Ajax-loader

'autizmus' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Ismeretlen szerző - Titkok ​az autisták világából
Ez ​a könyv egy radikálisan új fejleményről számol be - valamiről, ami ebben a formában még soha nem történt meg. Emberek, akik nem képesek beszélni, elénk tárják gondolataikat egy komputer által segített ún. Támogatott Kommunikációban (röv.: TK). Ezek a gondolatok azonban, messze nem csupán jelenlegi állapotukról és élményeikről tájékoztatnak, hanem nyilvánvalóan mélyen benyúlnak a fizikain túli szellemi világokba, az ún. érzékfeletti világokba is. Mint minden speciális igényű ember, akiknek különleges szükségleteik vannak, mert ún. velük született fogyatékossággal élnek közöttünk, az autisták is rendelkeznek egy Énnel, individuális lényük szellemi magjával, amely éppúgy sértetlen és sérthetetlen, mint mindenki másé. A tudomány csak mostanában fedezte fel, hogy az autista emberek épp olyan ép intelligenciával rendelkeznek, mint mindenki más. Ez a könyv viszont arról számol be, hogy ezen felül még érzékfeletti adottságokkal is rendelkeznek, pl.: képesek olvasni mások gondolatait, szellemi lényekkel kommunikálnak, és beszámolnak előző földi életeikről. Ahogy az olvasó tovább lapozza ezt a könyvet, szokatlan és meglepő közlésekkel fog találkozni, talán még meg is riad az autisták világának furcsa és rendkívüli természetétől. Kérem maradjanak befogadóak: ne tegyék félre egészséges kételyeiket, de számítsanak meglepetésekre. A könyv lapjain három fiútestvér, köztük egy ikerpár beszélget egy asszonnyal, az édesanyjukkal, aki mély gyakorlattal rendelkezik a támogatott kommunikáció terén. Eddig mindhárman be voltak zárva fizikai testükbe, most pedig érzékfeletti élményeikről számolnak be nekünk. A beszélgetések 2009 karácsonyától 2011 májusáig zajlottak, és időrendi sorrendben kerülnek bemutatásra. Mivel a támogatott kommunikáció nyelvezete természeténél fogva erősen korlátozott, a szöveg stílusát és tartalmát gondos szerkesztés és részletezés után bocsájtjuk olvasásra, vigyázva arra, hogy az eredeti, sokszor meglepő és tömör nyelvi forma eljusson az olvasóhoz. Ami eddig mindenki számára rejtve volt, most láthatóvá vált. Van min gondolkozni olvasás közben, és reméljük, hogy önök, az olvasók hasznosnak és stimulálónak találják majd ezt a könyvet. Wolfgang Weirauch

Clare Sainsbury - Marslakó ​a játszótéren
A ​könyv az Asperger-szindrómával élő gyerekek iskoláskori problémáiról szól, hangsúlyozottan az érintettek szemszögéből. Szinte minden olyan témát érint, ami iskolás- vagy gyermekkorban aktuális lehet: a diagnózishoz jutás fontosságát, a tanítási módszereket, az iskolai szünetekben az autista gyerekeket érő kihívásokat, az iskolatársakhoz való viszonyt, a magatartászavarokat, de külön fejezet szól arról, hogyan kell felkészülni az iskoláskor utáni évekre, vagy arról: hogyan beszéljünk az Asperger-szindrómáról másoknak. Könyvét az író mindenkinek szánja, akit érdekel az autizmus, de olvasóként elsősorban mégis azokra a pedagógusokra és szülőkre számít, akiknek gyermeke Asperger-szindrómával, vagy „magasan funkcionáló” autizmussal él. (A szerző maga is megjegyzi: sokkal többen lehetnek azok, akik a könyvben leírtak alapján magukra ismernek, mint azok, akiknek valóban „Asperger-szindróma” áll a diagnózisában.)

Olga Bogdashina - Valódi ​színek
A ​könyv az autizmus terén fellelhető érzékelési és észlelési problémák hatására koncentrál, mégpedig úgy, ahogy ezt maguk az autista emberek értelmezik. A kötet első része azokkal a szokatlan érzékelési élményekkel és érzékenységekkel foglalkozik, amelyeket a szakemberek gyakran figyelmen kívül hagynak. A második rész a felmérést és a fejlesztést taglalja, olyan gyakorlati tanácsokkal szolgál a megfelelő módszer és technika kiválasztásához, amelyek segítségével enyhíteni lehet a problémákat és bővíteni az erősségeket. A könyv lehetővé teszi a tanárok, szakemberek, szülők és maguk az autisták számára is, hogy teljes képet alkothassanak és megérthessék az autisták eltérő érzékelését és észlelését.Olga Bogdashina PhD. nevét tanárként, előadóként és kutatóként is ismerik, szerteágazó munkát végez az autizmus területén. Elsősorban az autisták érzékelése és észlelése, valamint kommunikációs problémái iránt érdeklődik. Az autista gyerekeknek létrehozott első ukrajnai napköziotthon és iskola igazgatója az intézmény 1994-es alapítása óta. Az Ukrán Autista Társaság elnöke. Szerte a világon tanít és előadásokat tart, jelenleg a Birminghami Egyetem meghívott előadója. Olga autista fia húsz éves.

Tammy Robinson - Differently ​Normal
Every ​family has its issues. For Maddy, life is all about routine. It has to be, to keep her autistic sister happy and healthy. With just Maddy and her mother as Bee’s full time carers, there’s no time in Maddy’s life for complications like friends, let alone a boyfriend. So when Bee joins a new Riding for the Disabled stable and they meet Albert, the last thing on Maddy’s mind is falling in love. Some things, she’s about to learn, are outside of our control. Albert has resigned himself to always being a disappointment to his strict father. When he meets Maddy, he gets a glimpse of what being part of a family can be like, and of the tremendous sacrifices that people will make for the ones that they love. Differently Normal is a spellbinding story of love that will leave you breathless.

Theo Peeters - Autizmus - Az elmélettől a gyakorlatig
Ebben a könyvben megpróbálom megmagyarázni az autizmus elméleti megértése és annak a nevelésre tett hatásai közötti kapcsolatot. Ezt a könyvet a széleskörű nyilvánosságnak szántam; nem annyira tudományos, mint inkább ismeretterjesztő jellegű.

Lat
Láthatatlanok Ismeretlen szerző
7

Ismeretlen szerző - Láthatatlanok
A ​könyv az autista emberekről és társadalmi környezetükről szól, szülőkről, családokról, civil szervezetekről, intézményekről. Társadalomkutatók mélyedtek el az alábbi kérdésekben: Milyen szerepet játszottak az autizmus hazai ügyében a civil mozgalmak, hogyan váltak egyre láthatóbbá az autizmussal élő emberek nehézségei? Ki számít autista embernek a közoktatás és az egészségügy rendszerében? Milyen utat jártak be a szülők és családjaik, akik autista gyereket nevelnek? Miképp vonható be az autista személy a család vizsgálatába? Speciálisan az autista fiatalok problémáit tárták fel a szülők részvételével folytatott fókuszcsoportos beszélgetések, valamint az autista fiatalok munkaerő-piaci elhelyezkedését vizsgáló kutatás. A kötet része az Autism Europe nemzetközi civil ernyőszervezet által kiadott írás, amely az autizmusról szóló jelenlegi, tudományosan igazolt, klinikai szakemberek által széles körben osztott, az érintettek és családjaik által is elfogadott tudást igyekszik rövid és közérthető formában összefoglalni.

Dr. Stefanik Krisztina - Havasi Ágnes - Őszi Tamásné - Segítség ​és segítők az autizmussal élő emberek hétköznapjaiban
Az ​Autizmus füzetek sorozat új kötete, megjelent 2011-ben. Ez a kiadvány gyakorlat-centrikus szakmai útmutató az autizmussal élő gyermekek, felnőttek ellátásában résztvevő segítők számára. Olyan alapvető szakmai információkat és a mindennapokban azonnal hasznosítható stratégiákat tartalmaz, melyek az ellátórendszer bármely szintjén, bármely intézménytípusban alkalmazhatók

Leslie Burby - Mark Blakey - Emotional ​Mastery for Adults with Aspergers
Emotional ​awareness is not something that we are taught in school and it is rarely even understood by our parents. We live in a society where even those not in the Autistic Spectrum (Neuro-typical Individuals) suffer to some extent with emotional repression and its subsequent side effects. It is not surprising that most with Asperger’s syndrome struggle to get the help, knowledge and understanding to deal with problems with anger, anxiety and depression. Following the creation of the Asperger Test Site, we received a steady flow of questions from people seeking advice following their diagnosis. One of the things we noticed is that it was the emotional aspect of life that people were struggling with the most. Issues around anxiety, anger and depression are quite common for adults with Aspergers. There is a common misconception that people with Aspergers don't feel emotions, but that is simply not true. What is true is that there is difficulty understanding , communicating and dealing with the emotions that are present. This book is intended to give you a better understanding of the emotions that affect those living with Asperger’s syndrome. In writing this book, we deemed first to identify what the problem areas are before looking for resolutions. While we could not cover every single emotion in this book, we have covered the ones that are most problematic. We hope it will provide a powerful reference that you can use to improve the quality of your life.

Gregor Károly - Üstökös
Őszintén ​bevallom, én a leírtakat felháborodással fogadtam. Az abban foglaltak szerint gyermekem középsúlyos értelmi fogyatékos. Ezen kívül még számos dolog került megfogalmazásra a korának megfelelő fejlődési hiányosságok miatt. Mentségemre szolgáljon: ki az a szülő, aki örömmel fogad egy ilyen véleményt? Természetesen a saját véleményemnek nem adtam hangot, csak nagyon fájt. Gyorsan be kellett azonban látnom, hogy a gyógypedagógusi szakvélemény maradtéktalanul igaz, még ha fájó is. Több szakember véleménye szerint: a kényszerek, a rögeszmés kötődés bizonyos tárgyakhoz, a pánikreakciók: autisztikus megnyilvánulások. A neurológusa beutalót írt az Autizmus Kutatócsoport ambulanciájára. Több héttel későbbre kaptunk időpontot. Meg is jelentünk a megadott napon a szakvéleménnyel, orvosi papírokkal és Zolival.

Arthur Fleischmann - Carly Fleischmann - Carly's ​Voice
In ​this international bestseller, father and advocate for Autism awareness Arthur Fleischmann blends his daughter Carly's own words with his story of getting to know his remarkable daughter--after years of believing that she was unable to understand or communicate with him. At the age of two, Carly Fleischmann was diagnosed with severe autism and an oral motor condition that prevented her from speaking. Doctors predicted that she would never intellectually develop beyond the abilities of a small child. Carly remained largely unreachable through the years. Then, at the age of ten, she had a breakthrough. While working with her devoted therapists, Carly reached over to their laptop and typed "HELP TEETH HURT," much to everyone's astonishment. Although Carly still struggles with all the symptoms of autism, she now has regular, witty, and profound conversations on the computer with her family and her many thousands of supporters online. One of the first books to explore firsthand the challenges of living with autism, Carly's Voice brings readers inside a once-secret world in the company of an inspiring young woman who has found her voice and her mission.

Cindy N. Ariel - Loving ​Someone with Asperger's Syndrome
Loving ​Someone with Asperger's Syndrome is an essential resource for anyone in a relationship with a partner who has Asperger's. This book explains how Asperger's may cause problems in a relationship and offers help for communicating, coparenting, and building an emotional connection with a partner who has Asperger's syndrome.While people with Asperger's tend to be very loyal and reliable in their relationships, the romantic partners of people with Asperger's syndrome may struggle with feelings of rejection or loneliness, feel starved of physical affection, or suffer from social embarrassment as a result of their partners' symptoms. This book presents practical guidance that will help partners get what they need in their relationships by working together with their Asperger's partner. Filled with exercises for both the reader and the partner with Asperger's and anecdotes from the author's own experiences in clinical practice. This realistic, yet hopeful guide shows readers how they can express anger effectively and productively, help their family and friends understand their partner with Asperger's, and keep from being embarrassed by their partner in social situations. The book also includes chapters on parenting together and handling sex and intimacy issues.

Laurent Danon-Bolieau - A ​gyermek, aki nem beszélt
"Két- ​és hároméves kor között a gyerekek többsége beszélni kezd. De nem mindenki. Körülbelül 10%-uk - mai divatos kifejezéssel élve - 'kommunikációs és nyelvi problémákkal' küszködik. Szerencsére sokuknál ez nagyobb nehézség nélkül megoldódik, még ha logopédushoz kell is fordulni. Mégis vannak, akiknél ez a zavar állandósul. Vannak olyan gyerekek is, akik egyáltalán nem beszélnek, anélkül, hogy ismernénk ennek okát. A súlyos beszédzavar (amit mutizmusnak neveznek) és az autizmus határán járunk. Nyelvészként és pszichoanalitikusként ilyen gyerekkel foglalkozom. Egy-egy terápia nagyon hosszú ideig eltarthat, van olyan gyermek, aki csak 3-4 év múlva kezd el beszélni. Ha elfogadjuk, hogy a beszéd szimbolikus funkcióval bír az ember életében, mindenféle logopédiai munka pszichoterápiás dimenziót nyer. A terápia végének a kérdése pedig hasonló értelemben vetődik fel, mint egy gyerek pszichoterápiájának a lezárása. Egy nem beszélő gyerekkel folytatott munka tehát nem akkor ér véget, amikor a gyerek beszélni kezd, hanem akkor, amikor ki tudja fejezni mondanivalóját. Akkor ér véget, amikor a gyerek képessé válik arra, amit amúgy mindannyian művelünk, vagyis hogy hihetően fejezze ki azt is, ami nem igaz." Laurent Danon-Boileau pszichoanalitikus-terapeuta, nyelvész, a párizsi Alfred-Binet Központ munkatársa, a Faits de langue folyóirat szerkesztője. Több regényt is publikált. "Úgy határoznám meg magam, mint valaki, akinek szenvedélye a nyelv és a kommunikáció, és aki szeretné megosztani másokkal ezt a szenvedélyt. A nem beszélő, nem kommunikáló gyerekek saját magányosságukba zártan élnek. Nehezen elviselhető érzés lehet. Ugyanakkor különös, igen archaikus módon érzékelik a körülöttük lévő világot. Gyakran érzem, hogy szívesen megosztom velük magányukat."

John Elder Robison - Look ​Me in the Eye: My Life with Asperger's
Ever ​since he was small, John Robison had longed to connect with other people, but by the time he was a teenager, his odd habits—an inclination to blurt out non sequiturs, avoid eye contact, dismantle radios, and dig five-foot holes (and stick his younger brother in them)—had earned him the label “social deviant.” No guidance came from his mother, who conversed with light fixtures, or his father, who spent evenings pickling himself in sherry. It was no wonder he gravitated to machines, which could, at least, be counted on. After fleeing his parents and dropping out of high school, his savant-like ability to visualize electronic circuits landed him a gig with KISS, for whom he created their legendary fire-breathing guitars. Later, he drifted into a “real” job, as an engineer for a major toy company. But the higher Robison rose in the company, the more he had to pretend to be “normal” and do what he simply couldn’t: communicate. It wasn’t worth the paycheck. It was not until he was forty that an insightful therapist told him he had the form of autism called Asperger’s syndrome. That understanding transformed the way Robison saw himself—and the world. Look Me in the Eye is the moving, darkly funny story of growing up with Asperger’s at a time when the diagnosis simply didn’t exist. A born storyteller, Robison takes you inside the head of a boy whom teachers and other adults regarded as “defective,” who could not avail himself of KISS’s endless supply of groupies, and who still has a peculiar aversion to using people’s given names (he calls his wife “Unit Two”). He also provides a fascinating reverse angle on the younger brother he left at the mercy of their nutty parents—the boy who would later change his name to Augusten Burroughs and write the bestselling memoir Running with Scissors. Ultimately, this is the story of Robison’s journey from his world into ours, and his new life as a husband, father, and successful small business owner—repairing his beloved high-end automobiles. It’s a strange, sly, indelible account—sometimes alien, yet always deeply human.

Dr. Natasha Campbell-McBride - Gap-szindróma ​- az emésztés és a pszichológia kapcsolata
Az ​író. Dr. Natasha Campbell-McBride neurológus, második szakdiplomáját táplálkozástudományból szerezte Angliában. Kisfiáról 3 éves korában állapították meg, hogy autista. Mivel az akkori hagyományos orvostudomány nem látott reményt fia állapotának javítására, nem adta fel, hanem saját maga kezdte el kutatni a különböző gyógyítási módszereket. Miután kisfiát kigyógyította az autizmusból, visszatért az orvosi pályára és 1998-ban megalapította, az azóta világhírűvé vált Cambridge Táplálkozástudományi Klinikát. Táplálkozási alapokra helyezte a gyógyítást és speciális táplálkozási programjával jelentős eredményeket ér el a viselkedés és tanulási zavarokkal, illetve emésztési és immunrendszeri problémákkal küzdő gyerekek és felnőttek állapotának javításában.kevesebb

Havasi Ágnes - Vizuális ​segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében
Az ​autizmus egyik legmeghatározóbb tünete a kommunikációs gátoltság. Az autizmussal élő személyek számára nehézséget okoz a szövegértés, az elvont fogalmak megértése, és önmaguk megfelelő kifejezése is. Kommunikálni azonban nem csupán beszéddel lehet; „Az egész gondolkodásom vizuális”- mondta Temple Grandin, a világszerte ismert, autizmussal élő professzor asszony. Havasi Ágnes könyve az autizmus spektrum zavarral élő személyek kommunikációs készségeit felmérő vizsgálati eljárásokat és a legkorszerűbb kommunikációt segítő eszközöket mutatja be.

Tony Attwood - The ​Complete Guide to Asperger's Syndrome
Tony ​Attwood's breadth of knowledge and expert understanding of Asperger's Syndrome (AS) has been encapsulated in this fully comprehensive Complete Guide ? essential reading for parents, professionals and people who have the syndrome. Professor Attwood explains the theoretical basis for understanding AS, its manifestations and the diverse experiences of individuals with AS. He explains current theories on the possible causes of AS, as well as evaluating the various interventions and providing professional advice for their successful application. Chapters cover all of the key issues relating to Asperger's Syndrome in depth, including diagnosis, cognitive and linguistic ability, sensory issues and areas of life that frequently present a challenge to children with AS, such as bullying at school, to adults with AS, such as careers and relationships.

Graeme Simsion - The ​Rosie Result
I ​was standing on one leg shucking oysters when the problems began… Don and Rosie are back in Melbourne after a decade in New York, and they’re about to face their most important project. Their son, Hudson, is having trouble at school: his teachers say he isn’t fitting in with the other kids. Meanwhile, Rosie is battling Judas at work, and Don is in hot water after the Genetics Lecture Outrage. The life-contentment graph, recently at its highest point, is curving downwards. For Don Tillman, geneticist and World’s Best Problem-Solver, learning to be a good parent as well as a good partner will require the help of friends old and new. It will mean letting Hudson make his way in the world, and grappling with awkward truths about his own identity. And opening a cocktail bar. Hilarious and thought-provoking, with a brilliant cast of characters and an ending that will have readers cheering for joy, The Rosie Result is the triumphant final instalment of the internationally bestselling series that began with The Rosie Project.

Fred R. Volkmar - Lisa A. Wiesner - Az ​autizmus kézikönyve
Szakszerű ​válaszok a mindennapok kérdéseire az autizmussal kapcsolatban Az autizmus elméleti és gyakorlati kérdéseinek átfogó ismertetését írták meg a Szerzők kifejezetten azzal a szándékkal, hogy az érintett szülők, családtagok és nem utolsó sorban pedagógusok számára adjanak fogódzót a mindennapi problémák megoldásában. A kötetben közérthetően és könnyen áttekinthetően szólnak az autizmusról a fogalom meghatározásától a diagnózison keresztül az esetleges gyógyszeres kezelésig mindenről, ami az érintettek számára fontos lehet, így például: - az autizmus és a kapcsolódó autizmus spektrumzavarok, mint pl. az Asperger-szindróma háttere - megbízható szűrési feltételek autizmusra - gyakorlati információk a kiegészítő és alternatív terápiákról - tanácsok a helyes oktatási programok kialakításához - életkorspecifikus problémák kezelése

Ellen Notbohm - Tíz ​dolog, amit az autista diákod szeretné, ha tudnál
Ellen ​Notbohm első könyve, a Tíz dolog, amit minden autizmussal élő gyermek szeretné, ha tudnál bombaként robbant a világ autista közösségeiben; sokan azt mondják róla, ,,kötelezővé kellene tenni minden szociális munkás, tanár, és az autista gyerekek családtagjai számára”. Most a mindannyiunkban lakó tanárhoz szól a Tíz dolog, amit az autista diákod szeretné, ha tudnál. Újra személyes hangvétellel, a gyerek hangján szólal meg, hogy segítsen megérteni a viselkedését irányító gondolkodási mintákat, illetve hogy hogyan alakítsuk úgy a környezetét, hogy az megfeleljen a tanulási stílusának, és hogyan kommunikáljunk vele úgy, hogy megértse. A Tíz dolog, amit az autista diákod szeretné, ha tudnál megerősíti, hogy az autizmus nem feltétlen korlátozza a sikeres életet; mind a tanár, mind a gyerek ,,meg tudja csinálni”. Leírja a játékszabályokat, amelyeket minden szülőnek, oktatónak és családtagnak ismernie kell ahhoz, hogy a legtöbbet hozhassák ki az összes ,,tanításra alkalmas pillanatból”, amit együtt élnek át szeretett tanítványaikkal.

Szaffner Éva - Gosztonyi Nóra - Szociális ​történetek
A ​Szociális Történet olyan, szigorú szakmai szabályok szerint megírt rövid történet, amely az autizmussal élő gyermek és serdülő számára nyújt érthető segítséget az élet különböző területein előforduló szituációk megértéséhez. Rávilágít a helyzet szempontjából fontos tényezőkre, és pontos információkat ad arról, hogy mi történik, és miért. A szituáció leírása tartalmazza a fontos szociális szabályokat és a hétköznapi életben szokásos szociális reakciókat. A történeteket követő illusztrációk tovább növelik a módszer hatékonyságát.

Wenn Lawson - A ​szenvedélyes elme
Dr. ​Wenn Lawson PhD, pszichológus, a Brit Pszichológiai Társaság tagja, előadó, több könyv szerzője. 22 éve van a pályán. 2 éves korában - tévesen - szellemileg sérültnek diagnosztizálták, később nem tartották alkalmasnak iskolába járásra. 17 évesen - ismét tévesen - skizofréniát állapítottak meg nála; ettől kezdve rendszeresen látogatta a mentális problémákkal foglalkozó egészségügyi intézményeket. Végül 42 éves korában diagnosztizálták autizmussal, ADHD-val, dyspraxiával és egyéb tanulási nehézségekkel. Dr. Wenn szenvedélyesen képviseli mindazoknak a jogait, akik oly gyakran nem tudnak kiállni magukért. Négy gyermek (a legfiatalabb fiú autista) szülője, három unokája van (köztük két gyönyörű kislány, mindkettő autista). Dr. Wenn jelenleg a birminghami egyetem autizmus mesterszakának tanára. Az Autism Open Access és a SEAL (Community College in Warrnambool, Ausztrália), valamint az ICAN (International Center of Autism and Neurodevelopement, South West) elnökségi tagja. Tanácsadóként vesz részt az Autism CRC (Ausztrália) munkájában. Számos könyvet és cikket írt az autizmusról. www.wennlawson.com A Szerző a kötetben kritikusan ismerteti az autizmus eddigi elméleteit, rávilágítva azok erősségeire és gyengéire, majd részben a saját életéből vett tapasztalatok, másrészt a munkája során szerzett ismeretek alapján felvázol egy, az eddigiektől gyökeresen eltérő új autizmus modellt. _"Ebben a könyvben mindenki mástól eltérően megpróbálok magyarázatot adni az autizmus rejtélyére, és pozitív együttműködési módokat felvázolni egy olyan jövő érdekében, amelyben mindannyian reménykedünk."_

Kathy Hoopmann - All ​Cats Have Asperger Syndrome
All ​Cats Have Asperger Syndrome takes a playful look at Asperger Syndrome (AS), drawing inspiration from the feline world in a way that will strike a chord with all those who are familiar with AS. Delightful color photographs of cats bring to life familiar characteristics such as sensitive hearing, scampering at the first sign of being stroked and particular eating habits. Touching, humorous and insightful, this book evokes the difficulties and joys of raising a child who is different and leaves the reader with a sense of the dignity, individuality and potential of people with AS. This engaging book is an ideal, gentle introduction to the world of AS.

P. Christie - E. Newson - Autisztikus ​gyermekek viselkedésproblémáinak kezelése
"Ez ​a könyvecske általános bevezetést kíván nyújtani néhány olyan viselkedésproblémához, amelyek rendszeresen nehézséget okoznak az autista gyermekekkel foglalkozók számára. Főképpen azoknak szól, akiknek nagyon kevés tapasztalatuk van autista gyermekekkel és problémáikkal kapcsolatban - önkéntes segítőknek, diákoknak, társadalmi munkásoknak és új munkatársaknak. (...) A könyvünket megbeszélések sorozata után adtuk ki, amelyekben a Sutherland House-i iskola minden csoportjából részt vettek kollégáink. (...) Megpróbáltuk kiemelni a legfontosabb meggondolásokat, néhány módszert, amelyek hasznosnak bizonyulhatnak, valamint azokat a nehézségeket, amelyek a gyakorlati alkalmazásnál felléphetnek."

Claire LaZebnik - Páros ​randi tesóknak
Chloe ​élete majdnem tökéletes: rajonganak érte az iskolában, jól tanul, és persze irigylik is, amiért az ellenállhatatlan James-szel jár. Már csak azt szeretné, ha különleges személyiségű húga, az autista Ivy is párra találna. Arra azonban nem számít, hogy ez a párkeresés felboríthatja az életét. Mert mi történik, ha Ivynek egy olyan autista fiú tetszik, akiknek az öccsét Chloe is ismeri? Ő David, az örök renitens, a lázadó, tele elfojtott érzelmekkel, szóval mindenben más, mint James - éppen ezért izgalmas, érdekes, lehengerlő. Vajon azok találnak társra, akik társat keresnek? Mit tegyen egy lány, ha váratlanul felszínesnek és unalmasnak kezdi látni a barátját? A testvérpár találkozásai idővel páros randivá változnak, és az érzelmeknek többé nem lehet parancsolni.

Michael Morpurgo - Flamingó ​fiú
A ​történet a dél-franciaországi Camargue egyedülállóan különleges vidékén játszódik a második világháború idején. A sós síkságok és flamingók között, a szülei farmján él egy autista kisfiú. Sok mindent nem ért, azt viszont tudja, hogy kell meggyógyítani az állatokat. Szereti a rendszerességet és a zenét: minden héten kimegy a piacra az édesanyjával, hogy a város körhintáján felülhessen a kedvenc lovára. Ám egy nap bevonulnak a felfegyverzett németek, és elfoglalják a várost. A szeretett körhinta megrongálódik, a lovak és díszek széttörnek, és már semmi sem lesz ugyanolyan. Aztán, az egyre inkább széthulló világ jelképeként, az egyik katona beállít a farmra, kezében egy sérült flamingófiókával – egy ágyú sebesítette meg, és a fiú az egyetlen esélye a gyógyulásra. Ám a németek között van egy kedves tizedes, aki talán meg tudja javítani mindazt, ami tönkrement – és együtt talán az egész várost rendbe tudják hozni...

Haselfux Péter - A ​félelem nem úr
Egy ​hiteles önéletírást -- inkább nevezhetnénk önéletelemzésnek -- tart kezében az olvasó. Ha a címben szereplő "autista" szó miatt szenzációt vagy kalandos életutat remél, figyelmeztetnem kell: ne várjon semmi ilyesmit. Egy önmagával őszinteségre törekvő ember saját mindennapi életének mindennapi eseményeit -- és korántsem mindennapi nehézségeit -- próbálja megérteni és megosztani. Azt gondolom, hogy mondanivalója van mindenki számára, aki érdeklődéssel, együttérzéssel figyeli, és meg akarja érteni a többi embert és önmagát is. Különleges értéket jelent azok számára, akik ezzel a bajjal élnek együtt, vagy autista gyermekekkel, felnőttekkel foglalkoznak. Dr. Balázs Anna Csodálatosan sodró írás; önéletrajz és akaratlanul is társadalmi kórkép (diagnózis); beszámoló egy gyógyulási folyamatról és egyben hasonló félelmektől szorongattatottak gyógyítása; egyértelmű hitvallás Isten mellett, aki maga a Szeretet, de az emberek mellett is, akiket Isten szeretetében kezd észrevenni, felfedezni, értékelni. A könyv attól lesz hallatlanul "izgalmas", hogy hiteles, mert őszinte; ... Őszinte még abban is, hogy nem akarván sikerkönyvet írni, úgy mutatja be a gyógyulást, mint ami sohase lehet teljes, és mindig keresztviselés marad, de nem akadályoz meg abban, hogy igazi, mélységesen gazdag életet éljen az, aki hisz a szeretet végső győzelmében a félelmek felett. fr. Barsi Balázs

Kristin Neff - Együttérzés ​önmagunkkal
Mi ​tehát a megoldás? Az, hogy teljes egészében hagyjunk fel önmagunk megítélésével és kiértékelésével. Az, hogy ne próbáljuk többé jónak vagy rossznak bélyegezni magunkat, hanem egyszerűen, tiszta szívvel fogadjuk el önmagunkat. Bánjunk magunkkal ugyanazzal a kedvességgel, törődéssel és együttérzéssel, ahogy azt egy jó baráttal tennénk (részlet a könyvből) A magas önbecsülés hajszolása mára szinte vallássá vált mégpedig a zsarnoki fajtából. Versengésközpontú kultúránk azt sugallja, hogy csak akkor érezhetjük jól magunkat, ha átlag feletti teljesítményt nyújtunk. Ráadásul mindig akad valaki, aki nálunk is vonzóbb, sikeresebb vagy éppen intelligensebb. Viszont egyre több kutatás eredménye támasztja alá, hogy a hibáik és tökéletlenségeik iránt együttérzést mutató emberek jobban érzik magukat azoknál, akik állandóan ítéletet mondanak önmagukról. Ha önmagunk számára ugyanazt a gondoskodó támogatást tudjuk nyújtani, mint amit például a legjobb barátunknak, akkor a biztonság és önmagunk értékességének érzése tartóssá válhat, még nehéz élethelyzetekben is. A neves amerikai pszichológus, Kristin Neff számos kutatási eredményt, önállóan is végezhető gyakorlatot és személyes történetet felvonultató műve a témát nagyon alaposan körbejárva vezeti rá az olvasót arra, hogy az állandó kritizálás helyett megtanuljon kedves lenni önmagához.

โจดี ปิโคต์ - บริสุทธิ์อยุติธรรม ​(Borisut ʻayutitham)
เจค็อบ ​ฮันห์ เด็กหนุ่มอายุ 18 ปี มีอาการโรคแอสเพอร์เกอร์ส เขาต้องกินอาหารที่แบ่งสีตามวัน ต้องนั่งที่เบาะหลังฝั่งคนขับเสมอเวลานั่งรถ ต้องตื่นหกโมงครึ่ง ต้องดูซีรี่ส์เรื่องโปรดตอนบ่ายสี่โมงครึ่ง และไม่เชี่ยวชาญในการเข้าสังคม แต่ถ้าไม่นับเรื่องเหล่านั้นก็ถือว่าเขาเป็นอัจฉริยะ เจค็อบหลงไหลในสถานที่เกิดเหตุอาชญากรรมแบบถอนตัวไม่ขึ้น เขามักจะไขคดีได้ก่อนเจ้าหน้าที่เสมอ ชีวิตของเขาราบรื่นดี เพียงแต่ว่า... วันหนึ่ง เจสส์ ครูสอนพิเศษสุดที่รักของเขาเสียชีวิตลงอย่างมีเงื่อนงำ บังเอิญว่าก่อนหน้านั้นไม่กี่วันเธอพึ่งมีปากเสียงกับเจค็อบ และบังเอิญว่าบนร่างของเธอนั้นมีผ้าห่มของเจค็อบคลุมอยู่ เจค็อบตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ เรื่องทุกอย่างทำให้เกิดคำถามที่ว่า เจค็อบฆ่าคนได้หรือไม่!!!

Temple Grandin - Thinking ​In Pictures
Temple ​Grandin, Ph.D., is a gifted animal scientist who has designed one third of all the livestock-handling facilities in the United States. She also lectures widely on autism because she is autistic, a woman who thinks, feels, and experiences the world in ways that are incomprehensible to the rest of us. In this unprecedented book, Grandin writes from the dual perspectives of a scientist and an autistic person. She tells us how she managed to breach the boundaries of autism to function in the outside world. What emerges is the document of an extraordinary human being, one who gracefully bridges the gulf between her condition and our own while shedding light on our common identity.

Heidi Cullinan - Carry ​the Ocean
Normal ​is just a setting on the dryer. High school graduate Jeremey Samson is looking forward to burying his head under the covers and sleeping until it’s time to leave for college. Then a tornado named Emmet Washington enters his life. The double major in math and computer science is handsome, forward, wicked smart, interested in dating Jeremey—and he’s autistic. But Jeremey doesn’t judge him for that. He’s too busy judging himself, as are his parents, who don’t believe in things like clinical depression. When his untreated illness reaches a critical breaking point, Emmet is the white knight who rescues him and brings him along as a roommate to The Roosevelt, a quirky new assisted living facility nearby. As Jeremey finds his feet at The Roosevelt, Emmet slowly begins to believe he can be loved for the man he is behind the autism. But before he can trust enough to fall head over heels, he must trust his own conviction that friendship is a healing force, and love can overcome any obstacle. Warning: Contains characters obsessed with trains and counting, positive representations of autism and mental illness, a very dark moment, and Elwood Blues

Covers_186604
Kulcskeresők Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Kulcskeresők
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Liz Hannah - Te ​is tudod!
Gyakorlati ​útmutató szülőknek, bölcsödei gondozónőknek, óvodapedagógusoknak, tanítóknak, pedagógiai asszisztenseknek, gyógypedagógusoknak az autizmussal élő kisgyermekekkel való foglalkozáshoz.

Kollekciók