeklődéssel, együttérzéssel figyeli, és meg akarja érteni a többi embert és önmagát is. Különleges értéket jelent azok számára, akik ezzel a bajjal élnek együtt, vagy autista gyermekekkel, felnőttekkel foglalkoznak. Dr. Balázs Anna Csodálatosan sodró írás; önéletrajz és akaratlanul is társadalmi kórkép (diagnózis); beszámoló egy gyógyulási folyamatról és egyben hasonló félelmektől szorongattatottak gyógyítása; egyértelmű hitvallás Isten mellett, aki maga a Szeretet, de az emberek mellett is, akiket Isten szeretetében kezd észrevenni, felfedezni, értékelni. A könyv attól lesz hallatlanul "izgalmas", hogy hiteles, mert őszinte; ... Őszinte még abban is, hogy nem akarván sikerkönyvet írni, úgy mutatja be a gyógyulást, mint ami sohase lehet teljes, és mindig keresztviselés marad, de nem akadályoz meg abban, hogy igazi, mélységesen gazdag életet éljen az, aki hisz a szeretet végső győzelmében a félelmek felett. fr. Barsi Balázs

Arabella Carter-Johnson - Iris ​Grace
Paintings ​by Iris Grace, a 6 year old with an extraordinary talent to express herself through painting. She is Autistic but is able to paint in a style far beyond her years. We wanted to share her art to raise awareness of her condition and inspire other families in similar situations to ours. Autism is currently affecting around 100,000 children in the UK and these numbers are rising. All profits from the sales of her art will go towards more art materials and her on going private therapists. Arabella Carter-Johnson is Iris Grace's mother and a professional photographer. In 2008, she and her husband Peter-Jon settled in the rolling hills of Leicestershire where Arabella grew up. Arabella and Peter-Jon's daughter, Iris Grace, was born in 2009 and their lives changed forever. Arabella has documented their journey through diary entries and photographs and now tells Iris's story in her first book.

Miranda Kenneally - Becsavart ​szerelem
Parker ​imád softballozni! A tizenhét éves lány megállíthatatlan a pályán, igazi őstehetség, mégis otthagyja a csapatot, amikor az anyja lelép egy másik nővel, és az egész város botránytól hangos. Parker ezután mindent elkövet, hogy bebizonyítsa, őt aztán tutira a pasik érdeklik. Ha ehhez az kell, hogy bombanővé változzon, és egy csomó sráccal kikezdjen, hát legyen! Nem számít, ez mennyire dühíti a baseballcsapat szexi kapitányát, vagy hogy a fiatal segédedzővel veszélyesen közel kerülnek egymáshoz. A lánynak idő kellene, hogy rendet tegyen a fejében és a szívében, de a szerelemben nincs időkérés, az csak száguld felé, mint egy csavart labda. Vajon Parker megnyerheti ezt a meccset?

Hallgrímur Helgason - 101 ​Reykjavík
Hylnur ​Bjorn harmincévesen még mindig az anyjával lakik, idejét főleg internetezéssel tölti. Békés mindennapjai azonban egy csapásra felbolydulnak: kiderül, hogy teherbe ejtette alkalmi szexpartnerét, és megtudja, hogy a nő, akibe szerelmes, nem más, mint az anyja leszbikus szeretője, aki ráadásul készül hozzájuk költözni... Hallgrímur Helgason antihőse posztmodern globális kultúránk terméke - amellett, hogy lusta, még mindig a szülői házban lakik, és a szociális háló tartja életben, az ambíció teljes hiánya, valamint mindent átható világfájdalom jellemzi, és morális érzéke is lesújtó állapotban van. Helgason fekete humorral átitatott történetében brutális őszinteséggel ír egy fiatalemberről, aki a végletekig fokozza a semmirekellőséget - mese a züllött és zseniális emberi természetről.

Mocsonoky Anna - Autista ​a gyermekem
Az ​elmúlt években több autizmussal élő személy önéletrajzából kaphattunk pontosabb képet arról, hogyan is élnek és éreznek az autista emberek. Ebből a hiánypótló interjúkötetből azonban megismerhetjük az autista gyermeket nevelő szülők megéléseit is: miként változtatta meg eredeti terveiket, szerepeiket, az önmagukról kialakított képet, amikor azzal szembesültek, hogy gyermekük másként fejlődik, és hogy ez a másság örökre az életük része lesz. Szülők mesélnek kendőzetlenül mélypontokról, végeláthatatlan küzdelmekről, tehetetlenségről, de humorról, lelki erőről, támogató kapcsolatokról és arról is, hogyan lehet továbblépni a nehéz élethelyzetekből. Az interjúk olvasása közben az érintett szülők ötleteket, kapaszkodókat találhatnak saját nehézségeik kezeléséhez, a szakemberek pedig ahhoz, miként tudják segíteni az együttműködést. A szenvedés és a kiútkeresés egyetemes emberi tapasztalat, így ez a könyv saját életutunk, önmagunkhoz és a világhoz való viszonyulásunk megértéséhez is hasznos olvasmány.

Dr. Stefanik Krisztina - Csillagbusz
Az ​autizmus spektrumzavar megjelenési formája rendkívül sokszínű, befolyásolja az intellektuális és nyelvi képességek szintje, az életkor, a környezet, illetve az esetlegesen társuló problémák különféle hatásai, sőt a személyiség is. Könyvünk célja az integráló intézményekbe járó 5-10 éves autista gyerekek közösségeinek megerősítése, a megértés, az el- és befogadás növelése.

Helen Hoang - Menyasszony ​rendelésre
Khai ​Diepnek nincsenek érzései. Persze bosszantja, ha valaki odébb teszi a holmiját, és elégedett, ha a könyvelés az utolsó fillérig stimmel, de elsöprő, fontos érzelmeket nem mutat. Nem gyászol, és nem szeret. Azt hiszi magáról, hogy sérült, de a családja ezt másként látja. Ők jól tudják, hogy a férfi az autizmusa miatt egyszerűen csak máshogyan viszonyul az érzésekhez. Mivel nagyon kerüli a párkapcsolatokat, édesanyja a kezébe veszi az irányítást, és Vietnamba megy, hogy tökéletes feleséget találjon neki. Esme Tran Ho Si Minh-városban lakik. Mivel félvér, mindig úgy érzi, sehová sem tartozik igazán. Amikor lehetősége nyílik Amerikába utazni, hogy egy férjjelölttel találkozzon, nem tud nemet mondani, mert úgy gondolja, a családjának ezzel segítene a legtöbbet. De Khait nem sikerül a tervek szerint elcsábítania. Amit Esme a szerelemről tud, az mind igaz is... de csak saját magára vonatkozóan. Teljesen belebolondul a férfiba, aki meg van róla győződve, hogy sosem fogja tudni viszonozni az érzéseit. Esme hamarosan kénytelen lesz elhagyni az Egyesült Államokat, de Khai végül rádöbben, hogy mindvégig tévedésben volt... és hogy a szerelemnek sokféle arca lehet. Helen Hoang, a szívmelengető és üde A szerelem egyenlete című regénye után, melyet saját Asperger-szindrómája ihletett, ezúttal egy beilleszkedési nehézségekkel küzdő férfit kísér végig a pártalálás és a szerelem rögös útján.

Marc Segar - Életvezetési ​útmutató Asperger szindrómában szenvedő emberek számára
Gondolkoztál-e ​már azon, hogy milyen érzés autistának lenni? Miért értik félre olyan gyakran az autizmust? Egyébként is, mi az hogy autizmus? Marc Segar az autizmus és az Asperger szindróma specialistája, és előadásai során mindig arra törekszik, hogy egyszerű fogalmakkal magyarázzon. Ellátogat iskolákba, segítő csoportokba, illetve konkrét kérdésekkel vagy problémákkal küzdő családokhoz. Hogyan birkózik meg Marc autizmusával? Alapelve, hogy az autista embereknek tudományos alapon kell megérteniük a nem autisták által ösztönösen értett dolgokat. A szerző fontosnak tartja, hogy a hozzá hasonló állapotú emberek kedvezményesen vásárolhassák meg ezt a füzetet. Ezt a kérdést készséggel teljesítjük, ezért kérjük, igényükkel forduljanak a kiadóhoz.

Ellen Notbohm - Veronica Zysk - Ezeregy ​nagyszerű ötlet autizmussal élő vagy Asperger-szindrómás gyerekek neveléséhez és tanításához
Soha ​ne feledjük, hogy amilyen most a szülő attitűdje a gyerek felé, olyan lesz később a gyermek attitűdje önmaga felé. Mindannak a fókuszában, amit a gyermek számára biztosítunk, az egészséges szociális-emocionális énkép kialakítása áll. Ennek híján semmilyen terápia vagy nevelés sem fog segíteni. Lássuk meg benne azt a rátermett, érdekes, produktív és értékes felnőttet, aki - minden okunk megvan arra, hogy elhiggyük - lesz belőle. És őrizzük meg magunkban ezt a képet, mert a mi szemünkön keresztül ő is ezt fogja látni. Aki lát, az hisz, és aki hisz, az meg is valósít. Az angol kötetről írták "Zseniális, megfontolandó tanácsok, melyeket mind a szülők, mind az oktatók gyorsan és egyszerűen használhatnak." (Temple Grandin, PhD, autizmus-szakértő, a Képekben gondolkodom c. könyv szerzője "Lenyűgözött az ötletek sokfélesége és minősége, javaslom a szülőknek, hogy olvassák el és alkalmazzák ezeket. Sok remek ötletet tanultam én is!" (Tony Attwood, PhD, a Különös gyermekek, valamint Az Asperger-szindróma c. könyvek szerzője)

Matthew Green - Memoirs ​of an Imaginary Friend
My ​name is BUDO. I have been alive for 5 years. 5 years is a very long time for someone like me to be alive. MAX gave me my name. Max is 8 years old. He is the only human person who can see me. I know what Max knows, and some things he doesn't. I know that Max is in danger. And I know that I am the only one who can save him. For readers who loved ROOM and THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME: a heartwarming, heartbreaking story of love, loyalty and the power of the imagination - a novel perfect for anyone who ever had a friend . . . real or otherwise.

Tinus Smits - Autizmus
Tinus ​Smits egy összetett terápiát próbál nagy vonalakban bemutatni, aminek a központi eleme a homeopátiás szerek, amik javulást, "gyógyulást" ígérnek az autizmussal élő gyerekek számára.

Amylea Lyn - Melting ​the Ice Prince
Two ​men with walls of ice surrounding their hearts must learn to look past the masks each other wears in order to discover the love of a lifetime that waits hidden inside. David Talhoone's whole life revolves around taking care of his special needs older brother, Sammy. Untrusting, he protects his heart with an icy and cool demeanor, earning him the nickname Ice Prince at work. It’s a description David’s proud of, until the day his boss’s son walks through the door. Nick Masterson takes one look at the cool beauty with fire in his eyes and has to have him. But after being brutally rejected, he makes a bet that he’ll be able to melt David’s shell and win his heart without managing to give away his own in the process. But Nick didn’t count on the man beneath the icy mask being everything he’d ever wanted in a partner. Can a relationship based on lies last once the truth finally comes out?

Kollekciók