Ajax-loader

'autizmus' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Ismeretlen szerző - Titkok ​az autisták világából
Ez ​a könyv egy radikálisan új fejleményről számol be - valamiről, ami ebben a formában még soha nem történt meg. Emberek, akik nem képesek beszélni, elénk tárják gondolataikat egy komputer által segített ún. Támogatott Kommunikációban (röv.: TK). Ezek a gondolatok azonban, messze nem csupán jelenlegi állapotukról és élményeikről tájékoztatnak, hanem nyilvánvalóan mélyen benyúlnak a fizikain túli szellemi világokba, az ún. érzékfeletti világokba is. Mint minden speciális igényű ember, akiknek különleges szükségleteik vannak, mert ún. velük született fogyatékossággal élnek közöttünk, az autisták is rendelkeznek egy Énnel, individuális lényük szellemi magjával, amely éppúgy sértetlen és sérthetetlen, mint mindenki másé. A tudomány csak mostanában fedezte fel, hogy az autista emberek épp olyan ép intelligenciával rendelkeznek, mint mindenki más. Ez a könyv viszont arról számol be, hogy ezen felül még érzékfeletti adottságokkal is rendelkeznek, pl.: képesek olvasni mások gondolatait, szellemi lényekkel kommunikálnak, és beszámolnak előző földi életeikről. Ahogy az olvasó tovább lapozza ezt a könyvet, szokatlan és meglepő közlésekkel fog találkozni, talán még meg is riad az autisták világának furcsa és rendkívüli természetétől. Kérem maradjanak befogadóak: ne tegyék félre egészséges kételyeiket, de számítsanak meglepetésekre. A könyv lapjain három fiútestvér, köztük egy ikerpár beszélget egy asszonnyal, az édesanyjukkal, aki mély gyakorlattal rendelkezik a támogatott kommunikáció terén. Eddig mindhárman be voltak zárva fizikai testükbe, most pedig érzékfeletti élményeikről számolnak be nekünk. A beszélgetések 2009 karácsonyától 2011 májusáig zajlottak, és időrendi sorrendben kerülnek bemutatásra. Mivel a támogatott kommunikáció nyelvezete természeténél fogva erősen korlátozott, a szöveg stílusát és tartalmát gondos szerkesztés és részletezés után bocsájtjuk olvasásra, vigyázva arra, hogy az eredeti, sokszor meglepő és tömör nyelvi forma eljusson az olvasóhoz. Ami eddig mindenki számára rejtve volt, most láthatóvá vált. Van min gondolkozni olvasás közben, és reméljük, hogy önök, az olvasók hasznosnak és stimulálónak találják majd ezt a könyvet. Wolfgang Weirauch

Clare Sainsbury - Marslakó ​a játszótéren
A ​könyv az Asperger-szindrómával élő gyerekek iskoláskori problémáiról szól, hangsúlyozottan az érintettek szemszögéből. Szinte minden olyan témát érint, ami iskolás- vagy gyermekkorban aktuális lehet: a diagnózishoz jutás fontosságát, a tanítási módszereket, az iskolai szünetekben az autista gyerekeket érő kihívásokat, az iskolatársakhoz való viszonyt, a magatartászavarokat, de külön fejezet szól arról, hogyan kell felkészülni az iskoláskor utáni évekre, vagy arról: hogyan beszéljünk az Asperger-szindrómáról másoknak. Könyvét az író mindenkinek szánja, akit érdekel az autizmus, de olvasóként elsősorban mégis azokra a pedagógusokra és szülőkre számít, akiknek gyermeke Asperger-szindrómával, vagy „magasan funkcionáló” autizmussal él. (A szerző maga is megjegyzi: sokkal többen lehetnek azok, akik a könyvben leírtak alapján magukra ismernek, mint azok, akiknek valóban „Asperger-szindróma” áll a diagnózisában.)

Tammy Robinson - Differently ​Normal
Every ​family has its issues. For Maddy, life is all about routine. It has to be, to keep her autistic sister happy and healthy. With just Maddy and her mother as Bee’s full time carers, there’s no time in Maddy’s life for complications like friends, let alone a boyfriend. So when Bee joins a new Riding for the Disabled stable and they meet Albert, the last thing on Maddy’s mind is falling in love. Some things, she’s about to learn, are outside of our control. Albert has resigned himself to always being a disappointment to his strict father. When he meets Maddy, he gets a glimpse of what being part of a family can be like, and of the tremendous sacrifices that people will make for the ones that they love. Differently Normal is a spellbinding story of love that will leave you breathless.

Theo Peeters - Autizmus - Az elmélettől a gyakorlatig
Ebben a könyvben megpróbálom megmagyarázni az autizmus elméleti megértése és annak a nevelésre tett hatásai közötti kapcsolatot. Ezt a könyvet a széleskörű nyilvánosságnak szántam; nem annyira tudományos, mint inkább ismeretterjesztő jellegű.

Donna Williams - Eszmélés ​- Kitörés az autizmusból
"Ez ​a történet arról szól, hogyan épül fel romjaiból az ember. Háborúk, leszerelések, békekötések és megbékélések története. Egy olyan utazás meséje, melynek során rájövünk, hogyan lehet életre kelni a léttelenségből...Ez a történet az eszmélés története.Huszonöt évig csodálkoztam azon, hogy milyen ostoba vagy őrült ember vagyok, és egyszer csak ráakadtam a szóra, ami segített megmagyarázni a "világomat". Ez a szó az "autizmus" volt - egy szótári meghatározás szerint: zárkózottság. A szakkönyvekben egy sor ellentmondásos elméletre bukkantam. A különböző korokban az autizmus kialakulását sok mindennel magyarázták - elmebetegségtől értelmi zavarig, fejlődésbeli visszamaradástól alvási rendellenességig, újabban pedig egy olyan fejlődési zavarnak tulajdonítják, amelyik a születés előtt vagy közvetlenül a születés után lép fel, és arra hat, hogy az agy miként dolgozza fel a beérkező információkat.Az életemet persze nem az elméletek tették tönkre - akár igazak, akár nem. Mióta az eszemet tudom, az autizmus börtönében éltem. Már első gondolataim másokéinak automatikus utánzásai voltak. Első szavaim a körülöttem folyó beszélgetések értelmetlen visszhangjai voltak. Első igényeim mások elvárásainak lenyomatai voltak (jórészt a televízióból). Minden arckifejezésem vagy mozdulatom a környezetemben lévők visszatükrözése volt. Semmi sem kapcsolódott a személyes énemhez, így olyan voltam, mint egy hipnózisnak alávetett alany, aki ellenvetés és személyesség nélkül, teljes mértékben programozható és újraprogramozható. A teljes elidegenedés állapotában voltam. Ez volt számomra az autizmus.Az autizmus kikapcsolja a gondolkodásomat és a kíváncsiságomat - ha hagyom. Sokáig így történt, mire rájöttem egy nagyon fontos dologra: AZ AUTIZMUS NEM ÉN VAGYOK. Megpróbál megakadályozni abban, hogy saját magam legyek. Megpróbál megfosztani az élettől, a barátságtól, a gondoskodástól, a közös dolgoktól, az érdeklődés kimutatásától, az intelligenciám használatától, a szeretettől...megpróbál élve eltemetni. És a második legfontosabb dolog, amire egy negyedszázadnyi élet után rájöttem: KÉPES VAGYOK HARCOLNI AZ AUTIZMUSSAL...ÉS LEGYŐZHETEM!"

Julie Buxbaum - What ​To Say Next
From ​the New York Times bestselling author of Tell Me Three Things comes a charming and poignant story about two struggling teenagers who find an unexpected connection just when they need it most. For fans of Sophie Kinsella, Jennifer Niven, and Rainbow Rowell. Sometimes a new perspective is all that is needed to make sense of the world. KIT: I don’t know why I decide not to sit with Annie and Violet at lunch. It feels like no one here gets what I’m going through. How could they? I don’t even understand. DAVID: In the 622 days I’ve attended Mapleview High, Kit Lowell is the first person to sit at my lunch table. I mean, I’ve never once sat with someone until now. “So your dad is dead,” I say to Kit, because this is a fact I’ve recently learned about her. When an unlikely friendship is sparked between relatively popular Kit Lowell and socially isolated David Drucker, everyone is surprised, most of all Kit and David. Kit appreciates David’s blunt honesty—in fact, she finds it bizarrely refreshing. David welcomes Kit’s attention and her inquisitive nature. When she asks for his help figuring out the how and why of her dad’s tragic car accident, David is all in. But neither of them can predict what they’ll find. Can their friendship survive the truth?

Dr. Stefanik Krisztina - Havasi Ágnes - Őszi Tamásné - Segítség ​és segítők az autizmussal élő emberek hétköznapjaiban
Az ​Autizmus füzetek sorozat új kötete, megjelent 2011-ben. Ez a kiadvány gyakorlat-centrikus szakmai útmutató az autizmussal élő gyermekek, felnőttek ellátásában résztvevő segítők számára. Olyan alapvető szakmai információkat és a mindennapokban azonnal hasznosítható stratégiákat tartalmaz, melyek az ellátórendszer bármely szintjén, bármely intézménytípusban alkalmazhatók

Arthur Fleischmann - Carly Fleischmann - Carly's ​Voice
In ​this international bestseller, father and advocate for Autism awareness Arthur Fleischmann blends his daughter Carly's own words with his story of getting to know his remarkable daughter--after years of believing that she was unable to understand or communicate with him. At the age of two, Carly Fleischmann was diagnosed with severe autism and an oral motor condition that prevented her from speaking. Doctors predicted that she would never intellectually develop beyond the abilities of a small child. Carly remained largely unreachable through the years. Then, at the age of ten, she had a breakthrough. While working with her devoted therapists, Carly reached over to their laptop and typed "HELP TEETH HURT," much to everyone's astonishment. Although Carly still struggles with all the symptoms of autism, she now has regular, witty, and profound conversations on the computer with her family and her many thousands of supporters online. One of the first books to explore firsthand the challenges of living with autism, Carly's Voice brings readers inside a once-secret world in the company of an inspiring young woman who has found her voice and her mission.

Cindy N. Ariel - Loving ​Someone with Asperger's Syndrome
Loving ​Someone with Asperger's Syndrome is an essential resource for anyone in a relationship with a partner who has Asperger's. This book explains how Asperger's may cause problems in a relationship and offers help for communicating, coparenting, and building an emotional connection with a partner who has Asperger's syndrome.While people with Asperger's tend to be very loyal and reliable in their relationships, the romantic partners of people with Asperger's syndrome may struggle with feelings of rejection or loneliness, feel starved of physical affection, or suffer from social embarrassment as a result of their partners' symptoms. This book presents practical guidance that will help partners get what they need in their relationships by working together with their Asperger's partner. Filled with exercises for both the reader and the partner with Asperger's and anecdotes from the author's own experiences in clinical practice. This realistic, yet hopeful guide shows readers how they can express anger effectively and productively, help their family and friends understand their partner with Asperger's, and keep from being embarrassed by their partner in social situations. The book also includes chapters on parenting together and handling sex and intimacy issues.

Daniel Tammet - Je ​suis né un jour bleu
Je ​suis né le 31 janvier 1979. Un mercredi. Je le sais parce que dans mon esprit, le 31 janvier 1979 est bleu " Daniel Tammet est un autiste savant aux capacités hors du commun, un génie des nombres. Il a ainsi mémorisé les 22514 premières décimales de Pi, parle sept langues et a appris l'islandais en quatre jours. Pour lui, les nombres sont des formes et des couleurs. Dans ce témoignage plein d'espoir, il explique comment il a mis toute son énergie pour sortir de ces ténèbres qui l'ont longtemps coupé du monde et comment il a réussi à se socialiser. Un voyage en couleur qui entrouvre la prison de l'autisme.

Paul Collins - Not ​Even Wrong
When ​Paul Collins's son Morgan was two years old, he could read, spell, and perform multiplication tables in his head...but not answer to his own name. A casual conversation-or any social interaction that the rest of us take for granted-will, for Morgan, always be a cryptogram that must be painstakingly decoded. He lives in a world of his own: an autistic world. In Not Even Wrong, Paul Collins melds a memoir of his son's autism with a journey into this realm of permanent outsiders. Examining forgotten geniuses and obscure medical archives, Collins's travels take him from an English churchyard to the Seattle labs of Microsoft, and from a Wisconsin prison cell block to the streets of Vienna. It is a story that reaches from a lonely clearing in the Black Forest into the London palace of King George I, from Defoe and Swift to the discovery of evolution; from the modern dawn of the computer revolution to, in the end, the author's own household. Not Even Wrong is a haunting journey into the borderlands of neurology - a meditation on what "normal" is, and how human genius comes to us in strange and wondrous forms.

John Elder Robison - Look ​Me in the Eye: My Life with Asperger's
Ever ​since he was small, John Robison had longed to connect with other people, but by the time he was a teenager, his odd habits—an inclination to blurt out non sequiturs, avoid eye contact, dismantle radios, and dig five-foot holes (and stick his younger brother in them)—had earned him the label “social deviant.” No guidance came from his mother, who conversed with light fixtures, or his father, who spent evenings pickling himself in sherry. It was no wonder he gravitated to machines, which could, at least, be counted on. After fleeing his parents and dropping out of high school, his savant-like ability to visualize electronic circuits landed him a gig with KISS, for whom he created their legendary fire-breathing guitars. Later, he drifted into a “real” job, as an engineer for a major toy company. But the higher Robison rose in the company, the more he had to pretend to be “normal” and do what he simply couldn’t: communicate. It wasn’t worth the paycheck. It was not until he was forty that an insightful therapist told him he had the form of autism called Asperger’s syndrome. That understanding transformed the way Robison saw himself—and the world. Look Me in the Eye is the moving, darkly funny story of growing up with Asperger’s at a time when the diagnosis simply didn’t exist. A born storyteller, Robison takes you inside the head of a boy whom teachers and other adults regarded as “defective,” who could not avail himself of KISS’s endless supply of groupies, and who still has a peculiar aversion to using people’s given names (he calls his wife “Unit Two”). He also provides a fascinating reverse angle on the younger brother he left at the mercy of their nutty parents—the boy who would later change his name to Augusten Burroughs and write the bestselling memoir Running with Scissors. Ultimately, this is the story of Robison’s journey from his world into ours, and his new life as a husband, father, and successful small business owner—repairing his beloved high-end automobiles. It’s a strange, sly, indelible account—sometimes alien, yet always deeply human.

Dr. Natasha Campbell-McBride - Gap-szindróma
Az ​író. Dr. Natasha Campbell-McBride neurológus, második szakdiplomáját táplálkozástudományból szerezte Angliában. Kisfiáról 3 éves korában állapították meg, hogy autista. Mivel az akkori hagyományos orvostudomány nem látott reményt fia állapotának javítására, nem adta fel, hanem saját maga kezdte el kutatni a különböző gyógyítási módszereket. Miután kisfiát kigyógyította az autizmusból, visszatért az orvosi pályára és 1998-ban megalapította, az azóta világhírűvé vált Cambridge Táplálkozástudományi Klinikát. Táplálkozási alapokra helyezte a gyógyítást és speciális táplálkozási programjával jelentős eredményeket ér el a viselkedés és tanulási zavarokkal, illetve emésztési és immunrendszeri problémákkal küzdő gyerekek és felnőttek állapotának javításában.kevesebb

Adrienne Wilder - In ​the Absence of Light
For ​years Grant Kessler has smuggled goods from one end of the world to the next. When business turns in a direction Grant isn’t willing to follow he decides to retire and by all appearances he settles down in a nowhere town called Durstrand. But his real plan is to wait a few years and let the FBI lose interest, then move on to the distant coastal life he’s always dreamed of. Severely autistic, Morgan cannot look people in the eye, tell left from right, and has uncontrolled tics. Yet he’s beaten every obstacle life has thrown his way. And when Grant Kessler moves into town Morgan isn’t a bit shy in letting the man know how much he wants him. While the attraction is mutual, Grant pushes Morgan away. Like the rest of the world he can’t see past Morgan’s odd behaviors. Then Morgan shows Grant how light lets you see but it also leaves you blind. And once Grant opens his eyes, he loses his heart to the beautiful enigma of a man who changes the course of his life.

Havasi Ágnes - Vizuális ​segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében
Az ​autizmus egyik legmeghatározóbb tünete a kommunikációs gátoltság. Az autizmussal élő személyek számára nehézséget okoz a szövegértés, az elvont fogalmak megértése, és önmaguk megfelelő kifejezése is. Kommunikálni azonban nem csupán beszéddel lehet; „Az egész gondolkodásom vizuális”- mondta Temple Grandin, a világszerte ismert, autizmussal élő professzor asszony. Havasi Ágnes könyve az autizmus spektrum zavarral élő személyek kommunikációs készségeit felmérő vizsgálati eljárásokat és a legkorszerűbb kommunikációt segítő eszközöket mutatja be.

Graeme Simsion - Das ​Rosie-Projekt
Gestatten? ​Don Tillman sucht die Frau fürs Leben Don Tillman ist hochintelligent, sportlich, erfolgreich – und er will heiraten. Allerdings findet er menschliche Beziehungen oft höchst verwirrend und irrational. Was tun? Don entwickelt das Ehefrau-Projekt: mit einem 16-seitigen Fragebogen will er auf wissenschaftlich exakte Weise die ideale Frau finden. Also keine, die raucht, trinkt, unpünktlich oder Veganerin ist. Und dann kommt Rosie. Unpünktlich, Barkeeperin, Raucherin. Ohne recht zu verstehen, wie ihm geschieht, lernt Don staunend die Welt jenseits beweisbarer Fakten kennen und stellt fest: Gefühle haben ihre eigene Logik.

Graeme Simsion - The ​Rosie Result
I ​was standing on one leg shucking oysters when the problems began… Don and Rosie are back in Melbourne after a decade in New York, and they’re about to face their most important project. Their son, Hudson, is having trouble at school: his teachers say he isn’t fitting in with the other kids. Meanwhile, Rosie is battling Judas at work, and Don is in hot water after the Genetics Lecture Outrage. The life-contentment graph, recently at its highest point, is curving downwards. For Don Tillman, geneticist and World’s Best Problem-Solver, learning to be a good parent as well as a good partner will require the help of friends old and new. It will mean letting Hudson make his way in the world, and grappling with awkward truths about his own identity. And opening a cocktail bar. Hilarious and thought-provoking, with a brilliant cast of characters and an ending that will have readers cheering for joy, The Rosie Result is the triumphant final instalment of the internationally bestselling series that began with The Rosie Project.

Mark Haddon - Lo ​strano caso del cane ucciso a mezzanotte
Quando ​scopre il cadavere di Wellington, il cane della vicina, il giovane Christopher Boone capisce di trovarsi davanti a uno di quei misteri che il suo eroe, Sherlock Holmes, era così bravo a risolvere. E incomincia a scrivere un libro, mettendo insieme gli indizi del caso dal suo punto di vista. Un punto di vista un po' speciale, perché Christopher soffre della sindrome di Asperger, una forma di autismo, e ha un rapporto molto problematico con il mondo. Indagando sull'assassinio del cane, Christopher inizia a far luce su un mistero ben più importante che lo riguarda da vicino. Come è morta sua madre? Perché suo padre non vuole che lui faccia domande ai vicini di casa? Per rispondere, Christopher dovrà intraprendere un viaggio iniziatico in luoghi e situazioni per lui difficilmente tollerabili, approdando a una sorta di età adulta, orgoglioso di sapersi muovere nel mondo caotico e rumoroso degli altri.

Szaffner Éva - Gosztonyi Nóra - Szociális ​történetek
A ​Szociális Történet olyan, szigorú szakmai szabályok szerint megírt rövid történet, amely az autizmussal élő gyermek és serdülő számára nyújt érthető segítséget az élet különböző területein előforduló szituációk megértéséhez. Rávilágít a helyzet szempontjából fontos tényezőkre, és pontos információkat ad arról, hogy mi történik, és miért. A szituáció leírása tartalmazza a fontos szociális szabályokat és a hétköznapi életben szokásos szociális reakciókat. A történeteket követő illusztrációk tovább növelik a módszer hatékonyságát.

Wenn Lawson - A ​szenvedélyes elme
Dr. ​Wenn Lawson PhD, pszichológus, a Brit Pszichológiai Társaság tagja, előadó, több könyv szerzője. 22 éve van a pályán. 2 éves korában - tévesen - szellemileg sérültnek diagnosztizálták, később nem tartották alkalmasnak iskolába járásra. 17 évesen - ismét tévesen - skizofréniát állapítottak meg nála; ettől kezdve rendszeresen látogatta a mentális problémákkal foglalkozó egészségügyi intézményeket. Végül 42 éves korában diagnosztizálták autizmussal, ADHD-val, dyspraxiával és egyéb tanulási nehézségekkel. Dr. Wenn szenvedélyesen képviseli mindazoknak a jogait, akik oly gyakran nem tudnak kiállni magukért. Négy gyermek (a legfiatalabb fiú autista) szülője, három unokája van (köztük két gyönyörű kislány, mindkettő autista). Dr. Wenn jelenleg a birminghami egyetem autizmus mesterszakának tanára. Az Autism Open Access és a SEAL (Community College in Warrnambool, Ausztrália), valamint az ICAN (International Center of Autism and Neurodevelopement, South West) elnökségi tagja. Tanácsadóként vesz részt az Autism CRC (Ausztrália) munkájában. Számos könyvet és cikket írt az autizmusról. www.wennlawson.com A Szerző a kötetben kritikusan ismerteti az autizmus eddigi elméleteit, rávilágítva azok erősségeire és gyengéire, majd részben a saját életéből vett tapasztalatok, másrészt a munkája során szerzett ismeretek alapján felvázol egy, az eddigiektől gyökeresen eltérő új autizmus modellt. _"Ebben a könyvben mindenki mástól eltérően megpróbálok magyarázatot adni az autizmus rejtélyére, és pozitív együttműködési módokat felvázolni egy olyan jövő érdekében, amelyben mindannyian reménykedünk."_

Eric Schopler - Szakemberek ​és szülők kiképzése autisztikus gyermekek tanítására
A ​szerző bevezetőjében ezt írja: "Röviden összefoglalhatjuk, hogyan képezzük ki intézetünkben a tanárokat és a szülőket az autisztikus gyermekek tanítására és fejlesztésére." Anyagunkat több, mint 20 évi tapasztalatunkra alapoztuk, amelyet North Carolina államban szeretünk az autisztikus és egyéb kommunikációs zavarokban szenvedő gyermekek tanítására és fejlesztésére indított (TEACCH) programunk során. Ennek a programnak a keretében látjuk el a különféle életkorú autisztikus és más kommunikációs zavartól szenvedő embereket. A szülőkre a program minden szakaszában nagymértékben támaszkodunk. A fejlesztő program hét fő területét fogok a továbbiakban áttekinteni."

Claire LaZebnik - Páros ​randi tesóknak
Chloe ​élete majdnem tökéletes: rajonganak érte az iskolában, jól tanul, és persze irigylik is, amiért az ellenállhatatlan James-szel jár. Már csak azt szeretné, ha különleges személyiségű húga, az autista Ivy is párra találna. Arra azonban nem számít, hogy ez a párkeresés felboríthatja az életét. Mert mi történik, ha Ivynek egy olyan autista fiú tetszik, akiknek az öccsét Chloe is ismeri? Ő David, az örök renitens, a lázadó, tele elfojtott érzelmekkel, szóval mindenben más, mint James - éppen ezért izgalmas, érdekes, lehengerlő. Vajon azok találnak társra, akik társat keresnek? Mit tegyen egy lány, ha váratlanul felszínesnek és unalmasnak kezdi látni a barátját? A testvérpár találkozásai idővel páros randivá változnak, és az érzelmeknek többé nem lehet parancsolni.

Gunilla Gerland - Egy ​valódi ember
Gunilla ​Gerland már kisgyermekkorától érezte, megszenvedte, hogy más, mint a család többi tagja. Viselkedését, érzéseit, reakcióit, félelmeit nem tudta kontrollálni, állandó értetlenségben, szidásban, elutasításban volt része, és nem értette, miért nem értik, miért olyan dühösek rá. Hiába küzdött, hogy beilleszkedjen, úgy működjön, mint mások, mint „egy valódi ember”. Húszas éveiben találkozott Christopher Gillberg professzorral, és ekkor tudta meg problémáinak okát: az autizmus egyik formájában, Asperger szindrómában szenved. Megnyugtatta és megerősítette a tudat, hogy nem hibás, hogy másságának biológiai oka van. Önéletrajzi remekmű, amely a családoknak, a szakembereknek a megértés, belátás, felismerés élményét, és értékes segítséget is nyújt.

Haselfux Péter - A ​félelem nem úr
Egy ​hiteles önéletírást -- inkább nevezhetnénk önéletelemzésnek -- tart kezében az olvasó. Ha a címben szereplő "autista" szó miatt szenzációt vagy kalandos életutat remél, figyelmeztetnem kell: ne várjon semmi ilyesmit. Egy önmagával őszinteségre törekvő ember saját mindennapi életének mindennapi eseményeit -- és korántsem mindennapi nehézségeit -- próbálja megérteni és megosztani. Azt gondolom, hogy mondanivalója van mindenki számára, aki érdeklődéssel, együttérzéssel figyeli, és meg akarja érteni a többi embert és önmagát is. Különleges értéket jelent azok számára, akik ezzel a bajjal élnek együtt, vagy autista gyermekekkel, felnőttekkel foglalkoznak. Dr. Balázs Anna Csodálatosan sodró írás; önéletrajz és akaratlanul is társadalmi kórkép (diagnózis); beszámoló egy gyógyulási folyamatról és egyben hasonló félelmektől szorongattatottak gyógyítása; egyértelmű hitvallás Isten mellett, aki maga a Szeretet, de az emberek mellett is, akiket Isten szeretetében kezd észrevenni, felfedezni, értékelni. A könyv attól lesz hallatlanul "izgalmas", hogy hiteles, mert őszinte; ... Őszinte még abban is, hogy nem akarván sikerkönyvet írni, úgy mutatja be a gyógyulást, mint ami sohase lehet teljes, és mindig keresztviselés marad, de nem akadályoz meg abban, hogy igazi, mélységesen gazdag életet éljen az, aki hisz a szeretet végső győzelmében a félelmek felett. fr. Barsi Balázs

Nicole Pyland - All ​the Love Songs
Peyton ​Gloss is the world’s most famous and popular singer/songwriter known for her chart-topping hits as well as her famous girl squad and July 4th events, inviting all of her famous friends to celebrate. This year, she did something even more extravagant than ever and invited her friends to join her for a week-long adult summer camp experience. Mackenzie Smyth was dared to audition for a TV show. Thinking she had no chance at getting the part, she went along with it. Five years later, she’s one of the most popular young actresses in Hollywood. She’s also socially awkward and struggles with getting to know new people and spending time with her peers. Lennox Owen is Hollywood royalty and has been famous since birth. She’s remained in the business because she didn’t know what else, if anything, she could do and because it was what was expected of her. When Lennox and Kenzie meet, there’s electricity between them and the camp is the perfect opportunity for them to explore what might be, but after the magic of their week away from the world dissipates, can they still find that spark and make their relationship work?

David Perlmutter - Agyépítők
Új ​kötetében a The New York Times bestseller-listáját vezető Gabonaagy szerzője bebizonyítja, hogy milyen óriási szerepet játszik a bélrendszerünk agyunk állapotának alakulásában. Napjainkban az idegrendszeri rendellenességek - az ADHD-tól kezdve az életminőséget jelentősen rontó szorongáson át a depresszióig és a demenciáig - előfordulási aránya az egekbe szökött. A kötetben szereplő forradalmian új ismeretek alapjaiban változtatják meg az olyan - sokszor súlyos tünetekkel járó - betegségek kezelését, mint a viselkedési és hangulati zavarok, krónikus fejfájást, sclerosis multiplex, Parkinson-kór, autizmus vagy az Alzheimer-kór. Lenyűgöző új kutatási eredmények bizonyítják, hogy agyunk egészségét leginkább az adott szervezet mikrobiómjának (mikroba-populációjának) állapota határozza meg! Az Agyépítők kulcsfontosságú klinikai és laboratóriumi vizsgálatokra, valamint orvosok és betegek figyelemre méltó eredményeire támaszkodva ad konkrét tanácsokat arra vonatkozóan, hogyan előzhetünk meg, illetve gyógyíthatunk egyes súlyos betegségeket. A kötet az egészséges mikrobiom helyreállítására szolgáló, hat alapvető tanácson alapuló programmal, valamint egyszerű étrendi ajánlásokkal segít abban, hogy minél tovább őrizhessük meg agyunk egészségét.

Mocsonoky Anna - Autista ​a gyermekem
Az ​elmúlt években több autizmussal élő személy önéletrajzából kaphattunk pontosabb képet arról, hogyan is élnek és éreznek az autista emberek. Ebből a hiánypótló interjúkötetből azonban megismerhetjük az autista gyermeket nevelő szülők megéléseit is: miként változtatta meg eredeti terveiket, szerepeiket, az önmagukról kialakított képet, amikor azzal szembesültek, hogy gyermekük másként fejlődik, és hogy ez a másság örökre az életük része lesz. Szülők mesélnek kendőzetlenül mélypontokról, végeláthatatlan küzdelmekről, tehetetlenségről, de humorról, lelki erőről, támogató kapcsolatokról és arról is, hogyan lehet továbblépni a nehéz élethelyzetekből. Az interjúk olvasása közben az érintett szülők ötleteket, kapaszkodókat találhatnak saját nehézségeik kezeléséhez, a szakemberek pedig ahhoz, miként tudják segíteni az együttműködést. A szenvedés és a kiútkeresés egyetemes emberi tapasztalat, így ez a könyv saját életutunk, önmagunkhoz és a világhoz való viszonyulásunk megértéséhez is hasznos olvasmány.

Dr. Stefanik Krisztina - Csillagbusz
Az ​autizmus spektrumzavar megjelenési formája rendkívül sokszínű, befolyásolja az intellektuális és nyelvi képességek szintje, az életkor, a környezet, illetve az esetlegesen társuló problémák különféle hatásai, sőt a személyiség is. Könyvünk célja az integráló intézményekbe járó 5-10 éves autista gyerekek közösségeinek megerősítése, a megértés, az el- és befogadás növelése.

Temple Grandin - Thinking ​In Pictures
Temple ​Grandin, Ph.D., is a gifted animal scientist who has designed one third of all the livestock-handling facilities in the United States. She also lectures widely on autism because she is autistic, a woman who thinks, feels, and experiences the world in ways that are incomprehensible to the rest of us. In this unprecedented book, Grandin writes from the dual perspectives of a scientist and an autistic person. She tells us how she managed to breach the boundaries of autism to function in the outside world. What emerges is the document of an extraordinary human being, one who gracefully bridges the gulf between her condition and our own while shedding light on our common identity.

Marc Segar - Életvezetési ​útmutató Asperger szindrómában szenvedő emberek számára
Gondolkoztál-e ​már azon, hogy milyen érzés autistának lenni? Miért értik félre olyan gyakran az autizmust? Egyébként is, mi az hogy autizmus? Marc Segar az autizmus és az Asperger szindróma specialistája, és előadásai során mindig arra törekszik, hogy egyszerű fogalmakkal magyarázzon. Ellátogat iskolákba, segítő csoportokba, illetve konkrét kérdésekkel vagy problémákkal küzdő családokhoz. Hogyan birkózik meg Marc autizmusával? Alapelve, hogy az autista embereknek tudományos alapon kell megérteniük a nem autisták által ösztönösen értett dolgokat. A szerző fontosnak tartja, hogy a hozzá hasonló állapotú emberek kedvezményesen vásárolhassák meg ezt a füzetet. Ezt a kérdést készséggel teljesítjük, ezért kérjük, igényükkel forduljanak a kiadóhoz.

Ellen Notbohm - Veronica Zysk - Ezeregy ​nagyszerű ötlet autizmussal élő vagy Asperger-szindrómás gyerekek neveléséhez és tanításához
Soha ​ne feledjük, hogy amilyen most a szülő attitűdje a gyerek felé, olyan lesz később a gyermek attitűdje önmaga felé. Mindannak a fókuszában, amit a gyermek számára biztosítunk, az egészséges szociális-emocionális énkép kialakítása áll. Ennek híján semmilyen terápia vagy nevelés sem fog segíteni. Lássuk meg benne azt a rátermett, érdekes, produktív és értékes felnőttet, aki - minden okunk megvan arra, hogy elhiggyük - lesz belőle. És őrizzük meg magunkban ezt a képet, mert a mi szemünkön keresztül ő is ezt fogja látni. Aki lát, az hisz, és aki hisz, az meg is valósít. Az angol kötetről írták "Zseniális, megfontolandó tanácsok, melyeket mind a szülők, mind az oktatók gyorsan és egyszerűen használhatnak." (Temple Grandin, PhD, autizmus-szakértő, a Képekben gondolkodom c. könyv szerzője "Lenyűgözött az ötletek sokfélesége és minősége, javaslom a szülőknek, hogy olvassák el és alkalmazzák ezeket. Sok remek ötletet tanultam én is!" (Tony Attwood, PhD, a Különös gyermekek, valamint Az Asperger-szindróma c. könyvek szerzője)

Pápai Ildikó - Azt ​beszéltük meg, hogy boldog leszel
Mindannyian ​egy tervezhető, tartalmas és kiegyensúlyozott életre vágyunk. Szeretetre, elfogadásra és sikerre. Valamire, amivel nyomot hagyunk a világban. De mi történik akkor, ha a sors olyan feladatot oszt rád, aminek nem bírod el a súlyát, úgy érzed, nem érdemelted meg, és nem érted, mit kezdhetnél vele? Talán épp egy autista gyerekkel. Nyolc éves volt, amikor elkezdtem leírni a történetét. Születési számom 8 a numerológiában, azaz önmagamat meghaladva szolgáljam a világot. Ha a 8-as számot lefekteted, akkor az önmagába visszatérő folyamatot jelképez. Ebben a végtelen körforgásban a gyerek 18 éves lett, autizmusa nem múlt el, pedig szentül hittem, hogy ezt a "hibát" ÉN kijavítom. De létezik-e kiszabott sors, életfeladat, vajon tényleg azt kapjuk, amit képesek vagyunk megoldani? Ez a történet azokról a megküzdési stratégiákról, válságokról, anyai-és női önmeghatározásokról szól, ami velünk történt, de talán meg sem történt volna a kód nélkül. Mert az autizmusnak száma is van: F84.0, ami lehetne az Univerzum egy csillagának a neve is, de valójában egy Galaxisé. Az ott élők látszólag olyanok, mint te, csak épp az átlagostól mindenben eltérő mentális működésük folytán, mindazt, amit mi igyekszünk elmaszatolni, azt ők kertelés nélkül az arcunkba tolják. Az elmúlt 18 évben Gergő megtanított az ő szűrőjén keresztül látni a világot, ahol minden okoskodás ellenére egyetlen megoldás létezik: a szeretet. V. Kulcsár Ildikó, Péterfy-Novák Éva és Dr. Simó Judit ajánlásával

Kollekciók